Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - HUSLEIEKONTRAKT (FORLENGELSE) BMV 17/02421-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/06
U TEK 42/224 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: KJENSMO BYGGESAK: 17/3195 - 42/224 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: KJENSMO BYGGESAK: 17/3195 Danielsen & Skogland Maskin AS MHV 17/03526-002 2017/11/06
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FLYTTEMELDING INN BMV 16/04960-013 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/06
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - HUSLEIEKONTRAKT (FORNYELSE)) BMV 17/02425-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/06
U SEN SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING AROMA BISTRO AS - KLAGE PÅ AVSLAG SERVERINGSBEVILLING AROMA BISTRO AS Fylkesmannen i Rogaland EVI1 17/02756-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/06
U TEK 42/224 - ØYGARDSHAUGEN, SØRHÅLAND - NYBYGG ENEBOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 42/224 - ØYGARDSHAUGEN, SØRHÅLAND - NYBYGG ENEBOLIG Hans J Rasmussen AS KIS 17/03195-007 2017/11/06
U TEK 38/18 - SYREVEGEN, SYRE - TILBYGG NAUST, GJERDE OG LEVEGG - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER § 20-4 - 38/18 - TILLATELSE Kari Johanne Thorshaug EDH 17/04480-004 2017/11/06
U TEK PLAN 2070 - DETALJREGULERING FOR KROKHAUGEN - 4/12 M.FL. - GODKJENT 19.12.2016 - KORRESPONDANSE - GJELDER KRAV OM ERSTATNING/UTSETTELSE PLAN 2070 - DETALJREGULERING FOR KROKHAUGEN - 4/12 M.FL. - Helga Connie Elin Didriksen YSL 14/01428-079 2017/11/06
U TEK GRAVESØKNAD - MOSBRONVEGEN 72 BRUDD PÅ KLOAKKLEDNING - SVAR - GRAVESØKNAD - MOSBRONVEGEN 72 BRUDD PÅ KLOAKKLEDNING Hage og Maskin AS KSU01 17/04749-002 2017/11/06
U TEK 148/306 - AUSTBØVEGEN, NORHEIM - TILBYGG KJØPESENTER - TILLATELSE TIL ENDRING - 148/306, 148/657 OG 148/834 - AUSTBØVEGEN, NORHEIM - TILBYGG KJØPESENTER Hille Melbye Arkitekter AS IGR 14/03545-032 2017/11/06
I TEK 3/709 - STEINARSKOGEN, ØSTHUS. NYBYGG FIREMANNSBOLIG + PARKERINGSANLEGG OG BODER - 3/709 - SØKNAD OM UTVIDET BRUKSTILLATELSE Hereid Hus AS JHE05 13/02671-014 2017/11/06
U TEK 5/8 - VEA SJOARVEG, VEA, REHABILITERING/UTVIDELSE AV BRYGGE/KAI - RAMMETILLATELSE - 5/8 - VEA SJOARVEG, VEA, REHABILITERING/UTVIDELSE AV BRYGGE/KAI I K Gabrielsen IGR 17/03492-007 2017/11/06
I TEK 73/80 - BORGAREDALEN, SUND - RIVING OG NYBYGG KONTOR- OG GARDEROBEBYGG - 73/80 - VEDTAK OM SAMTYKKE PÅ VILKÅR OG GEBYR Arbeidstilsynet KMY 15/03692-014 2017/11/06
U TEK GRAVESØKNAD - EIDSBAKKANE 13 - SVAR - GRAVESØKNAD - EIDSBAKKANE 13 T Halleland AS KSU01 17/04759-002 2017/11/06
I TEK 5/579 - MOLDBAKKANE, VEA - NYBYGG ENEBOLIG TOMT 20 - BYGG2 - 5/579 - SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Garvik Prosjekt AS JHE05 15/05049-009 2017/11/06
I TEK 122/14 - RØYKSUNDVEGEN, RØYKSUND, RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG M/GARASJE - 122/14 - BESTILLING AV UTSTIKKING Bas-Konsulent og Arkitekter Bjarne Skattkjær GER01 17/01764-014 2017/11/06
U TEK PERSONALMAPPE - FORLENGELSE AV VIKARIAT HASB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/06
U TEK PERSONALMAPPE - FORLENGELSE AV VIKARIAT HASB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/06
I SKU REKRUTTERINGSSAK ASSISTERENDE STYRER I BYGNES VITENBARNEHAGE - SØKNAD ASSITERENDE STYRER I BYGENS VITENBARNEHAGE BLI01 17/04482-009 25 Offl §25 2017/11/06
I SKU REKRUTTERINGSSAK ASSISTERENDE STYRER I BYGNES VITENBARNEHAGE - SØKNAD ASSITERENDE STYRER I BYGENS VITENBARNEHAGE BLI01 17/04482-010 25 Offl §25 2017/11/06
I SKU REKRUTTERINGSSAK ASSISTERENDE STYRER I BYGNES VITENBARNEHAGE - SØKNAD ASSITERENDE STYRER I BYGENS VITENBARNEHAGE BLI01 17/04482-011 25 Offl §25 2017/11/06
I SKU REKRUTTERINGSSAK ASSISTERENDE STYRER I BYGNES VITENBARNEHAGE - SØKNAD ASSITERENDE STYRER I BYGENS VITENBARNEHAGE BLI01 17/04482-012 25 Offl §25 2017/11/06
I SKU REKRUTTERINGSSAK ASSISTERENDE STYRER I BYGNES VITENBARNEHAGE - SØKNAD ASSITERENDE STYRER I BYGENS VITENBARNEHAGE BLI01 17/04482-013 25 Offl §25 2017/11/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSESØSTER 3 X 100% FAST - SØKNAD HELSESØSTER 3 X 100% FAST MSTA 17/04573-008 25 Offl §25 2017/11/06
I SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURSKOLELÆRER - SCENEKUNST, 87,5 % - SØKNAD KULTURSKOLELÆRER - SCENEKUNST, 87,5 % KHO 17/04654-007 25 Offl §25 2017/11/06
I SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURSKOLELÆRER - SCENEKUNST, 87,5 % - SØKNAD KULTURSKOLELÆRER - SCENEKUNST, 87,5 % KHO 17/04654-008 25 Offl §25 2017/11/06
I SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER, 60 % VIKARIAT - SØKNAD MILJØARBEIDER, 60 % VIKARIAT BLI01 17/04655-015 25 Offl §25 2017/11/06
I SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER, 60 % VIKARIAT - SØKNAD MILJØARBEIDER, 60 % VIKARIAT BLI01 17/04655-016 25 Offl §25 2017/11/06
I SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER, 60 % VIKARIAT - SØKNAD MILJØARBEIDER, 60 % VIKARIAT BLI01 17/04655-017 25 Offl §25 2017/11/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER - 80% FAST - SØKNAD AUTORISERT SYKEPLEIER - 80% FAST AGB 17/04719-002 25 Offl §25 2017/11/06
I TEK 110/21 - FOSNAVEGEN, VÅGA - UTSLIPPSTILLATELSE RØRLEGGERMELDING: 17/4039 - 110/21 - MOTTATT MANGLER - ERKLÆRING OM ANSVARSRETT OG KVITTERING FOR NABOVARSEL Inge Vaaga AS OHA 17/04038-005 2017/11/06
I TEK 110/21 - FOSNAVEGEN, VÅGA - RIVING - NYBYGG ENEBOLIG - 110/21 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE - VEG OG GRUNNARBEID Sevland Bunyan Arkitekter AS JKV 17/00896-009 2017/11/06
I TEK 79/192 - VISNES LYNGSENTER - ETTERBRUK - SØKNAD OM FESTEAVTALE - AREALER PÅ NESET I VISNES Hinderaker & Visnes velforening KEB 16/01190-013 2017/11/06
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2017 - 2018 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/02101-090 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/06
I TEK STARTLÅN - FORSIKRINGSATTEST Sparebank 1 Skadeforsikring AS RBE08 17/03759-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/06
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2017 - 2018 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/02101-091 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/06
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2017 - 2018 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/02101-092 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/06
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2017 - 2018 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/02101-093 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/06
U HSE PERSONALMAPPE - TILBUD VIKARIAT ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/06
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - SVAR - VEDR. AVTALE OM UTFØRELSE AV SPESIALPEDAGOGISK HJELP I PRIVATE BARNEHAGER I KARMØY KOMMUNE Pbl (private Barnehagers Landsforbund) RHO 15/03332-383 2017/11/06
I TEK 1/172 - OSPØYVEGEN, VEDØY - BRUKSENDRING TIL FRITIDSBOLIG - 1/172 - BER OM UTSTATT KLAGEFRIST Eskild Kvala AS IGR 17/02263-007 2017/11/06
U TEK PLAN 2089 - DETALJREGULERING FOR STIVLEVÅGEN VEST, MANNES - 11/387 MFL - GODKJENT 18.6.2018 - ANNONSE - PLAN 2089 - DETALJREGULERING FOR STIVLEVÅGEN VEST, MANNES - 11/387 M.FL. Karmøynytt / KK-nettside YSL 15/03655-082 2017/11/06
U TEK 123/163 - SNIK - NYBYGG REKKEHUS MED 3 BOLIGER - BK3 4-6 - FORELØPIG SVAR - 123/163 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Berge Sag og Trelast AS JKV 16/04311-008 2017/11/06
I SEN INNKJØP AV KUNST TIL VIGSELSROM - TILBUD - KUNST TIL VIGSELSROM Knut Andre Vikshåland MBM 17/04479-002 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2017/11/06
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - MOTTATT OPPSIGELSE AV HUSLEIEKONTRAKT BMV 17/01256-011 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/06
I SEN INNKJØP AV KUNST TIL VIGSELSROM - TILBUD - KUNST TIL VIGSELSROM Nina Øyfrid Sandøy MBM 17/04479-004 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2017/11/06
I SKU KRETSORDNING - UTTALELSE - SØKNAD OM SKOLEBYTTE GKH01 17/04646-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/06
I SEN 58/220 - BESTILLING AV NABOLISTE - UTRIGGERE - 58/220 - BESTILLING AV NABOLISTE - UTRIGGERE Stangelandsvågen Småbåtforening GEL 17/04762-001 2017/11/06
I TEK 3/705 - 3/706 - 3/707 - 3/708 - STEINARSKOGEN, ØSTHUS. NYBYGG REKKEHUS M/FIRE BOENHETER + PARKERINGSANLEGG & BODER - 3/705 - 3/706 - 3/707 - 3/708 - SØKNAD OM UTVIDET BRUKSTILLATELSE Hereid Hus AS JHE05 13/02672-014 2017/11/06
I SEN INNKJØP AV KUNST TIL VIGSELSROM - TILBUD - KUNST TIL VIGSELSROM Kristin Austreid MBM 17/04479-003 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2017/11/06
I TEK PLAN 4073 - DETALJREGULERING FOR TURVEG SKARVANE - 141/4, 142/22 M.FL. - GODKJENT 19.03.2018 - UTTALELSE FRA STATENS VEGVESEN - 06.11.17 PLAN 4073 - DETALJREGULERING FOR TURVEG SKARVANE - 141/4, 142/22 M.FL. - Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted YSL 16/02635-041 2017/11/06
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM TILSKUDD TIL TILPASNING RBE08 17/04763-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/06
U TEK 141/21 - LITLASUND - RIVING AV FABRIKKBYGNING - 141/21 - SVAR PÅ SØKNAD OM FERDIGATTEST Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS KMY 17/01011-011 2017/11/06
I SEN INNKJØP AV KUNST TIL VIGSELSROM - KORRESPONDANSE - GJELDER TILBUD - KUNST TIL VIGSELSROM Knut Andre Vikshåland MBM 17/04479-005 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2017/11/06
U TEK 128/6 - HAUGEVEGEN,ØVRE HAUGE, NYBYGG HALL TIL SKOLEFORMÅL - 128/6 - HAUGEVEGEN,ØVRE HAUGE, NYBYGG HALL TIL SKOLEFORMÅL Stiftelsen Karmsund Abr-Senter KIS 17/04615-002 2017/11/06
I HSE ASYLSØKERE/FLYKTNINGER - OPPMODING OM BUSETTING AV FLYKTNINGAR I 2018 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet SBJ 12/03071-108 2017/11/06
I TEK REGRESSKRAV ETTER VANNSKADE - RUNE CHRISTENSEN SKADENR.: 343404537953 - VARSEL OM REGRESSKRAV ETTER VANNSKADE - SKADENR.: 343404537953 Sparebank 1 Skadeforsikring AS KSG 17/04764-001 2017/11/06
U SKU PERSONALMAPPE - PERSONALMAPPE KHO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/06
I HSE TILSYN I KOMMUNEN - TILSYN - RUSVIKVEGEN BARNEBOLIG VEDTAK OM PÅLEGG Arbeidstilsynet MKV 12/00140-205 2017/11/06
I TEK HUSØY - ETAPPE 15A - KONTRAKT - HUSØY 15 A Vassbakk & Stol AS TIB 17/02217-007 2017/11/06
I SEN GRAVESØKNAD - SYREVEGEN 173 - GRAVESØKNAD - SYREVEGEN 173 Khv AS TOG 17/04766-001 2017/11/06
U TEK 118/63 - SPANNAVEGEN, MYKLABUST - MONTERING AV OVN OG STÅLPIPE - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 118/63 - SPANNAVEGEN, MYKLABUST - MONTERING AV OVN OG STÅLPIPE Bygnes Bygg AS OHA 17/04642-002 2017/11/06
I SKU SPILLEMIDLER 2016-2018 - INNSENDT SØKNAD OM SPILLEMIDLER TIL ANLEGG - 126810 LAGER/GARASJEBYGG Torvastad idrettslag OFL 16/00248-171 2017/11/06
U SKU PERSONALMAPPE - VIDEREFØRING AV STILLING KHO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/06
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2017 - 42/224 - MELDING OM ADRESSETILDELING VED ØYGARDSHAUGEN. Ingebjørg M og Philip André Kjensmo BFH 17/00007-090 2017/11/06
I SEN PARTNERSKAP FOR FOLKEHELSE - MIDLER TIL KARTLEGGING AV RISIKO PÅ SKOLEVEI Rogaland Fylkeskommune Fylkesrådmannen SMA01 12/00096-047 2017/11/06
I TEK 138/1- EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM VIKSÅHÅLAND, OLE CHRISTIAN SØNSTABØ - 138/1- EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM VIKSÅHÅLAND, OLE CHRISTIAN SØNSTABØ Ole Christian Sønstabø Vikshåland BJP01 17/04765-001 26 Off.l.26 2017/11/06
I TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - 102/176 OG 102/194 - PURRING PÅ KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - 102/176 OG 102/194 Kristin Mørch MSA 15/01858-002 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/11/06
U TEK 86/88 - HUSØY, AVALDSNES, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 86/88 - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD Karmøy Kommune Teknisk Etat EDH 17/04706-003 2017/11/06
I TEK 47/700 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM RYGG, LISE MARGRETHE PEDERSEN - 47/700 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM RYGG, LISE MARGRETHE PEDERSEN Lise Margrethe Pedersen Rygg BJP01 17/04767-001 26 Off.l.26 2017/11/06
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - UNDERTEGNET HUSLEIEKONTRAKT BMV 17/01273-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/06
I TEK PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/06
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 106/14 - BESTILLING AV NABOLISTE Garvik Prosjekt AS v/Bjørn Arne Hveding GEL 17/00012-554 2017/11/06
I TEK 57/429 - KANALVEGEN, SKUDENESHAVN - RIVING NAUST OG NYBYGG ENEBOLIG - 57/429 - UTSETTELSE AV TIDSFRIST Sandve Trelast AS JMJ03 16/04914-006 2017/11/06
I SKU SPILLEMIDLER 2016-2018 - INNSENDT SØKNAD OM SPILLEMIDLER TIL ANLEGG - 126678 REHABILITERING AV LYSANLEGG Torvastad idrettslag OFL 16/00248-172 2017/11/06
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - MOTTATT OPPSIGELSE AV HUSLEIEKONTRAKT BMV 17/03016-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/06
I TEK 2/416 - FRITAK FOR FEIEAVGIFT - 2/416 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT Alf Abraham Sævik GBV 17/04768-001 2017/11/06
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 147/577 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Sigbjørn Sjursen GEL 17/00012-553 2017/11/06
I TEK 108/10 OG 108/17 - HELLEVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:18/309 - 108/10 OG 108/17 - KRAV OM SAMMENSLÅING Kjersti Tollaksen EDH 17/04217-009 26 Offl.§26 2017/11/06
I TEK 4/445 - MUNKAJORD, SØKNAD NYBYGG ENEBOLIG - 4/445 - MOTTATT MANGLER, SØKNAD OM DISPENSASJON, GJENPART AV NABOVARSEL, SITUASJONSKART OG TEGNING I. K. Gabrielsen IGR 16/04826-014 2017/11/06
U HSE PERSONALMAPPE - TILBUD OM VIKARIAT ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/06
U SKU PERSONALMAPPE - VIDEREFØRING AV STILLING KHO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/06
I TEK PLAN 312-13 - REGULERINGSPLAN FOR SKÅRTUNET 2 - ENDRING AV FORTAU TIL SUNDVEGEN - 72/174 - GODKJENT 17.4.2018 - VARSEL OM MINDRE VESENTLIG ENDRING PLAN 312-13 - REGULERINGSPLAN FOR SKÅRTUNET 2 - ENDRING AV FORTAU TIL SUNDVEGEN - 72/174 Pds Protek AS SKM 17/02366-002 2017/11/06
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 17/04770-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/06
I TEK 58/173 - KOPERVIK - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 58/173 - KOPERVIK - OPPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE Karmsund Havn IKS ALA04 17/04769-001 2017/11/06
I SKU ALTERNATIV LÆRINGSARENA - BEKYMRING - MANGLENDE KAPASITET GAU02 17/04771-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/06
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 3. TILKALLINGSAVTALE HJEMMETJ. KOPERVIK F.O.M 01.01.18 T.O.M 12.01.19 Stine Kvilhaug Dybdahl ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/06
U TEK 109/50 - FOSEN - OPPMÅLINGSFORRETNING - HELE GRUNNEIENDOMMEN - 109/50 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING TIL REKVIRENT Sverre Eng ALA04 17/03646-010 2017/11/06
I SKU ELEVSAK (KOPISAK) - BORTVISNINGSVEDTAK SWI 17/04773-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/06
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 17/04772-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/06
I SKU ELEVSAK (KOPISAK) - BEKYMRINGSMELDING SWI 17/04773-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/06
U TEK 109/50 - FOSEN - OPPMÅLINGSFORRETNING - HELE GRUNNEIENDOMMEN - 109/50 - FOSEN - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING TIL NABOPART Else Berit Bentsen ALA04 17/03646-011 2017/11/06
I TEK SKADER PÅ BIL IFB. ANLEGGSARBEID - VORMEDAL UNGDOMSSKOLE - KORRESPONDANSE - GJELDER SKADER PÅ BIL Karl Swarop Vikanes Sørheim BKE 17/04784-001 2017/11/06
I TEK STARTLÅN - TINGLYST PANTEDOKUMENT - 825981 RBE08 17/00384-012 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/06
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM ASSISTENT VED NORHEIM BBH Malin Grønnevik Rasmussen AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/06
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE ÅKRA BBH F.O.M 31.10.17 T.O.M 31.01.18 Ida Marie Andersen AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/06
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING - BARNEHAGE GKH01 17/04621-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/06
U HSE PERSONALMAPPE - MELDING OM ENDRING AV ARBEIDSFORHOLD MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/06
U TEK 58/192 - KARMSUNDSGATA, KOPERVIK - SØKNAD OM OPPMÅLINGSFORRETNING - 58/192 - BREV TIL IKKE MØTT PART MED SVARFRIST Kolbeinsen Eiendom AS GER01 17/03173-013 2017/11/06
I SEN HØRING - NASJONAL TRANSPORTPLAN (NTP) 2018-2029 - ORIENTERING OM HANDLINGSPROGRAMMET 2018-2023 Rogaland Fylkeskommune Fylkesrådmannen HRA01 16/01411-005 2017/11/06
I HSE HØRINGER - 2016-2017 - HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I AKUTTMEDISINFORSKRIFTEN Helse- og omsorgsdepartementet AIS 16/00007-216 2017/11/06
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM ASSISTENT VED NORHEIM BBH Ida Nedkvitne Torgersen AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK PSYKOLOGSPESIALIST ROP - REKRUTTERINGSSAK PSYKOLOGSPESIALIST ROP Human rekruttering MSTA 17/04774-002 2017/11/06
I TEK 20/8 - TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD - FAGERHAUG KJØTTPRODUKSJON - 20/8 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD - FAGERHAUG KJØTTPRODUKSJON Fagerhaug Kjøttproduksjon DA LKS 17/04775-001 2017/11/06
U HSE PERSONALMAPPE - ARBEIDSAVTALE 80 % VIKARIAT NORHEIM BBH AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/06
I TEK RAPPORTER OM VEGTRAFIKKUHELL - ANMELDELSE AV VEGTRAFIKKULYKKE - ANMELDELSESNUMMER: 14246346 Sør-Vest Politidistrikt HPE 12/00383-056 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/06
U TEK 138/1- EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM VIKSÅHÅLAND, OLE CHRISTIAN SØNSTABØ - SVAR - 138/1- EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM VIKSÅHÅLAND, OLE CHRISTIAN SØNSTABØ Ole Christian Sønstabø Vikshåland BJP01 17/04765-002 2017/11/06
I TEK 82/40 - HINDARÅKERVEGEN, HINDERÅKER - TILBYGG ENEBOLIG - 82/40 - KLAGE PÅ VEDTAK Helena Krystyna Zebikowicz GTH 16/01497-009 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/11/06
I TEK RAPPORTER OM VEGTRAFIKKUHELL - ANMELDELSE AV VEGTRAFIKKULYKKE - ANMELDELSESNUMMER: 14225167 Sør-Vest Politidistrikt HPE 12/00383-057 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK PSYKOLOGSPESIALIST ROP - TILBUD OM STILLING SOM PSYKOLOG Espen Sand Sæbø MSTA 17/04774-004 2017/11/06
U HSE ANSKAFFELSE - REKRUTTERING AV RÅDMANN - INVITASJON TIL Å GI TILBUD Sekse & Hogstad CBE02 17/04687-001 2017/11/06
I TEK RAPPORTER OM VEGTRAFIKKUHELL - ANMELDELSE AV VEGTRAFIKKULYKKE - OPPDATERING - ANMELDELSESNUMMER: 14225167 Sør-Vest Politidistrikt HPE 12/00383-058 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/06
I TEK 75/54 - SUNDVEGEN, KVALAVÅG. BYGNINGSKONTROLL - 75/54 - VEDRØRENDE TILBAKEFØRING AV AREALER I SUNDVEGEN Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS v/Advokat Høines JHE05 10/02535-014 2017/11/06
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND FOR VIDEREUTDANNING Linda Cathrin Bjørndal SALF 17/00009-172 2017/11/06
U HSE PERSONALMAPPE - ENDRING - FORLENGELSE AV VIKARIAT SOM VIRKSOMHETSLEDER AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/06
I HSE PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV STILLING JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/06
U TEK 102/41 - VESTHEIMVEGEN, BYGNES - NYBYGG BASESTASJON FOR MOBIL TELEKOMUNIKASJON - 102/41 - VESTHEIMVEGEN, BYGNES - VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST. NYBYGG, BASESTASJON FOR MOBIL TELEKOMMUNIKASJON. Technogarden Engineering Resour. AS BFH 13/04029-008 2017/11/06
U TEK 47/700 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM RYGG, LISE MARGRETHE PEDERSEN - SVAR - 47/700 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM RYGG, LISE MARGRETHE PEDERSEN Lise Margrethe Pedersen Rygg BJP01 17/04767-002 2017/11/06
I TEK 142/788 - TUNVEGEN, STORASUND, SØKNAD OM ENEBOLIG M/INTEGRERT GARASJE - 142/788 - KLAGE PÅ VEDTAK Advokatfirmaet Judicium DA GTH 17/03066-007 2017/11/06
I TEK STARTLÅN - TINGLYST PANTEDOKUMENT : 948300 RBE08 17/02550-009 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/06
U HSE PERSONALMAPPE - ENDRING - FORLENGELSE AV VIKARIAT SOM VIRKSOMHETSLEDER AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/06
U HSE ANSKAFFELSE - STRATEGISK RÅDGIVNING - KUNNGJØRING MED KONKURRANSEGRUNNLAG Doffin CBE02 17/04515-002 2017/11/06
I TEK 48/1 - HILLESLANDVEGEN, HILLESLAND, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 48/1 - UTTALE TIL BEHOV FOR BILVEG Vital Helsehus, Stig R. Lillesund HHU 17/03057-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/06
I SEN JUSTERINGSAVTALE - BOLIGFELT GRIMSBY, ÅKREHAMN - TRYGVE J. SJØEN AS - AVTALE OM OVERFØRING AV JUSTERINGSRETT AV MERVERDIAVGIFT MELLOM KARMØY KOMMUNE OG TRYGVE J. SJØEN AS Trygve J Sjøen AS AMA 17/04778-001 2017/11/06
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN Siri Johannesen SALF 17/00009-173 2017/11/06
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE HJEMMETJ. NORD F.O.M 01.11.17 T.O.M 31.10.18 Liv Karin Kristiansen Wathne ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/06
I TEK 14/21 - ÅRVOLLKNAUSEN, ÅRVOLL - PÅBYGG OG FASADEENDRING ENEBOLIG - 14/21 - ÅRVOLLKNAUSEN, ÅRVOLL - PÅBYGG OG FASADEENDRING ENEBOLIG Proby AS IGR 17/04780-001 2017/11/06
I TEK STARTLÅN - GJELDSBREV - LÅNEAVTALE MED PANTSETTELSESERKLÆRING RBE08 17/04097-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/06
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM TVERRFAGLIG SPES.UTD. VED RUS OG PSYK.HELSETJENESTE Trude Lanes NFE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/06
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND Christina Langåker Grinde SALF 17/00009-174 2017/11/06
U HSE ANSKAFFELSE AV PASIENTSIGNALANLEGG - SPØRSMÅL OM TIDSPUNKT FOR HOSPITAL IT SITT OPPDRAG Oslo kommune CBE02 17/01156-042 2017/11/06
U HSE ANSKAFFELSE AV PASIENTSIGNALANLEGG - SPØRSMÅL OM TIDSPUNKT FOR HOSPITAL IT SITT OPPDRAG Lovisenberg CBE02 17/01156-043 2017/11/06
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 4. TILKALLINGSAVTALE HJEMMETJ. MIDT F.O.M 01.01.18 T.O.M 12.01.19 Kristine Elisabeth Mørch Bang ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/06
U TEK SKADER PÅ BIL IFB. ANLEGGSARBEID - VORMEDAL UNGDOMSSKOLE - SVAR - GJELDER SKADER PÅ BIL Karl Swarop Vikanes Sørheim STNY 17/04784-002 2017/11/06
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON OG / ELLER STIPEND TIL UTDANNING SALF 02/02844-025 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/06
U HSE ANSKAFFELSE AV PASIENTSIGNALANLEGG - FORESPØRSEL OM KREDITTVURDERING Hospital IT AS CBE02 17/01156-045 2017/11/06
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON OG / ELLER STIPEND TIL UTDANNING Hege Alice Færøvik SALF 08/01437-030 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/06
I TEK BIOMAR AS - UTSLIPPSTILLATELSE - BIOMAR AS AVD. KARMØY, LUKTRAPPORT AUGUST 2017 - FYLKESMANNENS VURDERING (KOPIMOTTAKER) Fylkesmannen i Rogaland PEID 12/00854-013 2017/11/06
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON OG / ELLER STIPEND TIL UTDANNING SALF 02/02844-026 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/06