Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-256 25 Offl §25 2017/11/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-257 25 Offl §25 2017/11/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-258 25 Offl §25 2017/11/04
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-259 25 Offl §25 2017/11/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-260 25 Offl §25 2017/11/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-261 25 Offl §25 2017/11/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-262 25 Offl §25 2017/11/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-263 25 Offl §25 2017/11/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-264 25 Offl §25 2017/11/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-265 25 Offl §25 2017/11/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-266 25 Offl §25 2017/11/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-267 25 Offl §25 2017/11/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 - BEKREFTELSE RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 BLI01 17/03222-136 25 Offl §25 2017/11/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 - BEKREFTELSE RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 BLI01 17/03222-137 25 Offl §25 2017/11/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 - BEKREFTELSE RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 BLI01 17/03222-138 25 Offl §25 2017/11/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 - BEKREFTELSE RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 BLI01 17/03222-139 25 Offl §25 2017/11/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 - BEKREFTELSE RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 BLI01 17/03222-140 25 Offl §25 2017/11/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - INTERVJU FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-216 25 Offl §25 2017/11/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - INTERVJU FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-217 25 Offl §25 2017/11/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - INTERVJU FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-218 25 Offl §25 2017/11/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - INTERVJU FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-219 25 Offl §25 2017/11/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - INTERVJU FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-220 25 Offl §25 2017/11/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - INTERVJU FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-221 25 Offl §25 2017/11/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER 74,30% FAST - TRUKKET AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER 74,30% FAST JBR04 17/04143-028 25 Offl §25 2017/11/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER/VERNEPLEIER - 100% FAST VED ØSTREMTUNET - INTERVJU AUTORISERT SYKEPLEIER/VERNEPLEIER - 100% FAST VED ØSTREMTUNET NFE 17/04369-029 25 Offl §25 2017/11/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER/VERNEPLEIER - 100% FAST VED ØSTREMTUNET - INTERVJU AUTORISERT SYKEPLEIER/VERNEPLEIER - 100% FAST VED ØSTREMTUNET NFE 17/04369-030 25 Offl §25 2017/11/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER/VERNEPLEIER - 100% FAST VED ØSTREMTUNET - INTERVJU AUTORISERT SYKEPLEIER/VERNEPLEIER - 100% FAST VED ØSTREMTUNET NFE 17/04369-031 25 Offl §25 2017/11/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER/VERNEPLEIER - 100% FAST VED ØSTREMTUNET - INTERVJU AUTORISERT SYKEPLEIER/VERNEPLEIER - 100% FAST VED ØSTREMTUNET NFE 17/04369-032 25 Offl §25 2017/11/04
I SKU REKRUTTERINGSSAK ASSISTERENDE STYRER I BYGNES VITENBARNEHAGE - SØKNAD ASSITERENDE STYRER I BYGENS VITENBARNEHAGE BLI01 17/04482-007 25 Offl §25 2017/11/04
I SKU REKRUTTERINGSSAK ASSISTERENDE STYRER I BYGNES VITENBARNEHAGE - SØKNAD ASSITERENDE STYRER I BYGENS VITENBARNEHAGE BLI01 17/04482-008 25 Offl §25 2017/11/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSESØSTER 3 X 100% FAST - SØKNAD HELSESØSTER 3 X 100% FAST MSTA 17/04573-006 25 Offl §25 2017/11/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSESØSTER 3 X 100% FAST - SØKNAD HELSESØSTER 3 X 100% FAST MSTA 17/04573-007 25 Offl §25 2017/11/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 92 % FAST + 8% MIDLERTIDIG I MOSBRONVEGEN OMSORGSBOLIGER - SØKNAD MILJØTERAPEUT - 92 % FAST + 8% MIDLERTIDIG I MOSBRONVEGEN OMSORGSBOLIGER JBR04 17/04717-003 25 Offl §25 2017/11/04
I SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURSKOLELÆRER - SCENEKUNST, 87,5 % - SØKNAD KULTURSKOLELÆRER - SCENEKUNST, 87,5 % KHO 17/04654-005 25 Offl §25 2017/11/04
I SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER, 60 % VIKARIAT - SØKNAD MILJØARBEIDER, 60 % VIKARIAT BLI01 17/04655-013 25 Offl §25 2017/11/04
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - AVSLAG PÅ SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 14/04069-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/04
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - OMGJORT ETTER KLAGE PÅ AVSLAG OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 14/01987-011 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/04
U SEN PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE SOM FØRER NJO 17/03952-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/04
U SEN PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE MED FRATREDELSE 04.03.18 TUS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/04
U SEN PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE MED FRATREDELSE 04.02.18 TUS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/04
U SEN PERSONALMAPPE - DELVIS OPPSIGELSE AV STILLING, FORTSETTER I 50 % STILLING TUS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/04