Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
I TEK 118/1 - GODKJENNING AV PLAN FOR NYDYRKING - 118/1 - SØKNAD OM GODKJENNING AV PLAN FOR NYDYRKING Grethe Iren Sandvik Qvale HHU 17/01930-001 26 Off.l.26 2017/11/02
U TEK 66/4 - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/4737 - TILLATELSE - DELINGSSAK - 66/4 - TILLATELSE TIL DELING AV GRUNNEIENDOM Karmøyadvokatene DA EDH 17/03228-005 2017/11/02
U TEK SØKNAD OM EKSPROPRIASJON - STEINARSKOGEN - VEDTAK OM EKSPROPRIASJON - DIN ANDEL AV EIENDOMMEN 2/70 I KARMØY KOMMUNE Ellen Kirsten Kallevik STNY 17/03157-009 2017/11/02
U TEK PLAN 1025 - DETALJREGULERING FOR HABNAVÅGEN, SYRE BÅTFORENING - 38/163 MFL. - GODKJENT 18.6.2018 - 2. OFFENTLIG ETTERSYN - PLAN 1025 - DETALJREGULERING FOR HABNAVÅGEN, SYRE BÅTFORENING - 38/163 Arne Magnus Remø YSL 16/03414-030 2017/11/02
I TEK 5/654 - MOLDBAKKANE, VEA - NYBYGG ENEBOLIG TOMT 18 - BYGG 2 - 5/581 - SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Garvik Prosjekt AS JHE05 15/05056-010 2017/11/02
U TEK 15/402 - SJØENVEGEN, ÅKRA - NYBYGG ENEBOLIG - TILLATELSE TIL ENDRING - 15/402 - SJØENVEGEN, ÅKRA - NYBYGG ENEBOLIG Lt Byggservice AS IGR 14/02015-025 2017/11/02
I TEK 71/207 - BREKKEVEGEN, BREKKE - NYBYGG ENEBOLIG (13B) - 71/207 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE Eskild Kvala AS KIS 14/03695-007 2017/11/02
U TEK 149/90 - STØLSBAKKEN, SPANNE - NYBYGG GARASJE - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 149/90 - STØLSBAKKEN, SPANNE - NYBYGG GARASJE Duco AS IGR 17/03097-006 2017/11/02
U TEK 58/368,483,484 - CAFE MM KOPERVIK BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - 58/368,483,484 - CAFE MM KOPERVIK Havnatorget Eiendom AS TEA01 12/00968-010 2017/11/02
U HSE PERSONALMAPPE - FAST STILLINGSØKNING Eivor Therese Bø LIF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/02
U TEK 120/99 - TUASTAD - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG - 120/99 - IGANGSETTINGSTILLATELSE - RIVING, GRUNN- OG BETONGARB. I K Gabrielsen JKV 17/02440-008 2017/11/02
I TEK 140/96 - OSNESBAKKEN, OSNES - TILBYGG ENEBOLIG - 140/96 - OSNESBAKKEN, OSNES - TILBYGG ENEBOLIG Eskild Kvala AS KIS 17/04736-001 2017/11/02
I TEK 32/179 - VIKRAVEGEN, VIKRA - NYBYGG ANNEKS/REDSKAPSHUS - 32/179 - VIKRAVEGEN, VIKRA - NYBYGG ANNEKS/REDSKAPSHUS Trollstuen AS KHM 17/04726-001 2017/11/02
U TEK 86/233 - AVALDSNES - RIVING OG NYBYGG INDUSTRIBYGG - 86/233 - IGANGSETTINGSTILLATELSE Petter J. Rasmussen AS JHE05 17/02873-011 2017/11/02
I TEK 5/580 - MOLDBAKKANE, VEA - NYBYGG ENEBOLIG TOMT 18 - BYGG 1 - 5/580 - SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Garvik Prosjekt AS JHE05 15/05054-010 2017/11/02
U TEK PLAN 4076 - DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG PÅ HÅLAND - BØ - SVAR - OVERSENDELSE AV BUDSJETT FOR ARKEOLOGISK REGISTRERING - SAKSNR. 17/11145 PLAN 4076 - DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG PÅ HÅLAND - BØ Rogaland Fylkeskommune HPE 17/01501-006 2017/11/02
I TEK 148/947 - NORHEIM - SKRÅNING OG GJERDE/MUR MOT VEG - 148/947 - REVIDERTE TEGNINGER Cowi AS IGR 17/03367-005 2017/11/02
I TEK 15/637 - ÅKRA - REHABILITERING EKSISTERENDE BARNEHAGE, OPPFØRING AV BRAKKER - 15/637 - ÅKRA - ANMODNING OM FORHÅNDSKONFERANSE Engelsen Bygg AS IGR 17/04738-001 2017/11/02
I TEK KOMMUNALE AVGIFTER 119/24 - SØKNAD OM FRITAK FOR KOMMUNALE AVGIFTER ALS06 17/04701-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/02
U TEK 22/321 - FERKINGSTADTUNET, FERKINGSTAD - NYBYGG GARASJE - 22/321 - FERDIGATTEST Frode Nornes og Marit Helen Fagerland JHE05 16/03219-007 2017/11/02
U TEK 149/453 - SPANNAVEGEN, SPANNE. ETABLERING AV PARKERINGSPLASS OG STØYSKJERM - 149/453 - FERDIGATTEST A Utvik AS JHE05 12/03241-005 2017/11/02
I TEK 86/23, 86/54, 86/79 , 86/238 - AVALDSNES - MASSEUTTAK OG FYLLING I SJØ - 86/23 OG 86/238 - TILLATELSE TIL UTFYLLING I SJØ Karmsund Havn IKS KHM 17/04425-008 2017/11/02
U TEK 149/423 - STØLSTUNET, SPANNE. STØTTEMURER - 149/423 - FERDIGATTEST A. Utvik AS JHE05 11/02523-007 2017/11/02
U TEK 149/421 - SPANNALIA. SPANNE. STØYSKJERM - 149/421 - FERDIGATTEST A. Utvik AS JHE05 11/00581-008 2017/11/02
U TEK 149/451 - SPANNALIA. SPANNE. MUR/STØYVOLL - 149/451 - FERDIGATTEST A Utvik AS JHE05 11/00185-009 2017/11/02
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET 2. TILKALLINGSAVTALE ÅKREHAMN UNGDOMSSKOLE F.O.M 01.08.17 T.O.M 31.07.18 Bjørg Hatlegjerde BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/02
I TEK 15/950 - STONGVEGEN, ÅKRA - NYBYGG BOLIGBYGG MED 36 BOENHETER MED TILHØRENDE UTEOMRÅDE - 15/950 - STONGVEGEN, ÅKRA - NYBYGG BOLIGBYGG MED 36 BOENHETER MED TILHØRENDE UTEOMRÅDE Vikanes Bungum Arkitekter AS IGR 17/04733-001 2017/11/02
I TEK 86/209 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES - BRUKSENDRING - 86/209 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Procon AS JHE05 17/03939-004 2017/11/02
I TEK 15/115 - ØYAVEGEN, ÅKRA. RIVING AV BYGNINGER OG NYBYGG 2 ENEBOLIGER - 15/115 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE Procon AS IGR 09/02650-028 2017/11/02
I TEK 68/48 - EIDEVEGEN, INDRE EIDE - NYBYGG TOMANNSBOLIG - 68/48 - ERKLÆRING OM ANSVARSRETT Leo Jakobsen AS KMY 16/01875-013 2017/11/02
U TEK 66/32 - AUSTREIM, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/4756 - TILLATELSE - DELINGSSAK - 66/32 - TILLATELSE TIL DELING AV GRUNNEIENDOM Geir Ingvar Eike EDH 17/04474-005 2017/11/02
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - TILDELING KOMMUNAL UTLEIEBOLIG BMV 17/00796-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/02
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - HUSLEIEKONTRAKT BMV 17/00796-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/02
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-251 25 Offl §25 2017/11/02
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-252 25 Offl §25 2017/11/02
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-253 25 Offl §25 2017/11/02
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 - SØKNAD RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 BLI01 17/03222-135 25 Offl §25 2017/11/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I VORMEDAL BARNEHAGE - TILBUD BARNEHAGELÆRER I VORMEDAL BARNEHAGE BLI01 17/03878-040 25 Offl §25 2017/11/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I VORMEDAL BARNEHAGE - ARBEIDSAVTALE BARNEHAGELÆRER I VORMEDAL BARNEHAGE BLI01 17/03878-041 25 Offl §25 2017/11/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK PEDAGOGISK LEDER I VEA BARNEHAGE - ARBEIDSAVTALE PEDAGOGISK LEDER I VEA BARNEHAGE KHO 17/03879-039 25 Offl §25 2017/11/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK PEDAGOGISK LEDER I VEA BARNEHAGE - TILBUD PEDAGOGISK LEDER I VEA BARNEHAGE KHO 17/03879-040 25 Offl §25 2017/11/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGESJEF - AVSLAG BARNEHAGESJEF BLI01 17/03882-038 25 Offl §25 2017/11/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGESJEF - AVSLAG BARNEHAGESJEF BLI01 17/03882-039 25 Offl §25 2017/11/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGESJEF - AVSLAG BARNEHAGESJEF BLI01 17/03882-040 25 Offl §25 2017/11/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGESJEF - AVSLAG BARNEHAGESJEF BLI01 17/03882-041 25 Offl §25 2017/11/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGESJEF - AVSLAG BARNEHAGESJEF BLI01 17/03882-042 25 Offl §25 2017/11/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGESJEF - AVSLAG BARNEHAGESJEF BLI01 17/03882-043 25 Offl §25 2017/11/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGESJEF - AVSLAG BARNEHAGESJEF BLI01 17/03882-044 25 Offl §25 2017/11/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGESJEF - AVSLAG BARNEHAGESJEF BLI01 17/03882-045 25 Offl §25 2017/11/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGESJEF - AVSLAG BARNEHAGESJEF BLI01 17/03882-046 25 Offl §25 2017/11/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGESJEF - AVSLAG BARNEHAGESJEF BLI01 17/03882-047 25 Offl §25 2017/11/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGESJEF - AVSLAG BARNEHAGESJEF BLI01 17/03882-048 25 Offl §25 2017/11/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGESJEF - AVSLAG BARNEHAGESJEF BLI01 17/03882-049 25 Offl §25 2017/11/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE - TILBUD BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE KHO 17/03935-052 25 Offl §25 2017/11/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE - ARBEIDSAVTALE BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE KHO 17/03935-053 25 Offl §25 2017/11/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST - SØKNAD KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST JBR04 17/04442-034 25 Offl §25 2017/11/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST - SØKNAD KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST JBR04 17/04442-035 25 Offl §25 2017/11/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST - SØKNAD KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST JBR04 17/04442-036 25 Offl §25 2017/11/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST - SØKNAD KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST JBR04 17/04442-037 25 Offl §25 2017/11/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST - SØKNAD KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST JBR04 17/04442-038 25 Offl §25 2017/11/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST - SØKNAD KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST JBR04 17/04442-039 25 Offl §25 2017/11/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST - SØKNAD KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST JBR04 17/04442-040 25 Offl §25 2017/11/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST - SØKNAD KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST JBR04 17/04442-041 25 Offl §25 2017/11/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST - SØKNAD KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST JBR04 17/04442-042 25 Offl §25 2017/11/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST - SØKNAD KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST JBR04 17/04442-043 25 Offl §25 2017/11/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST - SØKNAD KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST JBR04 17/04442-044 25 Offl §25 2017/11/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST - SØKNAD KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST JBR04 17/04442-045 25 Offl §25 2017/11/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST - SØKNAD KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST JBR04 17/04442-046 25 Offl §25 2017/11/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST - SØKNAD KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST JBR04 17/04442-047 25 Offl §25 2017/11/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - 2 X 100% FAST PÅ BESTILLERKONTORET - SØKNAD SAKSBEHANDLER - 2 X 100% FAST PÅ BESTILLERKONTORET JBR04 17/04572-011 25 Offl §25 2017/11/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK LEGE I SPESIALISERING/SPESIALIST - SØKNAD LEGE I SPESIALISERING/SPESIALIST MSTA 17/04692-002 25 Offl §25 2017/11/02
I SKU REKRUTTERINGSSAK BADEVAKT 23%, FAST - SØKNAD BADEVAKT 23%, FAST BLI01 17/04625-003 25 Offl §25 2017/11/02
I SKU REKRUTTERINGSSAK BADEVAKT 23%, FAST - SØKNAD BADEVAKT 23%, FAST BLI01 17/04625-004 25 Offl §25 2017/11/02
I SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURSKOLELÆRER - SCENEKUNST, 87,5 % - SØKNAD KULTURSKOLELÆRER - SCENEKUNST, 87,5 % KHO 17/04654-002 25 Offl §25 2017/11/02
I SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER, 60 % VIKARIAT - SØKNAD MILJØARBEIDER, 60 % VIKARIAT BLI01 17/04655-004 25 Offl §25 2017/11/02
I SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER, 60 % VIKARIAT - SØKNAD MILJØARBEIDER, 60 % VIKARIAT BLI01 17/04655-005 25 Offl §25 2017/11/02
I TEK 68/5 - INDRE EIDE - DELING AV GRUNNEINDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 68/5 - VEDRØRENDE VEGRETT OVER 68/84 Kristbjørg Eide og Ralph Mike Raschick GTH 17/00579-008 2017/11/02
I HSE PERSONALMAPPE - EGENERKLÆRING HELSE AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/02
I HSE PERSONALMAPPE - ATTESTER / VITNEMÅL TIL TILKALLINGSAVTALE Kenneth Christian Dahle Jensen AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/02
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE BYGNESTUNET F.O.M 05.10.17 T.O.M 05.10.18 Marmary Habibi AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/02
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE SKUDENES BBH F.O.M 20.10.17 T.O.M 30.09.18 Adela Krystyna Czuchrowska AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/02
I HSE PERSONALMAPPE - ATTESTER / VITNEMÅL TIL TILKALLINGSAVTALE Adela Krystyna Czuchrowska AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/02
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE SKUDENES BBH F.O.M 16.10.17 T.O.M 16.10.18 Karina Sunde AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/02
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM OVERFØRING AV FERIE MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/02
U SKU TILSYN - BARNEHAGER 2012-2018 - SVAR - OVERSENDER KORRIGERT ÅRSPLAN - SMÅ BARNEHAGER Små Barnehager AS RHO 12/02112-065 2017/11/02
I TEK STARTLÅN - GJELDSBREV - LÅNEAVTALE MED PANTSETTELSESERKLÆRING RBE08 17/03945-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/02
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE SKUDENES BBH 2.ETG F.O.M 19.10.17 T.O.M 16.10.18 Veronica Andersen Steinstø AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/02
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - SØKNAD OM KOMMUNAL TILRETTELEGGING I BARNEHAGE I FORM AV EKSTRA BEMANNING Åsebøen Fus Barnehage AS RHO 15/03332-380 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/02
U TEK 66/4 - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/4737 - 66/4 - VEDR. DELINGSSØKNAD Karmøyadvokatene DA EDH 17/03228-010 2017/11/02
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - TILDELT BOLIG BMV 16/04181-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/02
U TEK 5/60 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/3553 - 5/60 UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/3553 Geir Ytreland MNE02 17/03845-019 2017/11/02
I HSE TILSEGN OM STØNAD TIL 269243 - UTVIKLING AV BOLIG FOR VANSKELIGSTILTE GJENNOM BRUKERMEDVIRKNING PROSJEKTNUMMER 269243 - BESTILLING AV REKNESKAPSRAPPORT FOR 2017 Sekretariatet for Regionalt forskingsfond Vestlandet SGJ 17/00824-008 2017/11/02
U TEK 5/60 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/3553 - 5/60 UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/3553 Karmøy Kommune MNE02 17/03845-020 2017/11/02
I TEK PLAN 219-8 - REGULERINGSPLAN FOR STEINARSKOGEN - ENDRING - G/S-VEG - 3/672 - - UTTALELSE FRA FYLKESRÅDMANNEN - 01.11.17 (KOPIMOTTAKER) PLAN 219-8 - REGULERINGSPLAN FOR STEINARSKOGEN - ENDRING VEDR. G/S-VEG 3/672 Rogaland Fylkeskommune AAHO 14/01968-002 2017/11/02
U HSE PERSONALMAPPE - MELDING OM ENDRING AV ARBEIDSSTED OG KONTERING MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/02
I SEN AVALDSNES GRAVPLASS - 1. UTBYGGINGSETAPPE - UTTALELSE FRA FYLKESRÅDMANNEN - 30.10.17 AVALDSNES GRAVPLASS - 1. UTBYGGINGSETAPPE Rogaland Fylkeskommune JST 12/04915-004 2017/11/02
U TEK 38/213 - SYRE - UTVIDELSE OG OPPGRADERING AV KAI/BRYGGE - 38/213 - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD Jon Tomas Danielsen EDH 17/04147-004 2017/11/02
I SKU KARMØY KOMMUNES KULTURSTIPEND 2017 - SØKNAD OM KULTURSTIPEND FOR ASLAK EIDE ROSSEHAUG Kari Eide ANKO 17/04449-011 2017/11/02
I SKU KARMØY KOMMUNES BYGGESKIKKPRIS - 2017 - FORSLAG TIL KARMØY KOMMUNES BYGGESKIKKPRIS - 2017 Ruth Elise Risinggård AAL 17/04624-005 2017/11/02
I TEK 131/2 - TORVASTAD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:16/3976 - PARSELL 1 - 131/80 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT Statens Kartverk Tinglysingen HAS 17/02145-018 2017/11/02
I TEK 148/300 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM LINDAAS, JOHN HENRIK OG LURANE, KAROLINE - 148/300 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM LINDAAS, JOHN HENRIK Meglerhuset Rele AS BJP01 17/04722-001 26 Off.l.26 2017/11/02
I TEK KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2017 - 15/2229 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - HANSEN EIENDOM AS Hans J Rasmussen AS SKM 17/00008-130 2017/11/02
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 61/144 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Olav Liknes for Eskild Kvala AS GEL 17/00012-549 2017/11/02
I TEK 148/300 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM LINDAAS, JOHN HENRIK OG LURANE, KAROLINE - 148/300 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM LURANE, KAROLINE Meglerhuset Rele AS BJP01 17/04722-002 26 Off.l.26 2017/11/02
I TEK FJERNING AV VEGETASJON PÅ KOMMUNAL GRUNN - SOLVIGVEGEN - ØNSKE OM FJERNING AV VEGETASJON PÅ KOMMUNAL GRUNN - SOLVIGVEGEN Beathe Andreassen ALI 17/04730-001 2017/11/02
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE ÅKRA SKOLE F.O.M 01.08.17 T.O.M 30.07.18 Maryam Fotouhisara BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/02
I TEK 148/419 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM LINDAAS, JOHN HENRIK OG LURANE, KAROLINE - 148/419 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM LINDAAS, JOHN HENRIK Meglerhuset Rele AS BJP01 17/04725-001 26 Off.l.26 2017/11/02
I TEK 148/419 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM LINDAAS, JOHN HENRIK OG LURANE, KAROLINE - 148/419 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM LURANE, KAROLINE Meglerhuset Rele AS BJP01 17/04725-002 26 Off.l.26 2017/11/02
I TEK 148/619 - AUSTBØVEGEN, NORHEIM - NYBYGG BOLIG - 148/619 - REVIDERT NABOPROTEST M/VEDLEGG Advokatfirma Trond Hjelde AS IGR 17/02094-021 2017/11/02
I TEK 60/14 OG 73 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM JAKOBSEN, IVAR KJELL OG RUTT SOLRUN - 60/14 OG 73 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM JAKOBSEN, IVAR KJELL Eiendomsmegler 1 Sr-Eiendom AS BJP01 17/04727-001 26 Off.l.26 2017/11/02
I SKU PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL VARIG LØNNSTILSKUDD BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/02
I TEK 60/14 OG 73 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM JAKOBSEN, IVAR KJELL OG RUTT SOLRUN - 60/14 OG 73 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM JAKOBSEN, RUTT SOLRUN Eiendomsmegler 1 Sr-Eiendom AS BJP01 17/04727-002 26 Off.l.26 2017/11/02
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 17/19 - BESTILLING AV NABOLISTE - FRADELING Tveit Regnskap as GEL 17/00012-550 2017/11/02
I SKU PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL VARIG LØNNSTILSKUDD BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/02
I HSE PERSONALMAPPE - INNVILGET MIDLERTIDIG UFØREPENSJON FRA KLP AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/02
I SKU KARMØY KOMMUNES KULTURSTIPEND 2017 - SØKNAD OM KARMØY KOMMUNES KULTURSTIPEND FOLKEDAL, ØYSTEIN Øystein Folkedal ANKO 17/04449-010 2017/11/02
U SKU OPPLEVELSESKORT OG MEDLEMSKAP I ALLIDRETT - SVAR - OPPLEVELSESKORT OG MEDLEMSKAP I ALLIDRETT ANKO 17/03454-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/02
I TEK 146/74 - BØHEIVEGEN 2, AVALDSNES - 146/74 - SVAR VEDRØRENDE BØHEIVEGEN 2, AVALDSNES Kari Strand Storesund SKM 17/03803-003 2017/11/02
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - SØKNAD OM KOMMUNAL TILRETTELEGGING I BARNEHAGE I FORM AV EKSTRA BEMANNING Ryvingen Barnehage SA RHO 15/03332-381 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/02
I TEK 58/220 - LEIEAVTALE MELLOM KARMØY KOMMUNE OG STANGELANDSVÅGEN SMÅBÅTFORRENING - 58/220 - LEIEAVTALE MELLOM KARMØY KOMMUNE OG STANGELANDSVÅGEN SMÅBÅTFORENING Stangelandsvågen Småbåtforening SMO02 17/04728-001 2017/11/02
U TEK 69/71 - MIDTRE EIDE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD 17/2308 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING PARSELL 1 AV 11 69/71 I KARMØY KOMMUNE Stange Sigbjørn Eiendom As ALA04 17/03804-002 2017/11/02
U TEK 69/71 - MIDTRE EIDE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD 17/2308 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING PARSELL 1 AV 11 69/71 I KARMØY KOMMUNE Bendiksen Aage ALA04 17/03804-003 2017/11/02
U TEK 69/71 - MIDTRE EIDE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD 17/2308 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING PARSELL 1 AV 11 69/71 I KARMØY KOMMUNE Åse Åsta ALA04 17/03804-004 2017/11/02
U TEK 69/71 - MIDTRE EIDE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD 17/2308 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING PARSELL 1 AV 11 69/71 I KARMØY KOMMUNE Øygarden Mariann ALA04 17/03804-005 2017/11/02
U TEK 69/71 - MIDTRE EIDE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD 17/2308 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING PARSELL 1 AV 11 69/71 I KARMØY KOMMUNE Øygarden Steinar ALA04 17/03804-006 2017/11/02
U TEK 69/71 - MIDTRE EIDE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD 17/2308 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING PARSELL 1 AV 11 69/71 I KARMØY KOMMUNE Øygarden Bolig As ALA04 17/03804-007 2017/11/02
U TEK 69/71 - MIDTRE EIDE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD 17/2308 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING PARSELL 1 AV 11 69/71 I KARMØY KOMMUNE Westerneng Leo Andre B ALA04 17/03804-008 2017/11/02
U TEK 69/71 - MIDTRE EIDE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD 17/2308 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING PARSELL 1 AV 11 69/71 I KARMØY KOMMUNE Westerneng Norunn J ALA04 17/03804-009 2017/11/02
U TEK 69/71 - MIDTRE EIDE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD 17/2308 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING PARSELL 1 AV 11 69/71 I KARMØY KOMMUNE Bendiksen Hans Olaf ALA04 17/03804-010 2017/11/02
I SKU ELEVMAPPE - SVAR-SØKNAD OM UTGIFTSDEKNING OG HENSTILLING OM ENKELTVEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/02
I TEK PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE BYGNES F.O.M 09.10.17 T.O.M 31.10.17 Gábor Fejér HASB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/02
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - SØKNAD OM OPPTAK AV HUSSTANDSMEDLEM BMV 16/03784-017 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/02
U TEK 12/163 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - NYLAND, GEIR EGIL/NYLAND, JAN EINAR/NYLAND, ARNE GUNLEIV - SVAR - 12/163 - GEIR EGIL NYLAND - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - NYLAND, GEIR EGIL/NYLAND, JAN EINAR/NYLAND, ARNE GUNLEIV Geir Egil Nyland BJP01 17/04696-002 2017/11/02
I TEK PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE BYGNES F.O.M 03.10.17 T.O.M 31.12.17 Susanne Elisabeth Andreassen HASB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/02
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - HUSLEIEKONTRAKT BMV 16/03784-018 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/02
I SKU PERSONALMAPPE - ATTESTER / VITNEMÅL TIL TILKALLINGSAVTALE Svein Helge Bergfjord Torsteinsbø BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/02
I HSE PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV STILLING JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/02
I SEN OVERSENDELSE AV DOKUMENTASJON - INNHENTING AV DOKUMENTASJON KHW 12/04604-202 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/02
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 3. TILKALLINGSAVTALE STANGELAND UNGDOMSSKOLE F.O.M 30.08.17 T.O.M 29.08.18 Liban Mohamud Mohamed BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/02
I TEK 64/57 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - 64/57 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM MUMINOVIC, ERTAN Eiendomsmegler 1 Sr-Eiendom AS BJP01 17/04732-001 26 Off.l.26 2017/11/02
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM ULØNNET UTVIDET FORELDREPERMISJON HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/02
U TEK 142/500 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - HEGGHEIM, KJELL TØRRES/NILSEN, MARGARETH - SVAR - 142/500 - KJELL TØRRES HEGGHEIM - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - HEGGHEIM, KJELL TØRRES/NILSEN, MARGARETH Kjell Tørres Heggheim BJP01 17/04713-002 2017/11/02
U TEK 106/31 - FOSNANES - ETABLERING AV FLYTEBRYGGE - 106/31 - FOSNANES - ETABLERING AV FLYTEBRYGGE Jan Sigurd Dommersnes EDH 16/01061-015 2017/11/02
U TEK 64/1401 - OMSORGSBOLIG RUSVIKVEGEN 3 C BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - SVAR PÅ TILBAKEMELDING - BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - 64/1401 - HANDLINGSPLAN Bolig og miljøarbeidertjenesten TEA01 16/00412-011 2017/11/02
U TEK JORDSKIFTERETTEN - SAK - 16-097313RFA-JSTO - ÅKRE - SVAR - SAK 16-097313RFA-JSTO ÅKRE - JORDSKIFTE KREV SLETTET. ØNSKER KOPI AV RETTSBOK Haugalandet og Sunnhordaland Jordskifterett ALA04 16/03249-006 2017/11/02
I TEK 5/580 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: GARVIK PROSJEKT TOMT 18 - BYGG 1 - BYGGESAK 15/5054 - 5/580 - FERDIGMELDING RØR TOMT 18 - BYGG 1 - BYGGESAK 15/5054 Vedavågen Rør As ALS06 15/05055-003 2017/11/02
I TEK 5/581 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: GARVIK PROSJEKT TOMT 18 - BYGG 2 - BYGGESAK 15/5056 - 5/581 - FERDIGMELDING RØR TOMT 18 - BYGG 2 - BYGGESAK 15/5056 Vedavågen Rør As ALS06 15/05057-003 2017/11/02
U TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING REFERAT FRA BYGGEMØTE NR. 5 Vassbakk & Stol AS ABU01 13/00434-068 2017/11/02
I TEK KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2017 - 102/204 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - KARM HOLDING AS Karmøy Winch AS SKM 17/00008-131 2017/11/02
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - VEDTAK OM TILTAK SWI 17/03912-033 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/02
I HSE PERSONALMAPPE - KRAV OM FAST ANSETTELSESFORHOLD ETTER ARBEIDSMILJØLOVEN §14-9 MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/02
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - TILTAKSPLAN - ETTER AKTIVITETSPLIKT §9A-4 SWI 18/02398-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/02
U TEK 57/466 - KOMMUNALE AVGIFTER - SVAR - 57/466 - SØKNAD OM FRITAK FOR KOMMUNALE AVGIFTER Arild Eliassen ALS06 17/04507-002 2017/11/02
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM UTVIDET BARSELPERMISJON HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/02
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 3. TILKALLINGSAVTALE ÅDLAND SKOLE F.O.M 01.09.17 T.O.M 14.08.18 Tove Sissel Midtskog BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/02
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID - AV VELFERDSGRUNNER HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/02
I SKU ELEVMAPPE - SØKNAD OM UNDERVISNING VED HOLLENDERHAUGEN SKOLESENTER SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/02
I TEK KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2017 - 32/179 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - ARNE JACOBSEN Trollstuen AS SKM 17/00008-132 2017/11/02
I SKU ELEVMAPPE - AVTALE OM UTGIFTSDEKNING FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/02
I HSE PERSONALMAPPE - AVTALE OM Å STILLE EGEN BIL TIL DISPOSISJON HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/02
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE STANGELAND UNGDOMSSKOLE F.O.M 0.10.17 T.O.M 05.10.18 Hein Georg Ferkingstad Haram BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/02
U TEK 77/7 - KOMMUNALE AVGIFTER - SVAR - 77/7 - ENDRING AV RENOVASJONSAVGIFT Runar Ingvaldsen ALS06 17/04623-002 2017/11/02
I SKU ELEVMAPPE - AVTALE OM UTGIFTSDEKNING FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/02
I TEK 119/496 - KOMMUNALE AVGIFTER - 119/494 - SØKNAD OM ENDRING AV RENOVASJONSAVGIFT Lars Elmer Baustad ALS06 17/04734-001 2017/11/02
I SKU PERSONALMAPPE - ATTESTER / VITNEMÅL TIL TILKALLINGSAVTALE Susanne Byre BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/02
I TEK 148/947 - RØRLEGGERMELDING NYBYGG, TILTAKSHAVER NORHEIM NÆRINGSPARK AS BYGGESAK 17/2330 - 148/947 - RØRLEGGERMELDING NYBYGG, TILTAKSHAVER NORHEIM NÆRINGSPARK AS BYGGESAK 17/2330 Karsten Bjelland AS MHV 17/04735-001 2017/11/02
I SEN PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM SYKEPLEIER VED HJEMMETJENESTEN NORD - VIKARIAT Liv Karin Kristiansen Wathne MRH01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/02
I SKU ELEVMAPPE - AVTALE OM UTGIFTSDEKNING FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/02
U HSE PERSONALMAPPE - REFERAT FRA NÆRVÆRSMØTE 27.09.2017 MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/02
U TEK 15/415 - KOMMUNALE AVGIFTER - SVAR - 15/415 - SØKNAD OM ENDRING AV RENOVASJONSAVGIFT. KLÆHAUG, ALF Alf Arthur Klæhaug ALS06 17/04636-002 2017/11/02
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 3. TILKALLINGSAVTALE NORHEIM SKOLE F.O.M 01.10.17 T.O.M 15.08.18 Susanne Byre BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/02
U TEK 148/300 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM LINDAAS, JOHN HENRIK OG LURANE, KAROLINE - SVAR - 148/300 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM LURANE, KAROLINE Meglerhuset Rele AS BJP01 17/04722-003 2017/11/02
U TEK 22/80 - KOMMUNALE AVGIFTER - SVAR - 22/80 - SØKNAD OM ENDRING AV RENOVASJONSAVGIFT Asle Ferkingstad ALS06 17/04664-002 2017/11/02
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - TILDELING AV TRYGDEBOLIG BMV 16/04106-014 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/02
U SKU TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE 2017 - SVAR - SØKNAD OM TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE Kobberverkets Venner ANKO 17/00385-039 2017/11/02
U TEK 66/32 - AUSTREIM, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/4756 - 66/32 - VEDR. DELINGSSØKNAD Geir Ingvar Eike EDH 17/04474-006 2017/11/02
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - SVAR - SØKNAD OM FRITAK FOR KOMMUNALE AVGIFTER ALS06 17/04699-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/02
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 15/04637-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/02
U TEK 60/14 OG 73 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM JAKOBSEN, IVAR KJELL OG RUTT SOLRUN - FORELØPIG SVAR - 60/14 OG 73 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM JAKOBSEN, RUTT SOLRUN Eiendomsmegler 1 Sr-Eiendom AS BJP01 17/04727-003 2017/11/02
I SKU ELEVMAPPE - AVTALE OM UTGIFTSDEKNING FOR SPESIALUNDERVISNING SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/02
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 3. TILKALLINGSAVTALE TORVASTAD SKOLE OG KULTURSENTER F.O.M 05.10.17 T.O.M 14.08.18 Astrid Karin Danielsen Øverland BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/02
I SKU ELEVMAPPE - AVTALE OM UTGIFTSDEKNING FOR SPESIALUNDERVISNING SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/02
U SKU PERSONALMAPPE - STILLINGSØKNING I SPES.BHG KHO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/02
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE SKUDENES BBH F.O.M 16.10.17 T.O.M 16.10.18 Karina Sunde AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/02
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE BYGNESTUNET F.O.M 05.10.17 T.O.M 05.10.18 Marmary Habibi AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/02
U HSE PERSONALMAPPE - ENDRING AV FORELDREPERMISJON HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/02
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE SKUDENES BBH 2.ETG F.O.M 19.10.17 T.O.M 16.10.18 Veronica Andersen Steinstø AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/02
I SKU ELEVMAPPE - AVTALE OM UTGIFTSDEKNING FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/02
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE SKUDENES BBH F.O.M 20.10.17 T.O.M 30.09.18 Adela Krystyna Czuchrowska AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/02
I TEK 58/437 , 457, 173 OG 180 - SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - KARMSUND HAVN IKS - 58/437 , 457, 173 OG 180 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER KARMSUND HAVN IKS Karmsund Havn IKS ALA04 17/04740-001 2017/11/02
I SKU PERSONALMAPPE - ATTESTER / VITNEMÅL TIL TILKALLINGSAVTALE Silje Maria Skaadel BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/02
U TEK 64/57 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - SVAR - 64/567 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM MUMINOVIC, ERTAN Eiendomsmegler 1 Sr-Eiendom AS BJP01 17/04732-002 2017/11/02
I TEK 5/60 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM. SAK 17/4817 - 5/60 - SITUASJONSKART Geir Ytreland EDH 17/04501-005 2017/11/02
I TEK KOMMUNALE AVGIFTER 147/119 - ENDRING AV RENOVASJON - NABODELING 147/119 Svanhild Bertelsen ALS06 17/04742-001 2017/11/02
U TEK 5/3 , 5/271 , 5/161 OG 5/162 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/3724 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING-4PARSELLER VEGFORMÅL I KARMØY KOMMUNE Vea Hans Jostein MNE02 17/03918-009 2017/11/02
U TEK 5/3 , 5/271 , 5/161 OG 5/162 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/3724 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING-4PARSELLER VEGFORMÅL I KARMØY KOMMUNE Eskild Kvala As V/Olav Liknes MNE02 17/03918-010 2017/11/02
I TEK 60/10 OG 60/13 - TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD - PEDERSEN, OLAV - SALDO/UTBETALINGSKORT - INNVILGET KR. 22.600,- INNVILGET DATO: 31.10.2017 60/10 OG 60/13 - TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD - PEDERSEN, OLAV Fylkesmannen i Rogaland LKS 17/04648-003 2017/11/02
U TEK 5/3 OG 5/503 - VEA - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 5/3 I KARMØY KOMMUNE Olsen Lena MNE02 17/03722-007 2017/11/02
U TEK 5/3 OG 5/503 - VEA - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 5/3 I KARMØY KOMMUNE Esklid Kvala As V/ Olav Liknes MNE02 17/03722-008 2017/11/02
I SKU ELEVMAPPE - AVTALE OM UTGIFTSDEKNING FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/02
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER 147/119 - SVAR - ENDRING AV RENOVASJON - NABODELING 147/119 Svanhild Bertelsen ALS06 17/04742-002 2017/11/02
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING SKOLEÅRET 2017-2018 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/02
U SKU PERSONALMAPPE - UTVIDELSE AV STILLING Eduardo Nicolas Campos Blank KHO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/02
I SKU ELEVMAPPE - AVTALE OM UTGIFTSDEKNING FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/02
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/02
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER 119/24 - SVAR - SØKNAD OM FRITAK FOR KOMMUNALE AVGIFTER ALS06 17/04701-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/02
U TEK 119/496 - KOMMUNALE AVGIFTER - SVAR - 119/496 - SØKNAD OM ENDRING AV RENOVASJONSAVGIFT Lars Elmer Baustad ALS06 17/04734-002 2017/11/02
I TEK 43/4 - HØYNESVEGEN, HØYNES, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 43/4 - HØYNESVEGEN, HØYNES, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Ann Torhild Tangjerd HHU 17/04744-001 2017/11/02
U SKU ELEVMAPPE - SVAR SØKNAD OM UTGIFTSDEKNING FOR SPESIALUNDERVISNING SKOLEÅRET 2017-2018 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/02