Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2017 - KAP. 5.1 ÅRLIG LØNNSFORHANDLING - LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2017 - KAP. 5.1 ÅRLIG LØNNSFORHANDLING Akademikerforbundet HASB 17/01266-021 2017/11/01
U TEK LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2017 - KAP. 5.1 ÅRLIG LØNNSFORHANDLING - LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2017 - KAP. 5.1 ÅRLIG LØNNSFORHANDLING Skolelederforbundet HASB 17/01266-023 2017/11/01
U TEK 42/216 - ØYGARDSHAUGEN, SØRHÅLAND - NATURSTEINSMUR - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 42/216 - ØYGARDSHAUGEN, SØRHÅLAND - NATURSTEINSMUR Skude Mur AS KHM 17/04323-006 2017/11/01
U HSE PERSONALMAPPE - FORLENGELSE AV PROSJEKTANSETTELSE MEDARBEIDER MED BRUKERERFARING MDF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/01
U TEK 86/82 - HUSØYVEGEN 143 AS BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - 86/82 - HUSØYVEGEN 143 AS - RAPPORT ETTER BRANNTILSYN Kraken Invest AS TSC 12/01298-022 2017/11/01
U HSE PERSONALMAPPE - INNKALLING TIL SAMTALE MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/01
U SEN KARMØYHALLEN 2017-2019 - SVAR - RESERVASJON AV KARMØYHALLEN - NATTCUP 08.12.17 Alan K. Sandhåland TVI 17/00209-045 2017/11/01
U TEK SLAMAVSKILLERE/SEPTIKTANKER - TØMMING - SVAR - KRAV OM FJERNING AV UNNTAK I FORSKRIFT OM SLAMTØMMING PÅ FEØY Feøy Velforening MHV 13/00123-087 2017/11/01
I SKU TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE 2017 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE Kobberverkets Venner ANKO 17/00385-038 2017/11/01
U TEK 68/106,190 - KARMØY FOLKEHØGSKULE BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - 68/106,190 - KARMØY FOLKEHØGSKULE BRANNFOREBYGGENDE TILSYN Stiftelsen Karmøy Folkehøgskule TSC 12/01451-013 2017/11/01
U TEK 149/449 - STØLSBAKKEN, SPANNE - TILBYGG BOLIG, CARPORT - 149/449 - FERDIGATTEST Vegard Holme Grutle KMY 15/03077-006 2017/11/01
U TEK 38/273 - SYRE - BYGGETILSYN - 38/273 - PÅLEGG OM SIKRING AV OMRÅDE Gunnar Jaakkimainen JHE05 17/03650-005 2017/11/01
U TEK 148/242 - SKOGVEGEN, NORHEIM - TILBYGG BOLIG - 148/242 - FERDIGATTEST Kenneth Eide KMY 16/00432-004 2017/11/01
U HSE PERSONALMAPPE - VIKARIAT JMW Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/01
I TEK 149/451 - SPANNALIA. SPANNE. MUR/STØYVOLL - 149/5 OG 149/59 - SØKNAD OM FERDIGATTEST A. Utvik AS JHE05 11/00185-008 2017/11/01
I TEK 149/421 - SPANNALIA. SPANNE. STØYSKJERM - 149/5 - SØKNAD OM FERDIGATTEST A. Utvik AS JHE05 11/00581-007 2017/11/01
I TEK 149/423 - STØLSTUNET, SPANNE. STØTTEMURER - 49/423 - SØKNAD OM FERDIGATTEST A. Utvik AS JHE05 11/02523-006 2017/11/01
I TEK 149/453 - SPANNAVEGEN, SPANNE. ETABLERING AV PARKERINGSPLASS OG STØYSKJERM - 149/453 - SØKNAD OM FERDIGATTEST A. Utvik AS JHE05 12/03241-004 2017/11/01
I TEK 86/23, 86/54, 86/79 , 86/238 - AVALDSNES - MASSEUTTAK OG FYLLING I SJØ - 86/23, 86/54, 86/79 , 86/238 - SØKNAD OM DISPENSASJON Cowi AS KHM 17/04425-007 2017/11/01
U HSE PERSONALMAPPE - VIKARIAT LIF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/01
I HSE ANSKAFFELSE AV PASIENTSIGNALANLEGG - ETTERSENDING Everycare AS CBE02 17/01156-039 2017/11/01
U HSE PERSONALMAPPE - VIDEREFØRING AV VIKARIAT SOM HVILENDE NATT F.O.M. 04.11.17 T.O.M 31.01.18 LIF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/01
U HSE PERSONALMAPPE - VIDEREFØRING AV VIKARIAT LIF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/01
U SEN PLAN 113-3 - REGULERINGSPLAN FOR GAMLE SKUDENESHAVN - ENDRING AV BESTEMMELSER FOR VIRKSOMHETER OG PARKERING - - OFF. ETTERSYN - PLAN 113-3 - REGULERINGSPLAN FOR GAMLE SKUDENESHAVN - ENDRING AV BESTEMMELSER FOR VIRKSOMHETER OG PARKERING - ANNE KRISTIN STAHL LERANG JST 16/04255-027 2017/11/01
I SKU KARMØY KOMMUNES BYGGESKIKKPRIS - 2017 - FORSLAG TIL KARMØY KOMMUNES BYGGESKIKKPRIS - 2017 Vikanes Bungum Arkitekter AS AAL 17/04624-004 2017/11/01
U TEK TEKNISK PLAN - VA-LEDNINGER I SNIKVEGEN, VORMEDAL - TEKNISK GODKJENNNING - VA-LEDNINGER I SNIKVEGEN Cowi AS BTH04 17/03723-007 2017/11/01
I TEK DANSEARRANGEMENT/UTEARRANGEMENT/FESTIVALER 2017 - MELDING OM ARRANGEMENT - JUL PÅ VEA 23 - 25.11.17 Vedavågen Bygdautvalg HPE 17/00127-071 2017/11/01
I TEK JORDSKIFTERETTEN - 1210-2014-0082 - HAUSKE - GNR. 139 (UTGÅR ) (SAKEN UTGÅR - DEN ER AVVIST AV LAGMANNSRETTEN) - MELDING OM AVVIST SAK - JORDSKIFTERETTEN - 1210-2014-0082 - HAUSKE - GNR. 139 Haugalandet og Sunnhordaland HME 14/04557-004 2017/11/01
I TEK 114/105 - HESTFARET, NORDRE EIKE, BEGJÆRING OM SEKSJONERING - 114/105 - HESTFARET, NORDRE EIKE, SØKNAD OM SEKSJONERING Lars Ove Lien HAS 17/04688-001 26 Off.l.26 2017/11/01
U HSE PERSONALMAPPE - MIDLERTIDIG FORHØYET STILLING JNO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/01
U SEN ÅKRAHALLEN - SVAR - SØKNAD OM LEIE AV ÅKRAHALLEN - BEDEHUSSANG 23.08.-26.08.18 Odd Erik Eriksson TVI 12/00077-156 2017/11/01
U HSE PERSONALMAPPE - MIDLERTIDIG FORHØYET STILLING JNO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/01
U HSE PERSONALMAPPE - MIDLERTIDIG STILLINGSFORHØYELSE JNO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/01
I TEK 64/1252 - STANGALAND - BEGJÆRING OM RESEKSJONERING - 64/1252 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT Statens Kartverk Tinglysingen HAS 17/03150-014 2017/11/01
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-250 25 Offl §25 2017/11/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER - AVSLAG RÅDGIVER AGB 17/03546-065 25 Offl §25 2017/11/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER - AVSLAG RÅDGIVER AGB 17/03546-066 25 Offl §25 2017/11/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER - AVSLAG RÅDGIVER AGB 17/03546-067 25 Offl §25 2017/11/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER - AVSLAG RÅDGIVER AGB 17/03546-068 25 Offl §25 2017/11/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER - AVSLAG RÅDGIVER AGB 17/03546-069 25 Offl §25 2017/11/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER - AVSLAG RÅDGIVER AGB 17/03546-070 25 Offl §25 2017/11/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER - AVSLAG RÅDGIVER AGB 17/03546-071 25 Offl §25 2017/11/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER - AVSLAG RÅDGIVER AGB 17/03546-072 25 Offl §25 2017/11/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER - AVSLAG RÅDGIVER AGB 17/03546-073 25 Offl §25 2017/11/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER - AVSLAG RÅDGIVER AGB 17/03546-074 25 Offl §25 2017/11/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER - AVSLAG RÅDGIVER AGB 17/03546-075 25 Offl §25 2017/11/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER - AVSLAG RÅDGIVER AGB 17/03546-076 25 Offl §25 2017/11/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER - AVSLAG RÅDGIVER AGB 17/03546-077 25 Offl §25 2017/11/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER - AVSLAG RÅDGIVER AGB 17/03546-078 25 Offl §25 2017/11/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER - AVSLAG RÅDGIVER AGB 17/03546-079 25 Offl §25 2017/11/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER - AVSLAG RÅDGIVER AGB 17/03546-080 25 Offl §25 2017/11/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER - AVSLAG RÅDGIVER AGB 17/03546-081 25 Offl §25 2017/11/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER - AVSLAG RÅDGIVER AGB 17/03546-082 25 Offl §25 2017/11/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER - AVSLAG RÅDGIVER AGB 17/03546-083 25 Offl §25 2017/11/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER - AVSLAG RÅDGIVER AGB 17/03546-084 25 Offl §25 2017/11/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER - AVSLAG RÅDGIVER AGB 17/03546-085 25 Offl §25 2017/11/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER - AVSLAG RÅDGIVER AGB 17/03546-086 25 Offl §25 2017/11/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER - AVSLAG RÅDGIVER AGB 17/03546-087 25 Offl §25 2017/11/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER - AVSLAG RÅDGIVER AGB 17/03546-088 25 Offl §25 2017/11/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER - AVSLAG RÅDGIVER AGB 17/03546-089 25 Offl §25 2017/11/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK ARBEID MED OPPDRAGSTAKERE OG ANSVAR FOR TILSYNSFØRERORDNINGEN - 100% FAST - SØKNAD ARBEID MED OPPDRAGSTAKERE OG ANSVAR FOR TILSYNSFØRERORDNINGEN - 100% FAST NFE 17/04441-008 25 Offl §25 2017/11/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST - SØKNAD KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST JBR04 17/04442-030 25 Offl §25 2017/11/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST - SØKNAD KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST JBR04 17/04442-031 25 Offl §25 2017/11/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST - SØKNAD KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST JBR04 17/04442-032 25 Offl §25 2017/11/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST - SØKNAD KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST JBR04 17/04442-033 25 Offl §25 2017/11/01
I SKU REKRUTTERINGSSAK ASSISTERENDE STYRER I BYGNES VITENBARNEHAGE - SØKNAD ASSITERENDE STYRER I BYGENS VITENBARNEHAGE BLI01 17/04482-004 25 Offl §25 2017/11/01
I SKU REKRUTTERINGSSAK ASSISTERENDE STYRER I BYGNES VITENBARNEHAGE - SØKNAD ASSITERENDE STYRER I BYGENS VITENBARNEHAGE BLI01 17/04482-005 25 Offl §25 2017/11/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - 2 X 100% FAST PÅ BESTILLERKONTORET - SØKNAD SAKSBEHANDLER - 2 X 100% FAST PÅ BESTILLERKONTORET JBR04 17/04572-009 25 Offl §25 2017/11/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - 2 X 100% FAST PÅ BESTILLERKONTORET - SØKNAD SAKSBEHANDLER - 2 X 100% FAST PÅ BESTILLERKONTORET JBR04 17/04572-010 25 Offl §25 2017/11/01
I SKU REKRUTTERINGSSAK BADEVAKT 23%, FAST - SØKNAD BADEVAKT 23%, FAST BLI01 17/04625-002 25 Offl §25 2017/11/01
I SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER, 60 % VIKARIAT - SØKNAD MILJØARBEIDER, 60 % VIKARIAT BLI01 17/04655-003 25 Offl §25 2017/11/01
U TEK KOMMUNALE VEGER 2017-2018 - SVAR - ARBEIDSVARSLINGSPLAN - SNIKVEGEN VA-ANLEGG Vassbakk & Stol AS KSU01 17/00247-041 2017/11/01
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE SKUDENESHAVN SKOLE F.O.M 03.10.17 T.O.M 31.08.18 Karianne Olsen BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/01
I TEK 64/1401 - OMSORGSBOLIG RUSVIKVEGEN 3 C BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - 64/1401 - HANDLINGSPLAN Bolig og miljøarbeidertjenesten TEA01 16/00412-010 2017/11/01
I TEK 12/142 - SEVLAND - BEGJÆRING OM SEKSJONERING - 12/142 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT Statens Kartverk Tinglysingen HAS 17/04410-003 2017/11/01
I SKU PERSONALMAPPE - VITNEMÅL TIL TILKALLINGSAVTALE BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/01
I TEK 43/301 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KRISTIAN ERIKSEN - 43/301 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KRISTIAN ERIKSEN Torleif og Sigurd Ytreland AS MHV 17/04694-001 2017/11/01
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE KOPERVIK SKOLE F.O.M 30.10.17 T.O.M 22.06.18 Liban Mohamud Mohamed BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/01
I SKU KARMØY KOMMUNES KULTURSTIPEND 2017 - SØKNAD OM KULTURSTIPEND Kirsten Vikingstad Storesund ANKO 17/04449-008 2017/11/01
I TEK 38/18 - SYREVEGEN, SYRE - TILBYGG NAUST, GJERDE OG LEVEGG - 38/18 - MOTTATT MANGLER, SØKNAD OM DISPENSASJON Kari Johanne Thorshaug EDH 17/04480-003 2017/11/01
I SKU PERSONALMAPPE - ATTESTER / VITNEMÅL TIL TILKALLINGSAVTALE BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/01
I TEK 58/345 - KOPERVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:18/152 - 58/345 - KOPERVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Garvik Tomteutvikling AS HHU 17/04695-001 2017/11/01
I TEK 42/191 - VEKTARHAGEN, SØRHÅLAND, NYBYGG GARSJE - 42/191 - MOTTATT MANGLER, TEGNINGER Maricel Burlacu EDH 17/04381-003 2017/11/01
I TEK 120/137 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - STÅLE JAMNE - 120/137 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - STÅLE JAMNE Nordtveit AS ALS06 17/04405-003 2017/11/01
U SKU PERSONALMAPPE - TILBUD ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/01
U TEK PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE AV STILLING BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/01
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM ASSISTENT VED SKUDENES BARNEHAGE Monica Brandtzæg BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/01
U TEK PERSONALMAPPE - ATTFØRINGSSAK BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/01
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE AV STILLING ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/01
I TEK 66/32 - AUSTREIM, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/4756 - 66/32 - MOTTATT MANGLER, SØKNAD OM DISPENSASJON Geir Ingvar Eike EDH 17/04474-004 2017/11/01
I SKU KRETSORDNING - SØKNAD OM SKOLEBYTTE EEH 17/04697-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/01
I TEK 12/163 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - NYLAND, GEIR EGIL/NYLAND, JAN EINAR/NYLAND, ARNE GUNLEIV - 12/163 - GEIR EGIL NYLAND - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - NYLAND, GEIR EGIL/NYLAND, JAN EINAR/NYLAND, ARNE GUNLEIV Arne Gunleiv Nyland BJP01 17/04696-001 26 Off.l.26 2017/11/01
I SKU SPILLEMIDLER 2016-2018 - SØKNAD OM SPILLEMIDLER - BYGGING AV BMX-BANE Torvastad Idrettslag OFL 16/00248-169 2017/11/01
I SKU PERSONALMAPPE - INNVILGET MIDLERTIDIG UFØREPENSJON FRA KLP BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/01
U SEN SØKNADER UTENOM FASTE TILSKUDDSORDNINGER 2012-2018 - SVAR - SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL TX-VIKINGS SHOW. Anne Lise Brekke Lien KTV 12/00098-253 2017/11/01
I TEK 148/384 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KNUT OVE NORHEIM - 148/384 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - KNUT OVE NORHEIM Rørleggermester Ivar Bråstein ALS06 17/00322-003 2017/11/01
I TEK 148/211 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - BJØRN EGIL ENGE - 148/211 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - BJØRN EGIL ENGE Rørleggermester Ivar Bråstein ALS06 17/00320-003 2017/11/01
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/01
I TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT STATNETT - EIENDOMSSKATT 2018 - KRAV OM ENDRING I EINDOMSSKATTEFASTESTTELSEN FOR STATNETTS TRANSFORMATORSTASJONER STATNETT Statnett SF MSA 17/03756-006 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/11/01
I TEK 106/31 - FOSNANES - ETABLERING AV FLYTEBRYGGE - 106/31 - NABOPROTEST Jostein Sveinsen Kvaløy EDH 16/01061-013 2017/11/01
I SKU KARMØY KOMMUNES KULTURSTIPEND 2017 - SØKNAD OM KULTURSTIPEND Vera Djapic Oosterkamp ANKO 17/04449-009 2017/11/01
U TEK 102/207 - VESTHEIMVEGEN, BYGNES. NYBYGG, FORRETNINGSLOKALE - 102/207 - UTSATT FRIST FOR FERDIGATTEST - BILTEMA Eskild Kvala AS JKV 16/01328-049 2017/11/01
U TEK PERSONALMAPPE - ATTFØRINGSSAK BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/01
I TEK KOMMUNALE AVGIFTER - SØKNAD OM FRITAK FOR KOMMUNALE AVGIFTER ALS06 17/04699-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/01
I TEK 148/619 - AUSTBØVEGEN, NORHEIM - NYBYGG BOLIG - 148/619 - NABOPROTEST Advokatfirma Trond Hjelde AS IGR 17/02094-020 2017/11/01
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 64/389 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Edb-Tjenester Norge Limited GEL 17/00012-547 2017/11/01
I SKU PERSONALMAPPE - ATTESTER / VITNEMÅL TIL TILKALLINGSAVTALE RASMUSSEN, HELGE Helge Rasmussen BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/01
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/01
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM ADJUNKT VED STANGELAND UNGDOMSSKOLE Silje Kristiansen Sommerfeldt BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/01
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 13/03189-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/01
I SEN PLAN 5088 - OMRÅDEREGULERING FOR RAGLAMYR BEREDSKAPSOMRÅDE - GODKJENT 11.12.2017 - PLAN 5088 - OMRÅDEREGULERING FOR RAGLAMYR BEREDSKAPSOMRÅDE - HØRINGSUTTALELSE Haugaland Handelspark AS JST 16/04831-027 2017/11/01
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 4. TILKALLINGSAVTALE VASKERI F.O.M 01.01.18 T.O.M 30.09.18 Jenny Karin Eriksen ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/01
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET 4. TILKALLINGSAVTALE ÅDLAND SKOLE F.O.M 16.10.17 T.O.M 22.6.18 Jakob Rasmussen BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/01
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID - AV VELFERDSGRUNNER ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/01
I HSE TILSYNSSAK - KLAGE PÅ ENDRING - TILSYNSSAK - KLAGE PÅ ENDRING BOER Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/11/01
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET 2. TILKALLINGSAVTALE GRINDHAUG SKOLE F.O.M 19.10.17 T.O.M 30.06.18 Lene Liknes Bergtun BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/01
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET 3. TILKALLINGSAVTALE SKUDENES BARNEHAGE F.O.M 20.10.17 T.O.M 14.08.18 Mariann Eriksen Romstad BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/01
I TEK REHABILITERING/SEPARERING VANN OG AVLØP - SUNDVEGEN - 72/66 - RAPPORT FRA TV-UNDERSØKELSE - ÅLAVIKVEGEN Ragn Sells AS ABU01 15/01750-100 2017/11/01
U TEK PERSONALMAPPE - ATTFØRINGSSAK BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/01
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET 2. TILKALLINGSAVTALE SKUDENESHAVN SKOLE F.O.M 17.10.17 T.O.M 14.08.18 May Helen Fjell BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/01
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET 2. TILKALLINGSAVTALE STOKKASTRAND SKOLE F.O.M 24.10.17 T.O.M 23.10.18 David Olsen Tveit BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/01
U SKU PERSONALMAPPE - FOLENGELSE AV VIKARIAT ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/01
U SEN SØKNADER UTENOM FASTE TILSKUDDSORDNINGER 2012-2018 - SVAR - SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL FELLING AV SITKAGRAN I VISNES GRUVEOMRÅDE Stiftelsen Vigsnes Grubeområde KTV 12/00098-254 2017/11/01
U TEK 86/71 - TEKNISK PLAN - FISKEMELFABRIKK MED ANLEGG - HUSØYVEGEN - SVAR - 86/71 - OVERSENDER OPPDATERTE TEGNINGER OG KUMSKISSER FOR VA-ANLEGG PÅ HUSØY Petter J. Rasmussen AS BTH04 17/00612-009 2017/11/01
U SEN SØKNADER UTENOM FASTE TILSKUDDSORDNINGER 2012-2018 - SVAR - SØKNAD OM STØTTE TIL MINNETAVLE I ÅKRAPARKEN Åkrehamn Vekst KTV 12/00098-255 2017/11/01
U TEK 1/192 - VEDØY - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/1214 - 1/15-MANGLER BREV FOR SAMMENSLÅING Stava Eiendom AS XXI 16/01665-014 2017/11/01
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - TILDELING AV BOLIG BMV 17/03308-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/01
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - HUSLEIEKONTRAKT BMV 17/03308-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/01
I TEK 120/84 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - TERJE EIK-NES - 120/84 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - TERJE EIK-NES Rørlegger Geir Sirnes AS ALS06 17/02725-003 2017/11/01
I TEK 120/81 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - TORE MARTINSE OG TORIL SØFTELAND SÆBØ - 120/81 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - TORE MARTINSE OG TORIL SØFTELAND SÆBØ Rørlegger Geir Sirnes AS ALS06 17/02899-003 2017/11/01
I TEK 120/110 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JOHANNES JOHANSEN - 120/110 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - JOHANNES JOHANSEN Rørlegger Geir Sirnes AS ALS06 17/02922-003 2017/11/01
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID - AV VELFERDSGRUNNER JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/01
I TEK 120/121 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - RAGNHILD MØLLER - 120/121 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - RAGNHILD MØLLER Rørlegger Geir Sirnes AS ALS06 17/02744-003 2017/11/01
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - VEDR MIDLER TIL INNKJØP AV DIGITALT UTSTYR I PRIVATE BARNEHAGER Ryvingen Barnehage RHO 16/01128-314 2017/11/01
I SEN PERSONALMAPPE - EVALUERING AV GJENNOMFØRT TILTAK - 2017/0530360-1 GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/01
U TEK TEKNISK PLAN FOR LYNGTUNET - FERDIGBEFARING LYNGTUNET BYGGETRINN 2 Cowi AS BTH04 16/00642-075 2017/11/01
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET 1. TILKALLINGSAVTALE GRINDHAUG SKOLE F.O.M 20.10.17 T.O.M 19.10.18 Heidi Stonghaugen BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/01
I HSE PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV STILLING AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/01
I HSE PERSONALMAPPE - EGENERKLÆRING HELSE AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/01
I TEK 86/88 - HUSØY, AVALDSNES, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 86/88 - HUSØY, AVALDSNES, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Karmøy Kommune Teknisk Etat EDH 17/04706-001 2017/11/01
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM FAGARBEIDER VED ÅKRA BU OG BEHANDLINGSHJEM Ida Marie Andersen AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/01
I TEK 120/7 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - OLE LØKKEN - 120/7 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - OLE LØKKEN Rørlegger Geir Sirnes AS ALS06 17/03198-003 2017/11/01
I SKU KARMØY KOMMUNES KULTURSTIPEND 2017 - SØKNAD OM KARMØY KOMMUNES KULTURSTIPEND NAPEL, FLORIAN MATHIAS TEN Florian Matthias Ten Napel ANKO 17/04449-007 2017/11/01
I HSE PERSONALMAPPE - EGENERKLÆRING HELSE AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/01
I TEK 120/122, 141 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KJELL TORE LØKKEN - 120/122, 141 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - KJELL TORE LØKKEN Rørlegger Geir Sirnes AS ALS06 17/02750-003 2017/11/01
I TEK 120/48 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - BJØRG OG HARALD KJETLAND - 120/48 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - BJØRG OG HARALD KJETLAND Rørlegger Geir Sirnes AS ALS06 17/02897-003 2017/11/01
I TEK 120/70 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - BENTE IRENE OLSEN OG TORE AASEBØ HANSEN - 120/70 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - BENTE IRENE OLSEN OG TORE AASEBØ HANSEN Rørlegger Geir Sirnes AS ALS06 17/02900-003 2017/11/01
I TEK 120/50 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - MARY ANN OG ROLF AARSAND - 120/50 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - MARY ANN OG ROLF AARSAND Rørlegger Geir Sirnes AS ALS06 17/02999-003 2017/11/01
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER NFE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/01
U SEN SØKNADER UTENOM FASTE TILSKUDDSORDNINGER 2012-2018 - SVAR - SØKNAD OM STØTTE TIL NVIOS NYERVÆRVEDE/LEIDE LOKALER NVIO v/Frank Torbjørn Skofteland KTV 12/00098-256 2017/11/01
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET 2. TILKALLINGSAVTALE STOKKASTRAND SKOLE F.O.M 24.10.17 T.O.M .10.18 Rita Cecilie Bergene BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/01
U SKU OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 17/04647-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/01
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM LEDER (AVDELINGSLEDER) VED AKTIVITET OG AVLASTNING - AVLASTNINGSAVDELINGEN Tove Dagunn Torgersen JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/01
I TEK TEKNISK PLAN - SLETTAVIKA - BYGGEMØTE 5 - BYGGEMODNING AV BOLIGFELT SLETTAVIKA Ing. John Alvseike rådgivende ingeniørfirma BTH04 17/01567-020 2017/11/01
I TEK 149/292 - STEMMEMYR, SPANNE, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/5074-5093,5095,5096,5097 - 149/292 - STEMMEMYR, SPANNE, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Karmøy Kommune Teknisk Etat EDH 17/04708-001 2017/11/01
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM BARNE OG UNGDSOMSARBEIDER VED KOLNES BARNEHAGE Laila Storm BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/01
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - KRAV OM DRØFTINGSMØTE ETTER ARBEIDSMILJØLOVEN § 15.1 SALF 09/01075-042 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/01
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET 1. TILKALLINGSAVTALE EIDE SKOLE F.O.M 19.10.17 T.O.M 18.10.18 Katrine Helgeland Midtun BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/01
U TEK 86/226 - HUSØY, AVALDSNES - FORELEGGING AV NETTSTASJON - 86/226 - HUSØY, AVALDSNES - FORELEGGING AV NETTSTASJON Haugaland Kraft AS v/J. Helgesen KHM 17/04630-002 2017/11/01
I TEK AVALDSNES SKOLE - OPPGRADERING AV UTEOMRÅDET - 86/27 OG 87/3 - RETUR AV TINGLYST AVTALE - DOKUMENT NUMMER 2017/1192039/200 - HALVOR MAGNE VELDE Statens Kartverk EKA 17/00985-006 2017/11/01
U SEN 112/264 - DØLEVEGEN, SKRE. NYBYGG ENEBOLIG - 112/264 - DØLEVEGEN, SKRE. NYBYGG ENEBOLIG Rune Lund EDA 12/01805-043 2017/11/01
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET 2. TILKALLINGSAVTALE BØ UNGDOMSSKOLE F.O.M 27.09.17 T.O.M 31.07.18 Phitsamai Nordskog BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/01
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM ØKT STILLING ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/01
I TEK 42/25 - SØRHÅLAND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 42/25 - SVAR TIL MANGELBREV Karmøy Kommune Teknisk Etat EDH 17/04260-005 2017/11/01
U TEK RÅDGIVNING - SAMSPILLSENTREPRISE P51200 - NY SKOLE OG IDRETTSHALL I KOPERVIK - MEDDELELSE OM VALG AV TILBUD P51200 - NY SKOLE OG IDRETTSHALL I KOPERVIK Advokatfirmaet Grette DA JAS03 17/04154-001 2017/11/01
I TEK 75/66 - KVALAVÅG - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM: 17/4816 - 75/66 - SVAR VEDRØRENDE UFULLSTENDIG SØKNAD Karmøy Kommune Teknisk Etat EDH 16/04809-007 2017/11/01
U HSE PERSONALMAPPE - NÆRVÆRSMØTE 01.11.17 ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/01
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - TILDELING AV BOLIG BMV 16/03339-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/01
I SKU OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 17/04711-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/01
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - HUSLEIEKONTRAKT BMV 16/03339-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/01
I HSE SKADEMELDINGER HELSE OG OMSORG 2016-2018 - MELDING OM PERSONSKADE ARO07 16/00460-050 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/01
U SEN 88/255 - SØNDRE VELDE - NYBYGG 4-MANNSBOLIG - 88/255 - SØNDRE VELDE - NYBYGG 4-MANNSBOLIG. MELDING OM BEFARING Øygarden Eiendom AS EDA 16/02063-018 2017/11/01
U SEN 72/174 - SKÅR - NYBYGG TOMANNSBOLIG M/CARPORTER OG BOD - 72/174 - SKÅR - NYBYGG TOMANNSBOLIG M/CARPORTER OG BOD. MELDING OM BEFARING Garvik Prosjekt AS EDA 15/04024-029 2017/11/01
I SKU SPILLEMIDLER 2016-2018 - SØKNAD OM SPILLEMIDLER - BYGGING AV FLERAKTIVITETSOMRÅDE Torvastad Idrettslag OFL 16/00248-170 2017/11/01
I TEK REGRESSKRAV ETTER VANNSKADE - SKADENR.: 2837696,2 TANGJERD, GEIR - REGRESSKRAV ETTER VANNSKADE - SKADENR.: 2837696,2 TANGJERD, GEIR Frende Skadeforsikring AS KSG 17/04712-001 2017/11/01
I TEK GAVER/PRISER - LANDBRUKET I ROGALAND SIN HEIDERSPRIS 2017 Rogaland Landbruksselskap BJP01 12/03304-011 2017/11/01
U SKU KRETSORDNING - SVAR - SØKNAD OM SKOLEBYTTE GKH01 17/04571-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/01
I TEK AVALDSNES SKOLE - OPPGRADERING AV UTEOMRÅDET - 86/135 - RETUR AV TINGLYST AVTALE - DOKUMENT NUMMER - 2017/1192065/200 - UTVIK OMSORGSBOLIGER AS Statens Kartverk EKA 17/00985-007 2017/11/01
U HSE PERSONALMAPPE - ENDRET STILLING OG ØKT LØNN JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/01
U TEK 149/24, 322, 323 - TEKNISK PLAN - NORDTUNET - SVAR - SVAR - SØKNAD OM TEKNISK GODKJENNING AV TILTAK RH Oppmåling Rune Hemnes BTH04 17/01422-018 2017/11/01
U SKU OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 17/04711-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/01
I TEK 109/50 - FOSEN - OPPMÅLINGSFORRETNING - HELE GRUNNEIENDOMMEN - 109/50 - FULLMAKT Geir Gudmund Arnt Bentsen ALA04 17/03646-009 26 Off.l.26 2017/11/01
U TEK TEKNISK PLAN - PROSJEKT ADKOMSTVEG SJØENVEGEN - 15/120 M.FL. - SVAR - SØKNAD OM TEKNISK GODKJENNING AV TILTAK - SVAR RH Oppmåling Rune Hemnes BTH04 17/03942-007 2017/11/01
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - GNR. 38 - BESTILLING AV NABOLISTE Jorunn Sjølund-Kristiansen GEL 17/00012-548 2017/11/01
I TEK KLOAKKERING - RØYKSUND - 120/84 - SØKNAD OM KOMMUNALT TILSKUDD - PÅKOBLING TIL OFFENTLIG KLOAKK - RØYKSUND Terje Eik-Nes ETS 12/00024-384 2017/11/01
I TEK 119/12 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM: 17/5467-5469 - 119/12 - MOTTATT MANGLER, NABOVARSLING Jacob Lillesund HHU 17/04271-003 2017/11/01
I TEK 142/500 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - HEGGHEIM, KJELL TØRRES/NILSEN, MARGARETH - 142/500 - KJELL TØRRES HEGGHEIM - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - HEGGHEIM, KJELL TØRRES/NILSEN, MARGARETH Margareth Nilsen BJP01 17/04713-001 2017/11/01
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/01
U HSE FLYTTING AV FYSIOTERAPIPRAKSIS - SØKNAD OM FLYTTING AV FYSIOTERAPIPRAKSIS Linda Olsnes MSTA 17/04503-003 2017/11/01
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - OPPSIGELSE AV LEIEFORHOLD BMV 17/04715-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/01
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - MOTTATT OPPSIGELSE AV HUSLEIEKONTRAKT I BJØRGEVEGEN BMV 17/04710-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/01
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN JBR04 Pe Ofl.l.§13 fvl.§13.1 2017/11/01
U SKU PERSONALMAPPE - ENDRING AV LØNN ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/01
I SKU TILLEGGSSAK - ERFARINGER MED TIDLIGERE ARBEIDSFORHOLD GAU02 Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/11/01
U HSE ANSKAFFELSE - UTSTYR TIL MERÅPENT BIBLIOTEK - SVAR - BIBLIOTEKSENTRALEN SIN SIGNERING AV AVTALENS FORSIDE Biblioteksentralen SA CBE02 17/01154-068 2017/11/01
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE AV STILLING JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/01
U TEK 119/12 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM: 17/5467-5469 - 119/12 - MANGELFULL SØKNAD OM DELING Jacob Lillesund HHU 17/04271-004 2017/11/01
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE BOLIG OG MILJØARB.TJ AVD NORHEIM F.O.M 01.10.17 T.O.M 31.10.18 Kirsten Hellestræ Håstø JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/01
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET TILKALLINGSAVTALE AKTIVITETSHUSET EIDE F.O.M 01.11.17 T.O.M 31.10.18 Marthe Andreassen JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/01
I TEK TEKNISK PLAN - VA-ANLEGG NORHEIM - MOKSHEIM - TEKNISK PLAN SYKKELVEG OG VA-ANLEGG NORHEIM - MOKSHEIM Cowi AS BTH04 17/03827-003 2017/11/01