Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 15/1037 - RØRLEGGERMELDING (REVIDERT) - BESTÅENDE BYGG - ODD STÅLE HEMNES - 15/1037 - RØRLEGGERMELDING (REVIDERT) - BESTÅENDE BYGG - ODD STÅLE HEMNES Vedavågen Rør AS MHV 17/04134-002 2017/10/31
U TEK 149/475 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: BLOCK WATNE HUS 3 - BYGGESAK: 17/4188 - 149/475 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: BLOCK WATNE HUS 3 - BYGGESAK: 17/4188 Risa AS MHV 17/04189-002 2017/10/31
U TEK 149/474 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: BLOCK WATNE OMRÅDE B1 - BYGGESAK: 17/4208 - 149/474 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: BLOCK WATNE OMRÅDE B1 - BYGGESAK: 17/4208 Risa AS MHV 17/04209-002 2017/10/31
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FLYTTEMELDING INN BMV 17/01092-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/31
U TEK 142/656 - BJØRGENE GRENDAHUS SA BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - 142/656 - BJØRGENE GRENDAHUS SA - RAPPORT ETTER BRANNTILSYN Bjørgene Grendahus SA TSC 12/01571-054 2017/10/31
U TEK 58/346 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - TOR BOGE OVERVANNSRØR - 58/346 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - TOR BOGE Vedavågen Rør AS MHV 17/04467-002 2017/10/31
U TEK 58/381 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - TOR BOGE SPILLVANNSLEDNING - 58/381 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - TOR BOGE Vedavågen Rør AS MHV 17/04468-002 2017/10/31
U TEK 58/338 - KOPERVIK SANITETSFORENINGS ELDRESENTER BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - 58/338 - KOPERVIK SANITETSFORENINGS ELDRESENTER - RAPPORT ETTER BRANNTILSYN Elisabeth Fjelde Pedersen TSC 12/01391-024 2017/10/31
U TEK 72/75 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SOLVEIG ALNE - 72/75 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SOLVEIG ALNE Risa AS MHV 17/04500-002 2017/10/31
U TEK 72/72 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KIRSTEN WATHNE - 72/72 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KIRSTEN WATHNE Risa AS MHV 17/04502-002 2017/10/31
U TEK 72/64 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - RUNE LARSEN - 72/64 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - RUNE LARSEN Risa AS MHV 17/04505-002 2017/10/31
U TEK 43/549 - OMSORGSBOLIGER HÅLANDSHØGDA - ØYGARDSHAUGEN 175 BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - 43/549 - OMSORGSBOLIGER HÅLANDSHØGDA - ØYGARDSHAUGEN 175 BRANNFOREBYGGENDE TILSYN A. Utvik AS KSA01 12/00971-013 2017/10/31
U TEK 12/17 - SEVTUN A/L BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - 12/17 - SEVTUN A/L BRANNFOREBYGGENDE TILSYN Sevland A/L KSA01 12/01499-010 2017/10/31
U TEK DANSEARRANGEMENT/UTEARRANGEMENT/FESTIVALER 2017 - SVAR - MELDING OM ARRANGEMENT - HOLMEN 13-15 - MORD À LA CARTE 02.11.17 - SILK Skudenes Internasjonale Litteratur- og Kulturfestival JHN 17/00127-070 2017/10/31
U HSE PERSONALMAPPE - ENDRING AV HJEMMEL LJH01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/31
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - TILDELING AV OMSORGSBOLIG BMV 16/02759-011 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/31
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - HUSLEIEKONTRAKT BMV 16/02759-012 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/31
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FLYTTEMELDING INN BMV 16/02759-013 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/31
U TEK 15/1511 - ÅKRA BILIMPORT AS - KAROSSERIVERKSTED BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - BRANNFOREBYGGENDE TILSYN 15/1511 - ÅKRA BILIMPORT AS - KAROSSERIVERKSTED Knutsen & Vikra Eiendom AS JHN 12/01394-009 2017/10/31
U TEK 57/665 - KORNELIUSHOLMEN OMSORGSBOLIGER (SJØEN EIENDOMSUTVIKLING) BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - 57/665 - KORNELIUSHOLMEN OMSORGSBOLIGER (SJØEN EIENDOMSUTVIKLING) BRANNFOREBYGGENDE TILSYN Sjøen eiendomsutvikling AS KSA01 12/01512-008 2017/10/31
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON VED FØDSEL HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/31
U TEK PLAN 2041-1 - OMRÅDEREGULERING FOR ÅKRAØYNÅ OG HOLMANE - ENDRING - KAIAREAL OG HAVNEOMRÅDE I SJØ - 15/217 MFL. - GODKJENT 31.08.2017 - SVAR - UTTALELSE FRA ADVOKATFIRMAET EUROJURIS HAUGESUND AS - PÅ VEGNE AV ARIZONA AS - KLAGE PÅ VEDTAK AV 31.08.2017 VEDRØRENDE REGULERINGSPLAN 2041-1 ÅKRAØYNÅ OG HOLMANE Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund MAA05 16/04060-029 2017/10/31
U HSE PERSONALMAPPE - FORLENGELSE AV VIKARIAT Gro Pedersen JNO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/31
U HSE PERSONALMAPPE - FORLENGELSE AV VIKARIAT Hanne Hellesvik Vikshåland JNO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/31
U HSE PERSONALMAPPE - FORLENGELSE AV VIKARIAT Mary Anne Tubio Optun JNO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/31
U TEK 148/242 - SKOGVEGEN, NORHEIM - FASADEENDRING ENEBOLIG - 148/242 - FERDIGATTEST Kenneth Eide KMY 13/03665-004 2017/10/31
U TEK 148/242 - SKOGVEGEN, NORHEIM - NYBYGG GARASJE/PARKERING - 148/242 - FERDIGATTEST Kenneth Eide KMY 15/00486-007 2017/10/31
U TEK 123/39 - SNIKVEGEN, SNIK - BILOPPSTILLINGSPLASS - 123/39 - SNIKVEGEN, SNIK - FORHÅNDSKONFERANSE Sevland Bunyan Arkitekter AS OHA 17/04510-002 2017/10/31
U TEK 72/156 OG 72/157 - SKÅR - FORHÅNDSKONFERANSE - 72/156 OG 72/157 - REFERAT FORHÅNDSKONFERANSE Arkitekt Kristian Endresen KIS 17/04342-002 2017/10/31
U TEK 15/1511 - ÅKRA BILIMPORT AS - KAROSSERIVERKSTED BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - UNDERRETNING OM ULOVLIGE FORHOLD TIL BYGNINGSMYNDIGHETENE 15/1511 - ÅKRA BILIMPORT AS - KAROSSERIVERKSTED Åkra Bilimport AS JHN 12/01394-010 2017/10/31
U TEK 149/475 - SPANNE - NYBYGG ENEBOLIG M/BOD OG CARPORT HUS 3 - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 149/475 - SPANNE - NYBYGG ENEBOLIG M/BOD OG CARPORT HUS 3 Block Watne AS IGR 17/04188-003 2017/10/31
U TEK 149/474 - SPANNE - NYBYGG REKKEHUS MED 5 BOLIGER OMRÅDE B1 - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 149/474 - SPANNE - NYBYGG REKKEHUS MED 5 BOLIGER OMRÅDE B1 Block Watne AS IGR 17/04208-003 2017/10/31
U TEK 18/16 - SANDBAKKANE, FAGERLAND. SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/4703 - TILLATELSE - DELINGSSAK - 18/16 - TILLATELSE TIL DELING AV GRUNNEIENDOM Helge Fagerland EDH 17/03600-005 2017/10/31
U TEK KLOAKKRENSEANLEGG - KOPERVIK - KLOAKKRENSEANLEGG - KOPERVIK OG HUSØY VIDERE PROSJEKTERINGSARBEIDER Cowi AS avd. Haugesund ABU01 15/03673-013 2017/10/31
U TEK 122/2 - KARMSUND ABR-SENTER, AVD. TUASTAD GÅRD BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - BRANNFOREBYGGENDE TILSYN 122/2 - KARMSUND ABR-SENTER, AVD. TUASTAD GÅRD Stiftelsen Karmsund Abr-Senter JHN 12/00991-015 2017/10/31
U TEK 15/1739 - ÅKRA - BYGGETILSYN - 15/1739 - BYGGETILSYN - HOLMAVEGEN 1, KARMØY RADIOKLUBB Karmøy Radioklubb v/Kjell Ivar Johannessen JKV 17/04587-001 2017/10/31
U TEK 147/707 - TYLTERSVINGEN, MOKSHEIM. NYBYGG, FIREMANNSBOLIG - HUS 2 - 147/707 - FERDIGATTEST - SEKSJON 13-16 Block Watne AS KMY 15/02501-013 2017/10/31
U TEK 56/1 OG 56/9 - TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD - YTRELAND, JOSTEIN - MELDING OM DELEGERT VEDTAK - 56/1 OG 56/9 - TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD - YTRELAND, JOSTEIN Jostein Ytreland LKS 17/04223-003 2017/10/31
U TEK 149/453 - SPANNE - BYGGETILSYN - 149/453 - BRANNPROSJEKTERING AV SPANNALIA PANORAMA. A Utvik AS KMY 17/04527-002 2017/10/31
U TEK 12/56 - TVEITHOLMVEGEN, SEVLAND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/4702 - TILLATELSE - DELINGSSAK - 12/56 - TILLATELSE TIL DELING AV GRUNNEIENDOM Karmøyadvokatene DA EDH 17/03065-009 2017/10/31
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FLYTTEMELDING INN BMV 16/03340-013 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/31
U SEN KARMØYHALLEN 2017-2019 - KARMØYHALLEN UTLEID - AKITIVITETER/TRENINGER UTGÅR/ENDRINGER Kopervik videregående skole TVI 17/00209-046 2017/10/31
U TEK PLAN 2041-1 - OMRÅDEREGULERING FOR ÅKRAØYNÅ OG HOLMANE - ENDRING - KAIAREAL OG HAVNEOMRÅDE I SJØ - 15/217 MFL. - GODKJENT 31.08.2017 - SVAR - PLAN 2041-1 - KLAGE PÅ GODKJENT PLAN GODKJENT 31. 8.2017 Karmøyadvokatene DA BHA02 16/04060-030 2017/10/31
U TEK 60/19 - TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD - JAKOBSEN, MAGNUS - SMIL-TILSKUDD, DELEGERT VEDTAK - 60/19 - TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD - JAKOBSEN, MAGNUS Magnus Jakobsen LKS 17/04284-002 2017/10/31
U TEK 5/567 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - BRASEN AS - SVAR - 5/567 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - BRASEN AS Brasen AS BJP01 17/04651-002 2017/10/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/VEILEDER I BARNEVERNTJ. 100% FAST OG 3 VIK. - TILBUD SAKSBEHANDLER/VEILEDER I BARNEVERNTJ. 100% FAST OG 3 VIK. NFE 17/03071-074 25 Offl §25 2017/10/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/VEILEDER I BARNEVERNTJ. 100% FAST OG 3 VIK. - ARBEIDSAVTALE SAKSBEHANDLER/VEILEDER I BARNEVERNTJ. 100% FAST OG 3 VIK. NFE 17/03071-075 25 Offl §25 2017/10/31
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER - AVSLAG LÆRERSTILLINGER BLI01 17/03521-073 25 Offl §25 2017/10/31
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER - AVSLAG LÆRERSTILLINGER BLI01 17/03521-074 25 Offl §25 2017/10/31
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER - AVSLAG LÆRERSTILLINGER BLI01 17/03521-075 25 Offl §25 2017/10/31
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER - AVSLAG LÆRERSTILLINGER BLI01 17/03521-076 25 Offl §25 2017/10/31
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER - AVSLAG LÆRERSTILLINGER BLI01 17/03521-077 25 Offl §25 2017/10/31
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER - AVSLAG LÆRERSTILLINGER BLI01 17/03521-078 25 Offl §25 2017/10/31
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER - AVSLAG LÆRERSTILLINGER BLI01 17/03521-079 25 Offl §25 2017/10/31
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER - AVSLAG LÆRERSTILLINGER BLI01 17/03521-080 25 Offl §25 2017/10/31
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER - AVSLAG LÆRERSTILLINGER BLI01 17/03521-081 25 Offl §25 2017/10/31
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER - AVSLAG LÆRERSTILLINGER BLI01 17/03521-082 25 Offl §25 2017/10/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER 100 % FAST VED AVLASTNINGSAVDELINGEN - TILBUD AVDELINGSLEDER 100 % FAST VED AVLASTNINGSAVDELINGEN JBR04 17/03609-021 25 Offl §25 2017/10/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER 100 % FAST VED AVLASTNINGSAVDELINGEN - ARBEIDSAVTALE AVDELINGSLEDER 100 % FAST VED AVLASTNINGSAVDELINGEN JBR04 17/03609-022 25 Offl §25 2017/10/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER - ARBEIDSAVTALE RÅDGIVER AGB 17/03546-063 25 Offl §25 2017/10/31
U SKU REKRUTTERINGSSAK PROGRAMRÅDGIVER, 100 % VIKARIAT - TRUKKET PROGRAMRÅDGIVER, 100 % VIKARIAT BLI01 17/03796-050 25 Offl §25 2017/10/31
U SKU REKRUTTERINGSSAK PROGRAMRÅDGIVER, 100 % VIKARIAT - INTERVJU PROGRAMRÅDGIVER, 100 % VIKARIAT BLI01 17/03796-051 25 Offl §25 2017/10/31
U SKU REKRUTTERINGSSAK PROGRAMRÅDGIVER, 100 % VIKARIAT - INTERVJU PROGRAMRÅDGIVER, 100 % VIKARIAT BLI01 17/03796-052 25 Offl §25 2017/10/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER - 75% FAST - TRUKKET AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER - 75% FAST JBR04 17/04138-016 25 Offl §25 2017/10/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER/VERNEPLEIER - 100% FAST VED ØSTREMTUNET - BEKREFTELSE AUTORISERT SYKEPLEIER/VERNEPLEIER - 100% FAST VED ØSTREMTUNET NFE 17/04369-016 25 Offl §25 2017/10/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER/VERNEPLEIER - 100% FAST VED ØSTREMTUNET - BEKREFTELSE AUTORISERT SYKEPLEIER/VERNEPLEIER - 100% FAST VED ØSTREMTUNET NFE 17/04369-017 25 Offl §25 2017/10/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER/VERNEPLEIER - 100% FAST VED ØSTREMTUNET - BEKREFTELSE AUTORISERT SYKEPLEIER/VERNEPLEIER - 100% FAST VED ØSTREMTUNET NFE 17/04369-018 25 Offl §25 2017/10/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER/VERNEPLEIER - 100% FAST VED ØSTREMTUNET - BEKREFTELSE AUTORISERT SYKEPLEIER/VERNEPLEIER - 100% FAST VED ØSTREMTUNET NFE 17/04369-019 25 Offl §25 2017/10/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER/VERNEPLEIER - 100% FAST VED ØSTREMTUNET - BEKREFTELSE AUTORISERT SYKEPLEIER/VERNEPLEIER - 100% FAST VED ØSTREMTUNET NFE 17/04369-020 25 Offl §25 2017/10/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER/VERNEPLEIER - 100% FAST VED ØSTREMTUNET - BEKREFTELSE AUTORISERT SYKEPLEIER/VERNEPLEIER - 100% FAST VED ØSTREMTUNET NFE 17/04369-021 25 Offl §25 2017/10/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER/VERNEPLEIER - 100% FAST VED ØSTREMTUNET - BEKREFTELSE AUTORISERT SYKEPLEIER/VERNEPLEIER - 100% FAST VED ØSTREMTUNET NFE 17/04369-022 25 Offl §25 2017/10/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER/VERNEPLEIER - 100% FAST VED ØSTREMTUNET - BEKREFTELSE AUTORISERT SYKEPLEIER/VERNEPLEIER - 100% FAST VED ØSTREMTUNET NFE 17/04369-023 25 Offl §25 2017/10/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER/VERNEPLEIER - 100% FAST VED ØSTREMTUNET - BEKREFTELSE AUTORISERT SYKEPLEIER/VERNEPLEIER - 100% FAST VED ØSTREMTUNET NFE 17/04369-024 25 Offl §25 2017/10/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER/VERNEPLEIER - 100% FAST VED ØSTREMTUNET - BEKREFTELSE AUTORISERT SYKEPLEIER/VERNEPLEIER - 100% FAST VED ØSTREMTUNET NFE 17/04369-025 25 Offl §25 2017/10/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER/VERNEPLEIER - 100% FAST VED ØSTREMTUNET - BEKREFTELSE AUTORISERT SYKEPLEIER/VERNEPLEIER - 100% FAST VED ØSTREMTUNET NFE 17/04369-026 25 Offl §25 2017/10/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER/VERNEPLEIER - 100% FAST VED ØSTREMTUNET - BEKREFTELSE AUTORISERT SYKEPLEIER/VERNEPLEIER - 100% FAST VED ØSTREMTUNET NFE 17/04369-027 25 Offl §25 2017/10/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER/VERNEPLEIER - 100% FAST VED ØSTREMTUNET - BEKREFTELSE AUTORISERT SYKEPLEIER/VERNEPLEIER - 100% FAST VED ØSTREMTUNET NFE 17/04369-028 25 Offl §25 2017/10/31
U SKU REKRUTTERINGSSAK PEDAGOGISK LEDER AVALDSNES BARNEHAGE - AVSLAG PEDAGOGISK LEDER AVALDSNES BARNEHAGE KHO 17/04300-039 25 Offl §25 2017/10/31
U SKU REKRUTTERINGSSAK PEDAGOGISK LEDER AVALDSNES BARNEHAGE - AVSLAG PEDAGOGISK LEDER AVALDSNES BARNEHAGE KHO 17/04300-040 25 Offl §25 2017/10/31
U SKU REKRUTTERINGSSAK PEDAGOGISK LEDER AVALDSNES BARNEHAGE - AVSLAG PEDAGOGISK LEDER AVALDSNES BARNEHAGE KHO 17/04300-041 25 Offl §25 2017/10/31
U SKU REKRUTTERINGSSAK PEDAGOGISK LEDER AVALDSNES BARNEHAGE - AVSLAG PEDAGOGISK LEDER AVALDSNES BARNEHAGE KHO 17/04300-042 25 Offl §25 2017/10/31
U SKU REKRUTTERINGSSAK PEDAGOGISK LEDER AVALDSNES BARNEHAGE - AVSLAG PEDAGOGISK LEDER AVALDSNES BARNEHAGE KHO 17/04300-043 25 Offl §25 2017/10/31
U SKU REKRUTTERINGSSAK PEDAGOGISK LEDER AVALDSNES BARNEHAGE - AVSLAG PEDAGOGISK LEDER AVALDSNES BARNEHAGE KHO 17/04300-044 25 Offl §25 2017/10/31
U SKU REKRUTTERINGSSAK PEDAGOGISK LEDER AVALDSNES BARNEHAGE - AVSLAG PEDAGOGISK LEDER AVALDSNES BARNEHAGE KHO 17/04300-045 25 Offl §25 2017/10/31
U SKU REKRUTTERINGSSAK PEDAGOGISK LEDER AVALDSNES BARNEHAGE - AVSLAG PEDAGOGISK LEDER AVALDSNES BARNEHAGE KHO 17/04300-046 25 Offl §25 2017/10/31
U SKU REKRUTTERINGSSAK PEDAGOGISK LEDER AVALDSNES BARNEHAGE - AVSLAG PEDAGOGISK LEDER AVALDSNES BARNEHAGE KHO 17/04300-047 25 Offl §25 2017/10/31
U SKU REKRUTTERINGSSAK PEDAGOGISK LEDER AVALDSNES BARNEHAGE - AVSLAG PEDAGOGISK LEDER AVALDSNES BARNEHAGE KHO 17/04300-048 25 Offl §25 2017/10/31
U SKU REKRUTTERINGSSAK PEDAGOGISK LEDER AVALDSNES BARNEHAGE - AVSLAG PEDAGOGISK LEDER AVALDSNES BARNEHAGE KHO 17/04300-049 25 Offl §25 2017/10/31
U SKU REKRUTTERINGSSAK PEDAGOGISK LEDER AVALDSNES BARNEHAGE - AVSLAG PEDAGOGISK LEDER AVALDSNES BARNEHAGE KHO 17/04300-050 25 Offl §25 2017/10/31
U SKU REKRUTTERINGSSAK PEDAGOGISK LEDER AVALDSNES BARNEHAGE - AVSLAG PEDAGOGISK LEDER AVALDSNES BARNEHAGE KHO 17/04300-051 25 Offl §25 2017/10/31
U SKU REKRUTTERINGSSAK PEDAGOGISK LEDER AVALDSNES BARNEHAGE - AVSLAG PEDAGOGISK LEDER AVALDSNES BARNEHAGE KHO 17/04300-052 25 Offl §25 2017/10/31
U SKU REKRUTTERINGSSAK PEDAGOGISK LEDER AVALDSNES BARNEHAGE - AVSLAG PEDAGOGISK LEDER AVALDSNES BARNEHAGE KHO 17/04300-053 25 Offl §25 2017/10/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 100% - FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT SYKEPLEIER 100% - FAST AGB 17/04370-007 25 Offl §25 2017/10/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 100% - FAST - INTERVJU AUTORISERT SYKEPLEIER 100% - FAST AGB 17/04370-008 25 Offl §25 2017/10/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 100% - FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT SYKEPLEIER 100% - FAST AGB 17/04370-009 25 Offl §25 2017/10/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 100% - FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT SYKEPLEIER 100% - FAST AGB 17/04370-010 25 Offl §25 2017/10/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 50,7 % - FAST PÅ NATT - BEKREFTELSE HELSEFAGARBEIDER 50,7 % - FAST PÅ NATT AGB 17/04371-033 25 Offl §25 2017/10/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 50,7 % - FAST PÅ NATT - BEKREFTELSE HELSEFAGARBEIDER 50,7 % - FAST PÅ NATT AGB 17/04371-034 25 Offl §25 2017/10/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 50,7 % - FAST PÅ NATT - BEKREFTELSE HELSEFAGARBEIDER 50,7 % - FAST PÅ NATT AGB 17/04371-035 25 Offl §25 2017/10/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 50,7 % - FAST PÅ NATT - BEKREFTELSE HELSEFAGARBEIDER 50,7 % - FAST PÅ NATT AGB 17/04371-036 25 Offl §25 2017/10/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 50,7 % - FAST PÅ NATT - BEKREFTELSE HELSEFAGARBEIDER 50,7 % - FAST PÅ NATT AGB 17/04371-037 25 Offl §25 2017/10/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 50,7 % - FAST PÅ NATT - BEKREFTELSE HELSEFAGARBEIDER 50,7 % - FAST PÅ NATT AGB 17/04371-038 25 Offl §25 2017/10/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 50,7 % - FAST PÅ NATT - BEKREFTELSE HELSEFAGARBEIDER 50,7 % - FAST PÅ NATT AGB 17/04371-039 25 Offl §25 2017/10/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 50,7 % - FAST PÅ NATT - BEKREFTELSE HELSEFAGARBEIDER 50,7 % - FAST PÅ NATT AGB 17/04371-040 25 Offl §25 2017/10/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 50,7 % - FAST PÅ NATT - BEKREFTELSE HELSEFAGARBEIDER 50,7 % - FAST PÅ NATT AGB 17/04371-041 25 Offl §25 2017/10/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 50,7 % - FAST PÅ NATT - BEKREFTELSE HELSEFAGARBEIDER 50,7 % - FAST PÅ NATT AGB 17/04371-042 25 Offl §25 2017/10/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 50,7 % - FAST PÅ NATT - BEKREFTELSE HELSEFAGARBEIDER 50,7 % - FAST PÅ NATT AGB 17/04371-043 25 Offl §25 2017/10/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 50,7 % - FAST PÅ NATT - BEKREFTELSE HELSEFAGARBEIDER 50,7 % - FAST PÅ NATT AGB 17/04371-044 25 Offl §25 2017/10/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 50,7 % - FAST PÅ NATT - BEKREFTELSE HELSEFAGARBEIDER 50,7 % - FAST PÅ NATT AGB 17/04371-045 25 Offl §25 2017/10/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 50,7 % - FAST PÅ NATT - BEKREFTELSE HELSEFAGARBEIDER 50,7 % - FAST PÅ NATT AGB 17/04371-046 25 Offl §25 2017/10/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 50,7 % - FAST PÅ NATT - BEKREFTELSE HELSEFAGARBEIDER 50,7 % - FAST PÅ NATT AGB 17/04371-047 25 Offl §25 2017/10/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 50,7 % - FAST PÅ NATT - BEKREFTELSE HELSEFAGARBEIDER 50,7 % - FAST PÅ NATT AGB 17/04371-048 25 Offl §25 2017/10/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 50,7 % - FAST PÅ NATT - BEKREFTELSE HELSEFAGARBEIDER 50,7 % - FAST PÅ NATT AGB 17/04371-049 25 Offl §25 2017/10/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 50,7 % - FAST PÅ NATT - BEKREFTELSE HELSEFAGARBEIDER 50,7 % - FAST PÅ NATT AGB 17/04371-050 25 Offl §25 2017/10/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 50,7 % - FAST PÅ NATT - BEKREFTELSE HELSEFAGARBEIDER 50,7 % - FAST PÅ NATT AGB 17/04371-051 25 Offl §25 2017/10/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 50,7 % - FAST PÅ NATT - BEKREFTELSE HELSEFAGARBEIDER 50,7 % - FAST PÅ NATT AGB 17/04371-052 25 Offl §25 2017/10/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 50,7 % - FAST PÅ NATT - BEKREFTELSE HELSEFAGARBEIDER 50,7 % - FAST PÅ NATT AGB 17/04371-053 25 Offl §25 2017/10/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 50,7 % - FAST PÅ NATT - BEKREFTELSE HELSEFAGARBEIDER 50,7 % - FAST PÅ NATT AGB 17/04371-054 25 Offl §25 2017/10/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 50,7 % - FAST PÅ NATT - BEKREFTELSE HELSEFAGARBEIDER 50,7 % - FAST PÅ NATT AGB 17/04371-055 25 Offl §25 2017/10/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 50,7 % - FAST PÅ NATT - BEKREFTELSE HELSEFAGARBEIDER 50,7 % - FAST PÅ NATT AGB 17/04371-056 25 Offl §25 2017/10/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 50,7 % - FAST PÅ NATT - BEKREFTELSE HELSEFAGARBEIDER 50,7 % - FAST PÅ NATT AGB 17/04371-057 25 Offl §25 2017/10/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 50,7 % - FAST PÅ NATT - BEKREFTELSE HELSEFAGARBEIDER 50,7 % - FAST PÅ NATT AGB 17/04371-058 25 Offl §25 2017/10/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 50,7 % - FAST PÅ NATT - BEKREFTELSE HELSEFAGARBEIDER 50,7 % - FAST PÅ NATT AGB 17/04371-059 25 Offl §25 2017/10/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 50,7 % - FAST PÅ NATT - BEKREFTELSE HELSEFAGARBEIDER 50,7 % - FAST PÅ NATT AGB 17/04371-060 25 Offl §25 2017/10/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 50,7 % - FAST PÅ NATT - BEKREFTELSE HELSEFAGARBEIDER 50,7 % - FAST PÅ NATT AGB 17/04371-061 25 Offl §25 2017/10/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 50,7 % - FAST PÅ NATT - BEKREFTELSE HELSEFAGARBEIDER 50,7 % - FAST PÅ NATT AGB 17/04371-062 25 Offl §25 2017/10/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER, 80% FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT SYKEPLEIER, 80% FAST AGB 17/04372-004 25 Offl §25 2017/10/31
U TEK FORSØPLING PÅ VISNES - VARSEL OM PÅLEGG OM OPPRYDDING GNR./BNR. 79/192 Norwegian Housing AS PEID 15/02413-002 2017/10/31
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - VEDTAK OM SATS TIL PRIVATE BARNEHAGER I KARMØY KOMMUNE FOR 2018 Steinarskogen Fus Barnehage AS RHO 16/01128-313 2017/10/31
U TEK 86/233 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - BIOMAR AS - 86/233 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - BIOMAR AS Caverion Norge AS MHV 17/04649-002 2017/10/31
U TEK 12/56 - TVEITHOLMVEGEN, SEVLAND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/4702 - 12/56 - VEDR. DELINGSSØKNAD Karmøyadvokatene DA EDH 17/03065-010 2017/10/31
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE AV STILLING AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/31
U HSE PERSONALMAPPE - ARBEIDSAVTALE FAST 67,6 % KOPERVIK BBH AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/31
U TEK 64/1112 - LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - 64/1112 - LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - RAPPORT ETTER BRANNTILSYN Karmøy Kommune TSC 12/00901-005 2017/10/31
U TEK 18/16 - SANDBAKKANE, FAGERLAND. SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/4703 - 18/16 - VEDR. DELINGSSØKNAD Helge Fagerland EDH 17/03600-006 2017/10/31
U HSE PERSONALMAPPE - ARBEIDSAVTALE FAST 59,15 % NATT FREDHEIM AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/31
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE NORHEIM BBH F.O.M 02.10.17 T.O.M 31.01.18 Marie Kjetland Tasholli AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/31
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE VEA SYKEHJEM F.O.M 02.10.17 T.O.M 31.01.18 Daniel Dahl AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/31
U TEK 123/146 - SNIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/4416 - PARSELL 1 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING AV 3 STK TOMTER 123/146 I KARMØY KOMMUNE Sameiet Nordgård MAH 16/04842-021 2017/10/31
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET KORRIGERT 1. TILKALLINGSAVTALE VEA SYKEHJEM F.O.M 02.10.17 T.O.M 31.01.18 Hege Indreland Gundersen AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/31
U TEK PLAN 4052 - DETALJREGULERING FOR KALSTØ - DEL AV 83/28 M.FL. - 5. OFFENTLIG ETTERSYN - PLAN 4052 - DETALJREGULERING FOR KALSTØ - DEL AV 83/28 M.FL. Liv Marit Simonsen YSL 13/04467-133 2017/10/31
U TEK 15/1443 MFL. GNR. 16 , 17 OG 18 - FV 47 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Statens Vegvesen Region Vest V/ingunn Hauge HAS 17/02042-011 2017/10/31
U TEK 15/1443 MFL. GNR. 16 , 17 OG 18 - FV 47 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Karmøy Kommune V/hilde Pettersen HAS 17/02042-012 2017/10/31
U TEK 15/1443 MFL. GNR. 16 , 17 OG 18 - FV 47 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Karmøy Kommune V/hilde Pettersen HAS 17/02042-013 2017/10/31
U TEK 15/1443 MFL. GNR. 16 , 17 OG 18 - FV 47 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Pinsemenigheten Salen HAS 17/02042-014 2017/10/31
U TEK 15/1443 MFL. GNR. 16 , 17 OG 18 - FV 47 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Karmøy Kommune V/hilde Pettersen HAS 17/02042-015 2017/10/31
U TEK 15/1443 MFL. GNR. 16 , 17 OG 18 - FV 47 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Pinsen HAS 17/02042-016 2017/10/31
U TEK 15/1443 MFL. GNR. 16 , 17 OG 18 - FV 47 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Pinsen HAS 17/02042-017 2017/10/31
U TEK 15/1443 MFL. GNR. 16 , 17 OG 18 - FV 47 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Betsi Antonina Silva HAS 17/02042-018 2017/10/31
U TEK 15/1443 MFL. GNR. 16 , 17 OG 18 - FV 47 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Sandhåland Olav J HAS 17/02042-019 2017/10/31
U TEK 15/1443 MFL. GNR. 16 , 17 OG 18 - FV 47 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Stensen Cathrine Karlsen HAS 17/02042-020 2017/10/31
U TEK 15/1443 MFL. GNR. 16 , 17 OG 18 - FV 47 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Stonghaugen Audun HAS 17/02042-021 2017/10/31
U TEK 15/1443 MFL. GNR. 16 , 17 OG 18 - FV 47 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Hansen Solveig Kristin HAS 17/02042-022 2017/10/31
U TEK 15/1443 MFL. GNR. 16 , 17 OG 18 - FV 47 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Ostad Stein-tore HAS 17/02042-023 2017/10/31
U TEK 15/1443 MFL. GNR. 16 , 17 OG 18 - FV 47 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Aarøy Klaus Andreas HAS 17/02042-024 2017/10/31
U TEK 15/1443 MFL. GNR. 16 , 17 OG 18 - FV 47 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Torgersen Cathrine HAS 17/02042-025 2017/10/31
U TEK 15/1443 MFL. GNR. 16 , 17 OG 18 - FV 47 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Haugeberg Ingard HAS 17/02042-026 2017/10/31
U TEK 15/1443 MFL. GNR. 16 , 17 OG 18 - FV 47 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Karmøy Kommune V/hilde Pettersen HAS 17/02042-027 2017/10/31
U TEK 15/1443 MFL. GNR. 16 , 17 OG 18 - FV 47 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Karmøy Kommune V/hilde Pettersen HAS 17/02042-028 2017/10/31
U TEK 15/1443 MFL. GNR. 16 , 17 OG 18 - FV 47 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Karmøy Kommune V/hilde Pettersen HAS 17/02042-029 2017/10/31
U TEK 15/1443 MFL. GNR. 16 , 17 OG 18 - FV 47 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Eliassen Odd Kåre HAS 17/02042-030 2017/10/31
U TEK 15/1443 MFL. GNR. 16 , 17 OG 18 - FV 47 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Aanensen Einar Ove HAS 17/02042-031 2017/10/31
U TEK 15/1443 MFL. GNR. 16 , 17 OG 18 - FV 47 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Rognaldsen Asle Kjetil HAS 17/02042-032 2017/10/31
U TEK 15/1443 MFL. GNR. 16 , 17 OG 18 - FV 47 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Rognaldsen Ellen K F HAS 17/02042-033 2017/10/31
U TEK 15/1443 MFL. GNR. 16 , 17 OG 18 - FV 47 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Rasmussen Kjell HAS 17/02042-034 2017/10/31
U TEK 15/1443 MFL. GNR. 16 , 17 OG 18 - FV 47 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Rasmussen Kjell HAS 17/02042-035 2017/10/31
U TEK 15/1443 MFL. GNR. 16 , 17 OG 18 - FV 47 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Hauge Sten HAS 17/02042-036 2017/10/31
U TEK 15/1443 MFL. GNR. 16 , 17 OG 18 - FV 47 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Midtskog Jan Egil HAS 17/02042-037 2017/10/31
U TEK 15/1443 MFL. GNR. 16 , 17 OG 18 - FV 47 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Midtskog Veronica Lie HAS 17/02042-038 2017/10/31
U TEK 15/1443 MFL. GNR. 16 , 17 OG 18 - FV 47 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Forsell Lars Henrik HAS 17/02042-039 2017/10/31
U TEK 15/1443 MFL. GNR. 16 , 17 OG 18 - FV 47 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Forsell Synnøve S HAS 17/02042-040 2017/10/31
U TEK 15/1443 MFL. GNR. 16 , 17 OG 18 - FV 47 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Medhaug Grete Synnøve HAS 17/02042-041 2017/10/31
U TEK 15/1443 MFL. GNR. 16 , 17 OG 18 - FV 47 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Medhaug Anne Merete HAS 17/02042-042 2017/10/31
U TEK 15/1443 MFL. GNR. 16 , 17 OG 18 - FV 47 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Medhaug Rune Johannes HAS 17/02042-043 2017/10/31
U TEK 15/1443 MFL. GNR. 16 , 17 OG 18 - FV 47 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Karmøy Kommune V/hilde Pettersen HAS 17/02042-044 2017/10/31
U TEK PLAN 1024 - DETALJREGULERING FOR NESET, SKUDENESHAVN - 46/40 M.FL. - OFFENTLIG ETTERSYN - PLAN 1024 - DETALJREGULERING FOR NESET, SKUDENESHAVN - 46/40 M.FL. ALF TERJE ENG YSL 16/00617-023 2017/10/31
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - TILDELING AV OMSORGSBOLIG BMV 16/04356-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/31
U TEK 60/10 OG 60/13 - TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD - PEDERSEN, OLAV - SMIL-TILSKUDD, DELEGERT VEDTAK - 60/10 OG 60/13 - TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD - PEDERSEN, OLAV Olav Pedersen Landbruk & Anleggstjenester LKS 17/04648-002 2017/10/31
U TEK 15/29 - MYRDALVEGEN, ÅKRA - RIVING OG NYBYGG BOLIG - 15/29 - MYRDALVEGEN, ÅKRA - DISPENSASJON FRA VEGFORMÅL FOR OPPFØRING AV BOLIG Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted IGR 17/04105-003 2017/10/31
U TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN - SAKEN AVSLUTTES RBE08 17/03513-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/31
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - HUSLEIEKONTRAKT BMV 16/04356-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/31
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FLYTTEMELDING INN BMV 16/04356-009 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/31
U TEK PERSONALMAPPE - TILBUD OM VIKARIAT TOM 31.01.2018 BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/31
U TEK 29/59 - RETTING I MATRIKKELEN - SVAR - 29/59 - RETTING I MATRIKKELEN Elin Hemnes BFH 17/04658-002 2017/10/31
U TEK 43/38 - KRAV OM RETTING I EIENDOMSKARTET - MATRIKKELEN - 43/38 - KRAV OM RETTING I EIENDOMSKARTET - MATRIKKELEN SAK 17/4438 Reidar E. Rasmussen XXI 17/04438-003 2017/10/31
U HSE PERSONALMAPPE - NÆRVÆRSMØTE 30.10.17 ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/31
U TEK STARTLÅN OG TILSKUDD TIL UTBEDRING - DELUTBETALING - TILSKUDD TIL UTBEDRING RBE08 17/01040-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/31
U TEK 117/4 - TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET - OFTEDAL ESTER EIENDOM - SMIL-TILSKUDD, DELEGERT VEDTAK - 117/4 - TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET - OFTEDAL ESTER EIENDOM Oftedal Ester Eiendom LKS 17/04659-002 2017/10/31
U TEK 4/445 - MUNKAJORD, SØKNAD NYBYGG ENEBOLIG - 4/445 - MUNKAJORD, MANGELFULL SØKNAD I. K. Gabrielsen IGR 16/04826-013 2017/10/31
U SKU PERSONALMAPPE - INFORMASJON OM MAKSDATO BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/31
U SEN PLAN 5088 - OMRÅDEREGULERING FOR RAGLAMYR BEREDSKAPSOMRÅDE - GODKJENT 11.12.2017 - INNSIGELSE FRA FYLKESMANNEN I ROGALAND - 26.10.17 PLAN 5088 - OMRÅDEREGULERING FOR RAGLAMYR BEREDSKAPSOMRÅDE - Fylkesmannen i Rogaland JST 16/04831-024 2017/10/31
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE SKUDENESHAVN SKOLE F.O.M 03.10.17 T.O.M 30.06.18 May Synnøve Sandhåland BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/31
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE SKUDENES BBH F.O.M 01.08.17 T.O.M 01.07.18 Solveig Midtbø Pedersen AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/31
U SKU OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE 4 BARN - SVAR - SØKNAD OM OPPLEVELSESKORT ANKO 17/04627-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/31
U SKU OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE - FORELØPIG SVAR - OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 17/04647-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/31
U SKU TILSKUDD KULTURVERN - SVAR - SØKNAD OM RESTAURERINGSTILSKUDD - WORREGADÅ 3, SKUDENESHAVN Anne Kristin Stahl Lerang AAL 17/00116-018 2017/10/31
U HSE PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV FAST 80 % STILLING NORHEIM BBH - OVERGANG TIL FAST 88 % AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/31
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE AV STILLING AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/31
U TEK 15/1443 MFL. GNR. 16 , 17 OG 18 - FV 47 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Statens Vegvesen Region Vest v/Ingunn Hauge HAS 17/02042-046 2017/10/31
U TEK 15/1443 MFL. GNR. 16 , 17 OG 18 - FV 47 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Medhaug Audhild HAS 17/02042-047 2017/10/31
U TEK 15/1443 MFL. GNR. 16 , 17 OG 18 - FV 47 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Medhaug Eivind HAS 17/02042-048 2017/10/31
U TEK 15/1443 MFL. GNR. 16 , 17 OG 18 - FV 47 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Grønås Ove HAS 17/02042-049 2017/10/31
U TEK 15/1443 MFL. GNR. 16 , 17 OG 18 - FV 47 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Selliken Rebekka HAS 17/02042-050 2017/10/31
U TEK 15/1443 MFL. GNR. 16 , 17 OG 18 - FV 47 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Medhaug Jan Birger HAS 17/02042-051 2017/10/31
U TEK 15/1443 MFL. GNR. 16 , 17 OG 18 - FV 47 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Ferkingstad Ann M E HAS 17/02042-052 2017/10/31
U TEK 15/1443 MFL. GNR. 16 , 17 OG 18 - FV 47 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Medhaug Jakob Harald HAS 17/02042-053 2017/10/31
U TEK 15/1443 MFL. GNR. 16 , 17 OG 18 - FV 47 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Medhaug Tor Arne HAS 17/02042-054 2017/10/31
U TEK 15/1443 MFL. GNR. 16 , 17 OG 18 - FV 47 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Stonghaugen Elin Anita N HAS 17/02042-055 2017/10/31
U TEK 15/1443 MFL. GNR. 16 , 17 OG 18 - FV 47 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Stonghaugen Vidar HAS 17/02042-056 2017/10/31
U TEK 15/1443 MFL. GNR. 16 , 17 OG 18 - FV 47 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Eidesvik Møyfrid F HAS 17/02042-057 2017/10/31
U TEK 15/1443 MFL. GNR. 16 , 17 OG 18 - FV 47 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Nes Vegar HAS 17/02042-058 2017/10/31
U TEK 15/1443 MFL. GNR. 16 , 17 OG 18 - FV 47 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Jb Eiendom As HAS 17/02042-059 2017/10/31
U TEK 15/1443 MFL. GNR. 16 , 17 OG 18 - FV 47 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Einarsen Gunn Elin HAS 17/02042-060 2017/10/31
U TEK 15/1443 MFL. GNR. 16 , 17 OG 18 - FV 47 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Statens Vegvesen Region Vest v/Ingunn Hauge HAS 17/02042-061 2017/10/31
U TEK 15/1443 MFL. GNR. 16 , 17 OG 18 - FV 47 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Tjøsvoll Einar HAS 17/02042-062 2017/10/31
U TEK 15/1443 MFL. GNR. 16 , 17 OG 18 - FV 47 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Tjøsvoll Hege Lindvik HAS 17/02042-063 2017/10/31
U TEK 15/1443 MFL. GNR. 16 , 17 OG 18 - FV 47 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Langeland Kjellbjørg M HAS 17/02042-064 2017/10/31
U TEK 15/1443 MFL. GNR. 16 , 17 OG 18 - FV 47 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Finne Stine HAS 17/02042-065 2017/10/31
U TEK 15/1443 MFL. GNR. 16 , 17 OG 18 - FV 47 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Ådland Thomas HAS 17/02042-066 2017/10/31
U TEK 15/1443 MFL. GNR. 16 , 17 OG 18 - FV 47 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Karmøy Kommune V/hilde Pettersen HAS 17/02042-067 2017/10/31
U TEK 15/1443 MFL. GNR. 16 , 17 OG 18 - FV 47 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Jakobsen Nils Magne HAS 17/02042-068 2017/10/31
U TEK 15/1443 MFL. GNR. 16 , 17 OG 18 - FV 47 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Pedersen Jarle HAS 17/02042-069 2017/10/31
U TEK 15/1443 MFL. GNR. 16 , 17 OG 18 - FV 47 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Vågenes Birte Cesilie HAS 17/02042-070 2017/10/31
U TEK 15/1443 MFL. GNR. 16 , 17 OG 18 - FV 47 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Nilsen Elaine Patricia HAS 17/02042-071 2017/10/31
U TEK 15/1443 MFL. GNR. 16 , 17 OG 18 - FV 47 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Nilsen Jarle HAS 17/02042-072 2017/10/31
U TEK 15/1443 MFL. GNR. 16 , 17 OG 18 - FV 47 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Vasquez Maryann Rusnes HAS 17/02042-073 2017/10/31
U TEK 15/1443 MFL. GNR. 16 , 17 OG 18 - FV 47 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Gabrielsen Helga O Ådland HAS 17/02042-074 2017/10/31
U TEK 15/1443 MFL. GNR. 16 , 17 OG 18 - FV 47 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Aadland Hildur Lovise HAS 17/02042-075 2017/10/31
U TEK 15/1443 MFL. GNR. 16 , 17 OG 18 - FV 47 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Fagerland John Roger HAS 17/02042-076 2017/10/31
U TEK 15/1443 MFL. GNR. 16 , 17 OG 18 - FV 47 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Fagerland Henry Emil HAS 17/02042-077 2017/10/31
U TEK 15/1443 MFL. GNR. 16 , 17 OG 18 - FV 47 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Duvold Gro Lisbeth HAS 17/02042-078 2017/10/31
U TEK 15/1443 MFL. GNR. 16 , 17 OG 18 - FV 47 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Meland Svein Arne HAS 17/02042-079 2017/10/31
U TEK 15/1443 MFL. GNR. 16 , 17 OG 18 - FV 47 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Gjersvik Solveig HAS 17/02042-080 2017/10/31
U TEK 15/1443 MFL. GNR. 16 , 17 OG 18 - FV 47 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Salvanes Inger Elise S HAS 17/02042-081 2017/10/31
U TEK 15/1443 MFL. GNR. 16 , 17 OG 18 - FV 47 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Gundersen Bergit HAS 17/02042-082 2017/10/31
U TEK 15/1443 MFL. GNR. 16 , 17 OG 18 - FV 47 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Sandvik Klara Aarhus HAS 17/02042-083 2017/10/31
U TEK 15/1443 MFL. GNR. 16 , 17 OG 18 - FV 47 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Vea Grete Byrknes HAS 17/02042-084 2017/10/31
U TEK 15/1443 MFL. GNR. 16 , 17 OG 18 - FV 47 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Vea Morten HAS 17/02042-085 2017/10/31
U TEK 15/1443 MFL. GNR. 16 , 17 OG 18 - FV 47 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Ådland Bedehus V/reidun Medhaug HAS 17/02042-086 2017/10/31
U TEK 15/1443 MFL. GNR. 16 , 17 OG 18 - FV 47 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Karmøy Kommune V/hilde Pettersen HAS 17/02042-087 2017/10/31
U TEK 15/1443 MFL. GNR. 16 , 17 OG 18 - FV 47 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Tønnesen Jan Ove HAS 17/02042-088 2017/10/31
U TEK 15/1443 MFL. GNR. 16 , 17 OG 18 - FV 47 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Tønnesen Tor Einar HAS 17/02042-089 2017/10/31
U TEK 15/1443 MFL. GNR. 16 , 17 OG 18 - FV 47 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Statens Vegvesen Region Vest v/Ingunn Hauge HAS 17/02042-090 2017/10/31
U HSE ANSKAFFELSE AV PASIENTSIGNALANLEGG - FORESPØRSEL OM ETTERSENDING Hospital IT CBE02 17/01156-036 2017/10/31
U HSE ANSKAFFELSE AV PASIENTSIGNALANLEGG - FORESPØRSEL OM ETTERSENDING Atea AS CBE02 17/01156-037 2017/10/31
U HSE ANSKAFFELSE AV PASIENTSIGNALANLEGG - FORESPØRSEL OM ETTERSENDING Everycare AS CBE02 17/01156-038 2017/10/31
U TEK 148/1036 - NORHEIM - NYBYGG BENSINSTASJON MED TILHØRENDE ANLEGG - 148/947 - NORHEIM - DISPENSASJON FRA REGULERT BYGGEGRENSE FOR LADESTASJON FOR EL-BILER Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted IGR 17/00691-027 2017/10/31
U SKU PERSONALMAPPE - TILBUD OM STILLING BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/31
U TEK NY GRAVPLASS VED AVALDSNES KIRKE - SØKNAD OM GODKJENNING AV NY GRAVPLASS VED AVALDSNES KIRKE Ing. John Alvseike rådgivende ingeniørfirma BTH04 17/04263-005 2017/10/31
U TEK PERSONALMAPPE - ENDRING AV STILLINGSPROSENT BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/31