Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U HSE PERSONALMAPPE - BREV TIL MEDARBEIDER YVI Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/30
U TEK 149/477 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: BLOCK WATNE HUS 2 - BYGGESAK: 17/4185 - 149/477 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: BLOCK WATNE HUS 2 - BYGGESAK: 17/4185 Risa AS MHV 17/04186-002 2017/10/30
U TEK 149/478 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: BLOCK WATNE HUS 1 - BYGGESAK: 17/4183 - 149/478 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: BLOCK WATNE HUS 1 - BYGGESAK: 17/4183 Risa AS MHV 17/04184-002 2017/10/30
U TEK NY KLOAKK - JOMFRUVEGEN 1. ETAPPE - KLOAKKOVERFØRING VORMEDAL - NORHEIM - MELDING OM DELEGERT VEDTAK - NY KLOAKK - JOMFRUVEGEN 1. ETAPPE - KLOAKKOVERFØRING VORMEDAL - NORHEIM Hans Dankertsen JTH 16/00196-090 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/30
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM MILJØTERAPEUT VED BOLIG OG MILJØTJENESTEN - HÅLANDSHØGDA Hanne Breidfjord Dahle JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/30
U TEK NY KLOAKK - JOMFRUVEGEN 1. ETAPPE - KLOAKKOVERFØRING VORMEDAL - NORHEIM - MELDING OM DELEGERT VEDTAK - NY KLOAKK - JOMFRUVEGEN 1. ETAPPE - KLOAKKOVERFØRING VORMEDAL - NORHEIM Grethe Helene Aasbø JTH 16/00196-092 2017/10/30
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR PÅ OPPSIGELSE VED MOTTAK AV STILLING JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/30
U TEK PLAN 1025 - DETALJREGULERING FOR HABNAVÅGEN, SYRE BÅTFORENING - 38/163 MFL. - GODKJENT 18.6.2018 - 2. OFFENTLIG ETTERSYN - PLAN 1025 - DETALJREGULERING FOR HABNAVÅGEN, SYRE BÅTFORENING - 38/163 Syre Båtforening YSL 16/03414-028 2017/10/30
U TEK PLAN 1018 - DETALJREGULERING FOR LAHAMMARODDEN ØST - 57/300, 694 GODKJENT 19.3.2018 - 2. OFF. ETTERSYN - PLAN 1018 - DETALJREGULERING FOR LAHAMMARODDEN ØST - 57/300, 694 Noralf Kallesten YSL 15/03639-034 2017/10/30
U TEK PLAN 3037 - DETALJREGULERING FOR BYGNESHALVØYA SØR - INDUSTRI OG KOMMUNALT RENSEANLEGG - 102/2 M.FL. - GODKJENT 18.6.2018 - 2. OFFENTLIG ETTERSYN - PLAN 3037 - DETALJREGULERING FOR BYGNESHALVØYA SØR - INDUSTRI OG KOMMUNALT RENSEANLEGG, 102/2 M.FL. Mattilsynet YSL 16/00717-034 2017/10/30
U TEK PLAN 5079 - DETALJREGULERING FOR SPANNADALEN - 148/1035,1036,1037,1038 MFL. - GODKJENT 5 .2.2018 - 3. OFFENTLIG ETTERSYN - PLAN 5079 - DETALJREGULERING FOR SPANNADALEN - DEL AV 148/947 MFL. Pretor Advokat AS v/Sletten YSL 16/00147-088 2017/10/30
I TEK 86/23, 86/54, 86/79 , 86/238 - AVALDSNES - MASSEUTTAK OG FYLLING I SJØ - 86/23 MFL. - INFORMASJON OM LØSNING FOR FYLLING Cowi AS KHM 17/04425-005 2017/10/30
I TEK 148/141 - DJUVAVEGEN, NORHEIM NYBYGG ENEBOLIG - BYGG A - 148/141 - ØNSKER INSPEKSJON AV GRAVING/ASFALTERING I DJUVAVEGEN Johnny Ragnar Ulveraker HPE 16/01299-013 2017/10/30
I TEK 86/226 - HUSØY, AVALDSNES - FORELEGGING AV NETTSTASJON - 86/226 - HUSØY, AVALDSNES - FORELEGGING AV NETTSTASJON Haugaland Kraft AS KHM 17/04630-001 2017/10/30
I TEK 43/485 - HØYNES. SØKNAD OM UTVENDIG BOD OG LEVEGG - 43/485 - GJERDE DEMONTERT LANGS VEI Ole Henrik Eriksen JHE05 17/00734-009 2017/10/30
I TEK 15/1511 - RÅDHUSGATA, ÅKRA - BRUKSENDRING TIL TRENINGSSTUDIO - 15/1511 - RÅDHUSGATA, ÅKRA - BRUKSENDRING TIL TRENINGSSTUDIO Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS IGR 17/04634-001 2017/10/30
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - 12/113, 337 LARS TVEDT SJØMAT AS - FORELØPIG SVAR - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - 12/113, 337 Audun Lars Tvedt Sjømat AS MSA 15/01972-005 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/10/30
I TEK 147/707 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG, FIREMANNSBOLIG - HUS 1 BYGGESAK 15/2499 - 147/707 - FERDIGMELDING RØR BYGGESAK 15/2499 Risa AS ALS06 15/03225-003 2017/10/30
I TEK 15/466 - ÅKRA -RIVING NÆRINGSBYGG OG NYBYGG BOLIG OG FORRETNINGSBYGG - 15/466 - UTSIKKING NYLANDGÅRDEN - DATA OVER KOORDINATER Sevland Bunyan Arkitekter AS GER01 17/00999-030 2017/10/30
I TEK 148/619 - AUSTBØVEGEN, NORHEIM - NYBYGG BOLIG - 148/619 - GJENPART AV NABOVARSEL VEDRØRENDE NY PLASSERING Hans J Rasmussen AS IGR 17/02094-019 2017/10/30
I TEK 110/21 - FOSNAVEGEN, VÅGA - UTSLIPPSTILLATELSE RØRLEGGERMELDING: 17/4039 - 110/21 - (KOPIMOTTAKER) TILLATELSE TIL ETABLERING AV PUMPELEDNING Karmsund Havn IKS OHA 17/04038-004 2017/10/30
U SKU KRETSORDNING - SVAR - SØKNAD OM Å FÅ FORTSETTE PÅ SEVLAND SKOLE GKH01 17/04204-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/30
U SKU KRETSORDNING - SVAR - SØKNAD OM Å FÅ FORTSETTE PÅ SEVLAND SKOLE GKH01 17/04061-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/30
U TEK NY KLOAKK - JOMFRUVEGEN 1. ETAPPE - KLOAKKOVERFØRING VORMEDAL - NORHEIM - MELDING OM DELEGERT VEDTAK - NY KLOAKK - JOMFRUVEGEN 1. ETAPPE - KLOAKKOVERFØRING VORMEDAL - NORHEIM Svein Inge Mæland JTH 16/00196-094 2017/10/30
I TEK 68/410 - EIDSBAKKANE, INDRE EIDE - NYBYGG ENEBOLIG - 68/410 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Hans J Rasmussen AS KMY 16/04980-007 2017/10/30
I TEK 119/72 - TUASTADVEGEN, MYKJE - NYBYGG GARASJE OG BOD - 119/72 - MOTTATT MANGLER - SØKNADSSKJEMA, GJENPART AV NABOVARSEL OG TEGNINGER Håkon Lindø EDH 17/04508-003 2017/10/30
I TEK 148/1036 - NORHEIM - NYBYGG BENSINSTASJON MED TILHØRENDE ANLEGG - 148/947 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE Dr Ing A Aas-Jakobsen AS IGR 17/00691-026 2017/10/30
I TEK 118/63 - SPANNAVEGEN, MYKLABUST - MONTERING AV OVN OG STÅLPIPE - 118/63 - SPANNAVEGEN, MYKLABUST - MONTERING AV OVN OG STÅLPIPE Bygnes Bygg AS OHA 17/04642-001 2017/10/30
U TEK 3/587 - ØSTHUS, BYGGETILSYN - 3/587 - ØSTHUS, BRUKSENDRING Tor Odd Torkellsen IGR 17/04589-001 2017/10/30
U TEK 149/478 - SPANNE - NYBYGG ENEBOLIG M/BOD OG CARPORT HUS 1 - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 149/478 - SPANNE - NYBYGG ENEBOLIG M/BOD OG CARPORT HUS 1 Block Watne AS IGR 17/04183-004 2017/10/30
U TEK 149/477 - SPANNE - NYBYGG ENEBOLIG M/BOD OG CARPORT HUS 2 - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 149/477 - SPANNE - NYBYGG ENEBOLIG M/BOD OG CARPORT HUS 2 Block Watne AS IGR 17/04185-003 2017/10/30
I HSE FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT - KOSTNADSEFFEKTIVITET INNENFOR HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN - NYTT FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT - KARMØY KOMMUNE - PROSJEKTMANDAT (KOPIMOTTAKER) Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS SGJ 17/04626-001 2017/10/30
U TEK NY KLOAKK - JOMFRUVEGEN 1. ETAPPE - KLOAKKOVERFØRING VORMEDAL - NORHEIM - MELDING OM DELEGERT VEDTAK - NY KLOAKK - JOMFRUVEGEN 1. ETAPPE - KLOAKKOVERFØRING VORMEDAL - NORHEIM Wenche-Lill Kallevik Gulliksen JTH 16/00196-095 2017/10/30
I SEN REKRUTTERINGSSAK CV-BASE FOR STYREKANDIDATER - SØKNAD CV-BASE FOR STYREKANDIDATER TUS 17/02604-024 25 Offl §25 2017/10/30
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-246 25 Offl §25 2017/10/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK ARBEID MED OPPDRAGSTAKERE OG ANSVAR FOR TILSYNSFØRERORDNINGEN - 100% FAST - SØKNAD ARBEID MED OPPDRAGSTAKERE OG ANSVAR FOR TILSYNSFØRERORDNINGEN - 100% FAST NFE 17/04441-006 25 Offl §25 2017/10/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK ARBEID MED OPPDRAGSTAKERE OG ANSVAR FOR TILSYNSFØRERORDNINGEN - 100% FAST - SØKNAD ARBEID MED OPPDRAGSTAKERE OG ANSVAR FOR TILSYNSFØRERORDNINGEN - 100% FAST NFE 17/04441-007 25 Offl §25 2017/10/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST - SØKNAD KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST JBR04 17/04442-022 25 Offl §25 2017/10/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST - SØKNAD KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST JBR04 17/04442-023 25 Offl §25 2017/10/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST - SØKNAD KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST JBR04 17/04442-024 25 Offl §25 2017/10/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - 2 X 100% FAST PÅ BESTILLERKONTORET - SØKNAD SAKSBEHANDLER - 2 X 100% FAST PÅ BESTILLERKONTORET JBR04 17/04572-005 25 Offl §25 2017/10/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSESØSTER 3 X 100% FAST - SØKNAD HELSESØSTER 3 X 100% FAST MSTA 17/04573-003 25 Offl §25 2017/10/30
I SKU KARMØY KOMMUNES KULTURSTIPEND 2017 - SØKNAD OM KULTURSTIPEND Svein Helge Bergfjord Torsteinsbø ANKO 17/04449-003 2017/10/30
I SKU KARMØY KOMMUNES BYGGESKIKKPRIS - 2017 - NOMINASJON TIL BYGGESKIKKPRISEN Hilde Marie Bergfjord AAL 17/04624-002 2017/10/30
I SEN PLAN 671 - KOMMUNEDELPLAN FOR FV47 VEAKROSSEN - KRYSS MED E134 HELGANESVEGEN - - OPPSTART AV ARKEOLOGISK REGISTRERING PLAN 671 - KOMMUNEDELPLAN FOR FV. 47 VEAKROSSEN - KRYSS MED E134, HELGANESVEGEN - Rogaland Fylkeskommune JST 15/03595-021 2017/10/30
I TEK PLAN 2091 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKIPAHAUGEN - 2/357 MFL. - OPPSTART AV ARKEOLOGISK REGISTRERING (KOPIMOTTAKER) PLAN 2091 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKIPAHAUGEN - 2/357 MFL. Rogaland Fylkeskommune AAHO 15/04619-005 2017/10/30
I SKU OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE 4 BARN - SØKNAD OM OPPLEVELSESKORT ANKO 17/04627-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/30
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2017 - INNRAPPORTERING AV OMSATT MENGDE ALKOHOL - PUB-QUIZ PÅ VISNES KULTUR- OG AKTIVITETSHUS 27.10.17 Visnes kultur- og aktivitetshus EVI1 16/05163-147 2017/10/30
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2017 - INNRAPPORTERING AV OMSATT MENGDE ALKOHOL - VISEKVELD PÅ RÅSEGLARHUSET 20.10.17 Karmøy Råseglarlag EVI1 16/05163-148 2017/10/30
I HSE PERSONALMAPPE - AVTALE OM SENIORTILTAK HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/30
I HSE PERSONALMAPPE - AVTALE OM SENIORTILTAK HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/30
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM PLEIEMEDARBEIDER VED SKUDENES BBH Kari Fagerland AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/30
I TEK ARBEID MED UNIVERSELL UTFORMING - FORSLAG UNIVERSELL UTFORMING - NORHEIMSKOGEN Randi Hjelmervik MGR01 16/01814-025 2017/10/30
U TEK EIENDOMSSKATT - TAKSERING AV HYDROS PILOTPROSJEKT - EIENDOMSSKATT - TAKSERING AV HYDROS PILOTPROSJEKT JMJ03 17/00261-027 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/10/30
U SKU PERSONALMAPPE - OMGJØRING TIL FAST STILLING KHO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/30
I TEK 68/48 - EIDEVEGEN, INDRE EIDE - NYBYGG TOMANNSBOLIG - 68/48 - ERKLÆRING FOR VA-ANLEGG Eskild Kvala AS KMY 16/01875-012 2017/10/30
U TEK 13/575 - TOSTEMVEGEN, TJØSVOLL, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD 17/3051 - 13/575 - UNDERRETTING ETTER TINGLYSING STD 17/3051 Reidar Bjelland MNE02 17/03405-019 2017/10/30
U TEK PLAN 5096 - DETALJREGULERING FOR NORHEIMSMARKA - 148/947 - BESTILLING AV OPPSTARTSMØTE - PLANARBEID INVITASJON TIL OPPSTARTSMØTE Opus Arkitekter AS YSL 17/04858-002 2017/10/30
U SKU PERSONALMAPPE - OMGJØRING TIL FAST STILLING KHO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/30
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2017 - INNRAPPORTERING AV OMSATT MENGDE ALKOHOL - KONSERT 27.10.17 Himsligt AS EVI1 16/05163-149 2017/10/30
I TEK BORGAREDALEN AVFALLSANLEGG - ANALYSERAPPORT - VANNPRØVER FRA BORGAREDALEN - 3. KVARTAL 2017 Hardanger Miljøsenter AS MHV 12/00680-056 2017/10/30
I TEK 142/790 - TEKNISK PLAN FOR STØLSTUNET - GARVIK TOMTEUTVIKLING AS - SØKNAD OM TEKNISK GODKJENNING AV TILTAK 142/790 - MISJONSMARKEN - GARVIK TOMTEUTVIKLING AS RH Oppmåling Rune Hemnes BTH04 17/04638-001 2017/10/30
I TEK HØRINGER - 2016-2017 - ALMINNELIG HØRING - FORSLAG TIL FORSKRIFT OM SENTRAL GODKJENNING AV PLANFORETAK Kommunal- og moderniseringsdepartementet KBG 16/00007-215 2017/10/30
U TEK 70/19 - FLESLANDVEGEN, YTRE EIDE - RIVING OG NYBYGG LAGER/GARASJE - 70/19 - FLESLANDVEGEN, YTRE EIDE - RIVING OG NYBYGG LAGER/GARASJE Jan Hognaland KIS 17/03450-004 2017/10/30
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - TILDELING AV OMSORGSBOLIG BMV 16/02684-011 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/30
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - HUSLEIEKONTRAKT BMV 16/02684-012 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/30
I SEN PLAN 674 - KOMMUNEDELPLAN FOR ÅKREHAMN - TILBAKEMELDING - INKLUDERENDE/HELSEFREMMENDE STEDER Håkon Liknes JST 16/04097-022 2017/10/30
I SKU KRETSORDNING - SØKNAD OM Å FÅ BEHOLDE ELEVPLASS GKH01 17/04641-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/30
U TEK 146/66 - BØ - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 146/66 I KARMØY KOMMUNE Lura Sigrid HAS 17/04395-008 2017/10/30
U TEK 146/66 - BØ - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 146/66 I KARMØY KOMMUNE Bø Ole HAS 17/04395-009 2017/10/30
U TEK 146/66 - BØ - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 146/66 I KARMØY KOMMUNE Vågen Svein Inge Bø HAS 17/04395-010 2017/10/30
U TEK 146/66 - BØ - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 146/66 I KARMØY KOMMUNE Bø Trond Roald HAS 17/04395-011 2017/10/30
U TEK 146/66 - BØ - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 146/66 I KARMØY KOMMUNE Bø Rannveig HAS 17/04395-012 2017/10/30
U TEK 146/66 - BØ - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 146/66 I KARMØY KOMMUNE Øvrebø Britt Jorunn HAS 17/04395-013 2017/10/30
U TEK 146/66 - BØ - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 146/66 I KARMØY KOMMUNE Randi Hugvik HAS 17/04395-014 2017/10/30
I TEK 120/79 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM PEDERSEN, ODD IVAR BJORDAL - 120/79 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM PEDERSEN, ODD IVAR BJORDAL Advokat Christian Tumyr Kjær BJP01 17/04628-001 2017/10/30
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FLYTTEMELDING INN BMV 16/02684-013 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/30
I TEK 33/27,41 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM ALFSEN, HANS JØRGEN - 33/27,41 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM ALFSEN, HANS JØRGEN Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS BJP01 17/04629-001 2017/10/30
I TEK 145/45 - KOMMUNALE AVGIFTER - 145/45 - KLAGE PÅ KOMMUNALE AVGIFTER - BRANNTILSYN OG FEIING Ådne Amdal BSO02 17/04631-001 2017/10/30
I SKU FORSKNINGS-OG UTGRAVINGSPROSJEKT PÅ AVALDSNES - KONTRAKT - FORLENGELSE AV UTGRAVNING, ANALYSE OG PUBLISERING AV RUIN OG ANDRE DELER AV KONGELIG ANLEGG FRA MIDDELALDER KONGSGÅRDSPROSJEKTET AVALDSNES Universitetet I Oslo JAH 12/00173-055 2017/10/30
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE VEA SYKEHJEM F.O.M 02.10.17 T.O.M 31.01.18 Daniel Dahl AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/30
I TEK ARBEID MED UNIVERSELL UTFORMING - FORSLAG - UNIVERSELL UTFORMING - LITLAFOT Randi Hjelmervik MGR01 16/01814-024 2017/10/30
I TEK TILSKUDD TIL TILPASNING - SØKNAD OM TILSKUDD TIL TILPASNING RBE08 17/04633-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/30
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE VEA SYKEHJEM F.O.M 12.10.17 T.O.M 31.01.18 Amalie Helen Grindhaug AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/30
U HSE ARBEIDSTID - DISPENSASJON - ALLE VIRKSOMHETER - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA AML §10-4 Arbeidstilsynet Vestlandet UKO 12/00092-255 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/30
I TEK 86/71 - TEKNISK PLAN - FISKEMELFABRIKK MED ANLEGG - HUSØYVEGEN - 86/71 - OVERSENDER OPPDATERTE TEGNINGER OG KUMSKISSER FOR VA-ANLEGG PÅ HUSØY Petter J. Rasmussen AS BTH04 17/00612-008 2017/10/30
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE SKUDENES BBH F.O.M 01.10.17 T.O.M 12.10.18 Caroline Pettersen AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/30
I TEK 15/415 - KOMMUNALE AVGIFTER - 15/415 - SØKNAD OM ENDRING AV RENOVASJONSAVGIFT Alf Arthur Klæhaug ALS06 17/04636-001 2017/10/30
I TEK ARBEID MED UNIVERSELL UTFORMING - FORSLAG UNIVERSELL UTFORMING - BUKKØY Randi Hjelmervik MGR01 16/01814-026 2017/10/30
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE NORHEIM BBH F.O.M 13.10.17 T.O.M 12.10.18 Malin Grønnevik Rasmussen AGB 17/04462-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/30
U HSE PERSONALMAPPE - NÆRVÆRSMØTE 25.10.17 ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/30
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE RUS- OG PSYKISKE HELSETJENESTER F.O.M 13.10.17 T.O.M 30.06.18 Mari Andrea Austad Nes NFE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/30
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE SKUDENES BBH F.O.M 25.09.17 T.O.M 31.05.18 Veronica Andersen Steinstø AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/30
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE NORHEIM BBH F.O.M 13.10.17 T.O.M 19.08.18 Kenneth Christian Dahle Jensen AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/30
I TEK 5/566 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM DANIELSEN, KNUT THOMAS - 5/566 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM DANIELSEN, KNUT THOMAS Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS BJP01 17/04637-001 26 Off.l.26 2017/10/30
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE SKUDENES BBH F.O.M 11.09.17 T.O.M 11.09.18 Kaia Leirvik Haga AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/30
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE VEA SYKEHJEM F.O.M 12.10.17 T.O.M 31.08.18 Andrea Eide AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/30
I TEK 1/192 - VEDØY - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/1214 - 1/192 - KRAV OM SAMMENSLÅING STD: 16/1214 Stava Eiendom AS XXI 16/01665-013 2017/10/30
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE BYGNESTUNET F.O.M 14.08.17 T.O.M 14.08.18 Martine Tjøsvoll AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/30
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE SKUDENESHAVN SKOLE F.O.M 03.10.17 T.O.M 30.06.18 May Synnøve Sandhåland BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/30
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE KORTTID NORHEIM BBH F.O.M 16.10.17 T.O.M 16.10.18 Kjersti Murud AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/30
I SKU PERSONALMAPPE - KARAKTERUTSKRIFT May Synnøve Sandhåland BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/30
U TEK P55400 - KLARGJØRING LOKALER TIL ARKIV - P55400 - KLARGJØRING LOKALER TIL ARKIV - AVROP RAMMEAVTALE MALINGSARBEIDER Jan Erik Velde Veldes Malerservice AS BKE 17/00446-017 2017/10/30
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON ETTER MAKSDATO M/VEDLEGG - MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/30
U TEK PLAN 1018 - DETALJREGULERING FOR LAHAMMARODDEN ØST - 57/300, 694 GODKJENT 19.3.2018 - 2. OFFENTLIG ETTERSYN - PLAN 1018 - DETALJREGULERING FOR LAHAMMARODDEN ØST - 57/300, 694 KARLOT BIRGER NILSEN YSL 15/03639-036 2017/10/30
U SKU STIPEND ANSATTE I SKOLER OG BARNEHAGER - SVAR - SØKNAD OM STIPEND HALVORSEN, LILLIAN Lillian Halvorsen SMA 12/00277-127 2017/10/30
U TEK P55400 - KLARGJØRING LOKALER TIL ARKIV - P55400 - KLARGJØRING LOKALER TIL ARKIV - AVROP RAMMEAVTALE GOLVBELEGGSARBEIDER Irina Solheim NST Byggservice BKE 17/00446-018 2017/10/30
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE NORHEIM BBH F.O.M 02.10.17 T.O.M 31.01.18 Marie Kjetland Tasholli AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/30
U TEK BYGGEPLAN FOR TOSTEMVEGEN, ÅKREHAMN P56300 - UNDERSKRIVEN KONTRAKT BYGGEPLAN FOR TOSTEMVEGEN, ÅKREHAMN P56300 Asplan Viak v/ Martin Mitchell EKA 17/04568-002 2017/10/30
U TEK P55400 - KLARGJØRING LOKALER TIL ARKIV - P55400 - KLARGJØRING LOKALER TIL ARKIV - AVROP RAMMEAVTALE ELEKTROARBEIDER Cato Tjøsvoll ApplyTB Haugesund BKE 17/00446-019 2017/10/30
U SKU STIPEND ANSATTE I SKOLER OG BARNEHAGER - SVAR - SØKNAD OM STIPEND KRISTIANSEN KATRINE Katrine Kristiansen SMA 12/00277-128 2017/10/30
I SEN PLAN 675 - KOMMUNEDELPLAN FOR SKUDENESHAVN - TILBAKEMELDING - INKLUDERENDE/HELSEFREMMENDE STEDER Håkon Liknes JST 16/04098-022 2017/10/30
I SEN PLAN 673 - KOMMUNEDELPLAN FOR KOPERVIK - TILBAKEMELDING - INKLUDERENDE/HELSEFREMMENDE STEDER Håkon Liknes JST 16/04096-019 2017/10/30
I SKU FORSKNINGS-OG UTGRAVINGSPROSJEKT PÅ AVALDSNES - AVTALE - DOKUMENTASJON AV RUIN OG KULTURLAG Ntl Norsk Institutt For Kulturminneforskning JAH 12/00173-056 2017/10/30
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING - BARNEHAGE GKH01 17/04621-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/30
U TEK P55400 - KLARGJØRING LOKALER TIL ARKIV - P55400 - KLARGJØRING LOKALER TIL ARKIV - AVROP RAMMEAVTALE TØMMERARBEIDER Tormod Dankel Bygg Smart AS BKE 17/00446-020 2017/10/30
I TEK JORDSKIFTERETTEN - SAK - 16-097313RFA-JSTO - ÅKRE - MELDING OM RETTSKRAFTIG OG TINGLYST SAK - KRAV OM MATRIKKELFØRING - SAK 16-097313RFA-JSTO ÅKRE Haugalandet og Sunnhordaland Jordskifterett ALA04 16/03249-005 2017/10/30
I SKU FORSKNINGS-OG UTGRAVINGSPROSJEKT PÅ AVALDSNES - FOU-AVTALE Opplev Avaldsnes AS JAH 12/00173-057 2017/10/30
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR- BARNEHAGE GKH01 17/04590-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/30
I TEK NYTT KLOAKKANLEGG SANDANE - GARANTI NR. B389629 - VASSBAKK OG STOL AS PROSJEKT NR 10825 - NYTT KLOAKKANLEGG Atradius EJD 15/02071-034 2017/10/30
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE AV STILLING AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/30
U HSE PERSONALMAPPE - MELDING OM ENDRING AV LØNN ETTER AVTALE OM VIDEREUTDANNING MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/30
I SKU MUSIKK, DANS, TEATER, FILM OG KUNST - SØKNAD OM TILSKUDD TIL TEATERPRODUKSJON Scenekraft AS AHT01 12/00023-121 2017/10/30
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET KORRIGERT 1. TILKALLINGSAVTALE VEA SYKEHJEM F.O.M 02.10.17 T.O.M 31.01.18 Hege Indreland Gundersen AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/30
I TEK 68/410 - RØRLEGGERMELDIG: NYBYGG - TILTAKSHAVER: SØRLIE BYGGESAK: 16/4980 - 68/410 - FERDIGMELDING RØR BYGGESAK: 16/4980 S O Lund AS ALS06 16/04982-003 2017/10/30
I SKU KRETSORDNING - SØKNAD OM Å FÅ BEHOLDE ELEVPLASS GKH01 17/04645-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/30
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FLYTTEMELDING UT BMV 16/03752-014 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/30
U TEK 27/38 - KRAV OM RETTING AV FEIL I MATRIKKELEN - FV. 47 - 27/38 - MELDING OM UTFØRT RETTING AV EIENDOMSGRENSER PÅ GNR. 27, KVILHAUGSVIK Gudrun Ferkingstad HAS 16/03507-004 2017/10/30
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - KRAV OM INNBETALING / VARSEL OM UTLEGG CEM01 16/04537-297 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/30
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG 2017/2018 - FRITIDSEIENDOMMER, NAUST O.L. - TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG FOR ÅR 2018 - NAUST Steinar Oddenes MSA 17/00276-011 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/10/30
I SKU SPILLEMIDLER 2016-2018 - INNSENDT SØKNAD OM SPILLEMIDLER TIL ANLEGG - 126432 REHABILITERING AV KUNSTGRESSBANE Sportsklubben Nord OFL 16/00248-167 2017/10/30
I SEN KARMØYHALLEN 2017-2019 - RESERVASJON AV KARMØYHALLEN - NATTCUP 08.12.17 Alan K. Sandhåland TVI 17/00209-044 2017/10/30
I SKU TILSKUDD KULTURVERN - SØKNAD OM RESTAURERINGSTILSKUDD - WORREGADÅ 3, SKUDENESHAVN Anne Kristin Stahl Lerang AAL 17/00116-017 2017/10/30
I HSE PERSONALMAPPE - ATTESTER / VITNEMÅL TIL TILKALLINGSAVTALE AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/30
U TEK 26/84 - KRAV OM RETTING AV FEIL I MATRIKKELEN - FV. 47 - 26/84 - MELDING OM UTFØRT RETTING AV EIENDOMSGRENSER PÅ GNR. 26, KVILHAUG Statens Vegvesen Region Vest v/Ingunn Hauge HAS 16/03506-004 2017/10/30
U TEK 5/566 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM DANIELSEN, KNUT THOMAS - SVAR - 5/566 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM DANIELSEN, KNUT THOMAS Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS BJP01 17/04637-002 2017/10/30
U TEK REHABILITERING/SEPARERING - VÅGEN/STANGALAND - BYGGEMØTEREFERAT NR 19 - REHABILITERING/SEPARERING - VÅGEN/STANGALAND Vassbakk & Stol AS HDO 15/04311-064 2017/10/30
U TEK 120/79 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM PEDERSEN, ODD IVAR BJORDAL - SVAR - 120/79 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM PEDERSEN, ODD IVAR BJORDAL Advokat Christian Tumyr Kjær BJP01 17/04628-002 2017/10/30
U TEK STARTLÅN - SVAR - ENDRING AV LØPETID - STARTLÅN RBE08 17/03753-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/30
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM BARNEHAGESJEF VED RÅDHUSET- OPPVEKST- OG KULTURETATEN Bente Faltinsen BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/30
I TEK UTSKIFTNING AV HOVEDVANNLEDNING ÅDLAND - SØRE LIKNESVEG - 20/9 - AVLINGSTAP - AREAL SATT UT AV DRIFT Jan Arnstein Liknes HDO 12/05155-104 2017/10/30
U TEK 148/983 - NORHEIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/4073 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 148/983 - NORHEIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING 148/983 I KARMØY KOMMUNE Karmøy Kommune GER01 17/04216-002 2017/10/30
U TEK 148/983 - NORHEIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/4073 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 148/983 - NORHEIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING 148/983 I KARMØY KOMMUNE Oasen Næringspark As GER01 17/04216-003 2017/10/30
U TEK PLAN 3037 - DETALJREGULERING FOR BYGNESHALVØYA SØR - INDUSTRI OG KOMMUNALT RENSEANLEGG - 102/2 M.FL. - GODKJENT 18.6.2018 - 2. OFFENTLIG ETTERSYN - PLAN 3037 - DETALJREGULERING FOR BYGNESHALVØYA SØR - INDUSTRI OG KOMMUNALT RENSEANLEGG, 102/2 M.FL. ODD LARSEN YSL 16/00717-036 2017/10/30
U TEK 149/399 OG 149/448 - SPANNE - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - 149/399 OG 149/448 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Jan Ekrene MAH 17/03357-019 2017/10/30
U SKU OPPLEVELSESKORT/MEDLEMSKAP FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM OPPLEVELSESKORT ANKO 17/04579-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/30
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE KOPERVIK SKOLE F.O.M 18.10.17 T.O.M 30.06.18 Sofie Kristoffersen BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/30
I TEK GRUNNERVERV - STANGELAND BARNESKOLE - 64/1550 - RETUR AV TINGLYST SKJØTE - DOKUMENT NUMMER - 2017/1179159/200 - SVEIN BERTRAM TORBJØRNSEN - GRUNNERVERV - STANGELAND BARNESKOLE Statens Kartverk SMO02 16/04490-033 2017/10/30
I TEK 141/195 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT SKOGEN, KJELL AUDUN - 141/195/4 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT SKOGEN, KJELL AUDUN Kjell Audun Skogen GBV 17/04643-001 2017/10/30
I HSE PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV STILLING JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/30
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FLYTTEMELDING UT BMV 16/02533-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/30
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 66/904 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Ole Morten Oaland, Oppkoma AS GEL 17/00012-542 2017/10/30
I SKU PERSONALMAPPE - VITNEMÅL TIL TILKALLINGSAVTALE BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/30
U TEK 15/1511 - RÅDHUSGATA, ÅKRA - BRUKSENDRING TIL TRENINGSSTUDIO - 15/1511 - RÅDHUSGATA, ÅKRA - MANGELFULL SØKNAD Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS IGR 17/04634-003 2017/10/30
I TEK 141/195/1 - SØKNAD OM FRITAK FRA FEIEAVGIFT - 141/195/1 - SØKNAD OM FRITAK FRA FEIEAVGIFT Trygve Meland GBV 17/04644-001 2017/10/30
I HSE PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV STILLING AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/30
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 6. TILKALLINGSAVTALE AKTIVITETSHUSET EIDE F.O.M 01.11.17 T.O.M 31.10.18 Marthe Andreassen JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/30
U HSE PERSONALMAPPE - ARBEIDSAVTALE 100 % FAST KOPERVIK BBH AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/30
I TEK GRUNNERVERV - STANGELAND BARNESKOLE - 64/1549 - RETUR AV TINGLYST SKJØTE - DOKUMENT NUMMER - 2017/1179101/200 - ODD ARVE KVINNESLAND - GRUNNERVERV - STANGELAND BARNESKOLE Statens Kartverk SMO02 16/04490-034 2017/10/30
U SKU SØKNAD OM OPPLEVELSESKORT OG DEKNING AV FRITIDSAKTIVITETER - SVAR - SØKNAD OM OPPLEVELSESKORT OG DEKNING AV FRITIDSAKTIVITETER ANKO 17/04159-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/30
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 3. TILKALLINGSAVTALE HÅLANDSHØGDA OG MILJØH.TJ F.O.M 16.10.17 T.O.M 31.12.17 Malin Helene Ferkingstad Eriksen JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/30
I SEN PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL VARIG TILRETTELAGT ARBEID I ORDINÆR VIRKSOMHET GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/30
I SKU KRETSORDNING - SØKNAD OM Å FÅ BEHOLDE ELEVPLASS GKH01 17/04646-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/30
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM VERNEPLEIER VED BOLIG OG MILJØTJENESTEN - RUSVIKVEGEN 3 B/C Torbjørn Falnes JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/30
I HSE PERSONALMAPPE - ATTESTER / VITNEMÅL TIL TILKALLINGSAVTALE Vernadette Torres Remocal-Tveit AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/30
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM SYKEPLEIER VED NORHEIM BBH Signe Helen Sjursen AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/30
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - TILDELING AV UTLEIEBOLIG BMV 16/03340-011 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/30
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - HUSLEIEKONTRAKT BMV 16/03340-012 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/30
I SKU OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE - OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 17/04647-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/30
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - TILDELING AV TRYGDEBOLIG/OMSORGSBOLIG BMV 17/02551-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/30
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE LITLABJØRGVEGEN F.O.M 01.01.18 T.O.M 31.12.18 Siv Helen Sakseid JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/30
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - TILBAKELEVERING AV NØKLER BMV 16/02533-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/30
I TEK 60/10 OG 60/13 - TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD - PEDERSEN, OLAV - 60/10 OG 60/13 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD - PEDERSEN, OLAV Olav Pedersen LKS 17/04648-001 26 Off.l.26 2017/10/30
I HSE PERSONALMAPPE - AVTALE OM ETTER/VIDEREUTDANNING SALF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/30
I HSE PERSONALMAPPE - ATTESTER / VITNEMÅL TIL TILKALLINGSAVTALE JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/30
I HSE PERSONALMAPPE - AVTALE OM ETTER-/VIDEREUTDANNING SALF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/30
U TEK PLAN 5079 - DETALJREGULERING FOR SPANNADALEN - 148/1035,1036,1037,1038 MFL. - GODKJENT 5 .2.2018 - 3. OFFENTLIG ETTERSYN - PLAN 5079 - DETALJREGULERING FOR SPANNADALEN - DEL AV 148/947 MFL. HAUGALAND ENGROS AS YSL 16/00147-090 2017/10/30
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 102/204 - BESTILLING AV NABOLISTE - FRADELING Helge Hystad GEL 17/00012-543 2017/10/30
I HSE PERSONALMAPPE - AVTALE OM ETTER-/VIDEREUTDANNING SALF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/30
I HSE PERSONALMAPPE - AVTALE OM SETTER-/VIDEREUTDANNING SALF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/30
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 1/113 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK S. Nilsen GEL 17/00012-544 2017/10/30
U TEK 15/2463 - ÅKRA - NYBYGG NAUST - SVAR - 15/60,75 - SVAR PÅ KLAGE OVER FORMULERING I K Gabrielsen IGR 17/03076-015 2017/10/30
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE BOLIG OG MILJØARB.TJ AVD NORHEIM F.O.M 01.10.17 T.O.M 31.10.18 Kirsten Hellestræ Håstø JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/30
I HSE PERSONALMAPPE - AVTALE OM ETTER-/VIDEREUTDANNING SALF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/30
U TEK 33/27,41 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM ALFSEN, HANS JØRGEN - SVAR - 33/27,41 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM ALFSEN, HANS JØRGEN Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS BJP01 17/04629-002 2017/10/30
U TEK 123/146 - SNIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/4416 - PARSELL 1 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING AV 3 STK TOMTER 123/146 I KARMØY KOMMUNE Berge Sag Boligtomter As MAH 16/04842-019 2017/10/30
U TEK 123/146 - SNIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/4416 - PARSELL 1 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING AV 3 STK TOMTER 123/146 I KARMØY KOMMUNE Karmøy Kommune MAH 16/04842-020 2017/10/30
I HSE PERSONALMAPPE - AVTALE OM ETTER-/VIDEREUTDANNING SALF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/30
I HSE PERSONALMAPPE - AVTALE OM ETTER-/VIDEREUTDANNING SALF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/30
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 3. TILKALLINGSAVTALE BOLIG OG MILJØARB.TJ NORHEIM F.O.M 17.11.17 T.O.M 30.11.18 Kwanruethai Nakornsri JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/30
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FLYTTEMELDING UT BMV 17/04434-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/30
U TEK STARTLÅN - AVSLAG - SØKNAD OM STARTLÅN RBE08 17/04070-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/30
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM ASSISTENT VED SKOLER Jette Lindeflaten Nilsen BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/30
U TEK 147/669 - SEKSJNR. .2-15, RØYSVEGEN, TILBYGG LAGER FOR LEILIGHETSKOMPLEKS - 147/669 - SEKSJNR. .2-15, RETUR AV UFULLSTENDIG SØKNAD Eierseksjonssameiet Moksheimtunet EDH 17/04592-002 2017/10/30
I SKU KRETSORDNING - SØKNAD OM SKOLEBYTTE GKH01 17/04650-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/30
I TEK 5/567 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - BRASEN AS - 5/567 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - BRASEN AS Brasen AS BJP01 17/04651-001 2017/10/30
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 17/04652-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/30
U TEK KRAV OM MATRIKKELFØRING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING - 93/47 - KOLSTØ - 93/47 OG 93/184 - UNDERRETTING ETTER OPPDATERING AV EIENDOMSKART ETTER AREALOVERFØRING TIL BUSSLOMME Arne Henning Kolstø HME 15/02928-002 2017/10/30
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 17/04653-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/30
U HSE PERSONALMAPPE - LØNNSENDRING VIDEREUTDANNING JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/30
U SKU ELEVMAPPE - SØKNAD OM UTGIFTSDEKNING OG HENSTILLING OM ENKELTVEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING SKOLEÅRET 2017-2018 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/30