Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 83/35 MFL. - SKEIE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/3637,3638 - 83/35 MFL. - DELINGSTILLATELSE JORDLOVEN - GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Einar Dagfinn Skeie HHU 16/05153-011 2017/10/27
U TEK 38/54 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - FREDDY CHRISTENSEN - 38/54 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - FREDDY CHRISTENSEN Vedavågen Rør AS MHV 17/04444-002 2017/10/27
U SEN PLAN 113-3 - REGULERINGSPLAN FOR GAMLE SKUDENESHAVN - ENDRING AV BESTEMMELSER FOR VIRKSOMHETER OG PARKERING - - OFF. ETTERSYN - PLAN 113-3 - REGULERINGSPLAN FOR GAMLE SKUDENESHAVN - ENDRING AV BESTEMMELSER FOR VIRKSOMHETER OG PARKERING Karmøyadvokatene DA v/Nereng JST 16/04255-024 2017/10/27
U TEK 15/761 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SIMON ANDRE LARSEN - 15/761 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SIMON ANDRE LARSEN S O Lund AS MHV 17/04490-002 2017/10/27
U TEK PLAN 1024 - DETALJREGULERING FOR NESET, SKUDENESHAVN - 46/40 M.FL. - OFFENTLIG ETTERSYN - PLAN 1024 - DETALJREGULERING FOR NESET, SKUDENESHAVN - 46/40 M.FL. Sverre Gunnar Eng YSL 16/00617-021 2017/10/27
U TEK PLAN 4052 - DETALJREGULERING FOR KALSTØ - DEL AV 83/28 M.FL. - 5. OFFENTLIG ETTERSYN - PLAN 4052 - DETALJREGULERING FOR KALSTØ - DEL AV 83/28 M.FL. Mattilsynet YSL 13/04467-131 2017/10/27
U TEK 1/18 - VEDØY - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 17/1209 - PARSELL 1 - 1/18 - VEDØY - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 17/1209 - PARSELL 1 Thomas Boge AMJ 17/02613-004 2017/10/27
U TEK 133/52 - ULVØYVEGEN, FEØY - RIVING BOLIG OG NYBYGG ERSTATNINGSBOLIG - TILLATELSE TIL ENDRING - 133/52 - SØKNAD OM ENDRING AV HØYDE PÅ TOPP GRUNNMUR Ent Bygg Tore Kallevåg KIS 16/01985-021 2017/10/27
U TEK 15/469 - SEKSJNR. 2, TILBYGG BOLIGBYGG, INNGLASSING AV VERANDA - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER § 20-4 - 15/469 - TILLATELSE Turid Elise og Harry Jøsang EDH 17/04338-004 2017/10/27
I TEK 47/414 - VIKEVÅGEN, VIK - NYBYGG NAUST - 47/414 - (KOPIMOTTAKER) TILLATELSE TIL ETABLERING AV KAI Karmsund Havn IKS KHM 17/04042-004 2017/10/27
U TEK FJORD MOTORPARK - EKSPROPRIASJON - MELDING OM POLITISK VEDTAK - EKSPROPRIASJON FJORD MOTORPARK Fatland Ølen AS SMO02 17/04067-004 2017/10/27
U TEK 33/7 - LØKABERGVEGEN, SANDVE - PÅBYGG ENEBOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 33/7 - LØKABERGVEGEN, SANDVE - PÅBYGG ENEBOLIG Oppkoma AS KHM 17/04533-002 2017/10/27
U TEK 10/38 - TRÆLHAUG - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/4675 - TILLATELSE - DELINGSSAK - 10/38 - TILLATELSE TIL DELING AV GRUNNEIENDOM Reidar Bjelland EDH 17/02248-005 2017/10/27
U TEK 148/947 - NORHEIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/4700 - TILLATELSE - DELINGSSAK - 148/947 - TILLATELSE TIL DELING AV EIENDOM Norheim Handelspark AS EDH 17/04412-005 2017/10/27
U TEK FJORD MOTORPARK - EKSPROPRIASJON - MELDING OM POLITISK VEDTAK - EKSPROPRIASJON FJORD MOTORPARK Haugaland Kraft AS SMO02 17/04067-005 2017/10/27
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 - SØKNAD RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 BLI01 17/03222-130 25 Offl §25 2017/10/27
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 - TRUKKET RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 BLI01 17/03222-131 25 Offl §25 2017/10/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT ERGOTERAPEUT 76,76% STILLING - AVSLAG AUTORISERT ERGOTERAPEUT 76,76% STILLING JBR04 17/03520-036 25 Offl §25 2017/10/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT ERGOTERAPEUT 76,76% STILLING - AVSLAG AUTORISERT ERGOTERAPEUT 76,76% STILLING JBR04 17/03520-037 25 Offl §25 2017/10/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT ERGOTERAPEUT 76,76% STILLING - AVSLAG AUTORISERT ERGOTERAPEUT 76,76% STILLING JBR04 17/03520-038 25 Offl §25 2017/10/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT ERGOTERAPEUT 76,76% STILLING - AVSLAG AUTORISERT ERGOTERAPEUT 76,76% STILLING JBR04 17/03520-039 25 Offl §25 2017/10/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT ERGOTERAPEUT 76,76% STILLING - AVSLAG AUTORISERT ERGOTERAPEUT 76,76% STILLING JBR04 17/03520-040 25 Offl §25 2017/10/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT ERGOTERAPEUT 76,76% STILLING - AVSLAG AUTORISERT ERGOTERAPEUT 76,76% STILLING JBR04 17/03520-041 25 Offl §25 2017/10/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT ERGOTERAPEUT 76,76% STILLING - AVSLAG AUTORISERT ERGOTERAPEUT 76,76% STILLING JBR04 17/03520-042 25 Offl §25 2017/10/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT ERGOTERAPEUT 76,76% STILLING - AVSLAG AUTORISERT ERGOTERAPEUT 76,76% STILLING JBR04 17/03520-043 25 Offl §25 2017/10/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 80 % VIKARIAT - AVSLAG AUTORISERT SYKEPLEIER 80 % FAST AGB 17/03522-019 25 Offl §25 2017/10/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 80 % VIKARIAT - AVSLAG AUTORISERT SYKEPLEIER 80 % FAST AGB 17/03522-020 25 Offl §25 2017/10/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 80 % VIKARIAT - AVSLAG AUTORISERT SYKEPLEIER 80 % FAST AGB 17/03522-021 25 Offl §25 2017/10/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 80 % VIKARIAT - TRUKKET AUTORISERT SYKEPLEIER 80 % FAST AGB 17/03522-022 25 Offl §25 2017/10/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK SPESIALSYKEPLEIER, FAST 88 OG 90 % - AVSLAG SPESIALSYKEPLEIER, FAST 88 OG 90 % AGB 17/03523-028 25 Offl §25 2017/10/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK SPESIALSYKEPLEIER, FAST 88 OG 90 % - AVSLAG SPESIALSYKEPLEIER, FAST 88 OG 90 % AGB 17/03523-029 25 Offl §25 2017/10/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK SPESIALSYKEPLEIER, FAST 88 OG 90 % - AVSLAG SPESIALSYKEPLEIER, FAST 88 OG 90 % AGB 17/03523-030 25 Offl §25 2017/10/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK SPESIALSYKEPLEIER, FAST 88 OG 90 % - AVSLAG SPESIALSYKEPLEIER, FAST 88 OG 90 % AGB 17/03523-031 25 Offl §25 2017/10/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK SPESIALSYKEPLEIER, FAST 88 OG 90 % - AVSLAG SPESIALSYKEPLEIER, FAST 88 OG 90 % AGB 17/03523-032 25 Offl §25 2017/10/27
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I VORMEDAL BARNEHAGE - TRUKKET BARNEHAGELÆRER I VORMEDAL BARNEHAGE BLI01 17/03878-038 25 Offl §25 2017/10/27
U SKU REKRUTTERINGSSAK PEDAGOGISK LEDER I VEA BARNEHAGE - TRUKKET PEDAGOGISK LEDER I VEA BARNEHAGE KHO 17/03879-037 25 Offl §25 2017/10/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 75% VIKARIAT - AVSLAG AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 75% VIKARIAT ARO07 17/03984-053 25 Offl §25 2017/10/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 75% VIKARIAT - AVSLAG AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 75% VIKARIAT ARO07 17/03984-054 25 Offl §25 2017/10/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 75% VIKARIAT - AVSLAG AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 75% VIKARIAT ARO07 17/03984-055 25 Offl §25 2017/10/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 75% VIKARIAT - AVSLAG AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 75% VIKARIAT ARO07 17/03984-056 25 Offl §25 2017/10/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 75% VIKARIAT - AVSLAG AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 75% VIKARIAT ARO07 17/03984-057 25 Offl §25 2017/10/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 75% VIKARIAT - AVSLAG AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 75% VIKARIAT ARO07 17/03984-058 25 Offl §25 2017/10/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 75% VIKARIAT - AVSLAG AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 75% VIKARIAT ARO07 17/03984-059 25 Offl §25 2017/10/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 75% VIKARIAT - AVSLAG AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 75% VIKARIAT ARO07 17/03984-060 25 Offl §25 2017/10/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 75% VIKARIAT - AVSLAG AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 75% VIKARIAT ARO07 17/03984-061 25 Offl §25 2017/10/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 75% VIKARIAT - AVSLAG AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 75% VIKARIAT ARO07 17/03984-062 25 Offl §25 2017/10/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 75% VIKARIAT - AVSLAG AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 75% VIKARIAT ARO07 17/03984-063 25 Offl §25 2017/10/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 75% VIKARIAT - AVSLAG AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 75% VIKARIAT ARO07 17/03984-064 25 Offl §25 2017/10/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 75% VIKARIAT - AVSLAG AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 75% VIKARIAT ARO07 17/03984-065 25 Offl §25 2017/10/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 75% VIKARIAT - AVSLAG AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 75% VIKARIAT ARO07 17/03984-066 25 Offl §25 2017/10/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 75% VIKARIAT - AVSLAG AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 75% VIKARIAT ARO07 17/03984-067 25 Offl §25 2017/10/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 75% VIKARIAT - AVSLAG AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 75% VIKARIAT ARO07 17/03984-068 25 Offl §25 2017/10/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 75% VIKARIAT - AVSLAG AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 75% VIKARIAT ARO07 17/03984-069 25 Offl §25 2017/10/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 75% VIKARIAT - AVSLAG AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 75% VIKARIAT ARO07 17/03984-070 25 Offl §25 2017/10/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 75% VIKARIAT - AVSLAG AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 75% VIKARIAT ARO07 17/03984-071 25 Offl §25 2017/10/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 75% VIKARIAT - AVSLAG AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 75% VIKARIAT ARO07 17/03984-072 25 Offl §25 2017/10/27
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE - TRUKKET BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE KHO 17/03935-050 25 Offl §25 2017/10/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 50,7 % - FAST PÅ NATT - SØKNAD HELSEFAGARBEIDER 50,7 % - FAST PÅ NATT AGB 17/04371-028 25 Offl §25 2017/10/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 50,7 % - FAST PÅ NATT - SØKNAD HELSEFAGARBEIDER 50,7 % - FAST PÅ NATT AGB 17/04371-029 25 Offl §25 2017/10/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 50,7 % - FAST PÅ NATT - SØKNAD HELSEFAGARBEIDER 50,7 % - FAST PÅ NATT AGB 17/04371-030 25 Offl §25 2017/10/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 50,7 % - FAST PÅ NATT - SØKNAD HELSEFAGARBEIDER 50,7 % - FAST PÅ NATT AGB 17/04371-031 25 Offl §25 2017/10/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK ARBEID MED OPPDRAGSTAKERE OG ANSVAR FOR TILSYNSFØRERORDNINGEN - 100% FAST - SØKNAD ARBEID MED OPPDRAGSTAKERE OG ANSVAR FOR TILSYNSFØRERORDNINGEN - 100% FAST NFE 17/04441-005 25 Offl §25 2017/10/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST - SØKNAD KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST JBR04 17/04442-018 25 Offl §25 2017/10/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST - SØKNAD KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST JBR04 17/04442-019 25 Offl §25 2017/10/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - 2 X 100% FAST PÅ BESTILLERKONTORET - SØKNAD SAKSBEHANDLER - 2 X 100% FAST PÅ BESTILLERKONTORET JBR04 17/04572-002 25 Offl §25 2017/10/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - 2 X 100% FAST PÅ BESTILLERKONTORET - SØKNAD SAKSBEHANDLER - 2 X 100% FAST PÅ BESTILLERKONTORET JBR04 17/04572-003 25 Offl §25 2017/10/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSESØSTER 3 X 100% FAST - SØKNAD HELSESØSTER 3 X 100% FAST MSTA 17/04573-002 25 Offl §25 2017/10/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/SPESIALSYKEPLEIER - 80% FAST - SØKNAD SYKEPLEIER/SPESIALSYKEPLEIER - 80% FAST AGB 17/04575-002 25 Offl §25 2017/10/27
I TEK TEKNISK PLAN - BOLIGFELT KALVATRETUNET - OVERTAKELSESPROTOKOLL TEKNISK PLAN - BOLIGFELT KALVATRETUNET Rett Bolig AS SAT 15/02987-016 2017/10/27
I TEK 148/606 - FRITAK FOR FEIEAVGIFT - 148/606 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT Kenneth Lunde GBV 17/04616-001 2017/10/27
I TEK 58/368,483,484 - CAFE MM KOPERVIK BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - ETTERSENDELSE AV DOKUMENTER 58/368,483,484 - CAFE MM KOPERVIK Petter Viksund TEA01 12/00968-009 2017/10/27
I TEK 86/23 - KARMØY KOMMUNE - STUTØY, HUSØY - UTFYLLING OG PEILING I SJØ - VEDTAK OM GEBYR - TILLATELSE ETTER FORURENSNINGSLOVEN - TILTAK I SJØ PÅ 86/23 HUSØY (STUTØY), KARMØY Fylkesmannen i Rogaland TIB 17/03432-003 2017/10/27
I SEN KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG POLITISK UTVALG - SAKER SOM GJELDER DETTE - PROTOKOLL - KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG 25.10.17. Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS KTV 12/00652-192 2017/10/27
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 15.08.17 T.O.M 22.06.18 Lise Fjell Sandve BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/27
U SKU KONTANTSTØTTE - SØKNADER 2017 - SVAR - SØKNAD OM KOMMUNAL KONTANTSTØTTE GKH01 17/00024-067 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/27
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 4. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 31.08.17 T.O.M 31.07.18 Hilde Lindaas Ekroll BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/27
U SKU KONTANTSTØTTE - SØKNADER 2017 - SVAR - SØKNAD OM KOMMUNAL KONTANTSTØTTE GKH01 17/00024-068 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/27
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 4. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 15.08.17 T.O.M 22.06.18 Bjørn Ole Stave Nornes BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/27
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 3. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.08.17 T.O.M 31.07.18 Vegard Løvereide Lindtner BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/27
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 31.08.17 T.O.M 14.08.18 Kristin Aanensen Sørensen BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/27
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 28.08.17 T.O.M 15.07.18 Elise Iversen BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/27
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 29.08.17 T.O.M 14.08.18 Rita Cecilie Bergene BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/27
U HSE PERSONALMAPPE - TILBUD OM FAST 80 % STILLING ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/27
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 07.09.17 T.O.M 14.07.18 Lena Stange Hansen BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/27
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 04.09.17 T.O.M 14.08.18 Silje Hereid Sønsteby BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/27
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 06.09.17 T.O.M 31.07.18 Gerd Sissel Salvesen BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/27
U TEK 58/77 - SJØENVEGEN, KOPERVIK, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:18/30 - 58/77 - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD Stava & Sandhåland Eiendom AS EDH 17/02950-005 2017/10/27
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.09.17 T.O.M 31.08.18 Heidi Katrine Bentsen BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/27
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 05.09.17 T.O.M 31.07.18 Christoffer Langaker Rydningen BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/27
U TEK FJORD MOTORPARK - EKSPROPRIASJON - MELDING OM POLITISK VEDTAK - EKSPROPRIASJON FJORD MOTORPARK Gaute Emil Sanson SMO02 17/04067-006 2017/10/27
I TEK 147/669 - SEKSJNR. .2-15, RØYSVEGEN, TILBYGG LAGER FOR LEILIGHETSKOMPLEKS - 147/669 - SEKSJNR. .2-15, RØYSVEGEN, TILBYGG LAGER FOR LEILIGHETSKOMPLEKS Eierseksjonssameiet Moksheimtunet EDH 17/04592-001 2017/10/27
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 06.09.17 T.O.M 30.06.18 Hans Christian Slogvik BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/27
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.09.17 T.O.M 01.07.18 Øyvind Fjellby BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/27
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 3. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 04.09.17 T.O.M 14.08.18 Agne Birute Jankauskiene BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/27
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 31.08.17 T.O.M 14.08.18 Linda Lovise Lande BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/27
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.08.17 T.O.M 31.07.18 Hilde Marie Svaboe BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/27
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 04.09.17 T.O.M 30.06.18 Berthine Alsvik BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/27
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 18.09.17 T.OM 17.09.18 Julie Gudmundsen Lund BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/27
I TEK 12/56 - TVEITHOLMVEGEN, SEVLAND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/4702 - 12/56 - MOTTATT MANGLER, SITUASJONSKART, ERKLÆRING Karmøyadvokatene DA EDH 17/03065-008 2017/10/27
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 23.08.17 T.O.M 22.08.18 Lina Nikolaisen Engvall BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/27
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 28.08.17 T.O.M 10.10.17 Egil Ansgar Vihovde BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/27
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 18.08.17 T.O.M 31.07.18 Rita Stange Bø BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/27
U SKU SØKNAD OM OPPLEVELSESKORT OG DEKNING AV FRITIDSAKTIVITETER - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM OPPLEVELSESKORT OG DEKNING AV FRITIDSAKTIVITETER ANKO 17/04159-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/27
U HSE PERSONALMAPPE - ARBEIDSAVTALE REKRUTTERINGSSTILLING 20 % NORHEIM BBH AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/27
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 08.09.17 T.O.M 14.08.18 Ine Elvira Nygaard Østhus BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/27
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 07.09.17 T.O.M 14.08.18 Julianne Hem BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/27
U TEK 119/206 - SNIKVEGEN, MYKJE - TILBYGG BOLIG - 119/206 - RETUR AV SØKNAD Matland og Ambjørndalen Bygg AS OHA 17/03397-007 2017/10/27
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 04.09.17 T.O.M 14.08.18 Thorhild Skeie Haga BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/27
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 05.09.17 T.O.M 14.08.18 Anurak Thorbjørnsen BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/27
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - EKSTRARESSURSER BARNEHAGE Sandhåland Musikk og Gårdsbarnehage AS RHO 15/03332-379 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/27
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 4. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 12.09.17 T.O.M 14.08.18 Mads Møllenberg BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/27
U SKU OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 17/03787-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/27
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.09.17 T.O.M 15.08.18 Sonja Nilsine Thingbø BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/27
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 3. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 19.09.17 T.O.M 31.07.18 Hans Christian Slogvik BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/27
U SKU OPPLEVELSESKORT/MEDLEMSKAP FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM DEKNING AV MEDLEMSKAP FOR BARN OG UNGE ANKO 17/04579-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/27
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - TILDELING/BYTTE AV TRYGDEBOLIG BMV 17/02551-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/27
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 15.09.17 T.O.M 31.07.18 Ingunn Karin Nøkling BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/27
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - HUSLEIEKONTRAKT BMV 17/02551-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/27
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 3. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 24.08.17 T.O.M 05.10.17 Annabelle Kathleen Batchelor Brocklin BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/27
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 28.08.17 T.O.M 10.10.17 Mandy Lehmann BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/27
U TEK STARTLÅN - TILSAGN - STARTLÅN TIL REFINANSIERING RBE08 17/04097-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/27
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FLYTTEMELDING INN BMV 17/02551-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/27
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 11.09.17 T.O.M 10.09.18 Ernest Hubert Rzepecki BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/27
I TEK 47/414 - VIKEVÅGEN, VIK - NYBYGG NAUST - 47/414 - TILLATELSE TIL ETABLERING AV KAI Karmsund Havn IKS KHM 17/04042-003 2017/10/27
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 28.08.17 T.O.M 10.10.17 Gunnvor Secilie Olsen Helgesen BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/27
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 15.08.17 T.O.M 14.08.18 Thorhild Engedal BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/27
U HSE PERSONALMAPPE - INVITASJON TIL NÆRVÆRSMØTE ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/27
I SEN TILLEGGSSAK - KOMMENTARER TIL STILLINGSINNHOLD TUS Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/10/27
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 4. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.09.17 T.O.M 31.07.18 Mohamed Ben Ali Bacha BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/27
U TEK 147/30 - MOKSHEIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM; 17/5471 - 147/30 - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD Ivar Økland EDH 17/04498-003 2017/10/27
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FLYTTEMELDING UT / BYTTE BMV 16/03973-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/27
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 3. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 28.08.17 T.O.M 31.07.18 Sonja Nilsine Thingbø BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/27
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 6. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.08.17 T.O.M 30.06.18 Ann Eirin Fagerland BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/27
U TEK STARTLÅN - UTBETALING - STARTLÅN TIL REFINANSIERING RBE08 17/04097-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/27
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 25.09.17 T.O.M 24.09.18 Halvor Moe BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/27
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 3. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 15.08.17 T.O.M 14.08.18 Mette Thornes BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/27
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALINGSAVTALE F.O.M 27.08.17 T.O.M 10.10.17 Øyvind Helgesen BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/27
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 6. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 07.09.17 T.O.M 15.07.18 Hilde Lindaas Ekroll BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/27
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 13.09.17 T.O.M 14.08.18 Julie Hillesland BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/27
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE - MEDLEMSKAP ANKO 17/03721-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/27
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET 2. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 22.09.17 T.O.M 21.09.18 Alfred Førre Bringedal BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/27
I TEK 58/338 - KOPERVIK SANITETSFORENINGS ELDRESENTER BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - GJELDER VEILEDNING ETTER TILSYN 58/338 - KOPERVIK SANITETSFORENINGS ELDRESENTER Kopervik museum TSC 12/01391-026 2017/10/27
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 25.09.17 T.O.M 30.06.18 Kolbein Henrik Sjøtun BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/27
U TEK STARTLÅN - AVSLAG - SØKNAD OM STARTLÅN RBE08 17/04408-003 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/10/27
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2. TILKALLILINGSAVTALE F.O.M 20.09.17 T.O.M 30.07.18 Karoline Tungland BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/27
U TEK STARTLÅN - AVSLAG - SØKNAD OM STARTLÅN RBE08 17/04539-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/27
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE ÅDLAND SKOLE F.O.M 25.09.17 T.O.M 14.07.18 Toni Kristin Medhaug BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/27
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE BYGNES VITENBHG F.O.M 15.08.17 T.O.M 14.08.18 Elise Maria Steinstø BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/27
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 3. TILKALLINGSAVTALE VEA BHG F.O.M 15.08.17 T.O.M 14.08.18 Lina Solås Dahl BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/27
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 8. TILKALLINGSAVTALE NORHEIM SKOLE F.O.M 01.10.17 T.O.M 30.06.18 Rebekka Knutsen BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/27
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE VOKSENOPPLÆRINGSSENTER F.O.M 29.09.17 T.O.M 31.07.18 Erik Austbø BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/27
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE BYGNES VITENBHG F.O.M 15.08.17 T.O.M 14.08.18 Sabah Ibrahim Mahmoud BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/27
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE SEVLAND SKOLE F.O.M 25.09.17 T.O.M 22.06.18 Sebastian Myrland Rasmussen BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/27
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE BØ UNGDOMSSKOLE F.O.M 01.09.17 T.O.M 31.08.18 Ann Kristin Vik Aho BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/27
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE BØ UNGDOMSSKOLE F.O.M 20.09.17 T.O.M 30.06.18 Halvor Hansen Høvring BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/27
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE ÅKRA UNGDOMSSKOLE F.O.M 01.09.17 T.O.M 31.08.18 Lars-Georg Reinlund Sæther BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/27
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE VORMEDAL BHG F.O.M 29.09.17 T.O.M 14.08.18 Linda Storm BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/27
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE SEVLAND SKOLE F.O.M 01.09.17 T.O.M 14.07.18 Phitsamai Nordskog BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/27
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 05.09.17 T.O.M 31.07.18 Bodil Hagen BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/27
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 4. TILKALLINGSAVTALE AVALDSNES BHG F.O.M 15.08.17 T.O.M 14.08.18 Inger Helene Bøhn Pedersen BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/27
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE VORMEDAL UNGDOMSSKOLE F.O.M 01.10.17 T.O.M 30.06.18 Thea Strand BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/27
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE MYKJE SKOLE F.O.M 22.09.17 T.O.M 21.09.18 Caroline Gantriis Krarup BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/27
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 12.09.17 T.O.M 31.07.18 Janice Reiersen BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/27
I SEN KONDENSATORBATTERIER PÅ HÅVIK - KONSESJONSSØKNAD - KONDENSATORBATTERIER PÅ HÅVIK - HØRING AV KONSESJONSSØKNAD Norges vassdrags- og energidirektorat JST 17/04860-001 2017/10/27
U TEK 131/2 - TORVASTAD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:16/3976 - PARSELL 1 - 131/2 - TORVASTAD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Kenneth Magnus Storesund HAS 17/02145-015 2017/10/27
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - TILTAKSPLAN - ETTER AKTIVITETSPLIKT §9A-4 SWI 17/03912-031 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/27
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE AV ARBEIDSFORHOLD FREDHEIM AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/27
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 22.09.17 T.O.M 21.09.18 Alfred Førre Bringedal BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/27
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 29.08.17 T.O.M 28.08.18 Marie Hemnes Johannessen BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/27
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 12.09.17 T.O.M 31.07.18 Lene Ånensen Heng BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/27
I SKU ELEVMAPPE - SØKNAD OM GODKJENNING AV UTGIFTSDEKNING FOR GJESTEELEV - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/27
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 14.09.17 T.O.M 13.09.18 David Olsen Tveit BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/27
I TEK 128/6 - HAUGEVEGEN,ØVRE HAUGE, NYBYGG HALL TIL SKOLEFORMÅL - 128/6 - HAUGEVEGEN,ØVRE HAUGE, NYBYGG HALL TIL SKOLEFORMÅL Stiftelsen Karmsund Abr-Senter KIS 17/04615-001 2017/10/27
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 25.09.17 T.O.M 31.07.18 Alf Harry Øygarden BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/27
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 14.09.17 T.O.M 31.07.18 Halvor Moe BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/27
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET 2. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 13.09.17 T.O.M 12.09.18 Katrine Bakke BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/27
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 26.09.17 T.O.M 25.09.18 Johnny Ådland BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/27
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 25.09.17 T.O.M 15.07.18 Peggy Kristin Bygnes BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/27
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.09.17 T.O.M 30.06.18 Bjørn Braadland BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/27
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - TILDELING AV BOLIG BMV 16/03340-010 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/27
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - OPPSIGELSE BMV 17/01256-010 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/27
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.08.17 T.O.M 31.07.18 Helen Hendry BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/27
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.06.17 T.O.M 01.07.18 Cato Håkonsen BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/27
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 8. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.08.17 T.O.M 30.06.18 Roger Skulstad Johannessen BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/27
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.08.17 T.O.M 31.07.18 Bjørg Sommerfeldt BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/27
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET 2. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.08.17 T.O.M 31.08.23 Kirsten Pauline Gjersvik Tjøsvoll BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/27
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.08.17 T.O.M 30.06.18 Margrethe Stangeland BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/27
I SEN PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE - VEDLEGG TIL KLAGE NJO 17/03952-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/27
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.08.17 T.O.M 31.07.18 Yared Kiflom Araya BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/27
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.0.17 T.O.M 30.06.18 Malin Mannes Iversen BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/27
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE ÅKRA SKOLE F.O.M 01.08.17 T.O.M 30.07.18 BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/27
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE ÅKRA SKOLE F.O.M 01.08.17 T.O.M 30.07.18 Oddvar Jensen Clarke BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/27
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 4. TILKALLINGSAVTALE ÅKRA SKOLE F.O.M 01.08.17 T.O.M 30.06.18 Lina Solås Dahl BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/27
I TEK 77/7 - KOMMUNALE AVGIFTER - 77/7 - ENDRING AV RENOVASJONSAVGIFT Runar Ingvaldsen ALS06 17/04623-001 2017/10/27
I SEN KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG POLITISK UTVALG - SAKER SOM GJELDER DETTE - MØTEPLAN 2018 - KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS KTV 12/00652-193 2017/10/27
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE ÅKRA SKOLE F.O.M 01.08.17 T.O.M 30.06.18 Maja Katrine Fagerheim BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/27
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE KOPERVIK VOKSENOPPL. SENTER F.O.M 01.08.17 T.O.M 31.07.18 Liban Mohamud Mohamed BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/27
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 3. TILKALLINGSAVTALE HÅVIK F.O.M 01.08.17 T.O.M 30.07.18 Anne Marit Pedersen BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/27
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET TILKALLINGSAVTALE ÅKRA SKOLE F.O.M 01.08.17 T.O.M 30.07.18 BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/27
U TEK 148/947 - NORHEIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/5041,5042 (5043-5050 UTGÅR) - 148/947 - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD Norheim Handelspark AS EDH 17/04294-006 2017/10/27
U TEK 75/66 - KVALAVÅG - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM: 17/4816 - 75/66 - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD Karmøy Kommune Teknisk Etat EDH 16/04809-006 2017/10/27
U TEK 5/60 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM. SAK 17/4817 - 5/60 - VEA - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD Geir Ytreland EDH 17/04501-003 2017/10/27
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM ØKT STILLING BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/27
I TEK TEKNISK PLAN - VA-LEDNINGER I SNIKVEGEN, VORMEDAL - VA-LEDNINGER I SNIKVEGEN - OVERSENDER REVIDERTE TEGNINGER Cowi AS BTH04 17/03723-006 2017/10/27
U TEK 66/678 - AUSTREIM, BEGJÆRING OM SEKSJONERING - 66/678 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV - SEKSJONERING Apollo Eiendom AS HAS 17/04386-005 2017/10/27
I SKU KOMPETANSE FOR FREMTIDENS BARNEHAGE - TILRETTELEGGINGSMIDLER - LOKALE PRIORITERINGER - UTBETALING HØST 2017 Fylkesmannen i Rogaland RHO 16/03332-009 2017/10/27
I TEK EIENDOMSSKATT - TAKSERING AV HYDROS PILOTPROSJEKT - HYDRO ALUMINIUM AS - SUPPLERENDE INFORMASJON OG DOKUMENTASJON IFB. KLAGE PÅ EIENDOMSSKATTEVEDTAK FOR PILOTEN - 2017 Advokatfirmaet Hjort DA JMJ03 17/00261-026 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/10/27
U HSE PERSONALMAPPE - OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD GRUNNET ALDER AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/27
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING - BARNEHAGE GKH01 17/04621-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/27
I TEK 113/2 - PORTABAKKEN, DØLE, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:18/1343 - 113/2 - PORTABAKKEN, DØLE, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Karl Magnus Kirkhus HHU 17/04620-001 2017/10/27
I SKU OPPLEVELSESKORT/MEDLEMSKAP FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM OPPLEVELSESKORT ANKO 17/04579-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/27
U TEK 15/466 - ÅKRA -RIVING NÆRINGSBYGG OG NYBYGG BOLIG OG FORRETNINGSBYGG - 15/466 -RAPPORT OM UTSTIKKING AV HUS Sevland Bunyan Arkitekter AS GER01 17/00999-028 2017/10/27
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM RÅDGIVER VED HELSE- OG OMSORGSETATEN Kristine Tveit MSTA Pe Ofl.l.§13 fvl.§13.1 2017/10/27
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM MILJØARBEIDER VED FERKINGSTAD SKOLE Grete Mæland BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/27
I SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - SØKNAD OM Å FÅ DEKKET EKSTRA PENSJONSUTGIFTER 2017 SLAGSTEMMEN BARNEHAGE Pbl (private Barnehagers Landsforbund) BHE02 16/01128-312 2017/10/27
U HSE PERSONALMAPPE - TILBUD OM 15,2 % STILLING I VIKARIAT ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/27
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND FOR STUDENT Elisabeth Marie Klovning Bergkvist SALF 17/00009-171 2017/10/27
U TEK 86/203 OG 86/73 - AVALDSNES - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 86/203 OG 86/73 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Husøyveien 131/133 AS HAS 17/03917-015 2017/10/27
U TEK PLAN 3041 - DETALJREGULERING FOR STØLEN/EIDSBAKKENE - VA-TRASÉ - TURVEG - DEL AV 64/12 - GODKJENT 18. 9.2017 - BREV ANGÅENDE VEDTATT REGULERINGSPLAN-PLAN 3041 - DETALJREGULERING FOR STØLEN/EIDSBAKKENE - VA-TRASÉ - TURVEG - DEL AV 64/12 - GODKJENT 18. 9.2017 Olav Rasmussen MAA05 16/04772-033 2017/10/27
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE SKUDENES BBH F.O.M 01.10.17 T.O.M 12.10.18 Anne Beth Hansen AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/27
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE KOPERVIK BBH F.O.M 03.10.17 T.O.M 31.12.18 Marmary Habibi AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/27
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 3. TILKALLINGSAVTALE SKUDENES BBH F.O.M 01.10.17 T.O.M 29.09.18 Marmary Habibi AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/27
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - TAR IMOT KOMMUNAL UTLEIEBOLIG BMV 17/01543-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/27
I SKU KARMØY KOMMUNES BYGGESKIKKPRIS - 2017 - FORSLAG TIL KARMØY KOMMUNES BYGGESKIKKPRIS - 2017 Urbanhus Haugesund AS AAL 17/04624-001 2017/10/27
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET TILKALLINGSAVTALE STORESUND BBH F.O.M 01.01.18 T.O.M 31.12.18 Ranveig Leithe AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/27
U TEK 10/38 - TRÆLHAUG - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/4675 - 10/38 - VEDR. DELINGSSØKNAD Reidar Bjelland EDH 17/02248-006 2017/10/27
U SEN 131/2 - TORVASTAD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:16/3976 - PARSELL 1 - MELDING 131/80. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD:16/3976 - PARSELL 1 Statens Kartverk Tinglysingen REK 17/02145-016 2017/10/27
I TEK PLAN 4076 - DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG PÅ HÅLAND - BØ - OVERSENDELSE AV BUDSJETT FOR ARKEOLOGISK REGISTRERING - SAKSNR. 17/11145 PLAN 4076 - DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG PÅ HÅLAND - BØ Rogaland Fylkeskommune HPE 17/01501-005 2017/10/27
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2017 - 86/229 - MELDING OM ADRESSETILDELING VED HUSØYVEGEN. Norwegian Herring King AS BFH 17/00007-089 2017/10/27
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - UNDERTEGNET HUSLEIEKONTRAKT BMV 17/01543-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/27
U SEN 131/2 - TORVASTAD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:16/3976 - PARSELL 1 - ERKLÆRING 131/80,2. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD:16/3976 - PARSELL 1 Statens Kartverk Tinglysingen REK 17/02145-017 2017/10/27
U TEK 141/203 - LITLASUND - NYBYGG 3 BOLIGER I REKKE - 141/203 - MIDLERTIDIG BRUKSTILATELSE - FAGERVOLLVEGEN 38 C BYGGDETALJ AS KMY 17/00597-009 2017/10/27
U TEK 148/947 - NORHEIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/4700 - 148/947 - VEDR. DELINGSSØKNAD Norheim Handelspark AS EDH 17/04412-006 2017/10/27
U TEK 147/683 - MOKSHEIMTUNET, MOKSHEIM - NYBYGG 4-MANNSBOLIG BYGG 1 - 147/683 - FERDIGATTEST Berge Sag og Trelast AS KMY 16/01772-009 2017/10/27
U TEK 147/683 - MOKSHEIMTUNET, MOKSHEIM - NYBYGG 4-MANNSBOLIG BYGG 2 - 147/683 - FERDIGATTEST Berge Sag og Trelast AS KMY 16/01774-009 2017/10/27
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - SLETTING AV TINGLYST PANTEDOKUMENT AMA 16/04537-296 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/27
U TEK STARTLÅN - TILSAGN - STARTLÅN - FORHÅNDSGODKJENNING RBE08 17/04555-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/27
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - TAR IMOT KOMMUNAL UTLEIEBOLIG BMV 17/02551-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/27
U TEK STARTLÅN - AVSLAG - SØKNAD OM STARTLÅN RBE08 17/04556-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/27
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - UNDERTEGNET HUSLEIEKONTRAKT BMV 17/02551-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/27
U SKU OPPLEVELSESKORT/MEDLEMSKAP FOR BARN OG UNGE - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM OPPLEVELSESKORT ANKO 17/04579-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/27
U TEK 82/163 OG 82/273 - RETTING I EIENDOMSKARTET - MATRIKKELEN - 82/163 OG 82/273 - AVSLAG - RETTING I EIENDOMSKARTET - MATRIKKELEN Bente Langaker HAS 17/04471-002 2017/10/27
U TEK 68/14 - INDRE EIDE - OPPMÅLINGFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 68/14 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING TIL REKVIRENT Karmsund Maritime Eide AS ALA04 17/03502-019 2017/10/27
U SKU PERSONALMAPPE - STILLING SOM BARNEHAGELÆRER KHO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/27
U TEK 68/14 - INDRE EIDE - OPPMÅLINGFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 68/14 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Hans Henry Jansen ALA04 17/03502-020 2017/10/27