Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U SEN 118/16 - MYKLABUST - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/4248 - ERKLÆRING 118/16,79. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD: 16/4248 Statens Kartverk Tinglysingen REK 17/01025-020 2017/10/26
U TEK 149/483 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER; FINSHUS & SELVÅG EIENDOM BYGGESAK 17/4432 - 149/483 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG - TILTAKSHAVER: FINSHUS & SELVÅG EIENDOM AS BYGGESAK 17/4432 Hervik Rør AS MHV 17/04303-002 2017/10/26
U TEK 149/484 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER; SEB BOLIG AS - 149/484 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: SBE BOLIG AS BYGGESAK 17/4435 Hervik Rør AS MHV 17/04310-002 2017/10/26
I TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - TV-RAPPORT - KLÆHAUGVEGEN 17 Ragn Sells AS ABU01 13/00434-063 2017/10/26
U SEN 83/35 MFL. - SKEIE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:16/5153 - ERKLÆRING 83/209,210. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD:16/5153 Statens Kartverk Tinglysingen REK 17/03638-003 2017/10/26
I TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - TV-RAPPORT - KLÆHAUGVEGEN 19 Ragn Sells AS ABU01 13/00434-064 2017/10/26
U HSE PERSONALMAPPE - FORLENGELSE AV VIKARIAT F.O.M. 30.10.2017 T.O.M. 03.12.2017 Karl Anders Furdal AKBE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/26
U HSE PERSONALMAPPE - FORLENGELSE AV VIKARIAT F.O.M. 30.10.2017 T.O.M. 03.12.2017 Jahn Roger Jenssen AKBE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/26
U HSE PERSONALMAPPE - MIDLERTIDIG STILLINGSØKNING F.O.M. 13.11.17 T.O.M. 29.04.18 Miriam Salvanes SANI Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/26
U HSE PERSONALMAPPE - UTVIDELSE AV VIKARIAT F.O.M. 01.11.17 T.O.M. 12.11.2017 Kirsten Vedø Tveit MKV Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/26
U SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2017 - SVAR - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING - SILK 2018 Skudenes Internasjonale Litteratur- og Kulturfestival EVI1 16/05163-146 2017/10/26
U HSE PERSONALMAPPE - VIKARIAT HELGESTILLING F.O.M. 13.11.17 T.O.M. 10.06.18 Solveig Gytri MAHA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/26
U TEK SAKKYNDIG OVERTAKSTNEMND - EIENDOMSSKATT - VEDR. OPPSATT MØTE I SAKKYNDIG OVERTAKSTNEMND EIENDOMSSKATT TIRSDAG 31.OKTOBER 2017 Sakkyndig overtakstnemnd eiendomsskatt MSA 15/04161-015 2017/10/26
U HSE PERSONALMAPPE - VIKAR FAGARBEIDER F.O.M. 13.11.17 T.O.M.10.06.18 Jan Olav Høines MAHA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/26
I HSE ANSKAFFELSE AV TV-SIGNALER TIL SYKEHJEM OG BOLIGER - SPØRSMÅL Diplex AS CBE02 17/01158-004 2017/10/26
U TEK 13/108 - TJØSVOLLVEGEN, TJØSVOLL, TILBYGG BOLIG, SAMT CARPORT - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER § 20-4 - 13/108 - TILLATELSE Jostein Bergfjord EDH 17/04481-002 2017/10/26
I TEK 86/71 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES - NYBYGG FISKEMELFABRIKK MED ANLEGG - 86/71 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Petter J. Rasmussen AS JHE05 16/04314-015 2017/10/26
I TEK 68/441 - FLESLANDVEGEN, INDRE EIDE - UTSLIPPSTILLATELSE - 68/441 - PLASSERING AV TANK Edb-Tjenester Norge Limited OHA 17/04509-003 2017/10/26
U HSE PERSONALMAPPE - UTVIDELSE AV VIKARIAT F.O.M. 01.11.17 T.O.M. 30.04.18. HJEMLENE 50300038 OG 50300007 AVSLUTTES Ingeborg Drengstig MFS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/26
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - JFR § 5A TILSKUDD TIL PEDAGOGISK BEMANNING Åsebøen Fus Barnehage AS RHO 16/01128-311 2017/10/26
U TEK GRAVESØKNAD - SLETTEBØVEGEN 55 - SVAR - GRAVESØKNAD - SLETTEBØVEGEN 55 Khv AS KSU01 17/04562-002 2017/10/26
I HSE ANSKAFFELSE - UTSTYR TIL MERÅPENT BIBLIOTEK - SPØRSMÅL OM KONTRAKTSIGNERING OG KONTAKTPERSON Biblioteksentralen SA CBE02 17/01154-065 2017/10/26
U SKU PRIVATSKOLER - REFUSJON FOR SPESIALUNDERVISNING - SVAR- REFUSJON FOR SPESIALUNDERVISNING SKOLEÅRET 2017-2018 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/26
U TEK GRAVESØKNAD - STONGVEGEN 2 OG 6 - SVAR - GRAVESØKNAD - STONGVEGEN 2 OG 6 GTA AS KSU01 17/04564-002 2017/10/26
I TEK 10/38 - TRÆLHAUG - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/4675 - 10/38 - REDEGJØRESLSE UFULLSTENDIG SØKNAD Reidar Bjelland EDH 17/02248-004 2017/10/26
I TEK 86/23, 86/54, 86/79 , 86/238 - AVALDSNES - MASSEUTTAK OG FYLLING I SJØ - 86/23 - TILLATELSE TIL UTFYLLING I SJØ OMRÅDE 3 HUSØY, KAIFRONT STUTØY Fylkesmannen I Rogaland TIB 17/04425-004 2017/10/26
U TEK 148/947 - NORHEIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM: 17/4665-4670 - TILLATELSE - DELINGSSAK - 148/947 - TILLATELSE TIL DELING AV GRUNNEIENDOM Norheim Handelspark AS EDH 17/03995-006 2017/10/26
U HSE PERSONALMAPPE - MIDLERTIDIG STILLINGSENDRING F.O.M. 30.10.2017 - T.O.M. 31.05.2018 Hege Alice Færøvik AKBE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/26
U TEK STARTLÅN - TILSAGN - STARTLÅN TIL REFINANSIERING RBE08 17/03759-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/26
U TEK TEKNISK PLAN FOR OPPARBEIDING AV FORTAU - NYLANDGÅRDEN, ÅKREHAMN - TEKNISK GODKJENNING - 14/455 - FORTAU NYLANDGÅRDEN Sevland Bunyan Arkitekter AS BTH04 17/03675-008 2017/10/26
I TEK 58/131 - HOVEDGATEN, KOPERVIK - RIVING OG GJENOPPBYGGING AV UTHUS/HAGESTUE - 58/131 - UTTALELSE TIL SØKNAD OM DISPENSASJON TIL RIVING OG GJENOPPBYGGING AV UTHUS Fylkesmannen i Rogaland EDH 17/02176-009 2017/10/26
I TEK 119/515 - MYKJE - NYBYGG TOMANNSBOLIG - 119/515 - MOTTATT MANGLER - DØKNAD OM DISPENSASJON MED NABOVARSEL OG REGULERINGSKART Eskild Kvala AS JMJ03 17/04299-005 2017/10/26
U TEK 149/484 - STØLSBAKKEN, SPANNE - NYBYGG ENEBOLIG - RAMMETILLATELSE - 149/484 - STØLSBAKKEN, SPANNE - NYBYGG ENEBOLIG Edb-Tjenester Norge Limited IGR 17/04435-002 2017/10/26
U TEK 123/163 - SNIK - GRUNNARBEIDER BK3 - 123/163 - FERDIGATTEST - GRUNNARBEIDER BK3 Berge Sag og Trelast AS JKV 16/04069-005 2017/10/26
U TEK 149/483 - STØLSBAKKEN, SPANNE - NYBYGG ENEBOLIG - RAMMETILLATELSE - 149/483 - STØLSBAKKEN, SPANNE - NYBYGG ENEBOLIG Edb-Tjenester Norge Limited IGR 17/04432-002 2017/10/26
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2017 - 94/137 - MELDING OM ADRESSETILDELING VED MELANDBAKKEN. Petter Tranvåg Syltevik BFH 17/00007-088 2017/10/26
I TEK 119/206 - SNIKVEGEN, MYKJE - TILBYGG BOLIG - 119/206 - AVSLUTTER SØKNADEN Matland og Ambjørndalen Bygg AS OHA 17/03397-006 2017/10/26
I TEK 94/137 - MELANDBAKKEN, MELAND - NYBYGG ENEBOLIG - 94/137 - BESTILLING AV UTSTIKKING Bolig Partner AS GER01 17/04240-004 2017/10/26
I HSE REKRUTTERINGSSAK 100% FAST SYKEPLEIERSTILLING DAG/KVELD - SØKNAD 100% FAST SYKEPLEIERSTILLING DAG/KVELD AGB 17/03072-002 25 Offl §25 2017/10/26
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - ARBEIDSAVTALE RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-243 25 Offl §25 2017/10/26
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - TILBUD RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-244 25 Offl §25 2017/10/26
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER - AVSLAG LÆRERSTILLINGER BLI01 17/03521-064 25 Offl §25 2017/10/26
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER - AVSLAG LÆRERSTILLINGER BLI01 17/03521-065 25 Offl §25 2017/10/26
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER - AVSLAG LÆRERSTILLINGER BLI01 17/03521-066 25 Offl §25 2017/10/26
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER - AVSLAG LÆRERSTILLINGER BLI01 17/03521-067 25 Offl §25 2017/10/26
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER - AVSLAG LÆRERSTILLINGER BLI01 17/03521-068 25 Offl §25 2017/10/26
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER - AVSLAG LÆRERSTILLINGER BLI01 17/03521-069 25 Offl §25 2017/10/26
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER - AVSLAG LÆRERSTILLINGER BLI01 17/03521-070 25 Offl §25 2017/10/26
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER - AVSLAG LÆRERSTILLINGER BLI01 17/03521-071 25 Offl §25 2017/10/26
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER - AVSLAG LÆRERSTILLINGER BLI01 17/03521-072 25 Offl §25 2017/10/26
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER, VIKARIAT - AVSLAG LÆRERSTILLINGER, VIKARIAT BLI01 17/03887-030 25 Offl §25 2017/10/26
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER, VIKARIAT - AVSLAG LÆRERSTILLINGER, VIKARIAT BLI01 17/03887-031 25 Offl §25 2017/10/26
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER, VIKARIAT - AVSLAG LÆRERSTILLINGER, VIKARIAT BLI01 17/03887-032 25 Offl §25 2017/10/26
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER, VIKARIAT - AVSLAG LÆRERSTILLINGER, VIKARIAT BLI01 17/03887-033 25 Offl §25 2017/10/26
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER, VIKARIAT - AVSLAG LÆRERSTILLINGER, VIKARIAT BLI01 17/03887-034 25 Offl §25 2017/10/26
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER, VIKARIAT - AVSLAG LÆRERSTILLINGER, VIKARIAT BLI01 17/03887-035 25 Offl §25 2017/10/26
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER, VIKARIAT - AVSLAG LÆRERSTILLINGER, VIKARIAT BLI01 17/03887-036 25 Offl §25 2017/10/26
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER, VIKARIAT - AVSLAG LÆRERSTILLINGER, VIKARIAT BLI01 17/03887-037 25 Offl §25 2017/10/26
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER, VIKARIAT - AVSLAG LÆRERSTILLINGER, VIKARIAT BLI01 17/03887-038 25 Offl §25 2017/10/26
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRER 75 % VIKARIAT - TILBUD LÆRER 75 % VIKARIAT BLI01 17/04115-028 25 Offl §25 2017/10/26
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRER 75 % VIKARIAT - ARBEIDSAVTALE LÆRER 75 % VIKARIAT BLI01 17/04115-029 25 Offl §25 2017/10/26
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER/VERNEPLEIER - 100% FAST VED ØSTREMTUNET - SØKNAD AUTORISERT SYKEPLEIER/VERNEPLEIER - 100% FAST VED ØSTREMTUNET NFE 17/04369-012 25 Offl §25 2017/10/26
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER/VERNEPLEIER - 100% FAST VED ØSTREMTUNET - SØKNAD AUTORISERT SYKEPLEIER/VERNEPLEIER - 100% FAST VED ØSTREMTUNET NFE 17/04369-013 25 Offl §25 2017/10/26
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER/VERNEPLEIER - 100% FAST VED ØSTREMTUNET - SØKNAD AUTORISERT SYKEPLEIER/VERNEPLEIER - 100% FAST VED ØSTREMTUNET NFE 17/04369-014 25 Offl §25 2017/10/26
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 50,7 % - FAST PÅ NATT - SØKNAD HELSEFAGARBEIDER 50,7 % - FAST PÅ NATT AGB 17/04371-026 25 Offl §25 2017/10/26
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 50,7 % - FAST PÅ NATT - SØKNAD HELSEFAGARBEIDER 50,7 % - FAST PÅ NATT AGB 17/04371-027 25 Offl §25 2017/10/26
I HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST - SØKNAD KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST JBR04 17/04442-013 25 Offl §25 2017/10/26
I HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST - SØKNAD KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST JBR04 17/04442-014 25 Offl §25 2017/10/26
I HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST - SØKNAD KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST JBR04 17/04442-015 25 Offl §25 2017/10/26
I HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST - SØKNAD KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST JBR04 17/04442-016 25 Offl §25 2017/10/26
I HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST - SØKNAD KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST JBR04 17/04442-017 25 Offl §25 2017/10/26
U TEK STARTLÅN - UTBETALING - STARTLÅN TIL REFINANSIERING RBE08 17/03759-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/26
I TEK 5/580, 5/579 OG 5/581 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - GARVIK TOMTEUTVIKLING AS - SVAR PÅ MANGELBREV - OVERSENDER KART Garvik Tomteutvikling AS AMJ 17/04526-003 2017/10/26
I SKU SPILLEMIDLER 2016-2018 - INNSENDT SØKNAD OM SPILLEMIDLER TIL ANLEGG - QFIRGB KARMØYHALLEN SKYTEANLEGG, OPPGRADERING TIL ELEKTRONISKE 25 M-SKIVER Kopervik Pistolklubb OFL 16/00248-166 2017/10/26
U TEK 59/240 - SKIPARVIK, NORDRE KOPERVIK, TILBYGG BOLIG - 59/240 - FERDIGATTEST Elfrid Sigrun Georgsen KMY 17/00878-007 2017/10/26
U SEN PERSONALMAPPE - KORRIGERT P2 - RETTING AV TIDSPUNKT GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/26
U TEK 138/34 - NORDRE HÅLAND - ANLEGGING AV SANDVOLLEYBALL- OG BMX-BANE - 138/34 -FERDIGATTEST Torvastad Idrettsanlegg KMY 16/00652-005 2017/10/26
U TEK BESTILLINGSSKJEMA - OPPSTARTSMØTE - PLANARBEID - SVAR - BESTILLINGSSKJEMA - OPPSTARTSMØTE - PLANARBEID 47/56, FLADABERG - LEKEPLASS, MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN Sigve Eriksen BHA02 17/04420-006 2017/10/26
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - SØKNAD OM EKSTRA RESSURSER Espira Veldetun Barnehage RHO 15/03332-378 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/26
I TEK TEKNISK PLAN FOR SPANNATOPPEN BOLIGOMRÅDE - REFERAT FRA BYGGEMØTE NR. 12 - DATO: 19.10.17 TEKNISK PLAN FOR SPANNATOPPEN BOLIGOMRÅDE Block Watne AS BTH04 15/04907-026 2017/10/26
I TEK SESAM - OMINNREDNING 2. ET. - KONTRAKT - VENTILASJON 2. ET. SESAM Gk Inneklima AS MAJ02 17/03999-002 23 Offl.§23 fvl. §19b 2017/10/26
I TEK 120/117 - HAUGEN, TUASTAD - OPPARBEIDELSE AV VEG - 120/117 - MOTTATT MANGLER, DOKUMENTASJON VEIRETT MM Austgulen Mette Helgesen JMJ03 15/03028-011 2017/10/26
I SEN PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL VARIG TILRETTELAGT ARBEID I ORDINÆR VIRKSOMHET GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/26
U TEK PLAN 3041 - DETALJREGULERING FOR STØLEN/EIDSBAKKENE - VA-TRASÉ - TURVEG - DEL AV 64/12 - GODKJENT 18. 9.2017 - BREV - GJELDER VEDTATT REGULERINGSPLAN PLAN 3041 - DETALJREGULERING FOR STØLEN/EIDSBAKKENE - VA-TRASÉ - TURVEG - DEL AV 64/12 - Olav Rasmussen MAA05 16/04772-032 2017/10/26
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - 15/137, 15/313, 15/677, 15/695 OG 15/378 JK EIENDOM AS - FORELØPIG SVAR -MELDING OM POLITISK VEDTAK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - 15/137 Jk Eiendom AS MSA 15/01968-014 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/10/26
U TEK 469/10 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT DIVI AS - SVAR - SAKSPROTOKOLL VEDR. KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT GNR/BNR 469/10 Karmøyadvokatene DA MSA 15/01798-004 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/10/26
U TEK 57/234 - SKUDENESHAVN - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 57/234 - SKUDENESHAVN - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE SAK 17/395 Hilde Pettersen XXI 17/00395-003 2017/10/26
I TEK 57/157 - SKUDENESHAVN - NYBYGG LAGER OG GARASJE - 57/157 - MOTTATT MANGLER - SITUASJONSKART OG TEGNINGER Karmøy Sportsdykkerklubb EDH 17/03988-004 2017/10/26
I SKU NEDLEGGING AV AVDELING VISNES, AVALDSNES BARNEHAGE - MERKNAD - GJELDER NEDLEGGING AV AVDELING VISNES, AVALDSNES BARNEHAGE Stine TOV 17/04286-003 2017/10/26
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - NÆRINGSEIENDOM - BJERKREIMBYGGET - FORELØPIG SVAR - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - SAKSPROTOKOLL SAKKYNDIG TAKSTNEMND 16.10.17 Bjerkreimbygget Eiendom AS MSA 15/01903-004 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/10/26
U TEK 148/126 - HESTMYRVEGEN, NORHEIM - NYBYGG TREMANNSBOLIG OG CARPORTER - 148/126 - HESTMYRVEGEN, NORHEIM - MANGELFULL SØKNAD Hantera AS IGR 17/04430-002 2017/10/26
I TEK BORGAREDALEN AVFALLSANLEGG - VEDTAK OM GEBYR - TILSYN BORGAREDALEN AUGUST 2017 Fylkesmannen i Rogaland SAT 12/00680-055 2017/10/26
I TEK 102/41 - BYGNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/3563 - 102/225 OG 102/236 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - STILLAS OG BYGGCOMPANIET AS Stillas og Bygg Companiet AS ALA04 16/03636-016 26 Off.l.26 2017/10/26
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - 82/167 OG 113 - FORELØPIG SVAR - SAKSPROTOKOLL SAKKYNDIG TAKSTNEMND Vidar Lande MSA 15/01586-004 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/10/26
U TEK 57/157 - SKUDENESHAVN - NYBYGG LAGER OG GARASJE - 57/157 - RETUR AV SØKNAD Karmøy Sportsdykkerklubb EDH 17/03988-005 2017/10/26
U TEK 69/61 - SUNDVEGEN, MIDTRE EIDE - NYBYGG TOMANNSBOLIG - 69/61 - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD Garvik Prosjekt AS KIS 17/04207-002 2017/10/26
I TEK 15/30 - ÅKRA, NYBYGG SAUEHUS - 15/30 - ÅKRA, NYBYGG SAUEHUS Geir Morten Håstø EDH 17/04578-001 2017/10/26
U TEK 148/978 - KLAGE EIENDOMSSKATT SNARVEIEN NÆRINGSBYGG AS - FORELØPIG SVAR - 148/978 - SAKSPROTOKOLL SAKKYNDIG TAKSTNEMND 16.10.2017 Haugaland Handelspark AS MSA 17/02652-005 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/10/26
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - 5/278 - FORELØPIG SVAR - SAKSPROTOKOLL SAKKYNDIG TAKSTNEMND Vedavågen eiendom AS MSA 15/01861-004 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/10/26
I TEK 83/35 MFL. - SKEIE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:16/5153 - 83/209 - RETUR AV TINGLYSTE DOKUMENTER - MELDING OG ERKLÆRING Statens Kartverk Tinglysingen HAS 17/03637-015 2017/10/26
I SKU OPPLEVELSESKORT/MEDLEMSKAP FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM DEKNING AV MEDLEMSKAP FOR BARN OG UNGE ANKO 17/04579-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/26
U TEK 30/31 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - SVAR - 30/31 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT Jan Marton Jensen MSA 15/01426-007 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/10/26
I TEK 83/35 MFL. - SKEIE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:16/5153 - 83/210 - RETUR AV TINGLYSTE DOKUMENTER - MELDING OG ERKLÆRINGER Statens Kartverk Tinglysingen HAS 17/03638-004 2017/10/26
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 17/04535-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/26
I TEK STARTLÅN - OPPSIGELSE AV FORSIKRINGSATTEST -82275240 RBE08 15/04473-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/26
I TEK 64/285 - FRITAK FOR FEIEAVGIFT - 64/285 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT Didrik Brun Ferkingstad GBV 17/04581-001 2017/10/26
U TEK 38/18 - SYREVEGEN, SYRE - TILBYGG NAUST, GJERDE OG LEVEGG - 38/18 - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD Kari Johanne Thorshaug EDH 17/04480-002 2017/10/26
U TEK 30/70 OG 30/11 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - SAKSPROTOKOLL SAKKYNDIG TAKSTNEMND EIENDOMSSKATT Bjarne Kåre Sandhåland MSA 15/01584-007 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/10/26
I TEK 19/15, 19/19 OG 19/17 - FORPAKTNINGSKONTRAKT - EIER: KNUT H. LIKNES - FORPAKTER: JAN H. LIKNES - 19/15, 19/19 OG 19/17 - FORPAKTNINGSKONTRAKT - EIER: KNUT H. LIKNES - FORPAKTER: JAN H. LIKNES Knut Andreas Hansen Liknes LKS 17/04580-001 2017/10/26
U SKU OPPLEVELSEKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM OPPLEVELSEKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 17/04469-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/26
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - KLAGE PÅ AVSLAG OM PARKERINGSTILLATELSE NJO 14/01253-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/26
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - MIDDVIK FERIESENTER - FORELØPIG SVAR - SAKSPROTOKOLL SAKKYNDIG TAKSTNEMND Magne Nilsen MSA 17/01547-005 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/10/26
I SEN ELEVSAK - PROSESSKRIV TIL HAUGALAND TINGRETT KSE Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/10/26
I TEK 73/80 - BORGAREDALEN, SUND - RIVING OG NYBYGG KONTOR- OG GARDEROBEBYGG - 73/80 - (KOPIMOTTAKER) MANGLENDE OPPLYSNINGER, VARSEL OM AVSLAG PÅ SØKNAD Arbeidstilsynet Vestlandet KMY 15/03692-013 2017/10/26
I TEK STARTLÅN - FRARÅDINGSBREV RBE08 17/03759-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/26
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 16/198 - BESTILLING AV NABOLISTE - TILTAK I K Gabrielsen GEL 17/00012-540 2017/10/26
I TEK STARTLÅN - GJELDSBREV OG LÅNEAVTALE MED PANTESTTELSESERKLÆRING RBE08 17/03759-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/26
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM OPPLEVELSESKORT ANKO 17/04525-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/26
I SKU ELEVMAPPE - INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/26
I SKU ELEVMAPPE - INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/26
I SKU ELEVMAPPE - INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/26
I SKU ELEVMAPPE - INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/26
I TEK PERSONALMAPPE - AVTALE OM Å STILLE EGEN BIL TIL DISPOSISJON BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/26
I TEK 147/707 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG, FIREMANNSBOLIG - HUS 2 BYGGESAK 15/2501 - 147/707 - FERDIGMELDING RØR BYGGESAK 15/2501 Risa AS ALS06 15/03226-003 2017/10/26
I SKU ELEVMAPPE - INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/26
I SKU ELEVMAPPE - INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/26
I HSE PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV STILLING JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/26
U TEK 149/478 - SPANNE - NYBYGG ENEBOLIG M/BOD OG CARPORT HUS 1 - 149/478 - SPANNE - MANGELFULL SØKNAD HUS 1 Block Watne AS IGR 17/04183-002 2017/10/26
I TEK 114/167 - HESTFARET, NORDRE EIKE, NYBYGG GARASJE - 114/167 - KLAGEAVGJØRELSE I BYGGESAK Fylkesmannen i Rogaland EDH 16/02984-015 2017/10/26
I TEK PLAN 5096 - DETALJREGULERING FOR NORHEIMSMARKA - 148/947 - BESTILLING AV OPPSTARTSMØTE - PLANARBEID 148/947, DEL 8 - NORHEIM, DETALJREGULERING - BOLIGFORMÅL Opus Arkitekter AS YSL 17/04858-001 2017/10/26
I TEK 5/6 - KRAV OM RETTING I EIENDOMSKARTET - MATRIKKELEN - 5/6 - KRAV OM RETTING I EIENDOMSKARTET - MATRIKKELEN Eskild Kvala AS HAS 17/04585-001 26 Off.l.26 2017/10/26
I HSE PERSONALMAPPE - AVTALE OM SENIORTILTAK HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/26
I TEK 66/734 - NYHAVNVEGEN, AUSTREIM - OMBYGGING AV GARASJE - 66/734 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Hereid Hus AS KMY 17/02973-006 2017/10/26
I SEN PLAN 5088 - OMRÅDEREGULERING FOR RAGLAMYR BEREDSKAPSOMRÅDE - GODKJENT 11.12.2017 - INNSIGELSE FRA FYLKESMANNEN I ROGALAND - 26.10.17 PLAN 5088 - OMRÅDEREGULERING FOR RAGLAMYR BEREDSKAPSOMRÅDE - Fylkesmannen i Rogaland JST 16/04831-021 2017/10/26
I TEK 119/46 - MELDING OM UTFØRT REPARASJON VANNLEDNINGSBRUDD TUASTADVEGEN 52 - 119/46 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - OLE ANDREAS HELVIK Rørlegger Geir Sirnes AS ALS06 16/03123-003 2017/10/26
U TEK 51/24 - KRAV OM RETTING I EIENDOMSKARTET - MATRIKKELEN - 51/24 - KRAV OM RETTING I EIENDOMSKARTET - MATRIKKELEN SAK 17/4450 Hans Falnes Ellingsen XXI 17/04450-004 2017/10/26
U SEN 12/142 - SEVLAND - BEGJÆRING OM SEKSJONERING - MELDING 12/142. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING Statens Kartverk Tinglysingen REK 17/04410-002 2017/10/26
U SKU OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM OPPLEVELSESKORT ANKO 17/04553-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/26
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON VED FØDSEL HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/26
U SKU PERSONALMAPPE - HEVING AV LÆREKONTRAKT KHO 14/01275-016 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/26
I SKU ELEVMAPPE - INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/26
U TEK 15/30 - ÅKRA, NYBYGG SAUEHUS - 15/30 - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD Geir Morten Håstø EDH 17/04578-002 2017/10/26
U TEK 3/30 OG 3/29 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER SØRENSEN, EGIL SIGMUND - 3/30 OG 3/29 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING SØRENSEN, EGIL SIGMUND Egil Sigmund Sørensen AMJ 17/04080-003 2017/10/26
U TEK 149/473 - SPANNAVEGEN, SPANNE - NYBYGG REKKEHUS MED 5 BOLIGER - 149/473 - SPANNAVEGEN, SPANNE - MANGELFULL SØKNAD Askeland Byggmester AS IGR 17/04321-002 2017/10/26
I TEK 15/280 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - MEDHAUG, KJARTAN - 15/280 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - MEDHAUG, KJARTAN Kjartan Medhaug BJP01 17/04586-001 2017/10/26
U TEK KJØP AV DEL AV KOMMUNAL EIENDOM - ÅSEBØVEGEN, KOPERVIK - SVAR - KJØP AV DEL AV KOMMUNAL EIENDOM - ÅSEBØVEGEN, KOPERVIK - (VEDR. ADKOMST OG PARKERING TIL 64/865, ÅSEBØVEGEN 19, STANGELAND) Ida Marie Saltvedt Nordberg SKM 17/02369-002 2017/10/26
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 15/2229 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Reidar Bjelland for HJ Rasmussen AS GEL 17/00012-541 2017/10/26
U TEK 148/947 - NORHEIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM: 17/4665-4670 - 148/947 - VEDR. DELINGSSØKNAD Norheim Handelspark AS EDH 17/03995-007 2017/10/26
I TEK KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2017 - 58/273 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - TORFÆUSGATE, KOPERVIK Vikanes Bungum Arkitekter AS SKM 17/00008-128 2017/10/26
I SEN SØKNADER UTENOM FASTE TILSKUDDSORDNINGER 2012-2018 - INVITASJON TIL MEDSEILERPROGRAMMET FOR THE TALL SHIPS RACES 2018 Stavanger kommune KTV 12/00098-252 2017/10/26
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - AVSLUTNING AV UTLEGGSFORRETNING CEM01 16/04537-295 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/26
I TEK 149/474 - SPANNE - NYBYGG REKKEHUS MED 5 BOLIGER OMRÅDE B1 - 149/474 - SPANNE - SØKNAD OM DISPENSASJON OMRÅDE B1 Block Watne AS IGR 17/04208-002 2017/10/26
I SKU ELEVMAPPE - INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/26
U TEK 4/383 - MUNKAJORD, TILSYN BRUKSENDRING - 4/383 - MUNKAJORD, TILSYN BRUKSENDRING Hellen Gerhardsen IGR 17/04465-001 2017/10/26
I TEK 149/475 - SPANNE - NYBYGG ENEBOLIG M/BOD OG CARPORT HUS 3 - 149/475 - SPANNE - SØKNAD OM DISPENSASJON HUS 3 Block Watne AS IGR 17/04188-002 2017/10/26
I TEK 149/477 - SPANNE - NYBYGG ENEBOLIG M/BOD OG CARPORT HUS 2 - 149/477 - SPANNE - SØKNAD OM DISPENSASJON HUS 2 Block Watne AS IGR 17/04185-002 2017/10/26
I TEK 149/478 - SPANNE - NYBYGG ENEBOLIG M/BOD OG CARPORT HUS 1 - 149/478 - SPANNE - SØKNAD OM DISPENSASJON HUS 1 Block Watne AS IGR 17/04183-003 2017/10/26
I SKU ELEVMAPPE - INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/26
I SKU ELEVMAPPE - INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/26
U SKU ELEVMAPPE - HENSTILLING OM ENKELTVEDTAK OG SØKNAD OM UTGIFTSDEKNING FOR SPESIALUNDERVISNING SKOLEÅRET 2017-2018 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/26
U TEK 4/49 - MUNKAJORD, TILSYN BRUKSENDRING - 4/49 - MUNKAJORD, BRUKSENDRING Kurt Munkejord IGR 17/04464-001 2017/10/26
U TEK FORESPØRSEL OM Å OVERTA EIENDOM - ÅKREHAMN SMÅBÅTFORENING - SVAR - FØRESPØRSEL VEDR. MULIGHETEN FOR SMÅBÅTFORENINGEN TIL Å OVERTA EIENDOMMEN SOM SMÅBÅTFORENINGEN I DAG DISPONERER Åkrehamn Småbåtforening SKM 17/03743-002 2017/10/26
U HSE PERSONALMAPPE - TILBUD/AVTALE NFE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/26
U SKU PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV STILLING KHO 07/03039-014 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/26
U TEK 57/559 - KJØP AV TILLEGGSAREAL - SVAR - 57/559 - FORESPØRSEL OM KJØP AV TILLEGGSAREAL Karmøy Bilsenter AS SKM 17/03715-002 2017/10/26
U TEK 4/469 - MUNKAJORD, TILSYN BRUKSENDRING - 4/469 - MUNKAJORD, BRUKSENDRING Martin Dahl IGR 17/04463-001 2017/10/26
U SKU PERSONALMAPPE - OVERFØRING TIL AVALDSNES SKOLE KHO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/26
U TEK TEKNISK PLAN - BUHAGEN, KOLNES - SØKNAD OM TEKNISK GODKJENNING AV TILTAK - SVAR BUHAGEN, KOLNES RH Oppmåling Rune Hemnes BTH04 17/03642-007 2017/10/26
U TEK 83/35 MFL. - SKEIE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:16/5153 - 83/35 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Einar Dagfinn Skeie HAS 17/03637-016 2017/10/26
I SKU ELEVMAPPE - INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/26
I SKU ELEVMAPPE - INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/26
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FLYTTEMELDING UT BMV 17/03231-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/26
I SKU PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV LÆREPLASS KHO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/26
U TEK FORTAU BEDEHUSVEGEN, ÅKREHAMN - VALG AV ENTREPRENØR - FORTAU BEDEHUSVEGEN, ÅKREHAMN Vassbakk & Stol AS v/ Ragnar Laugen EKA 17/03412-005 2017/10/26
I TEK STARTLÅN - AVTALE OM TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 17/03491-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/26
U SKU KRETSORDNING - SVAR - GJELDER SØKNAD OM SKOLEBYTTE GKH01 17/03958-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/26
I TEK STARTLÅN - GJELDSBREV - LÅNEAVTALE MED PANTSETTELSESERKLÆRING RBE08 17/03491-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/26
U TEK 15/280 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - MEDHAUG, KJARTAN - SVAR - 15/280 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - MEDHAUG, KJARTAN Kjartan Medhaug BJP01 17/04586-002 2017/10/26
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - GJELDER HENVENDELSE OM OPPLÆRINGSLOVEN §9A-2, RETTEN TIL ET TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ SWI 17/03912-030 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/26
I TEK 66/678 - AUSTREIM, BEGJÆRING OM SEKSJONERING - 66/678 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT Statens Kartverk Tinglysingen HAS 17/04386-004 2017/10/26
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM VERNEPLEIER VED AKTIVITET OG AVLASTNING - RUSVIKVEGEN 3A Mats Schønning JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/26
I SKU ELEVMAPPE - IKKE MEDHOLD I KLAGE PÅ VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/26
I HSE BEKYMRINGSMELDING - BEKYMRINGSMELDING MMM Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/10/26
I SKU ÅKRA SKOLE - HENSTILLING OM LOVLIGHETSKONTROLL - FLYTTING AV BARNESKOLEELEVER I 7. KLASSE VED ÅKRA SKOLE TIL LOKALER VED ÅKRA UNGDOMSSKOLE Fylkesmannen i Rogaland SWI 17/03545-004 2017/10/26
U HSE BEKYMRINGSMELDING - BEKYMRINGSMELDING MMM Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/10/26
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR- BARNEHAGE GKH01 17/04590-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/26
U HSE PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV STILLING I ROP Solveig Hatteland NFE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/26
I TEK 148/225 DOVAMYRSVEGEN, NORHEIM - 148/225 DOVAMYRSVEGEN, NORHEIM, MERKING AV EKSISTENDE GRENSE Tordis Elise Nybøe ALA04 17/04591-001 2017/10/26
U TEK 15/705 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/1808 - 15/705 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING Alf Henning Gustavsen JHE 17/02473-016 2017/10/26
I SKU ELEVMAPPE - FORESPØRSEL OM VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING OG REFUSJONSGARANTI 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/26
U SKU PERSONALMAPPE - TILTREDELSE I STILLING BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/26
I TEK KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2017 - 22/240/244 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - EVY OG KJELL EGIL STOKKE Kjøkken & Bolig Design AS SKM 17/00008-129 2017/10/26
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - SIGNERT HUSLEIEKONTRAKT BMV 17/02425-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/26
U TEK 5/6 - KRAV OM RETTING I EIENDOMSKARTET - MATRIKKELEN - 5/6 - MELDING OM UTFØRT RETTING AV EIENDOMSGRENSER I MATRIKKELEN Eskild Kvala AS HAS 17/04585-002 2017/10/26