Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK INNBRUDD - HÆRVERK - KRIMINALITET - 2017 - HÆRVERK Sør-Vest Karmøy Lensmannsdistrikt IBR 17/00629-063 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/25
U TEK 94/137 - MELANDBAKKEN, MELAND - NYBYGG ENEBOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 94/137 - MELANDBAKKEN, MELAND - NYBYGG ENEBOLIG Bolig Partner AS KIS 17/04240-003 2017/10/25
U TEK 94/137 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG - TILTAKSHAVER: SYLTEVIK BYGGESAK 17/4240 - 94/137 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG - TILTAKSHAVER: SYLTEVIK BYGGESAK 17/4240 Geir Flatnes AS MHV 17/04242-002 2017/10/25
U TEK 122/4 - RØYKSUND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/4617-4619 - TILLATELSE - DELINGSSAK - 122/4 - TILLATELSE TIL DELING AV GRUNNEIENDOM John Inge Naustvik EDH 17/04354-005 2017/10/25
I TEK 68/441 - FLESLANDVEGEN, INDRE EIDE - UTSLIPPSTILLATELSE - 68/441 - REDEGJØRELSE FOR VANNFORSYNING TIL GARASJE Vedavågen Rør AS OHA 17/04509-002 2017/10/25
U TEK 66/44 - NORDALVEGEN, AUSTREIM - NYBYGG GARASJE - 66/44 - FERDIGATTEST Dag Vidar Bygnes KMY 16/01509-007 2017/10/25
U TEK 147/687 - MOKHEIMTUNET, MOKSHEIM, TILBYGG ENEBOLIG - CARPORT - 147/687 - FERDIGATTEST Tron Kjetil Frøland KMY 16/03765-004 2017/10/25
I TEK 148/347 - LAHAMMERVEGEN, NORHEIM. NYBYGG ENEBOLIG M/LEILIGHET - 148/347 - SØKNAD OM TILLATELSE TIL ENDRING AV INNKJØRSEL H Torvund AS IGR 12/05427-023 2017/10/25
U TEK 64/1252 - EIDEVEGEN, STANGALAND, BRUKSENDRING BOLIGBYGG - 64/1252 - FERDIGATTEST I K Gabrielsen KMY 17/03745-004 2017/10/25
I TEK 149/449 - STØLSBAKKEN, SPANNE - TILBYGG BOLIG, CARPORT - 149/449 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Vegard Grutle og Kathrine Birkeland KMY 15/03077-005 2017/10/25
U TEK 133/127, FEØY - NYBYGG NAUST - 133/127 - FERDIGATTEST Knut Herlof Gram Lodden KMY 13/02372-005 2017/10/25
I TEK 42/216 - ØYGARDSHAUGEN, SØRHÅLAND - NATURSTEINSMUR - 42/216 - MOTTATT MANGLER, DISPENSASJONSSØKNAD, KVITTERING PÅ NABOVARSEL OG TEGNINGER Skude Mur AS KHM 17/04323-005 2017/10/25
I TEK 15/466 - ÅKRA -RIVING NÆRINGSBYGG OG NYBYGG BOLIG OG FORRETNINGSBYGG - 15/466 - REDEGJØRELSE RUNDT FRISIKT FOR UTKJØRSEL Sevland Bunyan Arkitekter AS JKV 17/00999-026 2017/10/25
U TEK 142/788 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: AREKLETT BYGGESAK: 17/3066 - 142/788 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: AREKLETT BYGGESAK: 17/3066 Rørlegger Geir Sirnes AS MHV 17/04521-002 2017/10/25
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE HJEMMETJENESTEN SØR F.O.M 01.11.17 T.O.M 31.01.19 Ingvild Sivertsen ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/25
U SKU KRETSORDNING - SVAR - SØKNAD OM SKOLEBYTTE SWI 17/04291-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/25
U TEK 15/466 - ÅKRA -RIVING NÆRINGSBYGG OG NYBYGG BOLIG OG FORRETNINGSBYGG - 15/466 - IGANGSETTINGSTILLATELSE NR. 2 Sevland Bunyan Arkitekter AS JKV 17/00999-025 2017/10/25
U TEK 86/229 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES - NYBYGG FABRIKKBYGNING - 86/229 - IGANGSETTINGSTILLATELSE Pds Protek AS JHE05 17/03774-014 2017/10/25
U TEK 22/12 - FERKINGSTAD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/5496 - 22/12 - MAIL 24.10.17 ANGÅENDE MANGLENDE UTFYLLT SKJEMA FOR KRAV OM SAMMEFØYNING Øyvind og Rebekka Lønning HHU 16/00973-023 2017/10/25
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2017 - 2/394 - MELDING OM ADRESSETILDELING VED SKUTEBERGVEGEN. Erlend Laberget BFH 17/00007-087 2017/10/25
I TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - TV-KONTROLL - KLÆHAUGVEGEN 23 Ragn Sells AS ABU01 13/00434-067 2017/10/25
U TEK 15/115. 15/150 OG 15/236 - SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - ÅKRA ELEKTRISKE EIENDOM AS - 15/115. 15/150 OG 15/236 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING Åkra Elektriske Eiendom AS MNE02 17/04407-002 2017/10/25
U TEK 130/7 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - VIKINGSTAD, KJETIL - SVAR - 130/7 M. FL - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - VIKINGSTAD, KJETIL Kjetil Vikingstad BJP01 17/04543-002 2017/10/25
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - TILBUD RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-233 25 Offl §25 2017/10/25
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - ARBEIDSAVTALE RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-234 25 Offl §25 2017/10/25
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-235 25 Offl §25 2017/10/25
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-236 25 Offl §25 2017/10/25
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-237 25 Offl §25 2017/10/25
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-238 25 Offl §25 2017/10/25
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-239 25 Offl §25 2017/10/25
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-240 25 Offl §25 2017/10/25
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-241 25 Offl §25 2017/10/25
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-242 25 Offl §25 2017/10/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER- 50% FAST - TILBUD AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER- 50% FAST AGB 17/04181-064 25 Offl §25 2017/10/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER- 50% FAST - ARBEIDSAVTALE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER- 50% FAST AGB 17/04181-065 25 Offl §25 2017/10/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 100% VIKARIAT - TILBUD AUTORISERT SYKEPLEIER 100% VIKARIAT ARO07 17/03877-010 25 Offl §25 2017/10/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 100% VIKARIAT - ARBEIDSAVTALE AUTORISERT SYKEPLEIER 100% VIKARIAT ARO07 17/03877-011 25 Offl §25 2017/10/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK 3 X 100 % FASTE STILLINGER I LANGTURNUS - TILBUD 3 X 100 % FASTE STILLINGER I LANGTURNUS ARO07 17/03881-030 25 Offl §25 2017/10/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK 3 X 100 % FASTE STILLINGER I LANGTURNUS - ARBEIDSAVTALE 3 X 100 % FASTE STILLINGER I LANGTURNUS ARO07 17/03881-031 25 Offl §25 2017/10/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER - 75% FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER - 75% FAST JBR04 17/04138-009 25 Offl §25 2017/10/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER - 75% FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER - 75% FAST JBR04 17/04138-010 25 Offl §25 2017/10/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER - 75% FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER - 75% FAST JBR04 17/04138-011 25 Offl §25 2017/10/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER - 75% FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER - 75% FAST JBR04 17/04138-012 25 Offl §25 2017/10/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER - 75% FAST - INTERVJU AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER - 75% FAST JBR04 17/04138-013 25 Offl §25 2017/10/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER - 75% FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER - 75% FAST JBR04 17/04138-014 25 Offl §25 2017/10/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER - 75% FAST - INTERVJU AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER - 75% FAST JBR04 17/04138-015 25 Offl §25 2017/10/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERTE SYKEPLEIERE, FAST 75% OG 50% - BEKREFTELSE AUTORISERTE SYKEPLEIERE, FAST 75% OG 50% ARO07 17/04139-014 25 Offl §25 2017/10/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERTE SYKEPLEIERE, FAST 75% OG 50% - BEKREFTELSE AUTORISERTE SYKEPLEIERE, FAST 75% OG 50% ARO07 17/04139-015 25 Offl §25 2017/10/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERTE SYKEPLEIERE, FAST 75% OG 50% - BEKREFTELSE AUTORISERTE SYKEPLEIERE, FAST 75% OG 50% ARO07 17/04139-016 25 Offl §25 2017/10/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERTE SYKEPLEIERE, FAST 75% OG 50% - BEKREFTELSE AUTORISERTE SYKEPLEIERE, FAST 75% OG 50% ARO07 17/04139-017 25 Offl §25 2017/10/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERTE SYKEPLEIERE, FAST 75% OG 50% - BEKREFTELSE AUTORISERTE SYKEPLEIERE, FAST 75% OG 50% ARO07 17/04139-018 25 Offl §25 2017/10/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERTE SYKEPLEIERE, FAST 75% OG 50% - BEKREFTELSE AUTORISERTE SYKEPLEIERE, FAST 75% OG 50% ARO07 17/04139-019 25 Offl §25 2017/10/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERTE SYKEPLEIERE, FAST 75% OG 50% - BEKREFTELSE AUTORISERTE SYKEPLEIERE, FAST 75% OG 50% ARO07 17/04139-020 25 Offl §25 2017/10/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERTE SYKEPLEIERE, FAST 75% OG 50% - BEKREFTELSE AUTORISERTE SYKEPLEIERE, FAST 75% OG 50% ARO07 17/04139-021 25 Offl §25 2017/10/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERTE SYKEPLEIERE, FAST 75% OG 50% - BEKREFTELSE AUTORISERTE SYKEPLEIERE, FAST 75% OG 50% ARO07 17/04139-022 25 Offl §25 2017/10/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERTE SYKEPLEIERE, FAST 75% OG 50% - BEKREFTELSE AUTORISERTE SYKEPLEIERE, FAST 75% OG 50% ARO07 17/04139-023 25 Offl §25 2017/10/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER - 70% FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT VERNEPLEIER - 70% FAST HGR 17/04140-013 25 Offl §25 2017/10/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER - 70% FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT VERNEPLEIER - 70% FAST HGR 17/04140-014 25 Offl §25 2017/10/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER - 70% FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT VERNEPLEIER - 70% FAST HGR 17/04140-015 25 Offl §25 2017/10/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER - 70% FAST - INTERVJU AUTORISERT VERNEPLEIER - 70% FAST HGR 17/04140-016 25 Offl §25 2017/10/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER - 70% FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT VERNEPLEIER - 70% FAST HGR 17/04140-017 25 Offl §25 2017/10/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER - 70% FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT VERNEPLEIER - 70% FAST HGR 17/04140-018 25 Offl §25 2017/10/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER - 70% FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT VERNEPLEIER - 70% FAST HGR 17/04140-019 25 Offl §25 2017/10/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER - 70% FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT VERNEPLEIER - 70% FAST HGR 17/04140-020 25 Offl §25 2017/10/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER - 70% FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT VERNEPLEIER - 70% FAST HGR 17/04140-021 25 Offl §25 2017/10/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER - 70% FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT VERNEPLEIER - 70% FAST HGR 17/04140-022 25 Offl §25 2017/10/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - BEKREFTELSE FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-111 25 Offl §25 2017/10/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - BEKREFTELSE FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-112 25 Offl §25 2017/10/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - BEKREFTELSE FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-113 25 Offl §25 2017/10/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - BEKREFTELSE FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-114 25 Offl §25 2017/10/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - BEKREFTELSE FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-115 25 Offl §25 2017/10/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - BEKREFTELSE FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-116 25 Offl §25 2017/10/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - BEKREFTELSE FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-117 25 Offl §25 2017/10/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - BEKREFTELSE FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-118 25 Offl §25 2017/10/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - BEKREFTELSE FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-119 25 Offl §25 2017/10/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - BEKREFTELSE FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-120 25 Offl §25 2017/10/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - BEKREFTELSE FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-121 25 Offl §25 2017/10/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - BEKREFTELSE FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-122 25 Offl §25 2017/10/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - BEKREFTELSE FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-123 25 Offl §25 2017/10/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - BEKREFTELSE FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-124 25 Offl §25 2017/10/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - BEKREFTELSE FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-125 25 Offl §25 2017/10/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - BEKREFTELSE FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-126 25 Offl §25 2017/10/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - BEKREFTELSE FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-127 25 Offl §25 2017/10/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - BEKREFTELSE FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-128 25 Offl §25 2017/10/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - BEKREFTELSE FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-129 25 Offl §25 2017/10/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - BEKREFTELSE FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-130 25 Offl §25 2017/10/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - BEKREFTELSE FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-131 25 Offl §25 2017/10/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - BEKREFTELSE FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-132 25 Offl §25 2017/10/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - BEKREFTELSE FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-133 25 Offl §25 2017/10/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - BEKREFTELSE FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-134 25 Offl §25 2017/10/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - BEKREFTELSE FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-135 25 Offl §25 2017/10/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - BEKREFTELSE FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-136 25 Offl §25 2017/10/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - BEKREFTELSE FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-137 25 Offl §25 2017/10/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - BEKREFTELSE FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-138 25 Offl §25 2017/10/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - BEKREFTELSE FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-139 25 Offl §25 2017/10/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - BEKREFTELSE FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-140 25 Offl §25 2017/10/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - BEKREFTELSE FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-141 25 Offl §25 2017/10/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - BEKREFTELSE FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-142 25 Offl §25 2017/10/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - BEKREFTELSE FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-143 25 Offl §25 2017/10/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - BEKREFTELSE FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-144 25 Offl §25 2017/10/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - BEKREFTELSE FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-145 25 Offl §25 2017/10/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - BEKREFTELSE FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-146 25 Offl §25 2017/10/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - BEKREFTELSE FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-147 25 Offl §25 2017/10/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - BEKREFTELSE FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-148 25 Offl §25 2017/10/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - BEKREFTELSE FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-149 25 Offl §25 2017/10/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - BEKREFTELSE FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-150 25 Offl §25 2017/10/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - BEKREFTELSE FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-151 25 Offl §25 2017/10/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - BEKREFTELSE FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-152 25 Offl §25 2017/10/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - BEKREFTELSE FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-153 25 Offl §25 2017/10/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - BEKREFTELSE FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-154 25 Offl §25 2017/10/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - BEKREFTELSE FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-155 25 Offl §25 2017/10/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - BEKREFTELSE FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-156 25 Offl §25 2017/10/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - BEKREFTELSE FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-157 25 Offl §25 2017/10/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - BEKREFTELSE FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-158 25 Offl §25 2017/10/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - BEKREFTELSE FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-159 25 Offl §25 2017/10/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - BEKREFTELSE FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-160 25 Offl §25 2017/10/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - BEKREFTELSE FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-161 25 Offl §25 2017/10/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - BEKREFTELSE FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-162 25 Offl §25 2017/10/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - BEKREFTELSE FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-163 25 Offl §25 2017/10/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - BEKREFTELSE FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-164 25 Offl §25 2017/10/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - BEKREFTELSE FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-165 25 Offl §25 2017/10/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - BEKREFTELSE FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-166 25 Offl §25 2017/10/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - BEKREFTELSE FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-167 25 Offl §25 2017/10/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - BEKREFTELSE FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-168 25 Offl §25 2017/10/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - BEKREFTELSE FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-169 25 Offl §25 2017/10/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - BEKREFTELSE FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-170 25 Offl §25 2017/10/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - BEKREFTELSE FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-171 25 Offl §25 2017/10/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - BEKREFTELSE FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-172 25 Offl §25 2017/10/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - BEKREFTELSE FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-173 25 Offl §25 2017/10/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - BEKREFTELSE FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-174 25 Offl §25 2017/10/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - BEKREFTELSE FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-175 25 Offl §25 2017/10/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - BEKREFTELSE FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-176 25 Offl §25 2017/10/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - BEKREFTELSE FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-177 25 Offl §25 2017/10/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - BEKREFTELSE FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-178 25 Offl §25 2017/10/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - BEKREFTELSE FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-179 25 Offl §25 2017/10/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - BEKREFTELSE FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-180 25 Offl §25 2017/10/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - BEKREFTELSE FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-181 25 Offl §25 2017/10/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - BEKREFTELSE FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-182 25 Offl §25 2017/10/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - BEKREFTELSE FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-183 25 Offl §25 2017/10/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - BEKREFTELSE FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-184 25 Offl §25 2017/10/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - BEKREFTELSE FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-185 25 Offl §25 2017/10/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - BEKREFTELSE FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-186 25 Offl §25 2017/10/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - BEKREFTELSE FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-187 25 Offl §25 2017/10/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - BEKREFTELSE FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-188 25 Offl §25 2017/10/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - BEKREFTELSE FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-189 25 Offl §25 2017/10/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - BEKREFTELSE FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-190 25 Offl §25 2017/10/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - BEKREFTELSE FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-191 25 Offl §25 2017/10/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - BEKREFTELSE FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-192 25 Offl §25 2017/10/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - BEKREFTELSE FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-193 25 Offl §25 2017/10/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - BEKREFTELSE FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-194 25 Offl §25 2017/10/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - BEKREFTELSE FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-195 25 Offl §25 2017/10/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - BEKREFTELSE FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-196 25 Offl §25 2017/10/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - BEKREFTELSE FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-197 25 Offl §25 2017/10/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - BEKREFTELSE FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-198 25 Offl §25 2017/10/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - BEKREFTELSE FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-199 25 Offl §25 2017/10/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - BEKREFTELSE FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-200 25 Offl §25 2017/10/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - BEKREFTELSE FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-201 25 Offl §25 2017/10/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - BEKREFTELSE FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-202 25 Offl §25 2017/10/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - BEKREFTELSE FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-203 25 Offl §25 2017/10/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - BEKREFTELSE FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-204 25 Offl §25 2017/10/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - BEKREFTELSE FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-205 25 Offl §25 2017/10/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - BEKREFTELSE FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-206 25 Offl §25 2017/10/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - BEKREFTELSE FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-207 25 Offl §25 2017/10/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - BEKREFTELSE FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-208 25 Offl §25 2017/10/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - BEKREFTELSE FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-209 25 Offl §25 2017/10/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - BEKREFTELSE FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-210 25 Offl §25 2017/10/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - BEKREFTELSE FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-211 25 Offl §25 2017/10/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - BEKREFTELSE FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-212 25 Offl §25 2017/10/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - BEKREFTELSE FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-213 25 Offl §25 2017/10/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - BEKREFTELSE FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-214 25 Offl §25 2017/10/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - BEKREFTELSE FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-215 25 Offl §25 2017/10/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER - 93,66% FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER - 93,66% FAST JBR04 17/04142-011 25 Offl §25 2017/10/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER - 93,66% FAST - INTERVJU AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER - 93,66% FAST JBR04 17/04142-012 25 Offl §25 2017/10/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER - 93,66% FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER - 93,66% FAST JBR04 17/04142-013 25 Offl §25 2017/10/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER - 93,66% FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER - 93,66% FAST JBR04 17/04142-014 25 Offl §25 2017/10/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER - 93,66% FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER - 93,66% FAST JBR04 17/04142-015 25 Offl §25 2017/10/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER - 93,66% FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER - 93,66% FAST JBR04 17/04142-016 25 Offl §25 2017/10/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER - 93,66% FAST - INTERVJU AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER - 93,66% FAST JBR04 17/04142-017 25 Offl §25 2017/10/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER - 93,66% FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER - 93,66% FAST JBR04 17/04142-018 25 Offl §25 2017/10/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER - 93,66% FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER - 93,66% FAST JBR04 17/04142-019 25 Offl §25 2017/10/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER 74,30% FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER 74,30% FAST JBR04 17/04143-013 25 Offl §25 2017/10/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER 74,30% FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER 74,30% FAST JBR04 17/04143-014 25 Offl §25 2017/10/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER 74,30% FAST - INTERVJU AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER 74,30% FAST JBR04 17/04143-015 25 Offl §25 2017/10/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER 74,30% FAST - TRUKKET AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER 74,30% FAST JBR04 17/04143-016 25 Offl §25 2017/10/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER 74,30% FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER 74,30% FAST JBR04 17/04143-017 25 Offl §25 2017/10/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER 74,30% FAST - INTERVJU AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER 74,30% FAST JBR04 17/04143-018 25 Offl §25 2017/10/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER 74,30% FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER 74,30% FAST JBR04 17/04143-019 25 Offl §25 2017/10/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER 74,30% FAST - INTERVJU AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER 74,30% FAST JBR04 17/04143-020 25 Offl §25 2017/10/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER 74,30% FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER 74,30% FAST JBR04 17/04143-021 25 Offl §25 2017/10/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER 74,30% FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER 74,30% FAST JBR04 17/04143-022 25 Offl §25 2017/10/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER 74,30% FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER 74,30% FAST JBR04 17/04143-023 25 Offl §25 2017/10/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER 74,30% FAST - INTERVJU AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER 74,30% FAST JBR04 17/04143-024 25 Offl §25 2017/10/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER 74,30% FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER 74,30% FAST JBR04 17/04143-025 25 Offl §25 2017/10/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER 74,30% FAST - INTERVJU AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER 74,30% FAST JBR04 17/04143-026 25 Offl §25 2017/10/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER 74,30% FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER 74,30% FAST JBR04 17/04143-027 25 Offl §25 2017/10/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 50,7 % - FAST PÅ NATT - SØKNAD HELSEFAGARBEIDER 50,7 % - FAST PÅ NATT AGB 17/04371-025 25 Offl §25 2017/10/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK ARBEID MED OPPDRAGSTAKERE OG ANSVAR FOR TILSYNSFØRERORDNINGEN - 100% FAST - SØKNAD ARBEID MED OPPDRAGSTAKERE OG ANSVAR FOR TILSYNSFØRERORDNINGEN - 100% FAST NFE 17/04441-004 25 Offl §25 2017/10/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST - SØKNAD KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST JBR04 17/04442-008 25 Offl §25 2017/10/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST - SØKNAD KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST JBR04 17/04442-009 25 Offl §25 2017/10/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST - SØKNAD KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST JBR04 17/04442-010 25 Offl §25 2017/10/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST - SØKNAD KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST JBR04 17/04442-011 25 Offl §25 2017/10/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST - SØKNAD KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST JBR04 17/04442-012 25 Offl §25 2017/10/25
U TEK 26/7 - KVILHAUG. NYBYGG, UTSTYRSBOD OG 15 M HØY MAST FOR NETCOM GSM MOBIL-TELEKOMMUNIKASJON - 26/7 - FERDIGATTEST Telia Norge AS JHE05 04/02677-018 2017/10/25
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 13/114 - BESTILLING AV NABOLISTE - TILTAK I K Gabrielsen GEL 17/00012-538 2017/10/25
I SKU SPILLEMIDLER 2016-2018 - INNSENDT SØKNAD OM SPILLEMIDLER TIL ANLEGG KARMØY SENTRALSKYTTERANLEGG VILTMÅLBANE, REHABILITERING AV ELEKTRONISKE SKIVER Karmøy jeger- fisker- og naturvernforening OFL 16/00248-165 2017/10/25
I TEK KLOAKKERING - RØYKSUND - GJELDER PÅLEGG OM UTBEDRING OG PÅKOBLING AV PRIVAT KLOAKK, RØYKSUNDV. 60 Anne-Jorunn Høie ETS 12/00024-383 2017/10/25
I SKU KONTANTSTØTTE - SØKNADER 2017 - SØKNAD OM KOMMUNAL KONTANTSTØTTE GKH01 17/00024-065 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/25
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 17/04470-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/25
U SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR SFO GKH01 17/03730-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/25
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 17/04402-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/25
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 4. TILKALLINGSAVTALE HJEMMETJENESTEN SØR F.O.M 20.10.17 T.O.M 20.10.18 Kristine Tjøsvoll ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/25
U TEK 122/4 - RØYKSUND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/4617-4619 - 122/4 - VEDR. DELINGSSØKNAD John Inge Naustvik EDH 17/04354-006 2017/10/25
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE KOPERVIK BBH F.O.M 05.10.17 T.O.M 05.10.18 Silje Bårdsen AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/25
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 17/04516-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/25
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE BYGNESTUNET F.O.M 01.09.17 T.O.M 01.09.18 Vilde Sønstabø AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/25
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE KOPERVIK BBH F.O.M 21.10.17 T.O.M 21.10.18 Mona Heimdal AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/25
U SKU PERSONALMAPPE - ENDRING AV LØNN ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/25
U SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR SFO GKH01 17/04538-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/25
U SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR SFO GKH01 17/04538-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/25
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 16/04537-294 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/25
U TEK PERSONALMAPPE - ARBEIDSBEKREFTELSE IBR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/25
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM SYKEPLEIER VED NORHEIM BBH Jannicke Jakobsen AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/25
I SKU KARMØY KOMMUNES KULTURSTIPEND 2017 - SØKNAD OM KARMØY KOMMUNES KULTURSTIPEND 2017 Gro Gjengedal Navelsaker De-Martine ANKO 17/04449-002 2017/10/25
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2017 - ANALYSERESULTAT - BEHANDLET DRIKKEVANN, HÅVIK HØYDEBASSENG - TATT DEN 11.09.2017 SLab Slab AS ETS 17/00056-081 2017/10/25
U TEK 21/16,17 OG 21 - KRAV OM RETTING I EIENDOMSKARTET, MATRIKKELEN - 21/16,17 OG 21 - KRAV OM RETTING I EIENDOMSKARTET, MATRIKKELEN Sven Jakobsen AMJ 17/03940-005 2017/10/25
U SEN ELEVSAK - SVAR - SPØRSMÅL OM OPPDELING AV SAKEN KSE Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/10/25
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2017 - ANALYSERESULTAT - BEHANDLET DRIKKEVANN, RØYKSUNDVEGEN 111 - TATT DEN 04.09.2017 SLab Slab AS ETS 17/00056-082 2017/10/25
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2017 - ANALYSERESULTATER - BEHANDLET DRIKKEVANN , DALEVEGEN 41 - TATT DEN 02.10.2017 SLab Slab AS ETS 17/00056-083 2017/10/25
I SKU ELEVMAPPE - REFUSJONSKRAV - GRUNNSKOLEOPPLÆRING SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/25
I SEN PLAN 5088 - OMRÅDEREGULERING FOR RAGLAMYR BEREDSKAPSOMRÅDE - GODKJENT 11.12.2017 - UTTALELSE FRA FYLKESRÅDMANNEN - 19.10.17 PLAN 5088 - OMRÅDEREGULERING FOR RAGLAMYR BEREDSKAPSOMRÅDE - Rogaland Fylkeskommune JST 16/04831-020 2017/10/25
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/25
U TEK 112/12 - SKRE - DELING AV GRUNNEIENDOM - AREALOVERFØRING - OPPRETTING AV OFFENTLIG VEGGRUNN STD:16/2483 - PARSELL 1 - 112/12 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER FRADELING SAK 17/2097 Statens vegvesen, Regnskap mrk. Ingunn Hauge XXI 17/02097-019 2017/10/25
U TEK 112/12 - SKRE - DELING AV GRUNNEIENDOM - AREALOVERFØRING - OPPRETTING AV OFFENTLIG VEGGRUNN STD:16/2483 - PARSELL 1 - 112/12 - OVERSENDESE AV MATRIKKELBREV ETTER FRADELING SAK 17/2097 Astri Martha Toft Waage XXI 17/02097-020 2017/10/25
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - SVAR - SØKNAD OM EKSTRA RESSURSER RHO 15/03332-377 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/25
U TEK 112/12 - SKRE - DELING AV GRUNNEIENDOM - AREALOVERFØRING - OPPRETTING AV OFFENTLIG VEGGRUNN STD:16/2483 - PARSELL 2 - 112/12 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER FRADELING SAK 17/3653 Marit Bjørkelund XXI 17/03653-001 2017/10/25
I SEN COOP PRIX ÅKREHAMN SALGSBEVILLING - KONTROLLRAPPORT - SALGSBEVILLING FOR ALKOHOLHOLDIG DRIKKE - 20.10.17 COOP PRIX ÅKREHAMN NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/01573-034 2017/10/25
I SEN FEØY DAGLIGVARE SALGSBEVILLING 2012 - 2016 - KONTROLLRAPPORT - SALGSBEVILLING FOR ALKOHOLHOLDIG DRIKKE - 06.04.17 FEØY DAGLIGVARE NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/01616-008 2017/10/25
I SEN GULATING ØLUTSALG KARMØY - MUNNGODT 3 AS SALGSBEVILLING - KONTROLLRAPPORT - SALGSBEVILLING FOR ALKOHOLHOLDIG DRIKKE - 20.10.17 GULATING ØLUTSALG KARMØY NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 17/02136-009 2017/10/25
I SEN KIWI 635 LANGÅKER SALGSBEVILLING - KONTROLLRAPPORT - SALGSBEVILLING FOR ALKOHOLHOLDIG DRIKKE - 20.10.17 KIWI 635 LANGÅKER NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/01400-033 2017/10/25
I SEN MENY OASEN HAUGESUND, KARMSUND SALGSBEVILLING - KONTROLLRAPPORT - SALGSBEVILLING FOR ALKOHOLHOLDIG DRIKKE - 20.10.17 MENY OASEN NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/00375-047 2017/10/25
I SEN REMA 1000 AVALDSNES (REMA 1000 KONG AUGVALDS V. 1) SALGSBEVILLING 2012 - 2017 - KONTROLLRAPPORT - SALGSBEVILLING FOR ALKOHOLHOLDIG DRIKKE - 20.10.17 REMA AVALDSNES NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/00379-033 2017/10/25
I SKU ELEVMAPPE - VEDRØRENDE SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/25
I SKU KONTANTSTØTTE - SØKNADER 2017 - SØKNAD OM KOMMUNAL KONTANTSTØTTE GKH01 17/00024-066 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/25
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR FRITAK FRA OPPLÆRINGSPLIKTEN ETTER § 2-1 I OPPLÆRINGSLOVEN SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/25
I SKU ELEVMAPPE - SAMTYKKE TIL FRITAK FRA OPPLÆRINGSPLIKTEN ETTER §2-1 I OPPLÆRINGS SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/25
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - SKRIFTLIG PLAN § 9A SWI 17/03912-029 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/25
I TEK 15/1037 - RØRLEGGERMELDING (REVIDERT) - BESTÅENDE BYGG - ODD STÅLE HEMNES - 15/1037 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - ODD STÅLE HEMNES Vedavågen Rør AS ALS06 17/04134-003 2017/10/25
I HSE PERSONALMAPPE - AVTALE OM SENIORTILTAK HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/25
I SKU ELEVMAPPE - INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/25
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM SPESIALSYKEPLEIER VED NORHEIM BBH Unni Hemnes AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/25
I TEK PLAN 3040 - DETALJREGULERING FOR FAVNAMYRVEGEN - 64/899 MFL. - GODKJENT 20.11.2017 - UTTALELSE FRA STATENS VEGVESEN - 25.10.17 PLAN 3040 - DETALJREGULERING FOR FAVNAMYRVEGEN - 64/899 MFL. Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted BHA02 16/04732-043 2017/10/25
I SKU ELEVMAPPE - INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/25
I TEK PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV STILLING BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/25
I HSE FLYTTING AV FYSIOTERAPIPRAKSIS - VEDRØRENDE SØKNAD OM FLYTTING AV FYSIOTERAPIPRAKSIS Anne Tøndevold MSTA 17/04503-002 2017/10/25
I HSE PERSONALMAPPE - VEDRØRENDE OPPSIGELSE OG VIKAR I FASTLEGEHJEMMELEN MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/25
I TEK PLAN 164-1 - REGULERINGSPLAN FOR HÅLANDSVÅGEN - ENDRING - FRA SMÅBÅTANLEGG TIL NAUST - 42/30 - GODKJENT 27.2.2018 - UTTALELSE FRA KYSTVERKET VEST - 25.10.17 PLAN 164-1 - REGULERINGSPLAN FOR HÅLANDSVÅGEN - 42/30 - ENDRING AV SMÅBÅTANLEGG TIL NAUST Kystverket BHA02 17/03593-005 2017/10/25
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN JBR04 Pe Ofl.l.§13 fvl.§13.1 2017/10/25
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - MELDING OM TILDELT OMSORG/TRYGDEBOLIG BMV 16/02759-010 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/25
I TEK 1/173 - VEDØY - BRUKSENDRING TIL FRITIDSBOLIG BYGG 3 - 1/173 - KLAGE PÅ AVSLAG Edb-Tjenester Norge Limited GTH 17/03964-005 2017/10/25
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 17/129 - BESTILLING AV NABOLISTE - DELINGSSAK HJ Rasmussen AS ved Reidar Bjelland GEL 17/00012-539 2017/10/25
I TEK BYGGEPLAN FOR TOSTEMVEGEN, ÅKREHAMN P56300 - UNDERTEGNET AVTALE OM RÅDGIVNINGSOPPDRAG MED ASPLAN VIAK AS P56300 Asplan Viak AS EKA 17/04568-001 2017/10/25
I TEK 22/12 - FERKINGSTAD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/5496 - 22/12 - KRAV OM SAMMENSLÅING Øyvind og Rebekka Lønning HHU 16/00973-024 26 Off.l.26 2017/10/25
U HSE PERSONALMAPPE - NÆRVÆRSMØTE 25.10.17 ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/25
U TEK 58/130 - KOPERVIK - BEGJÆRING OM RESEKSJONERING - 58/130 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV - SEKSJONERING Helgesen Ka Invest AS HAS 17/02467-007 2017/10/25
I SKU KRETSORDNING - SØKNAD OM SKOLEBYTTE GKH01 17/04571-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/25
I SKU KARMØY KOMMUNES KULTURPRIS 2017 - FORSLAG TIL KULTURPRIS 2017 Truls Gautesen ANKO 17/04274-005 26 Off.l.26 2017/10/25
U SKU OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 17/04536-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/25
U TEK KOMMUNALT TILSKUDD - FRILUFTSLIV 2017 - SVAR - SØKNAD OM TILSKUDD TIL BENKER, FERKINGSTAD HAVN Ferkingstad båtforening PCH01 17/00795-015 2017/10/25
U TEK 5/580, 5/579 OG 5/581 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - GARVIK TOMTEUTVIKLING AS - 5/580, 5/579 OG 5/581 - MANGELBREV GARVIK TOMTEUTVIKLING AS Garvik Tomteutvikling AS AMJ 17/04526-002 2017/10/25
I TEK 148/242 - SKOGVEGEN, NORHEIM - NYBYGG GARASJE/PARKERING - 148/242 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Kenneth Eide KMY 15/00486-006 2017/10/25
U TEK 64/520 OG 64/1421 - STANGALAND - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - 64/557 OG 64/42 - ORIENTERING OM PLANLAGT RETTING I MATRIKKELEN MED SVARFRIST Knut Magne Gabrielsen ALA04 17/03431-010 2017/10/25
I TEK 148/242 - SKOGVEGEN, NORHEIM - TILBYGG BOLIG - 148/242 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Kenneth Eide KMY 16/00432-003 2017/10/25
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - TILDELING AV TRYGDE/OMSORGSBOLIG BMV 16/04356-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/25
I TEK 148/242 - SKOGVEGEN, NORHEIM - FASADEENDRING ENEBOLIG - 148/242 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Kenneth Eide KMY 13/03665-003 2017/10/25
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER. ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/25
U TEK 3/379 - ØSTHUS - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/3948 - 3/379 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING - TILLEGGSAREAL Kjell Kristiansen JHE 17/04059-018 2017/10/25
U TEK 3/379 - ØSTHUS - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/3948 - 3/379 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING OPPMÅLINGSFORRETNING - TILLEGGSAREAL Karmøy Kommune v/Hilde Pettersen JHE 17/04059-019 2017/10/25
U TEK PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE AV DELTIDSSTILLING BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/25
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING SKOLEÅRET 2017-2018 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/25
U TEK PERSONALMAPPE - MAKSDATO FOR SYKEPENGER BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/25
U TEK PERSONALMAPPE - MAKSDATO FOR SYKEPENGER BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/25
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING SKOLEÅRET 2017-2018 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/25