Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 2/394 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: LABERGET BYGGESAK 17/3873 - 2/394 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: LABERGET BYGGESAK 17/3873 Torleif og Sigurd Ytreland AS MHV 17/03888-002 2017/10/24
U TEK 149/481 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER; OPPKOMA AS BYGGESAK: 17/4419 - 149/481 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG - TILTAKSHAVER: OPPKOMA AS BYGGESAK: 17/4419 Hervik Rør AS MHV 17/04306-002 2017/10/24
U TEK 5/119, 5/579 , 5/580 , 5/581 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/4593-4598 - TILLATELSE - DELINGSSAK - TILLATELSE TIL DELING AV GRUNNEIENDOM Advokat Vegard Nataas EDH 17/03798-006 2017/10/24
U TEK 86/23, 86/54, 86/79 , 86/238 - AVALDSNES - MASSEUTTAK OG FYLLING I SJØ - 86/23, 86/54, 86/79 , 86/238 - AVALDSNES - MASSEUTTAK OG FYLLING I SJØ Rogaland Fylkeskommune, Kulturseksjonen KHM 17/04425-002 2017/10/24
U TEK 149/481 - STØLSBAKKEN, SPANNE - NYBYGG ENEBOLIG - RAMMETILLATELSE - 149/481 - STØLSBAKKEN, SPANNE - NYBYGG ENEBOLIG Edb-Tjenester Norge Limited IGR 17/04419-003 2017/10/24
U TEK 5/161 OG 5/162 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM: 17/4599-4612 - TILLATELSE - DELINGSSAK - TILLATELSE TIL DELING AV GRUNNEIENDOM Eskild Kvala AS EDH 17/04257-003 2017/10/24
U SKU KULTURMILJØFREDNING I SKUDENESHAVN - TILSKUDDSORDNING/ØNSKE OM ADRESSELISTE Helge Thorsen AAL 14/03287-073 2017/10/24
I TEK 33/7 - LØKABERGVEGEN, SANDVE - PÅBYGG ENEBOLIG - 33/7 - LØKABERGVEGEN, SANDVE - PÅBYGG ENEBOLIG Oppkoma AS KHM 17/04533-001 2017/10/24
U TEK SKILTVEDTAK FRA KARMØY KOMMUNE - 2012-2015 - AMUNDSENSKOGEN SONE 30KM/T Sør-Vest Karmøy Lensmannsdistrikt KSU01 12/00480-068 2017/10/24
U TEK 63/86 - HAUGANE, NORDSTOKKE - RIVING FRITIDSBOLIG, NYBYGG ENEBOLIG - 63/86 - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Eskild Kvala AS JKV 16/01769-013 2017/10/24
U TEK 5/295 - SKARVEDNE, VEA. NYBYGG, ENEBOLIG M/LEILIGHET - 5/295 - FERDIGATTEST Rune Kværnøy JHE05 14/03726-006 2017/10/24
U TEK 15/764 - RINDAVEGEN, ÅKRA - NYBYGG LAV BOLIGBLOKK - 15/764 - FERDIGATTEST Hans J Rasmussen AS JKV 15/04897-023 2017/10/24
U TEK 112/261 - SKRE. NYBYGG, NAUST - 112/261 - FERDIGATTEST - NAUST Omega Areal AS JKV 06/00600-009 2017/10/24
U TEK 2/394 - SKUTEBERGVEGEN, SÆVIK - NYBYGG ENEBOLIG MED LEILIGHET - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 2/394 - SKUTEBERGVEGEN, SÆVIK - NYBYGG ENEBOLIG MED LEILIGHET Hellvik Hus Karmøy AS IGR 17/03873-010 2017/10/24
U TEK 64/1331 - STØLEN, STANGALAND - NYBYGG ENEBOLIG - 64/1331 - FERDIGATTEST Odd Hansen AS KMY 14/03873-014 2017/10/24
U TEK 66/578 - NORNESVEGEN, AUSTREIM. TILBYGG GARASJE - 66/578 - FERDIGATTEST Kjell Arne Sveinsvold KMY 11/02557-005 2017/10/24
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - MOTTATT OPPSIGELSE AV HUSLEIEKONTRAKT BMV 16/02533-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/24
I TEK 149/453 - SPANNE - BYGGETILSYN - 149/453 - SPØRSMÅL OM VILKÅR I FORBINDELSE MED BYGGESØKNAD Advokat Halvor Urrang Simonsen AS KMY 17/04527-001 2017/10/24
U TEK GRAVESØKNAD - ÅKRAVEGEN 143 - SVAR - GRAVESØKNAD - ÅKRAVEGEN 143 Haugaland Rørhandel AS KSU01 17/04529-002 2017/10/24
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - JFR § 5A TILSKUDD TIL PEDAGOGISK BEMANNING Aski Barnehage RHO 16/01128-288 2017/10/24
I TEK 148/947 - NORHEIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM: 17/4665-4670 - 148/947 - FULLMAKT Norheim Handelspark AS EDH 17/03995-005 26 Off.l.26 2017/10/24
I SEN REKRUTTERINGSSAK CV-BASE FOR STYREKANDIDATER - SØKNAD CV-BASE FOR STYREKANDIDATER TUS 17/02604-023 25 Offl §25 2017/10/24
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-232 25 Offl §25 2017/10/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER - TILBUD RÅDGIVER AGB 17/03546-062 25 Offl §25 2017/10/24
U SKU REKRUTTERINGSSAK PROGRAMRÅDGIVER, 100 % VIKARIAT - TRUKKET PROGRAMRÅDGIVER, 100 % VIKARIAT BLI01 17/03796-049 25 Offl §25 2017/10/24
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGESJEF - TILBUD BARNEHAGESJEF BLI01 17/03882-036 25 Offl §25 2017/10/24
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGESJEF - ARBEIDSAVTALE BARNEHAGESJEF BLI01 17/03882-037 25 Offl §25 2017/10/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - SØKNAD FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-110 25 Offl §25 2017/10/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER/VERNEPLEIER - 100% FAST VED ØSTREMTUNET - SØKNAD AUTORISERT SYKEPLEIER/VERNEPLEIER - 100% FAST VED ØSTREMTUNET NFE 17/04369-011 25 Offl §25 2017/10/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST - SØKNAD KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST JBR04 17/04442-006 25 Offl §25 2017/10/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST - SØKNAD KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST JBR04 17/04442-007 25 Offl §25 2017/10/24
I SKU REKRUTTERINGSSAK ASSISTERENDE STYRER I BYGNES VITENBARNEHAGE - SØKNAD ASSITERENDE STYRER I BYGENS VITENBARNEHAGE BLI01 17/04482-003 25 Offl §25 2017/10/24
I TEK 141/21 - LITLASUND - RIVING AV FABRIKKBYGNING - 141/21 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS KMY 17/01011-010 2017/10/24
I TEK 123/163 - SNIK - GRUNNARBEIDER BK3 - 123/163 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Berge Sag og Trelast AS JKV 16/04069-004 2017/10/24
I TEK FJORD MOTORPARK - GJELDER REGULERINGSPLAN 4013 - FJORD MOTORPARK Haver Advokatfirma AS SMO02 12/00328-214 2017/10/24
I TEK KOMMUNALE VEGER 2017-2018 - GJELDER KOMMUNAL VEG TIL EIENDOM 115/173, KOLNES Ann Iren Fredriksen HPE 17/00247-039 2017/10/24
I TEK GRAVESØKNAD - MOLDBAKKANE - OVERSENDER LOGGBOK - MOLDBAKKANE Hage & Maskin AS KSU01 17/00484-003 2017/10/24
I TEK GRAVESØKNAD - MYRDALVEGEN, ÅKREHAMN TILKOBLING - VA-LEDNING - OVERSENDER LOGGBOK - MYRDALVEGEN Hage & Maskin AS KSU01 17/02174-007 2017/10/24
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE HÅLANDSHØGDA INKL. MILJØARB. F.O.M 01.11.17 T.O.M 31.12.17 Kristin Guddal Eriksen JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/24
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE RUSVIKVN 3 B/C F.OM 01.10.17 T.O.M 31.12.17 Torbjørn Falnes JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/24
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE KOPERVIK BBH F.O.M 03.10.17 T.O.M 31.12.18 Marmary Habibi AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/24
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE BOLIG/MILJØARBEIDERTJENESTEN F.O.M 16.10.17 T.O.M 15.10.18 Marianne Nordhaug Henriksen JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/24
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE RUSVIKVN 3 B/C OG GRANVN. 27 F.O.M 06.10.17 T.O.M 31.12.17 Berit Ferkingstad JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/24
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE HÅLANDSHØGDA / MILJØARB.TJENESTEN F.O.M 09.10.17 T.O.M 31.12.17 JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/24
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 4. TILKALLINGSAVTALE RUSVIKVN 3 B/C OG GRANVN. 27 F.O.M 01.10.17 T.O.M 31.12.17 Hanne Kristin Hansen JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/24
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE LITLABJØRGVEGEN F.O.M 03.10.17 T.O.M 03.06.18 Anette Bråtun JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/24
I SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR SFO GKH01 17/04538-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/24
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - JFR § 5A TILSKUDD TIL PEDAGOGISK BEMANNING Espira Karmsund Barnehage RHO 16/01128-289 2017/10/24
I TEK 58/130 - KOPERVIK - BEGJÆRING OM RESEKSJONERING - 58/130 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT, RESEKSJONERING Statens Kartverk Tinglysingen HAS 17/02467-006 2017/10/24
U TEK 5/119, 5/579 , 5/580 , 5/581 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/4593-4598 - 5/119, 5/579 , 5/580 , 5/581 - VEDR. DELINGSSØKNAD Advokat Vegard Nataas EDH 17/03798-007 2017/10/24
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - TINGLYSING AV PANTEOBLIGASJON FAVNAMYRBORETTSLAG ORG NR 953 629 739, ANDELSNR. 00001 I KARMØY KOMMUNE AMA 16/04537-291 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/24
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - MOTTATT OPPSIGELSE AV HUSLEIEKONTRAKT BMV 17/04052-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/24
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - JFR §5A TILSKUDD TIL PEDAGOGISK BEMANNING Espira Sletten Barnehage RHO 16/01128-291 2017/10/24
U TEK 1/18 - OSPØY, VEDØY, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 1/18 - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD Thomas Boge EDH 17/04340-003 2017/10/24
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - JFR § 5A TILSKUDD TIL PEDAGOGISK BEMANNING Espira Tjøsvoll Barnehage RHO 16/01128-292 2017/10/24
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 3. TILKALLINGSAVTALE SKUDENES BBH F.O.M 01.10.17 T.O.M 29.09.18 Marmary Habibi AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/24
I HSE PERSONALMAPPE - GODKJENNING HELSEFAGARBEIDER AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/24
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR: INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 17/04396-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/24
I HSE PERSONALMAPPE - EGENERKLÆRING HELSE ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/24
I SEN PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM SERVICEKONSULENT VED SERVICETORGET Annelin Mannes GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/24
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - JFR § 5A TILSKUDD TIL PEDAGOGISK BEMANNING Espira Veldetun Barnehage RHO 16/01128-293 2017/10/24
U HSE KLAGE PÅ SAKSGANG - KLAGE PÅ SAKSGANG JBR03 Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/10/24
I SEN LEDSAGERBEVIS - FUNKSJONSHEMMEDE - SØKNAD OM LEDSAGERBEVIS FOR FUNKSJONSHEMMEDE TVI 17/04534-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/24
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - JFR § 5A TILSKUDD TIL PEDAGOGISK BEMANNING Espira Østrem Barnehage RHO 16/01128-294 2017/10/24
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - SLETTING AV TINGLYST PANTEDOKUMENT AMA 16/04537-292 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/24
I TEK PERSONALMAPPE - INNVILGET AVTALEFESTET PENSJON FRA KLP BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/24
U SKU ELEVMAPPE - SVAR - SØKNAD OM RESSURSER TIL SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/24
I SEN HOOK FOOD & DRINKS - AKCAN AS SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - UTTALELSE - SØKNAD OM SERVERINGS OG SKJENKEBEVILLING AKCAN AS, HOOK FOOD & DRINKS EVI1 17/04397-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/24
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - JFR 5A TILSKUDD TIL PEDAGOGISK BEMANNING Espira Århaug Barnehage RHO 16/01128-295 2017/10/24
U TEK PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/24
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 4. TILKALLINGSAVTALE HJEMMETJENESTEN SØR F.O.M 20.10.17 T.O.M 20.10.18 Kristine Tjøsvoll ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/24
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 17/04535-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/24
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - JFR § 5A TILSKUDD TIL PEDAGOGISK BEMANNING Fladaberg Fus Barnehage AS RHO 16/01128-296 2017/10/24
I TEK DANSEARRANGEMENT/UTEARRANGEMENT/FESTIVALER 2017 - MELDING OM ARRANGEMENT - HOLMEN 13-15 - MORD À LA CARTE 02.11.17 - SILK Skudenes Internasjonale Litteratur- og Kulturfestival JHN 17/00127-069 2017/10/24
U TEK 5/161 OG 5/162 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM: 17/4599-4612 - 5/161 OG 5/162 - VEDR. DELINGSSØKNAD Eskild Kvala AS EDH 17/04257-004 2017/10/24
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - JFR § 5A TILSKUDD TIL PEDAGOGISK BEMANNING Hakkebakkeskogen Barnehage RHO 16/01128-297 2017/10/24
I SKU OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 17/04536-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/24
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/24
I TEK SPESIELLE TILTAK I LANDBRUKET - OMFORDELING HØSTEN 2017 - TILSKUDD TIL DRENERING Fylkesmannen i Rogaland - Landbruksavd. BJP01 12/00396-037 2017/10/24
I TEK VANN OG VASSDRAG - ARBEIDSGRUPPEMØTE I HAUGALANDET VANNOMRÅDE, ONSDAG 1. NOVEMBER Sven-Kato Ege, vannområdekoordinator for Haugalandet ELO 12/00054-020 2017/10/24
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING SKOLEÅRET 2017-2018 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/24
I SEN SØKNADER UTENOM FASTE TILSKUDDSORDNINGER 2012-2018 - SØKNAD OM STØTTE TIL NVIOS NYERVÆRVEDE/LEIDE LOKALER NVIO v/Frank Torbjørn Skofteland KTV 12/00098-251 2017/10/24
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE SKUDENES BBH F.O.M 25.09.17 T.O.M 31.05.18 Veronica Andersen Steinstø AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/24
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - JFR § 5A TILSKUDD TIL PEDAGOGISK BEMANNING Stiftelsen Kf Ansattes Barnehage RHO 16/01128-298 2017/10/24
I HSE PERSONALMAPPE - ATTESTER / VITNEMÅL TIL TILKALLINGSAVTALE AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/24
U TEK STARTLÅN - TILSAGN - STARTLÅN - FORHÅNDSGODKJENNING RBE08 17/04307-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/24
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 17/04539-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/24
I TEK KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2017 - 58/31 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE Procon AS SKM 17/00008-127 2017/10/24
U TEK 5/63, 5/92, 5/556 OG 5/573 - VEA - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING 5/92 I KARMØY KOMMUNE Vea Ann Karin Borch MNE02 17/04118-017 2017/10/24
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM FAGARBEIDER VED HJEMMETJENESTEN NORD Cathrine Landsnes LAV Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/24
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - JFR § 5A TILSKUDD TIL PEDAGOGISK BEMANNING Kopervik Menighetsbarnehage AS RHO 16/01128-299 2017/10/24
U TEK 5/63, 5/92, 5/556 OG 5/573 - VEA - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING I KARMØY KOMMUNE Olsen Lena MNE02 17/04118-018 2017/10/24
U SKU ELEVMAPPE - SVAR - SØKNAD OM RESSURSER TIL SPESIALUNDERVISNING SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/24
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/24
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 5/466 - BESTILLING AV NABOLISTE - TILTAK I K Gabrielsen GEL 17/00012-536 2017/10/24
I TEK 148/1031 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - FLATNES, SVEIN MORTEN - 148/1031 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - FLATNES, SVEIN MORTEN Svein Morten Flatnes BJP01 17/04542-001 26 Off.l.26 2017/10/24
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - TILDELING AV BOLIG BMV 17/04541-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/24
I SKU OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM OPPLEVELSESKORT ANKO 17/04553-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/24
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 15/2177 - BESTILLING AV NABOLISTE Garvik Prosjekt AS GEL 17/00012-537 2017/10/24
U TEK PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/24
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - JFR § 5A TILSKUDD TIL PEDAGOGISK BEMANNING Kyrkjebakken Barnehage RHO 16/01128-300 2017/10/24
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - JFR § 5A TILSKUDD TIL PEDAGOGISK BEMANNING Læringsverkstedet Barnehage RHO 16/01128-301 2017/10/24
U HSE ANSKAFFELSE AV TV-SIGNALER TIL SYKEHJEM OG BOLIGER - SPØRSMÅL OG SVAR - 20.10.2017 Doffin CBE02 17/01158-005 2017/10/24
U HSE ANSKAFFELSE AV TV-SIGNALER TIL SYKEHJEM OG BOLIGER - TILBAKEMELDING TIL DIPLEX AS Diplex AS CBE02 17/01158-006 2017/10/24
U HSE ANSKAFFELSE AV TV-SIGNALER TIL SYKEHJEM OG BOLIGER - SPØRSMÅL OG SVAR - 24.10.2017 Doffin CBE02 17/01158-007 2017/10/24
I TEK 130/7 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - VIKINGSTAD, KJETIL - 130/7 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - VIKINGSTAD, KJETIL Kjetil Vikingstad BJP01 17/04543-001 26 Off.l.26 2017/10/24
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE AV 50 % AV STILLING/SØKNAD OM PERMISJON ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/24
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - JFR § 5A TILSKUDD TIL PEDAGOGISK BEMANNING Stiftelsen Norheim Barnehage RHO 16/01128-302 2017/10/24
I TEK 64/1549 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - KARMØY KOMMUNE - 64/1549 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - KARMØY KOMMUNE Karmøy Kommune BJP01 17/04544-001 2017/10/24
U HSE PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV STILLING / OVERGANG TIL ANNEN STILLING AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/24
I TEK 12/401 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - EINARSEN, JOHANNE ELISE - 12/401 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - EINARSEN, JOHANNE ELISE Johanne Elise Einarsen BJP01 17/04545-001 26 Off.l.26 2017/10/24
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - JFR § 5A TILSKUDD TIL PEDAGOGISK BEMANNING Rusvik Naturbarnehage RHO 16/01128-303 2017/10/24
I TEK 123/163 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG REKKEHUS - BK3 1 BYGGESAK: 16/4310 - 123/163 - FERDIGMELDING RØR BYGGESAK: 16/4310 Vassbakk & Stol AS ALS06 16/04622-003 2017/10/24
I TEK 64/1550 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - KARMØY KOMMUNE - 64/1550 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - KARMØY KOMMUNE Karmøy Kommune BJP01 17/04546-001 2017/10/24
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - JFR § 5A TILSKUDD TIL PEDAGOGISK BEMANNING Ryvingen Barnehage RHO 16/01128-304 2017/10/24
U TEK 12/401 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - EINARSEN, JOHANNE ELISE - SVAR - 12/401 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - EINARSEN, JOHANNE ELISE Reidar Sund Revisjon AS BJP01 17/04545-002 2017/10/24
U TEK 148/1031 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - FLATNES, SVEIN MORTEN - SVAR - 148/1031 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - FLATNES, SVEIN MORTEN Svein Morten Flatnes BJP01 17/04542-002 2017/10/24
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - JFR § 5A TILSKUDD TIL PEDAGOGISK BEMANNING Sandhåland Musikk-Gårdsbarnehage AS RHO 16/01128-305 2017/10/24
I TEK BB1 MOKSHEIMTUNET - TEKNISK PLAN - OVERSENDER SKILTPLAN - BB1 MOKSHEIMTUNET - TEKNISK PLAN Cowi AS KSU01 16/02032-033 2017/10/24
I TEK 51/24 - KRAV OM RETTING I EIENDOMSKARTET - MATRIKKELEN - 51/24 - EIENDOMSKARTET TIL KRAV OM RETTING - MATRIKKELEN Reidun Falnes Hellesen XXI 17/04450-003 2017/10/24
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - AVSLAG PÅ SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 14/02783-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/24
U TEK 119/72 - TUASTADVEGEN, MYKJE - NYBYGG GARASJE OG BOD - 119/72 - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD Håkon Lindø EDH 17/04508-002 2017/10/24
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - JFR § 5 A TILSKUDD TIL PEDAGOGISK BEMANNING Slågstemmen Barnehage SA RHO 16/01128-306 2017/10/24
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE SKUDENES BBH F.O.M 11.09.17 T.O.M 11.09.18 Kaia Leirvik Haga AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/24
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - JFR § 5 A TILSKUDD TIL PEDAGOGISK BEMANNING Små Barnehager AS RHO 16/01128-307 2017/10/24
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE VEA SYKEHJEM F.O.M 12.10.17 T.O.M 31.08.18 Andrea Eide AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/24
U TEK PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/24
I SEN GRAVESØKNAD - SLETTEBØVEGEN 55 - GRAVESØKNAD - SLETTEBØVEGEN 55 Khv AS TOG 17/04562-001 2017/10/24
I TEK 48/6 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KÅRE EMIL ROSSEID - 48/6 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - KÅRE EMIL ROSSEID Vedavågen Rør AS ALS06 17/04192-003 2017/10/24
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE BYGNESTUNET F.O.M 14.08.17 T.O.M 14.08.18 Martine Tjøsvoll AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/24
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNADER OM STIPEND - 2017 Sissel Thomassen Dam SALF 17/00009-170 2017/10/24
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET TILKALLINGSAVTALE STORESUND BBH F.O.M 01.01.18 T.O.M 31.12.18 Ranveig Leithe AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/24
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE KORTTID NORHEIM BBH F.O.M 16.10.17 T.O.M 16.10.18 Kjersti Murud AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/24
I HSE TILLEGGSSAK - MELDING SALF Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/10/24
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE AV STILLING SOM HELSEFAGARBEIDER VED SKUDENES BBH AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/24
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE NORHEIM BBH F.O.M 13.10.17 T.O.M 12.10.18 Malin Grønnevik Rasmussen AGB 17/04462-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/24
I HSE TILLEGGSSAK - MELDING SALF Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/10/24
I TEK PLAN 164-1 - REGULERINGSPLAN FOR HÅLANDSVÅGEN - ENDRING - FRA SMÅBÅTANLEGG TIL NAUST - 42/30 - GODKJENT 27.2.2018 - ANNONSE - OPPSTART AV REGULERINGSARBEID PLAN 164-1 - REGULERINGSPLAN FOR HÅLANDSVÅGEN - 42/30 - ENDRING AV SMÅBÅTANLEGG TIL NAUST Edb-Tjenester Norge Limited BHA02 17/03593-004 2017/10/24
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE VEA SYKEHJEM F.O.M 12.10.17 T.O.M 31.01.18 Amalie Helen Grindhaug AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/24
I SEN PERSONALMAPPE - MELDING OM NY HTV GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/24
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE NORHEIM BBH F.O.M 13.10.17 T.O.M 19.08.18 Kenneth Christian Dahle Jensen AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/24
I TEK 147/683 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - BYGG 3 - TILTAKSHAVER: BERGE SAG BYGGESAK 16/1775 - 147/683 - FERDIGMELDING RØR BYGGESAK 16/1775 Vassbakk & Stol AS ALS06 16/02614-003 2017/10/24
I TEK 147/683 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - BYGG 4 - TILTAKSHAVER: BERGE SAG BYGGESAK 16/1776 - 147/683 - FERDIGMELDING RØR BYGGESAK 16/1776 Vassbakk & Stol AS ALS06 16/02613-003 2017/10/24
I TEK 147/683 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - BYGG 5 - TILTAKSHAVER: BERGE SAG BYGGESAK 16/1778 - 147/683 - FERDIGMELDING RØR BYGGESAK 16/1778 Vassbakk & Stol AS ALS06 16/02612-003 2017/10/24
I TEK 147/683 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - BYGG 6 - TILTAKSHAVER: BERGE SAG BYGGESAK 16/1779 - 147/683 - FERDIGMELDING RØR BYGGESAK 16/1779 Vassbakk & Stol AS ALS06 16/02611-003 2017/10/24
I TEK 147/683 - RØRLEGGERMELDING - BYGG 7 - TILTAKSHAVER: BERGE SAG OG TRELAST BYGGESAK 17/2133 - 147/683 - FERDIGMELDING RØR BYGGESAK 17/2133 Vassbakk & Stol AS ALS06 17/02198-003 2017/10/24
I TEK 123/163 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG REKKEHUS - BK3 2 BYGGESAK: 16/4310 - 123/163 - FERDIGMELDING RØR BYGGESAK: 16/4310 Vassbakk & Stol AS ALS06 16/04623-003 2017/10/24
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - JFR § 5A TILSKUDD TIL PEDAGOGISK BEMANNING Steinarskogen Fus Barnehage AS RHO 16/01128-308 2017/10/24
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM MILJØARBEIDER VED STANGELAND UNGDOMSSKOLE Son Van Vo BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/24
I TEK 123/163 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG REKKEHUS - BK3 3 BYGGESAK: 16/4310 - 123/163 - FERDIGMELDING RØR BYGGESAK: 16/4310 Vassbakk & Stol AS ALS06 16/04624-003 2017/10/24
I TEK 123/151 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - BF01-3 - TILTAKSHAVER: BERGE SAG BYGGESAK 16/2046 - 123/151 - FERDIGMELDING RØR BYGGESAK 16/2046 Vassbakk & Stol AS ALS06 16/02144-003 2017/10/24
I TEK 123/150 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - BF01-2 - TILTAKSHAVER: BERGE SAG BYGGESAK 16/2047 - 123/150 - FERDIGMELDING RØR BYGGESAK 16/2047 Vassbakk & Stol AS ALS06 16/02143-003 2017/10/24
I TEK 123/152 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - BF02-1 - TILTAKSHAVER: BERGE SAG BYGGESAK 16/4156 - 123/152 - FERDIGMELDING RØR BYGGESAK 16/4156 Vassbakk & Stol AS ALS06 16/02167-003 2017/10/24
I TEK 123/154 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - BF02-3 - TILTAKSHAVER: BERGE SAG BYGGESAK 16/4158 - 123/154 - FERDIGMELDING RØR BYGGESAK 16/4158 Vassbakk & Stol AS ALS06 16/02169-003 2017/10/24
U SEN PERSONALMAPPE - KORRIGERT P2 - 70 % HTV FRA 01.11.17 GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/24
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 17/04555-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/24
I TEK 123/157 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - BF03-2 - TILTAKSHAVER: BERGE SAG BYGGESAK 16/2622 - 123/157 - FERDIGMELDING RØR BYGGESAK 16/2622 Vassbakk & Stol AS ALS06 16/02172-003 2017/10/24
I TEK 123/158 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - BF03-3 - TILTAKSHAVER: BERGE SAG BYGGESAK 16/2623 - 123/158 - FERDIGMELDING RØR BYGGESAK 16/2623 Vassbakk & Stol AS ALS06 16/02173-003 2017/10/24
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - JFR § 5A TILSKUDD TIL PEDAGOGISK BEMANNING Steinhaugane Fus RHO 16/01128-309 2017/10/24
I TEK 123/163 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG REKKEHUS - BK3 4 BYGGESAK: 16/4311 - 123/163 - FERDIGMELDING RØR BYGGESAK: 16/4311 Vassbakk & Stol AS ALS06 16/04626-003 2017/10/24
I TEK 123/163 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG REKKEHUS - BK3 5 BYGGESAK: 16/4311 - 123/163 - FERDIGMELDING RØR BYGGESAK: 16/4311 Vassbakk & Stol AS ALS06 16/04627-003 2017/10/24
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 17/04556-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/24
I TEK 123/163 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG REKKEHUS - BK3 6 BYGGESAK: 16/4311 - 123/163 - FERDIGMELDING RØR BYGGESAK: 16/4311 Vassbakk & Stol AS ALS06 16/04628-003 2017/10/24
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - JFR § 5A TILSKUDD TIL PEDAGOGISK BEMANNING Kirketunet Barnehage RHO 16/01128-310 2017/10/24
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 14/04069-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/24
U TEK PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE AV STILLING BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/24
I TEK NÆRINGSTOMT - HUSØY INDUSTRIOMRÅDE - FORESPØRSEL OM NÆRINGSTOMT - HUSØY INDUSTRIOMRÅDE Stålsenteret AS SKM 17/04557-001 2017/10/24
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FUNKSJONSHEMMEDE - KLAGE PÅ AVSLAG OM PARKERINGSTILLATELSE NJO 17/04032-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/24
U HSE ANSKAFFELSE - UTSTYR TIL MERÅPENT BIBLIOTEK - TIL SIGNERING - AVTALE OM KJØP AV UTSTYR TIL MERÅPENT BIBLIOTEK Biblioteksentralen SA CBE02 17/01154-064 2017/10/24
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR: OMGJORT ETTER KLAGE PÅ AVSLAG PÅ PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM PASSASJER NJO 12/02156-011 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/24
U TEK 66/32 - AUSTREIM, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/4756 - 66/32 - MOTTATT UFULLSTENDIG DELINGSSØKNAD Geir Ingvar Eike EDH 17/04474-003 2017/10/24
I SEN LEDSAGERBEVIS - FUNKSJONSHEMMEDE - SØKNAD OM LEDSAGERBEVIS FOR FUNKSJONSHEMMEDE TVI 17/04558-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/24
U TEK 85/65 - AVALDSNES - SØKNAD OM BRUKSENDRING - 85/65 - RETUR AV SØKNAD Otto Brandal KHM 17/01938-006 2017/10/24
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE SKUDENES BBH F.O.M 01.10.17 T.O.M 12.10.18 Caroline Pettersen AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/24
I TEK ORGANISK MATERIELRETUR - UTSLIPPSTILLATELSE - KONTROLLRAPPORT: INSPEKSJON VED ORGANISK MATERIELRETUR AS PÅ STORØY (KOPIMOTTAKER) KONTROLLNUMMER: 2017.051.I.FMRO Fylkesmannen i Rogaland PEID 17/04563-001 2017/10/24
I TEK GEMINOR AS - UTSLIPPSTILLATELSE - INSPEKSJONSRAPPORT - GEMINOR, STORØY (KOPIMOTTAKER) KONTROLLNUMMER: 2017.011.I.FMRO Fylkesmannen i Rogaland PEID 16/01759-009 2017/10/24
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - KLAGE PÅ AVSLAG OM PARKERINGSTILLATELSE NJO 14/01987-010 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/24
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE SKUDENES BBH F.O.M 01.10.17 T.O.M 12.10.18 Anne Beth Hansen AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/24
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/24
U TEK 1/18 - VEDØY - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 17/1209 - PARSELL 1 - 1/18 - VEDØY - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 17/1209 - PARSELL 1 Thomas Boge AMJ 17/02613-006 2017/10/24
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET TILKALLINGSAVTALE ÅKRA SKOLE F.O.M 01.08.17 T.O.M 30.07.18 BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/24
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - FORESPØRSEL OM GJELDSFORHOLD GST 16/04537-293 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/24
I TEK 148/947 - NORHEIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/5058 - 148/947 - FULLMAKT Norheim Handelspark AS EDH 17/04424-004 26 Offl.§26 2017/10/24
I TEK 148/947 - NORHEIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/5041,5042 (5043-5050 UTGÅR) - 148/947 - FULLMAKT Norheim Handelspark AS EDH 17/04294-005 26 Offl.§26 2017/10/24
U TEK 1/18 - VEDØY - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 17/1209 - PARSELL 1 - 1/18 - VEDØY - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 17/1209 - PARSELL 1 Thomas Boge AMJ 17/02613-007 2017/10/24
I TEK 148/947 - NORHEIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/4700 - 148/947 - FULLMAKT Norheim Handelspark AS EDH 17/04412-004 26 Offl.§26 2017/10/24
I TEK ORGANISK MATERIELRETUR - UTSLIPPSTILLATELSE - VEDTAK OM STANS I MOTTAK AV AVFALL Fylkesmannen i Rogaland PEID 17/04563-002 2017/10/24
I SEN GRAVESØKNAD - STONGVEGEN 2 OG 6 - GRAVESØKNAD - STONGVEGEN 2 OG 6 GTA AS TOG 17/04564-001 2017/10/24
U HSE ANSKAFFELSE - UTSTYR TIL MERÅPENT BIBLIOTEK - SVAR - SPØRSMÅL OM KONTRAKTSIGNERING OG KONTAKTPERSON Biblioteksentralen SA CBE02 17/01154-066 2017/10/24
U TEK 148/969, 149/24, 149/322 OG 149/323 - SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER GARVIK TOMTEUTVIKLING AS - 148/969, 149/24, 149/322 OG 149/323 - UNDERRETTING ETTER SAMMENSLÅING Garvik Tomteutvikling AS MAH 17/04531-003 2017/10/24
I SEN TILLEGGSSAK - UNDERSKREVET PROTOKOLL FRA DRØFTINGSMØTET 24.10.17 TUS Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/10/24
I TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - TV-KONTROLL - KLÆHAUGVEGEN 21 Ragn Sells AS ABU01 13/00434-066 2017/10/24
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM SYKEPLEIER VED ROP NORD Keth Elisabeth Solberg MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/24
U TEK NY KLOAKK - JOMFRUVEGEN 1. ETAPPE - KLOAKKOVERFØRING VORMEDAL - NORHEIM - UTSETTELSE OMKOBLING AV SLUK I KJELLERHALS. NY KLOAKK - JOMFRUVEGEN Arne Gudmundsen JTH 16/00196-093 2017/10/24
U TEK 106/77 - VARANESVEGEN, FOSNANES - SØKNAD OM OPPMÅLINGSFORRETNING - 106/77 OG 106/5 UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Inge Vaaga ALA04 17/03179-023 2017/10/24
U TEK BESTILLINGSSKJEMA - OPPSTARTSMØTE - PLANARBEID - BESTILLINGSSKJEMA - OPPSTARTSMØTE YSL 17/04420-005 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2017/10/24
U TEK MELDING OM GRUNNERVERV/EKSPROPRIASJON SAMLESAK - ULIKE GNR. - SVAR - REF VEGVESEN SAK 15/244684-88 - MELDING OM GRUNNERVERV/EKSPROPRIASJON I KARMØY KOMMUNE Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted ALA04 17/04446-002 2017/10/24