Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 2/395 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: HELLVIK HUS BYGGESAK 17/2867 - 2/395 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG BOLIGFORMÅL - TILTAKSHAVER: HELLVIK HUS BYGGESAK 17/2867 Hellvik Hus Karmøy AS ORO01 17/02980-002 2017/10/23
U TEK 15/120 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG TILTAKSHAVER: GRINDHAUG BYGGESAK: 17/3335 - 15/120 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG, TILTAKSHAVER: GRINDHAUG BYGGESAK: 17/3335 S O Lund AS MHV 17/03408-002 2017/10/23
U SKU PERSONALMAPPE - REFERAT FRA MØTE BLI01 Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/10/23
U TEK 149/482 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: FÆRAAS EIENDOM AS BYGGESAK 17/4423 - 149/482 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG - TILTAKSHAVER: FÆRAAS EIENDOM AS BYGGESAK 17/4423 Hervik Rør AS MHV 17/04304-002 2017/10/23
U TEK 119/259 - FRITAK FOR FEIEAVGIFT - SVAR - 119/259 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT Caroline Stakkestad BSO02 17/04203-002 2017/10/23
U TEK 22/52 - FRITAK FOR FEIEAVGIFT - SVAR - 22/52 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT Odd Olsen BSO02 17/04237-003 24 Offl.§24 2017/10/23
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FLYTTEMELDING INN BMV 17/01406-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/23
U TEK 142/788 - TUNVEGEN, STORASUND, SØKNAD OM ENEBOLIG M/INTEGRERT GARASJE - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 142/788 - TUNVEGEN, STORASUND, SØKNAD OM ENEBOLIG M/INTEGRERT GARASJE Byggmester Geir Ove Stokke KIS 17/03066-006 2017/10/23
U TEK 12/405 - FRITAK FOR FEIEAVGIFT - SVAR - 12/405 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT MANNES, INGEBORG Ingeborg Sundvoll Dale Mannes BSO02 17/04239-002 2017/10/23
U TEK 15/1103 - FRITAK FOR FEIEAVGIFT - SVAR - 15/1103 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT Jan Inge Suggelia BSO02 17/03293-002 2017/10/23
U TEK 15/2284 - FRITAK FOR FEIEAVGIFT - SVAR - 15/2284 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT Oddmund Paulsen BSO02 17/03444-002 2017/10/23
U TEK 16/226 - FRITAK FOR FEIEAVGIFT - SVAR - 16/226 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT Cesilie Vikra BSO02 17/03511-002 2017/10/23
U TEK 15/117 - KOMMUNALE AVGIFTER - SVAR - 15/117 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT Karl Sjøen BSO02 12/02146-008 2017/10/23
U TEK 15/745 - FRITAK FOR FEIEAVGIFT - SVAR - 15/745 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT Kjell Rasmussen BSO02 17/03670-002 2017/10/23
U TEK 87/3 - FRITAK FOR FEIEAVGIFT - SVAR - 87/3 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT Halvor Magne Velde BSO02 17/03778-002 2017/10/23
U TEK 148/163 - FRITAK FOR FEIEAVGIFT - SVAR - 148/163 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT Kjetil Waage BSO02 17/03838-002 2017/10/23
U TEK 148/816 - NORHEIM AKTIVITETSHUS BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - RAPPORT ETTER BRANNTILSYN VED SPORTSKLUBBEN NORD Sportsklubben Nord TEA01 12/00165-017 2017/10/23
U TEK 15/2131/0/9 - FRITAK FOR FEIEAVGIFT - GRUNNVIKJÅ 33 - SVAR - 15/2131/0/9 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT Gunn Tove Apelseth BSO02 17/03967-002 2017/10/23
U TEK 64/1252 - FRITAK FOR FEIEAVGIFT - SVAR - 64/1252 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT Aud Lilly Haaland BSO02 17/04166-002 2017/10/23
U TEK 11/90 - FRITAK FOR FEIEAVGIFT - SVAR - 11/90 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT Einar Heng BSO02 17/04314-002 2017/10/23
I TEK 119/72 - TUASTADVEGEN, MYKJE - NYBYGG GARASJE OG BOD - 119/72 - TUASTADVEGEN, MYKJE - NYBYGG GARASJE OG BOD Håkon Lindø EDH 17/04508-001 2017/10/23
U TEK 149/482 - STØLSBAKKEN, SPANNE - NYBYGG ENEBOLIG - RAMMETILLATELSE - 149/482 - STØLSBAKKEN, SPANNE - NYBYGG ENEBOLIG Edb-Tjenester Norge Limited IGR 17/04423-002 2017/10/23
U TEK 4/38 - FRITAK FOR FEIEAVGIFT - SVAR - 4/38 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT LUND, INGLEIV Ingleiv Lund BSO02 17/03272-004 2017/10/23
U TEK 2/395 - SKUTEBERGVEGEN, SÆVIK - NYBYGG ENEBOLIG - RAMMETILLATELSE - 2/395 - BLEIKMYRVEGEN, SÆVIK - NYBYGG ENEBOLIG Hellvik Hus Karmøy AS IGR 17/02867-008 2017/10/23
I TEK 47/18 - FLADABERG, VIK, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD.17/1009 - PARSELL 1 - 47/18 - VEDR. OPPMÅLINGSFORRETNINGER Tor Oskar Hellesland XXI 17/01625-007 2017/10/23
I TEK 70/64 - BREKKE - FORSTØTNINGSMUR, NYBYGG NAUST OG BRYGGE - 70/64 - MOTTATT MANGLER, VEDRØRENDE BYA OG TILLATELSE FRA KARMSUND HAVNEVESEN Eskild Kvala AS EDH 17/04330-003 2017/10/23
I TEK 68/441 - FLESLANDVEGEN, INDRE EIDE - UTSLIPPSTILLATELSE - 68/441 - FLESLANDVEGEN, INDRE EIDE - UTSLIPPSTILLATELSE Vedavågen Rør AS OHA 17/04509-001 2017/10/23
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 43/485 - BESTILLING AV NABOLISTE - TILTAK I K Gabrielsen GEL 17/00012-529 2017/10/23
I TEK 149/459 - POSTEN OG BRINGS HAUGESUNDSTERMINAL BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - TILBAKEMELDING - BRANNFOREBYGGENDE TILSYN 149/459 - POSTEN OG BRINGS HAUGESUNDSTERMINAL Posten Norge AS Logistikk Haugesund JHN 13/02175-012 2017/10/23
I TEK 26/7 - KVILHAUG. NYBYGG, UTSTYRSBOD OG 15 M HØY MAST FOR NETCOM GSM MOBIL-TELEKOMMUNIKASJON - 26/7 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Telia Norge AS JHE05 04/02677-017 2017/10/23
I TEK KOMMUNALT TILSKUDD - FRILUFTSLIV 2017 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL BENKER, FERKINGSTAD HAVN Ferkingstad båtforening PCH01 17/00795-014 2017/10/23
I TEK 123/39 - SNIKVEGEN, SNIK - BILOPPSTILLINGSPLASS - 123/39 - ANMODNING OM FORHÅNDSKONFERANSE Espen Schjønning Westre OHA 17/04510-001 2017/10/23
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING SKOLEÅRET 2017-2017 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/23
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-231 25 Offl §25 2017/10/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER/VERNEPLEIER - 100% FAST VED ØSTREMTUNET - SØKNAD AUTORISERT SYKEPLEIER/VERNEPLEIER - 100% FAST VED ØSTREMTUNET NFE 17/04369-010 25 Offl §25 2017/10/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST - SØKNAD KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST JBR04 17/04442-005 25 Offl §25 2017/10/23
I SKU TILSKUDD FESTIVALER 2018 - SØKNAD OM STØTTE TIL BARNEFESTIVALEN HAUGALAND Barnefestivalen Haugaland v/Eva B. Kvalevaag AHT01 18/00004-002 2017/10/23
I TEK 84/31 - KOLSTØNESET, VÅGE. UTSLIPPSTILLATELSE - 84/31 - SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE RØRLEGGERMELDING: 17/4514 Vassbakk & Stol AS OHA 17/04513-001 2017/10/23
I TEK 57/466 - KOMMUNALE AVGIFTER - 57/466 - SØKNAD OM FRITAK FOR KOMMUNALE AVGIFTER Arild Eliassen ALS06 17/04507-001 2017/10/23
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 72/210 - BESTILLING AV NABOLISTE - TILTAK I K Gabrielsen GEL 17/00012-530 2017/10/23
I TEK 149/474, 149/475, 149/477 OG 149/478 - SPANNE - SØKNAD OM DISPENSASJON SAKEN UTGÅR - 149/474, 149/475, 149/477 OG 149/478 - SPANNE - SØKNAD OM DISPENSASJON Block Watne AS IGR 17/04517-001 2017/10/23
I TEK STARTLÅN - PANTEATTEST Dnb Forsikring AS RBE08 17/04333-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/23
I TEK BB1 MOKSHEIMTUNET - TEKNISK PLAN - REFERAT FRA BYGGEMØTE NR. 15 - DATO: 18.10.17 - BERGE SAG OG TRELAST AS Cowi AS BTH04 16/02032-032 2017/10/23
I TEK TEKNISK PLAN FOR LYNGTUNET - REFERAT FRA BYGGEMØTE 30 - LYNGTUNET - DATO: 18.10.17 Cowi AS BTH04 16/00642-074 2017/10/23
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE RUSVIKVN 3 B/C F.OM 01.10.17 T.O.M 31.12.17 Torbjørn Falnes JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/23
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE RUSVIKVN 3 B/C OG GRANVN. 27 F.O.M 06.10.17 T.O.M 31.12.17 Berit Ferkingstad JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/23
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE HÅLANDSHØGDA INKL. MILJØARB. F.O.M 01.11.17 T.O.M 31.12.17 Kristin Guddal Eriksen JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/23
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 15/01381-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/23
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM PASSASJER NJO 14/03895-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/23
I TEK 66/148 - NORNESVEGEN, AUSTREIM TIL-, PÅBYGG, OG BRUKSENDRING AV BOLIG, NYBYGG GARASJE - 66/148 - NORNESVEGEN, AUSTREIM TIL-, PÅBYGG, OG BRUKSENDRING AV BOLIG, NYBYGG GARASJE Hereid Hus AS KIS 17/04519-001 2017/10/23
I TEK TEKNISK PLAN - SLETTAVIKA - NOTAT FRA BYGGEMØTE NR. 4 - DATO: 20.10.17 TEKNISK PLAN - SLETTAVIKA Ing John Alvseike - rådgivende ingeniørfirma BTH04 17/01567-019 2017/10/23
I SKU REALFAGSKOMMUNE - REALFAGSKOMMUNER I PULJE 1 - SVAR PÅ SØKNAD OM MIDLER TIL FORLENGELSE UT 2019 Utdanningsdirektoratet BNO 15/05028-025 2017/10/23
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR PÅ OPPSIGELSE VED MOTTAK AV STILLING JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/23
I TEK OVERFØRING AV STARTLÅN TIL NY BOLIG - FORSIKRINGSATTEST - 59925709 RBE08 17/03690-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/23
I SEN PERSONALMAPPE - TILSAGN OM VARIG TILRETTELAGT ARBEID I ORDINÆR VIRKSOMHET GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/23
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE HÅLANDSHØGDA / MILJØARB.TJENESTEN F.O.M 09.10.17 T.O.M 31.12.17 JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/23
U SEN PERSONALMAPPE - TILBUD OM MIDLERTIDIG STILLING I SERVICETORGET GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/23
U TEK 4/58 OG 270 - 3/461 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - HELGESEN, BERIT FREDRIKKE - SVAR - 4/58 OG 270 - 3/461 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - HELGESEN, BERIT FREDRIKKE Berit Fredrikke Helgesen BJP01 17/04493-002 2017/10/23
I TEK 148/816 - NORHEIM AKTIVITETSHUS BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - OVERSENDER BRANNTEGNINGER OVER NORDHUSET - PROSJEKT 3043 Sportsklubben Nord TEA01 12/00165-018 2017/10/23
I TEK UTSKIFTING AV VANNLEDNING - HUSØYVEGEN 141 TIL 149 - FORSLAG TIL GJENNOMFØRINGSAVTALE - VA-ANLEGG HUSØY Petter J. Rasmussen AS HDO 17/04512-001 2017/10/23
U TEK 85/214 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - VELAND, TOVE RAAKE OG KÅRE WILHELM - SVAR - 85/214 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - VELAND, KÅRE WILHELM Advokat Knut M Haavik BJP01 17/04494-003 2017/10/23
U SEN PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - MANGELBREV I FORBINDELSE MED KLAGE PÅ AVSLAG OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 17/03952-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/23
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 4. TILKALLINGSAVTALE RUSVIKVN 3 B/C OG GRANVN. 27 F.O.M 01.10.17 T.O.M 31.12.17 Hanne Kristin Hansen JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/23
I TEK 84/31 - RØRLEGGERMELDING: UTSLIPPSTILLATELSE - TILTAKSHAVER: VASSBAKK & STOL UTSLIPPSSAK 17/4513 - 84/31 - RØRLEGGERMELDING: UTSLIPPSTILLATELSE - TILTAKSHAVER: VASSBAKK & STOL UTSLIPPSSAK 17/4513 Vassbakk & Stol AS MHV 17/04514-001 2017/10/23
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I BHG JAK 16/04537-281 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/23
U TEK 32/2 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - BRYNE, ELLINOR BRO OG SANDANGER, ANNE GUNN - SVAR - EGENERKLÆRINGER OM KONSESJONSFRIHET GNR. 32, BNR. 2 BRYNE, ELLINOR GRO OG SANDANGER, ANNE GUNN Advokatfirma Staalesen AS BJP01 17/04495-004 2017/10/23
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE BOLIG/MILJØARBEIDERTJENESTEN F.O.M 16.10.17 T.O.M 15.10.18 Marianne Nordhaug Henriksen JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/23
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE HJEMMETJENESTEN SØR F.O.M 01.11.17 T.O.M 31.01.19 Ingvild Sivertsen ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/23
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I BHG JAK 16/04537-282 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/23
U TEK 146/14 - BØNESVEGEN, BØ - NYBYGG BEHANDLINGSANLEGG - 146/14 - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD Ing John Alvseike Rådgivende Ingeniørfirma KIS 17/04093-002 2017/10/23
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE BARNEVERNTJENESTEN F.O.M 01.10.17 T.O.M 31.12.17 Therese Holmen Lunde MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/23
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I BHG JAK 16/04537-283 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/23
I TEK UTSKIFTING AV VANNLEDNING - NORDRE LIKNESVEG - SØKNAD OM TILSKUDD TIL PÅKOBLING OG UTBEDRING AV PRIVAT KLOAKKLEDNING NORDRE LIKNESVEG 53 Lars Fagerland HDO 14/04560-030 2017/10/23
U HSE PERSONALMAPPE - PERMISJON ETTER MAKSDATO - ENDRING AV MAKSDATO - FRA 01.11.2017 TIL 06.12.2017 AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/23
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE ROP NORD F.O.M 26.09.17 T.O.M 25.09.18 Kristine Mikkelsen MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/23
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I BHG JAK 16/04537-284 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/23
I HSE PERSONALMAPPE - BEKREFTELSE PÅ ANSIENNITET TIL TILKALLINGSAVTALE MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/23
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 17/04516-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/23
U SKU ELEVMAPPENE - VEDTAK SPESIALPEDAGOGISK HJELP BARNEHAGEÅRET 2017/18 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/23
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2017 - 2/395 - MELDING OM ADRESSETILDELING VED SKUTEBERG Hellvik Hus Karmøy AS BFH 17/00007-085 2017/10/23
I TEK STARTLÅN - TINGLYST PANTEDOKUMENT - 1158694 RBE08 17/02168-009 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/23
I TEK 142/788 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: AREKLETT BYGGESAK: 17/3066 - 142/788 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: AREKLETT BYGGESAK: 17/3066 Rørlegger Geir Sirnes AS MHV 17/04521-001 2017/10/23
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE KOPERVIK BBH F.O.M 21.10.17 T.O.M 21.10.18 Mona Heimdal AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/23
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - KLAGE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 17/03993-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/23
I SEN PERSONALMAPPE - UFØREPENSJON STANSET GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/23
I TEK KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2017 - 148/619 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - ANDERS HEIMVIK OG TRUDE OSMUNDSEN Hans J Rasmussen AS SKM 17/00008-126 2017/10/23
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 15/137 - BESTILLING AV NABOLISTE - TILTAK Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS GEL 17/00012-531 2017/10/23
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM SPESIALSYKEPLEIER VED NORHEIM BBH Anne Marit Åsbu AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/23
I TEK 86/213 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - VEST JET AS - 86/213 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - VEST JET AS Caiano Eiendom AS BJP01 17/04518-001 2017/10/23
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - BEKREFTELSE - TAR IMOT KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - BMV 17/01406-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/23
U TEK RETTSBOK - HAUGALAND OM SUNNHORDALAND JORDSKIFTERETT - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SAKSNR.:1210-2010-0050 - VEDØEN - SVAR - EGENERKLÆRINGER OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM GNR. 1, BNR. 107, 223, 225, 226, 227, 228 OG 229 Haugalandet og Sunnhordaland Jordskifterett BJP01 17/04499-010 2017/10/23
U TEK 86/213 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - VEST JET AS - SVAR - 86/213 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - VEST JET AS Caiano Eiendom AS BJP01 17/04518-002 2017/10/23
U TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING REFERAT FRA BYGGEMØTE NR. 4 Vassbakk & Stol AS ABU01 13/00434-065 2017/10/23
U TEK 148/947 - NORHEIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM: 17/4665-4670 - 148/947 - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD Norheim Handelspark AS EDH 17/03995-004 2017/10/23
U TEK 148/947 - NORHEIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/5041,5042 (5043-5050 UTGÅR) - 148/947 - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD Norheim Handelspark AS EDH 17/04294-004 2017/10/23
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - UNDERTEGNET HUSLEIEKONTRAKT - BMV 17/01406-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/23
I TEK 147/683 - MOKSHEIMTUNET, MOKSHEIM - NYBYGG 4-MANNSBOLIG BYGG 1 - 147/683 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Berge Sag og Trelast AS KMY 16/01772-008 2017/10/23
I TEK 147/683 - MOKSHEIMTUNET, MOKSHEIM - NYBYGG 4-MANNSBOLIG BYGG 2 - 147/683 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Berge Sag og Trelast AS KMY 16/01774-008 2017/10/23
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 71/207 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Olav Liknes for Eskild Kvala AS GEL 17/00012-532 2017/10/23
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2017 - 2018 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/02101-077 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/23
I TEK 5/8 - VEA SJOARVEG, VEA, REHABILITERING/UTVIDELSE AV BRYGGE/KAI - 5/8 - UTTALELSE TIL SØKNAD OM DISPENSASJON TIL UTVIDELSE AV BRYGGE Fylkesmannen i Rogaland IGR 17/03492-005 2017/10/23
U TEK 148/947 - NORHEIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/4700 - 148/947 - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD Norheim Handelspark AS EDH 17/04412-003 2017/10/23
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2017 - 2018 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/02101-078 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/23
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKER OM FORLENGET PERMISJON JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/23
I TEK 48/27 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - MAGNUSSEN, HALVOR/MAGNUSSEN, GUNNLEIV MAGNUS/MAGNUSSEN, LEIV HARALD/TORKELSEN, HENNY - 48/27 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - MAGNUSSEN, HALVOR/MAGNUSSEN, GUNNLEIV MAGNUS/MAGNUSSEN, LEIV HARALD/TORKELSEN, HENNY Henny Torkelsen BJP01 17/04520-001 26 Off.l.26 2017/10/23
I HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SØKNAD OM STIPEND Laila Sivertsen SALF 17/00009-169 2017/10/23
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2017 - 2018 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/02101-079 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/23
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON HGR Pe Ofl.§13 fvl.§13.1 2017/10/23
U TEK 148/947 - NORHEIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/5058 - 148/947 - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD Norheim Handelspark AS EDH 17/04424-003 2017/10/23
I TEK REHABILITERING/SEPARERING VANN OG AVLØP - SUNDVEGEN - ARBEID UTFØRT PÅ EKSISTERENDE STIKKLEDNINGER - ÅLAVIKVEGEN 34 Risa AS ABU01 15/01750-099 2017/10/23
I SEN PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL FOREBYGGINGS- OG TILRETTELEGGINGSTILSKUDD IA VIRKSOMHETER OG BHT-HONORAR GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/23
U SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR SFO GKH01 17/00273-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/23
U HSE INNKJØP ROS-ANALYSE INTERKOMMUNAL LEGEVAKT - DIVERSE DOKUMENTER IFB. INNKJØP ROS-ANALYSE INTERKOMMUNAL LEGEVAKT. Mottakere ISR01 14/03417-001 2017/10/23
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 14/02783-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/23
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2017 - 2018 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/02101-080 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/23
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2017 - 142/788 - MELDING OM ADRESSETILDELING VED TUNVEGEN. Geir Olav Areklett BFH 17/00007-086 2017/10/23
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK SPESIALPEDAGOGISK HJELP BARNEHAGEÅRET 2017/18 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/23
U SKU TRAFIKKSIKKER SKOLE - INNKALLING TIL MØTE I REFERANSEGRUPPEN FOR TRYGGE BARN PÅ SKOLEVEI 13.12.17 Helge Stavenes JASO 17/02743-007 2017/10/23
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 16/04537-285 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/23
I HSE INNKJØP ROS-ANALYSE INTERKOMMUNAL LEGEVAKT - TILBUD - ROS-ANALYSE INTERKOMMUNAL LEGEVAKT Agenda Kaupang ISR01 14/03417-002 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2017/10/23
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2017 - 2018 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/02101-081 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/23
I HSE PERSONALMAPPE - KRAV OM DRØFTINGSMØTE ETTER ARBEIDSMILJØLOVEN § 15.1 SALF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/23
I TEK STARTLÅN - FORSIKRINGSATTEST - 87067020 Gjensidige Forsikring ASA RBE08 16/01117-008 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/10/23
I HSE INNKJØP ROS-ANALYSE INTERKOMMUNAL LEGEVAKT - TILBUD - ROS-ANALYSE INTERKOMMUNAL LEGEVAKT RO - Ressurssenter for omstilling i kommunene ISR01 14/03417-003 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2017/10/23
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 16/04537-286 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/23
I HSE INNKJØP ROS-ANALYSE INTERKOMMUNAL LEGEVAKT - TILBUD - ROS-ANALYSE INTERKOMMUNAL LEGEVAKT Agenda Kaupang ISR01 14/03417-004 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2017/10/23
I TEK 147/683 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - BYGG 1 - TILTAKSHAVER: BERGE SAG BYGGESAK 16/1772 - 147/683 - FERDIGMELDING RØR BYGGESAK 16/1772 Vassbakk & Stol AS ALS06 16/02175-004 2017/10/23
I HSE INNKJØP ROS-ANALYSE INTERKOMMUNAL LEGEVAKT - TILBUD - ROS-ANALYSE INTERKOMMUNAL LEGEVAKT RO - Ressurssenter for omstilling i kommunene ISR01 14/03417-005 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2017/10/23
I HSE INNKJØP ROS-ANALYSE INTERKOMMUNAL LEGEVAKT - TILBUD - ROS-ANALYSE INTERKOMMUNAL LEGEVAKT Norconsult ISR01 14/03417-006 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2017/10/23
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2017 - 2018 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/02101-082 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/23
I TEK STARTLÅN - FORSIKRINGSATTEST - 87067020 Gjensidige Forsikring ASA RBE08 17/00054-012 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/23
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 16/04537-287 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/23
I TEK 147/683 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - BYGG 2 - TILTAKSHAVER: BERGE SAG BYGGESAK 16/1774 - 147/683 - FERDIGMELDING RØR BYGGESAK 16/1774 Vassbakk & Stol AS ALS06 16/02610-003 2017/10/23
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2017 - 2018 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/02101-083 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/23
U TEK 47/18 - FLADABERG, VIK, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD.17/1009 - PARSELL 1 - 47/18 - AVBRUDD AV OPPMÅLINGSFORRETNINGEN SAK 17/1625-1627 Kjell Terje Wareberg XXI 17/01625-008 2017/10/23
I SKU KARMØY KOMMUNES KULTURPRIS 2017 - FORSLAG TIL KULTURPRIS Ståle Roness ANKO 17/04274-004 26 Off.l.26 2017/10/23
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM OPPLEVELSESKORT ANKO 17/04525-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/23
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK SPESIALPEDAGOGISK HJELP BARNEHAGEÅRET 2017/18 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/23
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 16/04537-288 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/23
I TEK 64/914 - KJØP AV AREAL VED LEKEPLASS - 64/914 - SØKNAD OM MAKEBYTTE, SAMT KJØP AV AREAL Stein Larsen SKM 17/04082-003 2017/10/23
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2017 - 2018 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/02101-084 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/23
I TEK 64/217 OG 64/301 - SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - KVINNESLAND, KÅRE ARNT - 64/217 OG 64/301 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - KVINNESLAND, KÅRE ARNT Kåre Arnt Kvinnesland ALA04 17/04522-001 26 Off.l.26 2017/10/23
I SEN PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL VARIG TILRETTELAGT ARBEID I ORDINÆR VIRKSOMHET GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/23
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE MYRDALVEGEN F.O.M 04.09.17 T.O.M 31.12.18 Lene Kristin Østhus JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/23
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET TILKALLINGSAVTALE TØKJEMYRVEGEN OG MYRDALSVEGEN T.O.M 31.12.18 Line Tangen JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/23
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE LITLABJØRGVEGEN F.O.M 04.10.17 T.O.M 04.10.18 Kwanruethai Nakornsri JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/23
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 16/04537-289 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/23
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE LITLABJØRGVEGEN F.O.M 01.01.18 T.O.M 31.12.18 Malin Christensen JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/23
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK SPESIALPEDAGOGISK HJELP BARNEHAGEÅRET 2017/18 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/23
I TEK 79/7 OG 79/18 - VISNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 79/7 OG 79/18 - VISNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Olas Bil Eiendom AS HHU 17/04523-001 2017/10/23
U HSE PERSONALMAPPE - NÆRVÆRSMØTE 18.10.17 ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/23
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 17/04393-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/23
I SEN GRAVESØKNAD - ÅKRAVEGEN 143 - GRAVESØKNAD - ÅKRAVEGEN 143 Haugaland Rørhandel AS TOG 17/04529-001 2017/10/23
I TEK PLAN 3044 - DETALJREGULERING FOR TRESVIK - NORDSTOKKE - 63/2 M.FL. - UTTALELSE FRA FYLKESMANNEN I ROGALAND, MILJØVERNAVD. - 23.10.17 PLAN 3044 - DETALJREGULERING FOR TRESVIK - NORDSTOKKE - 63/2 M.FL. Fylkesmannen i Rogaland BHA02 17/04060-003 2017/10/23
U HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT STILLING - SVAR NFE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/23
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK SPESIALPEDAGOGISK HJELP BARNEHAGEÅRET 2017/18 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/23
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 64/690 - BESTILLING AV NABOLISTE - OMLEGGING AV VEG Alfhild Tove og Arne Larsen GEL 17/00012-533 2017/10/23
I TEK 146/67 , 146/107 - BØNESET, BØ - TERRENGENDRING - 146/67 , 146/107 - (KOPIMOTTAKER) MERKNAD TIL NABOVARSEL Terje H bauge og Britt Jorunn Øvrebø KIS 17/04524-001 2017/10/23
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 68/68 - BESTILLING AV EIERLISTE - BYGGESAK Arnulf Bjerkreim GEL 17/00012-534 2017/10/23
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 16/04537-290 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/23
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 15/2452 - BESTILLING AV EIERLISTE - BYGGESAK Arnulf Bjerkreim GEL 17/00012-535 2017/10/23
U SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR SFO GKH01 17/04392-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/23
U HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID NFE Pe Ofl.l.§13 fvl.§13.1 2017/10/23
U TEK 48/27 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - MAGNUSSEN, HALVOR/MAGNUSSEN, GUNNLEIV MAGNUS/MAGNUSSEN, LEIV HARALD/TORKELSEN, HENNY - SVAR - 48/27 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - MAGNUSSEN, HALVOR/MAGNUSSEN, GUNNLEIV MAGNUS/MAGNUSSEN, LEIV HARALD/TORKELSEN, HENNY Gunleiv Magnus Magnussen BJP01 17/04520-002 2017/10/23
U TEK 5/2 , 5/116 , 5/40 - VEA - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 5/2 I KARMØY KOMMUNE Kristoffersen Kåre AMJ 17/03676-005 2017/10/23
U TEK 5/2 , 5/116 , 5/40 - VEA - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 5/2 I KARMØY KOMMUNE Dahl Gunleiv AMJ 17/03676-006 2017/10/23
U TEK 5/2 , 5/116 , 5/40 - VEA - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 5/2 I KARMØY KOMMUNE Monsen Evie Ann AMJ 17/03676-007 2017/10/23
U TEK 5/2 , 5/116 , 5/40 - VEA - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 5/2 I KARMØY KOMMUNE Vea Stein Roger AMJ 17/03676-008 2017/10/23
U TEK 5/2 , 5/116 , 5/40 - VEA - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 5/2 I KARMØY KOMMUNE Dahl Torbjørg AMJ 17/03676-009 2017/10/23
U SKU FJORD MOTORPARK - GJELDER INNSYN - VEDLEGG TIL SAK 86/17 - EKSPROPRIASJON Tove Broen Jakobsen OFL 12/00328-213 2017/10/23
I TEK 5/580, 5/579 OG 5/581 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - GARVIK TOMTEUTVIKLING AS - 5/580, 5/579 OG 5/581 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - GARVIK TOMTEUTVIKLING AS Garvik Tomteutvikling AS AMJ 17/04526-001 2017/10/23
I TEK BESTILLINGSSKJEMA - OPPSTARTSMØTE - PLANARBEID - BESTILLINGSSKJEMA - OPPSTARTSMØTE - PLANARBEID 47/56, FLADABERG - LEKEPLASS, MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN Sigve Eriksen BHA02 17/04420-004 2017/10/23
U TEK 15/466 OG 789 - SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - SKUDE BYGG EIENDOM AS - 15/466 OG 789 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING SKUDE BYGG EIENDOM AS Skude Bygg Eiendom AS MNE02 17/03792-008 2017/10/23
I TEK PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV STILLING BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/23
I TEK 59/22 - ØSTREMLIA, NORDRE KOPERVIK - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG - 59/22 - FYLKESMANNENS VEDTAK Fylkesmannen i Rogaland GTH 15/02335-042 2017/10/23
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID NFE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/23
I HSE OPPDRAGSAVTALER FOR INTEGRERINGSKONTAKT - NAV - MOTTATT UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE FOR INTEGRERINGSKONTAKT - NAV AFA02 17/04530-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/23
I SEN PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM ASSISTENT VED HJEMMETJENESTEN SØR Marie Lund MRH01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/23
I TEK 148/969, 149/24, 149/322 OG 149/323 - SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER GARVIK TOMTEUTVIKLING AS - 148/969, 149/24, 149/322 OG 149/323 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER GARVIK TOMTEUTVIKLING AS Garvik Tomteutvikling AS MAH 17/04531-001 2017/10/23
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE GRANVEGEN 27, RUSVIKVEGEN 3B/C F.O.M 06.10.17 T.O.M 31.12.17 Svanhild Egeland JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/23
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR PÅ OPPSIGELSE VED MOTTAK AV STILLING JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/23
U TEK 64/1252 - STANGALAND - BEGJÆRING OM RESEKSJONERING - 64/1252 - RETTING AV MANGLER Kartverket Tinglysing HAS 17/03150-013 2017/10/23
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID AV VELFERDSGRUNNER JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/23