Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 15/120 - SJØENVEGEN, ÅKRA - RIVING NAUST OG BOLIG - NYBYGG ENEBOLIG MED KAI OG MURER - RAMMETILLATELSE - 15/120 - SJØENVEGEN, ÅKRA - RIVING NAUST OG BOLIG - NYBYGG ENEBOLIG MED KAI OG MURER Hellvik Hus Karmøy AS IGR 17/03335-003 2017/10/20
I TEK 94/137 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG - TILTAKSHAVER: SYLTEVIK BYGGESAK 17/4240 - 94/137 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG - TILTAKSHAVER: SYLTEVIK BYGGESAK 17/4240 Geir Flatnes AS MHV 17/04242-001 2017/10/20
U TEK REHABILITERING/SEPARERING VANN OG AVLØP - BYGNES TIL SØYLEBOTN - FORHÅNDSVARSEL OM PÅLEGG OM TILKOBLING OG UTBEDRING AV PRIVAT KLOAKK REHABILITERING/SEPARERING VANN OG AVLØP - BYGNES TIL SØYLEBOTN WAT BUDDHAPAS SAMFUNN I HAUGESUND MAHA1 15/04309-004 2017/10/20
U TEK 102/207 - BILTEMA KARMØY BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - 102/207 - BILTEMA KARMØY - FORHÅNDSVARSLING OM REGISTRERING SOM SÆRSKILT BRANNOBJEKT Byggnes Storsenter AS TSC 17/04417-001 2017/10/20
U TEK 15/137 - ÅKRA BILIMPORT A/S BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - PÅLEGG OM RETTING AV AVVIK OG FORHÅNDSVARSLING OM TVANGSMULKT 15/137 - ÅKRA BILIMPORT A/S Åkra Bilimport AS JHN 12/01494-010 2017/10/20
I TEK JOVIKVEGEN - NY KLOAKK - RAPPORT RØRINSPEKSJON - ØSTHUSVEGEN 71 Jostein Myge AS FGE02 15/04912-032 2017/10/20
U TEK 58/291 - FRELSESARMEEN, KOPERVIK BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - 58/291 - FRELSESARMEEN, KOPERVIK - RAPPORT ETTER BRANNTILSYN Frelsesarmeen TSC 12/01437-023 2017/10/20
I TEK 147/30 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG 2 ENEBOLIGER - TILTAKSHAVER: ØKLAND BYGGESAK 17/4497 OG 17/4878 - 147/30 - BEREGNING OG PLANLAGT LØSNING FOR TILKOBLING OVERVANN Rørlegger Geir Sirnes AS ORO01 17/03234-003 2017/10/20
I TEK 86/83 - AVALDSNES - RIVING AV BYGG OG UTVIDELSE AV KAI - 86/83 - DOKUMENTASJON FRAKOBLING STRØM Åkrehamn Trålbøteri AS KHM 17/04135-006 2017/10/20
I TEK 148/619 - AUSTBØVEGEN, NORHEIM - NYBYGG BOLIG - 148/619 - ENDRING AV SØKNAD - NYE MOMENTER I BYGGESAK Hans J Rasmussen AS IGR 17/02094-018 2017/10/20
I TEK 107/12 - LINDØY - UTSLIPPSTILLATELSE RØRLEGGERMELD. 17/4046 - 107/12 SIGNERT AVTALE - SERVICE AVTALE BIOVAS MINIRENSEANLEGG Biovac Environmental Technology AS ELO 17/04045-005 2017/10/20
I TEK 86/229 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES - NYBYGG FABRIKKBYGNING - 86/229 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Pds Protek AS JHE05 17/03774-013 2017/10/20
I TEK 43/600 - ØYGARDSHAUGEN, SØRHÅLAND - NYBYGG ENEBOLIG - 43/600 - AVSTANDSERKLÆRING OG RØRLEGGERMELDING (SAK 17/4488) Sevland Bunyan Arkitekter AS KHM 17/04206-005 2017/10/20
I TEK 133/127, FEØY - NYBYGG NAUST - 133/127 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Knut Herlof Gram Lodden KMY 13/02372-004 2017/10/20
I TEK 66/4 - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/4737 - 66/4 - UTTALE TIL DISPENSASJON FOR FRADELING AV NAUSTPARSELL Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted EDH 17/03228-009 2017/10/20
I TEK 25/100 - SØRE LANGÅKERVEG, LANGÅKER, TILBYGG BOLIG - 25/100 - (KOPIMOTTAKER) SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON - VEDTAK 150576-2 UTGÅR Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted EDH 17/03574-005 2017/10/20
U HSE PERSONALMAPPE - MØTEREFERAT AV 18.10.17 ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/20
U TEK PLAN 1024 - DETALJREGULERING FOR NESET, SKUDENESHAVN - 46/40 M.FL. - ANNONSE - PLAN 1024 - DETALJREGULERING FOR NESET, SKUDENESHAVN - 46/40 M.FL. Karmøynytt / KK-nettside YSL 16/00617-020 2017/10/20
I TEK 112/264 - DØLEVEGEN, SKRE. NYBYGG ENEBOLIG - 112/264 - KLAGE PÅ UTSETTELSESVEDTAK Nils Steinar Emberland GTH 12/01805-042 2017/10/20
I TEK 2/394 - SKUTEBERGVEGEN, SÆVIK - NYBYGG ENEBOLIG MED LEILIGHET - 2/394 - REVIDERT KART OG TEGNING Hellvik Hus Karmøy AS IGR 17/03873-009 2017/10/20
I TEK 63/63 - NESET, NORDSTOKKE - BRUKSENDRING FRA FRITIDSBOLIG TIL ENEBOLIG - 63/63 - UTTALE TIL DISPENSASJON Rogaland Fylkeskommune Regionalplanavdelingen IGR 17/03286-005 2017/10/20
I TEK 3/33, 3/34, 3/127 - STØLSHAUGVEGEN, ØSTHUS - MIDERTIDIG BRUKSENDRING TIL SKOLE - 3/33 MFL. - (KOPIMOTTAKER) MANGLENDE OPPLYSNINGER - VARSEL OM AVSLAG Arbeidstilsynet Vestlandet IGR 17/03758-004 2017/10/20
U TEK 119/117 - SOLHAUGVEGEN, MYKJE - NYBYGG BOLIGER I REKKE - SØR - TYPE A - TILLATELSE TIL ENDRING - 119/117 - SOLHAUGVEGEN, MYKJE - NYBYGG BOLIGER I REKKE - SØR - TYPE A Opus Arkitekter AS npa KIS 16/04377-009 2017/10/20
U TEK 56/2 - SNØRTELAND - VESENTLIG TERRENGINNGREP - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 56/2 - SNØRTELAND - VESENTLIG TERRENGINNGREP Jostein Ytreland KIS 17/04406-002 2017/10/20
I TEK 147/30 - RØYSVEGEN, MOKSHEIM - RIVING BOLIG OG GARASJE, NYBYGG ENEBOLIG (VEST) - 147/30 - RØYSVEGEN, MOKSHEIM - RIVING BOLIG OG GARASJE, NYBYGG ENEBOLIG (VEST) Hus28 AS JMJ03 17/04497-001 2017/10/20
I TEK 147/30 - MOKSHEIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM; 17/5471 - 147/30 - MOKSHEIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Hus28 AS EDH 17/04498-001 2017/10/20
I TEK 12/56 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG, FELLESANLEGG - OLE T. MANNES M/FLERE - 12/56 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG, FELLESANLEGG - OLE T. MANNES M/ FLERE S O Lund AS MHV 17/04487-001 2017/10/20
I TEK 112/261 - SKRE. NYBYGG, NAUST - 112/261 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Omega Areal AS JKV 06/00600-008 2017/10/20
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE VORMEDAL UNGDOMSSKOLE F.O.M 01.10.17 T.O.M 30.06.18 Thea Strand BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/20
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 5/477 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESØKNAD Skeie´s Byggservice AS GEL 17/00012-524 2017/10/20
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE KOPERVIK BBH F.O.M 05.10.17 T.O.M 05.10.18 Silje Bårdsen AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/20
I TEK 63/86 - HAUGANE, NORDSTOKKE - RIVING FRITIDSBOLIG, NYBYGG ENEBOLIG - 63/86 - VEDR. MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE HAUGANE 19B. Eskild Kvala AS JKV 16/01769-012 2017/10/20
U SEN INNKJØP AV KUNST TIL VIGSELSROM - INNKJØP AV KUNST TIL VIGSELSROM Knut Andre Vikshåland MBM 17/04479-001 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2017/10/20
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING SKOLEÅRET 2017-2018 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/20
U SEN PLAN 5015-2 - REGULERINGSPLAN FOR SPANNATOPPEN - ENDRING - BORTFALL AV BESTEMMELSE OM KRAV OM ARKEOLOGISK UNDERSØKELSE - MELDING OM DELEGERT VEDTAK - PLAN 5015-2 - REGULERINGSPLAN FOR SPANNATOPPEN - MINDRE ENDRING - BORTFALL AV BESTEMMELSE OM KRAV Rogaland Fylkeskommune Kulturavdelingen JST 17/04466-002 2017/10/20
U SKU PRIVATSKOLER - REFUSJON FOR SPESIALUNDERVISNING - SØKNAD OM REFUSJON AV TIMER TIL SPESIALUNDERVISNING 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/20
I SEN REKRUTTERINGSSAK CV-BASE FOR STYREKANDIDATER - SØKNAD CV-BASE FOR STYREKANDIDATER TUS 17/02604-022 25 Offl §25 2017/10/20
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-230 25 Offl §25 2017/10/20
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 - TILBUD RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 BLI01 17/03222-123 25 Offl §25 2017/10/20
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 - ARBEIDSAVTALE RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 BLI01 17/03222-124 25 Offl §25 2017/10/20
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 - BEKREFTELSE RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 BLI01 17/03222-125 25 Offl §25 2017/10/20
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 - BEKREFTELSE RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 BLI01 17/03222-126 25 Offl §25 2017/10/20
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 - BEKREFTELSE RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 BLI01 17/03222-127 25 Offl §25 2017/10/20
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 - BEKREFTELSE RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 BLI01 17/03222-128 25 Offl §25 2017/10/20
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 - BEKREFTELSE RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 BLI01 17/03222-129 25 Offl §25 2017/10/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 75% VIKARIAT - TILBUD AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 75% VIKARIAT ARO07 17/03984-050 25 Offl §25 2017/10/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 75% VIKARIAT - ARBEIDSAVTALE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 75% VIKARIAT ARO07 17/03984-051 25 Offl §25 2017/10/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER - 75% FAST - SØKNAD AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER - 75% FAST JBR04 17/04138-006 25 Offl §25 2017/10/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERTE SYKEPLEIERE, FAST 75% OG 50% - SØKNAD AUTORISERTE SYKEPLEIERE, FAST 75% OG 50% ARO07 17/04139-010 25 Offl §25 2017/10/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERTE SYKEPLEIERE, FAST 75% OG 50% - SØKNAD AUTORISERTE SYKEPLEIERE, FAST 75% OG 50% ARO07 17/04139-011 25 Offl §25 2017/10/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER - 70% FAST - SØKNAD AUTORISERT VERNEPLEIER - 70% FAST HGR 17/04140-007 25 Offl §25 2017/10/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER - 70% FAST - SØKNAD AUTORISERT VERNEPLEIER - 70% FAST HGR 17/04140-008 25 Offl §25 2017/10/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER - 70% FAST - SØKNAD AUTORISERT VERNEPLEIER - 70% FAST HGR 17/04140-009 25 Offl §25 2017/10/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER - 70% FAST - SØKNAD AUTORISERT VERNEPLEIER - 70% FAST HGR 17/04140-010 25 Offl §25 2017/10/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - SØKNAD FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-090 25 Offl §25 2017/10/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - SØKNAD FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-091 25 Offl §25 2017/10/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - SØKNAD FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-092 25 Offl §25 2017/10/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - SØKNAD FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-093 25 Offl §25 2017/10/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - SØKNAD FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-094 25 Offl §25 2017/10/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - SØKNAD FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-095 25 Offl §25 2017/10/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - SØKNAD FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-096 25 Offl §25 2017/10/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - SØKNAD FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-097 25 Offl §25 2017/10/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - SØKNAD FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-098 25 Offl §25 2017/10/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - SØKNAD FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-099 25 Offl §25 2017/10/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - SØKNAD FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-100 25 Offl §25 2017/10/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - SØKNAD FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-101 25 Offl §25 2017/10/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - SØKNAD FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-102 25 Offl §25 2017/10/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - SØKNAD FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-103 25 Offl §25 2017/10/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - SØKNAD FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-104 25 Offl §25 2017/10/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - SØKNAD FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-105 25 Offl §25 2017/10/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER - 93,66% FAST - SØKNAD AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER - 93,66% FAST JBR04 17/04142-006 25 Offl §25 2017/10/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER - 93,66% FAST - SØKNAD AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER - 93,66% FAST JBR04 17/04142-007 25 Offl §25 2017/10/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER - 93,66% FAST - SØKNAD AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER - 93,66% FAST JBR04 17/04142-008 25 Offl §25 2017/10/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER 74,30% FAST - SØKNAD AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER 74,30% FAST JBR04 17/04143-009 25 Offl §25 2017/10/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER 74,30% FAST - SØKNAD AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER 74,30% FAST JBR04 17/04143-010 25 Offl §25 2017/10/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER/VERNEPLEIER - 100% FAST VED ØSTREMTUNET - SØKNAD AUTORISERT SYKEPLEIER/VERNEPLEIER - 100% FAST VED ØSTREMTUNET NFE 17/04369-008 25 Offl §25 2017/10/20
I SKU REKRUTTERINGSSAK PEDAGOGISK LEDER AVALDSNES BARNEHAGE - SØKNAD PEDAGOGISK LEDER AVALDSNES BARNEHAGE KHO 17/04300-017 25 Offl §25 2017/10/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 50,7 % - FAST PÅ NATT - SØKNAD HELSEFAGARBEIDER 50,7 % - FAST PÅ NATT AGB 17/04371-022 25 Offl §25 2017/10/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 50,7 % - FAST PÅ NATT - SØKNAD HELSEFAGARBEIDER 50,7 % - FAST PÅ NATT AGB 17/04371-023 25 Offl §25 2017/10/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 50,7 % - FAST PÅ NATT - SØKNAD HELSEFAGARBEIDER 50,7 % - FAST PÅ NATT AGB 17/04371-024 25 Offl §25 2017/10/20
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, VIKARIAT - SØKNAD BARNEHAGELÆRER, VIKARIAT BLI01 17/04353-009 25 Offl §25 2017/10/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK ARBEID MED OPPDRAGSTAKERE OG ANSVAR FOR TILSYNSFØRERORDNINGEN - 100% FAST - SØKNAD ARBEID MED OPPDRAGSTAKERE OG ANSVAR FOR TILSYNSFØRERORDNINGEN - 100% FAST NFE 17/04441-002 25 Offl §25 2017/10/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST - SØKNAD KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST JBR04 17/04442-002 25 Offl §25 2017/10/20
I SKU REKRUTTERINGSSAK ASSISTERENDE STYRER I BYGNES VITENBARNEHAGE - SØKNAD ASSITERENDE STYRER I BYGENS VITENBARNEHAGE BLI01 17/04482-002 25 Offl §25 2017/10/20
U TEK FORTAU BEDEHUSVEGEN, ÅKREHAMN - TILBUD UTBEDRING OG UTVIDELSE AV FORTAU BEDEHUSVEGEN, ÅKRA Til entreprenørfirma EKA 17/03412-002 2017/10/20
I TEK 2/395 - SKUTEBERGVEGEN, SÆVIK - NYBYGG ENEBOLIG - 2/395 - REVIDERT KART Hellvik Hus Karmøy AS IGR 17/02867-007 2017/10/20
I TEK 3/57 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - VEA EIENDOM OG UTLEIE AS - 3/57 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - VEA EIENDOM OG UTLEIE AS S O Lund AS MHV 17/04484-001 2017/10/20
I SEN GRAVESØKNAD - SNIKVEGEN - GRAVESØKNAD - SNIKVEGEN Vassbakk & Stol AS TOG 17/04486-001 2017/10/20
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE BYGNESTUNET F.O.M 01.09.17 T.O.M 01.09.18 Vilde Sønstabø AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/20
I TEK 66/454 - LAGRING AV FYRVERKERI I CONTAINERE - FOTVEGEN 32 - GJELDER LAGRING AV FYRVERKERI - OVERSENDER POLITIATTESTER Engelsrud Nfi Fyrverkeri AS TSC 17/04238-003 24 Offl.§24 2017/10/20
I HSE PERSONALMAPPE - TJENESTEBEVIS KARMØY KOMMUNE TIL TILKALLINGSAVTALE AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/20
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE MYKJE SKOLE F.O.M 22.09.17 T.O.M 21.09.18 Caroline Gantriis Krarup BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/20
I SEN PLAN 2060-3 - DETALJREGULERING FOR ENGVEGEN, ÅKREHAMN - JUSTERING AV TRASE SØNDRE DEL - GODKJENT 31. 8.2017 - PLAN 2060-3 - KLAGE PÅ GODKJENT PLAN GODKJENT 31. 8.2017 Karmøyadvokatene DA JST 17/02616-007 2017/10/20
I TEK 119/515 - RØRLEGGERMELDING : NYBYGG - TILTAKSHAVER : RUGTVEIT BYGGESAK 17/4299 - 119/515 - RØRLEGGERMELDING : NYBYGG - TILTAKSHAVER : RUGTVEIT BYGGESAK 17/4299 Pv Rør AS MHV 17/04380-002 2017/10/20
U TEK GRAVESØKNAD - SNIKVEGEN - SVAR - GRAVESØKNAD - SNIKVEGEN Vassbakk & Stol AS KSU01 17/04486-002 2017/10/20
U HSE PERSONALMAPPE - PERSONALMAPPE AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/20
U TEK SANERING AV UTSLIPPENE - OLIVERSBUKT, TJØSVOLLSJØEN, SÆVELANDSVIK OG TVEITHOLMVEGEN - SVAR - AVLØPSSANERING ÅKRA NORD - DAGMULKTKRAV, STATUS OG VIDERE FRAMDRIFT Cowi AS AGAN 16/00902-018 2017/10/20
U SKU NYE KVALAVÅG BARNEHAGE - SMÅ BARNEHAGER AS - SVAR - SØKNAD OM GODKJENNELSE AV ETABLERING AV KVALAVÅG BARNEHAGE Små Barnehager AS RHO 17/04411-006 2017/10/20
U HSE PERSONALMAPPE - PERSONALMAPPE AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/20
I TEK 138/34 - NORDRE HÅLAND - ANLEGGING AV SANDVOLLEYBALL- OG BMX-BANE - 138/34 - SØKNAD FERDIGATTEST Torvastad Idrettsanlegg KMY 16/00652-004 2017/10/20
I TEK 5/295 - SKARVEDNE, VEA. NYBYGG, ENEBOLIG M/LEILIGHET - 5/295 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Garvik Prosjekt AS JHE05 14/03726-005 2017/10/20
I HSE PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV 50 % AV STILLING/SØKNAD OM PERMISJON ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/20
I SEN KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - - PROSESSKRIV TIL HAUGALAND TINGRETT Advokatfirmaet Ba-Hr DA MBM 15/01906-042 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/10/20
I TEK PLAN 2041-1 - OMRÅDEREGULERING FOR ÅKRAØYNÅ OG HOLMANE - ENDRING - KAIAREAL OG HAVNEOMRÅDE I SJØ - 15/217 MFL. - GODKJENT 31.08.2017 - PLAN 2041-1 - KLAGE PÅ GODKJENT PLAN GODKJENT 31. 8.2017 Karmøyadvokatene DA BHA02 16/04060-028 2017/10/20
I TEK 133/52 - ULVØYVEGEN, FEØY - RIVING BOLIG OG NYBYGG ERSTATNINGSBOLIG - 133/52 - SØKNAD OM ENDRING AV HØYDE PÅ TOPP GRUNNMUR Ent Bygg Tore Kallevåg KMY 16/01985-020 2017/10/20
I TEK PLAN 3044 - DETALJREGULERING FOR TRESVIK - NORDSTOKKE - 63/2 M.FL. - VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID PLAN 3044 - DETALJREGULERING FOR TRESVIK - NORDSTOKKE - 63/2 M.FL. Cowi AS SKM 17/04060-002 2017/10/20
I TEK 15/761 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SIMON ANDRE LARSEN - 15/761 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SIMON ANDRE LARSEN S O Lund AS MHV 17/04490-001 2017/10/20
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 123/4 - BESTILLING AV NABOLISTE - FASADEENDRING Berge Sag ved Halvor Mattis Sund GEL 17/00012-525 2017/10/20
I TEK 15/469 - SEKSJNR. 2, TILBYGG BOLIGBYGG, INNGLASSING AV VERANDA - 15/469 - REVIDERT SØKNADSKJEMA OG REDEGJØRELSE MATERIALVALG Turid Elise og Harry Jøsang EDH 17/04338-003 2017/10/20
I TEK OVERFØRING AV STARTLÅN TIL NY BOLIG - TINGLYST DOKUMENT - 2017/1120582 RBE08 17/03690-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/20
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 3. TILKALLINGSAVTALE HJEMMETJ. SØR F.O.M 04.09.17 T.O.M 31.01.19 Laila Klubben ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/20
I TEK 124/52 - STEINHAUGVEGEN, VORMEDAL - PÅBYGG, FASADEENDRING, BRANNSKILLE MM TIL VORMEDAL SKOLE - 124/52 - REVIDERT GJENNOMFØRINGSPLAN OG ERKLÆRING OM ANSVARSRETT Vikanes Bungum Arkitekter AS JKV 16/01421-008 2017/10/20
I TEK 134/10 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - GEIR JOHNNY KVALEVÅG - 134/10 - GJELDER RØRLEGGERMELDING - KARSTEN BJELLAND AS ER UTFØRENDE RØRLEGGER Karsten Bjelland AS MHV 17/03714-003 2017/10/20
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/20
U TEK 111/30 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - JÅTTEN, TONE KLEPPA - SVAR - 111/30 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM JÅTTEN, TONE KLEPPA OG JÅTTEN, EIRIK Eirik Jåtten BJP01 17/04473-002 2017/10/20
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 147/136 - BESTILLING AV NABOLISTE - GARASJE Berge Sag ved Halvor Mattis Sund GEL 17/00012-526 2017/10/20
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 147/402 - BESTILLING AV NABOLISTE - FASADEENDRING Berge Sag ved Halvor Mattis Sund GEL 17/00012-527 2017/10/20
U HSE PERSONALMAPPE - INNKALLING TIL MØTE I NÆRVÆRSUTVALGET ABOS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK PRIVATPRAKTISERENDE FASTLEGEHJEMMEL - VEDR. SØKNAD PÅ STILLING SOM FASTLEGE VED KOPERVIK LEGESENTER Ragnhild Stuve MSTA 17/03689-017 2017/10/20
U TEK SÆVIK - KLOAKKOVERFØRING - SVAR - 2/112 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL PRIVAT LEDNINGSANLEGG - SKUTEBERGVEGEN - SÆVIK - KLOAKKOVERFØRING Bjørge Andre Solsvik JTH 14/04398-201 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/20
I HSE ANSKAFFELSE AV PASIENTSIGNALANLEGG - FORESPØRSEL OM DELTAGELSE I KONKURRANSE Securitas AS CBE02 17/01156-029 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2017/10/20
I TEK STARTLÅN - TINGLYST PANTEDOKUMENT - 2017/1149139 RBE08 17/04333-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/20
U HSE PERSONALMAPPE - ENDRING FRA ASSISTENT TIL FAGARBEIDER AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/20
I SEN TILLEGGSSAK - RETTSMEKLING UTGÅR Advokatfirmaet Elden DA KMV Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/10/20
I HSE ANSKAFFELSE AV PASIENTSIGNALANLEGG - FORESPØRSEL OM DELTAGELSE I KONKURRANSE Haugaland Kraft Fiber AS CBE02 17/01156-030 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2017/10/20
U TEK 66/4 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - BJELLAND,KATHRINE/TRYGG, PER TORE/TRYGG, SVEINUNG - SVAR - 66/4 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - BJELLAND/KATHRINE/TRYGG, PER TORE/TRYGG, SVEINUNG Fredrikstad Tingrett BJP01 17/04475-002 2017/10/20
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 15/01381-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/20
I TEK 71/5 - TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET - HAUGE, OLE JOHNNY - SALDO/UTBETALINGSKORT - INNVILGET KR. 105.000,- INNVILGET DATO: 10.10.2017 71/5 - TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET - HAUGE, OLE JOHNNY Fylkesmannen I Rogaland LKS 17/04325-003 2017/10/20
U TEK 142/18 142/778 142/779 OG 142/780 - STORASUND - DELING AV GRUNNEIENDOM OG GRENSEJUSTERING MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/3535 - 142/18 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Karmøy Kommune v/Arvid Eikeskog HAS 17/04373-007 2017/10/20
U TEK 142/18 142/778 142/779 OG 142/780 - STORASUND - DELING AV GRUNNEIENDOM OG GRENSEJUSTERING MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/3535 - 142/18 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Høie Anette HAS 17/04373-008 2017/10/20
U TEK 142/18 142/778 142/779 OG 142/780 - STORASUND - DELING AV GRUNNEIENDOM OG GRENSEJUSTERING MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/3535 - 142/18 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Nesse Kristian HAS 17/04373-009 2017/10/20
I HSE ANSKAFFELSE AV PASIENTSIGNALANLEGG - FORESPØRSEL OM DELTAGELSE I KONKURRANSE Oneco Technologies AS CBE02 17/01156-031 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2017/10/20
I TEK BESTILLINGSSKJEMA - OPPSTARTSMØTE - PLANARBEID - BESTILLINGSSKJEMA - OPPSTARTSMØTE YSL 17/04420-003 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2017/10/20
U HSE PERSONALMAPPE - NÆRVÆRSMØTE 05.10.17 ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/20
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE AV STILLING VED TØKJEMYR AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/20
I TEK FORVALTNINGSKONTROLL I KARMØY - LANDBRUKSKONTORET - DAGSORDEN FOR FORVALTNINGSKONTROLL I KARMØY KOMMUNE - 08.12.2017 Fylkesmannen I Rogaland BJP01 17/03493-002 2017/10/20
I TEK MELDINGER OM OVERNATTING - VARSLING: ARRANGEMENT MED OVERNATTING - ÅKRA UNGDOMSSKOLE Åkra ungdomsskole JHN 15/02165-100 2017/10/20
I HSE ANSKAFFELSE AV PASIENTSIGNALANLEGG - FORESPØRSEL OM DELTAGELSE I KONKURRANSE Atea AS CBE02 17/01156-032 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2017/10/20
I TEK 5/452 - DANIELSEN UNGDOMSSKOLE BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - TILBAKEMELDING PÅ RAPPORT ETTER BRANNTILSYN 5/452 - DANIELSEN UNGDOMSSKOLE Danielsen Ungdomsskole Karmøy JHN 13/02123-016 2017/10/20
I TEK 4/58 OG 270 - 3/461 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - HELGESEN, BERIT FREDRIKKE - 4/58 OG 270 - 3/461 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - HELGESEN, BERIT FREDRIKKE Berit Fredrikke Helgesen BJP01 17/04493-001 26 Off.l.26 2017/10/20
I HSE ANSKAFFELSE AV PASIENTSIGNALANLEGG - FORESPØRSEL OM DELTAGELSE I KONKURRANSE Vakt og Alarm AS CBE02 17/01156-033 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2017/10/20
I TEK SØKNAD OM TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET - UTARBEIDING AV SKJØTSELPLAN FOR KYSTLYNGHEI, NATURBEITEMARK O.L. - SALDO/UTBETALINGSKORT - INNVILGET KR: 27.000,- INNVILGET DATO: 01.10.2017 OMRÅDETILTAK - SKJØTSELSPLAN - SØKERE AV RMP OG SMIL Fylkesmannen I Rogaland LKS 16/01055-004 2017/10/20
I TEK 85/214 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - VELAND, TOVE RAAKE OG KÅRE WILHELM - 85/214 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - VELAND, TOVE RAAKE Advokat Knut M Haavik BJP01 17/04494-001 26 Off.l.26 2017/10/20
I TEK PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE AVALD.BHG, STORESUND BBH OG BØ SKOLE F.O.M 12.10.17 T.O.M 12.10.18 Marilou Pingol San Jose BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/20
I HSE ANSKAFFELSE AV PASIENTSIGNALANLEGG - FORESPØRSEL OM DELTAGELSE I KONKURRANSE Etr Elektro & Telecom AS CBE02 17/01156-034 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2017/10/20
I TEK 85/214 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - VELAND, TOVE RAAKE OG KÅRE WILHELM - 85/214 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - VELAND, KÅRE WILHELM Advokat Knut M Haavik BJP01 17/04494-002 26 Off.l.26 2017/10/20
U SEN 66/678 - AUSTREIM, BEGJÆRING OM SEKSJONERING - MELDING 66/678. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING Statens Kartverk Tinglysingen REK 17/04386-003 2017/10/20
I HSE ANSKAFFELSE AV PASIENTSIGNALANLEGG - FORESPØRSEL OM DELTAGELSE I KONKURRANSE Relacom AS CBE02 17/01156-035 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2017/10/20
I TEK 15/764 - RINDAVEGEN, ÅKRA - NYBYGG LAV BOLIGBLOKK - 15/764 - SØKNAD FERDIGATTEST Hans J Rasmussen AS JKV 15/04897-022 2017/10/20
I TEK 71/48 - BREKKE VANNVERK BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - OVERSENDER PLANTEGNINGER 71/48 - BREKKE VANNVERK Karmøy vannverk, Brekke TEA01 12/00904-004 2017/10/20
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 84/31 - BESTILLING AV NABOLISTE - MASSEUTTAK Vassbakk & Stol AS v/Terje Saltnes GEL 17/00012-528 2017/10/20
U SEN LEASING/IT-AVTALER - OPPVEKST- OG KULTURETATEN - BUYPASS - SIGNERT REGISTRERINGS- OG BESTILLINGSSKJEMA Buypass RAW 13/01300-004 2017/10/20
I TEK PERSONALMAPPE - SØKNAD / CV TIL TILKALLINGSAVTALE BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/20
U TEK FORTAU BEDEHUSVEGEN, ÅKREHAMN - REFERAT FRA TILBUDSBEFARING BEDEHUSVEGEN, ÅKREHAMN Vaglid AS EKA 17/03412-003 2017/10/20
I TEK 32/2 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - BRYNE, ELLINOR BRO OG SANDANGER, ANNE GUNN - 32/2 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - SANDANGER, ANNE GUNN Advokatfirma Staalesen AS BJP01 17/04495-001 26 Off.l.26 2017/10/20
I TEK 148/978 - SPANNAVEGEN, NORHEIM - FASADE- OG BRUKSENDRING - 148/978 - (KOPIMOTTAKER) FORELØPIG SVAR - REDEGJØRELSE FOR VIDERE SAKSGANG ETTER KLAGE PÅ VEDTAK Rogaland Fylkeskommune Regionalplanavdelingen IGR 17/01469-023 2017/10/20
I TEK 32/2 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - BRYNE, ELLINOR BRO OG SANDANGER, ANNE GUNN - 32/2 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - BRYNE, ELLINOR GRO Advokatfirma Staalesen AS BJP01 17/04495-002 26 Off.l.26 2017/10/20
I TEK 32/2 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - BRYNE, ELLINOR BRO OG SANDANGER, ANNE GUNN - SKIFTEATTEST BJP01 17/04495-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/20
U SKU TRAFIKKSIKKER SKOLE - REFERAT FRA MØTE I STYRINGSGRUPPEN TRYGGE BARN PÅ SKOLEVEI - 20. OKTOBER 2017 Ingrid Lea Mæland JASO 17/02743-006 2017/10/20
I TEK PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE SONE 1 OG 2 F.OM 01.11.17 T.O.M 01.03.18 Amporn A. Georgsen BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/20
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM KLUBBMEDARBEIDER VED VARIANTEN Sofie Kristoffersen BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/20
I TEK PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE EIENDOMAVD. RENHOLD SONE 2,3 OG 4 F.OM 18.09.17 T.O.M 18.09.18 Vilde Sønstabø BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/20
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/20
I HSE BARNEVERNTJENESTEN - BRUK AV PRIVATE AKTØRER I BARNEVERNET (KOPIMOTTAKER) Barne- og likestillingsdepartementet AIS 12/00994-056 2017/10/20
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM SYKEPLEIER VED NORHEIM BBH Cathrine Strand Skaug AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/20
I TEK RETTSBOK - HAUGALAND OM SUNNHORDALAND JORDSKIFTERETT - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SAKSNR.:1210-2010-0050 - VEDØEN - RETTSBOK - SAK 1210-2010-0050 Haugaland Tingrett BJP01 17/04499-001 2017/10/20
U HSE PERSONALMAPPE - VURDERING AV ARBEIDSFORHOLD ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/20
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM ASSISTENT VED BOLIG OG MILJØTJENESTEN - RUSVIKVEGEN 3B/C Johannes Drengstig JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/20
I SEN IT-AVTALER/LISENSER - AVTALE OM BRUK AV STICOS OPPSLAG KOMMUNE Sticos AS CEL 12/00126-101 2017/10/20
I TEK 72/64 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - RUNE LARSEN - 72/64 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - RUNE LARSEN Risa AS MHV 17/04505-001 2017/10/20
I TEK 72/75 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SOLVEIG ALNE - 72/75 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SOLVEIG ALNE Risa AS MHV 17/04500-001 2017/10/20
I TEK 72/72 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KIRSTEN WATHNE - 72/72 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KIRSTEN WATHNE Risa AS MHV 17/04502-001 2017/10/20
I HSE PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV ARBEIDSFORHOLD AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/20
I TEK 5/60 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM. SAK 17/4817 - 5/60 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Geir Ytreland EDH 17/04501-001 2017/10/20
I TEK 15/2311 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/3612 - 15/2311 - REVIDERT AVSTANDSERKLÆRING OPPM:17/3612 Helge Riisdal MNE02 17/03277-007 2017/10/20
I HSE FLYTTING AV FYSIOTERAPIPRAKSIS - SØKNAD OM FLYTTING AV FYSIOTERAPIPRAKSIS Kristian Kårstad Nes MSTA 17/04503-001 2017/10/20
I TEK 64/1252 - STANGALAND - BEGJÆRING OM RESEKSJONERING - 64/1252 - DOKUMENTET HAR MANGLER OG KAN IKKE TINGLYSES Statens Kartverk Tinglysingen HAS 17/03150-012 2017/10/20
U SEN TILLEGGSSAK - TILLEGGSSAK KMV Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/20
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM ADJUNKT VED STOKKASTRAND SKOLE Anne Marit Pedersen BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/20
I SKU FRI SKOLESKYSS - TRAFIKKFARLIG SKOLEVEG JAKOBSEN, NORMA - SØKNAD OM FRI SKOLESKYSS - TRAFIKKFARLIG SKOLEVEI JAKOBSEN, NORMA Anne Judith Jakobsen EEH 17/04504-001 2017/10/20
I TEK 15/677 - ÅKRA - BRUKSENDRING TIL CAFE/RESTAURANT - 15/677 - (KOPIMOTTAKER) MANGLENDE OPPLYSNINGER - VARSEL OM AVSLAG Arbeidstilsynet Vestlandet IGR 17/04506-001 2017/10/20
I TEK NY VANN OG KLOAKK/MILJØGATE PÅ SPANNE - FDV-DOKUMENTASJON NY VANN OG KLOAKK/MILJØGATE PÅ SPANNE Vassbakk & Stol AS JTH 16/03985-035 2017/10/20
I TEK RETTSBOK - HAUGALAND OM SUNNHORDALAND JORDSKIFTERETT - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SAKSNR.:1210-2010-0050 - VEDØEN - 1/226 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM LI, MAGNAR INGE Magnar Inge Li BJP01 17/04499-002 26 Off.l.26 2017/10/20
I TEK RETTSBOK - HAUGALAND OM SUNNHORDALAND JORDSKIFTERETT - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SAKSNR.:1210-2010-0050 - VEDØEN - 1/224 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Magnar Inge Li BJP01 17/04499-003 26 Off.l.26 2017/10/20
I TEK RETTSBOK - HAUGALAND OM SUNNHORDALAND JORDSKIFTERETT - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SAKSNR.:1210-2010-0050 - VEDØEN - 1/223 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Magnar Inge Li BJP01 17/04499-004 26 Off.l.26 2017/10/20
I TEK RETTSBOK - HAUGALAND OM SUNNHORDALAND JORDSKIFTERETT - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SAKSNR.:1210-2010-0050 - VEDØEN - 1/107 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Reidun June Li BJP01 17/04499-005 26 Off.l.26 2017/10/20
I TEK RETTSBOK - HAUGALAND OM SUNNHORDALAND JORDSKIFTERETT - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SAKSNR.:1210-2010-0050 - VEDØEN - 1/225 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Rolf Arne Li BJP01 17/04499-006 26 Off.l.26 2017/10/20
I TEK RETTSBOK - HAUGALAND OM SUNNHORDALAND JORDSKIFTERETT - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SAKSNR.:1210-2010-0050 - VEDØEN - 1/227 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Rolf Arne Li BJP01 17/04499-007 26 Off.l.26 2017/10/20
I TEK RETTSBOK - HAUGALAND OM SUNNHORDALAND JORDSKIFTERETT - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SAKSNR.:1210-2010-0050 - VEDØEN - 1/229 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Nilsine Johanna Andersen BJP01 17/04499-008 26 Off.l.26 2017/10/20
U TEK BB1 MOKSHEIMTUNET - TEKNISK PLAN - FERDIGBEFARING BB1 MOKSHEIMTUNET G/S-VEG Cowi AS BTH04 16/02032-031 2017/10/20
I TEK RETTSBOK - HAUGALAND OM SUNNHORDALAND JORDSKIFTERETT - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SAKSNR.:1210-2010-0050 - VEDØEN - 1/228 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Nilsine Johanna Andersen BJP01 17/04499-009 26 Off.l.26 2017/10/20