Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 33/61 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - GEIR EGIL MEDHAUG - 33/61 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - GEIR EGIL MEDHAUG S O Lund AS MHV 17/03686-002 2017/10/19
U TEK 134/10 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - GEIR JOHNNY KVALEVÅG - 134/10 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - GEIR JOHNNY KVALEVÅG Alf Kristian Kvalevåg MHV 17/03714-002 2017/10/19
U TEK 86/229 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: NORWEGIAN HERRING AS BYGGESAK: 17/3774 - 86/229 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: NORWEGIAN HERRING AS BYGGESAK: 17/3774 Karsten Bjelland AS MHV 17/03908-002 2017/10/19
U TEK 86/83 - AVALDSNES - RIVING AV BYGG OG UTVIDELSE AV KAI - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 86/83 - AVALDSNES - RIVING AV BYGG OG UTVIDELSE AV KAI Petter J. Rasmussen AS KHM 17/04135-003 2017/10/19
U TEK 15/173 - ØYAVEGEN, ÅKRA - RIVING AV BOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 15/173 - ØYAVEGEN, ÅKRA - RIVING AV BOLIG Hans J Rasmussen AS IGR 16/03057-020 2017/10/19
U TEK 15/137 - ÅKRA BILIMPORT A/S BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - BRANNFOREBYGGENDE TILSYN 15/137 - ÅKRA BILIMPORT A/S Åkra Bilimport AS JHN 12/01494-009 2017/10/19
I TEK 15/115. 15/150 OG 15/236 - SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - ÅKRA ELEKTRISKE EIENDOM AS - 15/115, 15/150 OG 15/236 - SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - ÅKRA ELEKTRISKE EIENDOM AS Åkra Elektriske Eiendom AS MNE02 17/04407-001 2017/10/19
I TEK JOVIKVEGEN - NY KLOAKK - RAPPORT RØRINSPEKSJON - ØSTHUSVEGEN 81 Jostein Myge AS FGE02 15/04912-031 2017/10/19
U TEK 43/608 - ØYGARDSHAUGEN, HØYNES - NYBYGG ENEBOLIG - 43/608 - ØYGARDSHAUGEN, HØYNES - MANGELFULL SØKNAD Garvik Prosjekt AS KHM 16/03463-009 2017/10/19
U TEK PLAN 1025 - DETALJREGULERING FOR HABNAVÅGEN, SYRE BÅTFORENING - 38/163 MFL. - GODKJENT 18.6.2018 - ANNONSE - PLAN 1025 - DETALJREGULERING FOR HABNAVÅGEN, SYRE BÅTFORENING - 38/163 Karmøynytt / KK-nettside YSL 16/03414-027 2017/10/19
U TEK PLAN 3037 - DETALJREGULERING FOR BYGNESHALVØYA SØR - INDUSTRI OG KOMMUNALT RENSEANLEGG - 102/2 M.FL. - GODKJENT 18.6.2018 - ANNONSE - PLAN 3037 - DETALJREGULERING FOR BYGNESHALVØYA SØR - INDUSTRI OG KOMMUNALT RENSEANLEGG, 102/2 M.FL. Karmøynytt / KK-nettside YSL 16/00717-033 2017/10/19
U TEK 86/229 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES - NYBYGG FABRIKKBYGNING - RAMMETILLATELSE - 86/229 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES - NYBYGG FABRIKKBYGNING Pds Protek AS KHM 17/03774-010 2017/10/19
U TEK 15/2311 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/3277 - 15/2311 UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/3277 Helge Riisdal MNE02 17/03612-019 2017/10/19
U TEK PLAN 1018 - DETALJREGULERING FOR LAHAMMARODDEN ØST - 57/300, 694 GODKJENT 19.3.2018 - ANNONSE - PLAN 1018 - DETALJREGULERING FOR LAHAMMARODDEN ØST - 57/300, 694 Karmøynytt / KK-nettside YSL 15/03639-033 2017/10/19
I TEK JOVIKVEGEN - NY KLOAKK - RAPPORT RØRINSPEKSJON - ØSTHUSVEGEN 83 Jostein Myge AS FGE02 15/04912-033 2017/10/19
I TEK JOVIKVEGEN - NY KLOAKK - RAPPORT RØRINSPEKSJON - JOVIKVEGEN 25 Jostein Myge AS FGE02 15/04912-034 2017/10/19
I TEK JOVIKVEGEN - NY KLOAKK - RAPPORT RØRINSPEKSJON - JOVIKVEGEN 27 Jostein Myge AS FGE02 15/04912-035 2017/10/19
I TEK JOVIKVEGEN - NY KLOAKK - RAPPORT RØRINSPEKSJON - JOVIKVEGEN 29 Jostein Myge AS FGE02 15/04912-036 2017/10/19
I TEK JOVIKVEGEN - NY KLOAKK - RAPPORT RØRINSPEKSJON - JOVIKVEGEN 30 Jostein Myge AS FGE02 15/04912-037 2017/10/19
I TEK JOVIKVEGEN - NY KLOAKK - RAPPORT RØRINSPEKSJON - JOVIKVEGEN 31 Jostein Myge AS FGE02 15/04912-038 2017/10/19
I TEK JOVIKVEGEN - NY KLOAKK - RAPPORT RØRINSPEKSJON - JOVIKVEGEN 33 Jostein Myge AS FGE02 15/04912-039 2017/10/19
I TEK JOVIKVEGEN - NY KLOAKK - RAPPORT RØRINSPEKSJON - JOVIKVEGEN 35 Jostein Myge AS FGE02 15/04912-040 2017/10/19
I TEK JOVIKVEGEN - NY KLOAKK - RAPPORT RØRINSPEKSJON - JOVIKVEGEN 41 Jostein Myge AS FGE02 15/04912-041 2017/10/19
I TEK JOVIKVEGEN - NY KLOAKK - RAPPORT RØRINSPEKSJON - JOVIKVEGEN 49 Jostein Myge AS FGE02 15/04912-042 2017/10/19
I TEK JOVIKVEGEN - NY KLOAKK - RAPPORT RØRINSPEKSJON - JOVIKVEGEN 51 Jostein Myge AS FGE02 15/04912-043 2017/10/19
I TEK JOVIKVEGEN - NY KLOAKK - RAPPORT RØRINSPEKSJON - VEA SJOARVEG 123 Jostein Myge AS FGE02 15/04912-044 2017/10/19
I TEK JOVIKVEGEN - NY KLOAKK - RAPPORT RØRINSPEKSJON - VEGSLUK VED JOVIKVEGEN 29 Jostein Myge AS FGE02 15/04912-045 2017/10/19
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG 2017/2018 - FRITIDSEIENDOMMER, NAUST O.L. - TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG FOR ÅR 2018 - NAUST Jerry Normann Engedal MSA 17/00276-009 2017/10/19
U TEK 4/414 - MUNKAJORD - SØKNAD OM OPPMÅLINGSFORRETNING - 4/414 M.FL - ORIENTERING TIL IKKE MØTT PART ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING MED SVARFRIST MARGOT HELENE MOLDE AMJ 17/02967-045 2017/10/19
U TEK 17/21 - SANDBAKKANE, ÅDLAND, TILBYGG BOLIG OG HAGESTUE - 17/21 - IGANGSETTINGSTILLATELSE - HELE TILTAKET I. K. Gabrielsen JKV 16/01566-006 2017/10/19
U TEK 63/12 - NORDSTOKKE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/4565 - TILLATELSE - DELINGSSAK - 63/12 - TILLATELSE TIL DELING AV GRUNNEIENDOM Magnar Johannessen EDH 17/04083-005 2017/10/19
I TEK 40/14 - HAVNAVÅGEN, NEDRE RISDAL, RIVING OG NYBYGG FRITIDSBOLIG - 40/14 - MANGLER MOTTATT Sv Betong AS KHM 17/03046-006 2017/10/19
I SKU KARMØY KOMMUNES KULTURSTIPEND 2017 - SØKNAD OM KULTURSTIPEND FOR ASLAK ROSSEHAUG Sissel Eide ANKO 17/04449-001 2017/10/19
U TEK GRAVESØKNAD - FLESLANDVEGEN, KOPERVIK - SVAR - GRAVESØKNAD - FLESLANDVEGEN, KOPERVIK A & B Andreassen Maskin AS KSU01 17/04453-002 2017/10/19
U TEK 20/27 - NEDRE LIKNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/4559 - 20/27 - DELINGSTILLATELSE TILLEGGSAREAL BOLIGEIENDOM - DELING MED KARTFORRETNING OVER GRUNNEIENDOM Tomas Liknes HHU 17/02508-005 2017/10/19
I SEN PLAN 5015-2 - REGULERINGSPLAN FOR SPANNATOPPEN - ENDRING - BORTFALL AV BESTEMMELSE OM KRAV OM ARKEOLOGISK UNDERSØKELSE - NY VURDERING AV VILKÅR OM ARKEOLOGISK GRANSKING Riksantikvaren JST 17/04466-001 2017/10/19
U SEN HÅVIKHALLEN - SVAR - FORESPØRSEL OM LEIE AV HÅVIKHALLEN - 4. OG 5. NOVEMBER 2017 Karmøy Frikirke TVI 12/00263-118 2017/10/19
I TEK 147/707 - TYLTERSVINGEN, MOKSHEIM. NYBYGG, FIREMANNSBOLIG - HUS 2 - 147/707 - ANMODNING OM FERDIGATTEST - SEKSJON 13-16 Block Watne AS KMY 15/02501-012 2017/10/19
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - BEKREFTELSE - TAR IMOT KOMMUNAL OMSORGSBOLIG - BMV 17/01015-014 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/19
I TEK 58/346 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - TOR BOGE OVERVANNSRØR - 58/346 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - TOR BOGE Vedavågen Rør AS MHV 17/04467-001 2017/10/19
I TEK 58/381 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - TOR BOGE SPILLVANNSLEDNING - 58/381 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - TOR BOGE Vedavågen Rør AS MHV 17/04468-001 2017/10/19
I SKU TILSKUDD KULTURVERN - SØKNAD OM STØTTE TIL FORNYING AV LØEDØRER - 38/171, SYREGARDEN Lars Magnus Solstad AAL 17/00116-016 2017/10/19
I SKU HØRINGER - 2016-2017 - HØRING - JUSTERING AV FORDELINGSMODELLEN AV SPILLEMIDLER TIL IDRETTSANLEGG Rogaland Fylkeskommune BAN03 16/00007-213 2017/10/19
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-229 25 Offl §25 2017/10/19
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 - SØKNAD RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 BLI01 17/03222-122 25 Offl §25 2017/10/19
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 80 % VIKARIAT - TILBUD AUTORISERT SYKEPLEIER 80 % FAST AGB 17/03522-016 25 Offl §25 2017/10/19
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 80 % VIKARIAT - ARBEIDSAVTALE AUTORISERT SYKEPLEIER 80 % FAST AGB 17/03522-017 25 Offl §25 2017/10/19
U HSE REKRUTTERINGSSAK SPESIALSYKEPLEIER, FAST 88 OG 90 % - TILBUD SPESIALSYKEPLEIER, FAST 88 OG 90 % AGB 17/03523-023 25 Offl §25 2017/10/19
U HSE REKRUTTERINGSSAK SPESIALSYKEPLEIER, FAST 88 OG 90 % - ARBEIDSAVTALE SPESIALSYKEPLEIER, FAST 88 OG 90 % AGB 17/03523-024 25 Offl §25 2017/10/19
U HSE REKRUTTERINGSSAK SPESIALSYKEPLEIER, FAST 88 OG 90 % - TILBUD SPESIALSYKEPLEIER, FAST 88 OG 90 % AGB 17/03523-025 25 Offl §25 2017/10/19
U HSE REKRUTTERINGSSAK SPESIALSYKEPLEIER, FAST 88 OG 90 % - ARBEIDSAVTALE SPESIALSYKEPLEIER, FAST 88 OG 90 % AGB 17/03523-026 25 Offl §25 2017/10/19
U SKU REKRUTTERINGSSAK KONSULENT ÅKREHAMN BIBLIOTEKFILIAL - INTERVJU KONSULENT ÅKREHAMN BIBLIOTEKFILIAL KHO 17/03885-078 25 Offl §25 2017/10/19
U SKU REKRUTTERINGSSAK KONSULENT ÅKREHAMN BIBLIOTEKFILIAL - INTERVJU KONSULENT ÅKREHAMN BIBLIOTEKFILIAL KHO 17/03885-079 25 Offl §25 2017/10/19
U SKU REKRUTTERINGSSAK KONSULENT ÅKREHAMN BIBLIOTEKFILIAL - INTERVJU KONSULENT ÅKREHAMN BIBLIOTEKFILIAL KHO 17/03885-080 25 Offl §25 2017/10/19
U SKU REKRUTTERINGSSAK KONSULENT ÅKREHAMN BIBLIOTEKFILIAL - INTERVJU KONSULENT ÅKREHAMN BIBLIOTEKFILIAL KHO 17/03885-081 25 Offl §25 2017/10/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER - 75% FAST - SØKNAD AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER - 75% FAST JBR04 17/04138-004 25 Offl §25 2017/10/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER - 75% FAST - SØKNAD AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER - 75% FAST JBR04 17/04138-005 25 Offl §25 2017/10/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERTE SYKEPLEIERE, FAST 75% OG 50% - SØKNAD AUTORISERTE SYKEPLEIERE, FAST 75% OG 50% ARO07 17/04139-008 25 Offl §25 2017/10/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERTE SYKEPLEIERE, FAST 75% OG 50% - SØKNAD AUTORISERTE SYKEPLEIERE, FAST 75% OG 50% ARO07 17/04139-009 25 Offl §25 2017/10/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER - 70% FAST - SØKNAD AUTORISERT VERNEPLEIER - 70% FAST HGR 17/04140-004 25 Offl §25 2017/10/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER - 70% FAST - SØKNAD AUTORISERT VERNEPLEIER - 70% FAST HGR 17/04140-005 25 Offl §25 2017/10/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER - 70% FAST - SØKNAD AUTORISERT VERNEPLEIER - 70% FAST HGR 17/04140-006 25 Offl §25 2017/10/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - SØKNAD FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-084 25 Offl §25 2017/10/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - SØKNAD FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-085 25 Offl §25 2017/10/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - SØKNAD FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-086 25 Offl §25 2017/10/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - SØKNAD FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-087 25 Offl §25 2017/10/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - SØKNAD FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-088 25 Offl §25 2017/10/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - SØKNAD FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-089 25 Offl §25 2017/10/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER - 93,66% FAST - SØKNAD AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER - 93,66% FAST JBR04 17/04142-005 25 Offl §25 2017/10/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER 74,30% FAST - SØKNAD AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER 74,30% FAST JBR04 17/04143-006 25 Offl §25 2017/10/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER 74,30% FAST - SØKNAD AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER 74,30% FAST JBR04 17/04143-007 25 Offl §25 2017/10/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER 74,30% FAST - SØKNAD AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER 74,30% FAST JBR04 17/04143-008 25 Offl §25 2017/10/19
U TEK REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/RÅDGIVER - BYGGESAK - BEKREFTELSE SAKSBEHANDLER/RÅDGIVER - BYGGESAK HASB 17/04182-033 25 Offl §25 2017/10/19
U TEK REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/RÅDGIVER - BYGGESAK - BEKREFTELSE SAKSBEHANDLER/RÅDGIVER - BYGGESAK HASB 17/04182-034 25 Offl §25 2017/10/19
U TEK REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/RÅDGIVER - BYGGESAK - BEKREFTELSE SAKSBEHANDLER/RÅDGIVER - BYGGESAK HASB 17/04182-035 25 Offl §25 2017/10/19
U TEK REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/RÅDGIVER - BYGGESAK - BEKREFTELSE SAKSBEHANDLER/RÅDGIVER - BYGGESAK HASB 17/04182-036 25 Offl §25 2017/10/19
U TEK REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/RÅDGIVER - BYGGESAK - BEKREFTELSE SAKSBEHANDLER/RÅDGIVER - BYGGESAK HASB 17/04182-037 25 Offl §25 2017/10/19
U TEK REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/RÅDGIVER - BYGGESAK - BEKREFTELSE SAKSBEHANDLER/RÅDGIVER - BYGGESAK HASB 17/04182-038 25 Offl §25 2017/10/19
U TEK REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/RÅDGIVER - BYGGESAK - BEKREFTELSE SAKSBEHANDLER/RÅDGIVER - BYGGESAK HASB 17/04182-039 25 Offl §25 2017/10/19
U TEK REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/RÅDGIVER - BYGGESAK - BEKREFTELSE SAKSBEHANDLER/RÅDGIVER - BYGGESAK HASB 17/04182-040 25 Offl §25 2017/10/19
U TEK REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/RÅDGIVER - BYGGESAK - BEKREFTELSE SAKSBEHANDLER/RÅDGIVER - BYGGESAK HASB 17/04182-041 25 Offl §25 2017/10/19
U TEK REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/RÅDGIVER - BYGGESAK - BEKREFTELSE SAKSBEHANDLER/RÅDGIVER - BYGGESAK HASB 17/04182-042 25 Offl §25 2017/10/19
U TEK REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/RÅDGIVER - BYGGESAK - BEKREFTELSE SAKSBEHANDLER/RÅDGIVER - BYGGESAK HASB 17/04182-043 25 Offl §25 2017/10/19
U TEK REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/RÅDGIVER - BYGGESAK - BEKREFTELSE SAKSBEHANDLER/RÅDGIVER - BYGGESAK HASB 17/04182-044 25 Offl §25 2017/10/19
U TEK REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/RÅDGIVER - BYGGESAK - BEKREFTELSE SAKSBEHANDLER/RÅDGIVER - BYGGESAK HASB 17/04182-045 25 Offl §25 2017/10/19
U TEK REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/RÅDGIVER - BYGGESAK - BEKREFTELSE SAKSBEHANDLER/RÅDGIVER - BYGGESAK HASB 17/04182-046 25 Offl §25 2017/10/19
U TEK REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/RÅDGIVER - BYGGESAK - BEKREFTELSE SAKSBEHANDLER/RÅDGIVER - BYGGESAK HASB 17/04182-047 25 Offl §25 2017/10/19
U TEK REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/RÅDGIVER - BYGGESAK - BEKREFTELSE SAKSBEHANDLER/RÅDGIVER - BYGGESAK HASB 17/04182-048 25 Offl §25 2017/10/19
U TEK REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/RÅDGIVER - BYGGESAK - BEKREFTELSE SAKSBEHANDLER/RÅDGIVER - BYGGESAK HASB 17/04182-049 25 Offl §25 2017/10/19
U TEK REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/RÅDGIVER - BYGGESAK - BEKREFTELSE SAKSBEHANDLER/RÅDGIVER - BYGGESAK HASB 17/04182-050 25 Offl §25 2017/10/19
U TEK REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/RÅDGIVER - BYGGESAK - BEKREFTELSE SAKSBEHANDLER/RÅDGIVER - BYGGESAK HASB 17/04182-051 25 Offl §25 2017/10/19
U TEK REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/RÅDGIVER - BYGGESAK - BEKREFTELSE SAKSBEHANDLER/RÅDGIVER - BYGGESAK HASB 17/04182-052 25 Offl §25 2017/10/19
U TEK REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/RÅDGIVER - BYGGESAK - BEKREFTELSE SAKSBEHANDLER/RÅDGIVER - BYGGESAK HASB 17/04182-053 25 Offl §25 2017/10/19
U TEK REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/RÅDGIVER - BYGGESAK - BEKREFTELSE SAKSBEHANDLER/RÅDGIVER - BYGGESAK HASB 17/04182-054 25 Offl §25 2017/10/19
U TEK REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/RÅDGIVER - BYGGESAK - BEKREFTELSE SAKSBEHANDLER/RÅDGIVER - BYGGESAK HASB 17/04182-055 25 Offl §25 2017/10/19
U TEK REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/RÅDGIVER - BYGGESAK - BEKREFTELSE SAKSBEHANDLER/RÅDGIVER - BYGGESAK HASB 17/04182-056 25 Offl §25 2017/10/19
U TEK REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/RÅDGIVER - BYGGESAK - BEKREFTELSE SAKSBEHANDLER/RÅDGIVER - BYGGESAK HASB 17/04182-057 25 Offl §25 2017/10/19
U TEK REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/RÅDGIVER - BYGGESAK - BEKREFTELSE SAKSBEHANDLER/RÅDGIVER - BYGGESAK HASB 17/04182-058 25 Offl §25 2017/10/19
U TEK REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/RÅDGIVER - BYGGESAK - BEKREFTELSE SAKSBEHANDLER/RÅDGIVER - BYGGESAK HASB 17/04182-059 25 Offl §25 2017/10/19
U TEK REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/RÅDGIVER - BYGGESAK - BEKREFTELSE SAKSBEHANDLER/RÅDGIVER - BYGGESAK HASB 17/04182-060 25 Offl §25 2017/10/19
U TEK REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/RÅDGIVER - BYGGESAK - BEKREFTELSE SAKSBEHANDLER/RÅDGIVER - BYGGESAK HASB 17/04182-061 25 Offl §25 2017/10/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER/VERNEPLEIER - 100% FAST VED ØSTREMTUNET - SØKNAD AUTORISERT SYKEPLEIER/VERNEPLEIER - 100% FAST VED ØSTREMTUNET NFE 17/04369-004 25 Offl §25 2017/10/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER/VERNEPLEIER - 100% FAST VED ØSTREMTUNET - SØKNAD AUTORISERT SYKEPLEIER/VERNEPLEIER - 100% FAST VED ØSTREMTUNET NFE 17/04369-005 25 Offl §25 2017/10/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER/VERNEPLEIER - 100% FAST VED ØSTREMTUNET - SØKNAD AUTORISERT SYKEPLEIER/VERNEPLEIER - 100% FAST VED ØSTREMTUNET NFE 17/04369-006 25 Offl §25 2017/10/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER/VERNEPLEIER - 100% FAST VED ØSTREMTUNET - SØKNAD AUTORISERT SYKEPLEIER/VERNEPLEIER - 100% FAST VED ØSTREMTUNET NFE 17/04369-007 25 Offl §25 2017/10/19
I SKU REKRUTTERINGSSAK PEDAGOGISK LEDER AVALDSNES BARNEHAGE - SØKNAD PEDAGOGISK LEDER AVALDSNES BARNEHAGE KHO 17/04300-014 25 Offl §25 2017/10/19
I SKU REKRUTTERINGSSAK PEDAGOGISK LEDER AVALDSNES BARNEHAGE - SØKNAD PEDAGOGISK LEDER AVALDSNES BARNEHAGE KHO 17/04300-015 25 Offl §25 2017/10/19
I SKU REKRUTTERINGSSAK PEDAGOGISK LEDER AVALDSNES BARNEHAGE - SØKNAD PEDAGOGISK LEDER AVALDSNES BARNEHAGE KHO 17/04300-016 25 Offl §25 2017/10/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 100% - FAST - SØKNAD AUTORISERT SYKEPLEIER 100% - FAST AGB 17/04370-002 25 Offl §25 2017/10/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 100% - FAST - SØKNAD AUTORISERT SYKEPLEIER 100% - FAST AGB 17/04370-003 25 Offl §25 2017/10/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 100% - FAST - SØKNAD AUTORISERT SYKEPLEIER 100% - FAST AGB 17/04370-004 25 Offl §25 2017/10/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 50,7 % - FAST PÅ NATT - SØKNAD HELSEFAGARBEIDER 50,7 % - FAST PÅ NATT AGB 17/04371-019 25 Offl §25 2017/10/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 50,7 % - FAST PÅ NATT - SØKNAD HELSEFAGARBEIDER 50,7 % - FAST PÅ NATT AGB 17/04371-020 25 Offl §25 2017/10/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 50,7 % - FAST PÅ NATT - SØKNAD HELSEFAGARBEIDER 50,7 % - FAST PÅ NATT AGB 17/04371-021 25 Offl §25 2017/10/19
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, VIKARIAT - SØKNAD BARNEHAGELÆRER, VIKARIAT BLI01 17/04353-008 25 Offl §25 2017/10/19
I SEN KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG POLITISK UTVALG - SAKER SOM GJELDER DETTE - INNKALLING TIL MØTE I KONTROLL- OG KVALITETSUTVALGET 25.10.17 Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS KTV 12/00652-191 2017/10/19
I HSE PERSONALMAPPE - TILBAKEMELDING PÅ NÆRVÆRSMØTE ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/19
I TEK BRANNBEREDSKAP - PURRING PÅ MANGLENDE TILBAKEMELDING ETTER INNMELDING AV AVVIK I NØDNETT - KARMØY KOMMUNE Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (dsb) ONW 12/02116-028 2017/10/19
I TEK FJORD MOTORPARK - FJORD MOTORPARK - TILLEGGSKOMMENTARER TIL RINGVIRKNINGSANALYSE Fjord Motorpark AS SMO02 12/00328-211 2017/10/19
I SEN ÅKRAHALLEN - SØKNAD OM LEIE AV ÅKRAHALLEN - BEDEHUSSANG 23.08.-26.08.18 Odd Erik Eriksson TVI 12/00077-155 2017/10/19
U TEK 7/20 OG 7/39 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - LUND, DAN VIGGO EGELAND - SVAR - 7/20 OG 7/39 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - LUND, DAN VIGGO EGELAND Sigrid Helene Lund BJP01 17/04460-002 2017/10/19
U TEK 110/21 - FOSNAVEGEN, VÅGA - UTSLIPPSTILLATELSE RØRLEGGERMELDING: 17/4039 - 110/21 - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD Inge Vaaga AS OHA 17/04038-003 2017/10/19
I SKU PERSONALMAPPE - AVTALE OM Å STILLE EGEN BIL TIL DISPOSISJON BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/19
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2017 - 86/224 - FORHÅNDSVARSEL OM ENDRING AV ADRESSE - HUSØYVEGEN. Åkrehamn Trålbøteri AS BFH 17/00007-084 2017/10/19
U TEK 63/12 - NORDSTOKKE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/4565 - 63/12 - VEDR. DELINGSSØKNAD Magnar Johannessen EDH 17/04083-006 2017/10/19
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/19
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/19
I SKU REFUSJONER/TILSKUDD OPPVEKST- OG KULTURETATEN - INN - RAPPORTERING PÅ VARIGE MIDLER 2017 - TIDLIG INNSATS 1.-4. TRINN, KAP. 226 POST 63 Utdanningsdirektoratet BNO 12/00773-187 2017/10/19
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING SKOLEÅRET 2017-2018 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/19
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 17/04470-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/19
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM AMBULERENDE SPES.PEDAGOG VED PPT Anne Elin Ferkingstad BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/19
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 14/04012-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/19
I SEN PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL FOREBYGGINGS- OG TILRETTELEGGINGSTILSKUDD IA VIRKSOMHETER OG BHT-HONORAR GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/19
U TEK PLAN 5079 - DETALJREGULERING FOR SPANNADALEN - 148/1035,1036,1037,1038 MFL. - GODKJENT 5 .2.2018 - ANNONSE - PLAN 5079 - DETALJREGULERING FOR SPANNADALEN - DEL AV 148/947 MFL. Karmøynytt / KK-nettside YSL 16/00147-086 2017/10/19
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - TAR IMOT KOMMUNAL UTLEIEBOLIG BMV 16/04786-015 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/10/19
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - HUSLEIEKONTRAKT BMV 16/04786-016 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/10/19
U TEK 20/27 - NEDRE LIKNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/4559 - 20/27 - VEDR. DELINGSSØKNAD Tomas Liknes HHU 17/02508-006 2017/10/19
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - TAR IMOT KOMMUNAL UTLEIEBOLIG BMV 17/02593-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/19
I SEN LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2017 - KAP. 3 - FØLGEBREV TIL LOKALE FORHANDLINGER KAP.3 Wendy Nilsen Delta TUS 17/01261-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/19
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - HUSLEIEKONTRAKT BMV 17/02593-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/19
I SEN LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2017 - KAP. 3 - KRAV TIL LOKALE LØNNSFORHANDLINGER KAP.3 - 2017 Akademikerforbundet TUS 17/01261-004 23a Ofl.§23a fvl.§13b 2. ledd 2017/10/19
I SEN LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2017 - KAP. 3 - KRAV ETTER § HTA 3.4.2 OG 3.4.3 FRA FAGFORBUNDET, NSF, AKADEMIKERFORBUNDET OG FO FO TUS 17/01261-003 23a Ofl.§23a fvl.§13b 2. ledd 2017/10/19
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 84/5 - BESTILLING AV NABOLISTE - TILTAK Bjørnar Gudmestad for Grude Bygg GEL 17/00012-520 2017/10/19
U TEK 117/3 OG 117/34 - SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER WALDELAND, HARALD/WALDELAND, MARIT JOHANNE - 117/3 OG 117/34 - UNDERRETTING ETTER KRAV OM SAMMENSLÅING Marit Johanne Waldeland MAH 17/04388-003 2017/10/19
I SEN MEDALJER/HEDERSTEGN - AFTERNOON TEA - VED DET KONGELIGE SLOTT Fylkesmannen I Rogaland KTV 12/04783-039 2017/10/19
I SEN LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2017 - KAP. 3 - KRAV TIL LOKALE LØNNSFORHANDLINGER KAP.3 - 2017 Norsk fysioterapeutforbund TUS 17/01261-005 23a Ofl.§23a fvl.§13b 2. ledd 2017/10/19
I SEN PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE - KLAGE PÅ AVSLAG OM PARKERINGSTILLATELSE NJO 17/03952-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/19
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG 2017/2018 - FRITIDSEIENDOMMER, NAUST O.L. - TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG FOR ÅR 2018 - NAUST Stig Andre Thorvaldsen MSA 17/00276-010 2017/10/19
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2017 - ANALYSERESULTATER - BEHANDLET DRIKKEVANN - RAUNFJELL HØYDEBASSENG - PRØVER TATT DEN 09.10.2017 SLab Slab AS ETS 17/00056-079 2017/10/19
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - MANGELBREV I FORBINDELSE MED SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 17/04396-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/19
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - FRIVILLIG AVTALETREKK LEI 16/04537-280 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/19
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2017 - ANALYSERESULTAT - BEHANDLET DRIKKEVANN - UTVIDET RUTINE , ANALYSENE UTFØRT AV HARDANGER MILJØSENTER AS - RENVANN BREKKE REF HOS HARDANGER MILJØSENTER AS : 2017-2171 SLab Slab AS ETS 17/00056-080 2017/10/19
I SEN LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2017 - KAP. 3 - LØNNSKRAV ETTER HTA KAPITTEL 3.4.2 , 3.4.3 OG 3.5 Fagforbundet TUS 17/01261-007 23a Ofl.§23a fvl.§13b 2. ledd 2017/10/19
I SEN LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2017 - KAP. 3 - KRAV TIL LOKALE LØNNSFORHANDLINGER KAP.3 - 2017 Norsk sykepleiertforbund TUS 17/01261-006 23a Ofl.§23a fvl.§13b 2. ledd 2017/10/19
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING SKOLEÅRET 2017-2018 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/19
I TEK 82/163 OG 82/273 - RETTING I EIENDOMSKARTET - MATRIKKELEN - 82/163 OG 82/273 - KRAV OM RETTING I EIENDOMSKARTET - MATRIKKELEN Kjell Gustav Egeland HAS 17/04471-001 26 Off.l.26 2017/10/19
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - UNDERTEGNET HUSLEIEKONTRAKT - BMV 17/01015-015 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/19
I TEK 38/213 - SYRE - UTVIDELSE OG OPPGRADERING AV KAI/BRYGGE - 38/213 - SYRE - UTVIDELSE OG OPPGRADERING AV KAI/BRYGGE Jon Tomas Danielsen EDH 17/04147-002 2017/10/19
I SEN LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2017 - KAP. 3 - KRAV TIL LOKALE LØNNSFORHANDLINGER KAP.3 - 2017 Tekna TUS 17/01261-008 23a Ofl.§23a fvl.§13b 2. ledd 2017/10/19
U TEK PLAN 4052 - DETALJREGULERING FOR KALSTØ - DEL AV 83/28 M.FL. - ANNONSE - PLAN 4052 - DETALJREGULERING FOR KALSTØ - DEL AV 83/28 M.FL. Karmøynytt / KK-nettside YSL 13/04467-130 2017/10/19
I SKU KOMPETANSEUTVIKLING - TILSAGN OM OU-MIDLER - KARMØY KOMMUNE - REF.: 11/00301-100 Ks LVS 12/00434-088 2017/10/19
U HSE PERSONALMAPPE - ARBEIDSAVTALE HELTID JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/19
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 76/5 - BESTILLING AV NABOLISTE - SØKNAD Edb-Tjenester Norge Limited GEL 17/00012-521 2017/10/19
I SEN LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2017 - KAP. 3 - KRAV TIL LOKALE LØNNSFORHANDLINGER KAP.3 - 2017 Utdanningsforbundet TUS 17/01261-009 23a Ofl.§23a fvl.§13b 2. ledd 2017/10/19
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - AVSLAG I FORBINDELSE MED SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 14/03396-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/19
I SEN LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2017 - KAP. 3 - KRAV TIL LOKALE LØNNSFORHANDLINGER KAP.3 - 2017 NITO TUS 17/01261-010 23a Ofl.§23a fvl.§13b 2. ledd 2017/10/19
I SEN LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2017 - KAP. 3 - KRAV TIL LOKALE LØNNSFORHANDLINGER KAP.3 - 2017 MFO TUS 17/01261-011 23a Ofl.§23a fvl.§13b 2. ledd 2017/10/19
U TEK 148/940 - NORHEIM - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 148/126 - ORIENTERING TIL IKKE MØTT PART ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING (MED SVARFRIST) Håvard Jøsendal Fagerbakke ALA04 17/01505-071 2017/10/19
I TEK FJORD MOTORPARK - SPØRSMÅL ANG. SWECOS KVALITETSSIKRING AV FJORD MOTORPARKS STØYANALYSE (KOPIMOTTAKER) Nabogruppen SMO02 12/00328-212 2017/10/19
I HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM FORSKYVNING AV LÆRETID Rogaland Fylkeskommune NFE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/19
I TEK 75/66 - KVALAVÅG - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM: 17/4816 - 75/66 - MOTTATT MANGLER, SØKNAD OM DISPENSASJON Karmøy Kommune Teknisk Etat EDH 16/04809-005 2017/10/19
I TEK 111/30 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - JÅTTEN, TONE KLEPPA - 111/30 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM JÅTTEN, TONE KLEPPA OG JÅTTEN, EIRIK Tone Kleppa Jåtten BJP01 17/04473-001 26 Off.l.26 2017/10/19
U SKU TRAFIKKSIKKER SKOLE - INNKALLING TIL STYRINGSGRUPPEN - TRYGGE BARN PÅ SKOLEVEI Ingrid Lea Mæland JASO 17/02743-005 2017/10/19
I TEK TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET - 117/7 TILRETTELEGGING FOR VILLSAUDRIFT PÅ DRAGØY - 117/7 - SALDO/UTBETALINGSKORT - SLUTTUTBETALING KR. 44.744,- DATO UTBETALING: 10.10.2017 - JON EGIL FRETTE - INNGJERDING/RYDDING KYSTLYNGHEI - 122/2 Fylkesmannen I Rogaland LKS 14/03911-004 2017/10/19
I TEK 66/32 - AUSTREIM, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/4756 - 66/32 - AUSTREIM, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Geir Ingvar Eike EDH 17/04474-001 2017/10/19
I TEK PLAN 3045 - DETALJREGULERING FOR 58/219, KOPERVIK - PLAN 3045 - VARSEL OM OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID - DETALJREGULERING FOR 58/219 KOPERVIK Edb-Tjenester Norge Limited AAHO 17/04155-002 2017/10/19
I TEK 66/4 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - BJELLAND,KATHRINE/TRYGG, PER TORE/TRYGG, SVEINUNG - 66/4 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - BJELLAND/KATHRINE/TRYGG, PER TORE/TRYGG, SVEINUNG Fredrikstad Tingrett BJP01 17/04475-001 26 Off.l.26 2017/10/19
I SEN HOOK FOOD & DRINKS - AKCAN AS SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - VANDELSVURDERING - FISKARBONDEN SPISERI / AKCAN AS, HOOK FOOD & DRINKS EVI1 17/04397-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/19
I HSE PERSONALMAPPE - AVTALE OM SENIORTILTAK - NY ORDNING FRA 2015 HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/19
U TEK 15/2311 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/3277 - 15/2311 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/3277 Garvik Tomteutvikling AS MNE02 17/03612-024 2017/10/19
U HSE NYE KVALAVÅG BARNEHAGE - SMÅ BARNEHAGER AS - SVAR - SØKNAD OM ETABLERING AV BARNEHAGE PÅ KVALAVÅG Små Barnehager AS MMM 17/04411-005 2017/10/19
I HSE PERSONALMAPPE - AVTALE OM SENIORTILTAK - NY ORDNING FRA 2015 HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/19
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 5/537, 543 - BESTILLING AV NABOLISTE - TILTAK Kjersti Moen Fagerheim for Petter J. Rasmussen AS GEL 17/00012-522 2017/10/19
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2017 - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING - GAMMELDANS 18. NOVEMBER 2017 Sevland Bygde og Fjellag EVI1 16/05163-145 26 Off.l.26 2017/10/19
I SEN PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL FOREBYGGINGS- OG TILRETTELEGGINGSTILSKUDD IA VIRKSOMHETER OG BHT-HONORAR GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/19
I SEN PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL FOREBYGGINGS. OG TILRETTELEGGINGSTILSKUDDD IA VIRKSOMHETER OG BHT-HONORAR GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/19
I SEN PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL VARIG TILRETTELAGT ARBEID I ORDINÆR VIRKSOMHET GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/19
I SKU ELEVMAPPENE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP - BARNEHAGEÅRET 2017/18 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/19
I SEN PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL VARIG TILRETTELAGT ARBEID I ORDINÆR VIRKSOMHET GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/19
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/19
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - OMGJORT ETTER KLAGE PÅ AVSLAG - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 14/00158-011 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/19
I SKU ELEVMAPPE - SØKNAD OM RESSURSER TIL SPESIALUNDERVISNING SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/19
I SEN SKJØNNSMIDLER 2012-2018 - ORIENTERING OM SKJØNSTILDELINGA FOR 2018 Fylkesmannen i Rogaland MOS 12/00833-030 2017/10/19
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 79/7 - BESTILLING AV NABOLISTE - GRENSEJUSTERING UTVIK, OLA Ola Utvik GEL 17/00012-523 2017/10/19
U TEK 5/63, 5/92, 5/556 OG 5/573 - VEA - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 5/92 I KARMØY KOMMUNE Dahl Magne MNE02 17/04118-013 2017/10/19
U TEK 5/63, 5/92, 5/556 OG 5/573 - VEA - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 5/92 I KARMØY KOMMUNE Vea Ann Karin Borch MNE02 17/04118-014 2017/10/19
U TEK 5/63, 5/92, 5/556 OG 5/573 - VEA - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 5/92 I KARMØY KOMMUNE Eskild Kvala As MNE02 17/04118-015 2017/10/19
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID - AV VELFERDSGRUNNER ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/19
I HSE ANSKAFFELSE AV PASIENTSIGNALANLEGG - FORESPØRSEL OM DELTAGELSE I KONKURRANSE Hepro AS CBE02 17/01156-026 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2017/10/19
I HSE ANSKAFFELSE AV PASIENTSIGNALANLEGG - FORESPØRSEL OM DELTAGELSE I KONKURRANSE Hospital It AS CBE02 17/01156-027 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2017/10/19
I TEK 15/94 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ARNE DRIVENES - 15/94 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ARNE DRIVENES Rørlegger Bård Magne Velde MHV 17/04478-001 2017/10/19
I TEK 38/18 - SYREVEGEN, SYRE - TILBYGG NAUST, GJERDE OG LEVEGG - 38/18 - SYREVEGEN, SYRE - TILBYGG NAUST, GJERDE OG LEVEGG Kari Johanne Thorshaug EDH 17/04480-001 2017/10/19
I HSE ANSKAFFELSE AV PASIENTSIGNALANLEGG - FORESPØRSEL OM DELTAGELSE I KONKURRANSE Everycare AS CBE02 17/01156-028 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2017/10/19
I TEK KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2017 - 58/345 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - GARVIK TOMTEUTVIKLING AS Garvik Tomteutvikling AS SKM 17/00008-125 2017/10/19
I TEK 13/108 - TJØSVOLLVEGEN, TJØSVOLL, TILBYGG BOLIG, SAMT CARPORT - 13/108 - TJØSVOLLVEGEN, TJØSVOLL, TILBYGG BOLIG, SAMT CARPORT Jostein Bergfjord EDH 17/04481-001 2017/10/19