Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - OPPHØR AV FRIVILLIG AVTALETREKK LEI 16/04537-268 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/18
U TEK 141/21 - LITLASUND - RIVING AV FABRIKKBYGNING - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 141/18 OG 141/21 - LITLASUND - RIVING AV FABRIKKBYGNING Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS KIS 17/01011-008 2017/10/18
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FLYTTEMELDING INN BMV 16/04786-014 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/18
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG 2017/2018 - FRITIDSEIENDOMMER, NAUST O.L. - TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG FOR ÅR 2018 - NAUST Tor Storesund MSA 17/00276-008 2017/10/18
U TEK 31/51 - VESTRE KARMØYVEG - HAGA - RIVING BOLIG, NYBYGG ENEBOLIG M/GARASJE - 31/51 - IGANGSETTINGSTILLATELSE I K Gabrielsen JHE05 17/04016-006 2017/10/18
U TEK 64/1563, 64/1564, 64/1565 - KALVATRETUNET, STANGALAND - NYBYGG REKKEHUS MED 3 BOLIGER - OMRÅDE BK2 - 64/1563, 64/1564, 64/1565 - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Eskild Kvala AS JHE05 16/02120-016 2017/10/18
U TEK 64/1551, 64/1552, 64/1553, 64/1554, 64/1555 OG 64/1556 - STANGALAND - NYBYGG REKKEHUS MED 6 BOLIGER - OMRÅDE BK5 - 64/1551, 64/1552, 64/1553, 64/1554, 64/1555 OG 64/1556 - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Eskild Kvala AS JHE05 16/02127-012 2017/10/18
U TEK 75/84 - KVALAVÅGVEGEN, KVALAVÅG - TILBYGG ENEBOLIG - GARASJE - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 75/84 - KVALAVÅGVEGEN, KVALAVÅG - TILBYGG ENEBOLIG - GARASJE Hus28 AS KIS 17/03755-005 2017/10/18
U TEK 64/1557 OG 64/1558 - STANGALAND - RIVING BOLIG, OPPARBEIDELSE AV PARKERING, VEG OG ANLEGG OG NYBYGG REKKEHUS MED 2 BOLIGER OMRÅDE BK4 - 64/1557 OG 64/1558 - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE OMRÅDE BK4 Eskild Kvala AS JHE05 16/02124-023 2017/10/18
U TEK 64/1559 OG 64/1560 - KALVATRETUNET, STANGALAND - NYBYGG REKKEHUS MED 2 BOLIGER - OMRÅDE BK3 - 64/1559 OG 64/1560 - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Eskild Kvala AS JHE05 16/02123-014 2017/10/18
U HSE PERSONALMAPPE - FORLENGELSE VID Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/18
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - AVSLAG PÅ PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 14/03554-007 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2017/10/18
I SKU KARMØY KOMMUNES KULTURPRIS 2017 - FORSLAG TIL KULTURPRIS Roger Pedersen ANKO 17/04274-003 26 Off.l.26 2017/10/18
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 58/344 - BESTILLING AV NABOLISTE Randi Huseby for Procon AS GEL 17/00012-514 2017/10/18
I TEK PLAN 2088 - DETALJREGULERING FOR TANGEN - 8/2 M.FL. GODKJENT 19.3.2018 - UTTALELSE FRA FYLKESRÅDMANNEN - 17.10.17 PLAN 2088 - DETALJREGULERING FOR TANGEN - 8/2 M.FL. Rogaland Fylkeskommune MAA05 15/03425-023 2017/10/18
I TEK TEKNISK PLAN FOR SPANNADALEN, NY INFRASTRUKTUR - NORHEIM HANDELSPARK AS - REFERAT FRA BYGGEMØTE 13 - DATO: 16.10.17 TEKNISK PLAN FOR SPANNADALEN, NY INFRASTRUKTUR - NORHEIM HANDELSPARK AS Børseth Rådgivning AS BTH04 16/04830-027 2017/10/18
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 141/186 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESØKNAD Morten Økland for Hus28 AS GEL 17/00012-515 2017/10/18
I TEK 38/54 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - FREDDY CHRISTENSEN - 38/54 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - FREDDY CHRISTENSEN Vedavågen Rør AS MHV 17/04444-001 2017/10/18
I TEK MELDING OM GRUNNERVERV/EKSPROPRIASJON SAMLESAK - ULIKE GNR. - MELDING OM GRUNNERVERV/EKSPROPRIASJON I KARMØY KOMMUNE Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted ALA04 17/04446-001 2017/10/18
I TEK REHABILITERING AV KLOAKKPUMPESTASJON TORVASTAD - TILBUD - OMBYGGING AV PUMPESTASJON TORVASTADVEGEN 405 Xylem Water Solutions Norge AS AGAN 17/02615-002 2017/10/18
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 141/200 OG 201 - BESTILLING AV EIERLISTE/NABOLISTE - BYGGESØKNAD Morten Økland for Hus28 AS GEL 17/00012-516 2017/10/18
I TEK 15/1233 - OMSORGSBOLIGER ENGTUNET BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - GJELDER AVVIK ETTER BRANNTILSYN 15/1233 - OMSORGSBOLIGER ENGTUNET Garvik Eiendom AS TEA01 12/01498-011 2017/10/18
I SEN REKRUTTERINGSSAK CV-BASE FOR STYREKANDIDATER - SØKNAD CV-BASE FOR STYREKANDIDATER TUS 17/02604-021 25 Offl §25 2017/10/18
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-228 25 Offl §25 2017/10/18
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 - SØKNAD RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 BLI01 17/03222-121 25 Offl §25 2017/10/18
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER- 50% FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER- 50% FAST AGB 17/04181-031 25 Offl §25 2017/10/18
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER- 50% FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER- 50% FAST AGB 17/04181-032 25 Offl §25 2017/10/18
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER- 50% FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER- 50% FAST AGB 17/04181-033 25 Offl §25 2017/10/18
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER- 50% FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER- 50% FAST AGB 17/04181-034 25 Offl §25 2017/10/18
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER- 50% FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER- 50% FAST AGB 17/04181-035 25 Offl §25 2017/10/18
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER- 50% FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER- 50% FAST AGB 17/04181-036 25 Offl §25 2017/10/18
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER- 50% FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER- 50% FAST AGB 17/04181-037 25 Offl §25 2017/10/18
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER- 50% FAST - INTERVJU AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER- 50% FAST AGB 17/04181-038 25 Offl §25 2017/10/18
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER- 50% FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER- 50% FAST AGB 17/04181-039 25 Offl §25 2017/10/18
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER- 50% FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER- 50% FAST AGB 17/04181-040 25 Offl §25 2017/10/18
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER- 50% FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER- 50% FAST AGB 17/04181-041 25 Offl §25 2017/10/18
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER- 50% FAST - INTERVJU AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER- 50% FAST AGB 17/04181-042 25 Offl §25 2017/10/18
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER- 50% FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER- 50% FAST AGB 17/04181-043 25 Offl §25 2017/10/18
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER- 50% FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER- 50% FAST AGB 17/04181-044 25 Offl §25 2017/10/18
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER- 50% FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER- 50% FAST AGB 17/04181-045 25 Offl §25 2017/10/18
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER- 50% FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER- 50% FAST AGB 17/04181-046 25 Offl §25 2017/10/18
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER- 50% FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER- 50% FAST AGB 17/04181-047 25 Offl §25 2017/10/18
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER- 50% FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER- 50% FAST AGB 17/04181-048 25 Offl §25 2017/10/18
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER- 50% FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER- 50% FAST AGB 17/04181-049 25 Offl §25 2017/10/18
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER- 50% FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER- 50% FAST AGB 17/04181-050 25 Offl §25 2017/10/18
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER- 50% FAST - INTERVJU AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER- 50% FAST AGB 17/04181-051 25 Offl §25 2017/10/18
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER- 50% FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER- 50% FAST AGB 17/04181-052 25 Offl §25 2017/10/18
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER- 50% FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER- 50% FAST AGB 17/04181-053 25 Offl §25 2017/10/18
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER- 50% FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER- 50% FAST AGB 17/04181-054 25 Offl §25 2017/10/18
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER- 50% FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER- 50% FAST AGB 17/04181-055 25 Offl §25 2017/10/18
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER- 50% FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER- 50% FAST AGB 17/04181-056 25 Offl §25 2017/10/18
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER- 50% FAST - INTERVJU AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER- 50% FAST AGB 17/04181-057 25 Offl §25 2017/10/18
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER- 50% FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER- 50% FAST AGB 17/04181-058 25 Offl §25 2017/10/18
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER- 50% FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER- 50% FAST AGB 17/04181-059 25 Offl §25 2017/10/18
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER- 50% FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER- 50% FAST AGB 17/04181-060 25 Offl §25 2017/10/18
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER- 50% FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER- 50% FAST AGB 17/04181-061 25 Offl §25 2017/10/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK PEDAGOGISK LEDER I VEA BARNEHAGE - INTERVJU PEDAGOGISK LEDER I VEA BARNEHAGE KHO 17/03879-034 25 Offl §25 2017/10/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK PEDAGOGISK LEDER I VEA BARNEHAGE - INTERVJU PEDAGOGISK LEDER I VEA BARNEHAGE KHO 17/03879-035 25 Offl §25 2017/10/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK PEDAGOGISK LEDER I VEA BARNEHAGE - INTERVJU PEDAGOGISK LEDER I VEA BARNEHAGE KHO 17/03879-036 25 Offl §25 2017/10/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - SØKNAD FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-066 25 Offl §25 2017/10/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - SØKNAD FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-067 25 Offl §25 2017/10/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - SØKNAD FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-068 25 Offl §25 2017/10/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - SØKNAD FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-069 25 Offl §25 2017/10/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - SØKNAD FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-070 25 Offl §25 2017/10/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - SØKNAD FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-071 25 Offl §25 2017/10/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - SØKNAD FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-072 25 Offl §25 2017/10/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - SØKNAD FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-073 25 Offl §25 2017/10/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - SØKNAD FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-074 25 Offl §25 2017/10/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - SØKNAD FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-075 25 Offl §25 2017/10/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - SØKNAD FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-076 25 Offl §25 2017/10/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - SØKNAD FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-077 25 Offl §25 2017/10/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - SØKNAD FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-078 25 Offl §25 2017/10/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - SØKNAD FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-079 25 Offl §25 2017/10/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - SØKNAD FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-080 25 Offl §25 2017/10/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - SØKNAD FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-081 25 Offl §25 2017/10/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - SØKNAD FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-082 25 Offl §25 2017/10/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - SØKNAD FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-083 25 Offl §25 2017/10/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER 74,30% FAST - SØKNAD AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER 74,30% FAST JBR04 17/04143-005 25 Offl §25 2017/10/18
I SKU REKRUTTERINGSSAK PEDAGOGISK LEDER AVALDSNES BARNEHAGE - SØKNAD PEDAGOGISK LEDER AVALDSNES BARNEHAGE KHO 17/04300-013 25 Offl §25 2017/10/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 50,7 % - FAST PÅ NATT - SØKNAD HELSEFAGARBEIDER 50,7 % - FAST PÅ NATT AGB 17/04371-018 25 Offl §25 2017/10/18
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, VIKARIAT - SØKNAD BARNEHAGELÆRER, VIKARIAT BLI01 17/04353-006 25 Offl §25 2017/10/18
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, VIKARIAT - SØKNAD BARNEHAGELÆRER, VIKARIAT BLI01 17/04353-007 25 Offl §25 2017/10/18
U TEK GNR/BNR. 15/1819, GRASVEGEN, ÅKRA. DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING JNR.251/11 (STD.11/2019) - GNR/BNR. 15/1819, GRASVEGEN, MANGEL PÅ SAMMENFØYING AV EIENDOMMER JNR.251/11 (STD.11/2019) Einar Stangeland MNE02 11/02687-004 2017/10/18
I TEK NÆRINGSTOMT - HUSØY INDUSTRIOMRÅDE - SØKNAD OM NÆRINGSTOMT - HUSØY INDUSTRIOMRÅDE Haugaland Industriservice AS SKM 17/04448-001 2017/10/18
I SEN TRAFIKKFORHOLDENE MELLOM SKÅR OG SUND - GJELDER SYKKEL- OG GANGSTI PÅ SUNDVEGEN Kathrine Sund KTV 17/04452-001 2017/10/18
U TEK SAMMENSLÅING AV MATRIKKELENHETER - GNR/BNR 15/1306, 15/1313, 15/1322 OG 15/1328 - SAMMENSLÅING AV MATRIKKELENHETER - GNR/BNR 15/1306, 15/1313, 15/1322 OG 15/1328 - MANGLER Janett Lilleaas Mathiassen MNE02 12/01754-002 2017/10/18
I TEK PLAN 2041-1 - OMRÅDEREGULERING FOR ÅKRAØYNÅ OG HOLMANE - ENDRING - KAIAREAL OG HAVNEOMRÅDE I SJØ - 15/217 MFL. - GODKJENT 31.08.2017 - SPØRSMÅL PÅ VEGNE AV ELSE BERGFJORD PLAN 2041-1 - OMRÅDEREGULERING FOR ÅKRAØYNÅ OG HOLMANE - ENDRING - KAIAREAL OG HAVNEOMRÅDE I SJØ - 15/217 MFL. - Advokat Knut M Haavik MAA05 16/04060-027 2017/10/18
I SEN GRAVESØKNAD - FLESLANDVEGEN, KOPERVIK - GRAVESØKNAD - FLESLANDVEGEN, KOPERVIK A & B Andreassen Maskin AS TOG 17/04453-001 2017/10/18
I SEN HAUGALANDSPAKKEN AS - HAUGALANDSPAKKEN AS - INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 30. OKTOBER 2017 Haugalandspakken AS KTV 14/01990-027 2017/10/18
I TEK SØKNAD OM SYKKELSTATIV - SØKNAD OM SYKKELSTATIV Håvik skole HPE 17/04455-001 2017/10/18
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR PÅ SØKNAD OM MIDLERTIDIG STILLINGSREDUKSJON MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/18
I SKU TROS- OG LIVSSYNSSAMFUNN - TILSKUDDSLISTE FOR TROS- OG LIVSSYNSSAMFUNN 2017 - KARMØY KOMMUNE Registerenheten I Brønnøysund SMA 12/04356-022 2017/10/18
U SKU PERSONALMAPPE - ENDRING AV LØNN ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/18
U TEK 5/440 - KARMØY STORSENTER BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - SVAR - GJELDER RAPPORT ETTER BRANNTILSYN - 5/440 - KARMØY STORSENTER Karmøy Storsenter AS TEA01 12/01458-017 2017/10/18
U HSE PERSONALMAPPE - TILBUD OM STILLING - FAST MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/18
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIG - TILBAKEBETALING AV HUSLEIE - BMV 17/02932-009 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/10/18
U SEN 83/35 MFL. - SKEIE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:16/5153 - MELDING 83/210. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD:16/5153 Statens Kartverk Tinglysingen REK 17/03638-001 2017/10/18
U SKU PERSONALMAPPE - ENDRING AV LØNN ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/18
I SEN HÅVIKHALLEN - FORESPØRSEL OM LEIE AV HÅVIKHALLEN - 4. OG 5. NOVEMBER 2017 Karmøy Frikirke TVI 12/00263-117 2017/10/18
U TEK 85/20 OG 85/81 - VÅGE - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 85/81 I KARMØY KOMMUNE Stange Gørill Helen HAS 17/04232-008 2017/10/18
U TEK 85/20 OG 85/81 - VÅGE - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 85/81 I KARMØY KOMMUNE Brandal Gunnar HAS 17/04232-009 2017/10/18
U TEK 85/20 OG 85/81 - VÅGE - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 85/81 I KARMØY KOMMUNE Brandal Marit Aakhus HAS 17/04232-010 2017/10/18
U TEK 85/20 OG 85/81 - VÅGE - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 85/81 I KARMØY KOMMUNE Hetland Arvid Munthe HAS 17/04232-011 2017/10/18
U SEN 83/35 MFL. - SKEIE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:16/5153 - ERKLÆRING 83/35,210. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD:16/5153 Statens Kartverk Tinglysingen REK 17/03638-002 2017/10/18
I SKU PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV LÆREPLASS KHO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/18
U HSE PERSONALMAPPE - MAKSDATO FOR SYKEPENGER FRDE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/18
I SEN PERSONALMAPPE - TILSAGN OM VARIG TILRETTELAGT ARBEID I ORDINÆR VIRKSOMHET GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/18
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - SKRIFTLIG PLAN VED BROT PÅ § 9A SWI 17/03912-027 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/18
U SEN 83/35 MFL. - SKEIE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:16/5153 - MELDING 83/209. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD:16/5153 Statens Kartverk Tinglysingen REK 17/03637-013 2017/10/18
I SKU PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV STILLING ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/18
U SEN 83/35 MFL. - SKEIE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:16/5153 - ERKLÆRING 83/35,209. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD:16/5153 Statens Kartverk Tinglysingen REK 17/03637-014 2017/10/18
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - SKRIFTLIG PLAN VED BROT PÅ § 9A SWI 17/03912-028 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/18
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM ADJUNKT VED MYKJE SKOLE Aud Evelyn Pedersen BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/18
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - FOR MYE UTBETALT VEDR. SFO FAKTURA. CEM01 16/04537-274 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/18
U TEK 64/1561 OG 64/1562 - KALVATRETUNET, STANGALAND - RIVING BOLIG, NYBYGG REKKEHUS 3, 4, 5 OG LEDNINGSANLEGG (OMRÅDE BK1) - 64/1561 - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE BYGG 3 - OLAF SIQVELANDS VEG 4 (OMRÅDE BK1) Eskild Kvala AS JHE05 16/02053-015 2017/10/18
I SKU PERSONALMAPPE - AVTALE OM SENIORTILTAK - NY ORDNING FRA 2015 BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/18
U TEK 33/11 - SANDVE. DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD 11/1541 - 33/11 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER FRADELING STD 11/1541 Berit Sandve XXI 17/03000-013 2017/10/18
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV AV BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP - BARNEHAGEÅRET RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/18
I SEN PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL VARIG TILRETTELAGT ARBEID I ORDINÆR VIRKSOMHET GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/18
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP - BARNEHAGEÅRET 2017/18| RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/18
U HSE PERSONALMAPPE - ARBEIDSAVTALE VIKARIAT JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/18
I SEN PERSONALMAPPE - TILSAGN OM VARIG TILRETTELAGT ARBEID I ORDINÆR VIRKSOMHET GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/18
U SKU PERSONALMAPPE - TILBUD ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/18
U HSE PERSONALMAPPE - ARBEIDSAVTALE FAST 90 % NORHEIM BBH AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/18
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - FOR MYE UTBETALT VEDR. SFO FAKTURA CEM01 16/04537-275 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/18
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP - BARNEHAGEÅRET 2017/18| RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/18
I TEK PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/18
I TEK PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/18
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - FOR MYE UTBETALT VEDR. BARNEHAGE FAKTURA CEM01 16/04537-276 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/18
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR: INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 16/05146-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/18
U TEK 5/161 - SLETTAVIK, VEA - NYBYGG ENEBOLIG - 5/161,162 - SLETTAVIK, VEA - MANGELFULL SØKNAD OPUS ARKITEKTER AS IGR 17/04391-003 2017/10/18
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - FOR MYE UTBETALT VEDR. SFO FAKTURA CEM01 16/04537-277 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/18
I TEK PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV DELTIDSSTILLING BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/18
I SKU ANSKAFFELSE - APPLIKASJON SKUDENESHAVN - TILBUD PÅ APPLIKASJON FOR FORMIDLING AV KULTURMILJØET I SKUDENESHAVN Utviklerne AS AAL 17/03852-006 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2017/10/18
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 109/57 - BESTILLING AV EIERLISTE/NABOLISTE - NAUST Egil Magne Hansen GEL 17/00012-517 2017/10/18
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 14/03895-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/18
U TEK 33/46 - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 33/46 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER KLARLEGGING SAK 17/3540 Kenneth Nordbø XXI 17/03540-018 2017/10/18
I TEK TEKNISK PLAN - PROSJEKT ADKOMSTVEG SJØENVEGEN - 15/120 M.FL. - SØKNAD OM TEKNISK GODKJENNING AV TILTAK - SVAR RH Oppmåling Rune Hemnes BTH04 17/03942-006 2017/10/18
I SKU ANSKAFFELSE - APPLIKASJON SKUDENESHAVN - TILBUD PÅ APPLIKASJON FOR FORMIDLING AV KULTURMILJØET I SKUDENESHAVN Appex AS AAL 17/03852-007 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2017/10/18
U HSE PERSONALMAPPE - ARBEIDSAVTALE VIKARIAT JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/18
U TEK 33/46 - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 33/46 - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE SAK 17/3540 Berit Lovise Melhus XXI 17/03540-019 2017/10/18
U HSE PERSONALMAPPE - ARBEIDSAVTALE FAST 88 % NORHEIM BBH AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/18
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/18
I SEN LEDSAGERBEVIS - FUNKSJONSHEMMEDE - SØKNAD OM LEDSAGERBEVIS FOR FUNKSJONSHEMMEDE TVI 17/04451-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/18
I TEK 51/24 - KRAV OM RETTING I EIENDOMSKARTET - MATRIKKELEN - 51/24 - KRAV OM RETTING I EIENDOMSKARTET - MATRIKKELEN Aslaug Anne Helene Lund XXI 17/04450-001 26 Off.l.26 2017/10/18
U HSE PERSONALMAPPE - MAKSDATO FOR SYKEPENGER FRDE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/18
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM ASSISTENT VED AVALDSNES BARNEHAGE Thorhild Skeie Haga BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/18
U TEK 1/172 - OSPØYVEGEN, VEDØY - BRUKSENDRING TIL FRITIDSBOLIG - SVAR - 1/172 - UTSATT FRIST FOR UTBEDRING. Kjellaug Ragna Egeland IGR 17/02263-006 2017/10/18
U SEN PERSONALMAPPE - KORRIGERT P2 - GJENNINNTREDEN I FULL STILLING FRA 19.10.17 GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/18
U TEK 1/173 - VEDØY - BRUKSENDRING TIL FRITIDSBOLIG BYGG 3 - SVAR - 1/173 - UTSETTELSE FOR KRAV OM RIVING AV INNREDNING Edb-Tjenester Norge Limited IGR 17/03964-004 2017/10/18
U HSE PERSONALMAPPE - MAKSDATO FOR SYKEPENGER FRDE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/18
U TEK 43/38 - KRAV OM RETTING I EIENDOMSKARTET - MATRIKKELEN - 43/38 -VARSEL OM RETTING I EIENDOMSKARTET - MATRIKKELEN SAK 17/4438 Sissel Skjølingstad XXI 17/04438-002 2017/10/18
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE AV ARBEIDSFORHOLD ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/18
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK SPESIALPEDAGOGISK HJELP BARNEHAGEÅRET 2017/18 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/18
I TEK 122/4 - RØYKSUND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/4617-4619 - 122/4 - MOTTATT MANGLER - SØKNADSSKJEMA OG ERKLÆRING OM VEGRETT John Inge Naustvik EDH 17/04354-004 2017/10/18
U TEK STARTLÅN - TILSAGN - STARTLÅN TIL REFINANSIERING RBE08 17/02168-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/18
U TEK 51/24 - KRAV OM RETTING I EIENDOMSKARTET - MATRIKKELEN - 51/24 - MANGLER BREV FOR RETTINGSSAK SAK 17/4450 Aslaug Anne Helene Lund XXI 17/04450-002 2017/10/18
U HSE PERSONALMAPPE - MAKSDATO FOR SYKEPENGER FRDE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/18
I TEK 15/153 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/2395 - 15/2455 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT - MELDING OG ERKLÆRINGER STD:17/2395 Statens Kartverk Tinglysingen MNE02 17/03503-035 2017/10/18
U TEK STARTLÅN - UTBETALING - STARTLÅN TIL REFINANSIERING RBE08 17/02168-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/18
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/18
I TEK 57/623 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - MADSEN, ROY/ERIKSEN, SVEIN JARLE - 57/623 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - MADSEN, ROY/ERIKSEN, SVEIN JARLE Svein Jarle Eriksen BJP01 17/04456-001 26 Off.l.26 2017/10/18
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2018 - KRAV OM INNSYN I DOKUMENTER I SAK 16/854, SAK 16/1834 OG SAK 16/2 Kay Inge Skårhaug KIS 17/00073-037 2017/10/18
I SKU PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV STILLING BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/18
U TEK 70/64 - BREKKE - FORSTØTNINGSMUR, NYBYGG NAUST OG BRYGGE - 70/64 - BREKKE - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD Eskild Kvala EDH 17/04330-002 2017/10/18
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/18
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 14/03396-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/18
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP - BARNEHAGEÅRET 2017/18 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/18
U HSE PERSONALMAPPE - MAKSDATO FOR SYKEPENGER FRDE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/18
I TEK 1/37 - VEDØY - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - 1/37 - VEDØY - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING Tomas Mørch AMJ 17/04458-001 2017/10/18
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/18
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2018 - SVAR - KRAV OM INNSYN I DOKUMENTER I SAK 16/854, SAK 16/1834 OG SAK 16/2 Kay Inge Skårhaug KIS 17/00073-038 2017/10/18
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/18
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM OVERFØRING AV FERIE MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/18
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/18
U TEK 70/88 - REVURVEGEN, YTRE EIDE. TILBYGG ENEBOLIG - 70/88 - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD KTV Bygg AS KIS 17/03527-003 2017/10/18
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID - AV HELSEMESSIGE GRUNNER MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/18
I SEN LEDSAGERBEVIS - FUNKSJONSHEMMEDE - SØKNAD OM LEDSAGERBEVIS FOR FUNKSJONSHEMMEDE TVI 17/04459-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/18
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM PASSASJER NJO 13/00993-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/18
U SKU PERSONALMAPPE - FORELDREPERMISJON ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/18
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM OMSORGSPERMISJON - UTEN LØNN - FORLENGELSE HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/18
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON - OBLIGATORISK PRAKSIS MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/18
I TEK STARTLÅN - PANTHAVERATTEST Sparebank 1 Skadeforsikring AS RBE08 17/02168-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/18
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 64/1354 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGSAK SUNDE, JEANETTE Jeanette Sunde GEL 17/00012-518 2017/10/18
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 58/31 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Procon AS GEL 17/00012-519 2017/10/18
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - KLAGE PÅ AVSLAG - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 14/00158-010 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/18
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - SØKNAD OM HUSSTANDSMEDLEM - BMV 16/03784-016 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/18
U HSE PERSONALMAPPE - MAKSDATO FOR SYKEPENGER FRDE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/18
U TEK 15/173 - ØYAVEGEN, ÅKRA - RIVING AV BOLIG - 15/173 - ØYAVEGEN, ÅKRA - ANMODNING OM UTTALE FRAFALLES Rogaland Fylkeskommune, Kulturseksjonen IGR 16/03057-022 2017/10/18
U HSE PERSONALMAPPE - ARBEIDSAVTALE VIKARIAT 56,8 % SKUDENES BBH AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/18
I HSE PERSONALMAPPE - AVTALE OM Å STILLE EGEN BIL TIL DISPOSISJON HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/18
U TEK 57/623 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - MADSEN, ROY/ERIKSEN, SVEIN JARLE - SVAR - 57/623 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - MADSEN, ROY/ERIKSEN, SVEIN JARLE Roy Madsen BJP01 17/04456-003 2017/10/18
U TEK STARTLÅN - TILSAGN - STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING - KONKRET BOLIG RBE08 17/03491-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/18
U HSE PERSONALMAPPE - MAKSDATO FOR SYKEPENGER FRDE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/18
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - MELDING OM OPPSIGELSE AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - BMV 17/03016-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/18
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/18
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 14/03334-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/18
I TEK PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM ARBEIDER VED DRIFTSAVDELINGEN - PARK BYGNES Camilla Svåsand BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/18
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 14/03334-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/18
I TEK 7/20 OG 7/39 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - LUND, DAN VIGGO EGELAND - 7/20 OG 7/39 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - LUND, DAN VIGGO EGELAND Dan Viggo Egeland Lund BJP01 17/04460-001 26 Off.l.26 2017/10/18
U HSE PERSONALMAPPE - VIKARIAT 15 % ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/18
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM MILJØTERAPEUT VED RUS OG PSYKISK HELSE Audun Svingeseth Gustavsen NFE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/18
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM FORLENGELSE AV LØPETID PÅ LÅN RBE08 17/03753-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/18
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING SKOLEÅRET 2017-2018 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/18
U HSE PERSONALMAPPE - NÆRVÆRSUTVALGET 04.10.17 SOH Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/18
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE HJEMMETJ. MIDT F.O.M 01.09.17 T.O.M 01.09.18 Hanne Lovise Solberg Teige ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/18
U HSE TRANSPORT AV MAT - SVAR OM BRING SITT LAVE PRISTILBUD Kvikkas AS CBE02 17/02934-025 2017/10/18
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING SKOLEÅRET 2017-2018 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/18
U SKU PERSONALMAPPE - STILLINGSUTVIDELSE BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/18