Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 15/681 - RØRLEGGERMELDING : RIVING AV BOLIG - TILTAKSHAVER : KARMØY KOMMUNE BYGGESAK 17/3152 - 15/681 - RØRLEGGERMELDING : RIVING AV BOLIG - TILTAKSHAVER : KARMØY KOMMUNE BYGGESAK 17/3152 Vedavågen Rør AS MHV 17/03161-003 2017/10/17
U TEK 141/203 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG FAGERVOLLVEGEN 34 A - TILTAKSHAVER: REBO AS BYGGESAK: 17/3826 - 141/203 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG FAGERVOLLVEGEN 34 A - TILTAKSHAVER: REBO AS BYGGESAK: 17/3826 Tindeland Rør AS MHV 17/03751-002 2017/10/17
U TEK 82/40 - HINDARÅKERVEGEN, HINDERÅKER - TILBYGG ENEBOLIG - AVSLAG PÅ BYGGESØKNAD - 82/40 - AVSLAG Helena Krystyna Zebikowicz EDH 16/01497-005 2017/10/17
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - TILDELT UTLEIEBOLIG BMV 17/01092-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/17
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - HUSLEIEKONTRAKT BMV 17/01092-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/17
U SEN NORHEIMSHALLEN - SVAR - SØKNAD OM Å FÅ DISPONERE NORHEIMSHALLEN - 11.-13. FEBRUAR 2018 SK NORD HÅNDBALLSKOLE SK Nord TVI 12/01178-092 2017/10/17
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FLYTTEMELDING UT BYTTE AV BOLIG BMV 17/04228-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT ERGOTERAPEUT 76,76% STILLING - TAR IKKE IMOT STILLING SOM ERGOTERAPEUT JBR04 17/03520-033 25 Offl.§25 2017/10/17
U TEK 66/948 - GOFARNESVEGEN, AUSTREIM - NYBYGG ENEBOLIG - 66/948 - FERDIGATTEST Urbanhus Haugesund AS KMY 16/05156-005 2017/10/17
U TEK 114/272 - TORVMYRVEGEN, NORDRE EIKE. BRUKSENDRING FRA GARASJE TIL BOLIGDEL - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER § 20-4 - 114/272 - TILLATELSE Sissel Førde EDH 17/04265-003 2017/10/17
U TEK 131/39 - KVEITAVIKVEGEN, TORVASTAD - BÅREROM/LAGER/DIV. - RAMMETILLATELSE - 131/39 - KVEITAVIKVEGEN, TORVASTAD - TILLATELSE BÅREROM/LAGER/DIV. Byggmester Arne Haldorsen KIS 16/03150-012 2017/10/17
U TEK 123/153 - TJØRNAHAUGVEGEN, SNIK - NYBYGG ENEBOLIG - BF02-2 - 123/153 - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE - BF02-2 Berge Sag og Trelast AS JKV 16/04157-011 2017/10/17
U TEK 123/155 - TJØRNAHAUGVEGEN, SNIK - NYBYGG ENEBOLIG - BF02-4 - 123/155 - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE - BF02-4 Berge Sag og Trelast AS JKV 16/04159-006 2017/10/17
U TEK 8/23 OG 8/47 - TANGEN - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/4491,4492 - TILLATELSE - DELINGSSAK - 8/23 OG 8/47 - TILLATELSE TIL DELING AV GRUNNEIENDOM Ivan Are Aase EDH 17/03847-005 2017/10/17
I TEK 148/947 - NORHEIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/5058 - 148/947 - NORHEIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Norheim Handelspark AS EDH 17/04424-001 2017/10/17
U TEK 66/952 - VALBERGVEGEN, AUSTREIM, NYBYGG ENEBOLIG MED SOKKELLEILIGHET - 66/952 - IGANGSETTINGSTILLATELSE NR. 2 I K Gabrielsen JKV 17/01740-008 2017/10/17
U SEN PLAN 113-3 - REGULERINGSPLAN FOR GAMLE SKUDENESHAVN - ENDRING AV BESTEMMELSER FOR VIRKSOMHETER OG PARKERING - - ANNONSE - PLAN 113-3 - REGULERINGSPLAN FOR GAMLE SKUDENESHAVN - ENDRING AV BESTEMMELSER FOR VIRKSOMHETER OG PARKERING - Karmøynytt / KK-nettside JST 16/04255-023 2017/10/17
U SKU FRI SKOLESKYSS - TRAFIKKFARLIG SKOLEVEG - SVAR - SØKNAD OM FRI SKOLESKYSS - TRAFIKKFARLIG SKOLEVEI EEH 17/03533-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/17
I TEK 94/137 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - SYLTEVIK, PETTER TRANVÅG/ENSTAD, MARIANNE - 94/137 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - SYLTEVIK, PETTER TRANVÅG/ENSTAD, MARIANNE Oppgjørs Partner AS BJP01 17/04418-001 2017/10/17
I TEK 1/172 - OSPØYVEGEN, VEDØY - BRUKSENDRING TIL FRITIDSBOLIG - 1/172 - BER OM FORLENGET FRIST PÅ UTBEDRING. Kjellaug Egeland IGR 17/02263-005 2017/10/17
U TEK 54/7 - DALE - RIVING BOLIG, NYBYGG ENEBOLIG OG GARASJE OG UTSLIPPSTILLATELSE - 54/7 - FERDIGATTEST Urbanhus Haugesund AS JHE05 13/01785-030 2017/10/17
I TEK 86/229 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES - NYBYGG FABRIKKBYGNING - 86/229 - REVIDERT SITUASJONSKART Pds Protek AS KHM 17/03774-011 2017/10/17
I TEK 73/36 - SUND - UTVIDELSE AV EKSISTERENDE KAIANLEGG - 73/36 - KOMMENTAR TIL KLAGE PÅ VEDTAK Eskild Kvala AS GTH 16/04903-020 2017/10/17
I TEK 2/116 - KVARTNESVEGEN, SÆVIK - SØKNAD OM DISPENSASJON - 2/116 - (KOPIMOTTAKER) UTTALELSE FRA FYLKESRÅDMANNEN VEDRØRENDE ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Rogaland Fylkeskommune, Kulturseksjonen IGR 16/03178-022 2017/10/17
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-227 25 Offl §25 2017/10/17
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 - SØKNAD RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 BLI01 17/03222-120 25 Offl §25 2017/10/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 90% VIKARIAT 1 ÅR - TILBUD SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 90% VIKARIAT 1 ÅR NFE 17/03243-027 25 Offl §25 2017/10/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 90% VIKARIAT 1 ÅR - ARBEIDSAVTALE SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 90% VIKARIAT 1 ÅR NFE 17/03243-028 25 Offl §25 2017/10/17
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I VORMEDAL BARNEHAGE - INTERVJU BARNEHAGELÆRER I VORMEDAL BARNEHAGE BLI01 17/03878-036 25 Offl §25 2017/10/17
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I VORMEDAL BARNEHAGE - INTERVJU BARNEHAGELÆRER I VORMEDAL BARNEHAGE BLI01 17/03878-037 25 Offl §25 2017/10/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK 3 X 100 % FASTE STILLINGER I LANGTURNUS - INTERVJU 3 X 100 % FASTE STILLINGER I LANGTURNUS ARO07 17/03881-028 25 Offl §25 2017/10/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK 3 X 100 % FASTE STILLINGER I LANGTURNUS - INTERVJU 3 X 100 % FASTE STILLINGER I LANGTURNUS ARO07 17/03881-029 25 Offl §25 2017/10/17
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE - INTERVJU BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE KHO 17/03935-044 25 Offl §25 2017/10/17
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE - INTERVJU BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE KHO 17/03935-045 25 Offl §25 2017/10/17
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE - INTERVJU BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE KHO 17/03935-046 25 Offl §25 2017/10/17
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE - INTERVJU BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE KHO 17/03935-047 25 Offl §25 2017/10/17
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE - INTERVJU BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE KHO 17/03935-048 25 Offl §25 2017/10/17
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE - INTERVJU BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE KHO 17/03935-049 25 Offl §25 2017/10/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERTE SYKEPLEIERE, FAST 75% OG 50% - SØKNAD AUTORISERTE SYKEPLEIERE, FAST 75% OG 50% ARO07 17/04139-006 25 Offl §25 2017/10/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERTE SYKEPLEIERE, FAST 75% OG 50% - SØKNAD AUTORISERTE SYKEPLEIERE, FAST 75% OG 50% ARO07 17/04139-007 25 Offl §25 2017/10/17
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRER 75 % VIKARIAT - INTERVJU LÆRER 75 % VIKARIAT BLI01 17/04115-024 25 Offl §25 2017/10/17
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRER 75 % VIKARIAT - INTERVJU LÆRER 75 % VIKARIAT BLI01 17/04115-025 25 Offl §25 2017/10/17
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRER 75 % VIKARIAT - INTERVJU LÆRER 75 % VIKARIAT BLI01 17/04115-026 25 Offl §25 2017/10/17
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRER 75 % VIKARIAT - INTERVJU LÆRER 75 % VIKARIAT BLI01 17/04115-027 25 Offl §25 2017/10/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - SØKNAD FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-059 25 Offl §25 2017/10/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - SØKNAD FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-060 25 Offl §25 2017/10/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - SØKNAD FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-061 25 Offl §25 2017/10/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - SØKNAD FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-062 25 Offl §25 2017/10/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - SØKNAD FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-063 25 Offl §25 2017/10/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - SØKNAD FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-064 25 Offl §25 2017/10/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - SØKNAD FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-065 25 Offl §25 2017/10/17
I TEK REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/RÅDGIVER - BYGGESAK - SØKNAD SAKSBEHANDLER/RÅDGIVER - BYGGESAK HASB 17/04182-022 25 Offl §25 2017/10/17
I TEK REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/RÅDGIVER - BYGGESAK - SØKNAD SAKSBEHANDLER/RÅDGIVER - BYGGESAK HASB 17/04182-023 25 Offl §25 2017/10/17
I TEK REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/RÅDGIVER - BYGGESAK - SØKNAD SAKSBEHANDLER/RÅDGIVER - BYGGESAK HASB 17/04182-024 25 Offl §25 2017/10/17
I TEK REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/RÅDGIVER - BYGGESAK - SØKNAD SAKSBEHANDLER/RÅDGIVER - BYGGESAK HASB 17/04182-025 25 Offl §25 2017/10/17
I TEK REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/RÅDGIVER - BYGGESAK - SØKNAD SAKSBEHANDLER/RÅDGIVER - BYGGESAK HASB 17/04182-026 25 Offl §25 2017/10/17
I TEK REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/RÅDGIVER - BYGGESAK - SØKNAD SAKSBEHANDLER/RÅDGIVER - BYGGESAK HASB 17/04182-027 25 Offl §25 2017/10/17
I TEK REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/RÅDGIVER - BYGGESAK - SØKNAD SAKSBEHANDLER/RÅDGIVER - BYGGESAK HASB 17/04182-028 25 Offl §25 2017/10/17
I TEK REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/RÅDGIVER - BYGGESAK - SØKNAD SAKSBEHANDLER/RÅDGIVER - BYGGESAK HASB 17/04182-029 25 Offl §25 2017/10/17
I TEK REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/RÅDGIVER - BYGGESAK - SØKNAD SAKSBEHANDLER/RÅDGIVER - BYGGESAK HASB 17/04182-030 25 Offl §25 2017/10/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER/VERNEPLEIER - 100% FAST VED ØSTREMTUNET - SØKNAD AUTORISERT SYKEPLEIER/VERNEPLEIER - 100% FAST VED ØSTREMTUNET NFE 17/04369-003 25 Offl §25 2017/10/17
I SKU REKRUTTERINGSSAK PEDAGOGISK LEDER AVALDSNES BARNEHAGE - SØKNAD PEDAGOGISK LEDER AVALDSNES BARNEHAGE KHO 17/04300-011 25 Offl §25 2017/10/17
I SKU REKRUTTERINGSSAK PEDAGOGISK LEDER AVALDSNES BARNEHAGE - SØKNAD PEDAGOGISK LEDER AVALDSNES BARNEHAGE KHO 17/04300-012 25 Offl §25 2017/10/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 50,7 % - FAST PÅ NATT - SØKNAD HELSEFAGARBEIDER 50,7 % - FAST PÅ NATT AGB 17/04371-014 25 Offl §25 2017/10/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 50,7 % - FAST PÅ NATT - SØKNAD HELSEFAGARBEIDER 50,7 % - FAST PÅ NATT AGB 17/04371-015 25 Offl §25 2017/10/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 50,7 % - FAST PÅ NATT - SØKNAD HELSEFAGARBEIDER 50,7 % - FAST PÅ NATT AGB 17/04371-016 25 Offl §25 2017/10/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 50,7 % - FAST PÅ NATT - SØKNAD HELSEFAGARBEIDER 50,7 % - FAST PÅ NATT AGB 17/04371-017 25 Offl §25 2017/10/17
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, VIKARIAT - SØKNAD BARNEHAGELÆRER, VIKARIAT BLI01 17/04353-004 25 Offl §25 2017/10/17
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, VIKARIAT - SØKNAD BARNEHAGELÆRER, VIKARIAT BLI01 17/04353-005 25 Offl §25 2017/10/17
I TEK KJØP AV KOMMUNAL BOLIGTOMT - STORESUND SÆRSTEN, FRODE OG VIVIAN MATRE - GJELDER TILBUD OM TOMT - BER OM Å STÅ PÅ VENTELISTE SÆRSTEN, FRODE OG VIVIAN MATRE Frode og Vivian M. Særsten SKM 17/01908-005 2017/10/17
I TEK FJORD MOTORPARK - NOTAT - ADVOKATFIRMAET HJORT VURDERER REGULERINGSPLAN 4013 FOR FJORD MOTORPARK SOM UGYLDIG Nabogruppen SMO02 12/00328-210 2017/10/17
I TEK 148/126 - HESTMYRVEGEN, NORHEIM - NYBYGG TREMANNSBOLIG OG CARPORTER - 148/126 - HESTMYRVEGEN, NORHEIM - NYBYGG TREMANNSBOLIG OG CARPORTER Hantera AS IGR 17/04430-001 2017/10/17
I HSE TILSEGN OM STØNAD TIL 269243 - UTVIKLING AV BOLIG FOR VANSKELIGSTILTE GJENNOM BRUKERMEDVIRKNING PROSJEKTNUMMER 269243 - ENDRING I KONTRAKT FOR PROSJEKT 269243 - UTVIKLING AV BOLIG FOR VANSKELIGSTILTE GJENNOM BRUKERMEDVIRKNING Hordaland Fylkeskommune SGJ 17/00824-006 26 Off.l.26 2017/10/17
I HSE TILSEGN OM STØNAD TIL 269243 - UTVIKLING AV BOLIG FOR VANSKELIGSTILTE GJENNOM BRUKERMEDVIRKNING PROSJEKTNUMMER 269243 - DELUTBETALING FOR PROSJEKT 269243 - UTVIKLING AV BOLIG FOR VANSKELIGSTILTE GJENNOM BRUKERMEDVIRKNING Hordaland Fylkeskommune SGJ 17/00824-007 2017/10/17
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FLYTTEMELDING INN BMV 16/02407-013 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/17
I TEK 86/23, 86/54, 86/79 , 86/238 - AVALDSNES - MASSEUTTAK OG FYLLING I SJØ - 86/23, 86/54, 86/79 , 86/238 - AVALDSNES - MASSEUTTAK OG FYLLING I SJØ Cowi AS KHM 17/04425-001 2017/10/17
U TEK STARTLÅN - DELUTBETALING - TILSKUDD TIL TILPASNING RBE08 17/01867-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/17
U TEK 8/23 OG 8/47 - TANGEN - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/4491,4492 - 8/23 OG 8/47 - VEDR. DELINGSSØKNAD Ivan Are Aase EDH 17/03847-006 2017/10/17
U TEK STARTLÅN - UTBETALING - STARTLÅN TIL REFINANSIERING RBE08 17/04333-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/17
U TEK PLAN 2112 - DETALJREGULERING FOR OSPØY SMÅBÅTHAVN - 1/48 M.FL. - VEDØY - INVITASJON TIL OPPSTARTSMØTE - GNR 1/48 M.FL - VEDØY, VEAVVÅGEN - ETABLERING AV SMÅBÅTHAVN 1/48 M.FL. - VEDØY, VEAVÅGEN - ETABLERING AV SMÅBÅTHAVN RH Oppmåling Rune Hemnes AAHO 17/04741-002 2017/10/17
I TEK 57/630 - SKUDENESHAVN - BYGNINGSKONTROLL - 57/630 - INNSPILL TIL BYGGESAKSBEHANDLING Karmøy Råseglarlag GTH 15/03852-018 2017/10/17
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR: INNVILGET PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 14/02009-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/17
U TEK 4/383 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HELLEN GERHARDSEN - 4/383 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - MELDING OM POLITISK VEDTAK - KLAGEBEHANDLING. Hellen Gerhardsen BFH 17/03461-007 2017/10/17
U TEK 15/1204 - STRANDAVEGEN, ÅKRA - TILBYGG ENEBOLIG - GNR/BNR 15/1204 - STRANDAVEGEN - ÅKRA - KARMØY KOMMUNE - OVERSENDELSE TIL UTTALE Marianne Mannes og Arne Ferkingstad EDH 17/04122-004 2017/10/17
I SKU FORSKNINGS-OG UTGRAVINGSPROSJEKT PÅ AVALDSNES - KOMMENTARER TIL SPØRSMÅL OM LEIRETYPE PLAN FOR SIKRING OG KONSERVERING AV MIDDELALDERRUIN PÅ AVALDSNES Niku Oslo JAH 12/00173-054 2017/10/17
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/17
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR PÅ SØKNAD OM STILLINGSREDUKSJON MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/17
I TEK PLAN 2088 - DETALJREGULERING FOR TANGEN - 8/2 M.FL. GODKJENT 19.3.2018 - UTTALELSE FRA STATENS VEGVESEN - 17.10.17 PLAN 2088 - DETALJREGULERING FOR TANGEN - 8/2 M.FL. Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted MAA05 15/03425-022 2017/10/17
U TEK 4/49 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KURT MUNKEJORD - 4/49 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - MELDING OM POLITISK VEDTAK - KLAGEBEHANDLING. Kurt Munkejord BFH 17/03457-007 2017/10/17
I TEK 1/173 - VEDØY - BRUKSENDRING TIL FRITIDSBOLIG BYGG 3 - 1/173 - BER OM UTSETTELSE FOR KRAV OM RIVING AV INNREDNING Edb-Tjenester Norge Limited IGR 17/03964-003 2017/10/17
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FUNKSJONSHEMMEDE - SVAR: INNVILGET PARKERINGSTILLATELSE FOR FUNKSJONSHEMMEDE SOM FØRER NJO 17/04049-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/17
I TEK 43/7 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - OVERDRAGELSE FRA INGVALD NIELSEN - 43/7 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - OVERDRAGELSE FRA INGVALD NIELSEN Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS BJP01 17/04429-001 2017/10/17
U HSE PERSONALMAPPE - MELDING OM ENDRING AV ANSIENNITETSDATO MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/17
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM OMSORGSARBEIDER VED BOLIG OG MILJØARBEIDERTJENESTEN - AUSTBØVEGEN Anne Tove Eiternes JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/17
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT VIKARIAT SOM ASSISTENT VED BOLIG OG MILJØARBEIDERTJENESTEN - TOMASVEGEN 17 Olav Martin Øvretveit JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/17
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 14/21 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESØKNAD Proby AS v/Kurt Hølland GEL 17/00012-510 2017/10/17
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 123/146 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESØKNAD Berge Sag v/Andrew Greenwood GEL 17/00012-509 2017/10/17
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR PÅ SØKNAD OM STILLINGSREDUKSJON MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/17
U TEK 15/1927 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/4912 - 15/1927 - ÅKRA - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD Karl Ståle Grindhaug EDH 17/04316-003 2017/10/17
I TEK DRIVEPLIKT - JORDLOVEN § 8 - 17/38 - BJØRN OLAV OG ODDBJØRG STRÅTVEIT - 17/38 - OM REVIDERT SØKNAD - OMDISPONERING (KOPIMOTTAKER) Landbruksdirektoratet BJP01 14/01198-029 2017/10/17
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM ERGOTERAPEUT VED BOLIG OG MILJØARBEIDERTJENESTEN - TØKJEMYRVEGEN Marita Vespestad JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/17
U TEK 20/75 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HENRIKSEN, HENRY JOHAN - SVAR - 20/75 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HENRIKSEN, HENRY JOHAN John Henry Henriksen BJP01 17/04413-002 2017/10/17
I TEK GRUNNERVERV/INNLØSNING ÅKRA BARNESKOLE - INNLØSNING AV EIENDOM - GOVERT GRINDHAUG M.FL. 15/1440, 15/2078, 15/1057 OG 1064, 16/1659 OG 2193, Haver Advokatfirma AS SMO02 16/04810-027 2017/10/17
U SEN PARKERINGSTILLATELSE- FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - AVSLAG PÅ SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 17/03820-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/17
U TEK 48/1 - HILLESLANDVEGEN, HILLESLAND, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 48/1 - ANGÅENDE ENDRING AV MOTTATTE DELINGSSØKNAD Knut Dale HHU 17/03057-004 2017/10/17
U TEK 119/515 - MYKJE - NYBYGG TOMANNSBOLIG - 119/515 - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD Eskild Kvala AS OHA 17/04299-004 2017/10/17
I HSE PERSONALMAPPE - KRAV OM FAST ANSETTELSE ETTER AML §14-9 MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/17
I TEK 86/229 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES - NYBYGG FABRIKKBYGNING - 86/229 - TEGNING MED KOTEHØYDE GULV OG GESIMS Pds Protek AS KHM 17/03774-012 2017/10/17
U TEK 68/154 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - KLOKKERÅSEN, STEIN FRITHJOF HESTNES - SVAR - 68/154 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - KLOKKERÅSEN, STEIN FRITHJOF HESTNES Dnb Eiendom AS BJP01 17/04415-002 2017/10/17
I TEK INNBRUDD - HÆRVERK - KRIMINALITET - 2017 - BEKREFTELSE PÅ ANMELDT FORHOLD - 14235271 9291/17-206 Sør-Vest Politidistrikt IBR 17/00629-067 2017/10/17
U TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - 15/671 OVERSENDELSE AV TV-RAPPORT PRESTAVEGEN 15 - UTBEDRING AV KLOAKK OG OVERVANN Siv Steinkjellå MAHA1 13/00434-062 2017/10/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK PRIVATPRAKTISERENDE FYSIOTERAPEUT V/ KARMØY FYSIKALSKE INST. - MAILDIALOG I FORBINDELSE MED TILDELING AV DRIFTSTILSKUDD Karmøy Kommune MSTA 16/02799-052 2017/10/17
I TEK 149/483 - STØLSBAKKEN, SPANNE - NYBYGG ENEBOLIG - 149/483 - STØLSBAKKEN, SPANNE - NYBYGG ENEBOLIG Edb-Tjenester Norge Limited IGR 17/04432-001 2017/10/17
U TEK 18/1 - FAGERLAND - SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 15/2792 - 18/1 MANGEL PÅ SAMMENFØYING STD: 15/2792 Karmøy Kommune MNE02 15/03327-015 2017/10/17
U TEK 2/37 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SØRENSEN, INGER ELISE - SVAR - 2/37 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SØRENSEN, INGER ELISE Inger Elise Sørensen BJP01 17/04390-002 2017/10/17
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE MYRDALVEGEN F.O.M 04.09.17 T.O.M 31.12.18 Lene Kristin Østhus JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/17
I TEK 83/1 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - SKEISVOLL, ROY M. - 83/1 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - SKEISVOLL, ROY M. Tveit Regnskap AS BJP01 17/04433-001 26 Off.l.26 2017/10/17
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 17/04409-001 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/10/17
U SEN HOOK FOOD & DRINKS - AKCAN AS SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - UTTALELSE - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING AKCAN AS, HOOK FOOD & DRINKS Haugaland og Sunnhordland Politidistrikt EVI1 17/04397-002 2017/10/17
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - MOTTATT MELDING OM OPPHØR AV HUSLEIEKONTRAKT BMV 17/04434-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/17
I TEK 149/484 - STØLSBAKKEN, SPANNE - NYBYGG ENEBOLIG - 149/484 - STØLSBAKKEN, SPANNE - NYBYGG ENEBOLIG Edb-Tjenester Norge Limited IGR 17/04435-001 2017/10/17
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 3. TILKALLINGSAVTALE HJEMMETJ. SØR F.O.M 04.09.17 T.O.M 31.01.19 Laila Klubben ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/17
I SEN PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM SYKEPLEIER VED HJEMMETJENESTEN SØR Gjertrud Flotve MRH01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/17
I TEK GRAVESØKNAD - FLESLANDVEGEN 84 - GRAVING/KRYSSING AV INDUSTRIVANNLEDNING GODKJENNELSE FOR Å GRAVE LANGS HYDRO SIN INDUSTRIVANNLEDNING Karmøy vannverk KSG 17/04351-003 2017/10/17
I SKU KARMØY KOMMUNES KULTURPRIS 2017 - FORSLAG TIL KULTURPRIS Heidi Klæhaug ANKO 17/04274-002 26 Off.l.26 2017/10/17
I TEK 5/119, 5/579 , 5/580 , 5/581 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/4593-4598 - 5/119 MFL. SØKNAD OM DISPENSASJON Garvik Tomteutvikling AS EDH 17/03798-005 2017/10/17
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 22/213 - BESTILLING AV NABOLISTE - TILTAK I K Gabrielsen GEL 17/00012-511 2017/10/17
U TEK 15/162 OG 15/1119 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 14/3034 - PARSELL 2 - 15/162 OG 15/2410 MANGEL PÅ SAMMENFØYING STD: 14/3034 - PARSELL 2 Susan Cortes Børresen MNE02 14/04501-004 2017/10/17
I HSE SKADEMELDINGER HELSE OG OMSORG 2016-2018 - MELDING OM PERSONSKADE MSTA 16/00460-049 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/17
I TEK 63/12 - NORDSTOKKE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/4565 - 63/12 - KRAV OM SAMMENFØYING OG FULLMAKT Olaf Reiersen EDH 17/04083-004 26 Off.l.26 2017/10/17
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE HJEMMETJ. MIDT F.O.M 01.09.17 T.O.M 01.09.18 Hanne Lovise Solberg Teige ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/17
I TEK 17/21 - SANDBAKKANE, ÅDLAND, TILBYGG BOLIG OG HAGESTUE - 17/21 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE I K Gabrielsen JKV 16/01566-005 2017/10/17
U TEK 15/115 - ØYAVEGEN, ÅKRA. RIVING AV BYGNINGER OG NYBYGG 2 ENEBOLIGER - 15/115 - RAPPORT ETTER BYGGETILSYN/FERDIGBEFARING Procon AS JKV 09/02650-027 2017/10/17
U TEK 43/144, 43/154, 43/182 OG 53/51- EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM VEGGELAND, ANNE BRIT - SVAR - 43/144, 43/154, 43/182 OG 53/51- EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - VEGGELAND, ANNE BRIT Anne Brit Veggeland BJP01 17/04389-002 2017/10/17
U TEK 42/25 - SØRHÅLAND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 42/25 - MOTTATT UFULLSTENDIG DELING Karmøy Kommune Teknisk Etat EDH 17/04260-004 2017/10/17
U TEK 63/299 OG 63/296 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM NORDAL, STEINAR - SVAR - 63/299 OG 63/296 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM NORDAL, STEINAR Eiendomsmegler A AS BJP01 17/04400-002 2017/10/17
U TEK PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE AV STILLING BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/17
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE LITLABJØRGVEGEN F.O.M 04.10.17 T.O.M 04.10.18 Kwanruethai Nakornsri JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/17
U TEK HENVENDELSE - GJELDER OMRÅDE VED ÅDLAND SKOLE - 18/1, 18/12 - HENVENDELSE - GJELDER OMRÅDE VED ÅDLAND SKOLE - 18/1, 18/12 Jan Ove Tønnessen SKM 13/00791-011 2017/10/17
I TEK 58/130 - HENRIK KLAUSENS GATE 2, 4250 KOPERVIK BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - GJELDER KONTROLL AV BRANNALARM- OG SPRINKLERANLEGG 58/130 - BRANNTILSYN Alf Magne Helgesen, Norgesgulv AS JHN 16/02728-012 2017/10/17
I HSE TRANSPORT AV MAT - BER OM REDEGJØRELSE - ANSKAFFELSESFORSKRIFTEN § 24-9 Kvikkas AS CBE02 17/02934-023 2017/10/17
I TEK 43/38 - KRAV OM RETTING I EIENDOMSKARTET - MATRIKKELEN - 43/38 - KRAV OM RETTING I EIENDOMSKARTET - MATRIKKELEN Reidar Emil Rasmussen XXI 17/04438-001 26 Off.l.26 2017/10/17
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 66/569 - BESTILLING AV NABOLISTE - TILTAK I K Gabrielsen GEL 17/00012-512 2017/10/17
U TEK 15/153 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/2395 - 15/153 - ÅKRA -UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/2395 Torbjørn Ånensen MNE02 17/03503-031 2017/10/17
U TEK 147/684/12 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM MATHIASSEN, MORTEN MATHIAS - SVAR - 147/684/12 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM MATHIASSEN, MORTEN MATHIAS Morten Mathias Mathiassen BJP01 17/04398-002 2017/10/17
I TEK STARTLÅN - GJELDSBREV OG LÅNEAVTALE MED PANTSETTELSESERKLÆRING RBE08 17/04333-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/17
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID AV VELFERDSGRUNNER JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/17
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE LITLABJØRGVEGEN F.O.M 03.10.17 T.O.M 03.06.18 Anette Bråtun JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/17
I HSE PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV STILLING AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/17
U SKU FRI SKOLESKYSS - TRAFIKKFARLIG SKOLEVEI PEDERSEN, HANS ANDREAS DALE - SVAR - SØKNAD OM FRI SKOLESKYSS - TRAFIKKFARLIG SKOLEVEI PEDERSEN, HANS ANDREAS DALE Sissel Dale Pedersen EEH 17/03542-002 2017/10/17
U TEK 15/153 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/2395 - 15/153 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/2395 Egil Maartmann MNE02 17/03503-032 2017/10/17
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/17
I TEK OMTAKSERING/KLAGE - GJELDER TAKSERING MSA 17/04384-002 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/10/17
I SEN PERSONALMAPPE - AVTALE OM BRUK AV TJENESTETELEFON SHJ Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/17
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 4. TILKALLINGSAVTALE MYRDALVEGEN F.O.M 01.01.18 T.O.M 31.12.18 Line Tangen JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/17
U TEK 142/37 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM STORESUND, KNUT STÅLE/STORESUND, JON TORE/STORESUND, BERTHA RANDULFF/STORESUND, SIGNE - SVAR - 142/37 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM STORESUND, KNUT STÅLE/STORESUND, JON TORE/STORESUND, BERTHA RANDULFF/STORESUND, SIGNE Signe Storesund BJP01 17/04344-002 2017/10/17
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - OPPHØR AV FRIVILLIG AVTALETREKK LEI 16/04537-273 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/17
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 5. TILKALLINGSAVTALE TØKJEMYRVEGEN F.O.M 04.09.17 T.O.M 31.12.18 Line Tangen JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/17
U SKU FRI SKOLESKYSS - TRAFIKKFARLIG SKOLEVEG RISDAL, MARCUS - SVAR - SØKNAD OM FRI SKOLESKYSS RISDAL, MARCUS Terje Risdal EEH 17/03629-002 2017/10/17
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR: INNVILGET PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 14/01404-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/17
U HSE PERSONALMAPPE - MAKSBREV SYKEPENGER ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/17
U TEK 94/137 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - SYLTEVIK, PETTER TRANVÅG/ENSTAD, MARIANNE - SVAR - 94/137 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - SYLTEVIK, PETTER TRANVÅG/ENSTAD, MARIANNE Oppgjørs Partner AS BJP01 17/04418-003 2017/10/17
I TEK 15/466 OG 789 - SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - SKUDE BYGG EIENDOM AS - 15/466 OG 789 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT - NUMMER 2017/1124365/200 - SKUDE BYGG EIENDOM AS Statens Kartverk MNE02 17/03792-007 2017/10/17
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE LITLABJØRGVEGEN F.O.M 01.01.18 T.O.M 31.12.18 Malin Christensen JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/17
U TEK PERSONALMAPPE - MAKSDATO FOR SYKEPENGER BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/17
U SKU FRI SKOLESKYSS - TRAFIKKFARLIG SKOLEVEG BUGGE-JENSEN, CAMILLA - SVAR - SØKNAD OM FRI SKOLESKYSS BUGGE-JENSEN, CAMILLA Benedicte Brudvik Lund EEH 17/03708-002 2017/10/17
U TEK GNR.15, BNR.340, ÅKRA. DELING AV GRUNNEIENDOM MED KARTFORRETNING JNR.28/06 (STD.SAK 05/3695) - GNR.15, BNR.340, ÅKRA. DELING AV GRUNNEIENDOM MED KARTFORRETNING JNR.28/06 (STD.SAK 05/3695) Ole Johan Eliussen MNE02 06/00361-002 2017/10/17
U TEK 83/1 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - SKEISVOLL, ROY M. - SVAR - 83/1 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - SKEISVOLL, ROY M. Tveit Regnskap AS BJP01 17/04433-002 2017/10/17
I TEK PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/17
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 58/219 M.FL. - BESTILLING AV NABOLISTE - REGULERINGSSAK Edb-Tjenester Norge Limited GEL 17/00012-513 2017/10/17
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - BEKREFTELSE - TAR IMOT KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - BMV 16/02407-014 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/17
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FLYTTEMELDING UT BMV 17/02932-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/17
U TEK 22/326 - FERKINGSTAD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/575 - 22/326 - MANGEL PÅ SAMMENFØYING STD: 16/575 Oddbjørg Ferkingstad Austerheim MNE02 16/01135-021 2017/10/17
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - UNDERTEGNET HUSLEIEKONTRAKT - BMV 16/02407-015 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/17
U TEK 120/45 - TUASTAD - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 120/45 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING Plan Invest AS JHE 13/04027-033 2017/10/17
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FLYTTEMELDING UT BMV 16/03339-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/17
U TEK 120/45 - TUASTAD - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 120/45 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING Mette Helgesen Austgulen JHE 13/04027-034 2017/10/17
U TEK 15/ 1983 - SJØENSVEGEN, ÅKRA, SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/ 1983 - MANGEL PÅ SAMMENFØYING MED OPPMÅLINGSFORRETNING Stiftelsen Åkra Blå Kors MNE02 13/02741-005 2017/10/17
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE GRANVEGEN 27, RUSVIKVEGEN 3B/C F.O.M 06.10.17 T.O.M 31.12.17 Svanhild Egeland JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/17
U SKU FRI SKOLESKYSS - TRAFIKKFARLIG SKOLEVEG BUGGE-JENSEN, VILDE - SVAR - SØKNAD OM FRI SKOLESKYSS BUGGE-JENSEN, VILDE Benedicte Brudvik Lund EEH 17/03709-002 2017/10/17
I HSE PERSONALMAPPE - VITNEMÅL TIL TILKALLINGSAVTALE JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/17
I TEK PERSONALMAPPE - AVTALE OM SENIORTILTAK BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/17
U TEK 15/153 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/2395 - 15/153 FAKTURA RETUR STD:17/2395 Statens Kartverk MNE02 17/03503-034 2017/10/17
U SKU FRI SKOLESKYSS - TRAFIKKFARLIG SKOLEVEG DALE, ALIDA STØYLEN - SVAR - SØKNAD OM FRI SKOLESKYSS DALE, ALIDA STØYLEN Benedicte Brudvik Lund EEH 17/03711-002 2017/10/17
I TEK STARTLÅN - FRARÅDINGSBREV RBE08 17/02168-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/17
U TEK 82/91 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM ANIK, AMALIE TARANGER - SVAR - 82/91 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM ANIK, AMALIE TARANGER Eiendomsmegler A AS BJP01 17/04334-002 2017/10/17
I TEK STARTLÅN - GJELDSBREV - LÅNEAVTALE MED PANTSETTELSESERKLÆRING RBE08 17/02168-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/17
U HSE ANSKAFFELSE - UTSTYR TIL MERÅPENT BIBLIOTEK - SVAR PÅ KLAGE - KONKURRANSE OM KONTRAKT FOR KJØP AV LØSNING FOR MERÅPENT BIBLIOTEK, SAKSNR. 17/1154 Bibliotek-Systemer A/s CBE02 17/01154-063 2017/10/17
U TEK 48/1 - HILLESLANDVEGEN, HILLESLAND, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 48/1 - ANGÅENDE MOTTATTE VEGERKLÆRING I FORBINDELSE MED DELINGSSØKNAD Peder Oskar Dahl HHU 17/03057-005 2017/10/17
U TEK PERSONALMAPPE - FORLENGELSE ENGASJEMENT TOM 31.12.17 BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/17
I TEK TØKJEMYRVEGEN OMSORGSBOLIGER - UTBETALINGSBREV - INVESTERINGSTILSKUDD OMSORGSBOLIGER/SYKEHJEM - REF.: TØKJEMYRVEGEN OMSORGSBOLIGER Husbanken TES02 14/03865-127 2017/10/17