Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 31/51 - RØRLEGGERMELDING: RIVING/NYBYGG - TILTAKSHAVER: SVENDSEN BYGGESAK: 17/4016 - 31/51 - RØRLEGGERMELDING: RIVING/NYBYGG - TILTAKSHAVER: SVENDSEN BYGGESAK 17/4016 S O Lund AS MHV 17/04019-002 2017/10/16
I HSE ANSKAFFELSE AV PASIENTSIGNALANLEGG - SPØRSMÅL Hospital IT AS CBE02 17/01156-021 2017/10/16
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - TILDELING AV UTLEIEBOLIG BMV 17/01406-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/16
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - HUSLEIEKONTRAKT BMV 17/01406-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/16
U TEK 66/454 - LAGRING AV FYRVERKERI I CONTAINERE - FOTVEGEN 32 - TILLATELSE TIL PERMANENT LAGRING AV FYRVERKERI I CONTAINERE - FOTVEGEN 32 - 66/454 TSC 17/04238-002 24 Offl.§24 2017/10/16
U TEK 5/440 - KARMØY STORSENTER BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - PÅLEGG OM RETTING AV AVVIK - 5/440 - KARMØY STORSENTER Karmøy Storsenter AS TEA01 12/01458-015 2017/10/16
U TEK 140/101 - STORØY, OSNES - FORLENGE EKSISTERENDE UTSLIPPSLEDNING - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 140/101 - STORØY, OSNES - FORLENGELSE AV EKSISTERENDE UTSLIPPSLEDNING Norsk Saneringsservice AS KIS 17/04127-003 2017/10/16
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - TILDELING AV OMSORGSBOLIG BMV 17/01015-011 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/16
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - HUSLEIEKONTRAKT BMV 17/01015-012 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/16
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FLYTTEMELDING INN BMV 17/01015-013 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/16
I HSE ANSKAFFELSE - UTSTYR TIL MERÅPENT BIBLIOTEK - NYTT PRISSKJEMA Biblioteksentralen SA CBE02 17/01154-056 2017/10/16
U TEK 2/244 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - FRANK KVÆRNØY - 2/244 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - FRANK KVÆRNØY Rørlegger Geir Sirnes AS MHV 17/04360-002 2017/10/16
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 15/168, 1400, 68, 462, 2302 - BESTILLING AV NABOLISTE - DELING Garvik Prosjekt AS GEL 17/00012-506 2017/10/16
U HSE TRANSPORT AV MAT - MEDDELELSE OM VALG AV TILBUD Bring Express Norge AS JRE01 17/02934-022 2017/10/16
U TEK 66/239 - AUSTREIM - ETABLERING AV FLYTEBRYGGE - 66/239 - AUSTREIM - ETABLERING AV FLYTEBRYGGE Rogaland Fylkeskommune Regionalplanavdelingen EDH 16/04988-008 2017/10/16
U TEK 2/384 - SALVØYVEGEN, SÆVIK - INNREDNING TIL KJELLER AV LEILIGHET - RAMMETILLATELSE - 2/384 - SALVØYVEGEN, SÆVIK - INNREDNING TIL KJELLER AV LEILIGHET Edb-Tjenester Norge Limited IGR 17/02921-005 2017/10/16
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG 2017/2018 - FRITIDSEIENDOMMER, NAUST O.L. - TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG FOR ÅR 2018 - NAUST Terje Edgar Egeland MSA 17/00276-007 2017/10/16
I TEK 148/947 - NORHEIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/4700 - 148/947 - NORHEIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Norheim Handelspark AS EDH 17/04412-001 2017/10/16
U TEK 1/87 - VESTVEGEN, VEDØY, PÅBYGG BOLIG - TILLATELSE TIL ENDRING - 1/87 - VESTVEGEN, VEDØY, PÅBYGG BOLIG I. K. Gabrielsen IGR 16/01647-006 2017/10/16
I TEK 31/51 - VESTRE KARMØYVEG - HAGA - RIVING BOLIG, NYBYGG ENEBOLIG M/GARASJE - 31/51 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE I K Gabrielsen JHE05 17/04016-005 2017/10/16
U TEK 134/4 OG 134/7 - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:18/1601 - 134/4 - OVERSENDELSE FOR UTTALE DISPENSASJON AREALANVENDELSEN - PBL. § 11-6 Fylkesmannen i Rogaland HHU 17/03096-003 2017/10/16
I HSE ANSKAFFELSE - UTSTYR TIL MERÅPENT BIBLIOTEK - KLAGE Bibliotek-systemer AS CBE02 17/01154-061 2017/10/16
I HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - SØKNAD FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-056 25 Offl §25 2017/10/16
I HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - SØKNAD FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-057 25 Offl §25 2017/10/16
I HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - SØKNAD FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-058 25 Offl §25 2017/10/16
I TEK REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/RÅDGIVER - BYGGESAK - SØKNAD SAKSBEHANDLER/RÅDGIVER - BYGGESAK HASB 17/04182-018 25 Offl §25 2017/10/16
I TEK REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/RÅDGIVER - BYGGESAK - SØKNAD SAKSBEHANDLER/RÅDGIVER - BYGGESAK HASB 17/04182-019 25 Offl §25 2017/10/16
I TEK REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/RÅDGIVER - BYGGESAK - SØKNAD SAKSBEHANDLER/RÅDGIVER - BYGGESAK HASB 17/04182-020 25 Offl §25 2017/10/16
I TEK REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/RÅDGIVER - BYGGESAK - SØKNAD SAKSBEHANDLER/RÅDGIVER - BYGGESAK HASB 17/04182-021 25 Offl §25 2017/10/16
I SKU REKRUTTERINGSSAK PEDAGOGISK LEDER AVALDSNES BARNEHAGE - SØKNAD PEDAGOGISK LEDER AVALDSNES BARNEHAGE KHO 17/04300-010 25 Offl §25 2017/10/16
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 50,7 % - FAST PÅ NATT - SØKNAD HELSEFAGARBEIDER 50,7 % - FAST PÅ NATT AGB 17/04371-009 25 Offl §25 2017/10/16
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 50,7 % - FAST PÅ NATT - SØKNAD HELSEFAGARBEIDER 50,7 % - FAST PÅ NATT AGB 17/04371-010 25 Offl §25 2017/10/16
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 50,7 % - FAST PÅ NATT - SØKNAD HELSEFAGARBEIDER 50,7 % - FAST PÅ NATT AGB 17/04371-011 25 Offl §25 2017/10/16
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 50,7 % - FAST PÅ NATT - SØKNAD HELSEFAGARBEIDER 50,7 % - FAST PÅ NATT AGB 17/04371-012 25 Offl §25 2017/10/16
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 50,7 % - FAST PÅ NATT - SØKNAD HELSEFAGARBEIDER 50,7 % - FAST PÅ NATT AGB 17/04371-013 25 Offl §25 2017/10/16
I TEK 141/219 - FAGERVOLLVEGEN, LITLASUND - NYBYGG TOMANNSBOLIG - 141/203 - KART, KOORDINATLISTE OG SOSIFIL Agnar Ståle Naustdal GER01 17/03826-005 2017/10/16
I SEN NYE KVALAVÅG BARNEHAGE - SMÅ BARNEHAGER AS - SØKNAD OM ETABLERING AV BARNEHAGE PÅ KVALAVÅG Små Barnehager AS BAN01 17/04411-001 2017/10/16
I TEK TEKNISK PLAN FOR OPPARBEIDING AV FORTAU - NYLANDGÅRDEN, ÅKREHAMN - 14/455 - REVIDERT TEKNISK PLAN FORTAU - NYLANDGÅRDEN Sevland Bunyan Arkitekter AS BTH04 17/03675-007 2017/10/16
U TEK 43/496, 620 - ØYGARDSHAUGEN - GJENNOMKJØRING - SVAR - VEDRØRENDE VEIBOM Johannes Føyen KSU01 17/03516-004 2017/10/16
U SEN KJØP AV MØBLER OG SENGER TIL INSTITUSJON - SVAR - VARSEL OM PRISSTIGNING FOR RAMMEAVTALE FOR KJØP AV MØBLER TIL INSTITUSJONER Rom For Flere Vest AS OEI 16/01710-020 2017/10/16
U SEN RAMMEAVTALE - MØBLER - SVAR - VARSEL OM PRISSTIGNING FOR RAMMEAVTALE FOR KJØP AV MØBLER Rom For Flere Vest AS OEI 15/02665-031 2017/10/16
I SKU FORSKNINGS-OG UTGRAVINGSPROSJEKT PÅ AVALDSNES - TILLEGG TIL "PLAN FOR SIKRING OG KONSERVERING AV MIDDELALDERRUIN PÅ AVALDSNES", DATERT 06.04.17 + REVIDERT AVTALEDOKUMENT Niku Oslo JAH 12/00173-053 2017/10/16
I TEK 148/695 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - LEIF INGE BJERKENES NY KLOAKK - JOMFRUVEGEN - 148/695 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - BJERKENES, LEIF INGE Risa AS ORO01 17/00486-002 2017/10/16
I TEK ÅKRA BLÅ KORS - 15/1983, 2080 BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - TILBAKEMELDING PÅ BRANNTILSYNSRAPPORT AV 03.04.2017 ÅKRA BLÅ KORS - 15/1983, 2080 Einang Safety Consult AS JHN 12/01095-009 2017/10/16
U TEK 42/216 - ØYGARDSHAUGEN, SØRHÅLAND - NATURSTEINSMUR - 42/216 - ØYGARDSHAUGEN, SØRHÅLAND - MANGELFULL SØKNAD Skude Mur AS KHM 17/04323-003 2017/10/16
I TEK 120/117 - HAUGEN, TUASTAD - OPPARBEIDELSE AV VEG - 120/117 - E-POSTKORRESPONDANSE VEDRØRENDE MANGLER Mette Helgesen Austgulen OHA 15/03028-010 2017/10/16
U HSE PERSONALMAPPE - VEDR. PERMISJON FRA STILLINGEN SOM FASTLEGE VED BYGNES LEGESENTER MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/16
I TEK 12/142 - SEVLAND - BEGJÆRING OM SEKSJONERING - 12/142 - SEVLAND - BEGJÆRING OM SEKSJONERING Karmøyadvokatene DA HAS 17/04410-001 2017/10/16
I TEK 43/600 - ØYGARDSHAUGEN, SØRHÅLAND - NYBYGG ENEBOLIG - 43/600 - VEDRØRENDE MANGLER Sevland Bunyan Arkitekter AS KHM 17/04206-004 2017/10/16
I TEK TOMT PÅ FERKINGSTAD HAVN - ØNSKE OM TOMT TIL FERKINGSTAD BÅTFORENING Ferkingstad Båtforening SKM 17/04414-001 2017/10/16
I TEK 148/94 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - PER ØYVIND HAGEN - 148/94 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - HAGEN, PER ØYVIND Risa AS ALS06 17/00538-003 2017/10/16
U SEN PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE - FRATREDEN 16.04.18 TUS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/16
I TEK 148/83 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ARVID STRAND UTBEDRING - 148/83 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - ARVID STRAND Risa AS ALS06 16/03855-002 2017/10/16
U TEK 63/63 - NESET, NORDSTOKKE - BRUKSENDRING FRA FRITIDSBOLIG TIL ENEBOLIG - 63/63 - NESET, NORDSTOKKE - OVERSENDES FOR UTTALE Rogaland Fylkeskommune Regionalplanavdelingen IGR 17/03286-003 2017/10/16
I TEK 148/172 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - STIAN RØGENES PÅKOBLING - 148/172 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - STIAN RØGENES Risa AS ALS06 16/05052-003 2017/10/16
I TEK 58/130 - HENRIK KLAUSENS GATE 2, 4250 KOPERVIK BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - E-POSTKORRESPONDANSE - GJELDER KONTROLL AV BRANNALARM- OG SPRINKLERANLEGG Alf Magne Helgesen, Norgesgulv AS JHN 16/02728-011 2017/10/16
I TEK PLAN 2112 - DETALJREGULERING FOR OSPØY SMÅBÅTHAVN - 1/48 M.FL. - VEDØY - BESTILLINGSSKJEMA - OPPSTARTSMØTE - PLANARBEID 1/48 M.FL. - VEDØY, VEAVÅGEN - ETABLERING AV SMÅBÅTHAVN RH Oppmåling Rune Hemnes AAHO 17/04741-001 2017/10/16
I HSE RETTIGHETSKLAGE - RETTIGHETSKLAGE - PASIENT- OG BRUKERRETTIGHETSLOVEN § 2-1 A) BOER Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/10/16
U TEK 4/469 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - RIGMOR OG ØYSTEIN STRØMØ - 4/469 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - MELDING OM POLITISK VEDTAK - KLAGEBEHANDLING. Øystein og Rigmor D. Strømø BFH 17/03295-007 2017/10/16
I SKU ERSTATNINGSSAK ETTER SYKKELULYKKE - ERSTATNINGSSAK ETTER SYKKELULYKKE BHE02 17/04421-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/16
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2017 - ANALYSERESULTATER - BAHANDLET DRIKKEVANN, KVALAVÅG HØYDEBASSENG - TATT UT 24.07.2017 SLab Slab AS ETS 17/00056-077 2017/10/16
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2017 - ANALYSERESULTATER - BAHANDLET DRIKKEVANN, RENVANN BREKKE - TATT UT 24.07.2017 SLab Slab AS ETS 17/00056-078 2017/10/16
I HSE ARBEIDSTID - DISPENSASJON - ALLE VIRKSOMHETER - GODKJENNING AV AVTALE OM ARBEIDSTIDSORDNING ETTER AML § 10-12 4.LEDD FOR MOSBRONVEGEN 22/24 - KARMØY KOMMUNE Fellesorganisasjonen (fo) SALF 12/00092-251 2017/10/16
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR PÅ SØKNAD OM UTVIDET PERMISJON ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/16
U SKU ELEVMAPPE - SVAR VEDR. SFO-TILBUD SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/16
U TEK PLAN 2111 - DETALJREGULERING FOR PORSHOLMEN - 1/14 M.FL. - SVAR - UTKAST PLANPROGRAM OG OPPSTARTVARSEL FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR PORSHOLMEN - 1/14 PLAN 2111 Norconsult AS AAHO 17/04272-003 2017/10/16
I SEN PERSONALMAPPE - RETUR AV SØKNAD OM FOREBYGGINGS- OG TILRETTELEGGINGSTILSKUDD FOR IA VIRKSOMHETER OG BHT-HONORAR. GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/16
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - TILDELING AV TRYGDEBOLIG BMV 17/01273-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/16
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - HUSLEIEKONTRAKT BMV 17/01273-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/16
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FLYTTEMELDING INN BMV 17/01273-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/16
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 3. TILKALLINGSAVTALE NATTJENESTEN KARMØY F.O.M 15.11.17 T.O.M 31.08.18 Kristine Tjøsvoll ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/16
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 17/04408-002 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/10/16
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE HJ.TJ NORD F.O.M 01.09.17 T.O.M 01.07.18 Clelia Nkezabahizi ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/16
I HSE PERSONALMAPPE - MELDING OM VEDTAK - INNVILGET ALDERSPENSJON FRA KLP AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/16
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM MILJØTERAPEUT VED BOLIG OG MILJØARBEIDERTJENESTEN Arna Marie Tindeland Grindhaug JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/16
U TEK HUSØY - ETAPPE 15A - HUSØY - ETAPPE 15A Birkeland Maskinentreprenør as TIB 17/02217-006 2017/10/16
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 38/148 - BESTILLING AV NABOLISTE - FRADELING Lise Perly Aaserud GEL 17/00012-507 2017/10/16
I TEK FERKINGSTAD ØST - BOLIGFELT - GARANTI NR. B365327 - VASSBAKK & STOL AS - BURMAVEGEN ETAPPE 2 - PROSJEKT NR. 10698 - FERKINGSTAD ØST - BOLIGFELT Atradius TIB 12/03855-017 2017/10/16
I TEK 20/75 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HENRIKSEN, HENRY JOHAN - 20/75 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HENRIKSEN, HENRY JOHAN John Henry Henriksen BJP01 17/04413-001 26 Off.l.26 2017/10/16
I TEK P55400 - KLARGJØRING LOKALER TIL ARKIV - KONTRAKT - VVS ARBEIDER Gk Inneklima AS BKE 17/00446-016 2017/10/16
I TEK PLAN 2041-1 - OMRÅDEREGULERING FOR ÅKRAØYNÅ OG HOLMANE - ENDRING - KAIAREAL OG HAVNEOMRÅDE I SJØ - 15/217 MFL. - GODKJENT 31.08.2017 - UTTALELSE FRA ADVOKATFIRMAET EUROJURIS HAUGESUND AS - PÅ VEGNE AV ARIZONA AS - KLAGE PÅ VEDTAK AV 31.08.2017 VEDRØRENDE REGULERINGSPLAN 2041-1 ÅKRAØYNÅ OG HOLMANE Advokatfirmaet Eurojuris Haugesu MAA05 16/04060-026 2017/10/16
I TEK 112/12 - SKRE - DELING AV GRUNNEIENDOM - AREALOVERFØRING - OPPRETTING AV OFFENTLIG VEGGRUNN STD:16/2483 - PARSELL 1 - 112/298 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT Statens Kartverk Tinglysingen XXI 17/02097-017 2017/10/16
I TEK 5/440 - KARMØY STORSENTER BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - GJELDER RAPPORT ETTER BRANNTILSYN 5/440 - KARMØY STORSENTER Håkon Haga TEA01 12/01458-016 2017/10/16
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE ÅKRA BBH F.O.M 02.10.17 T.O.M 01.04.18 Vernadette Torres Remocal-Tveit AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/16
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - TILDELING AV TRYGDEBOLIG BMV 17/01543-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/16
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE VEA SYKEHJEM F.O.M 02.10.17 T.O.M 31.01.18 Hege Indreland Gundersen AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/16
I TEK 86/83 - AVALDSNES - RIVING AV BYGG OG UTVIDELSE AV KAI - 17/4135 - BILDER AV BYGNING SOM RIVES Petter J. Rasmussen AS KHM 17/04135-005 2017/10/16
I SKU KULTURSKRINET/DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN - AVTALE OM OPPDRAG - SOLO TROMMEVERKSTAD Solo Pap Mayfield AHT01 12/01883-098 2017/10/16
I SEN PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL VARIG TILRETTELAGT ARBEID I ORDINÆR VIRKSOMHET GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/16
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM VERNEPLEIER VED BOLIG OG MILJØARBEIDERTJENESTEN - TOMASVEGEN 17 Anita Jørgensen Langaker JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/16
U SKU OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 17/04394-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/16
I SEN PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL VARIG TILRETTELAGT ARBEID I ORDINÆR VIRKSOMHET GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/16
U SEN PERSONALMAPPE - DELVIS OPPSIGELSE, NY BRØK 50 % VARIG FRA 16.01.18 TUS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/16
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - TILKALLINGSAVTALE F.O.M 25.03.15 T.O.M 25.03.16 Mona Heimdal AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/16
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - HUSLEIEKONTRAKT BMV 17/01543-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/16
I HSE PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV STILLING AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/16
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FLYTTEMELDING INN BMV 17/01543-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/16
U TEK 15/469 - SEKSJNR. 2, TILBYGG BOLIGBYGG, INNGLASSING AV VERANDA - 15/469 - SEKSJNR. 12 - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD Turid Elise og Harry Jøsang EDH 17/04338-002 2017/10/16
I TEK PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV STILLING BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/16
U HSE ANSKAFFELSE AV TV-SIGNALER TIL SYKEHJEM OG BOLIGER - KUNNGJØRING MED KONKURRANSEGRUNNLAGET Doffin CBE02 17/01158-002 2017/10/16
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 47/56 - BESTILLING AV NABOLISTE - REGULERINGSSAK/DELING Sigve Eriksen GEL 17/00012-508 2017/10/16
U TEK 64/914 - KJØP AV AREAL VED LEKEPLASS - SVAR - 64/914 - SØKNAD OM KJØP AV AREAL VED LEKEPLASS LARSEN, STEIN Stein Larsen SKM 17/04082-002 2017/10/16
I SEN PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON - UTEN LØNN GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/16
I TEK TEKNISK PLAN FOR SPANNATOPPEN BOLIGOMRÅDE - REFERAT FRA BYGGEMØTE NR. 11 OG FRAMDRIFTSPLAN TEKNISK PLAN FOR SPANNATOPPEN BOLIGOMRÅDE Block Watne AS BTH04 15/04907-025 2017/10/16
I TEK 68/154 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - KLOKKERÅSEN, STEIN FRITHJOF HESTNES - 68/154 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - KLOKKERÅSEN, STEIN FRITHJOF HESTNES Dnb Eiendom AS BJP01 17/04415-001 2017/10/16
I SEN HANDELSVIRKSOMHET MED BRUKTE OG KASSERTE TING - SØKNAD OM BRUKTHANDELBEVILLING - NORD-MOTOR AS Sør-Vest Politidistrikt PVE01 12/01713-027 2017/10/16
U TEK 58/131 - HOVEDGATEN, KOPERVIK - RIVING OG GJENOPPBYGGING AV UTHUS/HAGESTUE - 58/131 - HOVEDGATEN, KOPERVIK - RIVING OG GJENOPPBYGGING AV UTHUS/HAGESTUE Rogaland Fylkeskommune, Kulturseksjonen EDH 17/02176-008 2017/10/16
I SEN HANDELSVIRKSOMHET MED BRUKTE OG KASSERTE TING - SØKNAD OM BRUKTHANDELBEVILLING - VEST AUTO CARAVANSENTER AS Sør-Vest Politidistrikt PVE01 12/01713-028 2017/10/16
I SEN HANDELSVIRKSOMHET MED BRUKTE OG KASSERTE TING - SØKNAD OM BRUKTHANDELBEVILLING - FLO FRITID AS Sør-Vest Politidistrikt PVE01 12/01713-029 2017/10/16
I TEK 64/1097 - FRITAK FOR FEIEAVGIFT SIMONSEN, REIDUN - 64/1097 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT Reidun Simonsen GBV 17/04416-001 2017/10/16
I SKU NYE KVALAVÅG BARNEHAGE - SMÅ BARNEHAGER AS - SØKNAD OM GODKJENNELSE AV ETABLERING AV KVALAVÅG BARNEHAGE Små Barnehager AS RHO 17/04411-002 2017/10/16
U TEK 63/63 - NESET, NORDSTOKKE - BRUKSENDRING FRA FRITIDSBOLIG TIL ENEBOLIG - 63/63 - NESET, NORDSTOKKE - BER OM YTTERLIGERE DOKUMENTASJON Magnus Vikene IGR 17/03286-004 2017/10/16
I TEK 149/481 - STØLSBAKKEN, SPANNE - NYBYGG ENEBOLIG - 149/481 - STØLSBAKKEN, SPANNE - NYBYGG ENEBOLIG Edb-Tjenester Norge Limited IGR 17/04419-001 2017/10/16
I SKU LEARNLAB - AVTALE Learnlab AS GAU02 17/04422-001 2017/10/16
I SEN SHELL NORHEIM - NORHEIMSMARKA 3 SERVERINGSBEVILLING - OVERSENDER DOKUMENTER IFB. SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING SHELL SAKKESTAD - NORHEIMSMARKA 3 Sakkestad Bilistsenter EVI1 17/04197-002 26 Off.l.26 2017/10/16
I SEN AVALDSNES BILISTSENTER SHELL SERVERINGSBEVILLING - SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING - OVERDRAGELSE SHELL AVALDSNES BILISTSENTER Avaldsnes Bilistsenter EVI1 17/04187-002 26 Off.l.26 2017/10/16
U HSE PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV STILLING I HJEMMETJENESTEN HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/16
U HSE PERSONALMAPPE - MELDING OM ENDRING AV STILLINGSKODE OG LØNN MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/16
I TEK 149/482 - STØLSBAKKEN, SPANNE - NYBYGG ENEBOLIG - 149/482 - STØLSBAKKEN, SPANNE - NYBYGG ENEBOLIG Edb-Tjenester Norge Limited IGR 17/04423-001 2017/10/16
I SEN PLAN 674 - KOMMUNEDELPLAN FOR ÅKREHAMN - INNSPILL FRA OPPVEKST- OG KULTURETATEN PLAN 674 - KOMMUNEDELPLAN FOR ÅKREHAMN Karmøy kommune JST 16/04097-021 2017/10/16
I SEN PLAN 673 - KOMMUNEDELPLAN FOR KOPERVIK - INNSPILL FRA OPPVEKST- OG KULTURETATEN PLAN 673 - KOMMUNEDELPLAN FOR KOPERVIK Karmøy kommune JST 16/04096-018 2017/10/16
I SEN PLAN 675 - KOMMUNEDELPLAN FOR SKUDENESHAVN - INNSPILL FRA OPPVEKST- OG KULTURETATEN PLAN 675 - KOMMUNEDELPLAN FOR SKUDENESHAVN Karmøy kommune JST 16/04098-021 2017/10/16
U HSE PERSONALMAPPE - NÆRVÆRSMØTE 16.10.17 ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/16
I TEK PLAN 3004-2 - REGULERINGSPLAN FOR RUNDKJØRING PÅ BYGNES - ENDRING - GODKJENT 7.12.2017 - UTTALELSE FRA FYLKESRÅDMANNEN - 13.10.17 PLAN 3004-2 - REGULERINGSPLAN FOR RUNDKJØRING PÅ BYGNES - ENDRING Rogaland Fylkeskommune MAA05 16/05003-018 2017/10/16
I TEK PLAN 4064 - DETALJREGULERING FOR STORTU, LITLASUND - 141/213 MFL. - GODKJENT 11.12.2017 - UTTALELSE FRA FYLKESRÅDMANNEN - 16.10.17 PLAN 4064 - DETALJREGULERING FOR STORTU, LITLASUND - 141/213 M.FL. Rogaland Fylkeskommune MAA05 15/02580-027 2017/10/16
I TEK HØRINGER - 2016-2017 - HØRING - FORSLAG TIL FORSKRIFT TIL DEN NYE EIERSEKSJONSLOVEN Kommunal- og moderniseringsdepartementet KBG 16/00007-212 2017/10/16
I TEK 148/157 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - INGEBORG DAGMAR OLSEN - 148/157 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - INGEBORG DAGMAR OLSEN Risa AS ALS06 17/00542-003 2017/10/16