Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - ARBEIDSAVTALE RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-224 25 Offl §25 2017/10/14
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - TILBUD RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-225 25 Offl §25 2017/10/14
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-226 25 Offl §25 2017/10/14
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER - INTERVJU LÆRERSTILLINGER BLI01 17/03521-061 25 Offl §25 2017/10/14
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER - INTERVJU LÆRERSTILLINGER BLI01 17/03521-062 25 Offl §25 2017/10/14
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER - INTERVJU LÆRERSTILLINGER BLI01 17/03521-063 25 Offl §25 2017/10/14
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGESJEF - INTERVJU BARNEHAGESJEF BLI01 17/03882-029 25 Offl §25 2017/10/14
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGESJEF - INTERVJU BARNEHAGESJEF BLI01 17/03882-030 25 Offl §25 2017/10/14
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGESJEF - INTERVJU BARNEHAGESJEF BLI01 17/03882-031 25 Offl §25 2017/10/14
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGESJEF - INTERVJU BARNEHAGESJEF BLI01 17/03882-032 25 Offl §25 2017/10/14
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERTE SYKEPLEIERE, FAST 75% OG 50% - SØKNAD AUTORISERTE SYKEPLEIERE, FAST 75% OG 50% ARO07 17/04139-005 25 Offl §25 2017/10/14
I HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - SØKNAD FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-052 25 Offl §25 2017/10/14
I HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - SØKNAD FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-053 25 Offl §25 2017/10/14
I HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - SØKNAD FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-054 25 Offl §25 2017/10/14
I HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - SØKNAD FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-055 25 Offl §25 2017/10/14
I TEK REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/RÅDGIVER - BYGGESAK - SØKNAD SAKSBEHANDLER/RÅDGIVER - BYGGESAK HASB 17/04182-017 25 Offl §25 2017/10/14
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 50,7 % - FAST PÅ NATT - SØKNAD HELSEFAGARBEIDER 50,7 % - FAST PÅ NATT AGB 17/04371-007 25 Offl §25 2017/10/14