Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U HSE PERSONALMAPPE - PERSONALMAPPE LJH01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/13
U SEN PERSONALMAPPE - PERSONALMELDING MMW Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/13
U TEK 15/2312 - ÅKRA - SØKNAD OM BRUKSENDRING FRA NAUST TIL BOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 15/2312 - ÅKRA - SØKNAD OM BRUKSENDRING FRA NAUST TIL BOLIG Mangor Lund IGR 17/01845-007 2017/10/13
U TEK 148/891 - BAVARIA HAUGESUND AS BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - 148/891 - BAVARIA HAUGESUND AS Bavaria Haugesund AS JHN 12/05301-016 2017/10/13
U TEK KLOAKKSANERING - SØYLÅ I KVALAVÅG - VEDTAK, DELEGASJONSSAK - KLOAKKSANERING - SØYLÅ I KVALAVÅG 75/53 TILKNYTNING AV BYGNING TIL KOMMUNAL AVLØPSLEDNING - VEDTAK OM TVANGSMULKT Marius Sandvik MAHA1 13/01241-054 2017/10/13
U TEK 31/51 - VESTRE KARMØYVEG - HAGA - RIVING BOLIG, NYBYGG ENEBOLIG M/GARASJE - RAMMETILLATELSE - 31/51 - VESTRE KARMØYVEG - HAGA - RIVING BOLIG, NYBYGG ENEBOLIG M/GARASJE I K Gabrielsen KHM 17/04016-002 2017/10/13
U TEK KLOAKKSANERING - SØYLÅ I KVALAVÅG - MELDING OM DELEGERT VEDTAK - 75/46 TILKNYTNING AV BYGNING TIL KOMMUNAL AVLØPSLEDNING - VEDTAK OM TVANGSMULKT Årstein Nordstokke MAHA1 13/01241-055 2017/10/13
U HSE PERSONALMAPPE - REFERAT FRA SAMTALE JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/13
U TEK 64/410 - KAPELLVEGEN, STANGALAND - NYBYGG GARASJE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER § 20-4 - 64/410 - TILLATELSE Rasmus Moldestad EDH 17/04318-002 2017/10/13
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - TILDELING AV TRYGDEBOLIG BMV 17/02593-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/13
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - HUSLEIEKONTRAKT BMV 17/02593-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/13
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FLYTTEMELDING INN BMV 17/02593-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/13
U TEK 1/173 - VEDØY - BRUKSENDRING TIL FRITIDSBOLIG BYGG 3 - AVSLAG PÅ BYGGESØKNAD - 1/173 - VEDØY - BRUKSENDRING TIL FRITIDSBOLIG BYGG 3 Edb-Tjenester Norge Limited IGR 17/03964-002 2017/10/13
U TEK AVFALLSHÅNDTERING - HAVNER - AVFALLSHÅNDTERING - HAVNER Fylkesmannen I Rogaland MHV 14/02320-033 2017/10/13
U TEK 1/172 - OSPØYVEGEN, VEDØY - BRUKSENDRING TIL FRITIDSBOLIG - AVSLAG PÅ BYGGESØKNAD - 1/172 - OSPØYVEGEN, VEDØY - BRUKSENDRING TIL FRITIDSBOLIG Eskild Kvala AS IGR 17/02263-004 2017/10/13
U TEK 149/459 - POSTEN OG BRINGS HAUGESUNDSTERMINAL BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - BRANNFOREBYGGENDE TILSYN 149/459 - POSTEN OG BRINGS HAUGESUNDSTERMINAL Posten Norge AS JHN 13/02175-011 2017/10/13
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 58/493 - BESTILLING AV EIERLISTE - IVARETA RETTKOMMEN INTERESSE Odd Magne Østhus GEL 17/00012-501 2017/10/13
I TEK 59/165 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ANDREAS SOLEM - 59/165 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - ANDREAS SOLEM Tindeland rør AS ALS06 16/02777-004 2017/10/13
U TEK PLAN 4073 - DETALJREGULERING FOR TURVEG SKARVANE - 141/4, 142/22 M.FL. - GODKJENT 19.03.2018 - PLAN 4073 - DETALJREGULERING FOR TURVEG SKARVANE - 141/4, 142/22 M.FL. - Rogaland fylkeskommune YSL 16/02635-040 2017/10/13
I SEN PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM SYKEPLEIER VED ROP-SØR Svein Ådland LRO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/13
I HSE BEKYMRINGSMELDING - AVSLUTNING AV OPPFØLGING AV BEKYMRINGSMELDING MMM Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/10/13
I TEK 117/3 OG 117/34 - SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER WALDELAND, HARALD/WALDELAND, MARIT JOHANNE - 117/3 OG 117/34 - SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER Marit Johanne Waldeland MAH 17/04388-001 26 Off.l.26 2017/10/13
I TEK 119/515 - MYKJE - NYBYGG TOMANNSBOLIG - 119/515 - MYKJE - NYBYGG TOMANNSBOLIG Eskild Kvala AS JMJ03 17/04299-003 2017/10/13
I TEK 57/307 - SKUDENESHAVN KULTURHUS BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - TILBAKEMELDING ETTER BRANNTILSYN BRANNFOREBYGGENDE TILSYN Skudeneshavn kulturhus TSC 12/01384-006 2017/10/13
I TEK 54/7 - DALE - RIVING BOLIG, NYBYGG ENEBOLIG OG GARASJE OG UTSLIPPSTILLATELSE - 54/7 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Urbanhus Haugesund AS JHE05 13/01785-029 2017/10/13
I TEK 64/392 - KAPELLVEGEN, STANGALAND - NYBYGG ENEBOLIG MED GARASJE - 64/392 - ERKLÆRING OM ANSVARSRETT Odd Hansen AS IGR 16/05160-014 2017/10/13
I TEK 43/144, 43/154, 43/182 OG 53/51- EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM VEGGELAND, ANNE BRIT - 43/144, 43/154, 43/182 OG 53/51- EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - VEGGELAND, ANNE BRIT Anne Brit Veggeland BJP01 17/04389-001 26 Off.l.26 2017/10/13
I HSE PERSONALMAPPE - KRAV OM FAST ANSETTELSE ETTER AML § 14-4A MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/13
I TEK 2/37 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SØRENSEN, INGER ELISE - 2/37 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SØRENSEN, INGER ELISE Inger Elise Sørensen BJP01 17/04390-001 26 Off.l.26 2017/10/13
I TEK 5/161 - SLETTAVIK, VEA - NYBYGG ENEBOLIG - 15/161,162 - SLETTAVIK, VEA - NYBYGG ENEBOLIG Opus Arkitekter AS IGR 17/04391-001 2017/10/13
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 - SØKNAD RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 BLI01 17/03222-118 25 Offl §25 2017/10/13
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 - SØKNAD RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 BLI01 17/03222-119 25 Offl §25 2017/10/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER- 50% FAST - SØKNAD AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER- 50% FAST AGB 17/04181-028 25 Offl §25 2017/10/13
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGESJEF - INTERVJU BARNEHAGESJEF BLI01 17/03882-028 25 Offl §25 2017/10/13
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER, VIKARIAT - INTERVJU LÆRERSTILLINGER, VIKARIAT BLI01 17/03887-026 25 Offl §25 2017/10/13
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER, VIKARIAT - INTERVJU LÆRERSTILLINGER, VIKARIAT BLI01 17/03887-027 25 Offl §25 2017/10/13
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER, VIKARIAT - INTERVJU LÆRERSTILLINGER, VIKARIAT BLI01 17/03887-028 25 Offl §25 2017/10/13
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER, VIKARIAT - INTERVJU LÆRERSTILLINGER, VIKARIAT BLI01 17/03887-029 25 Offl §25 2017/10/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - SØKNAD FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-047 25 Offl §25 2017/10/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - SØKNAD FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-048 25 Offl §25 2017/10/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - SØKNAD FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-049 25 Offl §25 2017/10/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - SØKNAD FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-050 25 Offl §25 2017/10/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - SØKNAD FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-051 25 Offl §25 2017/10/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER 74,30% FAST - SØKNAD AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER 74,30% FAST JBR04 17/04143-004 25 Offl §25 2017/10/13
I SKU REKRUTTERINGSSAK PEDAGOGISK LEDER AVALDSNES BARNEHAGE - SØKNAD PEDAGOGISK LEDER AVALDSNES BARNEHAGE KHO 17/04300-008 25 Offl §25 2017/10/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 50,7 % - FAST PÅ NATT - SØKNAD HELSEFAGARBEIDER 50,7 % - FAST PÅ NATT AGB 17/04371-002 25 Offl §25 2017/10/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 50,7 % - FAST PÅ NATT - SØKNAD HELSEFAGARBEIDER 50,7 % - FAST PÅ NATT AGB 17/04371-003 25 Offl §25 2017/10/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 50,7 % - FAST PÅ NATT - SØKNAD HELSEFAGARBEIDER 50,7 % - FAST PÅ NATT AGB 17/04371-004 25 Offl §25 2017/10/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 50,7 % - FAST PÅ NATT - SØKNAD HELSEFAGARBEIDER 50,7 % - FAST PÅ NATT AGB 17/04371-005 25 Offl §25 2017/10/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 50,7 % - FAST PÅ NATT - SØKNAD HELSEFAGARBEIDER 50,7 % - FAST PÅ NATT AGB 17/04371-006 25 Offl §25 2017/10/13
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - SVAR - SØKNAD OM KOMMUNAL TILRETTELEGGING I BARNEHAGEN I FORM AV EKSTRA BEMANNING RHO 15/03332-376 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/13
I TEK PLAN 2111 - DETALJREGULERING FOR PORSHOLMEN - 1/14 M.FL. - OPPSTARTVARSEL FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR PORSHOLMEN - 1/14 PLAN 2111 Norconsult AS AAHO 17/04272-002 2017/10/13
I TEK 43/496, 620 - ØYGARDSHAUGEN - GJENNOMKJØRING - VEDRØRENDE VEIBOM Johannes Føyen KSU01 17/03516-003 2017/10/13
I TEK 120/137 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - STÅLE JAMNE - 120/137 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - STÅLE JAMNE Nordtveit AS MHV 17/04405-001 2017/10/13
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND Elisabeth Tveit SALF 17/00009-147 2017/10/13
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - FLYTTEMELDING INN BMV 17/03201-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/13
U TEK 58/130 - HENRIK KLAUSENS GATE 2, 4250 KOPERVIK BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - PÅLEGG OM RETTING AV AVVIK I HENHOLD TIL TILSYNSRAPPORT OG FORHÅNDSVARSLING OM TVANGSMULKT 58/130 - HENRIK KLAUSENS GATE 2 Alliance Invest Prosjekt AS JHN 16/02728-010 2017/10/13
U TEK FJORD MOTORPARK - KOMMENTARER TIL TILBAKEVISNING AV PÅSTAND KNYTTET TIL SAMEKSISTENS MELLOM HUBRO OG LUFTSPORT ANMODNING OM OVERSENDELSE AV DOKUMENTASJON Norges Luftsportforbund PCH01 12/00328-209 2017/10/13
I TEK SLAMAVSKILLERE/SEPTIKTANKER - TØMMING - KRAV OM FJERNING AV UNNTAK I FORSKRIFT OM SLAMTØMMING PÅ FEØY Feøy Velforening MHV 13/00123-086 2017/10/13
I HSE PERSONALMAPPE - AVTALE OM ETTER-/VIDEREUTDANNING SALF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/13
I TEK 123/155 - TJØRNAHAUGVEGEN, SNIK - NYBYGG ENEBOLIG - BF02-4 - 123/155 - GJENNOMFØRINGSPLAN Berge Sag og Trelast AS JKV 16/04159-005 2017/10/13
I TEK 123/153 - TJØRNAHAUGVEGEN, SNIK - NYBYGG ENEBOLIG - BF02-2 - 123/153 - GJENNOMFØRINGSPLAN Berge Sag og Trelast AS JKV 16/04157-010 2017/10/13
I SKU PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV ARBEIDSFORHOLD ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/13
I HSE PERSONALMAPPE - AVTALE OM ETTER-/ VIDEREUTDANNING SALF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/13
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM SENIORRÅDGIVER VED OPPVEKST- OG KULTURETATEN Tove Steingildra BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/13
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND Anne Margrethe Haukås SALF 17/00009-148 2017/10/13
U TEK LYKTESTOLPER/GATELYS - SØKNADER - SVAR - SØKNAD OM LYKTESTOLPE Asbjørn Hauge KSU01 12/00420-049 2017/10/13
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM LÆRER VED GRINDHAUG SKOLE Ingeborg Mannes Alsaker BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/13
U TEK 38/6 - SYRE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/4064 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 38/6 I KARMØY KOMMUNE Johannessen Aslaug Olena XXI 17/04280-001 2017/10/13
U TEK 38/6 - SYRE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/4064 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 38/6 I KARMØY KOMMUNE Jespersen May Brit XXI 17/04280-002 2017/10/13
U TEK 38/6 - SYRE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/4064 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 38/6 I KARMØY KOMMUNE Granerud Per Einar XXI 17/04280-003 2017/10/13
U TEK 38/6 - SYRE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/4064 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 38/6 I KARMØY KOMMUNE Skaar Leif XXI 17/04280-004 2017/10/13
U TEK 38/6 - SYRE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/4064 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 38/6 I KARMØY KOMMUNE Skaar Leif XXI 17/04280-005 2017/10/13
I SEN PARKERINGSTILLATELSE- FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 17/03820-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/13
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND Solveig Vela Liknes SALF 17/00009-149 2017/10/13
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND May Elise Tennefoss Sørbø SALF 17/00009-150 2017/10/13
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - TAR IMOT KOMMUNAL UTELEIBOLIG BMV 17/03210-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/13
I HSE PERSONALMAPPE - AVTALE OM ETTER-/ VIDEREUTDANNING SALF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/13
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND Sandra Kristin Nikolaisen SALF 17/00009-151 2017/10/13
U SKU PERSONALMAPPE - MAKSDATO SYKEPENGER ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/13
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - HUSLEIEKONTRAKT BMV 17/03210-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/13
I HSE PERSONALMAPPE - AVTALE OM ETTER-/ VIDEREUTDANNING SALF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/13
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND Sabina Cimerman SALF 17/00009-152 2017/10/13
U TEK 66/165 - AUSTREIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/874 - 66/165 - BREV TIL IKKE MØTT PARTER SAK 17/3625 tore kristiansen XXI 17/03625-009 2017/10/13
I SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR SFO GKH01 17/04392-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/13
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND Marte Christina Jakobsen SALF 17/00009-153 2017/10/13
U SEN 64/1252 - STANGALAND - BEGJÆRING OM RESEKSJONERING - MELDING/SEKSJONERING 64/1252. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING Statens Kartverk Tinglysingen REK 17/03150-011 2017/10/13
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND Nina Ådland SALF 17/00009-154 2017/10/13
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 17/04393-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/13
I HSE PERSONALMAPPE - AVTALE OM ETTER-/ VIDEREUTDANNING SALF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/13
U HSE ANSKAFFELSE - UTSTYR TIL MERÅPENT BIBLIOTEK - MEDDELELSE OM VALG AV TILBUD - MERÅPENT BIBLIOTEK Biblioteksentralen SA CBE02 17/01154-058 2017/10/13
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND Linn Hege Tjøsvoll SALF 17/00009-155 2017/10/13
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND Monika Beate Knutsen Dybdahl SALF 17/00009-156 2017/10/13
I HSE PERSONALMAPPE - AVTALE OM ETTER-/ VIDEREUTDANNING SALF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/13
I SKU OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 17/04394-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/13
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND Maria Innvær Langåker SALF 17/00009-157 2017/10/13
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 15/340, 2099 - BESTILLING AV NABOLISTE - FRADELING Roy Wilhelmsen GEL 17/00012-505 2017/10/13
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON OG/ ELLER STIPEND TIL UTDANNING SALF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/13
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON OG/ ELLER STIPEND TIL UTDANNING SALF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/13
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND Judith Seeland SALF 17/00009-158 2017/10/13
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE GKH01 17/04383-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/13
I SEN KORMT BRYGGHUS AS SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ETABLERERPRØVEN FOR SERVERINGSVIRKSOMHET LIV KRISTIN STANGELAND Karmøy kommune EVI1 17/04054-006 2017/10/13
I SKU OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 17/04394-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/13
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON OG/ ELLER STIPEND TIL UTDANNING SALF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/13
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE BOLIG/MILJØARBEIDERTJENESTEN F.O.M 01.10.17 T.O.M 30.09.18 Miriam Elise Tjørhom JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/13
I TEK SKUDENESHAVN SKOLE, UNIVERSELL UTFORMING - KONTRAKT - DØRER OG DØRAUTOMATIKK M.M. Certego AS MAJ02 17/02502-003 2017/10/13
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND Gudrun Widvey Sørensen SALF 17/00009-159 2017/10/13
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE HÅLANDSHØGDA F.O.M 01.09.17 T.O.M 31.12.17 Marthe Jensen JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/13
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON OG/ ELLER STIPEND TIL UTDANNING SALF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/13
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - GKH01 17/04382-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/13
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE RUSVIKVEGEN 3A F.O.M 02.10.17 T.O.M 31.12.17 Nesredin Saleh Ali JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/13
I TEK 146/66 - BØ - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 146/66 - BØ - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Sigrid Lura HAS 17/04395-001 2017/10/13
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 5. TILKALLINGSAVTALE RUSVIKV. 3B OG GRANV. 27 F.O.M 18.09.17 T.O.M 31.12.17 Sugra Karimi JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/13
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND Svein Ådland SALF 17/00009-160 2017/10/13
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 17/04396-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/13
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 4. TILKALLINGSAVTALE TOMASVEGEN 16+17 OG AUSTBØVEGEN F.O.M 29.09.17 T.O.M 29.09.18 Madeleine Chebet Sandhåland JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/13
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 6. TILKALLINGSAVTALE RUSVIKVEGEN 3A F.O.M 02.10.17 T.O.M 31.12.17 Elisabeth Eriksson JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/13
U TEK 119/72 OG 119/124 - SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - 119/72 OG 119/124 - UNDERRETTING ETTER SAMMENSLÅING Håkon Lindø MAH 17/04363-003 2017/10/13
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND Hanne Nes SALF 17/00009-161 2017/10/13
U TEK 70/17 - REVURVEGEN, YTRE EIDE - FORSTØTNINGSMUR OG NYBYGG BOD - 70/17 - REVURVEGEN, YTRE EIDE - MELDING OM POLITISK VEDTAK - FORSTØTNINGSMUR OG NYBYGG BOD - KLAGEBEHANDLING. Ktv Bygg AS BFH 16/03764-018 2017/10/13
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 3. TILKALLINGSAVTALE LITLABJØRGV. F.O.M 27.09.17 T.O.M 27.03.18 Leif Are Høyland Hansen JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/13
I SEN PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL FOREBYGGINGS- OG TILRETTELGGINGSTILSKUDD IA VIRKSOMHETER OG BHT-HONORAR GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/13
I SEN HOOK FOOD & DRINKS - AKCAN AS SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING AKCAN AS, HOOK FOOD & DRINKS Akcan AS EVI1 17/04397-001 2017/10/13
U TEK 68/225 - AKTIVITETSHUSET EIDE BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - 68/225 - AKTIVITETSHUSET EIDE Aktivitetshuset Eide TEA01 12/00811-004 2017/10/13
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE ÅKRA SKOLE F.O.M 01.08.17 T.O.M 30.07.18 BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/13
U SKU PERSONALMAPPE - ENDRING AV LØNN ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/13
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE LØFTENTUNET F.O.M 02.10.17 T.O.M 01.04.18 Anna Lindeland JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/13
I SEN PERSONALMAPPE - EVALUERING AV GJENNOMFØRT TILTAK MED BRUK AV FOREBYGGINGS- OG TILRETTELEGGINGSTILSKUDD FOR IA-VIRKSOMHETER - TILSAGNSNR. 2017/0 GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/13
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE ÅKRA SKOLE F.O.M 01.08.17 T.O.M 30.07.18 Oddvar Jensen Clarke BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/13
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND Silje Måkestad Thorsen SALF 17/00009-162 2017/10/13
I SEN KORMT BRYGGHUS AS SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - KUNNSKAPSPRØVEN I ALKOHOLLOVEN - SKJENKEBEVILLING LIV KRISTIN STANGELAND Karmøy kommune EVI1 17/04054-007 2017/10/13
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 14/04012-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/13
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND JARLE REINERTSEN Jarle Eivind Reinertsen SALF 17/00009-163 2017/10/13
U HSE ANSKAFFELSE - UTSTYR TIL MERÅPENT BIBLIOTEK - E-POST MED MEDDELELSESBREVET Biblioteksentralen SA CBE02 17/01154-059 2017/10/13
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID NFE Pe Ofl.l.§13 fvl.§13.1 2017/10/13
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - KRAV OM INNBETALING / VARSEL OM UTLEGG CEM01 16/04537-270 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/13
U HSE ANSKAFFELSE - UTSTYR TIL MERÅPENT BIBLIOTEK - E-POST MED MEDDELELSESBREVET Bibliotek-systemer AS CBE02 17/01154-060 2017/10/13
U TEK 15/173 - ØYAVEGEN, ÅKRA - RIVING AV BOLIG - 15/173 - ØYAVEGEN, ÅKRA - RIVING AV BOLIG TIL UTTALE Rogaland Fylkeskommune, Kulturseksjonen IGR 16/03057-021 2017/10/13
U TEK 25/161 - LANGÅKERGARDEN, LANGÅKER - FASADEENDRING GARASJE - 25/161 - LANGÅKERGARDEN, LANGÅKER - VEDRØRENDE MANGLENDE FERDIGATTEST Charles Langåker ENFA 13/00287-003 2017/10/13
I TEK 147/684/12 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM MATHIASSEN, MORTEN MATHIAS - 147/684/12 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM MATHIASSEN, MORTEN MATHIAS Morten Mathias Mathiassen BJP01 17/04398-001 26 Off.l.26 2017/10/13
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON / OG ELLER STIPEND SALF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/13
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 17/04399-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/13
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - TILDELING AV TRYGDEBOLIG BMV 17/02590-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/13
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - KRAV OM INNBETALING / VARSEL OM UTLEGG CEM01 16/04537-271 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/13
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - HUSLEIEKONTRAKT BMV 17/02590-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/13
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FLYTTEMELDING INN BMV 17/02590-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/13
I TEK 63/299 OG 63/296 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM NORDAL, STEINAR - 63/299 OG 63/296 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM NORDAL, STEINAR Steinar Nordal BJP01 17/04400-001 26 Off.l.26 2017/10/13
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 17/04402-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/13
U SKU PERSONALMAPPE - TILBUD ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/13
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE VORMEDAL BHG F.O.M 29.09.17 T.O.M 14.08.18 Linda Storm BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/13
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 17/04402-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/13
I SKU PERSONALMAPPE - ATTESTER / VITNEMÅL TIL TILKALLINGSAVTALE BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/13
U TEK 42/191 - VEKTARHAGEN, SØRHÅLAND, NYBYGG GARSJE - 42/191 - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD Maricel Burlacu EDH 17/04381-002 2017/10/13
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/13
U SEN SMÅ BARNEHAGER AS AVD. TORVASTAD - MILJØRETTET HELSEVERN - GODKJENNING - MILJØRETTET HELSEVERN - SMÅ BARNEHAGER AVD. TORVASTAD - Små barnehager AS avd. Torvastad BAN01 15/00389-005 2017/10/13
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM VIKAR I AVALDSNES BARNEHAGE Thorhild Leifsdottir Engedal BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/13
I SEN PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM SAKSBEHANDLER VED BESTILLERKONTORET Elin Kristiansen LRO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/13
U TEK GNR/BNR 29/11, HEMNESVEGEN, HEBNES. TILBYGG VÅNINGSHUS - 29/11 - HEBNES - VEDRØRENDE MANGLENDE FERDIGMELDING Jan Hansen ENFA 12/04099-006 2017/10/13
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON MED LØNN SALF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/13
U SEN HAKKEBAKKESKOGEN BARNEHAGE VORMEDAL SA - MILJØRETTET HELSEVERN - GODKJENNING - MILJØRETTET HELSEVERN - HAKKEBAKKESKOGEN BARNEHAGE - Hakkebakkeskogen Barnehage Vormedal SA BAN01 15/02196-007 2017/10/13
U SKU PERSONALMAPPE - ENDRING AV LØNN ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/13
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - PERMISJONSSØKNAD SALF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/13
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE TOMASVEGEN 17 F.O.M 22.09.17 T.O.M 22.09.18 Jenny Trang Nguyen Tran JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/13
I TEK 42/216 - ØYGARDSHAUGEN, SØRHÅLAND - NATURSTEINSMUR - 42/216 - NYE TEGNINGER Skude Mur AS KHM 17/04323-002 2017/10/13
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE TØKJEMYRV. F.O.M 09.10.17 T.O.M 31.01.18 Kristina Vea Furenes JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/13
U SKU PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/13
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - KORREKSJON Gerda Garvik SALF 17/00009-164 2017/10/13
I TEK 5/524, 5/639, 5/285 OG 5/513 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - 5/524, 5/639, 5/285 OG 5/513 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT NUMMER - 2017/1106754/200 - STATENS VEGVESEN REGION VEST Statens Kartverk AMJ 17/02651-004 2017/10/13
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE SEVLAND SKOLE F.O.M 01.09.17 T.O.M 14.07.18 Phitsamai Nordskog BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/13
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 4. TILKALLINGSAVTALE ÅKRA SKOLE F.O.M 01.08.17 T.O.M 30.06.18 Lina Solås Dahl BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/13
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE ÅKRA SKOLE F.O.M 01.08.17 T.O.M 30.06.18 Maja Katrine Fagerheim BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/13
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - KORREKSJON Gudrun Widvey Sørensen SALF 17/00009-165 2017/10/13
I TEK SÆVIK - KLOAKKOVERFØRING - 2/112 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL PRIVAT LEDNINGSANLEGG - SKUTEBERGVEGEN - SÆVIK - KLOAKKOVERFØRING Bjørge Andre Solsvik JTH 14/04398-200 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/13
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE KOPERVIK VOKSENOPPL. SENTER F.O.M 01.08.17 T.O.M 31.07.18 Liban Mohamud Mohamed BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/13
U TEK 58/130 - KOPERVIK - BEGJÆRING OM RESEKSJONERING - 58/130 - RETTING AV MANGLER Kartverket Tinglysing HAS 17/02467-005 2017/10/13
I TEK 15/2463 - ÅKRA - NYBYGG NAUST - 15/60,75 - KLAGE OVER FORMULERING I K Gabrielsen IGR 17/03076-014 2017/10/13
I TEK STARTLÅN - TINGLYST PANTEDOKUMENT - 920978 RBE08 17/02316-010 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/13
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 4. TILKALLINGSAVTALE AVALDSNES BHG F.O.M 15.08.17 T.O.M 14.08.18 Inger Helene Bøhn Pedersen BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/13
I SEN RAMMEAVTALE - MØBLER - VARSEL OM PRISSTIGNING FOR RAMMEAVTALE FOR KJØP AV MØBLER Rom For Flere Vest AS OEI 15/02665-030 2017/10/13
U TEK KLOAKKOVERFØRING VORMEDAL - NORHEIM - SYKKELVEG OG VA-ANLEGG - NORHEIM-VORMEDAL, 1. BYGGETRINN Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted MHV 13/01432-015 2017/10/13
I SEN MEDALJER/HEDERSTEGN - SØKNAD OM KONGELIG PÅSKJØNNELSE KTV 12/04783-038 26 Off.l.26 2017/10/13
I SEN KJØP AV MØBLER OG SENGER TIL INSTITUSJON - VARSEL OM PRISSTIGNING FOR RAMMEAVTALE FOR KJØP AV MØBLER TIL INSTITUSJONER Rom For Flere Vest AS OEI 16/01710-019 2017/10/13
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FLYTTEMELDING UT BMV 16/02759-009 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/13
I TEK 56/2 - SNØRTELAND - VESENTLIG TERRENGINNGREP - 56/2 - SNØRTELAND - VESENTLIG TERRENGINNGREP Jostein Ytreland KIS 17/04406-001 2017/10/13
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 3. TILKALLINGSAVTALE HÅVIK F.O.M 01.08.17 T.O.M 30.07.18 Anne Marit Pedersen BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/13
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - FRIVILLIG AVTALETREKK LEI 16/04537-272 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/13
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND Wenche Vindenes SALF 17/00009-166 2017/10/13
I SEN ELEVSAK - SPØRSMÅL OM OPPDELING AV SAKEN KSE Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/10/13
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE AV STILLING JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/13
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND Ingrid Vorraa SALF 17/00009-167 2017/10/13
I HSE TILSYN I KOMMUNEN - TILSYN DEN 06.10.2017 - VARSEL OM PÅLEGG RUSVIKVEGEN BARNEBOLIG Rusvikvegen Barnebolig BOER 12/00140-204 2017/10/13
I SEN ELEVSAK - OVERSENDINGSBREV KSE Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/10/13
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND Birte Cesilie Vågenes SALF 17/00009-168 2017/10/13
I SEN ELEVSAK - OVERSENDINGSBREV KSE Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/10/13
U TEK 68/14 - INDRE EIDE - OPPMÅLINGFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 68/14 - ORIENTERING TIL REKVIRENT ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING (MED SVARFRIST) Karmsund Maritime Eide AS ALA04 17/03502-005 2017/10/13
U SKU PERSONALMAPPE - PERMISJON ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/13
I SEN SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING AROMA BISTRO AS - KLAGE - VIDERESENDT FRA FYLKESMANNEN I ROGALAND AROMA BISTRO AS Fylkesmannen I Rogaland EVI1 17/02756-006 2017/10/13
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM HELSEARBEIDER VED RUSVIKVEGEN Wenche Koløy Velde MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/13
U TEK 43/600 - ØYGARDSHAUGEN, SØRHÅLAND - NYBYGG ENEBOLIG - 43/600 - ØYGARDSHAUGEN, SØRHÅLAND - MANGELFULL SØKNAD Sevland Bunyan Arkitekter AS KHM 17/04206-003 2017/10/13
U SKU PERSONALMAPPE - ENDRING AV LØNN ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/13
U TEK STARTLÅN - AVSLAG - SØKNAD OM STARTLÅN RBE08 17/04385-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/13
U TEK JORDSKIFTERETTEN - 15-200754RFA-JSTO - HAUGO NEDRE OG ØVRE - GNR. 127 OG 128 (TIDL. 1210-2015-0011) - JORDSKIFTESAK OVER HAUGO NEDRE OG ØVRE - GNR. 127 OG 128 ER MATRIKKELFØRT (JORDSKIFTERETTEN SAKNR.: 15-200754RFA-JSTO, TIDLIGERE. 1210-2015-0011) Jostein Hauge HME 15/00924-003 2017/10/13
I SKU TILSKUDD FESTIVALER 2018 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL FESTIVALER OG DAGSFESTIVALER 2018 Skudenes Matfestival AHT01 18/00004-001 2017/10/13
U TEK STARTLÅN - SVAR - SPØRSMÅL OM EKSTRA TILSKUDD RBE08 17/04309-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/13
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR PÅ OPPSIGELSE VED MOTTAK AV STILLING JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/13
U SKU PERSONALMAPPE - ENDRING AV LØNN ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/13
I SEN PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL FOREBYGGINGS- OG TILRETTELEGGINGSTILSKUDD IA VIRKSOMHETER OG BHT- HONORAR GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/13
U SKU PERSONALMAPPE - ENDRING AV LØNN ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/13
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - TAR IMOT KOMMUNAL OMSORGSBOLIG BMV 17/02590-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/13
U TEK TRAFIKKFORHOLDENE I OSNESVEGEN - SVAR - FORSLAG OM FARTSHUMPER I OSNESVEGEN Hans Marius Andreassen KSU01 17/04085-002 2017/10/13
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - HUSLEIEKONTRAKT BMV 17/02590-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/13
U SKU PERSONALMAPPE - ENDRING AV LØNN ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/13
I HSE HØRINGER - 2016-2017 - HØRING - UTKAST TIL NASJONAL FAGLIG RETNINGSLINJE FOR SVANGERSKAPSOMSORGEN Helsedirektoratet AMH04 16/00007-211 2017/10/13
U TEK 5/524, 5/639, 5/285 OG 5/513 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - 5/524, 5/639, 5/285 OG 5/513 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING Statens vegvesen Region Vest v/ Ingunn HAuge ALA04 17/02651-005 2017/10/13
U TEK 12/457 OG 12/420 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - 12/457 OG 12/420 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING Statens vegvesen, Region vest v/ Ingunn Hauge ALA04 16/03780-004 2017/10/13
U HSE ANSKAFFELSE - UTSTYR TIL MERÅPENT BIBLIOTEK - SVAR - KLAGE Bibliotek-systemer AS CBE02 17/01154-062 2017/10/13