Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 3/217 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - TRYGVE HELGESEN - 3/217 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - TRYGVE HELGESEN Torleif og Sigurd Ytreland AS MHV 17/03726-002 2017/10/12
U TEK 2/8 - 2/60 - 1/108 - 2/155 - 3/75 - 2/108 - SÆVIK - FRADELING OG AREALOVERFØRING VEGAREAL OPPM:17/4496, 18/497-507, 18/1361,1362 + 18/1908 - TILLATELSE - DELINGSSAK - TILLATELSE TIL DELING AV GRUNNEIENDOM Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS EDH 17/03137-006 2017/10/12
U TEK 66/894 - BRAKKERIGG - FOTVEGEN 19 BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - AVREGISTRERING SOM SÆRSKILT BRANNOBJEKT 66/894 - BRAKKERIGG - FOTVEGEN 19 Eide Bygg & Anlegg AS JHN 16/03406-004 2017/10/12
U TEK 79/170 - VIGSNES GRUBEOMRÅDE BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - VEDRØRENDE VEDTAK OM TVANGSMULKT 79/170 - VIGSNES GRUBEOMRÅDE Stiftelsen Vigsnes Grubeområde JHN 12/01102-012 2017/10/12
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - VARSEL OM NY VEDLIKEHOLDSBEFARING BMV 17/02517-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/12
U TEK 114/261 - TORVMYRVEGEN, NORDRE EIKE - FASADEENDRING ENEBOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 114/261 - TILLATELSE Tom Steven Langeland EDH 17/04251-003 2017/10/12
U HSE PERSONALMAPPE - NYTT VIKARIAT Brit Lise Georgsen JNO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/12
U TEK 11/289 - NETTAVEGEN, MANNES - NYBYGG HAGESTUE OG NATURSTEINSMUR - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 11/289 - TILLATELSE Njål Helge Larsen EDH 17/02072-004 2017/10/12
U HSE PERSONALMAPPE - SYKEVIKARIAT JMW Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/12
U HSE PERSONALMAPPE - FORLENGELSE AV VIKARIAT JMW Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/12
U HSE PERSONALMAPPE - FØDSELSVIKARIAT JMW Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/12
U TEK 68/174 - INDRE EIDE - UTSKIFTNING AV TRAPPEHEIS KARMØYHALLEN - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 68/174 - INDRE EIDE - UTSKIFTNING AV TRAPPEHEIS KARMØYHALLEN Heisconsult AS KIS 17/04258-002 2017/10/12
U TEK 47/151 - STEMVEGEN, VIK - INNREDNING AV KJELLER - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 47/151 - TILLATELSE Lars Tjøstheim EDH 17/04196-002 2017/10/12
I TEK 18/16 - SANDBAKKANE, FAGERLAND. SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/4703 - 18/16 - SVARBREV TIL MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD Odd Hansen AS EDH 17/03600-004 2017/10/12
I TEK 148/619 - AUSTBØVEGEN, NORHEIM - NYBYGG BOLIG - 148/619 - ENDRING AV SØKNAD Hans J Rasmussen AS IGR 17/02094-017 2017/10/12
U SEN KVALAVÅG BARNEHAGE - MILJØRETTET HELSEVERN - DVAR - OVERSENDT DOKUMENTASJON - MILJØRETTET HELSEVERN - KVALAVÅG BARNEHAGE - Kvalavåg barnehage BAN01 15/02655-004 2017/10/12
I TEK 8/23 OG 8/47 - TANGEN - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/4491,4492 - 8/23,47 - SØKNAD OM DISPENSASJON I K Gabrielsen EDH 17/03847-004 2017/10/12
U TEK 86/237 - KOMMUNALE AVGIFTER - SVAR - 86/237 - GJELDER VANNFORBRUK FRA KUM, HUSØY Karmsund Havn IKS ALS06 17/03164-003 2017/10/12
U TEK P50500 - VEA SYKEHJEM - BYGGETRINN II - AKSEPT AV VILKÅR FOR INVESTERINGSTILSKUDD Husbanken TES02 14/01402-279 2017/10/12
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 13/108 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK I K Gabrielsen GEL 17/00012-502 2017/10/12
I TEK 31/51 - VESTRE KARMØYVEG - HAGA - RIVING BOLIG, NYBYGG ENEBOLIG M/GARASJE - 31/51 - SUPPLERING TIL BYGGESØKNAD I K Gabrielsen KHM 17/04016-004 2017/10/12
U TEK 3/233 - ØSTHUSVEGEN, ØSTHUS - TILBYGG ENEBOLIG - 3/233 - IGANGSETTINGSTILLATELSE I K Gabrielsen JHE05 17/03159-007 2017/10/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER- 50% FAST - SØKNAD AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER- 50% FAST AGB 17/04181-026 25 Offl §25 2017/10/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER- 50% FAST - SØKNAD AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER- 50% FAST AGB 17/04181-027 25 Offl §25 2017/10/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER - 75% FAST - SØKNAD AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER - 75% FAST JBR04 17/04138-003 25 Offl §25 2017/10/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERTE SYKEPLEIERE, FAST 75% OG 50% - SØKNAD AUTORISERTE SYKEPLEIERE, FAST 75% OG 50% ARO07 17/04139-004 25 Offl §25 2017/10/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER - 70% FAST - SØKNAD AUTORISERT VERNEPLEIER - 70% FAST HGR 17/04140-003 25 Offl §25 2017/10/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - SØKNAD FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-042 25 Offl §25 2017/10/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - SØKNAD FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-043 25 Offl §25 2017/10/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - SØKNAD FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-044 25 Offl §25 2017/10/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - SØKNAD FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-045 25 Offl §25 2017/10/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - SØKNAD FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-046 25 Offl §25 2017/10/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER - 93,66% FAST - SØKNAD AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER - 93,66% FAST JBR04 17/04142-004 25 Offl §25 2017/10/12
I TEK REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/RÅDGIVER - BYGGESAK - SØKNAD SAKSBEHANDLER/RÅDGIVER - BYGGESAK HASB 17/04182-013 25 Offl §25 2017/10/12
I TEK REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/RÅDGIVER - BYGGESAK - SØKNAD SAKSBEHANDLER/RÅDGIVER - BYGGESAK HASB 17/04182-014 25 Offl §25 2017/10/12
I TEK REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/RÅDGIVER - BYGGESAK - SØKNAD SAKSBEHANDLER/RÅDGIVER - BYGGESAK HASB 17/04182-015 25 Offl §25 2017/10/12
I TEK REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/RÅDGIVER - BYGGESAK - SØKNAD SAKSBEHANDLER/RÅDGIVER - BYGGESAK HASB 17/04182-016 25 Offl §25 2017/10/12
I SKU REKRUTTERINGSSAK PEDAGOGISK LEDER AVALDSNES BARNEHAGE - SØKNAD PEDAGOGISK LEDER AVALDSNES BARNEHAGE KHO 17/04300-007 25 Offl §25 2017/10/12
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, VIKARIAT - SØKNAD BARNEHAGELÆRER, VIKARIAT BLI01 17/04353-002 25 Offl §25 2017/10/12
I TEK 59/240 - SKIPARVIK, NORDRE KOPERVIK, TILBYGG BOLIG - 59/240 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Elfrid Sigrun Georgsen KMY 17/00878-006 2017/10/12
U TEK 15/732 - SEKSJ.NR 15, ÅKRAVEGEN, ÅKRA, TILBYGG, INNGLASSING AV TERRASSE - 15/732 - FERDIGATTEST - INNGLASSING AV TERRASSE Liv Audhild Waage JKV 17/03292-004 2017/10/12
U SKU KRETSORDNING - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM SKOLEBYTTE PFA 17/04349-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/12
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 64/249, 354 OG 465 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Eskild Kvala AS GEL 17/00012-503 2017/10/12
I TEK 119/515 - RØRLEGGERMELDING : NYBYGG - TILTAKSHAVER : RUGTVEIT BYGGESAK 17/4299 - UTGÅR - NY RØRLEGGERMELDING MOTTATT 19/10 BYGGESAK 17/4299 Pv Rør AS MHV 17/04380-001 2017/10/12
I TEK 47/414 - VIKEVÅGEN, VIK - NYBYGG NAUST - 47/414 - UTTALELSE TIL SØKNAD OM KAI/BRYGGE Fiskarlaget Vest VENTE 17/04042-002 2017/10/12
I SEN HØRINGER - 2016-2017 - HØRING - ULOVLIG HANDEL MED TOBAKKSVARER - FORSLAG TIL ENDRINGER I TOBAKKSSKADELOVEN Helse- og Omsorgsdepartementet SEI04 16/00007-208 2017/10/12
I TEK 110/21 - FOSNAVEGEN, VÅGA - UTSLIPPSTILLATELSE RØRLEGGERMELDING: 17/4039 - 110/21 - UTTALELSE TIL SØKNAD OM AVLØPSMELDING RØRLEGGERMELDING: 17/4039 Fiskarlaget Vest OHA 17/04038-002 2017/10/12
U TEK 89/14 - VÅGE, SØNDRE. PÅBYGG, LEILIGHETER OVER BUTIKKSENTER (RIMI OG EUROPRIS) - KLAGESAK ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN - VÅGE, SØNDRE - GNR. 89 OG BNR. 14 I KARMØY KOMMUNE. Fylkesmannen I Rogaland BFH 05/01454-099 2017/10/12
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - TILDELING AV OMSORGSBOLIG BMV 16/04786-012 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/12
U SKU PERSONALMAPPE - TILBUD ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/12
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - HUSLEIEKONTRAKT BMV 16/04786-013 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/12
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM UTVIDET PERMISJON GRUNNET UTDANNING SALF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/12
U TEK 25/26 - LANGÅKER - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM: 17/3128,3129 - 25/26 - OVERSENDELSE AV KLAGESAK - LANGÅKER -DELING AV GRUNNEIENDOM, TILLEGSJORD - KLAGEBEHANDLING Fylkesmannen I Rogaland HHU 17/01709-014 2017/10/12
U TEK 141/203 - LITLASUND - BEGJÆRING OM SEKSJONERING FAGERVOLLVEGEN 36 AB - 141/218 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV - SEKSJONERING Rebo AS HAS 17/03434-004 2017/10/12
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2017 - 148/947 - MELDING OM ADRESSETILDELING VED NORHEIMSMARKA. Norheim Handelspark AS BFH 17/00007-083 2017/10/12
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON / STIPEND TIL UTDANNING SALF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/12
U SKU PERSONALMAPPE - TILBUD ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/12
U TEK PLAN 2101 - DETALJREGULERING FOR STEINARSJØEN - 2/331 M.FL. - PLAN 2101 - DETALJREGULERING FOR STEINARSJØEN - 2/331 M.FL. Fylkesmannen i Rogaland YSL 16/04785-032 2017/10/12
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FUNKSJONSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE - NJO 17/04049-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/12
I TEK JAKT OG FANGST AV VILT - UTBETALING AV UTGIFTER TIL JEGERPRØVEN 2016 Miljødirektoratet PCH01 15/00015-004 2017/10/12
U TEK 11/121 - MANNESVEGEN, MANNES, TILBYGG BOLIG, GARASJE, BOD/HAGESTUE - 11/121 - FERDIGATTEST - GARASJE, BOD/HAGESTUE Helge Martin Oa JKV 17/01721-007 2017/10/12
I SKU OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE OG DEKNING AV MEDLEMSKONTIGENT ANKO 17/04378-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/12
U TEK 119/1 OG 119/7 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM: 17/1745-1749 - 119/1 OG 119/7 - OVERSENDELSE AV SAKSPROTOKOLL - MYKJE - DELING, DISPENSASJON PBL, BRUKSRASJONALISERING - BEHANDLING, FYLKESMANNENS KLAGE Fylkesmannen I Rogaland HHU 16/02406-031 2017/10/12
I TEK 57/76 - HOLMEN, SKUDENESHAVN - BRUKSENDRING AV BOLIG TIL SERVERING OG OVERNATTING OG SJØHUS TIL ATELIER OG KUNSTFORMIDLING - 57/76 - VEDLEGG TIL BRANNKONSEPTET FRAVIK Opus Arkitekter AS KHM 17/01410-009 2017/10/12
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON SALF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/12
I TEK 32/28 OG 32/16 - KRAV OM RETTING I EIENDOMSKARTET, MATRIKKELEN - 32/28 OG 32/16 - KRAV OM RETTING I EIENDOMSKARTET, MATRIKKELEN SLÅTTEBREKK, TERJE/SLÅTTEBREKK, MARY Mary Slåttebrekk AMJ 17/04379-001 26 Off.l.26 2017/10/12
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON/OG ELLER STIPEND TIL UTDANNING Bobby Librea Nesse SALF 17/00009-113 2017/10/12
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON OG/ELLER STIPEND TIL UTDANNING Argie Sienes Aviso SALF 17/00009-114 2017/10/12
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND FOR UTDANNING Svitlana Vestvik SALF 17/00009-115 2017/10/12
U TEK STARTLÅN - TILSKUDD TIL UTBEDRING - SAKEN AVSLUTTES RBE08 16/03654-005 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/10/12
U TEK 87/62 - SLÅTTÅVEGEN, NORDRE VELDE - TILBYGG BOLIG- HAGESTUE OG LEVEGGER - 87/62 - NORDRE VELDE - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD Endre Harald Wiken EDH 16/04312-005 2017/10/12
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM PASSASJER NJO 17/04243-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/12
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND TIL UTDANNING Hilde Kristin Rundthaug SALF 17/00009-116 2017/10/12
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE AV STILLING JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/12
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM UTVIDET PERMISJON ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/12
I TEK 42/191 - VEKTARHAGEN, SØRHÅLAND, NYBYGG GARSJE - 42/191 - VEKTARHAGEN, SØRHÅLAND, NYBYGG GARSJE Maricel Burlacu EDH 17/04381-001 2017/10/12
U TEK P55400 - KLARGJØRING LOKALER TIL ARKIV - 17/446 - KLARGJØRING LOKALER TIL ARKIV - TILDELING RULLEARKIV Grunde Aasen Reolteknikk AS BKE 17/00446-015 2017/10/12
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR PÅ OPPSIGELSE VED MOTTAK AV NY STILLING JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/12
U TEK 148/940 - NORHEIM - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 148/2 OG 148/22 BREV TIL IKKE MØTT PART ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING JANE I MEDHAUG MYKLEBUST ALA04 17/01505-063 2017/10/12
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 1/14 - BESTILLING AV NABOLISTE - REGULERINGSPLAN Kristin Hafstad Stokka GEL 17/00012-504 2017/10/12
I TEK 66/812 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - NÆRINGSEIENDOM - VEDRØRENDE FORELØPIG SVAR - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT MSA 15/01909-007 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/10/12
I HSE PERSONALMAPPE - PERMISJONSSØKNAD JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/12
I SEN HØRINGER - 2016-2017 - HØYRING OM REVIDERTE SÆRREGLAR FOR SKRIVEMÅTEN AV NORSKE STADNAMN Språkrådet SEI04 16/00007-210 2017/10/12
U SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2017 - SVAR - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING - HUGI, ISLANDSK HØSTFEST 21.10.17 NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 16/05163-144 2017/10/12
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - GKH01 17/04382-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/12
I SEN HØRINGER - 2016-2017 - HØRING - REVIDERT STANDARD FOR BEGREPSBESKRIVELSER Direktoratet for forvaltning og IKT SEI04 16/00007-209 2017/10/12
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 14/03002-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/12
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - SØKNAD OM EKSTRA RESSURSER RHO 15/03332-375 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/12
U TEK 2/8 - 2/60 - 1/108 - 2/155 - 3/75 - 2/108 - SÆVIK - FRADELING OG AREALOVERFØRING VEGAREAL OPPM:17/4496, 18/497-507, 18/1361,1362 + 18/1908 - 2/8 - 2/60 - 1/108 - 2/155 - 3/75 - 2/108 - VEDR. DELINGSSØKNAD Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS EDH 17/03137-009 2017/10/12
U SEN SLÅGSTEMMEN BARNEHAGE - MILJØRETTET HELSEVERN - GODKJENNING - MILJØRETTET HELSEVERN SLÅGSTEMMEN BARNEHAGE Slågstemmen barnehage BAN01 14/04699-004 2017/10/12
U TEK 148/940 - NORHEIM - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 148/225 ORIENTERING OM GRENSEJUSTERING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING TORDIS ELISE NYBØE ALA04 17/01505-064 2017/10/12
U TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING REFERAT FRA BYGGEMØTE NR. 3 Vassbakk & Stol AS ABU01 13/00434-061 2017/10/12
I TEK 148/940 - NORHEIM - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 148/940 - AVTALE OM GRENSEJUSTERING Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted ALA04 17/01505-065 26 Off.l.26 2017/10/12
I TEK 126/14 - RØRLEGGERMELDING: UTSLIPPSTILLATELSE - TILTAKSHAVER: WIDVEY UTLISPPSSAK: 15/4440 - 126/14 - FERDIGMELDING RØR: UTSLIPPSTILLATELSE - TILTAKSHAVER: WIDVEY UTLISPPSSAK: 15/4440 Storesund Rør AS ALS06 15/04441-003 2017/10/12
I TEK 141/203 - LITLASUND - BEGJÆRING OM SEKSJONERING FAGERVOLLVEGEN 38 ABC - 141/203 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT Statens Kartverk Tinglysingen HAS 17/03435-003 2017/10/12
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE GKH01 17/04383-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/12
U HSE PERSONALMAPPE - AVSLUTNING AV VIKARIAT WBS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/12
U TEK 148/940 - NORHEIM - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 148/216 OG 148/389 BREV TIL IKKE MØTT PART ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING EINAR SELSVIK ALA04 17/01505-066 2017/10/12
U SKU PERSONALMAPPE - ENDRING AV LØNN ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/12
U TEK 122/4 - RØYKSUND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/4617-4619 - 122/4 - MOTTATT UFULLSTENDIG DELINGSØKNAD John Inge Naustvik EDH 17/04354-003 2017/10/12
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING - RBE08 17/04385-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/12
U SKU PERSONALMAPPE - ENDRING AV LØNN ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/12
I TEK OMTAKSERING/KLAGE - OMTAKSERING / KLAGE MSA 17/04384-001 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/10/12
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE BØ UNGDOMSSKOLE F.O.M 01.09.17 T.O.M 31.08.18 Ann Kristin Vik Aho BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/12
U SKU OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE OG DEKNING AV MEDLEMSKONTIGENT ANKO 17/04378-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/12
U TEK 148/940 - NORHEIM - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 148/117 BREV TIL IKKE MØTT PART ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING LISE MARIE NØRGAARD ALA04 17/01505-067 2017/10/12
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE BØ UNGDOMSSKOLE F.O.M 20.09.17 T.O.M 30.06.18 Halvor Hansen Høvring BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/12
U TEK 147/627-147/29, 147/34 OG 147/5 - MOKSHEIM - KLARLEGGING AV GRENSER OG ANNET - 147/627-UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Staten vegvesen Region vest v/Ingunn Hauge MAH 17/02953-029 2017/10/12
I TEK 66/678 - AUSTREIM, BEGJÆRING OM SEKSJONERING - 66/678 - AUSTREIM, BEGJÆRING OM SEKSJONERING Apollo Eiendom AS HAS 17/04386-001 2017/10/12
I SKU PERSONALMAPPE - VITNEMÅL TIL TILKALLINGSAVTALE Halvor Hansen Høvring BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/12
U TEK 147/627-147/29, 147/34 OG 147/5 - MOKSHEIM - KLARLEGGING AV GRENSER OG ANNET - 147/627-UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING KARMØY KOMMUNE MAH 17/02953-030 2017/10/12
U TEK 148/940 - NORHEIM - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 148/4 OG 148/182 BREV TIL IKKE MØTT PART ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING EVA KVALAVÅG ALA04 17/01505-068 2017/10/12
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE ÅKRA UNGDOMSSKOLE F.O.M 01.09.17 T.O.M 31.08.18 Lars-Georg Reinlund Sæther BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/12
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON MED LØNN SALF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/12
U TEK 148/940 - NORHEIM - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 148/176 OG 148/170 BREV TIL IKKE MØTT PART ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING INGEBORG LOKNA ALA04 17/01505-069 2017/10/12
U TEK 21/119 - SANDHØLVEGEN, STAVA - NYBYGG TOMANNSBOLIG, CARPORTER OG BODER - 21/119 - SANDHØLVEGEN, STAVA - MELDING OM POLITISK VEDTAK - NYBYGG TOMANNSBOLIG, CARPORTER OG BODER - KLAGEBEHANDLING. Satago AS BFH 17/01285-015 2017/10/12
U SKU OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 17/04347-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/12
U SEN PLAN 672 - KOMMUNEPLANEN 2016 - 2028 - SVAR - VEDR. EIENDOM 90/13 Hoskul Arne Halvorsen JST 15/03953-007 2017/10/12
U SKU PERSONALMAPPE - ENDRING AV LØNN ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/12
U TEK 148/940 - NORHEIM - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 148/947 - BREV TIL IKKE MØTT PART ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING NORHEIM HANDELSPARK AS ALA04 17/01505-070 2017/10/12
U TEK 21/119 - SANDHØLVEGEN, STAVA - NYBYGG TOMANNSBOLIG, CARPORTER OG BODER - 21/119 - SANDHØLVEGEN, STAVA - NYBYGG TOMANNSBOLIG, CARPORTER OG BODER Rogaland Fylkeskommune Regionalplanavdelingen IGR 17/01285-016 2017/10/12
U TEK 141/203 - LITLASUND - BEGJÆRING OM SEKSJONERING FAGERVOLLVEGEN 38 ABC - 141/203 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV - SEKSJONERING Rebo AS HAS 17/03435-004 2017/10/12
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND Anette Tjøsvoll SALF 17/00009-117 2017/10/12
I TEK 75/84 - KVALAVÅGVEGEN, KVALAVÅG - TILBYGG ENEBOLIG - GARASJE - 75/84 - TEGNINGER Hus28 AS KIS 17/03755-004 2017/10/12
U SKU PERSONALMAPPE - MAKSDATO SYKEPENGER ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/12
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/12
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND Anita Knutsen SALF 17/00009-118 2017/10/12
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND Arati Shaw SALF 17/00009-119 2017/10/12
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND Arna Marie Tindeland Grindhaug SALF 17/00009-120 2017/10/12
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM BARNE/UNGDOMSARBEID. VED BYGNES VITENBHG Irish Sugabo Kristiansen BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/12
I TEK 48/10 - SØKNAD OM GODKJENNING AV PLAN FOR NYDYRKING - 48/10 - NYDYRKING - UTTALE FRA SEKSJON FOR KULTURARV Rogaland Fylkeskommune HHU 17/02805-006 2017/10/12
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND Gro Marie Jakobsen SALF 17/00009-121 2017/10/12
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM ASSISTENT VED AVALDSNES BHG Carmen Maria Snapa Lie BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/12
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND Astrid Elise Løberg Fjeldkårstad SALF 17/00009-122 2017/10/12
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - FLYTTEMELDING INN BMV 17/03210-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/12
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND GUSTAVSEN, TONE DANIELSEN Tone Davidsen Gustavsen SALF 17/00009-123 2017/10/12
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND GUSTAVSEN, JEANETT DAVIDSEN Janett Davidsen Gustavsen SALF 17/00009-124 2017/10/12
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND Camilla Hansen SALF 17/00009-125 2017/10/12
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND Hildegunn Langåker SALF 17/00009-126 2017/10/12
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD STIPEND Gunnlaug Haga Olsen SALF 17/00009-127 2017/10/12
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND Elin Ramsen SALF 17/00009-128 2017/10/12
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND Beathe Iren Risheim SALF 17/00009-129 2017/10/12
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND SIMONSEN, BERIT KNUTSEN Berit Knutsen Simonsen SALF 17/00009-130 2017/10/12
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND STAVA, TONELISE THOMSEN Tone Lise Thomsen Stava SALF 17/00009-131 2017/10/12
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND Christine Wroldsen SALF 17/00009-132 2017/10/12
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND ERLAND, CHARLOTTE STAVA Charlotte Stava Erland SALF 17/00009-133 2017/10/12
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND TRAVESIO, BELINDA Belinda Travieso SALF 17/00009-134 2017/10/12
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND Cathrine Nilsen SALF 17/00009-135 2017/10/12
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON OG/ELLER STIPEND TIL UTDANNING SALF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/12
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND Evy Helen Thorsen Liknes SALF 17/00009-136 2017/10/12
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND KLOSTER, LAURA Laura Margrethe Kristoffersen Kloster SALF 17/00009-137 2017/10/12
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND Gerda Garvik SALF 17/00009-138 2017/10/12
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND Trine Grønnestad SALF 17/00009-139 2017/10/12
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND Aleksandra Berg Hagen SALF 17/00009-140 2017/10/12
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND Inger Marie Håkonsen SALF 17/00009-141 2017/10/12
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND - 2017 Evy Torsen Håkonsen SALF 17/00009-142 2017/10/12
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND Ellinor Bårdsen SALF 17/00009-143 2017/10/12
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND Khadijat Bala Garba SALF 17/00009-144 2017/10/12
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND Hege Storesund Andersen SALF 17/00009-145 2017/10/12
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND Jarle Halvorsen SALF 17/00009-146 2017/10/12