Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
I TEK VORMEDAL UNGDOMSSKOLE - REHABILITERING OG NYTT TILBYGG - UTGÅR KEB 17/00512-046 2017/10/10
U TEK 31/3 - VESTRE KARMØYVEG, HAGA - TILBYGG BOLIG - GARASJE - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 31/3 - VESTRE KARMØYVEG, HAGA - TILBYGG BOLIG - GARASJE Eskild Kvala AS KHM 17/03835-004 2017/10/10
U TEK PLAN 3041 - DETALJREGULERING FOR STØLEN/EIDSBAKKENE - VA-TRASÉ - TURVEG - DEL AV 64/12 - GODKJENT 18. 9.2017 - GODKJENT PLAN 3041 - DETALJREGULERING FOR STØLEN/EIDSBAKKENE - VA-TRASÉ - TURVEG - DEL AV 64/12 - Steinar Rolf Svendsen MAA05 16/04772-030 2017/10/10
U TEK 1/36 - OSPØY, VEDØY, ETABLERING AV KAIANLEGG - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 1/36 - OSPØY, VEDØY, ETABLERING AV KAIANLEGG Edb-Tjenester Norge Limited IGR 17/03280-004 2017/10/10
U TEK 102/207 - VESTHEIMVEGEN, BYGNES. TILBYGG TIL FORRETNINGSLOKALE - 102/207 - FERDIGATTEST - TILBYGG TIL FORRETNINGSLOKALE Eskild Kvala AS JKV 16/01325-029 2017/10/10
U HSE PERSONALMAPPE - VIKARIAT 50 % VAKANT SYKEPLEIERSTILLING SANI Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/10
U HSE PERSONALMAPPE - MIDLERTIDIG STILLING VÅKEN NATT LIF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/10
U TEK SKILTGRUPPA - MØTEREFERATER - SKILTGRUPPA - MØTEREFERAT 3.OKTOBER Åse Kalstad HPE 12/00684-058 2017/10/10
U TEK 11/139 - NARAVEGEN, MANNES, TILBYGG BOLIG - 11/139 - FERDIGATTEST I. K. Gabrielsen JHE05 16/01166-006 2017/10/10
U TEK 122/227 - RØYKSUND - BASSENG - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 122/227 - RØYKSUND - BASSENG Haugesund Tomteutvikling - Glenn Kolberg OHA 17/03744-004 2017/10/10
U TEK 58/142 - HOVEDGATEN, KOPERVIK - TILBYGG TANNLEGEKONTOR - RAMMETILLATELSE - 58/142 - HOVEDGATEN, KOPERVIK - TILLATELSE TILBYGG TANNLEGEKONTOR Eskild Kvala AS KIS 17/03250-006 2017/10/10
U TEK 15/764 - RINDAVEGEN, ÅKRA - NYBYGG LAV BOLIGBLOKK - 15/764 - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Hans J Rasmussen AS JKV 15/04897-021 2017/10/10
U TEK 149/51 - SPANNAVEGEN, SPANNE - NYBYGG 4-MANNSBOLIG MED GARASJER - BYGG SØR - 149/51 - SNR 1-4 - FERDIGATTEST Hus28 AS KMY 16/02563-017 2017/10/10
U TEK 149/51 - SPANNAVEGEN, SPANNE - NYBYGG 4-MANNSBOLIG MED BODER OG MUR BYGG NORD - 149/51 - FERDIGATTEST Hus28 AS KMY 15/04506-024 2017/10/10
U HSE PERSONALMAPPE - ENDRING/FORLENGELSE VIKARIAT Rudolf Alfred Fredly IHA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/10
U HSE PERSONALMAPPE - FORLENGELSE VIKARIAT Synnøve Svendsen Kristiansen IHA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/10
U HSE PERSONALMAPPE - ENDRING/FORLENGELSE VIKARIAT Helene Knutsen Koch IHA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/10
U HSE PERSONALMAPPE - FORLENGELSE VIKARIAT Kari Eide IHA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/10
U TEK 13/2 - AMFI ÅKREHAMN BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - 13/2 - AMFI ÅKREHAMN - RAPPORT ETTER BRANNTILSYN Amfi Bygg Åkrehamn AS TSC 12/01372-013 2017/10/10
U TEK 11/319 - MYRAVEGEN, MANNES - TILBYGG BOLIG - HAGESTUE - 11/319 - FERDIGATTEST - HAGESTUE Halvor Eriksen JKV 14/03866-012 2017/10/10
U HSE PERSONALMAPPE - FORLENGELSE AV IMIDLERTIDIG ØKNING AV STILLING Grete Vigre HSB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/10
U TEK 122/162 - RØYKSUND - FORSTØTNINGSMURER - 122/162 - FERDIGATTEST - FORSTØTNINGSMURER Tor Geir Løften Maskin AS JKV 17/02760-009 2017/10/10
U TEK 15/1225 - ÅKRAHALLEN BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - 15/1225 - ÅKRAHALLEN - RAPPORT ETTER BRANNTILSYN Karmøy Kommune TSC 12/01465-016 2017/10/10
I TEK 147/707 - TYLTERSVINGEN, MOKSHEIM. NYBYGG, FIREMANNSBOLIG - HUS 1 - 147/707 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Block Watne AS KMY 15/02499-019 2017/10/10
U TEK 148/975 - NORHEIM. OPPARBEIDELSE AV GRAVPLASS, PARKERING OG DRIFTSBYGG - NORHEIM KIRKEGÅRD - 148/975 - FERDIGATTEST Ing John Alvseike Rådgivende Ingeniørfirma KMY 05/03480-013 2017/10/10
I TEK 15/466 - ÅKRA -RIVING NÆRINGSBYGG OG NYBYGG BOLIG OG FORRETNINGSBYGG - 15/466 OG 15/789 - LYDRAPPORT Sevland Bunyan Arkitekter AS JKV 17/00999-023 2017/10/10
U TEK 15/1225 - ÅKRA IDRETTSLAG - 2. ETASJE (FORSAMLINGSSAL/KJØKKEN/KONTORER) BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - 15/1225 - ÅKRA IDRETTSLAG - 2. ETASJE (FORSAMLINGSSAL/KJØKKEN/KONTORER) - RAPPORT ETTER BRANNTILSYN Åkra Idrettslag TSC 12/01464-007 2017/10/10
I TEK 15/466 - ÅKRA -RIVING NÆRINGSBYGG OG NYBYGG BOLIG OG FORRETNINGSBYGG - 15/466 OG 15/789 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Sevland Bunyan Arkitekter AS JKV 17/00999-024 2017/10/10
U TEK STARTLÅN - TILSAGN - STARTLÅN - FORHÅNDSGODKJENNING RBE08 17/04068-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/10
I TEK 15/1235 - ÅRABROTSHOLMEN, ÅKRA. NYBYGG, GARASJE. - 15/1235 - SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Eskild Kvala AS JKV 16/03864-010 2017/10/10
U HSE ASBEST VED AVALDSNES BARNEHAGES UTEOMRÅDE - SVAR - PÅVIST ASBEST VED AVALDSNES BARNEHAGES UTEOMRÅDE John Melkvik, HMS-rådgiver MMM 17/04261-002 2017/10/10
U TEK 71/5 - TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET - HAUGE, OLE JOHNNY - SØKNAD OM TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET - OLE JOHHNY HAUGE - RESTAURERING AV GAMMEL KULTURMARK/KYSTLYNGHEI PÅ GNR.71,BNR.5 I KARMØY. Hauge Ole Johnny LKS 17/04325-002 2017/10/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDERE BESTILLERKONTORET 2X100% - AVSLAG AVDELINGSLEDERE BESTILLERKONTORET 2X100% HGR 17/03073-023 25 Offl §25 2017/10/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDERE BESTILLERKONTORET 2X100% - AVSLAG AVDELINGSLEDERE BESTILLERKONTORET 2X100% HGR 17/03073-024 25 Offl §25 2017/10/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDERE BESTILLERKONTORET 2X100% - AVSLAG AVDELINGSLEDERE BESTILLERKONTORET 2X100% HGR 17/03073-025 25 Offl §25 2017/10/10
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-214 25 Offl §25 2017/10/10
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-215 25 Offl §25 2017/10/10
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-216 25 Offl §25 2017/10/10
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-217 25 Offl §25 2017/10/10
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-218 25 Offl §25 2017/10/10
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-219 25 Offl §25 2017/10/10
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-220 25 Offl §25 2017/10/10
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-221 25 Offl §25 2017/10/10
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-222 25 Offl §25 2017/10/10
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-223 25 Offl §25 2017/10/10
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER - TILBUD OM STILLING SOM LÆRER VED MYKJE SKOLE BLI01 17/03521-059 25 Offl §25 2017/10/10
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER - ARBEIDSAVTALE LÆRERSTILLING BLI01 17/03521-060 25 Offl §25 2017/10/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER- 50% FAST - SØKNAD AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER- 50% FAST AGB 17/04181-020 25 Offl §25 2017/10/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER- 50% FAST - SØKNAD AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER- 50% FAST AGB 17/04181-021 25 Offl §25 2017/10/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER- 50% FAST - SØKNAD AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER- 50% FAST AGB 17/04181-022 25 Offl §25 2017/10/10
I TEK REKRUTTERINGSSAK PLAN- OG BYGGESAKSSJEF - SØKNAD PLAN- OG BYGGESAKSSJEF BNE 17/04044-005 25 Offl §25 2017/10/10
I TEK REKRUTTERINGSSAK PLAN- OG BYGGESAKSSJEF - SØKNAD PLAN- OG BYGGESAKSSJEF BNE 17/04044-006 25 Offl §25 2017/10/10
I TEK REKRUTTERINGSSAK PLAN- OG BYGGESAKSSJEF - SØKNAD PLAN- OG BYGGESAKSSJEF BNE 17/04044-007 25 Offl §25 2017/10/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - SØKNAD FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-026 25 Offl §25 2017/10/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - SØKNAD FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-027 25 Offl §25 2017/10/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - SØKNAD FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-028 25 Offl §25 2017/10/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - SØKNAD FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-029 25 Offl §25 2017/10/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - SØKNAD FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-030 25 Offl §25 2017/10/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - SØKNAD FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-031 25 Offl §25 2017/10/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - SØKNAD FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-032 25 Offl §25 2017/10/10
I TEK REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/RÅDGIVER - BYGGESAK - SØKNAD SAKSBEHANDLER/RÅDGIVER - BYGGESAK HASB 17/04182-007 25 Offl §25 2017/10/10
I TEK REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/RÅDGIVER - BYGGESAK - SØKNAD SAKSBEHANDLER/RÅDGIVER - BYGGESAK HASB 17/04182-008 25 Offl §25 2017/10/10
I SKU REKRUTTERINGSSAK PEDAGOGISK LEDER AVALDSNES BARNEHAGE - SØKNAD PEDAGOGISK LEDER AVALDSNES BARNEHAGE KHO 17/04300-003 25 Offl §25 2017/10/10
U TEK OVERFØRING AV STARTLÅN TIL NY BOLIG - UTBETALING - STARTLÅN RBE08 17/03690-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/10
U TEK 43/485 - HØYNES. SØKNAD OM UTVENDIG BOD OG LEVEGG - 43/485 - VARSEL OM PÅLEGG Vibeke Tobiassen JHE05 17/00734-008 2017/10/10
I TEK 72/156 OG 72/157 - SKÅR - FORHÅNDSKONFERANSE - 72/156 OG 72/157 - ANMODNING OM FORHÅNDSKONFERANSE Arkitekt Kristian Endresen KIS 17/04342-001 26 Off.l.26 2017/10/10
I SEN GRAVESØKNAD - AUSTBØVEGEN 17A - GRAVESØKNAD - AUSTBØVEGEN 17A T Halleland AS TOG 17/04335-001 2017/10/10
I SKU PERSONALMAPPE - ATTESTER / VITNEMÅL TIL TILKALLINGSAVTALE BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/10
I TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - 15/671 -TV-RAPPORT PRESTAVEGEN 15 Ragn Sells AS ABU01 13/00434-060 2017/10/10
I SKU REALFAGSKOMMUNE - TILBAKEMELDING PÅ ØKONOMIRAPPORTERING Utdanningsdirektoratet BNO 15/05028-023 2017/10/10
U TEK 141/186 - FAGERVOLLVEGEN, LITLASUND - NYBYGG ENEBOLIG - 141/186 - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Hus28 AS KMY 16/05166-014 2017/10/10
U TEK STARTLÅN - AVSLAG - SØKNAD OM STARTLÅN RBE08 17/04145-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/10
U TEK PLAN 3041 - DETALJREGULERING FOR STØLEN/EIDSBAKKENE - VA-TRASÉ - TURVEG - DEL AV 64/12 - GODKJENT 18. 9.2017 - GODKJENT PLAN 3041 - DETALJREGULERING FOR STØLEN/EIDSBAKKENE - VA-TRASÉ - TURVEG - DEL AV 64/12 - GODKJENT 18. 9.2017 Telenor ASA MAA05 16/04772-031 2017/10/10
I TEK 64/1252 - EIDEVEGEN, STANGALAND, BRUKSENDRING BOLIGBYGG - 64/1252 - SØKNAD OM FERDIGATTEST I K Gabrielsen KMY 17/03745-003 2017/10/10
U TEK DANSEARRANGEMENT/UTEARRANGEMENT/FESTIVALER 2017 - SVAR - SØKNAD OM TILLATELSE TIL BRUK AV PARKERINGSPLASS VED SKUDENES UNGDOMSSKOLE - 4.-5. JULI 2018 Haugesund IL Orientering HPE 17/00127-068 2017/10/10
I TEK 148/738 - KJELLSVIKVEGEN, NORHEIM - OPPFØRING AV TILBYGG MED GARASJE - 148/738 - SØKNAD OM RAMMETILLATELSE Hereid Hus AS IGR 17/04345-001 2017/10/10
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM PASSASJER NJO 14/04558-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/10
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 17/04333-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/10
U TEK 15/1034 OG 15/1210 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 17/2059 - PARSELL 2 - 15/1034 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMENSLÅING Garvik Tomteutvikling AS HAS 17/02471-002 2017/10/10
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2017 - 2018 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/02101-076 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/10
I SKU SPILLEMIDLER 2016-2018 - INNSENDT SØKNAD OM SPILLEMIDLER TIL ANLEGG - KARMØYHALLEN IDRETTSANLEGG SKYTEANLEGG - REHABILITERING AV ELEKTRONISK SKIVER Karmøy Skytterlag OFL 16/00248-163 2017/10/10
I TEK 82/91 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM ANIK, AMALIE TARANGER - 82/91 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM ANIK, AMALIE TARANGER Eiendomsmegler A AS BJP01 17/04334-001 26 Off.l.26 2017/10/10
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2017 - 18/33 - MELDING OM ADRESSEENDRING VED SANDBAKKANE. Karl Birger Pedersen BFH 17/00007-080 2017/10/10
U TEK STARTLÅN - ENDRET TILSAGN - STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 17/02975-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/10
I TEK 82/40 - HINDARÅKERVEGEN, HINDERÅKER - MELDING OM BYGG UNNTATT SØKNADSPLIKT - BOD - 82/40 - HINDARÅKERVEGEN, HINDERÅKER - MELDING OM BYGG UNNTATT SØKNADSPLIKT - BOD Zenon Zebikowicz BFH 17/04336-001 2017/10/10
U TEK PLAN 3021 - DETALJREGULERING FOR BØKELUNDEN - KOPERVIK - 58/59 MFL - GODKJENT 18. 9.2017 - GODKJENT PLAN 3021 - DETALJREGULERING FOR BØKELUNDEN - KOPERVIK - 58/59 MFL - Anita Eide Halvorsen MAA05 14/00662-048 2017/10/10
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - SØKNAD OM KOMMUNAL TILRETTELEGGING I FORM AV EKSTRA BEMANNING Aski AS RHO 15/03332-371 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/10
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 17/00562-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/10
I HSE PERSONALMAPPE - KRAV OM FAST ANSETTELSE MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/10
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 17/04293-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/10
U TEK STARTLÅN - TILSAGN - TILSKUDD TIL TILPASNING RBE08 17/04309-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/10
U TEK PLAN 3021 - DETALJREGULERING FOR BØKELUNDEN - KOPERVIK - 58/59 MFL - GODKJENT 18. 9.2017 - GODKJENT PLAN 3021 - DETALJREGULERING FOR BØKELUNDEN - KOPERVIK - 58/59 MFL GARVIK TOMTEUTVIKLING AS MAA05 14/00662-049 2017/10/10
U SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR SFO GKH01 17/00273-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/10
I TEK POSTALT TILSYN - KRAV OM OPPLYSNINGER RISIKO FOR EKSPONERING - HELSESKADELIG STØV, GASS OG BRANNRØYK - MELDING OM TILSYN RISIKO FOR EKSPONERING - HELSESKADELIG STØV, GASS OG BRANNRØYK Arbeidstilsynet ONW 16/01842-006 2017/10/10
U SKU REALFAGSKOMMUNE - SVAR - TILBAKEMELDING PÅ ØKONOMIRAPPORTERING Utdanningsdirektoratet BNO 15/05028-024 2017/10/10
U SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR SFO GKH01 17/03730-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/10
I TEK 15/469 - SEKSJNR. 2, TILBYGG BOLIGBYGG, INNGLASSING AV VERANDA - 15/469 - SEKSJNR. 2, TILBYGG BOLIGBYGG, INNGLASSING AV VERANDA Turid Elise og Harry Jøsang EDH 17/04338-001 2017/10/10
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2017 - 18/33 - MELDING OM ADRESSETILDELING VED SANDBAKKANE. Olaug Lise og Kåre Medhaug BFH 17/00007-081 2017/10/10
I TEK 40/21 - KVEDNAVEGEN, NEDRE RISDAL - ØKONOMISK STØTTE TIL OPPFØRING AV STØTTEMUR - SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL OPPFØRING AV STØTTEMUR 40/21 - KVEDNAVEGEN, NEDRE RISDAL Jan Jonassen PEID 17/04339-001 2017/10/10
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2017 - 68/48 - MELDING OM ADRESSETILDELING VED EIDEVEGEN. Leon Dale BFH 17/00007-082 2017/10/10
I SEN HANDELSVIRKSOMHET MED BRUKTE OG KASSERTE TING - TILLATELSE TIL Å DRIVE HANDEL MED BRUKTBILER, MC OG BOBILER - VATLAND BIL AS Sør-Vest Politidistrikt PVE01 12/01713-024 2017/10/10
I SEN HANDELSVIRKSOMHET MED BRUKTE OG KASSERTE TING - TILLATELSE TIL Å DRIVE HANDEL MED BRUKTBILER OG BILDELER - BAVARIA HAUGESUND AS Sør-Vest Politidistrikt PVE01 12/01713-025 2017/10/10
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 16/01071-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/10
U TEK 147/707 - TYLTERSVINGEN, MOKSHEIM. NYBYGG, FIREMANNSBOLIG - HUS 1 - 147/707 - FERDIGATTEST Block Watne AS KMY 15/02499-020 2017/10/10
I SEN HANDELSVIRKSOMHET MED BRUKTE OG KASSERTE TING - TILLATELSE TIL Å DRIVE HANDEL MED BRUKTBILER - VARDEN BIL AS Sør-Vest Politidistrikt PVE01 12/01713-026 2017/10/10
U TEK LANDBRUK - VERDIVURDERINGER - GJENNOMGANG AV GARDSKART - LANDBRUKSFAGLIG GJENNOMGANG - DYRKINGSTILTAK GNR/BNR 75/8,136 Karmøyadvokatene DA HHU 12/01731-082 2017/10/10
I TEK 43/63 - HØYNESVEGEN, HØYNES. TERRASSE M/STAKITTGJERDE - 43/63 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Arne Emil Berg JHE05 12/04647-007 2017/10/10
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM MILJØARBEIDER VED TORVASTAD SKOLE OG KULTURSENTER Silje Borgenvik BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/10
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM ASSISTENT VED BOLIG OG MILJØARBEIDERTJENESTEN - LØFTENTUNET Stian Svendsen Mundal JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/10
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 14/03243-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/10
I HSE PERSONALMAPPE - AVTALE OM SENIORTILTAK HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/10
I SEN PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM ASSISTENT VED HJEMMETJENESTEN SØR Iwona Maria Mrozik MRH01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/10
I TEK 1/18 - OSPØY, VEDØY, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 1/18 - OSPØY, VEDØY, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Thomas Boge EDH 17/04340-001 2017/10/10
I TEK 87/62 - SLÅTTÅVEGEN, NORDRE VELDE - TILBYGG BOLIG- HAGESTUE OG LEVEGGER - 87/62 - NORDRE VELDE - SØKNAD OM DISPENSASJON Endre Harald Wiken EDH 16/04312-003 2017/10/10
I SKU PERSONALMAPPE - MELDING OM ENDRET UFØREPENSJON KHO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/10
I TEK 147/687 - MOKHEIMTUNET, MOKSHEIM, TILBYGG ENEBOLIG - CARPORT - 147/687 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Tron Kjetil Frøland KMY 16/03765-003 2017/10/10
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 17/04343-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/10
I SEN RAMMEAVTALE IKT 2018 - UNDERTEGNET TILSLUTNINGSBREV Karmøy kommune TRS 17/04341-001 2017/10/10
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 119/497 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Byggdetalj v/Einar Jensen GEL 17/00012-497 2017/10/10
I TEK 142/37 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM STORESUND, KNUT STÅLE/STORESUND, JON TORE/STORESUND, BERTHA RANDULFF/STORESUND, SIGNE - 142/37 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM STORESUND, KNUT STÅLE/STORESUND, JON TORE/STORESUND, BERTHA RANDULFF/STORESUND, SIGNE Signe Storesund BJP01 17/04344-001 26 Off.l.26 2017/10/10
I SKU VALGFAG - VORMEDAL UNGDOMSSKOLE - VEDRØRENDE VALGFAG BNO 17/04346-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/10
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM SAKSBEHANDLER VED BESTILLERKONTORET Linda Helen Tomren Stave MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/10
I SKU KRETSORDNING - SØKNAD OM SKOLEBYTTE PFA 17/04349-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/10
I SKU OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 17/04347-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/10
I SEN GRAVESØKNAD - FLESLANDVEGEN 84 - GRAVESØKNAD - FLESLANDVEGEN 84 A & B Andreassen Maskin AS TOG 17/04351-001 2017/10/10
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM ASSISTENT VED STOKKASTRAND SKOLE Reidun Simonsen BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/10
U TEK 120/11 - TUASTAD - SØKNAD OM DISPENSASJON - DELING AV GRUNNEIENDOM STD 16/2147 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 2 PARSELLER I KARMØY KOMMUNE Minde-thuestad Anne Marta JHE 17/03039-001 2017/10/10
U TEK 120/11 - TUASTAD - SØKNAD OM DISPENSASJON - DELING AV GRUNNEIENDOM STD 16/2147 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 2 PARSELLER I KARMØY KOMMUNE Krogsæter Elin JHE 17/03039-002 2017/10/10
U TEK 120/11 - TUASTAD - SØKNAD OM DISPENSASJON - DELING AV GRUNNEIENDOM STD 16/2147 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 2 PARSELLER I KARMØY KOMMUNE Todnem Randi Oftedal JHE 17/03039-003 2017/10/10
U TEK 120/11 - TUASTAD - SØKNAD OM DISPENSASJON - DELING AV GRUNNEIENDOM STD 16/2147 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 2 PARSELLER I KARMØY KOMMUNE Minde Gloria JHE 17/03039-004 2017/10/10
U TEK 120/11 - TUASTAD - SØKNAD OM DISPENSASJON - DELING AV GRUNNEIENDOM STD 16/2147 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 2 PARSELLER I KARMØY KOMMUNE Johnstad Bente-rose Minde JHE 17/03039-005 2017/10/10
U TEK 120/11 - TUASTAD - SØKNAD OM DISPENSASJON - DELING AV GRUNNEIENDOM STD 16/2147 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 2 PARSELLER I KARMØY KOMMUNE Minde Johannes Arthur JHE 17/03039-006 2017/10/10
U TEK 120/11 - TUASTAD - SØKNAD OM DISPENSASJON - DELING AV GRUNNEIENDOM STD 16/2147 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 2 PARSELLER I KARMØY KOMMUNE Minde Kåre Arne JHE 17/03039-007 2017/10/10
U TEK 120/11 - TUASTAD - SØKNAD OM DISPENSASJON - DELING AV GRUNNEIENDOM STD 16/2147 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 2 PARSELLER I KARMØY KOMMUNE Minde Rein Modulv JHE 17/03039-008 2017/10/10
U TEK 120/11 - TUASTAD - SØKNAD OM DISPENSASJON - DELING AV GRUNNEIENDOM STD 16/2147 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 2 PARSELLER I KARMØY KOMMUNE Johnstad Bente-rose Minde JHE 17/03039-009 2017/10/10
U TEK 120/11 - TUASTAD - SØKNAD OM DISPENSASJON - DELING AV GRUNNEIENDOM STD 16/2147 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 2 PARSELLER I KARMØY KOMMUNE Minde Johannes Arthur JHE 17/03039-010 2017/10/10
U TEK 120/11 - TUASTAD - SØKNAD OM DISPENSASJON - DELING AV GRUNNEIENDOM STD 16/2147 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 2 PARSELLER I KARMØY KOMMUNE Minde Kåre Arne JHE 17/03039-011 2017/10/10
U TEK 120/11 - TUASTAD - SØKNAD OM DISPENSASJON - DELING AV GRUNNEIENDOM STD 16/2147 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 2 PARSELLER I KARMØY KOMMUNE Minde Rein Modulv JHE 17/03039-012 2017/10/10
U TEK 120/11 - TUASTAD - SØKNAD OM DISPENSASJON - DELING AV GRUNNEIENDOM STD 16/2147 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 2 PARSELLER I KARMØY KOMMUNE Endresen Jan Normann JHE 17/03039-013 2017/10/10
U TEK 120/11 - TUASTAD - SØKNAD OM DISPENSASJON - DELING AV GRUNNEIENDOM STD 16/2147 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 2 PARSELLER I KARMØY KOMMUNE Endresen Jorunn JHE 17/03039-014 2017/10/10
U TEK 120/11 - TUASTAD - SØKNAD OM DISPENSASJON - DELING AV GRUNNEIENDOM STD 16/2147 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 2 PARSELLER I KARMØY KOMMUNE Halleland Kenneth JHE 17/03039-015 2017/10/10
U TEK 120/11 - TUASTAD - SØKNAD OM DISPENSASJON - DELING AV GRUNNEIENDOM STD 16/2147 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 2 PARSELLER I KARMØY KOMMUNE Jacobsen Anette Sandvik JHE 17/03039-016 2017/10/10
U TEK 120/11 - TUASTAD - SØKNAD OM DISPENSASJON - DELING AV GRUNNEIENDOM STD 16/2147 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 2 PARSELLER I KARMØY KOMMUNE Jacobsen Halvor JHE 17/03039-017 2017/10/10
U TEK 120/11 - TUASTAD - SØKNAD OM DISPENSASJON - DELING AV GRUNNEIENDOM STD 16/2147 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 2 PARSELLER I KARMØY KOMMUNE Hansen Tor Ole JHE 17/03039-018 2017/10/10
U TEK 120/11 - TUASTAD - SØKNAD OM DISPENSASJON - DELING AV GRUNNEIENDOM STD 16/2147 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 2 PARSELLER I KARMØY KOMMUNE Karmøy Kommune V/knut Sunnanå JHE 17/03039-019 2017/10/10
U SKU ELEVSAK - ELEVSAK BNO 17/04348-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/10
I SEN KORMT BRYGGHUS AS SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - UTTALELSE SØKNAD OM SERVERINGS-, SKJENKE- OG TILVIRKNINGSBEVILLING - KORMT BRYGGHUS AS Sør-Vest Politidistrikt EVI1 17/04054-005 2017/10/10
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - AVSLAG PÅ SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 14/00158-009 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/10
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2017 - INNRAPPORTERING AV OMSATT MENGDE ALKOHOL FOR SKJENKEBEVILLING - QUIZ-KVELD 29.09.17 - VORMEDAL GRENDAHUS Connie Sternhoff EVI1 16/05163-143 2017/10/10
U TEK P55400 - KLARGJØRING LOKALER TIL ARKIV - 17/446 - KLARGJØRING LOKALER TIL ARKIV - TILDELING VVS ARBEIDER Gk Inneklima AS BKE 17/00446-003 2017/10/10
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2017 - ANALYSERESULTATER - UBEHANDLET DRIKKEVANN , RÅVANN BREKKE - TATT DEN 18.09.2017 SLab Slab AS ETS 17/00056-076 2017/10/10
I TEK VORMEDAL UNGDOMSSKOLE - REHABILITERING OG NYTT TILBYGG - ENTREPRISE - ARKITEKTFAG OG UTENOMHUS DEL 1 AV 3 - BYGG B, C OG D (RIVNINGSARBEID) Haaland & Thuestad AS BKE 17/00512-080 2017/10/10
I TEK P55400 - KLARGJØRING LOKALER TIL ARKIV - TILBUDSBREV - VENTILASJONSARBEIDER Apply Tb AS BKE 17/00446-006 2017/10/10
I TEK P55400 - KLARGJØRING LOKALER TIL ARKIV - TILBUDSBREV - VENTILASJONSARBEIDER Gk Inneklima AS BKE 17/00446-007 2017/10/10
U TEK P55400 - KLARGJØRING LOKALER TIL ARKIV - ANBUDSPROTOKOLL Gk Inneklima AS BKE 17/00446-008 2017/10/10
I TEK P55400 - KLARGJØRING LOKALER TIL ARKIV - TILBUDSBREV - VENTILASJONSARBEIDER Nord Rogaland Blikk & Ventilasjon AS BKE 17/00446-009 2017/10/10
I TEK VORMEDAL UNGDOMSSKOLE - REHABILITERING OG NYTT TILBYGG - ENTREPRISE - ARKITEKTFAG OG UTENOMHUS DEL 2 AV 3 - BYGG B, C OG D Haaland & Thuestad AS BKE 17/00512-081 2017/10/10
I TEK VORMEDAL UNGDOMSSKOLE - REHABILITERING OG NYTT TILBYGG - ENTREPRISE - ARKITEKTFAG OG UTENOMHUS DEL 3 AV 3 - BYGG A Haaland & Thuestad AS BKE 17/00512-082 2017/10/10
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - MANGELBREV I FORBINDELSE MED SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 17/04241-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/10
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - GJELDER TILGODEBELØP CEM01 16/04537-269 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/10
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - MANGELBREV I FORBINDELSE MED SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM PASSASJER NJO 14/03419-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/10
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 13/00993-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/10