Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 120/121 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - RAGNHILD MØLLER - 120/121 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - RAGNHILD MØLLER Rørlegger Geir Sirnes AS MHV 17/02744-002 2017/10/09
U TEK 120/84 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - TERJE EIK-NES - 120/84 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - TERJE EIK-NES Rørlegger Geir Sirnes AS MHV 17/02725-002 2017/10/09
U TEK STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING - TILSAGN - STARTLÅN - KONKRET BOLIG RBE08 16/03716-005 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/10/09
U TEK STARTLÅN - AVSLAG - SØKNAD OM STARTLÅN RBE08 17/03969-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/09
U HSE PERSONALMAPPE - MIDLERTIDIG UTVIDELSE AV STILLING SMH Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/09
I TEK 148/306 - AUSTBØVEGEN, NORHEIM - TILBYGG KJØPESENTER - 148/306 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE Hille Melbye Arkitekter AS IGR 14/03545-031 2017/10/09
I TEK 123/153 - TJØRNAHAUGVEGEN, SNIK - NYBYGG ENEBOLIG - BF02-2 - 123/153 - SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Berge Sag og Trelast AS JKV 16/04157-009 2017/10/09
I TEK 119/515 - MYKJE - NYBYGG TOMANNSBOLIG - 119/515 - (KOPIMOTTAKER) MERKNAD TIL NABOVARSEL Sorina og Magnus Holgersen JMJ03 17/04299-002 2017/10/09
I TEK 148/947 - NORHEIM - SKILT - 148/947 - (KOPIMOTTAKER) SVAR PÅ SØKNAD OM STOLPESKILT FOR BURGER KING Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted IGR 17/03979-004 2017/10/09
I TEK 149/483 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER; FINSHUS & SELVÅG EIENDOM BYGGESAK 17/4432 - 149/483 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG - TILTAKSHAVER: FINSHUS & SELVÅG EIENDOM AS Hervik Rør AS MHV 17/04303-001 2017/10/09
I TEK 149/482 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: FÆRAAS EIENDOM AS BYGGESAK 17/4423 - 149/482 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG - TILTAKSHAVER: FÆRAAS EIENDOM AS Hervik Rør AS MHV 17/04304-001 2017/10/09
I TEK 149/481 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER; OPPKOMA AS BYGGESAK: 17/4419 - 149/481 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG - TILTAKSHAVER: OPPKOMA AS Hervik Rør AS MHV 17/04306-001 2017/10/09
I TEK 149/484 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER; SEB BOLIG AS - 149/484 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: SBE BOLIG AS Hervik Rør AS MHV 17/04310-001 2017/10/09
I TEK 108/10 OG 108/17 - HELLEVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:18/309 - 108/10 OG 108/17 - VEDRØRENDE MERKNAD FRA NABO Trygve J Sjøen AS EDH 17/04217-006 2017/10/09
I TEK 141/203 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG FAGERVOLLVEGEN 36 B- TILTAKSHAVER: REBO AS BYGGESAK: 17/2895 - 141/203 - FERDIGMELDING RØR Tindeland Rør AS ALS06 17/02769-003 2017/10/09
I TEK 141/203 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG FAGERVOLLVEGEN 36 A- TILTAKSHAVER: REBO AS BYGGESAK: 17/2895 - 141/203 - FERDIGMELDING RØR Tindeland Rør AS ALS06 17/02768-003 2017/10/09
I HSE ANSKAFFELSE AV PASIENTSIGNALANLEGG - FORESPØRSEL OM WORD-VERSJON Relacom AS CBE02 17/01156-018 2017/10/09
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - MANGELBREV I FORBINDELSE MED SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 14/02009-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/09
I HSE ANSKAFFELSE - UTSTYR TIL MERÅPENT BIBLIOTEK - SVAR - SVAR PÅ OPPFØLGINGSSPØRSMÅL OG ETTERSENDTE DOKUMENTER Biblioteksentralen SA CBE02 17/01154-048 2017/10/09
I HSE ANSKAFFELSE - UTSTYR TIL MERÅPENT BIBLIOTEK - NYTT PRISSKJEMA Bibliotek-systemer AS CBE02 17/01154-051 2017/10/09
I TEK 15/1927 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/4912 - 15/1927 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Hans J Rasmussen AS EDH 17/04316-001 2017/10/09
I TEK 142/788 - TUNVEGEN, STORASUND, SØKNAD OM ENEBOLIG M/INTEGRERT GARASJE - 142/788 - UTTALELSE TIL SØKNAD OM DISPENSASJON TIL BOLIG MED GARASJE Fylkesmannen i Rogaland KIS 17/03066-005 2017/10/09
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE VEA SYKEHJEM F.O.M 02.10.17 T.O.M 31.01.18 Hege Indreland Gundersen AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/09
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 13/733 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Eskild Kvala AS GEL 17/00012-494 2017/10/09
U HSE PERSONALMAPPE - MIDLERTIDIG OVERFLYTTING VID Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/09
I TEK PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE BYGNES F.O.M 26.09.17 T.O.M 25.03.18 Hafid Ouabbou HASB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/09
I TEK PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE KARMØY F.O.M 02.09.17 T.O.M 30.03.18 Torben Ringberg Pedersen HASB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/09
I TEK 66/44 - NORDALVEGEN, AUSTREIM - NYBYGG GARASJE - 66/44 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Dag Vidar Bygnes KMY 16/01509-006 2017/10/09
U TEK 57/300 - LAHAMMAR, SKUDENESHAVN - RIVING UTHUS, NYBYGG ANNEKS OG ENEBOLIG, UTVIDELSE AV KAI - 57/300 - SKUDENESHAVN - BYGGETILSYN Bjørn Nornes JHE05 17/04292-001 2017/10/09
U TEK 15/234 - ÅKRA - BYGGETILSYN - 15/234 - VARSEL OM BYGGETILSYN I EKSISTERENDE NAUST Dagfinn Olsen JKV 17/04266-001 2017/10/09
I TEK PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE KARMØY F.O.M 26.09.17 T.O.M 29.12.17 Lars Inge Emberland HASB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/09
U HSE TILLEGGSSAK - REFERAT 06.10.17 SALF Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/10/09
I TEK TEKNISK PLAN FOR LYNGTUNET - REFERAT FRA BYGGEMØTE 29 - LYNGTUNET Cowi AS BTH04 16/00642-073 2017/10/09
I TEK TEKNISK PLAN - SLETTAVIKA - NOTAT FRA BYGGEMØTE NR. 3 - 06.10.17 TEKNISK PLAN - SLETTAVIKA Ing John Alvseike rådgivende ingeniørfirma BTH04 17/01567-018 2017/10/09
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE TOMASVEGEN 17 F.O.M 22.09.17 T.O.M 22.09.18 Jenny Trang Nguyen Tran JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/09
I TEK 141/186 - FAGERVOLLVEGEN, LITLASUND - NYBYGG ENEBOLIG - 141/186 - SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Hus28 AS KMY 16/05166-013 2017/10/09
I TEK 86/229 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES - NYBYGG FABRIKKBYGNING - 86/229 - REVIDERT SITUASJONSKART Pds Protek AS KHM 17/03774-008 2017/10/09
I HSE ANSKAFFELSE - UTSTYR TIL MERÅPENT BIBLIOTEK - SVAR FRA BIBLIOTEKSENTRALEN Biblioteksentralen SA CBE02 17/01154-052 2017/10/09
I TEK 31/3 - VESTRE KARMØYVEG, HAGA - TILBYGG BOLIG - GARASJE - 31/3 - REVIDERT TEGNING Eskild Kvala AS KHM 17/03835-005 2017/10/09
I HSE ANSKAFFELSE - UTSTYR TIL MERÅPENT BIBLIOTEK - SVAR FRA BIBLIOTEKSENTRALEN SA Biblioteksentralen SA CBE02 17/01154-054 2017/10/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER- 50% FAST - SØKNAD AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER- 50% FAST AGB 17/04181-019 25 Offl §25 2017/10/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - SØKNAD FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-019 25 Offl §25 2017/10/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - SØKNAD FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-020 25 Offl §25 2017/10/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - SØKNAD FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-021 25 Offl §25 2017/10/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - SØKNAD FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-022 25 Offl §25 2017/10/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - SØKNAD FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-023 25 Offl §25 2017/10/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - SØKNAD FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-024 25 Offl §25 2017/10/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - SØKNAD FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-025 25 Offl §25 2017/10/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER - 93,66% FAST - SØKNAD AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER - 93,66% FAST JBR04 17/04142-002 25 Offl §25 2017/10/09
I TEK REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/RÅDGIVER - BYGGESAK - SØKNAD SAKSBEHANDLER/RÅDGIVER - BYGGESAK HASB 17/04182-006 25 Offl §25 2017/10/09
I TEK 70/64 - BREKKE - FORSTØTNINGSMUR, NYBYGG NAUST OG BRYGGE - 70/64 - BREKKE - FORSTØTNINGSMUR, NYBYGG NAUST OG BRYGGE Eskild Kvala AS EDH 17/04330-001 2017/10/09
I TEK GRAVESØKNAD - HØYVEGEN - 15/1754 - OVERSENDER LOGGBOK - HØYVEGEN, 15/1754 Hage & Maskin AS KSU01 17/02461-003 2017/10/09
I TEK GRAVESØKNAD - JOVIKVEGEN, VEAVÅGEN - OVERSENDER LOGGBOK FOR JOVIKVEGEN Hage & Maskin AS KSU01 17/02931-004 2017/10/09
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FLYTTEMELDING UT BMV 17/03627-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/09
I HSE PERSONALMAPPE - ATTESTER / VITNEMÅL TIL TILKALLINGSAVTALE JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/09
I HSE TRANSPORT AV MAT - OVERSENDER NYTT PRISSKJEMA Khv AS JRE01 17/02934-019 2017/10/09
U TEK TILSKUDD TIL TILPASNING - DELUTBETALING - TILSKUDD TIL TILPASNING RBE08 17/02905-003 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/10/09
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 2/159 - BESTILLING AV NABOLISTE - IVARETA RETTKOMMEN INTERESSE SKARSTEIN, ALV EIRIK Alv Eirik Skarstein GEL 17/00012-491 2017/10/09
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE TØKJEMYRV. F.O.M 09.10.17 T.O.M 31.01.18 Kristina Vea Furenes JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/09
I TEK 123/153 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - BF02-2 - TILTAKSHAVER: BERGE SAG BYGGESAK 16/4157 - 123/153 - FERDIGMELDING RØR BYGGESAK 16/4157 Vassbakk & Stol AS ALS06 16/02168-003 2017/10/09
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 109/1 , 29 - BESTILLING AV NABOLISTE - FRADELING HANSEN, ROLF T. Rolf Terje Hansen GEL 17/00012-492 2017/10/09
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 5/60 - BESTILLING AV NABOLISTE - FRADELING YTRELAND, GEIR Geir Ytreland GEL 17/00012-493 2017/10/09
I TEK REHABILITERING/SEPARERING VANN OG AVLØP - SUNDVEGEN - 72/74 - RAPPORT FRA TV-UNDERSØKELSE - ÅLAVIKVEGEN 8 - Ragn Sells AS ABU01 15/01750-098 2017/10/09
I SKU KRETSORDNING - OVERSENDELES AV UTTALE TIL SØKNAD OM SKOLEBYTTE GKH01 17/04204-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/09
I SKU KRETSORDNING - OVERSENDELES AV UTTALE TIL SØKNAD OM SKOLEBYTTE GKH01 17/04061-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/09
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE HJ.TJ NORD F.O.M 01.09.17 T.O.M 01.07.18 Clelia Nkezabahizi ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/09
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - TELIA COMPANY - FORELØPIG SVAR - GJELDER OMTAKSERING/KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT TELIA COMPANY Telia Norge AS JMJ03 17/03841-002 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/10/09
U SKU PERSONALMAPPE - ENDRING AV LØNN ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/09
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 3. TILKALLINGSAVTALE NATTJENESTEN KARMØY F.O.M 15.11.17 T.O.M 31.08.18 Kristine Tjøsvoll ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/09
I TEK SKOGBRUK - EKSTRAORDINÆR KONTROLL 2017 - OPPFØLGING AV FORYNGINGSPLIKTA ETTER SKOGBRUKSLOVA MED FORSKRIFTER Fylkesmannen I Rogaland ALI 12/00115-044 2017/10/09
I SEN POSTALT TILSYN - KRAV OM OPPLYSNINGER RISIKO FOR EKSPONERING - HELSESKADELIG STØV, GASS OG BRANNRØYK - TILSYN - KARMØY KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON RISIKO FOR EKSPONERING - HELSESKADELIG STØV, GASS OG BRANNRØYK Arbeidstilsynet SEI04 16/01842-005 2017/10/09
U TEK 120/117 - HAUGEN, TUASTAD - OPPARBEIDELSE AV VEG - 120/117 - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD Austgulen Mette Helgesen OHA 15/03028-009 2017/10/09
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - TILDELING AV BOLIG BMV 16/02515-012 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/09
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - HUSLEIEKONTRAKT BMV 16/02515-013 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/09
I SEN SKJØNNSMIDLER 2012-2018 - TILDELING AV MIDLER TIL INNOVASJONSPROSJEKT 2017 - 2. RUNDE Fylkesmannen i Rogaland EIE 12/00833-029 2017/10/09
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND FOR STUDENT Amalie Nordvik SALF 17/00009-109 2017/10/09
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN RBE08 17/04307-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/09
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM TILSKUDD TIL TILPASNING AV KONKRET BOLIG RBE08 17/04309-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/09
U SKU MUSIKK, DANS, TEATER, FILM OG KUNST - SVAR - SØKNAD OM UTVIKLINGSMIDLER TIL FILMPROSJEKT Scenekraft AS ANKO 12/00023-120 2017/10/09
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM OMSORGSPERMISJON - UTEN LØNN HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/09
U TEK 53/54 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT HANSEN , ANNE MARIE - 53/54 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT HANSEN , ANNE MARIE Anne Marie Hansen JMJ03 17/01443-006 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/10/09
I TEK PLAN 164-1 - REGULERINGSPLAN FOR HÅLANDSVÅGEN - ENDRING - FRA SMÅBÅTANLEGG TIL NAUST - 42/30 - GODKJENT 27.2.2018 - UTTALELSE FRA STATENS VEGVESEN - 09.10.17 PLAN 164-1 - REGULERINGSPLAN FOR HÅLANDSVÅGEN - 42/30 - ENDRING AV SMÅBÅTANLEGG TIL NAUST Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted MAA05 17/03593-003 2017/10/09
I TEK PLAN 4064 - DETALJREGULERING FOR STORTU, LITLASUND - 141/213 MFL. - GODKJENT 11.12.2017 - UTTALELSE FRA STATENS VEGVESEN - 09.10.17 PLAN 4064 - DETALJREGULERING FOR STORTU, LITLASUND - 141/213 M.FL. Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted MAA05 15/02580-025 2017/10/09
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 17/04311-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/09
U SKU PERSONALMAPPER - ENDRING AV LØNN ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/09
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - SKRIFTLIG PLAN §9A SWI 17/03912-025 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/09
I TEK KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2017 - 40/21 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - JAN JONASSEN Skude Mur AS SKM 17/00008-122 2017/10/09
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - SKRIFTLIG PLAN §9A SWI 17/03912-026 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/09
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FLYTTEMELDING INN BMV 16/02515-014 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/09
U TEK STARTLÅN - TILSAGN - STARTLÅN - KONKRET BOLIG RBE08 17/03945-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/09
U TEK 109/50 - FOSEN - OPPMÅLINGSFORRETNING - HELE GRUNNEIENDOMMEN - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING 109/50 I KARMØY KOMMUNE Eng Edel Aud Torland ALA04 17/03646-004 2017/10/09
U TEK 109/50 - FOSEN - OPPMÅLINGSFORRETNING - HELE GRUNNEIENDOMMEN - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING 109/50 I KARMØY KOMMUNE Søreng Målfrid V ALA04 17/03646-005 2017/10/09
U TEK 109/50 - FOSEN - OPPMÅLINGSFORRETNING - HELE GRUNNEIENDOMMEN - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING 109/50 I KARMØY KOMMUNE Bentsen Else Berit ALA04 17/03646-006 2017/10/09
U TEK 109/50 - FOSEN - OPPMÅLINGSFORRETNING - HELE GRUNNEIENDOMMEN - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING 109/50 I KARMØY KOMMUNE Bentsen Geir G A ALA04 17/03646-007 2017/10/09
U TEK 109/50 - FOSEN - OPPMÅLINGSFORRETNING - HELE GRUNNEIENDOMMEN - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING 109/50 I KARMØY KOMMUNE Karmøy Kommune v/ Arvid Eikeskog ALA04 17/03646-008 2017/10/09
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND FOR STUDENT Tonje Ferkingstad SALF 17/00009-110 2017/10/09
I TEK 1/28, 1/32 OG 1/81 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM NILSEN, GUDMUND - 1/28, 1/32 OG 1/81 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM NILSEN, GUDMUND Advokatfirmaet Eurojuris Haugesu BJP01 17/04312-001 26 Off.l.26 2017/10/09
I SKU KRETSORDNING - SØKNAD OM SKOLEBYTTE PFA 17/04313-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/09
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FLYTTEMELDING UT BMV 17/03736-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/09
I TEK KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2017 - 115/198 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - ØYSTEIN INGVALDSEN OG BRITT REIDUN MOLDESÆTHER Odd Hansen AS SKM 17/00008-123 2017/10/09
U SKU PERSONALMAPPE - MAKSDATO FOR SYKEPENGER ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/09
U HSE PERSONALMAPPE - MIDLERTIDIG STILLINGSØKNING SANI Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/09
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON VED FØDSEL ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/09
I TEK 11/90 - FRITAK FOR FEIEAVGIFT - 11/90 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT Einar Heng GBV 17/04314-001 2017/10/09
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - SAMTYKKE ANGÅENDE FJERNING AV MØBLER BMV 17/03736-003 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2017/10/09
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 17/03786-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/09
I TEK 31/51 - VESTRE KARMØYVEG - HAGA - RIVING BOLIG, NYBYGG ENEBOLIG M/GARASJE - 31/51 - TILLEGGSOPPLYSNING BYGGESØKNAD - ERKLÆRINGER Kjell Oddvar Svendsen KHM 17/04016-003 2017/10/09
I TEK PERSONALMAPPE - INNVILGET AVTALEFESTET PENSJON (AFP) FRA KLP Kommunal Landspensjonskasse Gjensidig Forsikringsselskap BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/09
I TEK LYKTESTOLPER/GATELYS - SØKNADER - SØKNAD OM LYKTESTOLPE Asbjørn Hauge KSU01 12/00420-048 2017/10/09
I SEN HANDELSVIRKSOMHET MED BRUKTE OG KASSERTE TING - SØKNAD OM BRUKTHANDELBEVILLING - AUTO 10 AS Sør-Vest Politidistrikt PVE01 12/01713-023 2017/10/09
U HSE PERSONALMAPPE - MIDLERTIDIG ØKNING I STILLING, VIKARIAT SANI Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/09
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE GKH01 17/04114-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/09
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2017 - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING - HUGI, ISLANDSK HØSTFEST 21.10.17 Johann Gudni Bjarnarsson EVI1 16/05163-141 26 Off.l.26 2017/10/09
I SEN LEDSAGERBEVIS - FUNKSJONSHEMMEDE - SØKNAD OM LEDSAGERBEVIS FOR FUNKSJONSHEMMEDE TVI 17/04315-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/09
I TEK 58/219 - KOPERVIK - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 58/219 - KOPERVIK - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE Henry Røthing Sørensen ALA04 17/04317-001 2017/10/09
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 3. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 15.08.17 T.O.M 15.08.18 Henrik Vikan Eidsvåg BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/09
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 14/03002-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/09
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 3. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 31.08.17 T.O.M 15.08.18 Belinda Ustad Rasmussen BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/09
I TEK 64/410 - KAPELLVEGEN, STANGALAND - NYBYGG GARASJE - 64/410 - KAPELLVEGEN, STANGALAND - NYBYGG GARASJE Rasmus Moldestad EDH 17/04318-001 2017/10/09
U HSE PERSONALMAPPE - MIDLERTIDIG STILLINGSØKNING, VIKARIAT SANI Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/09
U HSE PERSONALMAPPE - MIDLERTIDIG STILLINGSØKNING, VIKARIAT SANI Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/09
I TEK 149/473 - SPANNAVEGEN, SPANNE - NYBYGG REKKEHUS MED 5 BOLIGER - 149/473 - SPANNAVEGEN, SPANNE - NYBYGG REKKEHUS MED 5 BOLIGER Askeland Byggmester AS IGR 17/04321-001 2017/10/09
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M AUGUST 17 T.O.M SEPTEMBER 18 Irene Høvring Fagerland BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/09
U SKU OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 17/04279-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/09
I HSE PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV STILLING JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/09
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 68/441 - BESTILLING AV NABOLISTE - SØKNAD Edb-Tjenester Norge Limited GEL 17/00012-495 2017/10/09
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE AV STILLING SOM LÆRER VED NORHEIM SKOLE ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/09
U TEK 117/40 - SKREVEGEN, AKSNES - FASADEENDRING FRITIDSBOLIG - 117/40 - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD Vegard Waldeland OHA 17/04253-002 2017/10/09
I TEK 42/216 - ØYGARDSHAUGEN, SØRHÅLAND - NATURSTEINSMUR - 42/216 - ØYGARDSHAUGEN, SØRHÅLAND - NATURSTEINSMUR Skude Mur AS KHM 17/04323-001 2017/10/09
U HSE ANSKAFFELSE AV PASIENTSIGNALANLEGG - SPØRSMÅL OG SVAR - 09.10.2017 Doffin CBE02 17/01156-022 2017/10/09
I TEK KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2017 - 15/340 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE Advokat Elin Birkeland SKM 17/00008-124 2017/10/09
U SEN CHAO-THAI THAIKJØKKEN AS, SKUDENESHAVN - SVAR - SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING CHAO- THAI THAIKJØKKEN AS Chao-Thai Thaikjøkken AS EVI1 17/03346-003 2017/10/09
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - BEKREFTELSE - TAR IMOT KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - BMV 16/02515-015 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/09
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - UNDERTEGNET HUSLEIEKONTRAKT - BMV 16/02515-016 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/09
U HSE ANSKAFFELSE AV PASIENTSIGNALANLEGG - SVAR - SPØRSMÅL Hospital IT AS CBE02 17/01156-023 2017/10/09
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/09
I HSE ENDRING AV OPPLYSNINGER - ENDRING AV OPPLYSNINGER CBE02 Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/10/09
I SEN BP'EN - STRANDGATEN 2, KOPERVIK SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING 2012 - RAPPORT ETTER SKJENKEKONTROLL 08.10.17 BP'EN NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/03814-046 2017/10/09
I SEN BUNNPRIS KOPERVIK AS SALGSBEVILLING 2012 - 2018 - KONTROLLRAPPORT - SALGSBEVILLING FOR ALKOHOLHOLDIG DRIKKE - 08.10.17 BUNNPRIS KOPERVIK AS NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 15/01737-015 2017/10/09
I SEN EXTRA SKUDENES SALGSBEVILLING 2012 - 2016 - KONTROLLRAPPORT - SALGSBEVILLING FOR ALKOHOLHOLDIG DRIKKE - 06.10.17 EXTRA SKUDENES NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/01710-024 2017/10/09
I SEN FISKARBONDEN SPISERI SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - RAPPORT ETTER SKJENKEKONTROLL 08.10.17 FISKARBONDEN SPISERI NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 13/04063-045 2017/10/09
I SEN GUTENBERG AS SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING 2012 - - RAPPORT ETTER SKJENKEKONTROLL - 08.10.17 GUTENBERG AS NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/00012-078 2017/10/09
I SEN KAFFIBAREN AS SERVERINGS - OG SKJENKEBEVILLING - RAPPORT ETTER SKJENKEKONTROLL - 08.10.17 KAFFIBAREN AS NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/00022-081 2017/10/09
I SEN KIWI 696 SKUDENES SALGSBEVILLING 2012 - 2016 - KONTROLLRAPPORT - SALGSBEVILLING FOR ALKOHOLHOLDIG DRIKKE - 08.10.17 KIWI 696 SKUDENES NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/01343-030 2017/10/09
I SEN KIWI 641 TORVASTAD SALGSBEVILLING 2012 - 2018 - KONTROLLRAPPORT - SALGSBEVILLING FOR ALKOHOLHOLDIG DRIKKE - 06.10.17 KIWI 641 TORVASTAD NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/00374-040 2017/10/09
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2017 - RAPPORT ETTER SKJENKEKONTROLL - 08.10.17 OKTOBER ROCK NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 16/05163-142 2017/10/09
I SEN OLAV HAUGE KOLONIAL AS SALGSBEVILLING 2012 - 2016 - KONTROLLRAPPORT - SALGSBEVILLING FOR ALKOHOLHOLDIG DRIKKE - 06.10.17 OLAV HAUGE KOLONIAL AS NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/01705-014 2017/10/09
I SEN PARK INN HAUGESUND AIRPORT (HENDERSONS AIRPORT HOTEL AS) SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING 2012 - 2016 - RAPPORT ETTER SKJENKEKONTROLL - 08.10.17 PARK INN HAUGESUND AIRPORT (HENDERSONS AIRPORT HOTEL AS) NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/01535-022 2017/10/09
I SEN REMA 1000 NORHEIM - OASEN STORSENTER SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK 2012 - 2018 - KONTROLLRAPPORT - SALGSBEVILLING FOR ALKOHOLHOLDIG DRIKKE - 06.10.17 REMA 1000 NORHEIM - OASEN STORSENTER NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/00378-048 2017/10/09
I SEN T. SNØRTELAND KOLONIAL/SLAKTERFORRETNING SALGSBEVILLING 2012 - 2016 - KONTROLLRAPPORT - SALGSBEVILLING FOR ALKOHOLHOLDIG DRIKKE - 06.10.17 T. SNØRTELAND KOLONIAL/SLAKTERFORRETNING NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/01650-013 2017/10/09
I TEK 71/5 - TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET - HAUGE, OLE JOHNNY - 71/5 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET - HAUGE, OLE JOHNNY Hauge Ole Johnny LKS 17/04325-001 2017/10/09
U TEK 1/28, 1/32 OG 1/81 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM NILSEN, GUDMUND - SVAR - 1/28, 1/32 OG 1/81 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM NILSEN, GUDMUND Advokatfirmaet Eurojuris Haugesu BJP01 17/04312-002 2017/10/09
I TEK 148/347 - LAHAMMERVEGEN, NORHEIM. NYBYGG ENEBOLIG M/LEILIGHET - 148/347 - TILSVAR TIL KOMMUNEN ANG. GRUNNARBEIDER I LAHAMMERVEGEN Byggefirma Dommersnes & Larsen AS IGR 12/05427-022 2017/10/09
I TEK 120/68 OG 120/77 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM JENSEN, ELISABETH STRØMFORS/WEE, MARGARETH - 120/68 OG 120/77 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM JENSEN, ELISABETH STRØMFORS/WEE, MARGARETH Margareth Wee BJP01 17/04326-001 26 Off.l.26 2017/10/09
I TEK TILSKUDD TIL UTREDNING OG PROSJEKTERING - SØKNAD OM TILSKUDD TIL UTREDNING OG PROSJEKTERING RBE08 17/04327-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/09
I TEK 15/1611 - KIRKETUNET BARNEHAGE BRANNFOREBYGGENDE TILSYN (TIDL. ÅKRA SOKNERÅDSBARNEHAGE) - 15/1611 - KIRKETUNET BARNEHAGE - RAPPORT ETTER BRANNTILSYN BRANNFOREBYGGENDE TILSYN (TIDL. ÅKRA SOKNERÅDSBARNEHAGE) Kirketunet Barnehage JHN 12/01485-025 2017/10/09
U TEK PLAN 2106 - DETALJREGULERING FOR ENDRING AV FORMÅL TIL BOLIG I REGULERING FOR ÅRABROTSHOLMEN M/ SMÅBÅTHAVN - 15/1637, 1811 - TILBAKEMELDING TIL PROHUS JØRGENSEN - 09.10.17 Prohus Jørgensen MAA05 17/02629-010 2017/10/09
I TEK ENDRING AV RENOVASJONSAVGIFT - VEDRØRENDE SØKNAD OM ENDRING AV RENOVASJONSAVGIFT ALS06 17/04236-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/09
U HSE ENDRING AV OPPLYSNINGER - SVAR - ENDRING AV OPPLYSNINGER CBE02 Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/10/09
I TEK 22/52 - FRITAK FOR FEIEAVGIFT - 22/52 - VEDRØRENDE SØKNAD OM FRITAK FRA FEIEAVGIFT GBV 17/04237-002 24 Offl.§24 2017/10/09
U SKU KRETSORDNING - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM SKOLEBYTTE GKH01 17/04313-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/09
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - MOTTATT MELDING OM OPPHØR AV HUSLEIEKONTRAKT BMV 17/04037-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/09
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 17/04328-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/09
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/09
I SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR SFO GKH01 17/00273-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/09
U TEK 120/68 OG 120/77 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM JENSEN, ELISABETH STRØMFORS/WEE, MARGARETH - SVAR - 120/68 OG 120/77 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM JENSEN, ELISABETH STRØMFORS/WEE, MARGARETH Margareth Wee BJP01 17/04326-002 2017/10/09
I TEK 140/231 OG 140/250 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM STORØY VINDPARK AS - 140/231 OG 140/250 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM STORØY VINDPARK AS Storøy Vindpark AS BJP01 17/04329-001 2017/10/09
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON VED FØDSEL SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/09
I SEN GRAVESØKNAD - RÅDHUSVEGEN 16, ÅKREHAMN - GRAVESØKNAD - RÅDHUSVEGEN 16, ÅKREHAMN Khv AS TOG 17/04331-001 2017/10/09
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 142/778 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Eskild Kvala AS GEL 17/00012-496 2017/10/09
I TEK PLAN 4064 - DETALJREGULERING FOR STORTU, LITLASUND - 141/213 MFL. - GODKJENT 11.12.2017 - INGEN MERKNADER FRA DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING - 09.10.17 PLAN 4064 - DETALJREGULERING FOR STORTU, LITLASUND - 141/213 M.FL. Direktoratet for mineralforvaltning MAA05 15/02580-026 2017/10/09
U TEK EIENDOMSSKATT - TAKSERING AV HYDROS PILOTPROSJEKT - EIENDOMSSKATT - TAKSERING AV HYDROS PILOTPROSJEKT Advokatfirmaet Lund & Co DA JMJ03 17/00261-024 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/10/09
U SKU PERSONALMAPPE - TILBUD ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/09
U TEK 63/242, 63/283, 63/284 - SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - MOLDESTAD, RONNY/MOLDESTAD, JILL ANETT - 63/242, 63/283, 63/284 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING MOLDESTAD, RONNY/MOLDESTAD, JILL ANETT Advokat Didrik Ferkingstad ALA04 17/04273-002 2017/10/09
U HSE KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - VALG AV BRUKERRÅDSREPRESENTANT Pårørende JRL 12/03998-052 2017/10/09
U TEK 140/231 OG 140/250 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM STORØY VINDPARK AS - SVAR - 140/231 OG 140/250 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM STORØY VINDPARK AS Storøy Vindpark AS BJP01 17/04329-002 2017/10/09
I TEK 100/5 OG 101/9 - FORPAKTNINGSKONTRAKT - EIER: HILD KIRSTEN DAMM - FORPAKTER: JØRAN LANGÅKER EIDE - 100/5 OG 101/9 - FORPAKTNINGSKONTRAKT - EIER: HILD KIRSTEN DAMM - FORPAKTER: JØRAN LANGÅKER EIDE Jøran Langåker Eide LKS 17/04332-001 2017/10/09