Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 66/430 - PAULSEN EIENDOM AS BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - 66/430 - PAULSEN EIENDOM AS BRANNFOREBYGGENDE TILSYN Multi Vedlikehold Eiendom AS KSA01 12/01418-010 2017/10/06
U SKU KRETSORDNING - SVAR - SØKNAD OM BYTTING AV SKOLE GKH01 17/02883-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/06
I TEK 15/115 - ØYAVEGEN, ÅKRA. RIVING AV BYGNINGER OG NYBYGG 2 ENEBOLIGER - 15/115 OG 15/150 - SØKNAD OM ENDRING AV GITT TILLATELSE Procon AS IGR 09/02650-024 2017/10/06
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 13.09.17 T.O.M 01.08.18 Olha Vasylchenko BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/06
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 30.08.17 T.O.M 31.07.18 Åshild Lunde BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/06
I TEK 86/229 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES - NYBYGG FABRIKKBYGNING - 86/229 - MOTTATT MANGLER - REDEGJØRELSE VEDR. PARKERING OG NABOVARSEL Pds Protek AS KHM 17/03774-007 2017/10/06
I TEK 66/239 - AUSTREIM - ETABLERING AV FLYTEBRYGGE - 66/239 - SVAR VEDR. UFULLSTENDIG SØKNAD - REVIDERT SITUASJONSKART Petter J. Rasmussen AS EDH 16/04988-006 2017/10/06
U SKU ELEVMAPPE - KLAGE PÅ VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING ETTER § 5-1 I OPPLÆRINGSLOVEN SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/06
U SKU ELEVMAPPE - SVAR-KLAGE PÅ VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING ETTER § 5-1 I OPPLÆRINGSLOVEN SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/06
I TEK 141/203 - LITLASUND - NYBYGG 3 BOLIGER I REKKE - 141/203 - SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILATELSE - FAGERVOLLVEGEN 38 C BYGGDETALJ AS KMY 17/00597-008 2017/10/06
I TEK 149/2 - SPANNE, ANTENNEMAST OG UTSTYRSHYTTE (BASESTASJON) - 149/2 - MELDING OM ENDRING AV ANSVARSRETTER Pro Invenia AS KMY 12/05316-029 2017/10/06
I TEK 148/947 - NORHEIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM: 17/4665-4670 - 148/947 - NORHEIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Norheim Handelspark AS EDH 17/03995-002 2017/10/06
I TEK 119/1 OG 119/5 - THUESTADVEGEN, MYKJE. UTFYLLING OG MASSEDEPONERING AV JORD OG STEIN - 119/1 OG 119/5 - ENDRINGSSØKNAD LEGGES PÅ VENT Vassbakk & Stol AS OHA 06/00520-021 2017/10/06
U TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - GBNR 15/647 OVERSENDELSE AV TV-RAPPORT PRESTAVEGEN 13. UTBEDRING AV KLOAKK OG OVERVANN Åge Håkonsen MAHA1 13/00434-058 2017/10/06
I TEK 141/21 - LITLASUND - RIVING AV FABRIKKBYGNING - 141/18 OG 141/21 - LITLASUND - RIVING AV FABRIKKBYGNING Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS KIS 17/01011-007 2017/10/06
I TEK INNBRUDD - HÆRVERK - KRIMINALITET - 2017 - BEKREFTELSE PÅ ANMELDT FORHOLD :14235927 9283/17-206 Haugaland og Sunnhordland Politidistrikt IBR 17/00629-064 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/06
I TEK KAPASITETSTESTER VANNMODELL - KAPASITETSTESTER VANNMODELL GNR 86 BNR 233 BIOMAR HUSØY Apply Tb AS ABU01 17/01108-003 2017/10/06
I TEK 15/115 - ØYAVEGEN, ÅKRA. RIVING AV BYGNINGER OG NYBYGG 2 ENEBOLIGER - 15/115, OG 15/150 - FERDIGMELDING RØR S O Lund AS ALS06 09/02650-025 2017/10/06
I TEK 3/134 OG 3/452 - ØSTHUS - FORHÅNDSKONFERANSE - 3/134 OG 3/452 - ANMODNING OM FORHÅNDSKONFERANSE Eskild Kvala AS IGR 17/04296-001 2017/10/06
I TEK 148/947 - NORHEIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/5041,5042 (5043-5050 UTGÅR) - 148/947 - NORHEIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Norheim Handelspark AS EDH 17/04294-002 2017/10/06
I TEK 11/319 - MYRAVEGEN, MANNES - TILBYGG BOLIG - HAGESTUE - 11/319 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Halvor Eriksen JKV 14/03866-011 2017/10/06
I TEK 119/12 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM: 17/5467-5469 - 119/12 - MYKJE - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING Borghild Salhus Lillesund HHU 17/04271-001 2017/10/06
I HSE ANSKAFFELSE AV PASIENTSIGNALANLEGG - SPØRSMÅL Atea AS CBE02 17/01156-015 2017/10/06
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-211 25 Offl §25 2017/10/06
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-212 25 Offl §25 2017/10/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER- 50% FAST - SØKNAD AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER- 50% FAST AGB 17/04181-017 25 Offl §25 2017/10/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER, VIKARIAT - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER, VIKARIAT BLI01 17/03887-014 25 Offl §25 2017/10/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER, VIKARIAT - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER, VIKARIAT BLI01 17/03887-015 25 Offl §25 2017/10/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER, VIKARIAT - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER, VIKARIAT BLI01 17/03887-016 25 Offl §25 2017/10/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER, VIKARIAT - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER, VIKARIAT BLI01 17/03887-017 25 Offl §25 2017/10/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER, VIKARIAT - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER, VIKARIAT BLI01 17/03887-018 25 Offl §25 2017/10/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER, VIKARIAT - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER, VIKARIAT BLI01 17/03887-019 25 Offl §25 2017/10/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER, VIKARIAT - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER, VIKARIAT BLI01 17/03887-020 25 Offl §25 2017/10/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER, VIKARIAT - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER, VIKARIAT BLI01 17/03887-021 25 Offl §25 2017/10/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER, VIKARIAT - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER, VIKARIAT BLI01 17/03887-022 25 Offl §25 2017/10/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER, VIKARIAT - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER, VIKARIAT BLI01 17/03887-023 25 Offl §25 2017/10/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER, VIKARIAT - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER, VIKARIAT BLI01 17/03887-024 25 Offl §25 2017/10/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER, VIKARIAT - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER, VIKARIAT BLI01 17/03887-025 25 Offl §25 2017/10/06
I TEK REKRUTTERINGSSAK PLAN- OG BYGGESAKSSJEF - SØKNAD PLAN- OG BYGGESAKSSJEF BNE 17/04044-004 25 Offl §25 2017/10/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERTE SYKEPLEIERE, FAST 75% OG 50% - SØKNAD AUTORISERTE SYKEPLEIERE, FAST 75% OG 50% ARO07 17/04139-002 25 Offl §25 2017/10/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERTE SYKEPLEIERE, FAST 75% OG 50% - SØKNAD AUTORISERTE SYKEPLEIERE, FAST 75% OG 50% ARO07 17/04139-003 25 Offl §25 2017/10/06
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRER 75 % VIKARIAT - SØKNAD LÆRER 75 % VIKARIAT BLI01 17/04115-009 25 Offl §25 2017/10/06
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRER 75 % VIKARIAT - SØKNAD LÆRER 75 % VIKARIAT BLI01 17/04115-010 25 Offl §25 2017/10/06
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRER 75 % VIKARIAT - SØKNAD LÆRER 75 % VIKARIAT BLI01 17/04115-011 25 Offl §25 2017/10/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - SØKNAD FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-002 25 Offl §25 2017/10/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - SØKNAD FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-003 25 Offl §25 2017/10/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - SØKNAD FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-004 25 Offl §25 2017/10/06
I TEK REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/RÅDGIVER - BYGGESAK - SØKNAD SAKSBEHANDLER/RÅDGIVER - BYGGESAK HASB 17/04182-003 25 Offl §25 2017/10/06
I TEK REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/RÅDGIVER - BYGGESAK - SØKNAD SAKSBEHANDLER/RÅDGIVER - BYGGESAK HASB 17/04182-004 25 Offl §25 2017/10/06
I TEK 119/515 - MYKJE - NYBYGG TOMANNSBOLIG - 119/515 - MERKNAD PÅ NABOVARSEL Else-Beth Grønbech Bjordal JMJ03 17/04299-001 2017/10/06
I TEK 123/155 - TJØRNAHAUGVEGEN, SNIK - NYBYGG ENEBOLIG - BF02-4 - 123/155 - SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Berge Sag og Trelast AS JKV 16/04159-004 2017/10/06
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 12/76, 99, 169 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Eskild Kvala AS GEL 17/00012-489 2017/10/06
I SKU KARMØY KOMMUNES KULTURPRIS 2017 - FORSLAG - KANDIDAT TIL KULTURPRISEN 2017 Vidar Vilhelmsen ANKO 17/04274-001 26 Off.l.26 2017/10/06
I TEK GRAVESØKNAD - MØLLEHAUGEN, SEVERIN LARSENS VEG - OVERSENDER LOGGBOK FOR SEVERIN LARSENS VEG T Halleland AS KSU01 17/03498-003 2017/10/06
I TEK GRAVESØKNAD - AUSTBØVEGEN 69 - OVERSENDER LOGGBOK FOR AUSTBØVEGEN 69 T Halleland AS KSU01 17/03424-003 2017/10/06
I TEK GRAVESØKNAD - SKIPARVIKGATA 7 - OVERSENDER LOGGBOK PER SIVLES VEG/SKIPAVIKGATA 7 T Halleland AS KSU01 17/03541-003 2017/10/06
U HSE PERSONALMAPPE - TILBUD OM STILLING BESTILLERKONTOR ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/06
U HSE PERSONALMAPPE - TILBUD OM 50% STILLING ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/06
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE LØFTENTUNET F.O.M 02.10.17 T.O.M 01.04.18 Anna Lindeland JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/06
I TEK INNBRUDD - HÆRVERK - KRIMINALITET - 2017 - BEKREFTELSE PÅ ANMELDT FORHOLD : 14235172 9283-206 Haugaland og Sunnhordland Politidistrikt IBR 17/00629-066 2017/10/06
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 4. TILKALLINGSAVTALE TOMASVEGEN 16+17 OG AUSTBØVEGEN F.O.M 29.09.17 T.O.M 29.09.18 Madeleine Chebet Sandhåland JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/06
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/06
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE ÅDLAND SKOLE F.O.M 25.09.17 T.O.M 14.07.18 Toni Kristin Medhaug BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/06
I SKU PERSONALMAPPE - INNVILGET DELVIS UFØREPENSJON BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/06
I TEK 122/162 - RØYKSUND - FORSTØTNINGSMURER - 122/162 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Tor Geir Løften Maskin AS JKV 17/02760-008 2017/10/06
I TEK 120/117 - HAUGEN, TUASTAD - OPPARBEIDELSE AV VEG - 120/117 - HAUGEN, TUASTAD - OPPARBEIDELSE AV VEG Austgulen Mette Helgesen JMJ03 15/03028-008 2017/10/06
I TEK 15/2311 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/3277 - 15/2311 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT, MELDING OG ERKLÆRINGER Statens Kartverk Tinglysingen MNE02 17/03612-018 2017/10/06
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE BYGNES VITENBHG F.O.M 15.08.17 T.O.M 14.08.18 Elise Maria Steinstø BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/06
U SEN OVERSENDELSE AV DOKUMENTASJON - SVAR - INNHENTING AV DOKUMENTASJON KHW 12/04604-199 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/06
I TEK 71/6 - BREKKE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM 17/3050 - 71/6 - SØKNAD OM ENDRING AV DELINGSTILLATELSE Helge Jonny Nupen HHU 17/01132-007 2017/10/06
I HSE ANSKAFFELSE - UTSTYR TIL MERÅPENT BIBLIOTEK - SVAR PÅ OPPFØLGINGSSPØRSMÅL OG ETTERSENDTE DOKUMENTER Biblioteksentralen SA CBE02 17/01154-044 2017/10/06
I TEK 84/35 - KVALAVÅGVEGEN, VÅGE, TERRENGENDRING, NYDYRKING - 84/35 - UTTALE FRA AVINOR VEDR. TIPPLASS OG PLANTEGNING Tor Geir Løften Maskin AS KIS 17/02884-004 2017/10/06
I SEN PERSONALMAPPE - AVTALE OM BRUK AV TJENESTETELEFON SHJ Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/06
I TEK 59/22 - ØSTREMLIA, NORDRE KOPERVIK - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG - 59/22 - INNKALLING TIL BEFARING Fylkesmannen i Rogaland GTH 15/02335-041 2017/10/06
I TEK REFUSJON AV AVLØSERUTGIFTER VED SYKDOM 2012-2018 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL AVLØSNING VED SYKDOM LKS 12/00483-166 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/06
I SEN PERSONALMAPPE - AVTALE OM BRUK AV TJENESTETELEFON SHJ Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/06
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 5. TILKALLINGSAVTALE RUSVIKV. 3B OG GRANV. 27 F.O.M 18.09.17 T.O.M 31.12.17 Sugra Karimi JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/06
I SEN PERSONALMAPPE - AVTALE OM BRUK AV TJENESTETELEFON SHJ Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/06
U HSE ANSKAFFELSE AV PASIENTSIGNALANLEGG - SPØRSMÅL OG SVAR - 05.10.2017 - WORD-VERSJON Doffin CBE02 17/01156-019 2017/10/06
I TEK 82/40 - HINDARÅKERVEGEN, HINDERÅKER - TILBYGG ENEBOLIG - 82/40 - SITUASJONSKART Helena Krystyna Zebikowicz EDH 16/01497-007 2017/10/06
U HSE ANSKAFFELSE AV PASIENTSIGNALANLEGG - SVAR - FORESPØRSEL OM WORD-VERSJON Relacom AS CBE02 17/01156-020 2017/10/06
I SEN PERSONALMAPPE - AVTALE OM BRUK AV TJENESTETELEFON SHJ Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/06
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 3. TILKALLINGSAVTALE LITLABJØRGV. F.O.M 27.09.17 T.O.M 27.03.18 Leif Are Høyland Hansen JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/06
I HSE PERSONALMAPPE - AVTALE OM SENIORTILTAK HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/06
U SEN ELEVSAK - ELEVSAK KSE 16/02259-023 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/06
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM ASSISTENT PÅ ÅKRA UNGDOMSSKOLE Morten Frette BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/06
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - SKRIFTLIG PLAN I FORBINDELSE MED BRUDD PÅ § 9A SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/06
I TEK UTSKIFTNING OG SANERING AV NEDGRAVDE OLJETANKER - 99/65 - MELDING OM FJERNING AV PARAFINTANK Geir Arne Knutsen AMA02 14/03191-011 2017/10/06
I HSE TRANSPORT AV MAT - OVERSENDER NYTT PRISSKJEMA Kvikkas AS JRE01 17/02934-018 2017/10/06
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE BOLIG/MILJØARBEIDERTJENESTEN F.O.M 01.10.17 T.O.M 30.09.18 Miriam Elise Tjørhom JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/06
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - SKRIFTLIG PLAN I FORBINDELSE MED BRUDD PÅ § 9A SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/06
U TEK 75/84 - KVALAVÅGVEGEN, KVALAVÅG - TILBYGG ENEBOLIG - GARASJE - 75/84 - KVALAVÅGVEGEN, KVALAVÅG - TILBYGG ENEBOLIG - GARASJE Hus28 AS KIS 17/03755-002 2017/10/06
U HSE ANSKAFFELSE - UTSTYR TIL MERÅPENT BIBLIOTEK - SVAR PÅ SVAR PÅ FORESPØRSEL TIL BIBLIOTEK-SYSTEMER AS Bibliotek-systemer AS CBE02 17/01154-045 2017/10/06
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - SKRIFTLIG PLAN I FORBINDELSE MED BRUDD PÅ § 9A SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/06
U SEN 5/524, 5/639, 5/285 OG 5/513 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - MELDING 5/524,286,285. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING Statens Kartverk Tinglysingen REK 17/02651-003 2017/10/06
U HSE ANSKAFFELSE - UTSTYR TIL MERÅPENT BIBLIOTEK - FORESPØRSEL TIL BIBLIOTEKSENTRALEN Biblioteksentralen SA CBE02 17/01154-046 2017/10/06
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE HÅLANDSHØGDA F.O.M 01.09.17 T.O.M 31.12.17 Marthe Jensen JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/06
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/06
I SKU OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 17/04279-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/06
U HSE ANSKAFFELSE - UTSTYR TIL MERÅPENT BIBLIOTEK - SVAR - SVAR PÅ OPPFØLGINGSSPØRSMÅL OG ETTERSENDTE DOKUMENTER Biblioteksentralen SA CBE02 17/01154-047 2017/10/06
U SEN SEVLAND BARNEHAGE - MILJØRETTET HELSEVERN - GODKJENNING - MILJØRETTET HELSEVERN - SEVLAND BARNEHAGE - Sevland barnehage BAN01 14/04545-005 2017/10/06
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - SKRIFTLIG PLAN I FORBINDELSE MED BRUDD PÅ § 9A SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/06
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE RUSVIKVEGEN 3A F.O.M 02.10.17 T.O.M 31.12.17 Nesredin Saleh Ali JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/06
U SEN 141/203 - LITLASUND - BEGJÆRING OM SEKSJONERING FAGERVOLLVEGEN 38 ABC - MELDING/SEKSJONERING 141/203. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING Statens Kartverk Tinglysingen REK 17/03435-002 2017/10/06
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - SKRIFTLIG PLAN I FORBINDELSE MED BRUDD PÅ § 9A SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/06
U TEK 21/16,17 OG 21 - KRAV OM RETTING I EIENDOMSKARTET, MATRIKKELEN - 21/16,17 OG 21 - KRAV OM RETTING I EIENDOMSKARTET. NY FRIST. Tone Lise Jakobsen AMJ 17/03940-004 2017/10/06
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 6. TILKALLINGSAVTALE RUSVIKVEGEN 3A F.O.M 02.10.17 T.O.M 31.12.17 Elisabeth Eriksson JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/06
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - SKRIFTLIG PLAN I FORBINDELSE MED BRUDD PÅ § 9A SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/06
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - SKRIFTLIG PLAN I FORBINDELSE MED BRUDD PÅ § 9A SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/06
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE ÅKRA BBH F.O.M 02.10.17 T.O.M 01.04.18 Vernadette Torres Remocal-Tveit AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/06
I TEK 15/29 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: LIKNES BYGGESAK 17/4105 - 15/29 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: LIKNES BYGGESAK 17/4105 S O Lund AS IGR 17/04281-001 2017/10/06
U SKU KRETSORDNING - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM Å FÅ FORTSETTE PÅ SEVLAND SKOLE GKH01 17/04061-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/06
I HSE PERSONALMAPPE - EGENERKLÆRING HELSE ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/06
I SEN OVERSENDELSE AV DOKUMENTASJON - INNHENTING AV DOKUMENTASJON KHW 12/04604-200 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/06
U SKU KRETSORDNING - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM Å FÅ FORTSETTE PÅ SEVLAND SKOLE GKH01 17/04204-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/06
U HSE PERSONALMAPPE - ARBEIDSAVTALE - ENDRING AV ARBEIDSTED JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/06
I HSE TILSYNSSAK - KARMØY LEGEVAKT - TILSYNSSAK - KARMØY LEGEVAKT AMH04 Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/10/06
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 115/63 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Petter J. Rasmussen AS GEL 17/00012-490 2017/10/06
I SKU ELEVMAPPE - FLYTTEMELDING SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/06
U TEK 75/84 - KVALAVÅGVEGEN, KVALAVÅG - TILBYGG ENEBOLIG - GARASJE - SVAR - 75/84 - KVALAVÅGVEGEN, KVALAVÅG - TILBYGG ENEBOLIG - GARASJE Hus28 AS KIS 17/03755-003 2017/10/06
I TEK 86/23 - KARMØY KOMMUNE - STUTØY, HUSØY - UTFYLLING OG PEILING I SJØ - 86/23 - TILLATELSE TIL TILTAK I SJØ, FYLLING KAIFRONT HUSØY, KARMØY Fylkesmannen i Rogaland TIB 17/03432-002 2017/10/06
U TEK TEKNISK PLAN - PROSJEKT ADKOMSTVEG SJØENVEGEN - 15/120 M.FL. - SØKNAD OM TEKNISK GODKJENNING AV TILTAK TEKNISK PLAN - PROSJEKT ADKOMSTVEG SJØENVEGEN - 15/120 M.FL. RH Oppmåling Rune Hemnes BTH04 17/03942-004 2017/10/06
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON - UTEN LØNN HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/06
U HSE ANSKAFFELSE - UTSTYR TIL MERÅPENT BIBLIOTEK - SVAR PÅ OPPFØLGINGSSPØRSMÅL OG ETTERSENDTE DOKUMENTER Biblioteksentralen SA CBE02 17/01154-049 2017/10/06
U HSE ANSKAFFELSE - UTSTYR TIL MERÅPENT BIBLIOTEK - LIK INFORMASJON TIL BIBLIOTEK-SYSTEMER AS Bibliotek-systemer AS CBE02 17/01154-050 2017/10/06
I SEN REGULERINGSPLANER - GENERELT - AREAL- OG REGULERINGSPLANER I KOMMUNENE OG MATTILSYNET SOM HØRINGSINSTANS Mattilsynet HRA01 14/03700-012 2017/10/06
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON - UTEN LØNN HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/06
U SEN BYGNES VITENBARNEHAGE - MILJØRETTET HELSEVERN - TILBAKEMELDING - OVERSENDT DOKUMENTASJON - MILJØRETTET HELSEVERN - BYGNES VITENBARNEHAGE - Bygnes vitenbarnehage BAN01 14/04596-007 2017/10/06
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - MELDING OM TILDELING AV BOLIG BMV 16/02407-012 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/06
I SKU ELEVMAPPE - INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN OG RAPPORT OM SPESIALUNDERVISNING SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/06
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2017 - ANALYSERESULTATER - BEHANDLET DRIKKEVANN, KVALAVÅG HØYDEBASSENG - TATT DEN 14.08.2017 SLab Slab AS ETS 17/00056-066 2017/10/06
I SKU SPILLEMIDLER 2016-2018 - KVITTERING - INNSENDT SØKNAD OM SPILLEMIDLER TIL ANLEGG MYKJE FLERBRUKSHALL Kulturdepartementet OFL 16/00248-162 2017/10/06
I SKU ELEVMAPPE - INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN OG RAPPORT OM SPESIALUNDERVISNING SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/06
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2017 - ANALYSERESULTATER - BEHANDLET DRIKKEVANN, BREKKEVEGEN 100 - TATT DEN 14.08.2017 SLab Slab AS ETS 17/00056-067 2017/10/06
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2017 - ANALYSERESULTATER - UBEHANDLET DRIKKEVANN, RÅVANN BREKKE - TATT DEN 14.08.2017 SLab Slab AS ETS 17/00056-068 2017/10/06
I SKU ELEVMAPPE - INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN OG RAPPORT OM SPESIALUNDERVISNING SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/06
U TEK 3/30 OG 3/29 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER SØRENSEN, EGIL SIGMUND - 3/30 OG 3/29 - MANGLER KART SØRENSEN, EGIL SIGMUND Egil Sigmund Sørensen AMJ 17/04080-002 26 Off.l.26 2017/10/06
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2017 - ANALYSERESULTATER - BEHANDLET DRIKKEVANN , RENVANN BREKKE - TATT DEN 24.07.2017 SLab Slab AS ETS 17/00056-069 2017/10/06
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2017 - ANALYSERESULTATER - BEHANDLET DRIKKEVANN, KVALAVÅG HØYDEBASSENG - TATT DEN 24.07.2017 SLab Slab AS ETS 17/00056-070 2017/10/06
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2017 - ANALYSERESULTATER - BEHANDLET DRIKKEVANN, BREKKEVEGEN 100 - TATT DEN 18.09.2017 SLab Slab AS ETS 17/00056-071 2017/10/06
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2017 - ANALYSERESULTATER - BEHANDLET DRIKKEVANN , HAUSKEVÅGVEGEN 92B SLab Slab AS ETS 17/00056-072 2017/10/06
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2017 - ANALYSERESULTATER - BEHANDLET DRIKKEVANN , SPANNHELGELANDVEGEN - TATT DEN 25.09.2017 SLab Slab AS ETS 17/00056-073 2017/10/06
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2017 - ANALYSERESULTATER - BEHANDLET DRIKKEVANN, SPANNHELGELANDSVEGEN - TATT DEN 28.09.2017 SLab Slab AS ETS 17/00056-074 2017/10/06
I SKU ELEVMAPPE - SØKNAD OM TIMER TIL SPESIALUNDERVISNING SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/06
U SKU PERSONALMAPPE - NY ARBEIDSAVTALE BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/06
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2017 - ANALYSERESULTATER - BEHANDLET DRIKKEVANN , MOKSHEIMSTIEN 10 - TATT DEN 28.09.2017 SLab Slab AS ETS 17/00056-075 2017/10/06
I SKU ELEVMAPPE - RAPPORT SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/06
I SKU PERSONALMAPPE - INNVILGET FORLENGET UFØREPENSJON BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/06
I SKU ELEVMAPPE - ÅRSRAPPORT 2016/17 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/06
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - MELDING OM TILDELT BOLIG BMV 17/04034-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/06
I TEK 60/19 - TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD - JAKOBSEN, MAGNUS - 60/19 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD - Magnus Jakobsen LKS 17/04284-001 2017/10/06
U SEN AVALDSNES BARNEHAGE - MILJØRETTET HELSEVERN - SVAR - MILJØRETTET HELSEVERN - AVALDSNES BARNEHAGE - Avaldsnes barnehage BAN01 15/00005-004 2017/10/06
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - MELDING OM TILDELT OMSORGSBOLIG BMV 16/02515-011 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/06
I SKU ELEVMAPPE - ENKELTVEDTAK SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/06
U TEK 13/81, 97 - KOMMUNALE AVGIFTER - SVAR - GJELDER FETTUTSKILLER OG VANN- OG AVLØPSLØSNING Sesam Gatekjøkken-Drift AS ALS06 17/03165-003 2017/10/06
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - MELDING OM TILDELT OMSORGSBOLIG BMV 17/01015-010 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/06
U HSE PERSONALMAPPE - ARBEIDSAVTALE - ENDRET ARBEIDSSTED OG PROSENT JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/06
I TEK PERSONALMAPPE - MELDING OM INNVILGELSE AV ALDERSPENSJON FRA KLP BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/06
I SKU KRETSORDNING - SØKNAD OM SKOLEBYTTE GKH01 17/04289-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/06
U TEK MØTE I SAKKYNDIG TAKSTNEMND EIENDOMSSKATT DEN 16.10.2017 - SAKSPAPIRER - MØTE I SAKKYNDIG TAKSTNEMND EIENDOMSSKATT DEN 16.10.2017 Marit Samuelsen MSA 17/04276-003 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/10/06
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 17/04288-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/06
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 17/00562-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/06
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 17/04293-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/06
I SEN KIWI 611 ÅKRA SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK - KIWI 611 ÅKRA - BESTÅTT KUNNSKAPSPRØVE HERNES, ELISABETH Karmøy Kommune Sentraladministrasjon EVI1 12/00376-028 26 Off.l.26 2017/10/06
I TEK PERSONALMAPPE - AVTALE OM SENIORTILTAK IBR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/06
U HSE PERSONALMAPPE - ARBEIDSKONTRAKT - VIKARIAT JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/06
I SKU KRETSORDNING - SØKNAD OM SKOLEBYTTE GKH01 17/04291-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/06
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - MELDING OM FLYTTING - ØSTREMTUNET BMV 16/04356-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/06
I SKU KRETSORDNING - SØKNAD OM SKOLEBYTTE GKH01 17/04297-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/06
I SEN PERSONALMAPPE - ARBEIDSAVTALE GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/06
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM LEDER AV BESTILLERKONTORET - AVD. TJENESTER BARN/UNGE Anne Gro Sund JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/06
U TEK 83/164 OG 83/192 -SKEIE, MERKING AV EKSISTERENDE GRENSE - 83/164 OG 83/192 -SKEIE, MERKING AV EKSISTERENDE GRENSE Knut Harald Skeisvoll HAS 17/02962-004 2017/10/06
I TEK 123/155 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - BF02-4 - TILTAKSHAVER: BERGE SAG BYGGESAK 16/4159 - 123/155 - FERDIGMELDING RØR BYGGESAK 16/4159 Vassbakk & Stol AS ALS06 16/02170-003 2017/10/06
U TEK ENDRING AV RENOVASJONSAVGIFT - SVAR - 22/52 - SØKNAD OM ENDRING AV RENOVASJONSAVGIFT JØRGENSEN, RAGNHILD Odd Olsen ALS06 17/04236-002 2017/10/06
I TEK 86/237 - KOMMUNALE AVGIFTER - 86/237 - GJELDER VANNFORBRUK FRA KUM, HUSØY Karmsund Havn IKS ALS06 17/03164-002 2017/10/06
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM LEDER - BESTILLERKONTORET AVD. PLEIE OG OMSORG Torunn Ellingsen JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/10/06
U TEK 15/2272/0/1 - KOMMUNALE AVGIFTER - SVAR - 15/2272/0/1 - SØKNAD OM FRITAK FRA KOMMUNALE AVGIFTER Tina Hansen ALS06 17/04176-002 2017/10/06
U TEK TEKNISK PLAN - FLADABERG BARNEHAGE - FERDIGBEFARING TEKNISKE PLANER - FLADABERG BARNEHAGE Trygge Barnehager AS BTH04 17/04249-001 2017/10/06
U HSE ANSKAFFELSE - UTSTYR TIL MERÅPENT BIBLIOTEK - SVAR - SVAR FRA BIBLIOTEKSENTRALEN Biblioteksentralen SA CBE02 17/01154-053 2017/10/06
U HSE ANSKAFFELSE - UTSTYR TIL MERÅPENT BIBLIOTEK - LIK INFORMASJON TIL BIBLIOTEK-SYSTEMER AS Bibliotek-systemer AS CBE02 17/01154-055 2017/10/06