Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-204 25 Offl §25 2017/09/30
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-205 25 Offl §25 2017/09/30
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 - SØKNAD RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 BLI01 17/03222-108 25 Offl §25 2017/09/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 80 % VIKARIAT - SØKNAD AUTORISERT SYKEPLEIER 80 % FAST AGB 17/03522-006 25 Offl §25 2017/09/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER - INTERVJU RÅDGIVER AGB 17/03546-056 25 Offl §25 2017/09/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER - INTERVJU RÅDGIVER AGB 17/03546-057 25 Offl §25 2017/09/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER - INTERVJU RÅDGIVER AGB 17/03546-058 25 Offl §25 2017/09/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER - INTERVJU RÅDGIVER AGB 17/03546-059 25 Offl §25 2017/09/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER - INTERVJU RÅDGIVER AGB 17/03546-060 25 Offl §25 2017/09/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER - INTERVJU RÅDGIVER AGB 17/03546-061 25 Offl §25 2017/09/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER- 50% FAST - SØKNAD AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER- 50% FAST AGB 17/04181-002 25 Offl §25 2017/09/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER- 50% FAST - SØKNAD AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER- 50% FAST AGB 17/04181-003 25 Offl §25 2017/09/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER- 50% FAST - SØKNAD AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER- 50% FAST AGB 17/04181-004 25 Offl §25 2017/09/30
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I VORMEDAL BARNEHAGE - SØKNAD BARNEHAGELÆRER I VORMEDAL BARNEHAGE BLI01 17/03878-013 25 Offl §25 2017/09/30
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I VORMEDAL BARNEHAGE - SØKNAD BARNEHAGELÆRER I VORMEDAL BARNEHAGE BLI01 17/03878-014 25 Offl §25 2017/09/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 70% FAST STILLING - SØKNAD SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 70% FAST STILLING NFE 17/03880-010 25 Offl §25 2017/09/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50% VIKARIAT - SØKNAD AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50% VIKARIAT AGB 17/03985-015 25 Offl §25 2017/09/30
I SKU REKRUTTERINGSSAK KONSULENT ÅKREHAMN BIBLIOTEKFILIAL - SØKNAD KONSULENT ÅKREHAMN BIBLIOTEKFILIAL KHO 17/03885-021 25 Offl §25 2017/09/30
I SKU REKRUTTERINGSSAK KONSULENT ÅKREHAMN BIBLIOTEKFILIAL - SØKNAD KONSULENT ÅKREHAMN BIBLIOTEKFILIAL KHO 17/03885-022 25 Offl §25 2017/09/30
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE - SØKNAD BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE KHO 17/03935-017 25 Offl §25 2017/09/30
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER, VIKARIAT - SØKNAD LÆRERSTILLINGER, VIKARIAT BLI01 17/03887-008 25 Offl §25 2017/09/30
I SKU REKRUTTERINGSSAK BADEVAKT 27,6 % FAST - SØKNAD BADEVAKT 27,6 % FAST BLI01 17/03936-013 25 Offl §25 2017/09/30
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRER 75 % VIKARIAT - SØKNAD LÆRER 75 % VIKARIAT BLI01 17/04115-004 25 Offl §25 2017/09/30
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRER 75 % VIKARIAT - SØKNAD LÆRER 75 % VIKARIAT BLI01 17/04115-005 25 Offl §25 2017/09/30
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 3. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 15.08.17 T.O.M 14.08.18 Jette Lindeflaten Nilsen BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/30