Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 88/220, 195 - FLYPLASS SENTERET AS BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - 88/220, 195 - FLYPLASS SENTERET AS - RAPPORT ETTER BRANNTILSYN Flyplass Senteret AS TSC 12/01568-023 2017/09/29
U TEK 64/1183- LIARFJELL, STANGALAND - TILBYGG ENEBOLIG - HAGESTUE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER § 20-4 - 64/1183- TILLATELSE Odd Magne Bjørnsen EDH 17/03822-002 2017/09/29
U TEK 47/129 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - REIDAR NILSEN - 47/129 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - REIDAR NILSEN S O Lund AS MHV 17/03971-002 2017/09/29
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK OM FRITAK FRA DELER AV OPPLÆRINGEN ETTER § 2-1 I OPPLÆRINGSLOVA SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/29
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK OM DELVIS FRITAK FRA OPPLÆRINGEN ETTER § 2-1 I OPPLÆRINGSLOVEN SKOLEÅRET 2017-2018 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/29
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK OM DELVIS FRITAK FRA OPPLÆRINGSPLIKTEN ETTER § 2-1 I OPPLÆRINGSLOVEN SKOLEÅRET 2017-2018 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/29
U SKU ELEVSAK - SVAR - INNHENTING AV DOKUMENTASJON BNO Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/09/29
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - HUSLEIEKONTRAKT RBE08 17/01256-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/29
U SEN 141/203 - LITLASUND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/3377 - MELDING 141/219. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD:17/3377 Statens Kartverk Tinglysingen REK 17/03589-001 2017/09/29
U TEK 47/520 - SALVEBAKKANE, VIK. TILBYGG ENEBOLIG - HAGESTUE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 47/520 - TILLATELSE M/DISP Arne Harald Stensland EDH 17/04027-003 2017/09/29
U SKU ELEVSAK - SPØRSMÅL VEDRØRENDE ERSTATNING BNO Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/09/29
U TEK 142/761 - STORASUND - PLANERING OG MUR - RAMMETILLATELSE - 142/761 - STORASUND - PLANERING OG MUR Petter J. Rasmussen AS KIS 17/03772-003 2017/09/29
U TEK PLAN 3041 - DETALJREGULERING FOR STØLEN/EIDSBAKKENE - VA-TRASÉ - TURVEG - DEL AV 64/12 - GODKJENT 18. 9.2017 - ANNONSE - GODKJENT PLAN 3041 - DETALJREGULERING FOR STØLEN/EIDSBAKKENE - VA-TRASÉ Karmøynytt / kk-nettside MAA05 16/04772-028 2017/09/29
U TEK 119/553 - SNIKVEGEN, MYKJE - LEGGING AV NYTT VA-ANLEGG - RAMMETILLATELSE - 119/553 - SNIKVEGEN, MYKJE - LEGGING AV NYTT VA-ANLEGG Cowi AS OHA 17/03665-007 2017/09/29
U TEK PLAN 3021 - DETALJREGULERING FOR BØKELUNDEN - KOPERVIK - 58/59 MFL - GODKJENT 18. 9.2017 - ANNONSE - GODKJENT PLAN 3021 - DETALJREGULERING FOR BØKELUNDEN - KOPERVIK - 58/59 M.FL. Karmøynytt / KK-nettside MAA05 14/00662-046 2017/09/29
U TEK 142/170 - STORASUNDVEGEN, STORASUND - NYTT ANLEGG- BETONGBASSENG FOR OLJETANKER - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 142/170 - STORASUNDVEGEN, STORASUND - NYTT ANLEGG- BETONGBASSENG FOR OLJETANKER Petter J. Rasmussen AS KIS 17/03656-003 2017/09/29
U TEK 86/71 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES - NYBYGG FISKEMELFABRIKK MED ANLEGG - TILLATELSE TIL ENDRING - 86/71 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES - NYBYGG FISKEMELFABRIKK MED ANLEGG Petter J. Rasmussen AS KHM 16/04314-014 2017/09/29
U SKU PERSONALMAPPE - FORELDREPERMISJON - ENDRING AV TIDSPUNKT SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/29
U TEK 149/450 - SPANNAVEGEN, SPANNE. NYBYGG BOLIGBLOKK MED 6 BOENHETER HUS 7 - 149/450 - FERDIGATTEST HUS 7 A. Utvik AS JHE05 12/02079-011 2017/09/29
U TEK 149/450 - SPANNAVEGEN, SPANNE. NYBYGG BOLIGBLOKK MED 8 BOENHETER HUS 8 OG 9 - 149/450 - FERDIGATTEST HUS 8 OG 9 A. Utvik AS JHE05 12/02080-010 2017/09/29
U TEK GNR/BNR 149/450, SPANNAVEGEN, SPANNE. NYBYGG BOLIGBLOKK MED 8 BOENHETER HUS 10 OG 11 - GNR/BNR 149/450 - FERDIGATTEST HUS 10 OG 11 A. Utvik AS JHE05 12/02081-010 2017/09/29
I TEK PLAN 2103 - DETALJREGULERING - TURLØYPE SLETTEN/REVUR, VEAVÅGEN - UTTALELSE FRA FYLKESMANNEN - 28.09.17 PLAN 2103 - DETALJREGULERING - TURLØYPE SLETTEN/REVUR, VEAVÅGEN Fylkesmannen i Rogaland AAHO 17/00895-029 2017/09/29
I SKU KRETSORDNING - GJELDER SØKNAD OM SKOLEBYTTE GKH01 17/03958-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/29
I TEK 13/8 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HALDIS TJØSVOLL - 13/8 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HALDIS TJØSVOLL S O Lund AS MHV 17/04164-001 2017/09/29
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 47/175 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Eskild Kvala AS GEL 17/00012-479 2017/09/29
I TEK TEKNISK PLAN FOR SPANNADALEN, NY INFRASTRUKTUR - NORHEIM HANDELSPARK AS - REFERAT FRA BYGGEMØTE 11 - DATO: 11.09.17 TEKNISK PLAN FOR SPANNADALEN, NY INFRASTRUKTUR - NORHEIM HANDELSPARK AS Børseth Rådgivning AS BTH04 16/04830-025 2017/09/29
I TEK 79/170 - VIGSNES GRUBEOMRÅDE BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - OVERSENDER RAPPORT PÅ SPRINKLERANLEGG M.M. 79/170 - VIGSNES GRUBEOMRÅDE Stiftelsen Vigsnes Grubeområde JHN 12/01102-011 2017/09/29
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDERE BESTILLERKONTORET 2X100% - TILBUD AVDELINGSLEDERE BESTILLERKONTORET 2X100% HGR 17/03073-019 25 Offl §25 2017/09/29
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDERE BESTILLERKONTORET 2X100% - ARBEIDSAVTALE AVDELINGSLEDERE BESTILLERKONTORET 2X100% HGR 17/03073-020 25 Offl §25 2017/09/29
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDERE BESTILLERKONTORET 2X100% - TILBUD AVDELINGSLEDERE BESTILLERKONTORET 2X100% HGR 17/03073-021 25 Offl §25 2017/09/29
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDERE BESTILLERKONTORET 2X100% - ARBEIDSAVTALE AVDELINGSLEDERE BESTILLERKONTORET 2X100% HGR 17/03073-022 25 Offl §25 2017/09/29
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-201 25 Offl §25 2017/09/29
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-202 25 Offl §25 2017/09/29
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-203 25 Offl §25 2017/09/29
U HSE REKRUTTERINGSSAK INTERN UTLYSING - FAGARBEIDER FAST 78% - TILBUD INTERN UTLYSING - FAGARBEIDER FAST 78% MSTA 17/03664-016 25 Offl §25 2017/09/29
U HSE REKRUTTERINGSSAK INTERN UTLYSING - FAGARBEIDER FAST 78% - ARBEIDSAVTALE INTERN UTLYSING - FAGARBEIDER FAST 78% MSTA 17/03664-017 25 Offl §25 2017/09/29
U HSE REKRUTTERINGSSAK INTERN UTLYSING - FAGARBEIDER FAST 78% - TRUKKET INTERN UTLYSING - FAGARBEIDER FAST 78% MSTA 17/03664-018 25 Offl §25 2017/09/29
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I VORMEDAL BARNEHAGE - SØKNAD BARNEHAGELÆRER I VORMEDAL BARNEHAGE BLI01 17/03878-012 25 Offl §25 2017/09/29
I SKU REKRUTTERINGSSAK PEDAGOGISK LEDER I VEA BARNEHAGE - SØKNAD PEDAGOGISK LEDER I VEA BARNEHAGE KHO 17/03879-012 25 Offl §25 2017/09/29
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 75% VIKARIAT - SØKNAD AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 75% VIKARIAT ARO07 17/03984-017 25 Offl §25 2017/09/29
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 75% VIKARIAT - SØKNAD AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 75% VIKARIAT ARO07 17/03984-018 25 Offl §25 2017/09/29
I SKU REKRUTTERINGSSAK PROGRAMRÅDGIVER, 100 % VIKARIAT - SØKNAD PROGRAMRÅDGIVER, 100 % VIKARIAT BLI01 17/03796-015 25 Offl §25 2017/09/29
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGESJEF - SØKNAD BARNEHAGESJEF BLI01 17/03882-006 25 Offl §25 2017/09/29
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGESJEF - SØKNAD BARNEHAGESJEF BLI01 17/03882-007 25 Offl §25 2017/09/29
I SKU REKRUTTERINGSSAK KONSULENT ÅKREHAMN BIBLIOTEKFILIAL - SØKNAD KONSULENT ÅKREHAMN BIBLIOTEKFILIAL KHO 17/03885-020 25 Offl §25 2017/09/29
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 100% FAST STILLING - SØKNAD AUTORISERT SYKEPLEIER 100% FAST STILLING ARO07 17/03886-004 25 Offl §25 2017/09/29
I SKU REKRUTTERINGSSAK BADEVAKT 27,6 % FAST - SØKNAD BADEVAKT 27,6 % FAST BLI01 17/03936-012 25 Offl §25 2017/09/29
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRER 75 % VIKARIAT - SØKNAD LÆRER 75 % VIKARIAT BLI01 17/04115-003 25 Offl §25 2017/09/29
I TEK GRAVESØKNAD - OSNESVEGEN 6, TORVASTAD - LOGGBOK - ARBEIDSVARSLING Hs Entreprenør & Eiendom AS KSU01 17/02446-004 2017/09/29
I TEK AVFALLSHÅNDTERING - HAVNER - TILBAKEMELDING - GJELDER REVISJON AV AVFALLSPLAN 2017 Røyksund Båtforenng MHV 14/02320-032 2017/09/29
I TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - - TILBAKEMELDING - GJELDER INNSYN Husøyveien 165 AS MSA 15/02054-128 2017/09/29
U TEK 119/553 - SNIKVEGEN, MYKJE - LEGGING AV NYTT VA-ANLEGG - 119/553 - IGANGSETTINGSTILLATELSE - FASE 1 Cowi AS JKV 17/03665-009 2017/09/29
I TEK 131/1 - HUSDYRGJØDSEL - 131/1 - SØKNAD OM UTSTATT FRIST FOR SPREDNING AV HUSDYRGJØDSEL Tor Asle Grønningen LKS 17/04165-001 2017/09/29
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - SKRIFTLIG PLAN I FORBINDELSE MED BRUDD PÅ § 9A SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/29
U TEK OVERFØRING AV STARTLÅN TIL NY BOLIG - SVAR - SØKNAD OM OVERFØRING AV STARTLÅN TIL NY BOLIG RBE08 17/03982-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/29
I TEK TEKNISK PLAN FOR SPANNATOPPEN BOLIGOMRÅDE - REFERAT FRA BYGGEMØTE NR. 10 OG FRAMDRIFTSPLAN TEKNISK PLAN FOR SPANNATOPPEN BOLIGOMRÅDE Block Watne AS BTH04 15/04907-024 2017/09/29
I SKU KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2017 - 2020 - INNSPILL TIL KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - 28.09.17 Karmøy idrettsråd OFL 16/00556-028 2017/09/29
I TEK 72/53 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ODDBJØRN DANKEL - 72/53 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ODDBJØRN DANKEL Vedavågen Rør AS MHV 17/04172-001 2017/09/29
I TEK 15/91 - ZOAR - ÅKREHAMN BEDEHUS - BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - TILBAKEMELDING ETTER TILSYNSRAPPORT 15/91 - ZOAR - ÅKREHAMN BEDEHUS - Zoar-Åkrehamn Bedehus TEA01 12/01469-012 2017/09/29
I TEK PLAN 1005 - DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV47, KIRKELEITE - SKUDENES UNGDOMSSKOLE - GODKJENT 19.03.2018 - OVERSENDING AV PLAN FOR BEHANDLING I MEDHOLD AV § 12-10 OG § 12-11 I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN PLAN 1005 - OMRÅDEREGULERING FOR G/S-VEG LANGS FV 47, KIRKELEITE - SKUDENES UNGDOMSSKOLE - Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted MAA05 11/02476-009 2017/09/29
I TEK PLAN 2088 - DETALJREGULERING FOR TANGEN - 8/2 M.FL. GODKJENT 19.3.2018 - UTTALELSE FRA DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING - 28.09.17 PLAN 2088 - DETALJREGULERING FOR TANGEN - 8/2 M.FL. Direktoratet for mineralforvaltning MAA05 15/03425-020 2017/09/29
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - SVAR - GJELDER SØKNAD OM FRITAK FOR KOMMUNALE AVGIFTER ALS06 13/03180-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/29
U TEK PERSONALMAPPE - MELDING OM UTBETALING AV FLEKSITID IBR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/29
I TEK 64/1252 - FRITAK FOR FEIEAVGIFT - 64/1252 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT Aud Lilly Haaland GBV 17/04166-001 2017/09/29
U TEK ARBEIDSTIDER GENERELT - PROTOKOLL OVERTIDSBRUK 2017, BRANNVESENET TEKNISK ETAT Mæland Svein Inge Fagforbundet RLO01 12/05333-007 2017/09/29
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM ASSISTENT VED TOMASVEGEN 16 Kirsten Hellestræ Håstø RLA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/29
I SEN PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL BHT HONORAR GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/29
I TEK VORMEDAL UNGDOMSSKOLE - REHABILITERING OG NYTT TILBYGG - GARANTI - LEVERING AV HEISER VORMEDAL UNGDOMSSKOLE Sparebanken Sør BKE 17/00512-078 2017/09/29
U TEK 5/118 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD;17/1030 - 5/470 - UNDERRETTING ETTER SAMMENSLÅING Johan Nyland JHE 17/01427-027 2017/09/29
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - TAR I MOT STILLING SOM FAGARBEIDER Liv Judith Jakobsen Hansen ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/29
I TEK 15/2272/0/1 - KOMMUNALE AVGIFTER - 15/2272/0/1 - SØKNAD OM FRITAK FRA KOMMUNALE AVGIFTER Tina Hansen ALS06 17/04176-001 2017/09/29
U TEK 66/165 - AUSTREIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/874 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 66/165 I KARMØY KOMMUNE Fredriksen Kjartan XXI 17/03625-001 2017/09/29
U TEK 66/165 - AUSTREIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/874 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 66/165 I KARMØY KOMMUNE Saur Karoline Romestrand XXI 17/03625-002 2017/09/29
U TEK 66/165 - AUSTREIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/874 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 66/165 I KARMØY KOMMUNE Kristiansen Hilde S XXI 17/03625-003 2017/09/29
U TEK 66/165 - AUSTREIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/874 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 66/165 I KARMØY KOMMUNE Kristiansen Tore XXI 17/03625-004 2017/09/29
U TEK 66/165 - AUSTREIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/874 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 66/165 I KARMØY KOMMUNE Fredriksen Kjartan XXI 17/03625-005 2017/09/29
U TEK 66/165 - AUSTREIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/874 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 66/165 I KARMØY KOMMUNE Saur Karoline Romestrand XXI 17/03625-006 2017/09/29
U TEK 66/165 - AUSTREIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/874 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 66/165 I KARMØY KOMMUNE Høvring Torleif XXI 17/03625-007 2017/09/29
U TEK 66/165 - AUSTREIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/874 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 66/165 I KARMØY KOMMUNE Høvring Torleif XXI 17/03625-008 2017/09/29
I TEK EIENDOMSSKATT - TAKSERING AV HYDROS PILOTPROSJEKT - VEDRØRENDE KLAGE PÅ EIENDOMSSSKATT - HYDRO ALUMINIUM AS Advokatfirmaet Hjort DA JMJ03 17/00261-020 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/09/29
I TEK 24/1 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM FERKINGSTAD, OLE JACOB KVILHAUG - 24/1 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM FERKINGSTAD, OLE JACOB KVILHAUG Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS BJP01 17/04173-001 26 Off.l.26 2017/09/29
I TEK 24/1 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM FERKINGSTAD, CHRISTINA EVITA OLSEN - 24/1 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM FERKINGSTAD, CHRISTINA EVITA OLSEN Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS BJP01 17/04174-001 26 Off.l.26 2017/09/29
I SEN LEDSAGERBEVIS - FUNKSJONSHEMMEDE - SØKNAD OM LEDSAGERBEVIS FOR FUNKSJONSHEMMEDE TVI 17/04175-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/29
I TEK 148/873 - HAUGALAND EIENDOM BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - OVERSENDER DOKUMENTASJON - LUKKING AV AVVIK 148/873 - HAUGALAND EIENDOM Bård Langelandsvik TSC 12/01180-030 2017/09/29
U SEN 21/119 - SANDHØLVEGEN, STAVA - NYBYGG TOMANNSBOLIG, CARPORTER OG BODER - 21/119 - SANDHØLVEGEN, STAVA - NYBYGG TOMANNSBOLIG, CARPORTER OG BODER - KLAGEBEHANDLING. MELDING OM BEFARING ENDRING AV TIDSPUNKT Malvin Varne AS EDA 17/01285-013 2017/09/29
U SEN 70/17 - REVURVEGEN, YTRE EIDE - FORSTØTNINGSMUR OG NYBYGG BOD - 70/17 - REVURVEGEN, YTRE EIDE - FORSTØTNINGSMUR OG NYBYGG BOD - MELDING OM BEFARING. ENDRING AV TIDSPUNKT Ktv Bygg AS EDA 16/03764-016 2017/09/29
U TEK 15/91 - ZOAR - ÅKREHAMN BEDEHUS - BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - SVAR - TILBAKEMELDING ETTER TILSYNSRAPPORT - 15/91 - ZOAR - ÅKREHAMN BEDEHUS Zoar-Åkrehamn Bedehus TEA01 12/01469-013 2017/09/29
I SEN COOP PRIX AVALDSNES SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK - MELDING OM ENDRING I EIERFORHOLD I FORHOLD TIL SALGSBEVILLING GITT TIL NORSK BUTIKKDRIFT AS Norsk Butikkdrift AS EVI1 12/01560-043 2017/09/29
I TEK PLAN 3004-2 - REGULERINGSPLAN FOR RUNDKJØRING PÅ BYGNES - ENDRING - GODKJENT 7.12.2017 - MERKNADER FRA HAUGALAND KRAFT NETT AS - 29.09.17 PLAN 3004-2 - REGULERINGSPLAN FOR RUNDKJØRING PÅ BYGNES - ENDRING Haugaland Kraft Nett AS MAA05 16/05003-016 2017/09/29
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - FRIVILLIG AVTALETREKK LEI 16/04537-262 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/29
U SEN PLAN 1018 - DETALJREGULERING FOR LAHAMMARODDEN ØST - 57/300, 694 GODKJENT 19.3.2018 - PLAN 1018 - DETALJREGULERING FOR LAHAMMARODDEN ØST - 57/300, 694 - MELDING OM BEFARING. ENDRING AV TIDSPUNKT. Noralf Kallesten EDA 15/03639-031 2017/09/29
U TEK 141/183 - STORASUNDVEGEN, LITLASUND, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/2277 - 141/138 OG 141/217 - MANGEL PÅ SAMMENSLÅING Gunnar-Morten Areklett HAS 17/02478-017 2017/09/29
I HSE TILLEGGSSAK - OPPDATERT LISTE MSTA Fo Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/29
I HSE PERSONALMAPPE - INNFRIELSE AV KRAV MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/29
I HSE PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV STILLING VED TØKJEMYR AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/29
U TEK 131/1 - HUSDYRGJØDSEL - SVAR - 131/1 - SØKNAD OM FORLENGELSE AV FRIST FOR UTKJØRING AV HUSDYRGJØDSEL PÅ GNR. 131, BNR. 1 -TOR ASLE GRØNNINGEN Tor Asle Grønningen LKS 17/04165-002 2017/09/29
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 25.09.17 T.O.M 25.09.18 Maria Gaard ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/29
I TEK 143/2 - HUSDYRGJØDSEL AASE, ARNE EDVARD - 143/2 - SØKNAD OM UTSETTELSE AV UTKJØRING AV HUSDYRGJØDSEL Arne Edvard Gunnarshaug Aase LKS 17/04180-001 2017/09/29
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON VED FØDSEL HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/29
I HSE PERSONALMAPPE - AVTALE OM SENIORTILTAK - NY ORDNING FRA 2015 HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/29
U TEK 143/2 - HUSDYRGJØDSEL AASE, ARNE EDVARD - SVAR - 143/2 - SØKNAD OM FORLENGELSE AV FRIST FOR UTKJØRING AV HUSDYRGJØDSEL PÅ GNR. 143, BNR. 2 - ARNE EDVARD AASE Arne Edvard Gunnarshaug Aase LKS 17/04180-002 2017/09/29
U HSE PERSONALMAPPE - MELDING OM ENDRING AV LØNN MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/29
U TEK STARTLÅN - AVSLAG - SØKNAD OM STARTLÅN RBE08 17/03869-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/29
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM SEKRETÆR VED BARNEVERNSTJENESTEN Gerd Elisabeth Simonsen MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/29
U TEK 40/21 - KVEDNAVEGEN, NEDRE RISDAL - STØTTEMUR - 40/21 - KVEDNAVEGEN, NEDRE RISDAL - MANGELFULL SØKNAD Skude Mur AS KHM 17/04081-002 2017/09/29
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM ASSISTENT VED SKUDENES BBH Marita Markhus Tveit HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/29
U TEK STARTLÅN - AVSLAG - SØKNAD OM STARTLÅN RBE08 17/03929-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/29
U SKU PERSONALMAPPE - PERSONALMELDING - ENDRING LØNN GKH01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/29
U TEK STARTLÅN - AVSLAG - SØKNAD OM STARTLÅN RBE08 17/03968-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/29
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM ASSISTENT VED SKUDENES BBH Astrid Birkeland AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/29
I SEN PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM ASSISTENT VED HJEMMETJENESTEN NORD Karl Terje Jensen MRH01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/29
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 14/03243-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/29
U HSE ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE - KABEL-TV BU- OG BEHANDLINGSHEIMER - OPPSIGELSE AV AVTALEN Get AS CBE02 12/04268-004 2017/09/29
U TEK 15/2443 - JORUNDVEGEN, ÅKRA - NYBYGG ENEBOLIG - 15/2443 - JORUNDVEGEN, ÅKRA - VARSEL OM OMGJØRING AV VEDTAK Garvik Prosjekt AS IGR 17/01281-015 2017/09/29
U HSE AVTALE OM DEKNINGSKJØP AV TV SIGNALER VED BEHOV - AVTALE OM DEKNINGSKJØP AV TV SIGNALER VED BEHOV Get AS CBE02 17/04177-001 2017/09/29