Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 120/81 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - TORE MARTINSE OG TORIL SØFTELAND SÆBØ - SVAR - 120/81 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - TORE MARTINSE OG TORIL SØFTELAND SÆBØ Rørlegger Geir Sirnes AS ALS06 17/02899-002 2017/09/28
U TEK 15/2463 - ÅKRA - NYBYGG NAUST - RAMMETILLATELSE - 15/60 OG 15/75 - ÅKRA - NYBYGG NAUST I K Gabrielsen IGR 17/03076-008 2017/09/28
U TEK 145/69 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JON INGE ØVREBØ - 145/6 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JON INGE ØVREBØ Storesund Rør AS MHV 17/03399-002 2017/09/28
U TEK 19/30 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - LARS FAGERLAND - 19/30 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - LARS FAGERLAND S O Lund AS MHV 17/03383-002 2017/09/28
U TEK 19/69 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - TROND MORTEN LIKNES - 19/69 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - TROND MORTEN LIKNES Khv AS MHV 17/02846-002 2017/09/28
U TEK 68/48 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: DALE BYGGESAK: 16/1875 - 68/48 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: DALE BYGGESAK: 16/1875 Karmøy Rørteknikk AS MHV 17/03773-002 2017/09/28
U TEK 15/2443 - JORUNDVEGEN, ÅKRA - NYBYGG ENEBOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 15/2443 - JORUNDVEGEN, ÅKRA - NYBYGG ENEBOLIG Garvik Prosjekt AS IGR 17/01281-013 2017/09/28
U TEK 17/19 - KONSESJON - SØKER: NILS MAGNE JAKOBSEN - DELEGERT VEDTAK - 17/19 - SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - SØKER: NILS MAGNE JAKOBSEN Jakobsen Nils Magne BJP01 17/04066-002 2017/09/28
U TEK 88/62 OG 88/70 - NYGÅRDVEGEN, SØNDRE VELDE - OPPARBEIDELSE AV NY AVKJØRSEL OG STØYSKJERM - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 88/62 OG 88/70 - NYGÅRDVEGEN, SØNDRE VELDE - OPPARBEIDELSE AV NY AVKJØRSEL OG STØYSKJERM Øygarden Eiendom AS KHM 17/03731-003 2017/09/28
U TEK 140/157 - SVEVEGEN, OSNES - NYBYGG BOD - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER § 20-4 - 140/157 - TILLATELSE Johnny Jansen EDH 17/04031-002 2017/09/28
U TEK 56/2 - GODKJENNING AV PLAN FOR NYDYRKING TILTAKSHAVER: ELIN SNØRTELAND SØRENSEN OG KJELL TORE AARESTAD - 56/2 - GODKJENNING AV PLAN FOR NYDYRKING Elin Snørteland Sørensen HHU 17/01001-008 2017/09/28
I TEK 106/31 - FOSNANES - ETABLERING AV FLYTEBRYGGE - 106/31 - (KOPIMOTTAKER) TILLATELSE TIL ETABLERING AV FLYTEBRYGGE Karmsund Havn IKS KMY 16/01061-011 2017/09/28
I TEK 38/213 - SYRE - UTVIDELSE OG OPPGRADERING AV KAI/BRYGGE - 38/213 - (KOPIMOTTAKER) TILLATELSE TIL UTVIDELSE OG OPPGRADERING AV KAI/BRYGGE Karmsund Havn IKS KHM 17/04147-001 2017/09/28
U HSE PERSONALMAPPE - VEDR. TILBAKEBETALING AV LØNN PÅ GRUNN AV MANGLENDE SYKEPENGERETTIGHETER MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/28
I TEK 2/116 - KVARTNESVEGEN, SÆVIK - SØKNAD OM DISPENSASJON - 2/116 - PÅMINNELSE OG KLARGJØRING FRA FYLKESRÅDMANNEN Rogaland Fylkeskommune, Kulturseksjonen GTH 16/03178-021 2017/09/28
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2018 - 63/98 - MONTERT BIOVAC MINIRENSEANLEGG - TRENGER ÅRLIG TØMMING Biovac Environmental Technology AS ALS06 17/00073-036 2017/09/28
I TEK 141/186 - FAGERVOLLVEGEN, LITLASUND - NYBYGG ENEBOLIG - 141/186 - SØKNAD OM FERDIGATTEST OG ENDRING AV ANSVARSRETT Hus28 AS KMY 16/05166-010 2017/09/28
I TEK 64/1561 OG 64/1562 - KALVATRETUNET, STANGALAND - RIVING BOLIG, NYBYGG REKKEHUS 3, 4, 5 OG LEDNINGSANLEGG (OMRÅDE BK1) - 64/130 - SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE OLAF SIQVELANDSVEG 4 Eskild Kvala AS JHE05 16/02053-013 2017/09/28
I TEK 64/1563, 64/1564, 64/1565 - KALVATRETUNET, STANGALAND - NYBYGG REKKEHUS MED 3 BOLIGER - OMRÅDE BK2 - 64/130 - SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Eskild Kvala AS JHE05 16/02120-015 2017/09/28
I TEK 64/1559 OG 64/1560 - KALVATRETUNET, STANGALAND - NYBYGG REKKEHUS MED 2 BOLIGER - OMRÅDE BK3 - 64/164 - SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTTILLATELSE Eskild Kvala AS JHE05 16/02123-013 2017/09/28
I TEK 58/142 - HOVEDGATEN, KOPERVIK - TILBYGG TANNLEGEKONTOR - 58/142 - REDEGJØRELSE Eskild Kvala AS KIS 17/03250-004 2017/09/28
I TEK 64/1557 OG 64/1558 - STANGALAND - RIVING BOLIG, OPPARBEIDELSE AV PARKERING, VEG OG ANLEGG OG NYBYGG REKKEHUS MED 2 BOLIGER OMRÅDE BK4 - 64/164 - SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE OMRÅDE BK4 Eskild Kvala AS JHE05 16/02124-022 2017/09/28
U TEK 16/70 - MEDHAUG. PÅBYGG BOLIG OG BRUKSENDRING KJELLER - 16/70 - FERDIGATTEST - PÅBYGG BOLIG OG BRUKSENDRING KJELLER Kenneth Walland JKV 17/00726-004 2017/09/28
U TEK 5/8 - VEA SJOARVEG, VEA, REHABILITERING/UTVIDELSE AV BRYGGE/KAI - 5/8 - VEA SJOARVEG, VEA, REHABILITERING/UTVIDELSE AV BRYGGE/KAI Fylkesmannen i Rogaland IGR 17/03492-004 2017/09/28
I TEK 64/1551, 64/1552, 64/1553, 64/1554, 64/1555 OG 64/1556 - STANGALAND - NYBYGG REKKEHUS MED 6 BOLIGER - OMRÅDE BK5 - 64/164 - SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Eskild Kvala AS JHE05 16/02127-011 2017/09/28
I TEK 15/402 - SJØENVEGEN, ÅKRA - NYBYGG ENEBOLIG - 15/402 - (KOPIMOTTAKER) TILLATELSE TIL ETABLERING AV KAI Karmsund Havn IKS IGR 14/02015-024 2017/09/28
I TEK 15/287 - SJØENVEGEN, ÅKRA, SØKNAD OM KAIANLEGG - 15/287 - (KOPIMOTTAKER) TILLATELSE TIL ETABLERING AV KAI Karmsund Havn IKS IGR 17/03626-003 2017/09/28
I TEK 1/36 - OSPØY, VEDØY, ETABLERING AV KAIANLEGG - 1/36 - (KOPIMOTTAKER) TILLATELSE TIL ETABLERING AV KAI Karmsund Havn IKS IGR 17/03280-003 2017/09/28
I TEK 86/83 - AVALDSNES - RIVING AV BYGG OG UTVIDELSE AV KAI - 86/83 - AVALDSNES - RIVING AV BYGG OG UTVIDELSE AV KAI Petter J. Rasmussen AS KHM 17/04135-002 2017/09/28
I TEK 5/573 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/4356 - 5/573 - REDEGJØRELSE MANGLER Eskild Kvala AS EDH 17/04043-004 2017/09/28
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 5. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 02.09.17 T.O.M 01.09.18 Amanda Christine Mannes MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/28
I SKU PERSONALMAPPE - ATTESTER / VITNEMÅL TIL TILKALLINGSAVTALE Helen Hendry BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/28
I TEK 15/764 - RINDAVEGEN, ÅKRA - NYBYGG LAV BOLIGBLOKK - 15/764 - VEDR BYGGETILSYN - ANMODNING OM BRUKSTILLATELSE Hans J Rasmussen AS JKV 15/04897-020 2017/09/28
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-199 25 Offl §25 2017/09/28
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-200 25 Offl §25 2017/09/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT ERGOTERAPEUT 76,76% STILLING - TILBUD AUTORISERT ERGOTERAPEUT 76,76% STILLING HGR 17/03520-029 25 Offl §25 2017/09/28
I HSE TILSEGN OM STØNAD TIL 269243 - UTVIKLING AV BOLIG FOR VANSKELIGSTILTE GJENNOM BRUKERMEDVIRKNING PROSJEKTNUMMER 269243 - MOTTATT UNDERSKREVET AVTALE PROSJEKTNUMMER 269243 Husbanken SGJ 17/00824-004 2017/09/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT ERGOTERAPEUT 76,76% STILLING - ARBEIDSAVTALE AUTORISERT ERGOTERAPEUT 76,76% STILLING HGR 17/03520-030 25 Offl §25 2017/09/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT ERGOTERAPEUT 76,76% STILLING - TRUKKET AUTORISERT ERGOTERAPEUT 76,76% STILLING HGR 17/03520-031 25 Offl §25 2017/09/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER 100 % FAST VED AVLASTNINGSAVDELINGEN - SØKNAD AVDELINGSLEDER 100 % FAST VED AVLASTNINGSAVDELINGEN JBR04 17/03609-006 25 Offl §25 2017/09/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER 100 % FAST VED AVLASTNINGSAVDELINGEN - SØKNAD AVDELINGSLEDER 100 % FAST VED AVLASTNINGSAVDELINGEN JBR04 17/03609-007 25 Offl §25 2017/09/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER 100 % FAST VED AVLASTNINGSAVDELINGEN - SØKNAD AVDELINGSLEDER 100 % FAST VED AVLASTNINGSAVDELINGEN JBR04 17/03609-008 25 Offl §25 2017/09/28
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I VORMEDAL BARNEHAGE - SØKNAD BARNEHAGELÆRER I VORMEDAL BARNEHAGE BLI01 17/03878-011 25 Offl §25 2017/09/28
I SKU REKRUTTERINGSSAK PEDAGOGISK LEDER I VEA BARNEHAGE - SØKNAD PEDAGOGISK LEDER I VEA BARNEHAGE KHO 17/03879-011 25 Offl §25 2017/09/28
I SKU REKRUTTERINGSSAK PROGRAMRÅDGIVER, 100 % VIKARIAT - SØKNAD PROGRAMRÅDGIVER, 100 % VIKARIAT BLI01 17/03796-013 25 Offl §25 2017/09/28
I SKU REKRUTTERINGSSAK PROGRAMRÅDGIVER, 100 % VIKARIAT - SØKNAD PROGRAMRÅDGIVER, 100 % VIKARIAT BLI01 17/03796-014 25 Offl §25 2017/09/28
I SKU REKRUTTERINGSSAK KONSULENT ÅKREHAMN BIBLIOTEKFILIAL - SØKNAD KONSULENT ÅKREHAMN BIBLIOTEKFILIAL KHO 17/03885-017 25 Offl §25 2017/09/28
I SKU REKRUTTERINGSSAK KONSULENT ÅKREHAMN BIBLIOTEKFILIAL - SØKNAD KONSULENT ÅKREHAMN BIBLIOTEKFILIAL KHO 17/03885-018 25 Offl §25 2017/09/28
I SKU REKRUTTERINGSSAK KONSULENT ÅKREHAMN BIBLIOTEKFILIAL - SØKNAD KONSULENT ÅKREHAMN BIBLIOTEKFILIAL KHO 17/03885-019 25 Offl §25 2017/09/28
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE - SØKNAD BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE KHO 17/03935-016 25 Offl §25 2017/09/28
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 05.09.17 T.O.M 31.07.18 Bodil Hagen BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/28
I SKU PERSONALMAPPE - ATTESTER / VITNEMÅL TIL TILKALLINGSAVTALE Bodil Hagen BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/28
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 15/537 - BESTILLING AV NABOLISTE - SØKNAD Edb-Tjenester Norge Limited GEL 17/00012-476 2017/09/28
I HSE TILSEGN OM STØNAD TIL 269243 - UTVIKLING AV BOLIG FOR VANSKELIGSTILTE GJENNOM BRUKERMEDVIRKNING PROSJEKTNUMMER 269243 - UNDERSKREVET AVTALE MELLOM KARMØY KOMMUNE OG SNØHETTA PROSJEKTNUMMER 269243 Snøhetta Oslo AS SGJ 17/00824-005 2017/09/28
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 12.09.17 T.O.M 31.07.18 Janice Reiersen BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/28
I SKU PERSONALMAPPE - ATTESTER / VITNEMÅL TIL TILKALLINGSAVTALE Sonja Nilsine Thingbø BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/28
I SKU FORSKNINGS-OG UTGRAVINGSPROSJEKT PÅ AVALDSNES - UNDERTEGNET KONTRAKT - KARMØY KOMMUNE OG KULTURHISTORISK MUSEUM, UIO KONGSGÅRDPROSJEKTET, FORLENGELSE AV UTGRAVINGENE Universitetet i Oslo JAH 12/00173-051 2017/09/28
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 22.09.17 T.O.M 21.09.18 Alfred Førre Bringedal BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/28
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN RBE08 17/04145-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/28
U HSE PERSONALMAPPE - REFERAT FRA DIALOGMØTE LKN Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/28
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 29.08.17 T.O.M 28.08.18 Marie Hemnes Johannessen BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/28
U TEK STARTLÅN - TILSAGN - STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING - FORHÅNDSGODKJENNING RBE08 17/03491-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/28
U TEK 119/553 - SNIKVEGEN, MYKJE - LEGGING AV NYTT VA-ANLEGG - FORELØPIG SVAR - 119/553 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE FASE 1 Cowi AS JKV 17/03665-006 2017/09/28
U SKU ANSKAFFELSE - APPLIKASJON SKUDENESHAVN - ANSKAFFELSE - APPLIKASJON SKUDENESHAVN Utviklerne AS AAL 17/03852-004 2017/09/28
I TEK 119/553 - SNIKVEGEN, MYKJE - LEGGING AV NYTT VA-ANLEGG - 119/553 - ERKLÆRING OM ANSVARSRETT Karmøy Kommune Teknisk Etat OHA 17/03665-008 2017/09/28
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 17/04148-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/28
I TEK 142/761 - STORASUND - PLANERING OG MUR - 142/761 - SØKNAD OM DISPENSASJON Petter J. Rasmussen AS KIS 17/03772-002 2017/09/28
I TEK 1/14 - PORSHOLMEN, VEDØY - NYBYGG SJØHUS/LAGER - PROSJEKT 4 - 1/14 - KLAGE PÅ BEHANDLINGSGEBYR - FAKTURANUMMER: 3053559 Porsholmen Utbygging AS GTH 16/00304-024 2017/09/28
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/28
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 142/790 - BESTILLING AV NABOLISTE Garvik Prosjekt AS GEL 17/00012-477 2017/09/28
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 148/969 OG 149/24, 322, 323 - BESTILLING AV NABOLISTE Garvik Prosjekt AS GEL 17/00012-478 2017/09/28
I TEK 119/3 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM MYGE, ØYSTEIN - 119/3 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM MYGE, ØYSTEIN Øistein Myge BJP01 17/04149-001 26 Off.l.26 2017/09/28
U TEK 58/130 - KOPERVIK - BEGJÆRING OM RESEKSJONERING - 58/130 - RETTING AV MANGLER Kartverket Tinglysing HAS 17/02467-004 2017/09/28
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET 2. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.08.17 T.O.M 31.08.23 Kirsten Pauline Gjersvik Tjøsvoll BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/28
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM FAGARBEIDER VED ÅKRA BBH Tove Mette Pedersen Haga AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/28
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - AVSLAG PÅ SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 17/03993-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/28
U TEK 58/345 - KOPERVIK - BEGJÆRING OM SEKSJONERING - 58/345 - KOPERVIK - BEGJÆRING OM SEKSJONERING Garvik Tomteutvikling AS IGR 17/03816-002 2017/09/28
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 12.09.17 T.O.M 31.07.18 Lene Ånensen Heng BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/28
I TEK 70/2 - HUSDYRGJØDSEL BREKKÅ, OTTAR - SØKNAD OM UTSATT FRIST FOR SPREDNING AV HUSDYRGJØDSEL BREKKÅ, OTTAR Ottar Brekkå LKS 17/04151-001 2017/09/28
I SKU ELEVMAPPE - REFUSJONSKRAV - GRUNNSKOLEUNDERVISNING VÅR 2017 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/28
I SKU PERSONALMAPPE - ATTESTER / VITNEMÅL TIL TILKALLINGSAVTALE Lene Ånensen Heng BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/28
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 14.09.17 T.O.M 13.09.18 David Olsen Tveit BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/28
U HSE PERSONALMAPPE - TILBUD OM VIKARIAT SOM SEKRETÆR MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/28
I SKU PERSONALMAPPE - ATTESTER / VITNEMÅL TIL TILKALLINGSAVTALE David Olsen Tveit BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/28
I SKU PRIVATSKOLER - REFUSJON FOR SPESIALUNDERVISNING - SØKNAD OM REFUSJON AV TIMER TIL SPESIALUNDERVISNING 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/28
U TEK 21/16,17 OG 21 - KRAV OM RETTING I EIENDOMSKARTET, MATRIKKELEN - 21/16,17 OG 21 - ORIENTERING OM ENDRET FRIST FOR TILBAKEMELDING Tone Lise Jakobsen AMJ 17/03940-003 2017/09/28
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR: AVSLAG I FORBINDELSE MED SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 14/01253-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/28
U TEK 33/46 - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 33/46 - BREV TIL IKKE MØTT PART SAK 17/3540 Knut Jørgen Opheim XXI 17/03540-006 2017/09/28
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 17/04114-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/28
I SKU ELEVMAPPE - ENKELTVEDTAK OM FRITAK FRA KOMPETANSEMÅL SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/28
I HSE PERSONALMAPPE - EGENERKLÆRING HELSE Kotchakorn Kvilhaugsvik ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/28
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 17/00748-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/28
U TEK 149/450 - SPANNAVEGEN, SPANNE. NYBYGG BOLIGBLOKK MED 6 BOENHETER HUS 4 - 149/450 - FERDIGATTEST HUS 4 A Utvik AS JHE05 12/02076-012 2017/09/28
U TEK VA-LEDNINGER I SNIKVEGEN - KONTRAKTSMØTE - VA-LEDNINGER I SNIKVEGEN Vassbakk & Stol AS HDO 17/03760-005 2017/09/28
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/28
U HSE PERSONALMAPPE - INNKALLING TIL SAMTALE JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/28
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 25.09.17 T.O.M 31.07.18 Alf Harry Øygarden BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/28
U TEK 149/450 - SPANNAVEGEN, SPANNE. NYBYGG BOLIGBLOKK MED 6 BOENHETER HUS 5 - 149/450 - FERDIGATTEST HUS 5 A. Utvik AS JHE05 12/02077-011 2017/09/28
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 12/02372-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/28
U TEK PERSONALMAPPE - 25% STILLING SOM VTA VED VAR-AVDELINGEN BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/28
I TEK PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 27.09.17 T.O.M 01.03.18 Anna Stangeland BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/28
I TEK 149/450 - SPANNAVEGEN, SPANNE. NYBYGG BOLIGBLOKK MED 6 BOENHETER HUS 4 - 149/450 - SØKNAD OM FERDIGATTEST HUS 4 A. Utvik AS JHE05 12/02076-013 2017/09/28
U TEK 22/292 - KRAV OM RETTING AV FEIL I MATRIKKELEN - FV. 47 - 22/292 - MELDING OM UTFØRT RETTING AV EIENDOMSGRENSER PÅ GNR. 22, FERKINGSTAD Sigmund Harald Fagerland HAS 16/03503-004 2017/09/28
I SKU ELEVMAPPE - ENKELTVEDTAK OM FRITAK FRA KOMPETANSEMÅL SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/28
I TEK 149/450 - SPANNAVEGEN, SPANNE. NYBYGG BOLIGBLOKK MED 6 BOENHETER HUS 5 - 149/450 - SØKNAD OM FERDIGATTEST HUS 5 A. Utvik AS JHE05 12/02077-012 2017/09/28
I TEK 149/450 - SPANNAVEGEN, SPANNE. NYBYGG BOLIGBLOKK MED 6 BOENHETER HUS 6 - 149/450 - SØKNAD OM FERDIGATTEST HUS 6 A. Utvik AS JHE05 12/02078-010 2017/09/28
I TEK 149/450 - SPANNAVEGEN, SPANNE. NYBYGG BOLIGBLOKK MED 6 BOENHETER HUS 7 - 149/450 - SØKNAD OM FERDIGATTEST HUS 7 A. Utvik AS JHE05 12/02079-010 2017/09/28
I TEK 149/450 - SPANNAVEGEN, SPANNE. NYBYGG BOLIGBLOKK MED 8 BOENHETER HUS 8 OG 9 - 149/450 - SØKNAD OM FERDIGATTEST HUS 8 OG 9 A. Utvik AS JHE05 12/02080-009 2017/09/28
U HSE PERSONALMAPPE - VARSEL OM VURDERING AV ARBEIDSFORHOLD ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/28
I SKU ELEVMAPPE - ENKELTVEDTAK OM FRITAK FRA KOMPETANSEMÅL SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/28
I TEK GNR/BNR 149/450, SPANNAVEGEN, SPANNE. NYBYGG BOLIGBLOKK MED 8 BOENHETER HUS 10 OG 11 - 149/450 - SØKNAD OM FERDIGATTEST HUS 10 OG 11 A. Utvik AS JHE05 12/02081-009 2017/09/28
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FUNKSJONSHEMMEDE - SVAR - AVSLAG PÅ SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FUNKSJONSHEMMEDE SOM FØRER NJO 17/04005-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/28
I SKU ELEVMAPPE - ENKELTVEDTAK OM FRITAK FRA KOMPETANSEMÅL SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/28
U HSE PERSONALMAPPE - INNKALLING TIL SAMTALE JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/28
I SKU ELEVMAPPE - ENKELTVEDTAK OM FRITAK FRA KOMPETANSEMÅL SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/28
I TEK PERSONALMAPPE - CV / SØKNAD TIL TILKALLINGSAVTALE Anna Stangeland BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/28
I SKU ELEVMAPPE - VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/28
U HSE PERSONALMAPPE - INNKALLING TIL SAMTALE JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/28
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE AV ARBEIDSFORHOLD AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/28
U HSE PERSONALMAPPE - MELDING OM ENDRING AV LØNN ETTER FULLFØRT VIDEREUTDANNING NR. 2 MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/28
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.08.17 T.O.M 31.07.18 Kjell Olav Leirvåg BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/28
U TEK 149/450 - SPANNAVEGEN, SPANNE. NYBYGG BOLIGBLOKK MED 6 BOENHETER HUS 6 - 149/450 - FERDIGATTEST HUS 6 A. Utvik AS JHE05 12/02078-011 2017/09/28
U TEK 119/3 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM MYGE, ØYSTEIN - SVAR - 119/3 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM MYGE, ØYSTEIN Øistein Myge BJP01 17/04149-002 2017/09/28
I SKU HØRINGER - 2016-2017 - HØRING - FORSLAG TIL NY LOV OM TROS- OG LIVSSYNSSAMFUNN (TROSSAMFUNNSLOVEN) Kulturdepartementet BAN03 16/00007-204 2017/09/28
I TEK AVFALLSHÅNDTERING - HAVNER - TILBAKEMELDING - GJELDER REVISJON AV AVFALLSPLAN 2017 Kobbernaglen Småbåtforening MHV 14/02320-031 2017/09/28
I TEK PLAN 3004-2 - REGULERINGSPLAN FOR RUNDKJØRING PÅ BYGNES - ENDRING - GODKJENT 7.12.2017 - UTTALELSE FRA FYLKESMANNEN I ROGALAND - 28.09.17 PLAN 3004-2 - REGULERINGSPLAN FOR RUNDKJØRING PÅ BYGNES - ENDRING Fylkesmannen i Rogaland MAA05 16/05003-015 2017/09/28
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - SKRIFTLIG PLAN I FORBINDELSE MED BRUDD PÅ § 9A SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/28
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - SKRIFTLIG PLAN I FORBINDELSE MED BRUDD PÅ § 9A SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/28
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - SKRIFTLIG PLAN I FORBINDELSE MED BRUDD PÅ § 9A SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/28
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - SKRIFTLIG PLAN I FORBINDELSE MED BRUDD PÅ § 9A SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/28
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - SKRIFTLIG PLAN I FORBINDELSE MED BRUDD PÅ § 9A SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/28
I SKU PERSONALMAPPE - ATTESTER / VITNEMÅL TIL TILKALLINGSAVTALE BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/28
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - SKRIFTLIG PLAN I FORBINDELSE MED BRUDD PÅ § 9A-2 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/28
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - TILTAKSPLAN ETTER AKTIVITETSPLIKTEN 9A-4 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/28
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - TILTAKSPLAN ETTER AKTIVITETSPLIKTEN 9A-4 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/28
U TEK 66/128 - AUSTREIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/2688 - PARSELL 1 - 66/128 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/2688 - PARSELL 1 Tech And Invest AS ALA04 17/03130-021 2017/09/28
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - TILTAKSPLAN ETTER AKTIVITETSPLIKTEN 9A-4 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/28
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - TILTAKSPLAN ETTER AKTIVITETSPLIKTEN 9A-4 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/28
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 14.09.17 T.O.M 31.07.18 Halvor Moe BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/28
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - TILTAKSPLAN ETTER AKTIVITETSPLIKTEN 9A-4 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/28
U HSE PERSONALMAPPE - VEDR. OPPSIGELSE AV STILLING MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/28
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - TILTAKSPLAN ETTER AKTIVITETSPLIKTEN 9A-4 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/28
I SKU PERSONALMAPPE - ATTESTER / VITNEMÅL TIL TILKALLINGSAVTALE Halvor Moe BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/28
U HSE PERSONALMAPPE - VURDERING AV DITT ARBEIDSFORHOLD ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/28
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - OPPSIGELSE AV LEIEAVTALE BMV 16/02533-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/28
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET 2. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 13.09.17 T.O.M 12.09.18 Katrine Bakke BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/28
U TEK 70/2 - HUSDYRGJØDSEL BREKKÅ, OTTAR - SVAR - SØKNAD OM FORLENGELSE AV FRIST FOR UTKJØRING AV HUSDYRGJØDSEL PÅ GNR. 25,BNR.11 - OTTAR BREKKÅ Ottar Brekkå LKS 17/04151-002 2017/09/28
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - TILTAKSPLAN ETTER AKTIVITETSPLIKTEN 9A-4 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/28
I SKU ELEVMAPPE - SØKNAD OM RESSURSER TIL SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/28
I TEK 71/6 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM KOLBEINSEN, HANNE STINE - 71/6 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM KOLBEINSEN, HANNE STINE Hanne Stine Kolbeinsen BJP01 17/04157-001 2017/09/28
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 26.09.17 T.O.M 25.09.18 Johnny Ådland BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/28
I SKU ELEVMAPPE - SØKNAD OM UTGIFTSDEKNING SWI 16/04171-007 Fo6 Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 6 2017/09/28
I SKU SØKNAD OM OPPLEVELSESKORT OG DEKNING AV FRITIDSAKTIVITETER - SØKNAD OM OPPLEVELSESKORT OG DEKNING AV FRITIDSAKTIVITETER ANKO 17/04159-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/28
I SKU PERSONALMAPPE - ATTESTER VITNEMÅL TIL TILKALLINGSAVTALE Johnny Ådland BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/28
I TEK 57/64 OG 57/66 - SØRAGADÅ - SKUDENESHAVN - FASADEENDRING - UTSKIFTNING AV VINDUER - 57/64 OG 57/66 - SØRAGADÅ - SKUDENESHAVN - FASADEENDRING - UTSKIFTNING AV VINDUER Tommy Hernes og Anne Marie Ritland EDH 17/04160-001 2017/09/28
U TEK 71/6 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM KOLBEINSEN, HANNE STINE - SVAR - 71/6 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM KOLBEINSEN, HANNE STINE Hanne Stine Kolbeinsen BJP01 17/04157-002 2017/09/28
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2017 - 15/2443 - MELDING OM ADRESSETILDELING VED JORUNDVEGEN. Lars Christian Lussand BFH 17/00007-079 2017/09/28
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/28
U HSE ANSKAFFELSE - UTSTYR TIL MERÅPENT BIBLIOTEK - FORESPØRSEL TIL BIBLIOTEK-SYSTEMER AS Bibliotek-systemer AS CBE02 17/01154-041 2017/09/28
I TEK 59/183 - PROFESSOR SEIPSVEG, NORDRE KOPERVIK - TILBYGG ENEBOLIG - 59/183 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Kjell Ivar Johannesen KMY 13/03131-005 2017/09/28
U HSE ANSKAFFELSE - UTSTYR TIL MERÅPENT BIBLIOTEK - FORESPØRSEL TIL BIBLIOTEKSENTRALEN SA Biblioteksentralen SA CBE02 17/01154-042 2017/09/28
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 OG 2018/19 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/28
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 OG 2018/19 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/28
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - VARSEL OM UTLEGG LEI 16/04537-261 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/28
U TEK 26/84 - KRAV OM RETTING AV FEIL I MATRIKKELEN - FV. 47 - 26/84 - UNDERRETTING OM RETTING AV GRENSER PÅ GNR. 26, KVILHAUG Statens Vegvesen Region Vest v/Ingunn Hauge HAS 16/03506-002 2017/09/28
U TEK 86/229 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES - NYBYGG FABRIKKBYGNING - 86/229 - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD Pds Protek AS KHM 17/03774-005 2017/09/28
U TEK 27/38 - KRAV OM RETTING AV FEIL I MATRIKKELEN - FV. 47 - 27/38 - UNDERRETTING OM RETTING AV EIENDOMSGRENSER PÅ GNR. 27, KVILHAUGSVIK Gudrun Ferkingstad HAS 16/03507-002 2017/09/28
U HSE PERSONALMAPPE - VEDR. KRAV OM FAST ANSETTELSE MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/28
U TEK REHABILITERING/SEPARERING - VÅGEN/STANGALAND - BYGGEMØTEREFERAT NR 18 - REHABILITERING/SEPARERING - VÅGEN/STANGALAND Vassbakk & Stol AS HDO 15/04311-063 2017/09/28