Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
I SKU PERSONALMAPPE - VITNEMÅL/ATTESTER RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/26
U TEK 12/430 - GJERT BREIDFJORDS VEG, SEVLAND - NYBYGG ENEBOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 12/430 - GJERT BREIDFJORDS VEG, SEVLAND - NYBYGG ENEBOLIG Eskild Kvala AS IGR 17/03015-002 2017/09/26
U TEK 15/1233 - OMSORGSBOLIGER ENGTUNET BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - 15/1233 - OMSORGSBOLIGER ENGTUNET Garvik Eiendom AS TEA01 12/01498-010 2017/09/26
U TEK 13/117 - SØKNAD OM DELING MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM: 17/4169,4170,4171 - TILLATELSE - DELINGSSAK - 13/117 - TILLATELSE TIL DELING AV GRUNNEIENDOM Hans J Rasmussen AS EDH 17/03163-006 2017/09/26
U SEN KARMØYHALLEN 2017-2019 - SVAR - ØNSKE OM LEIE AV KARMØYHALLEN - 17.09.17 OG 05.11.17 Karmøy IBK TVI 17/00209-040 2017/09/26
U HSE PERSONALMAPPE - VIKARIAT Frank Glad HSB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/26
U HSE PERSONALMAPPE - FORLENGET VIKARIAT I HJEMMETJEN.SØR AVD.SKUDENES Elise Ellingsen Thorsen SMH Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/26
U TEK 126/13 - VIKSHÅLANDVEGEN, VIKSHÅLAND, RIVING OG NYBYGG BOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 126/13 - VIKSHÅLANDVEGEN, VIKSHÅLAND,TILLATELSE RIVING OG NYBYGG BOLIG Thea Cecilie Vikshåland KIS 17/02221-011 2017/09/26
U TEK 122/162 - RØYKSUND - FORSTØTNINGSMURER - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 122/162 - RØYKSUND - FORSTØTNINGSMURER Tor Geir Løften Maskin AS OHA 17/02760-007 2017/09/26
U HSE PERSONALMAPPE - MIDLERTIDIG HELGESTILLING LIF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/26
U HSE PERSONALMAPPE - MIDLERTIDIG ENDRING AV ARBEIDSPLASS LIF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/26
U TEK 2/217 - SJURABERG, SÆVIK - TILBYGG ENEBOLIG - GARASJE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER § 20-4 - 2/217 - TILLATELSE Jarle Morgan Håkonsen EDH 17/03987-002 2017/09/26
U TEK 112/293 - SKREVEGEN, SKRE - ADKOMSTVEG OG TERRENGENDRING - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 112/293 - SKREVEGEN, SKRE - ADKOMSTVEG OG TERRENGENDRING Knut Erik Gjerde OHA 17/03258-003 2017/09/26
I TEK 149/51 - RØRLEGGERMELDING FELLESANLEGG : NYBYGG - TILTAKSHAVER: HUS28 AS BYGGESAK 15/4506 - 149/51 - FERDIGMELDING RØR Rørlegger Geir Sirnes AS ALS06 16/00645-003 2017/09/26
I TEK 149/51 - RØRLEGGERMELDING : NYBYGG BYGG SØR - TILTAKSHAVER: HUS28 AS - 149/51 - FERDIGMELDING RØR Rørlegger Geir Sirnes AS ALS06 16/00647-003 2017/09/26
I TEK 141/186 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: HUS28 AS BYGGESAK 16/5166 - 141/186 - FERDIGMELDING RØR Rørlegger Geir Sirnes AS ALS06 16/05193-003 2017/09/26
I TEK 102/44 OG 102/65 - BYGNES - OPPFØRING AV BRYGGE, LEVEGG OG MUR - 102/44 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Kjell Daniel Lervik JKV 13/03091-040 2017/09/26
I TEK 86/238 - HUSØY. NYBYGG, RUBBHALL - 86/238 - BELIGGENHETSKONTROLL OG STIKNINGSDATA RH Oppmåling Rune Hemnes GER01 17/03604-006 2017/09/26
I TEK 15/764 - RINDAVEGEN, ÅKRA - NYBYGG LAV BOLIGBLOKK - 15/764 - BRANNKONSEPT OG TEGNINGER Hans J Rasmussen AS JKV 15/04897-018 2017/09/26
I TEK 12/56 - TVEITHOLMVEGEN, SEVLAND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/4702 - 12/56 - ETTERLYSER SVAR VEDRØRENDE MANGELFULL DELINGSSØKNAD Advokat Didrik Ferkingstad EDH 17/03065-006 2017/09/26
I TEK 15/764 - RINDAVEGEN, ÅKRA - NYBYGG LAV BOLIGBLOKK - 15/764 - UAVHENGIG KONTROLL - PROSJEKTERING AV BRANNSIKKERHET Hans J Rasmussen AS JKV 15/04897-019 2017/09/26
I TEK 66/947 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG -TILTAKSHAVER: URBANHUS BYGGESAK 16/5155 - 66/947 - FERDIGMELDING RØR Karsten Bjelland AS ALS06 17/00288-003 2017/09/26
I TEK 66/948 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG -TILTAKSHAVER: URBANHUS BYGGESAK 16/5156 - 66/948 - FERDIGMELDING RØR Karsten Bjelland AS ALS06 17/00289-003 2017/09/26
I TEK 119/553 - SNIKVEGEN, MYKJE - LEGGING AV NYTT VA-ANLEGG - 119/553 - VA SNIKVEGEN - FORSLAG TIL FASEINNDELING VAR AVD. V/DØSEN OHA 17/03665-003 2017/09/26
I TEK 3/58 - ØSTHUS - FORHÅNDSKONFERANSE - 3/58 - ANMODNING OM FORHÅNDSKONFERANSE Eskild Kvala AS IGR 17/04103-001 2017/09/26
I TEK 148/975 - NORHEIM. OPPARBEIDELSE AV GRAVPLASS, PARKERING OG DRIFTSBYGG - NORHEIM KIRKEGÅRD - 148/975 - KART OVER FERDIG UTBYGGET OMRÅDE - SØKNAD OM FERDIGATTEST Ing John Alvseike Rådgivende Ingeniørfirma KMY 05/03480-012 2017/09/26
U TEK 91/29 - KARMØYVEGEN, MATLAND - HEVING AV TAK PÅ VERKSTED - RAMMETILLATELSE - 91/29 - KARMØYVEGEN, MATLAND - HEVING AV TAK PÅ VERKSTED Procon AS KHM 17/03666-004 2017/09/26
U TEK 16/98 - GRASVEGEN, MEDHAUG, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/1230 - TILLATELSE - DELINGSSAK - 16/98 - TILLATELSE TIL DELING AV GRUNNEIENDOM Åshild Sivertsen EDH 17/01230-009 2017/09/26
U TEK 13/740 - TVERRBEKKVEGEN, TJØSVOLL - NYBYGG ENEBOLIG BOLIG NR. 2 - 13/740 - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Hans J Rasmussen AS JKV 16/01433-021 2017/09/26
I TEK 15/29 - MYRDALVEGEN, ÅKRA - RIVING OG NYBYGG BOLIG - 15/29 - MYRDALVEGEN, ÅKRA - RIVING OG NYBYGG BOLIG Trygve J Sjøen AS IGR 17/04105-001 2017/09/26
U TEK 13/739 - TVERRBEKKVEGEN, TJØSVOLL - NYBYGG ENEBOLIG - BOLIG NR. 1 - 13/739 - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Hans J Rasmussen AS JKV 16/01434-021 2017/09/26
U SEN 21/119 - SANDHØLVEGEN, STAVA - NYBYGG TOMANNSBOLIG, CARPORTER OG BODER - 21/119 - SANDHØLVEGEN, STAVA - NYBYGG TOMANNSBOLIG, CARPORTER OG BODER - KLAGEBEHANDLING. MELDING OM BEFARING. Malvin Varne AS EDA 17/01285-012 2017/09/26
U SEN 70/17 - REVURVEGEN, YTRE EIDE - FORSTØTNINGSMUR OG NYBYGG BOD - 70/17 - REVURVEGEN, YTRE EIDE - FORSTØTNINGSMUR OG NYBYGG BOD - MELDING OM BEFARING Ktv Bygg AS EDA 16/03764-015 2017/09/26
I TEK 25/100 - SØRE LANGÅKERVEG, LANGÅKER, TILBYGG BOLIG - 25/100 - (KOPIMOTTAKER) SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted EDH 17/03574-003 2017/09/26
I TEK 148/911 - AUSTBØVEGEN, NORHEIM - NYBYGG GARASJE - 148/911 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Jon Arne Steinsletten KMY 13/03594-007 2017/09/26
U TEK 33/11 - SANDVE. DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM 17/3000 - 33/11 - SANDVE. DELINGSTILLATELSE, OMGJØRING, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM 17/3000 Kjell Magnus Sandve HHU 11/01541-031 2017/09/26
I TEK 119/1 OG 119/5 - THUESTADVEGEN, MYKJE. UTFYLLING OG MASSEDEPONERING AV JORD OG STEIN - 119/1 OG 119/5 - SØKNAD OM ENDRING AV GITT TILLATELSE Vassbakk & Stol AS OHA 06/00520-020 2017/09/26
U HSE PERSONALMAPPE - ENDRING AV STILLINGSFORHOLD-MIDLERTIDIG TSK01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/26
I TEK 119/613 - MYKJE. BYGNINGSKONTROLL - 119/613 - SVAR PÅ VARSEL OM PÅLEGG - PÅLEGG ETTERKOMMES Espen Horsfjord Koch JKV 17/02314-006 2017/09/26
I TEK BORGAREDALEN AVFALLSANLEGG - TILSYNSRAPPORT - BORGAREDALEN DEPONI OG SLAMBEHANDLINGSANLEGG RAPPORTNUMMER: 2017.025.I.FMRO Fylkesmannen i Rogaland SAT 12/00680-054 2017/09/26
I TEK 86/209 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES - BRUKSENDRING - 86/209 - REVIDERT SITUASJONSKART MED PARKERING OG PLANTEGNING Procon AS KHM 17/03939-003 2017/09/26
I SKU KRETSORDNING - SØKNAD OM Å FÅ BEGYNNE PÅ GRINDHAUG SKOLE EEH 17/04100-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/26
U TEK TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET - NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING ROGALAND - SMIL-TILSKUDD, DELEGERT VEDTAK - TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET - NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING ROGALAND Norsk Landbruksrådgiving Rogaland LKS 17/04029-002 2017/09/26
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 - TILBUD RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 BLI01 17/03222-106 25 Offl §25 2017/09/26
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 - ARBEIDSAVTALE RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 BLI01 17/03222-107 25 Offl §25 2017/09/26
I HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER 100 % FAST VED AVLASTNINGSAVDELINGEN - SØKNAD AVDELINGSLEDER 100 % FAST VED AVLASTNINGSAVDELINGEN JBR04 17/03609-004 25 Offl §25 2017/09/26
I HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER 100 % FAST VED AVLASTNINGSAVDELINGEN - SØKNAD AVDELINGSLEDER 100 % FAST VED AVLASTNINGSAVDELINGEN JBR04 17/03609-005 25 Offl §25 2017/09/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK PRIVATPRAKTISERENDE FASTLEGEHJEMMEL - BEKREFTELSE PRIVATPRAKTISERENDE FASTLEGEHJEMMEL MSTA 17/03689-014 25 Offl §25 2017/09/26
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 75% VIKARIAT - SØKNAD AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 75% VIKARIAT ARO07 17/03984-014 25 Offl §25 2017/09/26
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 75% VIKARIAT - SØKNAD AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 75% VIKARIAT ARO07 17/03984-015 25 Offl §25 2017/09/26
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50% VIKARIAT - SØKNAD AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50% VIKARIAT AGB 17/03985-013 25 Offl §25 2017/09/26
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50% VIKARIAT - SØKNAD AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50% VIKARIAT AGB 17/03985-014 25 Offl §25 2017/09/26
I SKU REKRUTTERINGSSAK KONSULENT ÅKREHAMN BIBLIOTEKFILIAL - SØKNAD KONSULENT ÅKREHAMN BIBLIOTEKFILIAL KHO 17/03885-014 25 Offl §25 2017/09/26
U TEK REKRUTTERINGSSAK RENOVATØR - BEKREFTELSE RENOVATØR HASB 17/04094-034 25 Offl §25 2017/09/26
U TEK REKRUTTERINGSSAK RENOVATØR - TILBUD RENOVATØR HASB 17/04094-035 25 Offl §25 2017/09/26
U TEK REKRUTTERINGSSAK RENOVATØR - ARBEIDSAVTALE RENOVATØR HASB 17/04094-036 25 Offl §25 2017/09/26
I TEK REKRUTTERINGSSAK RENOVATØR - SØKNAD RENOVATØR HASB 17/04094-037 25 Offl §25 2017/09/26
U TEK REKRUTTERINGSSAK RENOVATØR - BEKREFTELSE RENOVATØR HASB 17/04094-038 25 Offl §25 2017/09/26
U TEK REKRUTTERINGSSAK RENOVATØR - TILBUD RENOVATØR HASB 17/04094-039 25 Offl §25 2017/09/26
U TEK REKRUTTERINGSSAK RENOVATØR - ARBEIDSAVTALE RENOVATØR HASB 17/04094-040 25 Offl §25 2017/09/26
I TEK REKRUTTERINGSSAK RENOVATØR - SØKNAD RENOVATØR HASB 17/04094-041 25 Offl §25 2017/09/26
U TEK REKRUTTERINGSSAK RENOVATØR - BEKREFTELSE RENOVATØR HASB 17/04094-042 25 Offl §25 2017/09/26
U TEK REKRUTTERINGSSAK RENOVATØR - TILBUD RENOVATØR HASB 17/04094-043 25 Offl §25 2017/09/26
U TEK REKRUTTERINGSSAK RENOVATØR - ARBEIDSAVTALE RENOVATØR HASB 17/04094-044 25 Offl §25 2017/09/26
U TEK REKRUTTERINGSSAK RENOVATØR - BEKREFTELSE RENOVATØR HASB 17/04094-045 25 Offl §25 2017/09/26
U TEK REKRUTTERINGSSAK RENOVATØR - TILBUD RENOVATØR HASB 17/04094-046 25 Offl §25 2017/09/26
U TEK REKRUTTERINGSSAK RENOVATØR - ARBEIDSAVTALE RENOVATØR HASB 17/04094-047 25 Offl §25 2017/09/26
U TEK REKRUTTERINGSSAK RENOVATØR - BEKREFTELSE RENOVATØR HASB 17/04094-048 25 Offl §25 2017/09/26
U TEK REKRUTTERINGSSAK RENOVATØR - TILBUD RENOVATØR HASB 17/04094-049 25 Offl §25 2017/09/26
U TEK REKRUTTERINGSSAK RENOVATØR - ARBEIDSAVTALE RENOVATØR HASB 17/04094-050 25 Offl §25 2017/09/26
U TEK REKRUTTERINGSSAK RENOVATØR - BEKREFTELSE RENOVATØR HASB 17/04094-051 25 Offl §25 2017/09/26
U TEK REKRUTTERINGSSAK RENOVATØR - TILBUD RENOVATØR HASB 17/04094-052 25 Offl §25 2017/09/26
U TEK REKRUTTERINGSSAK RENOVATØR - ARBEIDSAVTALE RENOVATØR HASB 17/04094-053 25 Offl §25 2017/09/26
U TEK REKRUTTERINGSSAK RENOVATØR - BEKREFTELSE RENOVATØR HASB 17/04094-054 25 Offl §25 2017/09/26
U TEK REKRUTTERINGSSAK RENOVATØR - TILBUD RENOVATØR HASB 17/04094-055 25 Offl §25 2017/09/26
U TEK REKRUTTERINGSSAK RENOVATØR - ARBEIDSAVTALE RENOVATØR HASB 17/04094-056 25 Offl §25 2017/09/26
U TEK REKRUTTERINGSSAK RENOVATØR - BEKREFTELSE RENOVATØR HASB 17/04094-057 25 Offl §25 2017/09/26
U TEK REKRUTTERINGSSAK RENOVATØR - TILBUD RENOVATØR HASB 17/04094-058 25 Offl §25 2017/09/26
U TEK REKRUTTERINGSSAK RENOVATØR - ARBEIDSAVTALE RENOVATØR HASB 17/04094-059 25 Offl §25 2017/09/26
I TEK REKRUTTERINGSSAK RENOVATØR - SØKNAD RENOVATØR HASB 17/04094-060 25 Offl §25 2017/09/26
U TEK REKRUTTERINGSSAK RENOVATØR - BEKREFTELSE RENOVATØR HASB 17/04094-061 25 Offl §25 2017/09/26
U TEK REKRUTTERINGSSAK RENOVATØR - TILBUD RENOVATØR HASB 17/04094-062 25 Offl §25 2017/09/26
U TEK REKRUTTERINGSSAK RENOVATØR - ARBEIDSAVTALE RENOVATØR HASB 17/04094-063 25 Offl §25 2017/09/26
I TEK REKRUTTERINGSSAK RENOVATØR - SØKNAD RENOVATØR HASB 17/04094-064 25 Offl §25 2017/09/26
U TEK REKRUTTERINGSSAK RENOVATØR - BEKREFTELSE RENOVATØR HASB 17/04094-065 25 Offl §25 2017/09/26
U TEK REKRUTTERINGSSAK RENOVATØR - TILBUD RENOVATØR HASB 17/04094-066 25 Offl §25 2017/09/26
U TEK REKRUTTERINGSSAK RENOVATØR - ARBEIDSAVTALE RENOVATØR HASB 17/04094-067 25 Offl §25 2017/09/26
I TEK REKRUTTERINGSSAK RENOVATØR - SØKNAD RENOVATØR HASB 17/04094-068 25 Offl §25 2017/09/26
U TEK REKRUTTERINGSSAK RENOVATØR - BEKREFTELSE RENOVATØR HASB 17/04094-069 25 Offl §25 2017/09/26
U TEK REKRUTTERINGSSAK RENOVATØR - TILBUD RENOVATØR HASB 17/04094-070 25 Offl §25 2017/09/26
U TEK REKRUTTERINGSSAK RENOVATØR - ARBEIDSAVTALE RENOVATØR HASB 17/04094-071 25 Offl §25 2017/09/26
I TEK REKRUTTERINGSSAK RENOVATØR - SØKNAD RENOVATØR HASB 17/04094-072 25 Offl §25 2017/09/26
U TEK REKRUTTERINGSSAK RENOVATØR - BEKREFTELSE RENOVATØR HASB 17/04094-073 25 Offl §25 2017/09/26
U TEK REKRUTTERINGSSAK RENOVATØR - TILBUD RENOVATØR HASB 17/04094-074 25 Offl §25 2017/09/26
U TEK REKRUTTERINGSSAK RENOVATØR - ARBEIDSAVTALE RENOVATØR HASB 17/04094-075 25 Offl §25 2017/09/26
I TEK FJORD MOTORPARK - RETTSLIGE KLAGEINTERESSER I SAK OM EKSPROPRIERING AV AREAL TIL FJORD MOTORSPORT Nabogruppen SMO02 12/00328-203 2017/09/26
I TEK 64/392 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: ODD HANSEN AS BYGGESAK 16/5160 - 64/392 - REVIDERT RØRLEGGERMELDING - NYBYGG - TILTAKSHAVER: ODD HANSEN AS Comfort Karmøy AS MHV 17/01142-004 2017/09/26
I SEN KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - - OVERSENDER PROSESSKRIV I ENDELIG FORM Advokatfirmaet Lund & Co DA MBM 15/01906-035 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/09/26
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2017 - 2018 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/02101-066 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/26
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2017 - 2018 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/02101-067 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/26
I TEK 66/36 - AVALDSNESVEGEN, AUSTREIM - RIVING AV BOLIG - 66/36 - AVFALLSPLAN TIL RIVING AV BOLIG Bertelsen & Garpestad AS KIS 17/04110-001 2017/09/26
I TEK 66/35 - AVALDSNESVEGEN, AUSTREIM - RIVING AV BOLIG - 66/35 - AVFALLSPLAN TIL RIVING AV BOLIG Bertelsen & Garpestad AS KIS 17/04111-001 2017/09/26
I TEK 142/170 - STORASUNDVEGEN, STORASUND - NYTT ANLEGG- BETONGBASSENG FOR OLJETANKER - 142/170 OG 142/761 - SØKNAD OM DISPENSASJON Petter J. Rasmussen AS KIS 17/03656-002 2017/09/26
I SEN KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - - PROSESSKRIV TIL HAUGALAND TINGRETT FRA HAFRA ADVOKATFIRMAET BA-HR DA - 21.09.17 Advokatfirmaet Lund & Co DA MBM 15/01906-036 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/09/26
I HSE BEKYMRINGSMELDING - OVERSENDT BREV FRA PÅRØRENDE MMM Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/09/26
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2017 - 2018 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/02101-068 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/26
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET VIKARAVTALE - 01.09.17 - 28.02.18 AIS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/26
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR PÅ MOTTAK AV STILLING JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/26
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT STATNETT - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT Statnett SF MSA 17/03756-005 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/09/26
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 17/04091-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/26
U SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR SFO GKH01 17/04095-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/26
U TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING REFERAT FRA BYGGEMØTE NR 1 Vassbakk & Stol AS ABU01 13/00434-053 2017/09/26
U TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING REFERAT FRA BYGGEMØTE NR. 2 Vassbakk & Stol AS ABU01 13/00434-054 2017/09/26
I TEK 149/51 - RØRLEGGERMELDING : NYBYGG BYGG NORD - TILTAKSHAVER: HUS28 AS BYGGESAK 15/4506 - 149/51 - FERDIGMELDING RØR Rørlegger Geir Sirnes AS ALS06 16/00646-003 2017/09/26
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR PÅ OPPSIGELSE VED MOTTAK AV STILLING JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/26
U TEK 57/333 - EBENESER MENIGHETSHUS BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - SVAR - TILBAKEMELDING PÅ TILSYNSRAPPORT 57/333 - EBENESER MENIGHETSHUS Ebeneser Skudeneshavn TEA01 12/01387-013 2017/09/26
I TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - - SAMTYKKE PÅ VEGNE AV NORCEM AS Advokat Carl Fredrik Hestbek MSA 15/02054-125 2017/09/26
U TEK 12/56 - TVEITHOLMVEGEN, SEVLAND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/4702 - 12/56 - SVAR PÅ SPØRSMÅL VEDRØRENDE MANGELFULL DELINGSSØKNAD Advokat Didrik Ferkingstad EDH 17/03065-007 2017/09/26
I SEN KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - - OVERSENDER PROSESSKRIV I SAK 16-119997TVI-HAUG Advokatfirmaet Lund & Co DA MBM 15/01906-037 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/09/26
I TEK 64/410 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - RASMUS MOLDESTAD - 64/410 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - RASMUS MOLDESTAD Comfort Karmøy AS MHV 17/04108-001 2017/09/26
I TEK 64/370 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - BJØRN-ANDRE HENRIKSEN - 64/370 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - BJØRN-ANDRE HENRIKSEN Comfort Karmøy AS MHV 17/04107-001 2017/09/26
I SKU TILSKUDD KULTURVERN - SØKNAD OM STØTTE TIL RESTAURERING/TILBAKEFØRING AV HUS - STRANDAVEGEN 61 Marianne Mannes AAL 17/00116-012 2017/09/26
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2017 - 2018 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/02101-069 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/26
U SEN PLAN 262-12 - REGULERINGSPLAN FOR ÅKREHAMN ØST- JUSTERING AV SNUPLASS VED 15/1980 - GODLKJENT 26.9.2017 - MELDING OM DELEGERT VEDTAK - PLAN 262-12 - REGULERINGSPLAN FOR ÅKREHAMN ØST- JUSTERING AV SNUPLASS VED 15/1980 Karmøy kommune Eiendomsavdelingen JST 17/04099-001 2017/09/26
U TEK 22/274 - BURMAVEGEN,FERKINGSTAD. FORSTØTNINGSMUR - 22/274 - FERDIGATTEST Ole Langåker JHE05 11/01258-020 2017/09/26
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM FORNYING AV PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 14/04690-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/26
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2017 - 2018 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/02101-070 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/26
I SEN LEDSAGERBEVIS - FUNKSJONSHEMMEDE - SØKNAD OM LEDSAGERBEVIS FOR FUNKSJONSHEMMEDE TVI 17/04101-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/26
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2017 - 2018 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/02101-071 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/26
U SEN PLAN 1018 - DETALJREGULERING FOR LAHAMMARODDEN ØST - 57/300, 694 GODKJENT 19.3.2018 - PLAN 1018 - DETALJREGULERING FOR LAHAMMARODDEN ØST - 57/300, 694 - MELDING OM BEFARING Noralf Kallesten EDA 15/03639-030 2017/09/26
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2017 - 2018 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/02101-072 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/26
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 14/03553-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/26
U HSE PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV FAST 50 % STILLING ÅKRA BBH AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/26
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2017 - 2018 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/02101-073 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/26
U TEK PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE AV STILLING BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/26
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2017 - 2018 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/02101-074 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/26
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 18.09.17 T.OM 31.01.18 Abeba Teklay Tareke AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/26
U TEK 18/16 - SANDBAKKANE, FAGERLAND. SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/4703 - 18/16 - SANDBAKKANE, FAGERLAND - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD Odd Hansen AS EDH 17/03600-003 2017/09/26
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2017 - 2018 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/02101-075 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/26
I TEK BIOLOGISK MANGFOLD - SALDO/UTBETALINGSKORT - SLUTTUTBETALING KR. 26.000,- UTBETALINGSDATO: 21.09.2017 INDUSTRIGUMMI V/KRISTIAN H. HAUSKEN - SPESIELLE TILTAK KULTURLANDSKAP Fylkesmannen I Rogaland LKS 12/00690-160 26 Off.l.26 2017/09/26
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.09.17 T.O.M 21.01.18 Runar Sørbø AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/26
U HSE ANSKAFFELSE AV PASIENTSIGNALANLEGG - SVAR - FORESPØRSEL OM WORD-VERSJON Relacom AS CBE02 17/01156-013 2017/09/26
I TEK KJØP AV KOMMUNAL BOLIGTOMT - STORESUND VIKINGSTAD, ASBJØRG HAUSKEN OG JON GUNNAR - GJELDER KJØP AV KOMMUNAL BOLIGTOMT - STORESUND VIKINGSTAD, ASBJØRG HAUSKEN OG JON GUNNAR Asbjørg Hausken Vikingstad SKM 17/01952-004 2017/09/26
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.09.17 T.O.M 09.01.18 Vanessa Gaspar De Souza AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/26
I TEK PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV ARBEIDSFORHOLD BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/26
U HSE ANSKAFFELSE AV PASIENTSIGNALANLEGG - SPØRSMÅL OG SVAR NR. 2 - 22.09.2017 - WORD-VERSJON Doffin CBE02 17/01156-014 2017/09/26
U TEK 86/82 - HUSØYVEGEN 143 AS BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - 86/82 - HUSØYVEGEN 143 AS - VARSEL OM ORDINÆRT TILSYN Magne Arnø Møksvold TSC 12/01298-020 2017/09/26
I TEK 86/27 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT DOK.NR.:2017/1039391/200 - 86/27 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT DOK.NR.:2017/1039391/200 Statens Kartverk STNY 17/04102-001 2017/09/26
U TEK 43/446 - ØYGARDSHAUGEN, HØYNES, GJENOPPBYGGING AV BOLIG ETTER BRANN - 43/446 - ØYGARDSHAUGEN,HØYNES, MANGELFULL SØKNAD Botakst AS KHM 17/02113-008 2017/09/26
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 07.09.17 T.OM 31.12.18 Elisabeth Marie Klovning Bergkvist AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/26
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 07.09.17 T.OM 31.12.18 Malene Osnes AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/26
U TEK PLAN 5065 - DETALJREGULERING FOR VORMEDALSVEGEN - SYKKELVEG MED FORTAU SAMT VA-ANLEGG - GODKJENT 6.2.2017 - KLAGESAK - PLAN 5065 - DETALJREGULERING FOR VORMEDALSVEGEN - SYKKELVEG MED FORTAU SAMT VA-ANLEGG Fylkesmannen i Rogaland YSL 14/03400-066 2017/09/26
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.11.17 T.OM 31.10.18 Cille Anglevik AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/26
U TEK 102/44 OG 102/65 - BYGNES - OPPFØRING AV BRYGGE, LEVEGG OG MUR - 102/44 - FERDIGATTEST - BRYGGE OG FORSTØTNINGSMUR Kjell Daniel Lervik JKV 13/03091-041 2017/09/26
U TEK 68/14 - INDRE EIDE - OPPMÅLINGFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING - UTFYLLT SJØGRUNN. 68/14 I KARMØY KOMMUNE Karmsund Maritime Eide As ALA04 17/03502-003 2017/09/26
U TEK 68/14 - INDRE EIDE - OPPMÅLINGFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING - UTFYLLT SJØGRUNN. 68/14 I KARMØY KOMMUNE Jansen Hans Henry ALA04 17/03502-004 2017/09/26
I TEK KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2017 - 119/1 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - JOHN FRANK & BJØRG SOLBERG Vassbakk & Stol AS SKM 17/00008-121 2017/09/26
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 3. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 19.09.17 T.OM 31.01.18 Maria Eriksen Halvorsen AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/26
U SKU KRETSORDNING - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM Å FÅ BEGYNNE PÅ GRINDHAUG SKOLE GKH01 17/04100-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/26
I SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - SØKNAD OM Å FÅ DEKKET EKSTRA PENSJONSUTGIFTER 2016 KYRKJEBAKKEN BARNEHAGE Pbl (private Barnehagers Landsforbund) BHE02 16/01128-285 2017/09/26
I TEK TEKNISK PLAN - SLETTAVIKA - NOTAT FRA BYGGEMØTE NR. 2 - 22.09.17 TEKNISK PLAN - SLETTAVIKA Ing John Alvseike rådgivende ingeniørfirma BTH04 17/01567-016 2017/09/26
I TEK TEKNISK PLAN - SLETTAVIKA - OVERSENDER KARTUTSNITT (PLASSERING AV LYS) - BYGGEMODNING SLETTAVIK Ing John Alvseike rådgivende ingeniørfirma BTH04 17/01567-017 2017/09/26
U SEN NÆRINGSUTVIKLING - KOMMUNALT TILSKUDD 2012-2018 - SVAR - SØKNAD OM DRIFTSSTØTTE 2017 Skudeneshavn Næringsforening PVE01 12/00208-097 2017/09/26
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 28.08.17 T.O.M 10.10.17 Egil Ansgar Vihovde BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/26
I TEK 15/443 - RØRLEGGERMELDING - PLUGGING IFB. RIVING - HANS ERIK EINARSEN - 15/443 - FERDIGMELDING - PLUGGING IFB. RIVING - HANS ERIK EINARSEN Geir Tangjerd ALS06 17/03356-003 2017/09/26
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 07.09.17 T.O.M 14.08.18 Julianne Hem BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/26
I SKU PERSONALMAPPE - ATTESTER / VITNEMÅL TIL TILKALLINGSAVTALE BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/26
U SEN OVERSENDELSE AV DOKUMENTASJON - SVAR - ANMODNING OM OPPLYSNINGER KHW 12/04604-196 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/26
U TEK 15/117 - KOMMUNALE AVGIFTER - SVAR - GJELDER SØKNADER OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT OG RENOVASJONSAVGIFT Karl Sjøen ALS06 12/02146-007 2017/09/26
U HSE PERSONALMAPPE - ARBEIDSAVTALE JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/26
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - ETTER MAKSDATO FOR SYKEPENGER AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/26
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 04.09.17 T.O.M 14.08.18 Thorhild Skeie Haga BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/26
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/26
U TEK 21/120 - KRAV OM RETTING AV FEIL I MATRIKKELEN - FV. 47 - 21/120 - MELDING OM UTFØRT RETTING AV EIENDOMSGRENSER PÅ GNR. 21, STAVA. Einar Berg HAS 16/03502-005 2017/09/26
U TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - 15/587 PRESISERING - TV-RAPPORT - PRESTAVEGEN 30 - KLOAKKSANERING Henny Dorthea Hansen MAHA1 13/00434-055 2017/09/26
I TEK 15/2436 - 15/2437 - 15/2438 - ODDABAKKEN, ÅKRA - NYBYGG REKKEHUS, TOMT 5, 6 OG 7 - 15/2436 - 15/2437 - 15/2438 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Trygve J Sjøen AS JKV 15/00053-011 2017/09/26
I TEK 31/3 - VESTRE KARMØYVEG, HAGA - TILBYGG BOLIG - GARASJE - 31/3 - MOTTATT MANGLER - BRANNTEGNING OG SØKNAD OM PERSONLIG ANSVARSRETT Eskild Kvala AS KHM 17/03835-003 2017/09/26
I TEK 3/33, 3/34, 3/127 - STØLSHAUGVEGEN, ØSTHUS - MIDERTIDIG BRUKSENDRING TIL SKOLE - 3/33 M.FL. - DOKUMENTASJON TIL SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSENDRING, RAPPORT ETTER INNEKLIMAMÅLING OG SØKNAD TIL ARBEIDSTILSYNET Vikanes Bungum Arkitekter AS IGR 17/03758-003 2017/09/26
I TEK 134/5 - SÆBØVEGEN, GRØNNINGEN. NYBYGG HAGESTUE - 134/5 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Magnar Stange KMY 12/02151-006 2017/09/26
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/26
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 05.09.17 T.O.M 14.08.18 Anurak Thorbjørnsen BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/26
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 4. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 12.09.17 T.O.M 14.08.18 Mads Møllenberg BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/26
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2017 - 12/430 - MELDING OM ADRESSETILDELING VED GJERT BREIDFJORDS VEG, SEVLAND. Hein Olsen BFH 17/00007-078 2017/09/26
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 8. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.08.17 T.O.M 30.06.18 Roger Skulstad Johannessen BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/26
U TEK KJØP AV KOMMUNAL BOLIGTOMT - STORESUND SÆRSTEN, FRODE OG VIVIAN MATRE - SVAR - KJØP AV KOMMUNAL BOLIGTOMT - STORESUND SÆRSTEN, FRODE OG VIVIAN MATRE Vivian M. og Frode Sørsten SKM 17/01908-004 2017/09/26
U TEK 64/344 - RØDE KORS-HUSET I KOPERVIK BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - 64/344 - RØDE KORS-HUSET KOPERVIK/ ÅKREHAMN/ SKUDESNESHAVN - VARSEL OM ORDINÆRT TILSYN Per Olav Stange TSC 12/00413-014 2017/09/26
I TEK KOMMUNALE AVGIFTER - GJELDER SØKNAD OM FRITAK FOR KOMMUNALE AVGIFTER ALS06 13/03180-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/26
I TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - - SAMTYKKE FRA STATOIL ASA Statoil ASA MSA 15/02054-126 2017/09/26
U TEK PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/26
I SKU KOMMUNALE RETNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG BEHANDLING AV PRIVATE BARNEHAGER 2018 - SVAR PÅ HØRING OM LOKALE RETNINGSLINJER KARMØY KOMMUNE - PRIVATE BARNEHAGER Pbl (private Barnehagers Landsforbund) BHE02 17/03960-003 2017/09/26
I TEK 15/2463 - ÅKRA - NYBYGG NAUST - 15/60 OG 15/75 - AVKLARINGER AV TRAFIKKFORHOLD VED ADKOMST I K Gabrielsen IGR 17/03076-013 2017/09/26
I TEK 141/187 - FAGERVOLLVEGEN, LITLASUND - NYBYGG ENEBOLIG - 141/187 - MELDING OM ENDRING I ANSVARSRETT Eskild Kvala AS KMY 17/02587-005 2017/09/26
I SEN GRAVESØKNAD - NORHEIMVEGEN 91 - STØLSBAKKEN 15 K. LØNNING HAGE OG ANLEGG AS - GRAVESØKNAD - NORHEIMVEGEN 91 - STØLSBAKKEN 15 K. Lønning Hage og Anlegg AS TOG 17/04113-001 2017/09/26
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 66/148 - BESTILLING AV NABOLISTE - TILBYGG Hereid Hus AS GEL 17/00012-472 2017/09/26
I TEK 15/2436 , 15/2437 , 15/2438 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG, TILTAKSHAVER: TRYGVE J SJØEN PROSJEKT BYGG 5-7 (ODDABAKKEN 13, 15 OG 17) - BYGGESAK 15/53 - 15/2436 , 15/2437 , 15/2438 - KART TIL FERDIGMELDING Trygve J. Sjøen A/S ALS06 15/01713-005 2017/09/26
I TEK 149/24, 322, 323 - TEKNISK PLAN - NORDTUNET - OVERSENDER OPPDATERTE TEGNINGER 149/24, 322, 323 - TEKNISK PLAN - NORDTUNET RH Oppmåling Rune Hemnes BTH04 17/01422-015 2017/09/26
I TEK 70/2 - HUSDYRGJØDSEL EIDE, STIG JONNY - SØKNAD OM UTSATT FRIST FOR SPREDNING AV HUSDYRGJØDSEL Stig Johnny Eide LKS 17/04112-001 2017/09/26
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 17/04114-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/26
U TEK UTBYGGING AV KONSENTRERT OMRÅDE - STORESUND - UTBYGGING AV KONSENTRERT OMRÅDE - STORESUND Garvik Tomteutvikling A/S SKM 17/01907-011 2017/09/26
U SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2017 - SVAR - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING PÅ SEVTUN 14. OKTOBER Sevtun Grendahus EVI1 16/05163-135 2017/09/26
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM FAGARBEIDER M/FAGSKOLE VED BOLIG OG MILJØTJENESTEN - ØYGARDSHAUGEN Siv-Tanja Ottosson Ragnvaldjord JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/26
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM UTVIDET PERMISJON ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/26
U SEN ELEVSAK - SPØRSMÅL OM FORELDELSE KSE 16/02259-020 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/26
I SKU PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV VIKARIAT VED BØ UNGDOMSSKOLE ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/26
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 14/00158-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/26
I SEN PERSONALMAPPE - AVTALE OM BRUK AV TJENESTETELEFON AKM02 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/26
U TEK 13/117 - SØKNAD OM DELING MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM: 17/4169,4170,4171 - 13/117 - VEDRØRENDE SØKNAD OM DELING - VEDTAK Hans J Rasmussen AS HSH01 17/03163-007 2017/09/26
U TEK 63/242 - BÅRASTEMVEGEN, NORDSTOKKE - NYBYGG HAGESTUE/BOD - 63/242 OG 63/283 - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD Jill Anett og Ronny Moldestad EDH 17/04023-002 2017/09/26
U TEK 149/24, 322, 323 - TEKNISK PLAN - NORDTUNET - OVERSENDER OPPDATERTE TEGNINGER 149/24, 322, 323 - TEKNISK PLAN - NORDTUNET RH Oppmåling Rune Hemnes BTH04 17/01422-016 2017/09/26
U TEK 16/98 - GRASVEGEN, MEDHAUG, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/1230 - 16/98 - VEDRØRENDE SØKNAD OM DELING - VEDTAK Åshild Sivertsen HSH01 17/01230-010 2017/09/26
U TEK 64/302 OG 64/341 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - 64/302 OG 64/341 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING Karl Einar Ferkingstad ALA04 16/05165-002 2017/09/26
U TEK 113/36 OG 113/42 - SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - 113/36 OG 113/42 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING Ellen Iren Huse ALA04 17/02753-004 2017/09/26
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND FOR STUDENT Elisabeth Langåker SALF 17/00009-097 2017/09/26
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND FOR STUDENT Eline Jakobsen SALF 17/00009-098 2017/09/26
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND FOR STUDENT Silje Nesheim Bøe SALF 17/00009-099 2017/09/26
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND FOR STUDENT Tonje Thorsvik SALF 17/00009-100 2017/09/26
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND FOR STUDENT Line Sandhåland SALF 17/00009-101 2017/09/26