Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-185 25 Offl §25 2017/09/23
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I VORMEDAL BARNEHAGE - SØKNAD BARNEHAGELÆRER I VORMEDAL BARNEHAGE BLI01 17/03878-010 25 Offl §25 2017/09/23
I SKU REKRUTTERINGSSAK PEDAGOGISK LEDER I VEA BARNEHAGE - SØKNAD PEDAGOGISK LEDER I VEA BARNEHAGE KHO 17/03879-009 25 Offl §25 2017/09/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK PRIVATPRAKTISERENDE FASTLEGEHJEMMEL - BEKREFTELSE PRIVATPRAKTISERENDE FASTLEGEHJEMMEL MSTA 17/03689-007 25 Offl §25 2017/09/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK PRIVATPRAKTISERENDE FASTLEGEHJEMMEL - AVSLAG PRIVATPRAKTISERENDE FASTLEGEHJEMMEL MSTA 17/03689-008 25 Offl §25 2017/09/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK PRIVATPRAKTISERENDE FASTLEGEHJEMMEL - BEKREFTELSE PRIVATPRAKTISERENDE FASTLEGEHJEMMEL MSTA 17/03689-009 25 Offl §25 2017/09/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK PRIVATPRAKTISERENDE FASTLEGEHJEMMEL - BEKREFTELSE PRIVATPRAKTISERENDE FASTLEGEHJEMMEL MSTA 17/03689-010 25 Offl §25 2017/09/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK PRIVATPRAKTISERENDE FASTLEGEHJEMMEL - BEKREFTELSE PRIVATPRAKTISERENDE FASTLEGEHJEMMEL MSTA 17/03689-011 25 Offl §25 2017/09/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK PRIVATPRAKTISERENDE FASTLEGEHJEMMEL - BEKREFTELSE PRIVATPRAKTISERENDE FASTLEGEHJEMMEL MSTA 17/03689-012 25 Offl §25 2017/09/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK PRIVATPRAKTISERENDE FASTLEGEHJEMMEL - SØKNAD PRIVATPRAKTISERENDE FASTLEGEHJEMMEL MSTA 17/03689-013 25 Offl §25 2017/09/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 75% VIKARIAT - SØKNAD AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 75% VIKARIAT ARO07 17/03984-012 25 Offl §25 2017/09/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 70% FAST STILLING - SØKNAD SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 70% FAST STILLING NFE 17/03880-007 25 Offl §25 2017/09/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 70% FAST STILLING - SØKNAD SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 70% FAST STILLING NFE 17/03880-008 25 Offl §25 2017/09/23
I SKU REKRUTTERINGSSAK PROGRAMRÅDGIVER, 100 % VIKARIAT - SØKNAD PROGRAMRÅDGIVER, 100 % VIKARIAT BLI01 17/03796-010 25 Offl §25 2017/09/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50% VIKARIAT - SØKNAD AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50% VIKARIAT AGB 17/03985-010 25 Offl §25 2017/09/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50% VIKARIAT - SØKNAD AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50% VIKARIAT AGB 17/03985-011 25 Offl §25 2017/09/23
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE - SØKNAD BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE KHO 17/03935-012 25 Offl §25 2017/09/23
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER, VIKARIAT - SØKNAD LÆRERSTILLINGER, VIKARIAT BLI01 17/03887-005 25 Offl §25 2017/09/23
I SKU REKRUTTERINGSSAK BADEVAKT 27,6 % FAST - SØKNAD BADEVAKT 27,6 % FAST BLI01 17/03936-010 25 Offl §25 2017/09/23