Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 148/1035 - NORHEIM - NYBYGG GATEKJØKKEN - RAMMETILLATELSE - 148/947 - NORHEIM - NYBYGG GATEKJØKKEN Petter J. Rasmussen AS IGR 17/02330-006 2017/09/22
U TEK 118/28 - SPANNAVEGEN, MYKLEBUST - RIVING OG NYBYGG NAUST, OPPGRADERING AV KAI - RAMMETILLATELSE - 118/28 - SPANNAVEGEN, MYKLEBUST - RIVING OG NYBYGG NAUST, OPPGRADERING AV KAI Fimbul AS OHA 17/03761-002 2017/09/22
U TEK 5/6, 5/25 , 5/175 OG 5/573 - VEA - SØKNAD OM DISPENSASJON - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 5/6, 5/25 , 5/175 OG 5/573 - VEA - SØKNAD OM DISPENSASJON Eskild Kvala AS IGR 17/03058-006 2017/09/22
U TEK 147/639 SEKSJ. 35 - MOKSHEIMSJØEN, MOKSHEIM - INSTALLASJON AV GASSPEIS - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 147/639 SEKSJ. 35 - MOKSHEIMSJØEN, MOKSHEIM - INSTALLASJON AV GASSPEIS Alla Alexandra Michailovna Passeniouk OHA 17/03858-002 2017/09/22
U TEK GRAVESØKNAD - KLOSSTEINVEGEN 33, KOPERVIK - SVAR - GRAVESØKNAD - KLOSSTEINVEGEN 33, KOPERVIK HH Maskin AS KSU01 17/04026-002 2017/09/22
U HSE PERSONALMAPPE - INNFRIELSE AV KRAV/TILBUD OM STILLING MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/22
U TEK 90/9 OG 90/55 - FISKÅ - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/4167, 17/4191, 17/5259 - TILLATELSE - DELINGSSAK - 90/9 OG 90/55 - TILLATELSE TIL DELING AV GRUNNEIENDOM Astrid Marie Sevland EDH 17/00452-008 2017/09/22
I TEK 98/22 - AUSTEVIKVEGEN, AUSTEVIK, TILBYGG BOLIG, UTVIDELSE AV AREAL OG GARASJE - 98/22 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE I K Gabrielsen JKV 17/02350-005 2017/09/22
U TEK 148/25 MFL. - NORHEIM - TERRENGINNGREP IFB. OMLEGGING AV SAKKESTADBEKKEN - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 148/25 MFL. - NORHEIM - TERRENGINNGREP I FBM OMLEGGING AV SAKKESTADBEKKEN Cowi AS IGR 17/03389-008 2017/09/22
I TEK 91/29 - KARMØYVEGEN, MATLAND - HEVING AV TAK PÅ VERKSTED - 91/29 - MOTTATT MANGLER- REVIDERT FASADETEGNING OG SØKNADSKJEMA Procon AS KHM 17/03666-003 2017/09/22
I TEK 38/6 - SYRE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/4280 - 38/6 - SYRE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Eskild Kvala AS EDH 17/04064-001 2017/09/22
I TEK 15/443 - STONGVEGEN, ÅKRA - RIVING AV GARASJE, BOLIG- OG FORRETNINGSBYGG OG NYBYGG BOLIG OG FORRETNINGSBYGG - 15/443 - (KOPIMOTTAKER) TILTAK VED STONGVEGEN/FV47 Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted IGR 17/00860-016 2017/09/22
U TEK 88/219 - SØNDRE VELDE, TERRASSE OG STØTTEMUR - 88/219 - FERDIGATTEST Jan Roger Nordbjørn JHE05 11/00874-005 2017/09/22
U TEK 114/208 - TORVMYRVEGEN, NORDRE EIKE - FASADEENDRING ENEBOLIG - 114/208 - FERDIGATTEST - FASADEENDRING ENEBOLIG Roger Smistad JKV 17/01645-004 2017/09/22
I TEK 31/3 - HAGA - TILBYGG BOLIG, KJØKKEN OG TERRASSE - 31/3 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Eskild Kvala AS JHE05 15/00992-006 2017/09/22
I TEK 64/249 OG 64/354 - STANGALAND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/4849-4851 - 64/249 OG 64/354 - SVAR TIL MERKNAD FRA KARMØY KOMMUNE Leon Dale EDH 17/03263-005 2017/09/22
I TEK 57/623 - SELVÅG, SKUDENESHAVN - OMBYGGING/BRUKSENDRING TIL TOMANNSBOLIG, RIVING AV BOD - 57/623 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Sevland Bunyan Arkitekter AS JHE05 16/01084-024 2017/09/22
I TEK JORDSKIFTERETTEN - 15-200754RFA-JSTO - HAUGO NEDRE OG ØVRE - GNR. 127 OG 128 (TIDL. 1210-2015-0011) - SLUTTA JORDSKIFTESAK NR. 15-200754RFA-JSTO HAUGO NEDRE OG ØVRE GNR. 127 Haugalandet og Sunnhordaland ALA04 15/00924-002 2017/09/22
I TEK 47/395 - SKUDENES BEDEHUS BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - SØKNAD OM UTSETTELSE TIL 31.10 17 47/395 - SKUDENES BEDEHUS Jan Roar Eng TSC 12/01397-013 2017/09/22
I TEK 148/983 - NORHEIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/4216 - 148/983 - NORHEIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Eskild Kvala AS EDH 17/04073-001 2017/09/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK SPESIALSYKEPLEIER, FAST 88 OG 90 % - INTERVJU SPESIALSYKEPLEIER, FAST 88 OG 90 % AGB 17/03523-018 25 Offl §25 2017/09/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK SPESIALSYKEPLEIER, FAST 88 OG 90 % - INTERVJU SPESIALSYKEPLEIER, FAST 88 OG 90 % AGB 17/03523-019 25 Offl §25 2017/09/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK SPESIALSYKEPLEIER, FAST 88 OG 90 % - INTERVJU SPESIALSYKEPLEIER, FAST 88 OG 90 % AGB 17/03523-020 25 Offl §25 2017/09/22
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I VORMEDAL BARNEHAGE - SØKNAD BARNEHAGELÆRER I VORMEDAL BARNEHAGE BLI01 17/03878-009 25 Offl §25 2017/09/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK PRIVATPRAKTISERENDE FASTLEGEHJEMMEL - SØKNAD PRIVATPRAKTISERENDE FASTLEGEHJEMMEL MSTA 17/03689-006 25 Offl §25 2017/09/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 75% VIKARIAT - SØKNAD AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 75% VIKARIAT ARO07 17/03984-009 25 Offl §25 2017/09/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 75% VIKARIAT - SØKNAD AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 75% VIKARIAT ARO07 17/03984-010 25 Offl §25 2017/09/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 75% VIKARIAT - SØKNAD AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 75% VIKARIAT ARO07 17/03984-011 25 Offl §25 2017/09/22
I SKU REKRUTTERINGSSAK KONSULENT ÅKREHAMN BIBLIOTEKFILIAL - SØKNAD KONSULENT ÅKREHAMN BIBLIOTEKFILIAL KHO 17/03885-009 25 Offl §25 2017/09/22
I SKU REKRUTTERINGSSAK KONSULENT ÅKREHAMN BIBLIOTEKFILIAL - SØKNAD KONSULENT ÅKREHAMN BIBLIOTEKFILIAL KHO 17/03885-010 25 Offl §25 2017/09/22
I SKU REKRUTTERINGSSAK KONSULENT ÅKREHAMN BIBLIOTEKFILIAL - SØKNAD KONSULENT ÅKREHAMN BIBLIOTEKFILIAL KHO 17/03885-011 25 Offl §25 2017/09/22
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE - SØKNAD BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE KHO 17/03935-011 25 Offl §25 2017/09/22
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER, VIKARIAT - SØKNAD LÆRERSTILLINGER, VIKARIAT BLI01 17/03887-004 25 Offl §25 2017/09/22
I SKU REKRUTTERINGSSAK BADEVAKT 27,6 % FAST - SØKNAD BADEVAKT 27,6 % FAST BLI01 17/03936-009 25 Offl §25 2017/09/22
U TEK GRAVESØKNAD - FIBERGRØFT I TOSTEMVEGEN, BERGVEGEN OG STOVEVEGEN - SVAR - REVIDERT GRAVESØKNAD - TOSTEMVEGEN, BERGVEGEN OG STOVEVEGEN T Halleland AS KSU01 17/03790-004 2017/09/22
I TEK 126/13 - VIKSHÅLANDVEGEN, VIKSHÅLAND, RIVING OG NYBYGG BOLIG - 126/13 - REDEGJØRELSE VEDRØRENDE KOTEHØYDE Thea Cecilie Vikshåland KIS 17/02221-012 2017/09/22
I TEK FJERNING AV VEGETASJON PÅ KOMMUNAL GRUNN - STANGALANDSTØLEN - ØNSKE OM FJERNING AV VEGETASJON PÅ KOMMUNAL GRUNN - STANGALANDSTØLEN Bernt Olav Mjølhus ALI 17/04050-001 2017/09/22
I TEK TILSKUDD TIL UTREDNING OG PROSJEKTERING - TILSKUDD TIL UTREDNING OG PROSJEKTERING (KOPIMOTTAKER) Husbanken RBE08 17/03842-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/22
I SEN KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG POLITISK UTVALG - SAKER SOM GJELDER DETTE - PROTOKOLL FRA MØTET I KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG 20.09.17 Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS KTV 12/00652-189 2017/09/22
I SEN FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT - OFFENTLIG INNKJØP - ETTERLEVELSE AV REGELVERK, RUTINER OG KOMPETANSE - FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT "INNKJØP" - SAK TIL KOMMUNESTYRET Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS KTV 17/00439-003 2017/09/22
I SEN GRAVESØKNAD - KRYSS RENNESØYGATA - NOREVEGEN (46) - GRAVESØKNAD - KRYSS RENNESØYGATA - NOREVEGEN (46) KNUT S. LØFTEN MASKIN AS Khv AS TOG 17/04053-001 2017/09/22
I TEK 2/315 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - TORFINN GAUPÅS - 2/315 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - TORFINN GAUPÅS Haugaland Rørhandel AS ALS06 16/03858-003 2017/09/22
I TEK 2/321 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - RUNE SØRENSEN - 2/321 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - RUNE SØRENSEN Haugaland Rørhandel AS ALS06 17/02071-003 2017/09/22
I TEK PLAN 4071 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR VIKAFJELLET, VIKJÅ - 141/46 M.FL. - INNSPILL OG KOMMENTARER FRA RICHARD VINNES NILSEN - 21.09.17 PLAN 4071 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR VIKAFJELLET, VIKJÅ - 141/46 M.FL. Richard Vinnes Nilssen YSL 16/01518-027 2017/09/22
U TEK GRAVESØKNAD - OSNESVEGEN 6, TORVASTAD - VEDRØRENDE GRAVESØKNAD - OSNESVEGEN 6, TORVASTAD Jarle Hegerland KSU01 17/02446-003 2017/09/22
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM ASSISTENT VED ØSTREMTUNET Vanessa Kværnøy Falnes HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/22
U TEK FJERNING AV VEGETASJON PÅ KOMMUNAL GRUNN - FAGERVOLLVEGEN - SVAR - ØNSKE OM FJERNING AV VEGETASJON PÅ KOMMUNAL GRUNN - FAGERVOLLVEGEN Jonny Hetleflåt ALI 17/03423-002 2017/09/22
I TEK 107/12 - RØRLEGGERMELDING - UTSLIPPSTILLATELSE - TILTAKSHAVER: KVÅLE UTSLIPPSSAK 17/4045 - 107/12 - RØRLEGGERMELDING - UTSLIPPSTILLATELSE - TILTAKSHAVER: KVÅLE UTSLIPPSSAK 17/4045 Inge Vaaga AS MHV 17/04046-001 2017/09/22
U TEK FJERNING AV VEGETASJON PÅ KOMMUNAL GRUNN - ARQUEBUSVEGEN - SVAR - ØNSKE OM FJERNING AV VEGETASJON PÅ KOMMUNAL GRUNN - ARQUEBUSVEGEN Hanne Vikingstad ALI 17/03443-003 2017/09/22
I TEK 107/12 - LINDØY - UTSLIPPSTILLATELSE RØRLEGGERMELD. 17/4046 - 107/12 - LINDØY - SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE RØRLEGGERMELD. 17/4046 Inge Vaaga AS OHA 17/04045-001 2017/09/22
U TEK FJERNING AV VEGETASJON PÅ KOMMUNAL GRUNN - LYNGVEGEN 40 - SVAR - ØNSKE OM FJERNING AV VEGETASJON PÅ KOMMUNAL GRUNN - LYNGVEGEN 40 Ørjan Hauge Hansen ALI 17/03573-002 2017/09/22
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 4. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 18.09.17 T.OM 30.09.17 Gerd Elisabeth Simonsen MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/22
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 3. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 19.09.17 T.OM 31.01.18 Maria Eriksen Halvorsen AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/22
I TEK 15/173 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - 15/173 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER Ståle Oldeide MNE02 17/04047-001 2017/09/22
U TEK REHABILITERING/SEPARERING - VÅGEN/STANGALAND - BYGGEMØTEREFERAT NR. 17 - REHABILITERING/SEPARERING - VÅGEN/STANGALAND Vassbakk & Stol AS HDO 15/04311-062 2017/09/22
I TEK 112/293 - SKREVEGEN, SKRE - ADKOMSTVEG OG TERRENGENDRING - 112/293 - KONSTRUKSJONSFORUTSETNINGER FOR ADKOMSTVEI Procon AS OHA 17/03258-004 2017/09/22
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM TVERRFAGLIG SPES.UTD. VED RUS OG PSYK.HELSETJENESTE Tonje Bjølgerud MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/22
I TEK BB1 MOKSHEIMTUNET - TEKNISK PLAN - REFERAT FRA BYGGEMØTE NR. 13 - DATO: 20.09.17 - BERGE SAG OG TRELAST AS. Cowi AS BTH04 16/02032-029 2017/09/22
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FUNKSJONSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FUNKSJONSHEMMEDE NJO 17/04049-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/22
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 3/58, 348 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Eskild Kvala AS GEL 17/00012-470 2017/09/22
I SEN UTLEIE AV BESKYTTELSESTEPPE - BESTILLING AV TEPPE TIL BASAR I TORVASTAD ARENA - 29.10.17 Torvastad idrettslag TVI 16/04347-009 2017/09/22
I TEK 72/62 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HENRY JOHAN MUNKEJORD - 72/62 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HENRY JOHAN MUNKEJORD Risa AS MHV 17/04058-001 2017/09/22
I TEK 72/59 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KÅRE VIGGO NILSEN - 72/59 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KÅRE VIGGO NILSEN Risa AS MHV 17/04035-001 2017/09/22
I TEK 22/12 - FERKINGSTAD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/5496 - 22/12 - MOTTATT MANGLER, ERKLÆRINGER OM RETTIGHET OG KOPI AV RØRLEGGERMELDING Øyvind Lønning HHU 16/00973-022 2017/09/22
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - MELDING OM OPPSIGELSE AV DELER AV STILLINGEN - AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/22
I HSE REFUSJONER/TILSKOTT INN 2012-2018 - HELSE- OG OMSORG - TILSKUDD TIL VIDEREUTDANNING I BARNEVERNFAGLIG VEILEDNING 2017 REF. 23859 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet BSE02 12/00929-129 2017/09/22
I HSE REFUSJONER/TILSKOTT INN 2012-2018 - HELSE- OG OMSORG - TILSKUDD TIL VIDEREUTDANNING I BARNEVERNFAGLIG VEILEDNING 2017 REF. 23860 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet BSE02 12/00929-130 2017/09/22
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 07.09.17 T.OM 31.12.18 Malene Osnes AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/22
I TEK PERSONALMAPPE - RESERVERER SEG MOT HENVENDELSER SOM RINGEVIKAR BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/22
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.09.17 T.OM 31.12.18 Shkelzen Kuqi MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/22
U SEN PLAN 2060-3 - DETALJREGULERING FOR ENGVEGEN, ÅKREHAMN - JUSTERING AV TRASE SØNDRE DEL - GODKJENT 31. 8.2017 - GODKJENT PLAN 2060-3 - DETALJREGULERING FOR ENGVEGEN, ÅKREHAMN - JUSTERING AV TRASE SØNDRE DEL MAGNUS TANGEN JST 17/02616-006 2017/09/22
U TEK 64/130 OG 64/164 - STANGALAND - DELING AV GRUNNEIEDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD 17/1895 - 64/130 OG 64/164 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING TIL NABOPARTER STD 17/1895 Kjell Egil Noremark ALA04 17/03094-022 2017/09/22
U HSE PERSONALMAPPE - INNFRIELSE AV KRAV/TILBUD OM STILLING MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/22
I HSE PERSONALMAPPE - KRAV OM FAST ANSETTELSE MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/22
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.09.17 T.OM 31.12.18 Anne Sandvik MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/22
I TEK 43/300 - LOSVEGEN 8, HØYNES - TILBYGG ENEBOLIG - 43/300 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Anne Margrethe Endresen JHE05 17/02825-003 2017/09/22
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 17/04051-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/22
I TEK 5/119, 5/579 , 5/580 , 5/581 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/4593-4598 - 5/119, MFL. ERKLÆRING FRA 5/579 OG 5/580 Garvik Tomteutvikling AS EDH 17/03798-003 26 Offl.§26 2017/09/22
U HSE ANSKAFFELSE AV PASIENTSIGNALANLEGG - ENDRINGSKUNNGJØRING - FORLENGELSE AV FRIST FOR Å LEVERE FORESPØRSEL OM Å DELTA I KONKURRANSEN Doffin CBE02 17/01156-004 2017/09/22
I TEK INNBRUDD - HÆRVERK - KRIMINALITET - 2017 - UNDERRETNING TIL KLAGER IBR 17/00629-058 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/22
U HSE ANSKAFFELSE AV PASIENTSIGNALANLEGG - DOKUMENT OM ENDRING AV FRIST FOR FORESPØRSLER OM Å DELTA I KONKURRANSEN OG TIDSPUNKT FOR ÅPNING AV FORESPØRSLER Doffin CBE02 17/01156-005 2017/09/22
U SKU PERSONALMAPPE - FORELDREPERMISJON - ENDRING AV TIDSROM SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/22
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - OPPSIGELSE AV BOLIG BMV 17/04052-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/22
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 57/287 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Petru Bliort GEL 17/00012-469 2017/09/22
U HSE PERSONALMAPPE - ØKT STILLING ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/22
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2017 - INNRAPPORTERING AV OMSATT MENGDE ALKOHOL FOR SKJENKEBEVILLING VORMEDAL GRENDAHUS SA Vormedal Grendahus SA EVI1 16/05163-133 2017/09/22
U TEK 149/399 OG 149/448 - SPANNE - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING 149/339 I KARMØY KOMMUNE Ekrene Anne Margrethe MAH 17/03357-002 2017/09/22
U TEK 149/399 OG 149/448 - SPANNE - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING 149/339 I KARMØY KOMMUNE Ekrene Ingrid K MAH 17/03357-003 2017/09/22
U TEK 149/399 OG 149/448 - SPANNE - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING 149/339 I KARMØY KOMMUNE Ekrene Jan MAH 17/03357-004 2017/09/22
U TEK 149/399 OG 149/448 - SPANNE - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING 149/339 I KARMØY KOMMUNE William Espeland MAH 17/03357-005 2017/09/22
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 6. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 05.09.17 T.OM 31.12.17 Gunnar Brandal MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/22
I SEN KORMT BRYGGHUS AS SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING KORMT BRYGGEHUS AS Kormt Brygghus AS EVI1 17/04054-001 26 Off.l.26 2017/09/22
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 3. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 02.09.17 T.OM 01.09.18 Maria Haaland MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/22
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/22
U HSE PERSONALMAPPE - TILBUD OM FAST STILLING ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/22
I TEK BORGAREDALEN AVFALLSANLEGG - TILSYNSRAPPORT - KOMPOSTERING AV AVLØPSSLAM VED BORGARDALEN AVFALLSANLEGG Mattilsynet MHV 12/00680-053 2017/09/22
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID - AV VELFERDSGRUNNER JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/22
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 3. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.09.17 T.OM 01.09.18 Kristin Øygarden MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/22
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 5. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 21.08.17 T.OM 01.09.18 Cecilie Ottøy Eide MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/22
I TEK 42/25 - SØRHÅLAND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 42/25 - SØRHÅLAND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Karmøy Kommune Teknisk Etat EDH 17/04055-001 2017/09/22
U HSE PERSONALMAPPE - TILBUD OM FAST STILLING ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/22
U TEK 48/10 - SØKNAD OM GODKJENNING AV PLAN FOR NYDYRKING - 48/10 - ØNSKER NATURFAGLIG UTTALE TIL SØKNAD OM NYDYRKING HHU 17/02805-004 2017/09/22
I TEK 38/61 - SYRE - OPPMÅLINGSFORRETNING - HELE GRUNNEIENDOMMEN - 38/61 - SYRE - OPPMÅLINGSFORRETNING - HELE GRUNNEIENDOMMEN Lise Perly Aaserud XXI 17/04057-001 2017/09/22
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE AV STILLING JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/22
U TEK 15/764 - RINDAVEGEN, ÅKRA - NYBYGG LAV BOLIGBLOKK - 15/764 - RAPPORT ETTER BYGGETILSYN/FERDIGBEFARING - RINDAVEGEN 10 OG 12 Hans J Rasmussen AS JKV 15/04897-017 2017/09/22
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 15/677 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Eskild Kvala AS GEL 17/00012-471 2017/09/22
I SKU KRETSORDNING - SØKNAD OM Å FÅ FORTSETTE PÅ SEVLAND SKOLE GKH01 17/04061-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/22
U TEK 148/873 - HAUGALAND EIENDOM BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - GJELDER VEDTAK OM TVANGSMULKT OG SØKNAD OM UTSATT FRIST 148/873 - HAUGALAND EIENDOM Bård Langelandsvik TSC 12/01180-029 2017/09/22
U TEK 147/30 - MOKSHEIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/1182 - 147/171 - MANGEL -SAMMENSLÅING AV GNR/BNR 147/171 OG 147/712 Brit Karin Jakobsen JHE 17/01487-021 2017/09/22
U TEK 48/10 - SØKNAD OM GODKJENNING AV PLAN FOR NYDYRKING - 48/10 - ØNSKER KULTURMINNEFAGLIG UTTALE TIL SØKNAD OM NYDYRKING Rogaland Fylkeskommune HHU 17/02805-005 2017/09/22
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 18.09.17 T.OM 17.09.18 Julie Gudmundsen Lund BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/22
I TEK 43/134 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - SVENDSEN, FRED TRYGVE/SVENDSEN, FRANK ARILD H. - 43/134 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - SVENDSEN, FRED TRYGVE/SVENDSEN, FRANK ARILD H. Fred Trygve Svendsen BJP01 17/04063-001 26 Off.l.26 2017/09/22
I SEN UNGDOMMENS FYLKESTING - UNGDOMMENS FYLKESTING - OPPNEVNING AV KANDIDATER, OPPSTARTSKONFERANSE OG VALG AV INTERIMSTYRE Rogaland Fylkeskommune KTV 17/04069-001 2017/09/22
I SKU PERSONALMAPPE - CV TIL TILKALLINGSAVTALE BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/22
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON VED FØDSEL SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/22
U HSE ANSKAFFELSE AV PASIENTSIGNALANLEGG - SVAR - SPØRSMÅL Securitas AS CBE02 17/01156-007 2017/09/22
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE AV STILLING SOM SYKEPLEIER VED SBB JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/22
U HSE ANSKAFFELSE AV PASIENTSIGNALANLEGG - SPØRSMÅL OG SVAR - 22.09.2017 Doffin CBE02 17/01156-008 2017/09/22
U TEK 86/226 - AVALDSNES - DELING AV GRUNNEIENDOM OG GRENSEJUSTERING MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/3538 - 86/226 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Kamøy kommune v/Synnøve Medhaug HAS 17/03585-013 2017/09/22
U SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - SFO GKH01 17/04040-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/22
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM PLEIEMEDARBEIDER VED BBH Anne Line Larsen MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/22
U TEK 86/226 - AVALDSNES - DELING AV GRUNNEIENDOM OG GRENSEJUSTERING MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/3538 - 86/226 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Bu Eiendomsselskap AS HAS 17/03585-014 2017/09/22
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 16/02512-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/22
I TEK 17/19 - KONSESJON - SØKER: NILS MAGNE JAKOBSEN - 17/19 - SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - SØKER: NILS MAGNE JAKOBSEN Jakobsen Nils Magne BJP01 17/04066-001 26 Off.l.26 2017/09/22
I SEN KIRKETUNET BARNEHAGE - MILJØRETTET HELSEVERN - DOKUMENTASJON IHT. MILJØRETTET HELSEVERN Åkra Kirketunet Barnehage BAN01 14/04706-006 2017/09/22
U TEK 47/395 - SKUDENES BEDEHUS BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - 47/395 - SKUDENES BEDEHUS - SVAR PÅ SØKNAD OM UTSETTELSE TIL 31.10 17 Jan Roar Eng TSC 12/01397-014 2017/09/22
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 07.09.17 T.OM 31.12.18 Elisabeth Marie Klovning Bergkvist AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/22
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 30.08.17 T.O.M 31.12.17 Linda Høines Nornes JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/22
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 17/04068-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/22
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE GKH01 15/00784-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/22
I TEK NY AVLØPSLEDNING BØVÅGEN TIL SALHUS - VEDTAK OM GEBYR - TILLATELSE ETTER FORURENSINGSLOVEN TIL GRAVING/MUDRING SJØ - AVLØPSLEDNING BØVÅGEN - KARMØY Fylkesmannen i Rogaland HDO 15/04310-041 2017/09/22
I TEK PLAN 2103 - DETALJREGULERING - TURLØYPE SLETTEN/REVUR, VEAVÅGEN - UTTALELSE FRA STATENS VEGVESEN - 22.09.17 PLAN 2103 - DETALJREGULERING - TURLØYPE SLETTEN/REVUR, VEAVÅGEN Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted AAHO 17/00895-027 2017/09/22
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 5. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 28.08.17 T.O.M 31.12.17 Othilie Breidfjord Dahle JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/22
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.09.17 T.O.M 01.09.18 Glenn Inge Raknes JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/22
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 17/04051-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/22
U TEK 31/26 OG 31/4 - HAGA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/2475 - 31/26 OG 31/4 - ANGÅENDE DERES KLAGE PÅ DELINGSVEDTAK Magnus Sigmund Austnaberg HHU 17/00939-008 2017/09/22
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 22.08.17 T.O.M 31.08.18 Anja Rundhaug Andersen JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/22
U SKU PERSONALMAPPE - FORELDREPERMISJON - FEDREKVOTE SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/22
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 17/04070-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/22
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 26.08.17 T.O.M 01.06.18 Thanyarat Pratuchai JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/22
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 18.08.17 T.O.M 31.12.17 Karina Lescoute JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/22
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 5. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 21.08.17 T.O.M 31.12.17 Julie Elise Jakobsen Fjell JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/22
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 17/04071-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/22
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 22.08.17 T.O.M 22.01.18 Leif Are Høyland Hansen JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/22
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.11.17 T.OM 31.10.18 Cille Anglevik AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/22
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 17/04071-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/22
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.09.17 T.O.M 31.12.17 Frederik Alexander Wik JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/22
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 3. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 28.08.17 T.O.M 27.08.18 Tonje Thorsvik JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/22
I TEK 142/8 OG 142/500 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - HYLDMO, SIGRID L. ØSTHUS/ØSTHUS, JON KRISTIAN/ØSTHUS, TERJE/ØSTHUS, HÅKON MICHAEL - 142/8 OG 142/500 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - HYLDMO, SIGRID L. ØSTHUS/ØSTHUS, JON KRISTIAN/ØSTHUS, TERJE/ØSTHUS, HÅKON MICHAEL Advokatfirmaet Hammervoll Pind AS BJP01 17/04072-001 2017/09/22
I TEK PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM RENHOLDER VED ÅKRA UNGDOMSSKOLE Somkhit Inphama Sjøen BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/22
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 4. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.10.17 T.O.M 30.09.18 Linn Elen Vestre Lande JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/22
U TEK 90/9 OG 90/55 - FISKÅ - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/4167, 17/4191, 17/5259 - 90/9 OG 90/55 - VEDRØRENDE DELING AV EIENDOM - VEDTAK Astrid Marie Sevland HSH01 17/00452-010 2017/09/22
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 04.09.17 T.O.M 31.12.17 Harald Haugeberg Schnell JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/22
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 5. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 11.09.17 T.O.M 31.12.17 Anette Varne JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/22
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 05.09.17 T.O.M 04.09.18 Olav Martin Øvretveit JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/22
I HSE PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV 20% STILLING AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/22
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 28.08.17 T.O.M 01.04.18 Olav Martin Øvretveit JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/22
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 31.08.17 T.O.M 01.09.18 Amalie Nordvik JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/22
U TEK 15/832 OG 15/1723 - TV-KJØRING AV AVLØPSRØR IFB. FORSIKRINGSSKADE 777244 - 15/832 OG 15/1723 - TV-KJØRING AV AVLØPSRØR IFB. FORSIKRINGSSKADE 777244 Berit Marie Jakobsen Christensen ETS 17/03889-001 2017/09/22
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 17.08.17 T.O.M 31.12.17 Christoffer Christiansen Jünger JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/22
U TEK 15/1225 - ÅKRAHALLEN BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - 15/1225 - ÅKRAHALLEN - VARSEL OM ORDINÆRT TILSYN Åkra Idrettslag TSC 12/01465-015 2017/09/22
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 18.09.17 T.OM 31.01.18 Abeba Teklay Tareke AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/22
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM SYKEPLEIER VED STORESUND BBH Torbjørn Brekke Fiskaaen AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/22
I HSE PERSONALMAPPE - ATTESTER / VITNEMÅL TIL TILKALLINGSAVTALE MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/22
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM ASSISTENT VED STORESUND BBH Thomas Bentsen AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/22
U HSE ANSKAFFELSE AV PASIENTSIGNALANLEGG - SVAR - SPØRSMÅL Hospital IT AS CBE02 17/01156-010 2017/09/22
I HSE PERSONALMAPPE - ATTESTER / VITNEMÅL TIL TILKALLINGSAVTALE AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/22
U HSE ANSKAFFELSE AV PASIENTSIGNALANLEGG - SPØRSMÅL OG SVAR NR. 2 - 22.09.2017 Doffin CBE02 17/01156-011 2017/09/22
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM SYKEPLEIER VED STORESUND BBH Kristina Veland Olsen AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/22
I TEK OVERFØRING AV STARTLÅN TIL NY BOLIG - TINGLYST PANTEDOKUMENT RBE08 17/02894-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/22
U TEK TEKNISK PLAN FOR LYNGTUNET - OVERVANNSLEDNING LYNGTUNET Cowi AS BTH04 16/00642-071 2017/09/22
I TEK 2/386 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - VEDØY, FREDRIK KRISTOFFERSEN - 2/386 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - VEDØY, FREDRIK KRISTOFFERSEN Fredrik Kristoffersen Vedøy BJP01 17/04074-001 26 Off.l.26 2017/09/22
U TEK 15/94 (SJØENVEGEN 33) - UTBEDRING AV PRIVAT KLOAKK - 15/94 (SJØENVEGEN 33) - UTBEDRING AV PRIVAT KLOAKK Arne Drivenes ETS 17/03989-001 2017/09/22
U TEK 64/686, 64/858, 64/859 - SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - BÅRDSEN, FRANS ANDREAS - 64/686, 64/858, 64/859 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING BÅRDSEN, FRANS ANDREAS Frans Andreas Bårdsen ALA04 17/03669-002 2017/09/22
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR PÅ TILBAKEMELDING OM MOTTAK AV STILLING JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/22
U TEK 122/98 - RØYKSUND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/674 - 122/188 - UNDERRETTING ETTER SAMMENSLÅING Gunnar Tvedten JHE 16/00806-017 2017/09/22