Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U HSE PERSONALMAPPE - FORLENGELSE REDUSERT STILLING SAE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/21
U TEK 128/26 - ØVRE HAUGE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 128/26 - ANGÅENDE AVSLUTTET OG RETURNERT DELINGSSØKNAD (SAK NR. 14/1807) Svein Erik Haugen HHU 14/01807-014 2017/09/21
U HSE PERSONALMAPPE - FORLENGET VIKARIAT I HJEMMETJENESTEN SØR AVD.SKUDENES SMH Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/21
U HSE PERSONALMAPPE - FORLENGELSE AV VIKARIAT VEN01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/21
U HSE PERSONALMAPPE - FORLENGET VIKARIAT I HJEMMETJENESTEN SØR AVD.SKUDENES SMH Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/21
U HSE PERSONALMAPPE - FORLENGELSE VIKARIAT AVK Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/21
U HSE PERSONALMAPPE - OMPLASSERING VID Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/21
U HSE PERSONALMAPPE - FORLENGET VIKARIAT I HJEM.TJEN.SØR AVD.SKUDENES SMH Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/21
U TEK 47/18 - FLADABERG, VIK, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM.17/1625-1628 - TILLATELSE - DELINGSSAK - 47/18 - TILLATELSE TIL DELING AV GRUNNEIENDOM OPPM.17/1625-1628 Tor Oskar Hellesland EDH 17/01009-009 2017/09/21
U TEK 141/202 - SEKSJON 13 - FAGERVOLLVEGEN, LITLASUND - INNGLASSERING AV TERRASSE - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 141/202 - SEKSJON 13 - FAGERVOLLVEGEN, LITLASUND - INNGLASSERING AV TERRASSE Byggconsultvest Ronny Johnsen KIS 17/03375-002 2017/09/21
I TEK 43/608 - ØYGARDSHAUGEN, HØYNES - NYBYGG ENEBOLIG - 43/608 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE Garvik Prosjekt AS KHM 16/03463-006 2017/09/21
U TEK 15/257 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - FORELØPIG SVAR - MELDING OM POLITISK VEDTAK SAKKYNDIG TAKSTNEMND 29.08.2017 Nils Johan Stonghaugen MSA 15/01652-005 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/09/21
I TEK 47/520 - SALVEBAKKANE, VIK. TILBYGG ENEBOLIG - HAGESTUE - 47/520 - SALVEBAKKANE, VIK. TILBYGG ENEBOLIG - HAGESTUE Eskild Kvala AS EDH 17/04027-001 2017/09/21
I TEK 148/1035 - NORHEIM - NYBYGG GATEKJØKKEN - 148/947 - UTTALE TIL BYGGESAK INNENFOR PLAN MED INNSIGELSE Rogaland Fylkeskommune Regionalplanavdelingen IGR 17/02330-008 2017/09/21
I TEK 148/947 - NORHEIM - SKILT - 148/947 - NORHEIM - SKILT Focus Neon AS IGR 17/03979-001 2017/09/21
I TEK 110/21 - FOSNAVEGEN, VÅGA - UTSLIPPSTILLATELSE RØRLEGGERMELDING: 17/4039 - 110/21 - FOSNAVEGEN, VÅGA - UTSLIPPSTILLATELSE RØRLEGGERMELDING: 17/4039 Inge Vaaga AS OHA 17/04038-001 2017/09/21
I TEK 5/2 , 5/116 , 5/40 - VEA - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - 5/2 , 5/116 , 5/40 - GRENSEJUSTERINGSAVTALE Stein Roger Vea AMJ 17/03676-002 2017/09/21
I TEK 86/79 OG 86/219 - AVALDSNES - FORELEGGING AV TILTAK - STUTØY - NY 22KV LUFTLINJE - 83/219 OG 86/79 - (KOPIMOTTAKER) FORELØPIG UTTALELSE FRA FYLKESRÅDMANNEN VEDRØRENDE FORHOLDET TIL AUTMATISK FREDA KULTURMINNE Rogaland Fylkeskommune, Kulturseksjonen KHM 18/00447-004 2017/09/21
I TEK 131/39 - KVEITAVIKVEGEN, TORVASTAD - BÅREROM/LAGER/DIV. - 131/39 - REVIDERTE TEGNINGER MED NYTT NABOVARSEL Byggmester Arne Haldorsen KIS 16/03150-010 2017/09/21
I TEK 88/219 - SØNDRE VELDE, TERRASSE OG STØTTEMUR - 88/219 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Jan Roger Nordbjørn JHE05 11/00874-004 2017/09/21
U TEK 79/45 - VISNESVEGEN, VISNES, TILBYGG BOLIG, GARASJE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 79/45 - TILLATELSE Robert Rogge EDH 17/03605-005 2017/09/21
U HSE PERSONALMAPPE - MIDLERTIDIG STILLINGSUTVIDELSE TSK01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/21
U TEK FORSØPLING PÅ 114/310 OG 115/71 - SVAR - 114/310 OG 115/71 - GJELDER OPPRYDNING PÅ OMRÅDET Hus28 AS PEID 17/02394-003 2017/09/21
U TEK 3/379 - ØSTHUS - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/4059 - TILLATELSE - DELINGSSAK - 3/379 - TILLATELSE TIL DELING AV GRUNNEIENDOM Kjell Kristiansen EDH 17/03948-003 2017/09/21
I TEK 63/242 - BÅRASTEMVEGEN, NORDSTOKKE - NYBYGG HAGESTUE/BOD - 63/242 OG 63/283 - BÅRASTEMVEGEN, NORDSTOKKE - NYBYGG HAGESTUE/BOD Jill Anett og Ronny Moldestad EDH 17/04023-001 2017/09/21
I TEK 148/978 - SPANNAVEGEN, NORHEIM - FASADE- OG BRUKSENDRING - 148/978 - MELDING OM POLITISK VEDTAK Rogaland Fylkeskommune Regionalplanavdelingen IGR 17/01469-022 2017/09/21
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 9/27 - BESTILLING AV NABOLISTE Regine Nilsen GEL 17/00012-464 2017/09/21
I TEK PLAN 164-1 - REGULERINGSPLAN FOR HÅLANDSVÅGEN - ENDRING - FRA SMÅBÅTANLEGG TIL NAUST - 42/30 - GODKJENT 27.2.2018 - UTTALELSE FRA FYLKESMANNEN I ROGALAND, MILJØVERNAVD. - 20.09.17 PLAN 164-1 - REGULERINGSPLAN FOR HÅLANDSVÅGEN - 42/30 - ENDRING AV SMÅBÅTANLEGG TIL NAUST Fylkesmannen i Rogaland MAA05 17/03593-002 2017/09/21
I SEN NASJONAL TILSKUDDSORDNING MOT BARNEFATTIGDOM - UTBETALING - TILLEGGSTILDELING ETTER REVIDERT NASJONALBUDJSETT 2017- NASJONAL TILSKUDDSORDNING MOT BARNEFATTIGDOM Barne-, Ungdoms- og Familiedirektoratet EIE 14/02034-031 2017/09/21
I TEK 15/764 - RINDAVEGEN, ÅKRA - NYBYGG LAV BOLIGBLOKK - 15/764 - SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Hans J Rasmussen AS JKV 15/04897-016 2017/09/21
I TEK KOMMUNALT TILSKUDD - FRILUFTSLIV 2017 - FORESPØRSEL OM Å FÅ DEKKET UTGIFTER KNYTTET TIL OPPGRADERING AV STI PÅ SLETTEN/VEAMYR-OMRÅDET, VEAVÅGEN Veamarken velforening PCH01 17/00795-013 2017/09/21
I TEK PLAN 4079 - DETALJREGULERING FOR FJEDLASJØEN NAUST, VISNES - 82/14 - UTTALELSE FRA FYLKESRÅDMANNEN - 19.09.17 (KOPIMOTTAKER) PLAN 4079 - DETALJREGULERING FOR FJEDLASJØEN NAUST, VISNES - 82/14 Rogaland Fylkeskommune Fylkesrådmannen YSL 17/02912-007 2017/09/21
I TEK PLAN 5083 - DETALJREGULERING FOR VESTRE TJØRNAHAUG - SNIK - 123/2 - OVERSENDELSE AV REVIDERT BUDSJETT FOR ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER (KOPIMOTTAKER) PLAN 5083 - DETALJREGULERING FOR VESTRE TJØRNAHAUG - SNIK - 123/2 Rogaland Fylkeskommune YSL 16/02709-012 2017/09/21
I TEK PLAN 2088 - DETALJREGULERING FOR TANGEN - 8/2 M.FL. GODKJENT 19.3.2018 - UTTALELSE FRA FYLKESMANNEN I ROGALAND - 20.09.17 PLAN 2088 - DETALJREGULERING FOR TANGEN - 8/2 M.FL. Fylkesmannen i Rogaland MAA05 15/03425-018 2017/09/21
U TEK 15/452 - BOKTAVEGEN - ÅKREHAMN, TILBYGG ENEBOLIG. - 15/452 - FERDIGATTEST - TILBYGG ENEBOLIG. Gismervik Arkitekter JKV 00/03507-026 2017/09/21
U TEK HUSDYRGJØDSEL SANDHÅLAND, KJELL ARVID - SVAR - SØKNAD OM FORLENGELSE AV FRIST FOR UTKJØRING AV HUSDYRGJØDSEL PÅ GNR.30,BNR.13-KJELL ARVID SANDHÅLAND Kjell Arvid Sandhåland LKS 17/04015-002 2017/09/21
U TEK HUSDYRGJØDSEL BREKKE, ØYSTEIN - SVAR - SØKNAD OM FORLENGELSE AV FRIST FOR UTKJØRING AV HUSDYRGJØDSEL PÅ GNR. 128,BNR.2 - ØYSTEIN BREKKE Øystein Brekke LKS 17/04014-002 2017/09/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 80 % VIKARIAT - SØKNAD AUTORISERT SYKEPLEIER 80 % FAST AGB 17/03522-005 25 Offl §25 2017/09/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 75% VIKARIAT - SØKNAD AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 75% VIKARIAT ARO07 17/03984-007 25 Offl §25 2017/09/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 75% VIKARIAT - SØKNAD AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 75% VIKARIAT ARO07 17/03984-008 25 Offl §25 2017/09/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 70% FAST STILLING - SØKNAD SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 70% FAST STILLING NFE 17/03880-005 25 Offl §25 2017/09/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 70% FAST STILLING - SØKNAD SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 70% FAST STILLING NFE 17/03880-006 25 Offl §25 2017/09/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK 3 X 100 % FASTE STILLINGER I LANGTURNUS - SØKNAD 3 X 100 % FASTE STILLINGER I LANGTURNUS ARO07 17/03881-008 25 Offl §25 2017/09/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50% VIKARIAT - SØKNAD AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50% VIKARIAT AGB 17/03985-008 25 Offl §25 2017/09/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50% VIKARIAT - SØKNAD AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50% VIKARIAT AGB 17/03985-009 25 Offl §25 2017/09/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 100% FAST STILLING - SØKNAD AUTORISERT SYKEPLEIER 100% FAST STILLING ARO07 17/03886-003 25 Offl §25 2017/09/21
I SKU REKRUTTERINGSSAK BADEVAKT 27,6 % FAST - SØKNAD BADEVAKT 27,6 % FAST BLI01 17/03936-008 25 Offl §25 2017/09/21
I TEK GRAVESØKNAD - FIBERGRØFT I TOSTEMVEGEN, BERGVEGEN OG STOVEVEGEN - REVIDERT GRAVESØKNAD - TOSTEMVEGEN, BERGVEGEN OG STOVEVEGEN T Halleland AS KSU01 17/03790-003 2017/09/21
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2017 - INNRAPPORTERING AV OMSATT MENGDE ALKOHOL - BRYGGEDANS 12.08.2017 Karmøy Råseglarlag EVI1 16/05163-131 2017/09/21
I TEK NYTT KLOAKKANLEGG SANDANE - OVERSENDER TILBUD - OMBYGG SANDANE PUMPESTASJON Xylem Water Solutions Norge AS EJD 15/02071-030 23 Offl.§23 fvl. §19b 2017/09/21
I TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - - SAMTYKKE FRA ST1 NORGE AS St1 Norge AS MSA 15/02054-120 2017/09/21
I TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - - BEKREFTELSE PÅ MOTTATT BREV Marine Aluminium Industrier AS MSA 15/02054-121 2017/09/21
I TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - - BEKREFTELSE PÅ MOTTATT BREV Lorentz Storesund & Sønner AS MSA 15/02054-122 2017/09/21
I TEK FLOM- OG TILTAKSPLAN FOR NORHEIM - NOTAT - OMKALIBRERING OG OPPDATERING AV AVLØPSMODELL FLOM- OG TILTAKSPLAN FOR NORHEIM Multiconsult AS JTH 15/04271-006 2017/09/21
I SEN JUSTERINGSAVTALE - FERKINGSTADTUNET AS - OVERSENDER SIGNERT JUSTERINGSAVTALE M.M. - FERKINGSTADTUNET AS Deloitte Advokatfirma AS AMA 17/04030-001 2017/09/21
I SKU HØRINGER - 2016-2017 - HØRING - BER OM INNSPILL - NASJONAL FAGLIG RETNINGSLINJE FOR MAT OG MÅLTIDER I BARNEHAGEN Helsedirektoratet TOV 16/00007-203 2017/09/21
I TEK 47/414 - VIKEVÅGEN, VIK - NYBYGG NAUST - 47/414 - (KOPIMOTTAKER) MIDLERTIDIG SVAR - SØKNAD OM ETABLERING AV KAI/BRYGGE Karmsund Havn IKS KHM 17/04042-001 2017/09/21
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2017 - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING - VISNES KULTUR- OG AKTIVITETSHUS FREDAG 27.10.2017 Visnes kultur- og aktivitetshus EVI1 16/05163-132 2017/09/21
I TEK GRAVESØKNAD - TOREDALEN 7 - OVERSENDER LOGGBOK - GRAVESØKNAD - TOREDALEN 7 Martin's Skog & Anleggstjenester KSU01 17/02463-003 2017/09/21
I TEK KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2017-2021 - ANMODNING OM ETABLERING AV GANG- OG SYKKELSTI, SAMT ANDRE TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK KVALAVÅGVEGEN, FRA FLYPLASSVEIEN TIL VÅGE Geir Erik Storesund HPE 16/00704-032 2017/09/21
U TEK 15/472 - VESTRE KARMØYVEG, ÅKRA. TILBYGG ENEBOLIG - EKSTRA BOENHET, RIVING AV TERRASSE - 15/472 - FERDIGATTEST Oddny Sandhåland JHE05 12/05180-019 2017/09/21
I SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - GJELDER DRIFT AV KVALAVÅG BARNEHAGE Kvalavåg Barnehage RHO 16/01128-283 2017/09/21
I HSE PERSONALMAPPE - ATTESTER/TJENESTEBEVIS TIL TILKALLINGSAVTALE JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/21
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM SAKSBEHANDLER VED BARNEVERN/UNGDOMSTJENESTEN Berit Elise Mæland NFE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/21
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM TVERRFAGLIG SPES.UTD. VED RUS OG PSYKISK HELSETJENESTE Trude Lanes NFE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/21
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FLYTTEMELDING UT BMV 16/02515-010 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/21
U TEK 75/2 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - NICOLAISEN, JAN - SVAR - 75/2 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM NICOLAISEN, JAN Hetland Harald Advokat BJP01 17/04022-002 2017/09/21
I TEK 90/9 OG 90/55 - FISKÅ - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/4167, 17/4191, 17/5259 - 90/9 OG 90/55 - REVIDERT SITUASJONSKART RH Oppmåling Rune Hemnes EDH 17/00452-009 2017/09/21
U TEK 47/700 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - RYGG, LISE MARGRETHE PEDERSEN - SVAR - 47/700 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - RYGG, LISE MARGRETHE PEDERSEN Lise Margrethe Pedersen Rygg BJP01 17/04025-002 2017/09/21
I TEK 5/573 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/4356 - 5/573 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Eskild Kvala AS EDH 17/04043-001 2017/09/21
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM TVERRFAGLIG SPES.BARNEVERNR.VED BARNEVERN OG UNGDOMSTJENESTEN Solveig Hatteland NFE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/21
U TEK 64/249 OG 64/354 - STANGALAND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/4849-4851 - 64/249 OG 64/354 - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD Leon Dale EDH 17/03263-004 2017/09/21
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - FLYTTEMELDING INN BMV 17/03212-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/21
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 148/210 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGSAK Leiv Andreas Eikeland GEL 17/00012-465 2017/09/21
I SKU VEDTAK OM TILTAK ETTER OPPLÆRINGSLOVEN §9A-3, JF. §9A-1 - VEDTAK OM TILTAK ETTER OPPLÆRINGSLOVEN §9A-3, JF. §9A-1 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/21
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 8/30 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGSAK Kjell Mannes GEL 17/00012-466 2017/09/21
I SKU VEDTAK OM TILTAK ETTER OPPLÆRINGSLOVEN §9A-3, JF. §9A-1 - VEDTAK OM TILTAK ETTER OPPLÆRINGSLOVEN §9A-3, JF. §9A-1 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/21
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 17/04028-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/21
U TEK PLAN 312-12 - REGULERINGSPLAN FOR SKÅRTUNET 2 - ENDRING AV VEG - 72/156,157 - GODKJENT 31. 8.2017 - GODKJENT PLAN 312-12 - REGULERINGSPLAN FOR SKÅRTUNET 2 - ENDRING AV VEG - 72/156,157 - Naboer i Ålavikvegen v/Irene S Stensen YSL 16/00357-031 2017/09/21
I SKU VEDTAK OM TILTAK ETTER OPPLÆRINGSLOVEN §9A-3, JF. §9A-1 - VEDTAK OM TILTAK ETTER OPPLÆRINGSLOVEN §9A-3, JF. §9A-1 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/21
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/21
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT STATNETT - KLAGE OG TAKSTGRUNNLAG - STATNETT SF - STATNETTS KRAFTLINJER Advokatfirmaet Lund & Co DA MSA 17/03756-004 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/09/21
I TEK TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET - NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING ROGALAND - SØKNAD OM TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET - NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING ROGALAND Norsk Landbruksrådgiving Rogaland LKS 17/04029-001 2017/09/21
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 14/03433-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/21
U TEK 13/575 - TOSTEMVEGEN, TJØSVOLL, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD 17/3051 - 13/575 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING STD 17/3051 Tostemmen Utbygging AS MNE02 17/03405-016 2017/09/21
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 OG 2018/19 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/21
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING SKOLEÅRET 2017-2018 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/21
U TEK 47/18 - FLADABERG, VIK, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM.17/1625-1628 - 47/18 - VEDRØRENDE TILLATELSE TIL DELING - ENDRINGSVEDTAK Tor Oskar Hellesland EDH 17/01009-010 2017/09/21
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 OG 2018/19 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/21
U TEK 13/575 - TOSTEMVEGEN, TJØSVOLL, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD 17/3051 - 13/575 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING STD 17/3051 Karmøy Kommune MNE02 17/03405-017 2017/09/21
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/21
I TEK 114/208 - TORVMYRVEGEN, NORDRE EIKE - FASADEENDRING ENEBOLIG - 114/208 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Roger Smistad JKV 17/01645-003 2017/09/21
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - HUSLEIEKONTRAKT BMV 17/03212-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/21
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - BEKREFTELSE - TAR IMOT KOMMUNAL UTLEIEBOLIG BMV 17/03212-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/21
I TEK 140/157 - SVEVEGEN, OSNES - NYBYGG BOD - 140/157 - SVEVEGEN, OSNES - NYBYGG BOD Johnny Jansen EDH 17/04031-001 2017/09/21
I TEK 149/465 , 149/11 , 149/469 , 149/487 - SPANNE - BYGGEMODNING , RIVING, VEG, ANLEGG, PARKERING MM - 149/465 MFL. - (KOPIMOTTAKER) SØKNAD OM § 10 VEDTAK Rogaland Fylkeskommune, Kulturseksjonen IGR 16/04366-015 2017/09/21
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FUNKSJONSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FUNKSJONSHEMMEDE NJO 17/04032-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/21
I TEK 70/14 - YTRE EIDE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 70/14 - KLAGE PÅ AVSLAG Knut Tjøsvoll HHU 17/00457-007 2017/09/21
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 14/02009-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/21
I TEK LEKEPLASS I NORHEIMVÅGEN - FORESPØRSEL OM TILLATELSE TIL Å ETABLERE LEKEPLASS I NORHEIMVÅGEN Jan Sigmund Saltvedt SKM 17/04033-001 2017/09/21
U SKU OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 17/03991-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/21
I HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SØKNAD OM STIPEND Arna Marie Tindeland Grindhaug SALF 17/00009-092 2017/09/21
I HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SØKNAD OM STIPEND SPESIALISERING ALLMENNMEDISIN Matthias Christoph Fritzsche BSE02 17/00009-093 2017/09/21
I HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SØKNAD OM STIPEND Gro Marie Jakobsen SALF 17/00009-094 2017/09/21
I HSE PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV STILLING MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/21
U TEK 1/18 - VEDØY - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 17/1209 - PARSELL 1 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 1/18 I KARMØY KOMMUNE Boge Thomas AMJ 17/02613-001 2017/09/21
U TEK 1/18 - VEDØY - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 17/1209 - PARSELL 1 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 1/18 I KARMØY KOMMUNE Boge Rolf AMJ 17/02613-002 2017/09/21
U TEK 1/18 - VEDØY - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 17/1209 - PARSELL 1 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 1/18 I KARMØY KOMMUNE Stava Eiendom As AMJ 17/02613-003 2017/09/21
I HSE PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV STILLING MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/21
U SKU MEDLEMSKAP I IDRETTSLAG - SVAR - SØKNAD OM DEKNING AV MEDLEMSKAP I IDRETTSLAG ANKO 17/03916-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/21
I SEN PERSONALMAPPE - AVTALE OM Å STILLE EGEN BIL TIL DISPOSISJON SHJ Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/21
U HSE ARBEIDSTID - DISPENSASJON - ALLE VIRKSOMHETER - DISPENSASJONSØKNAD LANGVAKTER V/20, ØHD/LINDRENDE AVD Norsk Sykepleierforbund KMJA 12/00092-250 2017/09/21
U TEK 79/184 - VISNESGARDEN, VISNES - VESENTLIG TERRENGINNGREP - SVAR - 79/184 - ENDRINGER, REVIDERT SITUASJONSKART Risa AS KIS 17/02809-006 2017/09/21
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - RESTBELØP - KOMMUNALE GEBYRER FRA 2016 IMK 16/04537-260 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/21
U TEK 112/257 - SKRE - OPPMÅLINGSFORRETNING - MERKING AV TILDLIGERE KOORDINATBESTEMT GRENSE - 112/257 - SKRE - OPPMÅLINGSFORRETNING - MERKING AV TILDLIGERE KOORDINATBESTEMT GRENSE RUNE LUND GER01 17/03854-002 2017/09/21
U TEK 82/40 - HINDARÅKERVEGEN, HINDERÅKER - TILBYGG ENEBOLIG - 82/40 - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD Helena Krystyna Zebikowicz EDH 16/01497-006 2017/09/21
U SKU PERSONALMAPPE - PERMISJON ETTER MAKSDATO ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/21
U SKU ELEVMAPPE - SØKNAD OM UTGIFTSDEKNING UNDERVISNING SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/21
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 148/996, 997 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Byggconsultvest GEL 17/00012-467 2017/09/21
I TEK FLOM- OG TILTAKSPLAN FOR NORHEIM - KAPASITETSBEREGNINGER OG UTVIKLING AV TILTAK FLOM- OG TILTAKSPLAN FOR NORHEIM Multiconsult ASA JTH 15/04271-008 2017/09/21
I TEK FLOM- OG TILTAKSPLAN FOR NORHEIM - FLOMBEREGNING, HYDRAULISK MODELLERING, EROSJONSSIKRING FLOM- OG TILTAKSPLAN FOR NORHEIM Multiconsult ASA JTH 15/04271-007 2017/09/21
I SEN EKTESKAPSLOVEN - KOMMUNALE VIGSLER - RUNDSKRIV OG FORSKRIFTER - KOMMUNALE VIGSLER Barne- og likestillingsdepartementet KTV 17/03411-003 2017/09/21
U TEK 3/379 - ØSTHUS - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/4059 - 3/379 - VEDRØRENDE FRADELING - VEDTAK Kjell Kristiansen HSH01 17/03948-004 2017/09/21
U SKU OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE OG DEKNING AV MEDLEMSKONTIGENT. - SVAR - SØKNAD OM OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE OG DEKNING AV MEDLEMSKONTIGENT. ANKO 17/03950-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/21
I TEK 47/56 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - SVENDSEN, OLE JOHANNES - 47/56 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - SVENDSEN, OLE JOHANNES Ole Johannes Svendsen BJP01 17/04036-001 26 Off.l.26 2017/09/21
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - TAR IMOT KOMMUNAL UTLEIEBOLIG BMV 17/03204-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/21
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - HUSLEIEKONTRAKT BMV 17/03204-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/21
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/21
U TEK 5/87 - SØKNAD OM DELING MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:18/2424 - 5/87 - MOTTATT UFULLSTENDIG DELING Jan Evald Totland Fosen EDH 17/03247-005 2017/09/21
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM VERNEPLEIER VED LØFTENTUNET Eva Sofie Koppen JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/21
I HSE PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV STILLING AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/21
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET 5. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.08.17 T.O.M 05.01.18 Eli Høines AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/21
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 3. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.09.17 T.O.M 31.08.18 Eline Jakobsen AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/21
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.09.17 T.OM 31.08.18 Alise Endresen AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/21
I HSE TILLEGGSSAK - AVVIK 2016 MSTA Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/09/21
I TEK 110/21 - RØRLEGGERMELDING: UTSLIPPSTILLATELSE - TILTAKSHAVER: C VAAGA UTSLIPPSSAK 17/4038 - 110/21 - RØRLEGGERMELDING: UTSLIPPSTILLATELSE - TILTAKSHAVER: C VAAGA UTSLIPPSSAK 17/4038 Inge Vaaga AS MHV 17/04039-001 2017/09/21
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 15.08.17 T.OM 31.12.18 Cecilie Falkeid Vikse AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/21
I SEN OPPFØLGING AV SELSKAPSKONTROLL - HAUGALAND KRAFT AS OG HAUGALAND NÆRINGSPARK AS - INVITASJON TIL EIERMØTE I HAUGALAND KRAFT AS OM HAUGALAND NÆRINGSPARK AS Ordfører Jarle Nilsen KTV 16/02671-005 2017/09/21
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 3. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.09.17 T.O.M 05.01.18 Helene Nes Eide AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/21
I TEK 57/76 - HOLMEN, SKUDENESHAVN - BRUKSENDRING AV BOLIG TIL SERVERING OG OVERNATTING OG SJØHUS TIL ATELIER OG KUNSTFORMIDLING - 57/76 - MOTTATT MANGLER/ENDRING AV SØKNAD Opus Arkitekter AS KHM 17/01410-008 2017/09/21
I HSE PERSONALMAPPE - SVAR - LÆRLINGFORHOLD NFE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/21
I SKU PERSONALMAPPE - SVAR - LÆRLINGFORHOLD BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/21
I TEK PLAN 2088 - DETALJREGULERING FOR TANGEN - 8/2 M.FL. GODKJENT 19.3.2018 - UTTALELSE FRA MATTILSYNET - 21.09.12 PLAN 2088 - DETALJREGULERING FOR TANGEN - 8/2 M.FL. Mattilsynet MAA05 15/03425-019 2017/09/21
U SEN VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER, LEKDOMMERE OG JORDSKIFTEMEDDOMMERE FOR PERIODEN 1. JANUAR 2017 TIL 31. DESEMBER 2020 - MEDDOMMER HAUGALAND TINGRETT - OVERFØRING TIL HAUGESUND KOMMUNE Haugesund Kommune EDA 16/00047-043 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/21
I SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - SFO GKH01 17/04040-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/21
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 66/925 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Østrem Eiendom II AS GEL 17/00012-468 2017/09/21
U HSE PERSONALMAPPE - TILBUD OM FAST 14,08 % STILLING ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/21
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 15/00784-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/21
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM SAKSBEH.BV/UNGDT. VED BARNEVERN OG UNGDOMSTJENESTEN Anette Strømmen MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/21
I TEK PERSONALMAPPE - INNVILGET MIDLERTIDIG UFØREPENSJON FRA KLP Kommunal Landspensjonskasse Gjensidig Forsikringsselskap BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/21
U TEK 58/192 - KARMSUNDSGATA, KOPERVIK - SØKNAD OM OPPMÅLINGSFORRETNING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 58/192 I KARMØY KOMMUNE Stavenjord Kjetil Kvinge GER01 17/03173-004 2017/09/21
U TEK 58/192 - KARMSUNDSGATA, KOPERVIK - SØKNAD OM OPPMÅLINGSFORRETNING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 58/192 I KARMØY KOMMUNE Stavenjord Solveig Kvinge GER01 17/03173-005 2017/09/21
U TEK 58/192 - KARMSUNDSGATA, KOPERVIK - SØKNAD OM OPPMÅLINGSFORRETNING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 58/192 I KARMØY KOMMUNE Kolbeinsen Eiendom As GER01 17/03173-006 2017/09/21
U TEK 58/192 - KARMSUNDSGATA, KOPERVIK - SØKNAD OM OPPMÅLINGSFORRETNING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 58/192 I KARMØY KOMMUNE Stangeland Arne Reidar GER01 17/03173-007 2017/09/21
U TEK 58/192 - KARMSUNDSGATA, KOPERVIK - SØKNAD OM OPPMÅLINGSFORRETNING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 58/192 I KARMØY KOMMUNE Gismervik Sofie GER01 17/03173-008 2017/09/21
U TEK 58/192 - KARMSUNDSGATA, KOPERVIK - SØKNAD OM OPPMÅLINGSFORRETNING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 58/192 I KARMØY KOMMUNE Brekke Magnus Leonard GER01 17/03173-009 2017/09/21
U TEK 58/192 - KARMSUNDSGATA, KOPERVIK - SØKNAD OM OPPMÅLINGSFORRETNING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 58/192 I KARMØY KOMMUNE Kallevik Ingebjørg K GER01 17/03173-010 2017/09/21
U TEK 58/192 - KARMSUNDSGATA, KOPERVIK - SØKNAD OM OPPMÅLINGSFORRETNING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 58/192 I KARMØY KOMMUNE Kallevik Sverre Raymond GER01 17/03173-011 2017/09/21
U TEK 58/192 - KARMSUNDSGATA, KOPERVIK - SØKNAD OM OPPMÅLINGSFORRETNING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 58/192 I KARMØY KOMMUNE Eliassen Elmar GER01 17/03173-012 2017/09/21
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM SPESIALSYKEPLEIER VED HJEMMETJENESTEN NORD Ingrid Helene Forssell ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/21
U TEK 58/506, 58/88, 58/488 OG 58/513 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - 58/506, 58/88, 58/488 OG 58/513 - OVERSENDELSE AV SAMMENSLÅING SAK 16/3779 Statens vegvesen, Region vest XXI 16/03779-004 2017/09/21
I SKU TILSYN - BARNEHAGER 2012-2018 - OVERSENDER KORRIGERT ÅRSPLAN - SMÅ BARNEHAGER Små Barnehager AS RHO 12/02112-064 2017/09/21
U HSE PERSONALMAPPE - TILBUD OM FAST 14,08 % STILLING ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/21
I TEK PLAN 3046 - DETALJREGULERING FOR UTSIKTEN ØSTREM - 66/88 M.FL. - GODKJENT 18.6.2018 - UTTALELSE FRA FYLKESRÅDMANNEN ETTER BEFARING - 19.09.17 PLAN 319-29 - REGULERINGSPLAN FOR ØSTREM - 66/88 - ENDRING AV BYA, HØYDE, TAK OG BYGGEGRENSE TIL VEG Rogaland Fylkeskommune AAHO 17/02070-005 2017/09/21
I SKU MUSIKK, DANS, TEATER, FILM OG KUNST - SØKNAD OM UTVIKLINGSMIDLER TIL FILMPROSJEKT Scenekraft AS ANKO 12/00023-119 2017/09/21
U HSE PERSONALMAPPE - TILBUD OM FAST 14,08 % STILLING ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/21
U HSE PERSONALMAPPE - TILBUD OM FAST 8,45% STILLING ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/21
I SEN PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL FOREBYGGINGS- OG TILRETTELEGGINGSTILSKUDD IA VIRKSOMHETER OG BHT-HONORAR GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/21
I TEK 118/11 - MYKLABUST - FORLENGELSE AV BRYGGE - 118/11 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE John Ingebrigtsen JKV 17/01283-013 2017/09/21
I HSE PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV STILLING SOM HELSEFAGARBEIDER VED SKUDENES BBH AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/21
I TEK PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/21
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.10.17 T.O.M 30.09.18 Cathrine Landsnes ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/21
I SEN PERSONALMAPPE - AVTALE OM BRUK AV TJENESTETELEFON AKM02 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/21
U TEK 64/130 OG 64/164 - STANGALAND - DELING AV GRUNNEIEDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD 17/1895 - 64/130 OG 64/164 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING STD 17/1895 Rett Bolig AS ALA04 17/03094-021 2017/09/21