Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
I TEK 86/71 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES - NYBYGG FISKEMELFABRIKK MED ANLEGG - 86/71 - (KOPIMOTTAKER) TILLATELSE TIL ETABLERING AV UTSLIPPSLEDNINGER I SJØ Karmsund Havn IKS KHM 16/04314-012 2017/09/20
U TEK SALG AV PYROTEKNISK VARE - LERVIK ZOO AS - MELDING OM POLITISK VEDTAK - KLAGESAK - SALG AV PYROTEKNISK VARE - LERVIK ZOO AS Lervik Zoo AS TSC 15/01455-010 2017/09/20
U TEK 148/873 - HAUGALAND EIENDOM BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - 148/873 - HAUGALAND EIENDOM - VEDTAK OM TVANGSMULKT Haugaland Eiendom AS TSC 12/01180-028 2017/09/20
U TEK 5/405 - VESTRE VEAVEG, VEA - TILBYGG NÆRINGSBYGG - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 5/405 - VESTRE VEAVEG, VEA - TILBYGG NÆRINGSBYGG Skude Mur AS IGR 17/03147-005 2017/09/20
U TEK 15/2456, 15/2457, 15/2458, 15/2459 - MYRDALVEGEN, ÅKRA - NYBYGG REKKEHUS M/4 BOLIGER - 15/1034 - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE - MYRDALVEGEN 93D GARVIK PROSJEKT AS JKV 16/01585-014 2017/09/20
U TEK 79/170 - VIGSNES GRUBEOMRÅDE BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - VEDTAK OM TVANGSMULKT 79/170 - VIGSNES GRUBEOMRÅDE Stiftelsen Vigsnes Grubeområde JHN 12/01102-010 2017/09/20
I TEK TILBUD PÅ PROSJEKTERING AV UNIVERSELT UTFORMET STI AVALDSNES, KARMØY KOMMUNE - TILBUD PÅ PROSJEKTERING AV UNIVERSELT UTFORMET STI, AVALDSNES Asplan Viak AS MBJ03 17/04006-002 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2017/09/20
U TEK 148/105 - NORHEIM IDRETTSHALL BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - PÅLEGG OM RETTING AV AVVIK OG FORHÅNDSVARSLING OM TVANGSMULKT 148/105 - NORHEIM IDRETTSHALL Karmøy Kommune JHN 12/00983-006 2017/09/20
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - 66/839 - NÆRINGSEIENDOM STOL EIENDOM AS - FORELØPIG SVAR - SAKSPROTOKOLL SAKKYNDIG TAKSTNEMND 29.8.2017 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - 66/839 NÆRINGSEIENDOM Stol Eiendom AS MSA 15/01971-004 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/09/20
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - 5/89/0/1 - FORELØPIG SVAR - MELDING OM POLITISK VEDTAK - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - 5/89/0/1 K. Myre AS MSA 15/01956-004 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/09/20
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - 15/137, 15/313, 15/677, 15/695 OG 15/378 JK EIENDOM AS - FORELØPIG SVAR - MELDING OM POLITISK VEDTAK SAKKYNDIG TAKSTNEMND 29.8.2017 JK Eiendom AS MSA 15/01968-010 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/09/20
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - 15/137, 15/313, 15/677, 15/695 OG 15/378 JK EIENDOM AS - SVAR - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - SAKSPROTOKOLL SAKKYNDIG TAKSTNEMND 29.8.2017 Jk Eiendom AS MSA 15/01968-011 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/09/20
U TEK 47/252 - VIK. TILBYGG BOLIG, HAGESTUE - 47/252 - FERDIGATTEST Alf Bjarne Dahl JHE05 11/02267-008 2017/09/20
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - 15/137, 15/313, 15/677, 15/695 OG 15/378 JK EIENDOM AS - FORELØPIG SVAR - MELDING OM POLITISK VEDTAK / SAKSPROTOKOLL SAKKYNDIG TAKSTNEMND 29.8.2017 JK Eiendom AS MSA 15/01968-012 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/09/20
U TEK 148/548 - LEGEVEGEN 8B, NORHIEM - INSTALLERING AV PIPE - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 148/548 - LEGEVEGEN 8B, NORHIEM - INSTALLERING AV PIPE Harald Sørensen IGR 17/03955-002 2017/09/20
U TEK PERSONALMAPPE - ARBEIDSBEKREFTELSE IBR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/20
I TEK 136/10 - SKJØLINGSTAD. SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE - 136/10 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Inge Vaaga AS KMY 12/04593-009 2017/09/20
I TEK 12/329 - SEVLAND - FLYTTING AV MAST - 12/329 - (KOPIMOTTAKER) SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE - FLYTTING AV MAST Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted IGR 17/04003-001 2017/09/20
I TEK 79/45 - VISNESVEGEN, VISNES, TILBYGG BOLIG, GARASJE - 79/45 - (KOPIMOTTAKER) SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE - GARASJE Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted EDH 17/03605-004 2017/09/20
I TEK 85/102 - ROSEVEGEN, UTVIK - TILBYGG BOLIG OG OVERBYGG TERRASSE - 85/102 - AVSTANDSERKLÆRING FRA 85/98 Kjell Veland IGR 16/02707-008 2017/09/20
I TEK 15/120 - SJØENVEGEN, ÅKRA - RIVING NAUST OG BOLIG - NYBYGG ENEBOLIG MED KAI OG MURER - 15/120 - FYLKESMANNENS TILBAKEMELDING TIL FORESPØRSEL OM ETABLERING AV KAI Fylkesmannen i Rogaland IGR 17/03335-006 2017/09/20
U TEK 4/96 - VEA SJOARVEG, MUNKAJORD - REHABILITERING OG UTVIDELSE AV BRYGGE - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 4/96 - VEA SJOARVEG, MUNKAJORD - REHABILITERING OG UTVIDELSE AV BRYGGE I K Gabrielsen IGR 17/00391-016 2017/09/20
I TEK 4/450 - MUNKAJORD - OPPFØRING AV BRYGGE - 4/450 - (KOPIMOTTAKER) - ANMODNING OM OPPNEVNING AV SETTEFYLKESMANN FOR BEHANDLING AV KLAGE PÅ VEDTAK Fylkesmannen i Rogaland GTH 16/02457-026 2017/09/20
I TEK ARBEID MED UNIVERSELL UTFORMING - AVSLAG PÅ SØKNAD OM TILSKUDD - UNIVERSELL UTFORMING - SKUDENESHAVN SKOLE RUP/RM PROSJEKTNR. 1092/17 Rogaland Fylkeskommune HPE 16/01814-021 2017/09/20
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 125/24 - BESTILLING AV NABOLISTE - TILBYGG Katarsis GEL 17/00012-459 2017/09/20
U TEK 66/812 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - NÆRINGSEIENDOM - FORELØPIG SVAR - MELDING OM POLITISK VEDTAK SAKKYNDIG TAKSTNEMND 29.08.2017 Sundvegen 20 AS MSA 15/01909-006 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/09/20
U HSE MØTER / SAMARBEID MED HTV - MØTER / SAMARBEID MED HTV Hansen Cathrine MSTA 12/01211-062 2017/09/20
U TEK 2/48 - SÆVIK. BRUKSENDRING FRA NÆRINGSBYGG TIL BOLIG - 2/48 - FERDIGATTEST Jan Inge Suggelia JHE05 16/04840-008 2017/09/20
I SEN SAMARBEID MED INTERKOMMUNALT ARKIV (IKA) SELSKAPSAVTALE, ARBEIDSPLANER, REFERATER - PROTOKOLL FRA STYREMØTE I IKA 14.09.17 Interkommunalt Arkiv I Rogaland IKS SEI04 12/03966-054 2017/09/20
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2017 - INNRAPPORTERING AV OMSATT MENGDE ALKOHOL - VISEKVELD PÅ RÅSEGLARHUSET 15.09.17 Karmøy Råseglarlag EVI1 16/05163-130 2017/09/20
I SEN KARMØYHALLEN 2017-2019 - ØNSKE OM LEIE AV KARMØYHALLEN - NATTCUP 06.10.17 Constantin Glodeanu TVI 17/00209-041 2017/09/20
U TEK 66/4 - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/4737 - 66/4 - AVALDSNESVEGEN - KARMØY KOMMUNE - OVERSENDELSE DISPENSASJON TIL UTTALE Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted EDH 17/03228-006 2017/09/20
U TEK VA-LEDNINGER I SNIKVEGEN - TILDELINGSBREV - VA-LEDNINGER I SNIKVEGEN Vassbakk & Stol AS HDO 17/03760-004 2017/09/20
U TEK 79/84 OG 92 - LITLA KVALAVÅG - TVANGSOPPLØSING AV SAMEIE. - SVAR - 79/84 OG 92 - LITLA KVALAVÅG - TVANGSOPPLØSING AV SAMEIE. Torgeir Helle BJP01 17/03997-002 2017/09/20
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-183 25 Offl §25 2017/09/20
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-184 25 Offl §25 2017/09/20
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER - INTERVJU LÆRERSTILLINGER BLI01 17/03521-054 25 Offl §25 2017/09/20
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER - INTERVJU LÆRERSTILLINGER BLI01 17/03521-055 25 Offl §25 2017/09/20
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER - TRUKKET LÆRERSTILLINGER BLI01 17/03521-056 25 Offl §25 2017/09/20
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER - INTERVJU LÆRERSTILLINGER BLI01 17/03521-057 25 Offl §25 2017/09/20
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER - INTERVJU LÆRERSTILLINGER BLI01 17/03521-058 25 Offl §25 2017/09/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER - BEKREFTELSE RÅDGIVER AGB 17/03546-030 25 Offl §25 2017/09/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER - BEKREFTELSE RÅDGIVER AGB 17/03546-031 25 Offl §25 2017/09/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER - BEKREFTELSE RÅDGIVER AGB 17/03546-032 25 Offl §25 2017/09/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER - BEKREFTELSE RÅDGIVER AGB 17/03546-033 25 Offl §25 2017/09/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER - BEKREFTELSE RÅDGIVER AGB 17/03546-034 25 Offl §25 2017/09/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER - BEKREFTELSE RÅDGIVER AGB 17/03546-035 25 Offl §25 2017/09/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER - BEKREFTELSE RÅDGIVER AGB 17/03546-036 25 Offl §25 2017/09/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER - BEKREFTELSE RÅDGIVER AGB 17/03546-037 25 Offl §25 2017/09/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER - BEKREFTELSE RÅDGIVER AGB 17/03546-038 25 Offl §25 2017/09/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER - BEKREFTELSE RÅDGIVER AGB 17/03546-039 25 Offl §25 2017/09/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER - BEKREFTELSE RÅDGIVER AGB 17/03546-040 25 Offl §25 2017/09/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER - BEKREFTELSE RÅDGIVER AGB 17/03546-041 25 Offl §25 2017/09/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER - BEKREFTELSE RÅDGIVER AGB 17/03546-042 25 Offl §25 2017/09/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER - BEKREFTELSE RÅDGIVER AGB 17/03546-043 25 Offl §25 2017/09/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER - BEKREFTELSE RÅDGIVER AGB 17/03546-044 25 Offl §25 2017/09/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER - BEKREFTELSE RÅDGIVER AGB 17/03546-045 25 Offl §25 2017/09/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER - BEKREFTELSE RÅDGIVER AGB 17/03546-046 25 Offl §25 2017/09/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER - BEKREFTELSE RÅDGIVER AGB 17/03546-047 25 Offl §25 2017/09/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER - BEKREFTELSE RÅDGIVER AGB 17/03546-048 25 Offl §25 2017/09/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER - BEKREFTELSE RÅDGIVER AGB 17/03546-049 25 Offl §25 2017/09/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER - BEKREFTELSE RÅDGIVER AGB 17/03546-050 25 Offl §25 2017/09/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER - BEKREFTELSE RÅDGIVER AGB 17/03546-051 25 Offl §25 2017/09/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER - BEKREFTELSE RÅDGIVER AGB 17/03546-052 25 Offl §25 2017/09/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER - BEKREFTELSE RÅDGIVER AGB 17/03546-053 25 Offl §25 2017/09/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER - BEKREFTELSE RÅDGIVER AGB 17/03546-054 25 Offl §25 2017/09/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER - BEKREFTELSE RÅDGIVER AGB 17/03546-055 25 Offl §25 2017/09/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK INTERN UTLYSING - FAGARBEIDER FAST 78% - INTERVJU INTERN UTLYSING - FAGARBEIDER FAST 78% MSTA 17/03664-012 25 Offl §25 2017/09/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK INTERN UTLYSING - FAGARBEIDER FAST 78% - INTERVJU INTERN UTLYSING - FAGARBEIDER FAST 78% MSTA 17/03664-013 25 Offl §25 2017/09/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK INTERN UTLYSING - FAGARBEIDER FAST 78% - INTERVJU INTERN UTLYSING - FAGARBEIDER FAST 78% MSTA 17/03664-014 25 Offl §25 2017/09/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 100% VIKARIAT - SØKNAD AUTORISERT SYKEPLEIER 100% VIKARIAT ARO07 17/03877-003 25 Offl §25 2017/09/20
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I VORMEDAL BARNEHAGE - SØKNAD BARNEHAGELÆRER I VORMEDAL BARNEHAGE BLI01 17/03878-007 25 Offl §25 2017/09/20
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I VORMEDAL BARNEHAGE - SØKNAD BARNEHAGELÆRER I VORMEDAL BARNEHAGE BLI01 17/03878-008 25 Offl §25 2017/09/20
I SKU REKRUTTERINGSSAK PEDAGOGISK LEDER I VEA BARNEHAGE - SØKNAD PEDAGOGISK LEDER I VEA BARNEHAGE KHO 17/03879-007 25 Offl §25 2017/09/20
I SKU REKRUTTERINGSSAK PEDAGOGISK LEDER I VEA BARNEHAGE - SØKNAD PEDAGOGISK LEDER I VEA BARNEHAGE KHO 17/03879-008 25 Offl §25 2017/09/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK PRIVATPRAKTISERENDE FASTLEGEHJEMMEL - SØKNAD PRIVATPRAKTISERENDE FASTLEGEHJEMMEL MSTA 17/03689-004 25 Offl §25 2017/09/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK PRIVATPRAKTISERENDE FASTLEGEHJEMMEL - SØKNAD PRIVATPRAKTISERENDE FASTLEGEHJEMMEL MSTA 17/03689-005 25 Offl §25 2017/09/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 75% VIKARIAT - SØKNAD AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 75% VIKARIAT ARO07 17/03984-003 25 Offl §25 2017/09/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 75% VIKARIAT - SØKNAD AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 75% VIKARIAT ARO07 17/03984-004 25 Offl §25 2017/09/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 75% VIKARIAT - SØKNAD AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 75% VIKARIAT ARO07 17/03984-005 25 Offl §25 2017/09/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 75% VIKARIAT - SØKNAD AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 75% VIKARIAT ARO07 17/03984-006 25 Offl §25 2017/09/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK 3 X 100 % FASTE STILLINGER I LANGTURNUS - SØKNAD 3 X 100 % FASTE STILLINGER I LANGTURNUS ARO07 17/03881-007 25 Offl §25 2017/09/20
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGESJEF - SØKNAD BARNEHAGESJEF BLI01 17/03882-003 25 Offl §25 2017/09/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50% VIKARIAT - SØKNAD AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50% VIKARIAT AGB 17/03985-003 25 Offl §25 2017/09/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50% VIKARIAT - SØKNAD AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50% VIKARIAT AGB 17/03985-004 25 Offl §25 2017/09/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50% VIKARIAT - SØKNAD AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50% VIKARIAT AGB 17/03985-005 25 Offl §25 2017/09/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50% VIKARIAT - SØKNAD AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50% VIKARIAT AGB 17/03985-006 25 Offl §25 2017/09/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50% VIKARIAT - SØKNAD AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50% VIKARIAT AGB 17/03985-007 25 Offl §25 2017/09/20
I SKU REKRUTTERINGSSAK KONSULENT ÅKREHAMN BIBLIOTEKFILIAL - SØKNAD KONSULENT ÅKREHAMN BIBLIOTEKFILIAL KHO 17/03885-007 25 Offl §25 2017/09/20
I SKU REKRUTTERINGSSAK KONSULENT ÅKREHAMN BIBLIOTEKFILIAL - SØKNAD KONSULENT ÅKREHAMN BIBLIOTEKFILIAL KHO 17/03885-008 25 Offl §25 2017/09/20
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE - SØKNAD BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE KHO 17/03935-009 25 Offl §25 2017/09/20
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE - SØKNAD BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE KHO 17/03935-010 25 Offl §25 2017/09/20
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER, VIKARIAT - SØKNAD LÆRERSTILLINGER, VIKARIAT BLI01 17/03887-003 25 Offl §25 2017/09/20
I SKU REKRUTTERINGSSAK BADEVAKT 27,6 % FAST - SØKNAD BADEVAKT 27,6 % FAST BLI01 17/03936-005 25 Offl §25 2017/09/20
I SKU REKRUTTERINGSSAK BADEVAKT 27,6 % FAST - SØKNAD BADEVAKT 27,6 % FAST BLI01 17/03936-006 25 Offl §25 2017/09/20
I SKU REKRUTTERINGSSAK BADEVAKT 27,6 % FAST - SØKNAD BADEVAKT 27,6 % FAST BLI01 17/03936-007 25 Offl §25 2017/09/20
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 28.08.17 T.O.M 14.08.18 Jette Lindeflaten Nilsen BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/20
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01 .01.18 T.O.M 01.09.18 Janne Kristine Sørheim ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/20
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM MILJØARBEIDER VED ÅKRA UNGDOMSSKOLE Maria Johnsen Larsen BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/20
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 18.08.17 T.O.M 31.07.18 Rita Stange Bø BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/20
I SEN HAUGALAND BOMPENGESELSKAP - INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I HAUGALAND BOMPENGESELSKAP AS - 05.10.17 Haugaland Bompengeselskap AS PVE01 12/02878-022 2017/09/20
I TEK 115/4, 10, 33 OG 64 - RETTING I EIENDOMSKARTET - MATRIKKELEN - GJELDER 115/4, 10, 33 OG 64 - UNDERRETTING OM PLANLAGT RETTING Bertha Elisabeth Aarø MAH 17/03677-004 2017/09/20
U HSE PERSONALMAPPE - ARBEIDSAVTALE VIKARIAT 55,99 % SKUDENES BBH AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/20
U TEK 38/273 - SYRE - BYGGETILSYN - 38/273 - SYRE - BYGGETILSYN Gunnar Jaakkimainen JHE05 17/03650-004 2017/09/20
U TEK IT-AVTALER/LISENSER - DATABEHANDLERAVTALE ETTER PERSONOPPLYSNINGSLOVEN Husbanken RBE08 12/00126-099 2017/09/20
I TEK HUSDYRGJØDSEL BREKKE, ØYSTEIN - SØKNAD OM FORLENGELSE AV FRIST FOR UTKJØRING AV HUSDYRGJØDSEL Øystein Brekke LKS 17/04014-001 2017/09/20
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - TAR IMOT TILDELT TRYGDEBOLIG BMV 17/02593-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/20
I TEK HUSDYRGJØDSEL SANDHÅLAND, KJELL ARVID - SØKNAD OM FORLENGELSE AV FRIST FOR UTKJØRING AV HUSDYRGJØDSEL Kjell Arvid Sandhåland LKS 17/04015-001 2017/09/20
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 08.09.17 T.O.M 14.08.18 Ine Elvira Nygaard Østhus BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/20
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - TAR IMOT BOLIG BMV 17/01406-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/20
I SKU PERSONALMAPPE - ATTESTER / VITNEMÅL TIL TILKALLINGSAVTALE Ine Elvira Nygaard Østhus BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/20
U HSE PERSONALMAPPE - ARBEIDSAVTALE VIKARIAT 50 % SKUDENES BBH AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/20
I SEN PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL VARIG TILRETTELAGT ARBEID I ORDINÆR VIRKSOMHET GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/20
I SKU STIPEND ANSATTE I SKOLER OG BARNEHAGER - SØKNAD OM STIPEND Lillian Halvorsen BLI01 12/00277-125 2017/09/20
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.09.17 T.O.M 14.08.18 Stela Ivanova Kolarova BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/20
I SKU STIPEND ANSATTE I SKOLER OG BARNEHAGER - SØKNAD OM STIPEND KRISTIANSEN, KATRINE Katrine Kristiansen BLI01 12/00277-126 2017/09/20
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - HUSLEIEKONTRAKT BMV 17/03205-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/20
U TEK PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/20
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FUNKSJONSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FUNKSJONSHEMMEDE NJO 17/04005-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/20
U TEK 21/16,17 OG 21 - KRAV OM RETTING I EIENDOMSKARTET, MATRIKKELEN - 21/16,17 OG 21 - KRAV OM RETTING I EIENDOMSKARTET, MATRIKKELEN Tone Lise Jakobsen AMJ 17/03940-002 2017/09/20
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM LÆRER VED ÅKRA UNGDOMSSKOLE Jarl Erik Tveit BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/20
U HSE PERSONALMAPPE - VIKARIAT 50 % SKUDENES BBH AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/20
U TEK TILBUD PÅ PROSJEKTERING AV UNIVERSELT UTFORMET STI AVALDSNES, KARMØY KOMMUNE - TILBUD PÅ PROSJEKTERING AV UNIVERSELT UTFORMET STI AVALDSNES, KARMØY KOMMUNE Tilbydere MBJ03 17/04006-001 2017/09/20
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 5/60 - BESTILLING AV NABOLISTE - HUSBYGGING HAUGEN, SVEIN GUNNAR Svein Gunnar Aarsteinsen Haugen GEL 17/00012-460 2017/09/20
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 07.09.17 T.O.M 15.09.18 Mariann Wiik BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/20
U HSE PERSONALMAPPE - NÆRVÆRSMØTE 20.09.17 ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/20
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 141/189 - BESTILLING AV NABOLISTE - TILTAK Kolnes bygg GEL 17/00012-461 2017/09/20
I HSE PERSONALMAPPE - MIDLERTIDIG AVTALE OM PRIVAT FYSIOTERAPIPRAKSIS . MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/20
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.09.17 T.O.M 14.08.18 Sandra Margeliene BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/20
I SKU ELEVMAPPE - VEDR. SFO SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/20
U HSE PERSONALMAPPE - ARBEIDSAVTALE VIKARIAT JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/20
U TEK 80/6 - LANDANESVEGEN, LANDANES - NYBYGG DRIFTSBYGNING - 80/6 - LANDANESVEGEN, LANDANES - VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST. NYBYGG, DRIFTSBYGNING Irene Kvåle Landenes BFH 14/00172-004 2017/09/20
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 04.09.17 T.O.M 14.08.18 BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/20
U TEK PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/20
I SKU PERSONALMAPPE - ATTESTER / VITNEMÅL TIL TILKALLINGSAVTALE BLI01 17/04010-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/20
I SEN PERSONALMAPPE - INNVILGET ALDERSPENSJON FRA 01.10.2017 GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/20
U TEK 86/79 OG 86/219 - AVALDSNES - FORELEGGING AV TILTAK - STUTØY - NY 22KV LUFTLINJE - SVAR - 86/219 OG 86/79 - FORELEGGING AV TILTAK - STUTØY - NY 22KV LUFTLINJE Haugaland Kraft Nett AS KHM 18/00447-002 2017/09/20
I TEK PERSONALMAPPE - ALDERPENSJON FRA KLP 01.10..2017 MGR01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/20
I TEK TILBUD PÅ PROSJEKTERING AV UNIVERSELT UTFORMET STI AVALDSNES, KARMØY KOMMUNE - TILBUD PÅ PROSJEKTERING AV UNIVERSELT UTFORMET STI, AVALDSNES Multiconsult AS MBJ03 17/04006-003 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2017/09/20
U SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SVAR - BETALINGSREDUKSJON - SFO GKH01 17/02997-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/20
I HSE PERSONALMAPPE - ALDERSPENSJON FRA KLP FRA 01.10.2017 HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/20
I SKU PERSONALMAPPE - ALDERSPENSJON FRA 01.10.2017 BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/20
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 11.09.17 T.O.M 14.08.18 Anita Ådnesen BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/20
I TEK ARBEID MED UNIVERSELL UTFORMING - AVSLAG PÅ SØKNAD OM REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER 2017 - UNIVERSELT UTFORMET HOVEDSTI GJENNOM ÅKRAPARKEN RUM PROSJEKTNUMMER 1091/17 Rogaland Fylkeskommune ALI 16/01814-022 2017/09/20
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 15/340 - BESTILLING AV NABOLISTE - DELINGSSAK Elin Birkeland, advokat GEL 17/00012-462 2017/09/20
I TEK TEKNISK PLAN FOR LYNGTUNET - REFERAT FRA BYGGEMØTE 27 - LYNGTUNET - 06.09.17 Cowi AS BTH04 16/00642-070 2017/09/20
I TEK BB1 MOKSHEIMTUNET - TEKNISK PLAN - REFERAT FRA BYGGEMØTE NR. 12 - DATO: 06.09.17 - BERGE SAG OG TRELAST AS Cowi AS BTH04 16/02032-028 2017/09/20
I TEK TEKNISK PLAN FOR SPANNADALEN, NY INFRASTRUKTUR - NORHEIM HANDELSPARK AS - OVERSENDER REVIDERTE TEGNINGER - SPANNADALEN Cowi AS BTH04 16/04830-024 2017/09/20
U SKU TRAFIKKSIKKER SKOLE - TRAFIKKSIKKER SKOLE Sør-Vest Karmøy Lensmannsdistrikt JASO 17/02743-004 2017/09/20
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 33/7 - BESTILLING AV NABOLISTE OG SITUASJONSKART - TILBYGG Byggmester O.M. Oaland GEL 17/00012-463 2017/09/20
I SEN GRAVESØKNAD - KLOSSTEINVEGEN 33, KOPERVIK - GRAVESØKNAD - KLOSSTEINVEGEN 33, KOPERVIK HH Maskin AS TOG 17/04026-001 2017/09/20
I TEK PLAN 423-4 - REGULERINGSPLAN FOR BØNESET - ENDRING - 146/67,257 - PLASSERING AV HENSYNSSONE KULTURMINNE - GODKJENT 7.12.2017 - UTTALELSE FRA FYLKESMANNEN I ROGALAND - 20.09.17 PLAN 423-4 - REGULERINGSPLAN FOR BØNESET - ENDRING - 146/67, 257 - PLASSERING AV HENSYNSSONE KULTUMINNE Fylkesmannen i Rogaland AAHO 17/02222-024 2017/09/20
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK SPESIALPEDAGOGISK HJELP BARNEHAGEÅRET 2017/18 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/20
I TEK 55/5 - TJØSTHEIMVEGEN, TJØSTHEIM - TILBYGG ENEBOLIG - 55/5 - TJØSTHEIMVEGEN, TJØSTHEIM - TILBYGG ENEBOLIG Edvin Lund EDH 17/04012-001 2017/09/20
U HSE LEGEERKLÆRINGER OM DØDSFALL - LEGEERKLÆRINGER OM DØDSFALL 2. KVARTAL 2017 Folkehelseinstituttet BSE02 12/02991-031 2017/09/20
I TEK 5/87 - SØKNAD OM DELING MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:18/2424 - 5/87 - SØKNAD OM DISPENSASJON Jan Evald Totland Fosen EDH 17/03247-004 2017/09/20
U TEK 91/29 - KARMØYVEGEN, MATLAND - HEVING AV TAK PÅ VERKSTED - 91/29 - KARMØYVEGEN, MATLAND - MANGELFULL SØKNAD Procon AS KHM 17/03666-002 2017/09/20
I TEK 15/452 - BOKTAVEGEN - ÅKREHAMN, TILBYGG ENEBOLIG. - 15/452 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Gismervik Arkitekter JKV 00/03507-025 2017/09/20
I TEK 31/51 - VESTRE KARMØYVEG - HAGA - RIVING BOLIG, NYBYGG ENEBOLIG M/GARASJE - 31/51 - VESTRE KARMØYVEG - HAGA - RIVING BOLIG, NYBYGG ENEBOLIG M/GARASJE I K Gabrielsen KHM 17/04016-001 2017/09/20
I TEK KJØP AV BOLIGER TIL VANSKELIGSTILTE TORVASTAD - SAMEIET HOVEDGATEN 30 KOPERVIK - FORDELING AV KOSTNADER TORVASTAD Arne Thorvaldsen Eiendom AS JOI 12/00598-017 2017/09/20
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 13.09.17 T.O.M 01.08.18 Olha Vasylchenko BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/20
U TEK 42/224 - ØYGARDSHAUGEN, SØRHÅLAND - NYBYGG ENEBOLIG - 42/224 - ØYGARDSHAUGEN, SØRHÅLAND - NYBYGG ENEBOLIG Hans J Rasmussen AS KIS 17/03195-006 2017/09/20
I TEK 31/51 - RØRLEGGERMELDING: RIVING/NYBYGG - TILTAKSHAVER: SVENDSEN BYGGESAK: 17/4016 - 31/51 - RØRLEGGERMELDING: RIVING/NYBYGG - TILTAKSHAVER: SVENDSEN BYGGESAK 17/4016 S O Lund AS MHV 17/04019-001 2017/09/20
I SKU PERSONALMAPPE - ATTESTER / VITNEMÅL TIL TILKALLINGSAVTALE BLI01 17/04017-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/20
I SKU PERSONALMAPPE - AFP SOM FØR BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/20
I HSE TRANSPORT AV MAT - TILBUD - TRANSPORT AV MAT Ryfylke Bilutleie Wollum JRE01 17/02934-012 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2017/09/20
U HSE PERSONALMAPPE - NÆRVÆRSMØTE 20.09.17 ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/20
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 17/04020-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/20
I TEK 15/466 OG 789 - SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - SKUDE BYGG EIENDOM AS - 15/466 OG 15/789 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - SKUDE BYGG EIENDOM AS Skude Bygg Eiendom AS MNE02 17/03792-004 2017/09/20
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN RBE08 17/04021-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/20
I TEK 15/472 - VESTRE KARMØYVEG, ÅKRA. TILBYGG ENEBOLIG - EKSTRA BOENHET, RIVING AV TERRASSE - 15/472 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Oddny Sandhåland JHE05 12/05180-018 2017/09/20
I HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SØKNAD OM STIPEND Marte Christina Jakobsen SALF 17/00009-091 2017/09/20
I TEK 75/2 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - NICOLAISEN, JAN - 75/2 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM NICOLAISEN, JAN Hetland Harald Advokat BJP01 17/04022-001 2017/09/20
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON OG/ELLER STIPEND TIL UTDANNING SALF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/20
U HSE TRANSPORT AV MAT - AVVISNING AV TILBUD - KONKURRANSE OM TRANSPORT AV MAT MELLOM KJØKKEN OG INSTITUSJONER I KARMØY KOMMUNE 17/2934 Ryfylke Bilutleie Wollum JRE01 17/02934-013 2017/09/20
U SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR SFO GKH01 17/03729-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/20
I TEK 58/506, 58/88, 58/488 OG 58/513 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - 58/506 M.FL. - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT NUMMER - 2017/1017147/200 - STATENS VEGVESEN REGION VEST - Statens Kartverk XXI 16/03779-003 2017/09/20
I HSE BEKYMRINGSMELDING - YTTERLIGERE KOMMENTARER AD BEKYMRINGSMELDING MMM Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/09/20
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 17/03949-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/20
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.10.17 T.O.M 30.09.18 Cathrine Landsnes ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/20
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/20
I TEK 47/700 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - RYGG, LISE MARGRETHE PEDERSEN - 47/700 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - RYGG, LISE MARGRETHE PEDERSEN Lise Margrethe Pedersen Rygg BJP01 17/04025-001 26 Off.l.26 2017/09/20
U TEK STARTLÅN/TILSKUDD TIL ETABLERING/TILPASNING AV BOLIG FOR VIDERE TILDELING - SVAR - STARTLÅN 2017 - ANDRE TILDELING Husbanken RBE08 17/00131-014 2017/09/20
U HSE PERSONALMAPPE - ARBEIDSAVTALE FAST 18,25 % STORESUND BBH AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/20
I TEK VORMEDAL UNGDOMSSKOLE - REHABILITERING OG NYTT TILBYGG - TILBUD - AUTOMATISERINGSARBEIDER V-02 Mt Vest AS BKE 17/00512-071 2017/09/20
I TEK VORMEDAL UNGDOMSSKOLE - REHABILITERING OG NYTT TILBYGG - TILBUD - AUTOMATISERINGSARBEIDER V-02 Apply Tb AS BKE 17/00512-072 2017/09/20
I TEK VORMEDAL UNGDOMSSKOLE - REHABILITERING OG NYTT TILBYGG - TILBUD - AUTOMATISERINGSARBEIDER V-02 Gk Inneklima AS BKE 17/00512-073 2017/09/20
I TEK VORMEDAL UNGDOMSSKOLE - REHABILITERING OG NYTT TILBYGG - TILBUD - AUTOMATISERINGSARBEIDER V-02 Helgevold Elektro AS BKE 17/00512-074 2017/09/20
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - AVSLUTNING AV UTLEGGSFORRETNING CEM01 16/04537-258 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/20
I TEK VORMEDAL UNGDOMSSKOLE - REHABILITERING OG NYTT TILBYGG - TILBUD - AUTOMATISERINGSARBEIDER V-02 Rønning Elektro AS BKE 17/00512-075 2017/09/20
I TEK VORMEDAL UNGDOMSSKOLE - REHABILITERING OG NYTT TILBYGG - TILBUD - AUTOMATISERINGSARBEIDER V-02 Haugesund Automasjon AS BKE 17/00512-076 2017/09/20
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - SLETTING AV PANTET CEM01 16/04537-259 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/20
U SKU KRETSORDNING - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM SKOLEBYTTE GKH01 17/03344-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/20
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.01.18 T.O.M 01.09.18 Janne Kristine Sørheim ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/20
I TEK PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV STILLING BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/20
U TEK 133/127, FEØY - NYBYGG NAUST - 133/127, FEØY - VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST. NYBYGG, NAUST. Knut Herlof Gram Lodden BFH 13/02372-003 2017/09/20
U HSE PERSONALMAPPE - MELDING OM FORLENGELSE AV VIKARIAT MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/20
U HSE PERSONALMAPPE - MELDING OM VEILEDNING AV LEGE MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/20
U HSE PERSONALMAPPE - ARBEIDSAVTALE VIKARIAT JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/20
U HSE ANSKAFFELSE AV PASIENTSIGNALANLEGG - KUNNGJØRING MED KONKURRANSEGRUNNLAGET Doffin CBE02 17/01156-003 2017/09/20