Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK PLAN 423-4 - REGULERINGSPLAN FOR BØNESET - ENDRING - 146/67,257 - PLASSERING AV HENSYNSSONE KULTURMINNE - GODKJENT 7.12.2017 - OFFENTLIG ETTERSYN - PLAN 423-4 - REGULERINGSPLAN FOR BØNESET - ENDRING - 146/67, 257 - PLASSERING AV HENSYNSSONE KULTUMINNE KPB HOLDING AS AAHO 17/02222-020 2017/09/19
U TEK PLAN 423-4 - REGULERINGSPLAN FOR BØNESET - ENDRING - 146/67,257 - PLASSERING AV HENSYNSSONE KULTURMINNE - GODKJENT 7.12.2017 - OFFENTLIG ETTERSYN - PLAN 423-4 - REGULERINGSPLAN FOR BØNESET - ENDRING - 146/67, 257 - PLASSERING AV HENSYNSSONE KULTUMINNE Torvastad Bygdautvalg AAHO 17/02222-021 2017/09/19
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FLYTTEMELDING UT BMV 17/00796-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/19
U SEN PLAN 5088 - OMRÅDEREGULERING FOR RAGLAMYR BEREDSKAPSOMRÅDE - GODKJENT 11.12.2017 - OFFENTLIG ETTERSYN - PLAN 5088 - OMRÅDEREGULERING FOR RAGLAMYR BEREDSKAPSOMRÅDE - Tysvær Kommune JST 16/04831-016 2017/09/19
U SEN PRINSIPPSAK OM JUSTERINGSAVTALER FOR MERVERDIAVGIFT KNYTTET TIL OPPARBEIDELSE AV KOMMUNAL INFRASTRUKTUR - SVAR - KRAV OM JUSTERINGSAVTALE FOR MERVERDIAVGIFT KNYTTET TIL OPPARBEIDELSE AV REGULERT OFFENTLIG VEG - C 545 VESTRE MYKJE Leif Johan Endresen AMA 15/02019-032 13 Off.l.§13 mval §13-2 2017/09/19
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - HUSLEIEKONTRAKT BMV 17/00014-012 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/19
U TEK 86/238 - HUSØY. NYBYGG, RUBBHALL - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 86/238 - HUSØY. NYBYGG, RUBBHALL Procon AS KHM 17/03604-004 2017/09/19
U TEK PLAN 3004-2 - REGULERINGSPLAN FOR RUNDKJØRING PÅ BYGNES - ENDRING - GODKJENT 7.12.2017 - OFFENTLIG ETTERSYN - PLAN 3004-2 - REGULERINGSPLAN FOR RUNDKJØRING PÅ BYGNES - ENDRING BILGUMMILAGERET EIENDOM AS MAA05 16/05003-012 2017/09/19
I TEK 139/2 - GODKJENNING AV OVERFLATEDYRKA OG GJØDSLA BEITE - 139/2 - SØKNAD OM GODKJENNING AV OVERFLATEDYRKA OG GJØDSLA BEITE Terje Hausken LKS 17/03943-001 2017/09/19
U TEK PLAN 2088 - DETALJREGULERING FOR TANGEN - 8/2 M.FL. GODKJENT 19.3.2018 - OFFENTLIG ETTERSYN - PLAN 2088 - DETALJREGULERING FOR TANGEN - 8/2 M.FL. Veavågen Bygdautvalg MAA05 15/03425-015 2017/09/19
U TEK PLAN 4064 - DETALJREGULERING FOR STORTU, LITLASUND - 141/213 MFL. - GODKJENT 11.12.2017 - OFFENTLIG ETTERSYN - PLAN 4064 - DETALJREGULERING FOR STORTU, LITLASUND - 141/213 M.FL. Nord Karmøy Historielag MAA05 15/02580-022 2017/09/19
U TEK 118/32 - MYKLABUST - GJENOPPBYGGING AV NAUST - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 118/32 - MYKLABUST - GJENOPPBYGGING AV NAUST Kurt Seland OHA 17/01963-006 2017/09/19
U TEK 71/75 - TORVVEGEN, BREKKE - TILBYGG ENEBOLIG - HAGESTUE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER § 20-4 - 71/75 - TILLATELSE Roger Førland EDH 17/03818-002 2017/09/19
U TEK 2/189 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - AREALOVERFØRING TIL VEG OPPM:17/4013 - TILLATELSE - DELINGSSAK - 2/189 - TILLATELSE TIL DELING AV GRUNNEIENDOM Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted EDH 17/03047-003 2017/09/19
U TEK 75/10 - NESAHAUGEN, KVALAVÅG - NYBYGG GARASJE/LAGERBYGG - TILLATELSE TIL ENDRING - 75/10 - NESAHAUGEN, KVALAVÅG -TILLATELSE ENDRING NYBYGG GARASJE/LAGERBYGG I. K. Gabrielsen KIS 16/00501-007 2017/09/19
U SEN PLAN 5088 - OMRÅDEREGULERING FOR RAGLAMYR BEREDSKAPSOMRÅDE - GODKJENT 11.12.2017 - OFFENTLIG ETTERSYN - PLAN 5088 - OMRÅDEREGULERING FOR RAGLAMYR BEREDSKAPSOMRÅDE - COOP HAUGALAND SA JST 16/04831-018 2017/09/19
U SKU ANSKAFFELSE - APPLIKASJON SKUDENESHAVN - ANSKAFFELSE - APPLIKASJON SKUDENESHAVN Utviklerne AS AAL 17/03852-002 2017/09/19
U TEK PLAN 3004-2 - REGULERINGSPLAN FOR RUNDKJØRING PÅ BYGNES - ENDRING - GODKJENT 7.12.2017 - OFFENTLIG ETTERSYN - PLAN 3004-2 - REGULERINGSPLAN FOR RUNDKJØRING PÅ BYGNES - ENDRING Karmøy Hagesenter AS MAA05 16/05003-014 2017/09/19
U TEK 111/15 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - MELDING OM POLITISK VEDTAK - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - 111/15 Jarle Einar Gundersen MSA 17/01214-005 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/09/19
U TEK 106/94 - VARDANESVEGEN, FOSNANES - RIVING OG NYBYGG NAUST - 106/94 - FERDIGATTEST - RIVING OG NYBYGG NAUST Kjell Johan Jakobsen JKV 13/03947-009 2017/09/19
U TEK 115/46 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - FORELØPIG SVAR - 115/46 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - SAKSPROTOKOLL SAKKYNDIG TAKSTNEMND 29.8.2017 Arne Mandius Vikingstad MSA 17/01651-005 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/09/19
I TEK 148/947 - NORHEIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/5041,5042 (5043-5050 UTGÅR) - 148/947 - MERKNAD TIL NABOVARSEL Karmøy Kirkelig Fellesråd EDH 17/04294-001 2017/09/19
U TEK 43/25 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - NÆRINGSEIENDOM - SVAR - 43/25 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - NÆRINGSEIENDOM Skudenes Service Senter AS MSA 15/01865-004 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/09/19
I TEK 15/466 - ÅKRA -RIVING NÆRINGSBYGG OG NYBYGG BOLIG OG FORRETNINGSBYGG - 15/466 OG 15/789 - OPPDATERT GJENNOMFØRINGSPLAN MED ANSVARSRETT FOR UAVHENGIG KONTROLL. Sevland Bunyan Arkitekter AS JKV 17/00999-021 2017/09/19
I TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - - PROSESSKRIV TIL HAUGALAND TINGRETT - 16-119997TVI-HAUG Advokatfirmaet Ba-Hr DA MSA 15/01906-034 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/09/19
U SEN PERSONALMAPPE - ARBEIDSAVTALE - VARIG TILRETTELAGT ARBEID I ORDINÆR VIRKSOMHET GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/19
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-179 25 Offl §25 2017/09/19
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - TILBUD RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-180 25 Offl §25 2017/09/19
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - ARBEIDSAVTALE RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-181 25 Offl §25 2017/09/19
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-182 25 Offl §25 2017/09/19
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT ERGOTERAPEUT 76,76% STILLING - INTERVJU AUTORISERT ERGOTERAPEUT 76,76% STILLING HGR 17/03520-026 25 Offl §25 2017/09/19
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT ERGOTERAPEUT 76,76% STILLING - INTERVJU AUTORISERT ERGOTERAPEUT 76,76% STILLING HGR 17/03520-027 25 Offl §25 2017/09/19
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT ERGOTERAPEUT 76,76% STILLING - INTERVJU AUTORISERT ERGOTERAPEUT 76,76% STILLING HGR 17/03520-028 25 Offl §25 2017/09/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER - SØKNAD RÅDGIVER AGB 17/03546-025 25 Offl §25 2017/09/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER - SØKNAD RÅDGIVER AGB 17/03546-026 25 Offl §25 2017/09/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER - SØKNAD RÅDGIVER AGB 17/03546-027 25 Offl §25 2017/09/19
U HSE REKRUTTERINGSSAK INTERN UTLYSING - FAGARBEIDER FAST 78% - BEKREFTELSE INTERN UTLYSING - FAGARBEIDER FAST 78% MSTA 17/03664-008 25 Offl §25 2017/09/19
U HSE REKRUTTERINGSSAK INTERN UTLYSING - FAGARBEIDER FAST 78% - BEKREFTELSE INTERN UTLYSING - FAGARBEIDER FAST 78% MSTA 17/03664-009 25 Offl §25 2017/09/19
U HSE REKRUTTERINGSSAK INTERN UTLYSING - FAGARBEIDER FAST 78% - BEKREFTELSE INTERN UTLYSING - FAGARBEIDER FAST 78% MSTA 17/03664-010 25 Offl §25 2017/09/19
U HSE REKRUTTERINGSSAK INTERN UTLYSING - FAGARBEIDER FAST 78% - BEKREFTELSE INTERN UTLYSING - FAGARBEIDER FAST 78% MSTA 17/03664-011 25 Offl §25 2017/09/19
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I VORMEDAL BARNEHAGE - SØKNAD BARNEHAGELÆRER I VORMEDAL BARNEHAGE BLI01 17/03878-006 25 Offl §25 2017/09/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK PRIVATPRAKTISERENDE FASTLEGEHJEMMEL - SØKNAD PRIVATPRAKTISERENDE FASTLEGEHJEMMEL MSTA 17/03689-003 25 Offl §25 2017/09/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 75% VIKARIAT - SØKNAD AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 75% VIKARIAT ARO07 17/03984-002 25 Offl §25 2017/09/19
I SKU REKRUTTERINGSSAK PROGRAMRÅDGIVER, 100 % VIKARIAT - SØKNAD PROGRAMRÅDGIVER, 100 % VIKARIAT BLI01 17/03796-009 25 Offl §25 2017/09/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK 3 X 100 % FASTE STILLINGER I LANGTURNUS - SØKNAD 3 X 100 % FASTE STILLINGER I LANGTURNUS ARO07 17/03881-006 25 Offl §25 2017/09/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50% VIKARIAT - SØKNAD AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50% VIKARIAT AGB 17/03985-002 25 Offl §25 2017/09/19
I SKU REKRUTTERINGSSAK KONSULENT ÅKREHAMN BIBLIOTEKFILIAL - SØKNAD KONSULENT ÅKREHAMN BIBLIOTEKFILIAL KHO 17/03885-005 25 Offl §25 2017/09/19
I SKU REKRUTTERINGSSAK KONSULENT ÅKREHAMN BIBLIOTEKFILIAL - SØKNAD KONSULENT ÅKREHAMN BIBLIOTEKFILIAL KHO 17/03885-006 25 Offl §25 2017/09/19
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE - SØKNAD BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE KHO 17/03935-007 25 Offl §25 2017/09/19
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE - SØKNAD BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE KHO 17/03935-008 25 Offl §25 2017/09/19
I SKU REKRUTTERINGSSAK BADEVAKT 27,6 % FAST - SØKNAD BADEVAKT 27,6 % FAST BLI01 17/03936-004 25 Offl §25 2017/09/19
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 05.09.17 T.O.M 31.07.18 Christoffer Langaker Rydningen BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/19
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 147/222 - BESTILLING AV EIERLISTE - ENDRING AV REGULERINGSPLAN Oddrun Lund GEL 17/00012-457 2017/09/19
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 06.09.17 T.O.M 30.06.18 Hans Christian Slogvik BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/19
U TEK STARTLÅN - TILSAGN - STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 17/02974-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/19
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.09.17 T.O.M 01.07.18 Øyvind Fjellby BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/19
U TEK FERKINGSTAD IDRETTSHUS - 21/73 BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - FERKINGSTAD IDRETTSHUS - 21/73 - VARSEL OM ORDINÆRT TILSYN Ferkingstad Idrettslag TSC 12/01481-011 2017/09/19
U SKU PERSONALMAPPE - ENDRING AV LØNN ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/19
U SEN PERSONALMAPPE - TILBUD OM MIDLERTIDIG STILLING I ØKONOMIAVDELINGEN GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/19
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - 43/65 - SAKSPROTOKOLL SAKKYNDIG TAKSTNEMND 29.8.2017 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - 43/65 Skudenes bilverksted Skudenes Bilverksted ANS MSA 15/01743-004 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/09/19
U TEK 8/43 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM ROSSLAND, ALF DAVID - SVAR - 8/43 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM ROSSLAND, ALF DAVID OG KRISTINE Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS BJP01 17/03976-002 2017/09/19
U TEK 8/73 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM NILSEN, LEIV RØTHING - SVAR - 8/73 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM NILSEN, LEIV RØTHING Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS BJP01 17/03978-002 2017/09/19
U TEK EIENDOMSSKATT - TAKSERING AV HYDROS PILOTPROSJEKT - FORELØPIG SVAR - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATTEVEDTAK JMJ03 17/00261-018 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/09/19
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.06.17 T.O.M 01.07.18 Cato Håkonsen BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/19
U TEK 70/17 - REVURVEGEN, YTRE EIDE - TILBYGG BOLIG, GARASJE - SVAR - 70/17 - REVURVEGEN, YTRE EIDE - TILBYGG BOLIG, GARASJE Ktv Bygg AS KIS 17/03610-002 2017/09/19
U TEK 86/1 - AVALDSNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 14/4130 - 86/208 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING Avaldsnes Sokn v/kirkevergen HAS 14/04379-019 2017/09/19
U TEK 133/175 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SVENDSEN, ELVIRA KRISTIN - SVAR - 133/175 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SVENDSEN, ELVIRA KRISTIN Andreas Jentoft Helgeland BJP01 17/03980-002 2017/09/19
U TEK PLAN 2088 - DETALJREGULERING FOR TANGEN - 8/2 M.FL. GODKJENT 19.3.2018 - OFFENTLIG ETTERSYN - PLAN 2088 - DETALJREGULERING FOR TANGEN - GNR. 8/2 M.FL. ODD ERIK ERIKSSON MAA05 15/03425-017 2017/09/19
I TEK 89/14 - VÅGE, SØNDRE. PÅBYGG, LEILIGHETER OVER BUTIKKSENTER (RIMI OG EUROPRIS) - 89/14 - MERKNADER TIL OVERSENDTE DOKUMENTER I KLAGESAK Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS v/adv. Elin Birkeland KMY 05/01454-097 2017/09/19
I TEK 148/619 - AUSTBØVEGEN, NORHEIM - NYBYGG BOLIG - 148/619 - MOTTATT MANGLER - SOLSTUDIER Hans J Rasmussen AS IGR 17/02094-016 2017/09/19
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/19
I TEK P50500 - VEA SYKEHJEM - BYGGETRINN II - GARANTI UTSTEDT FOR VEA II - CERTEGO AS Skandinaviska Enskilda Banken Ab (publ) Oslofilialen Nors... IBR 14/01402-276 2017/09/19
U TEK PLAN 4064 - DETALJREGULERING FOR STORTU, LITLASUND - 141/213 MFL. - GODKJENT 11.12.2017 - OFFENTLIG ETTERSYN - PLAN 4064 - DETALJREGULERING FOR STORTU, LITLASUND - 141/213 M.FL. KOLNES BOLIGFELT AS MAA05 15/02580-024 2017/09/19
I SKU ELEVMAPPE - SØKNAD OM UTGIFTSDEKNING UNDERVISNING SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/19
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - SØKNAD OM KOMMUNAL TILRETTELEGGING I FORM AV EKSTRA BEMANNING Stiftelsen Kf Ansattes Barnehage RHO 15/03332-367 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/19
I TEK 2/394 - SKUTEBERGVEGEN, SÆVIK - NYBYGG ENEBOLIG MED LEILIGHET - 2/394 - MOTTATT MANGLER, REVIDERT SITUASJONSKART MED SIKTLINJER OG MANGLENDE NABOVARSEL Hellvik Hus Karmøy AS IGR 17/03873-004 2017/09/19
I TEK 2/217 - SJURABERG, SÆVIK - TILBYGG ENEBOLIG - GARASJE - 2/217 - SJURABERG, SÆVIK - TILBYGG ENEBOLIG - GARASJE Jarle Morgan Håkonsen EDH 17/03987-001 2017/09/19
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 3. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 04.09.17 T.O.M 14.08.18 Agne Birute Jankauskiene BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/19
I TEK 122/162 - RØYKSUND - FORSTØTNINGSMURER - 122/162 - MOTTATT MANGLER, SITUASJONSKART, FOTO OG AVSTANDSERKLÆRING, Terje Gismervik OHA 17/02760-006 2017/09/19
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE AV STILLING ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/19
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 31.08.17 T.O.M 14.08.18 Linda Lovise Lande BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/19
I SKU PERSONALMAPPE - PERMISJONSSØKNAD ANWO Pe Ofl.l.§13 fvl.§13.1 2017/09/19
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - MELDING OM OPPSIGELSE AV STILLING - ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/19
I TEK 56/1, 56/9 - TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET - ENKELTTILTAK - KULTURLANDSKAP - 56/9 - SALDO/ UTBETALINGSKORT - TILSKUDD TIL DRENERING Fylkesmannen I Rogaland LKS 16/04481-005 2017/09/19
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2017 - ANALYSERESULTATER - UBEHANDLET DRIKKEVANN - KILDE BREKKEVANN SLab Slab AS ETS 17/00056-064 2017/09/19
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2017 - ANALYSERESULTATER - BEHANDLET DRIKKEVANN - ARAREIR HØYDEBASSENG SLab Slab AS ETS 17/00056-065 2017/09/19
U TEK 115/1 - SØNDRE EIKE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/4275 - 115/1 - MOTTATT UFULLSTENDIG DELING Arne Johan Eike EDH 17/03846-004 2017/09/19
I TEK 149/486 OG 149/471 - GRAVESØKNAD LANGS STEMMEMYR - BER OM FORLENGELSE AV VARSLINGSPLAN GRAVESØKNAD LANGS STEMMEMYR Risa AS KSU01 17/02154-003 2017/09/19
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 107/12 - BESTILLING AV NABOLISTE - SØKNAD OM UTSLIPP Inge Vaaga AS GEL 17/00012-458 2017/09/19
I TEK 57/157 - SKUDENESHAVN - NYBYGG LAGER OG GARASJE - 57/157 - SKUDENESHAVN - NYBYGG LAGER OG GARASJE Karmøy Sportsdykkerklubb EDH 17/03988-001 2017/09/19
I HSE PERSONALMAPPE - SVAR - FORSKYVNING AV LÆREFORHOLD NFE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/19
I TEK 56/1, 56/9 - TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET - ENKELTTILTAK - KULTURLANDSKAP - 56/9 - SALDO/UTBETALINGSKORT - TILSKUDD TIL DRENERING ENKELTTILTAK - KULTURLANDSKAP Fylkesmannen I Rogaland LKS 16/04481-006 2017/09/19
U SKU OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 17/03787-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/19
I TEK 56/1, 56/9 - TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET - ENKELTTILTAK - KULTURLANDSKAP - 56/9 - SALDO/UTBETALINGSKORT - TILSKUDD TIL DRENERING ENKELTTILTAK - KULTURLANDSKAP Fylkesmannen I Rogaland LKS 16/04481-007 2017/09/19
U SKU KRETSORDNING - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM SKOLEBYTTE GKH01 17/03958-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/19
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - KLOVNING EIENDOM AS - 15/1598 - FORELØPIG SVAR - MELDING OM POLITISK VEDTAK SAKKYNDIG TAKSTNEMND 29.8.2017 Reidar Sund Revisjon AS MSA 15/02007-005 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/09/19
U TEK TEKNISK PLAN FOR OPPARBEIDING AV FORTAU - NYLANDGÅRDEN, ÅKREHAMN - SVAR - OVERSENDER TEKNISK PLAN FOR OPPARBEIDING AV FORTAU - NYLANDGÅRDEN Sevland Bunyan Arkitekter AS BTH04 17/03675-005 2017/09/19
U SKU OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 17/03925-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/19
U SKU ELEVMAPPE - SØKNAD OM UTGIFTSDEKNING OG HENSTILLING OM ENKELTVEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING SKOLEÅRET 2017-2018 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/19
U HSE PERSONALMAPPE - ARBEIDSAVTALE VIKARIAT JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/19
I TEK OVERFØRING AV STARTLÅN TIL NY BOLIG - GJELDSBREV - LÅNEAVTALE MED PANSTETTELSESERKLÆRING RBE08 17/03690-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/19
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.08.17 T.O.M 31.07.18 Hilde Marie Svaboe BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/19
U TEK 140/6 OG 140/227 - OSNES - FORHÅNDSKONFERANSE - SVAR - 140/6 OG 140/227 - ANMODNING OM FORHÅNDSKONFERANSE Hereid Hus AS KIS 17/03611-002 2017/09/19
I HSE TILSYN I KOMMUNEN - TILSYN - LØFTENTUNET Arbeidstilsynet BOER 12/00140-202 2017/09/19
I TEK 15/117 - KOMMUNALE AVGIFTER - GJELDER SØKNADER OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT OG RENOVASJONSAVGIFT Karl Sjøen GBV 12/02146-006 2017/09/19
U HSE SØKNADER UTENOM FASTE TILSKUDDSORDNINGER 2012-2018 - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD OVER BUDSJETT 2018 Veiledningssenteret For Pårørende BSE02 12/00098-249 2017/09/19
U SKU OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM OPPLEVELSESKORT ANKO 17/03927-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/19
U SKU KRETSORDNING - SVAR - SØKNAD OM SKOLEBYTTE GKH01 17/03644-003 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/09/19
U HSE KOMMUNALT TILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER 2018 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - FORELØPIG SVAR - SØKNAD FRA SMISO ROGALAND/FORSLAG OM INNGÅELSE AV INTENSJONSAVTALE SMISO Rogaland BSE02 18/01169-004 2017/09/19
I SKU OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 17/03991-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/19
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - KARMØY VEST EIENDOM AS - 15/1349 - FORELØPIG SVAR - MELDING OM POLITISK VEDTAK SAKKYNDIG TAKSTNEMND 29.08.2017 Siviløkonom Thormodsæter AS MSA 15/01952-004 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/09/19
U HSE SØKNADER UTENOM FASTE TILSKUDDSORDNINGER 2012-2018 - FORELØPIG SVAR - STIFTELSEN AMATHEA - SØKNAD FRA VEILEDNINGSKONTORET FOR ROGALAND OM ØKONOMISK STØTTE FOR 2018 Stiftelsen Amathea BSE02 12/00098-250 2017/09/19
U SKU OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM OPPLEVELSESKORT ANKO 17/03974-002 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/09/19
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 17/03993-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/19
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 04.09.17 T.O.M 30.06.18 Berthine Alsvik BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/19
U SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2017 - SVAR - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING -QUIZ-KVELD 29. SEPTEMBER Vormedal Grendahus SA EVI1 16/05163-127 2017/09/19
I TEK 83/16 OG 83/10 - TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD - CALLAGHAN, MARIANNE SKEIE - 83/16 OG 83/10 - TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD CALLAGHAN, MARIANNE SKEIE Fylkesmannen I Rogaland LKS 17/03737-003 2017/09/19
U SKU OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM OPPLEVELSESKORT ANKO 17/03922-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/19
I HSE PERSONALMAPPE - EGENERKLÆRING HELSE ARO07 15/00929-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/19
I TEK 74/77 - RØRLEGGERMELDING - BRAKKERIGG - KHV EIENDOM AS BYGGESAK 17/2375 - 74/77 - RØRLEGGERMELDING - BRAKKERIGG - KHV EIENDOM AS BYGGESAK 17/2375 Vedavågen Rør AS MHV 17/03994-001 2017/09/19
I SEN PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM KONSULENT VED ØKONOMIAVD. RÅDHUSET Truls Dahl GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/19
U TEK 58/92 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - NÆRINGSEIENDOM - MELDING OM POLITISK VEDTAK / SAKSPROTOKOLL SAKKYNDIG TAKSTNEMND Håkon Mangor Vikse MSA 15/01328-006 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/09/19
I TEK 110/13 - TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET - VÅGASAU DA - 110/13 - SALDO/UTBETALINGSKORT - TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET Fylkesmannen I Rogaland LKS 17/03738-003 2017/09/19
U SEN PERSONALMAPPE - KORRIGERT P2 - FORLENGELSE AV UTVIDET STILLING GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/19
I TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - 58/107 - PURRING PÅ KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - 58/107 GLASS & GLEDE EIENDOM AS Glass & Glede Eiendom AS MSA 15/01862-002 2017/09/19
U TEK 149/486 OG 149/471 - GRAVESØKNAD LANGS STEMMEMYR - BER OM FORLENGELSE AV VARSLINGSPLAN GRAVESØKNAD LANGS STEMMEMYR Risa AS KSU01 17/02154-004 2017/09/19
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2017 - INNRAPPORTERING AV OMSATT MENGDE ALKOHOL UNDER SKUDEFESTIVALEN - SKUDENES SJØMANNSFORENING Skudenes Sjømannsforening EVI1 16/05163-128 2017/09/19
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2017 - INNRAPPORTERING AV OMSATT MENGDE ALKOHOL - KONSERT 19.-20. MAI 2017 Litle Kvartnesholmen EVI1 16/05163-129 2017/09/19
I TEK KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2017 - 94/137 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - AUDUN HEVRØY Bolig Partner AS SKM 17/00008-118 2017/09/19
I TEK STARTLÅN - INNESTÅELSESERKLÆRING Dnb Meglerservice AS RBE08 17/00089-009 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/19
U HSE TRYGGHETSALARM - OPPSIGELSE AV SUPPORTAVTALE FOR DM8II-ALARMSENTRAL Vakt og Alarm AS AUR01 16/01715-006 2017/09/19
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - FLYTTEMELDING INN BMV 17/03209-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/19
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM 10% PERMISJON FRA STILLING - AV OMSORGSGRUNNER ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/19
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - NÆRINGSEIENDOM - 66/485 BAVI EIENDOM AS - FORELØPIG SVAR - MELDING OM POLITISK VEDTAK SAKKYNDIG TAKSTNEMND 29.08.2017 Bavi Eiendom AS MSA 15/01905-004 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/09/19
I TEK FJORD MOTORPARK - KLARGJØRING AV OPPLYSNINGER - GJELDER ARRANGEMENTER Fjord Motorpark AS SMO02 12/00328-202 2017/09/19
I TEK 115/4, 10, 33 OG 64 - RETTING I EIENDOMSKARTET - MATRIKKELEN - MERKNADER - GJELDER 115/4, 10, 33 OG 64 - UNDERRETTING OM PLANLAGT RETTING Rune Bakken MAH 17/03677-003 2017/09/19
U HSE PERSONALMAPPE - AVSLUTNING AV NÆRVÆRSSAK MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/19
U TEK 5/56,163,171,51,36,4,177,178,179 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SANDVE, ANNE - SVAR - 5/56,163,171,51,36,4,177,178,179 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SANDVE, ANNE Anne Sandve BJP01 17/03973-002 2017/09/19
U TEK 5/56,163,171,51,36,4,177,178,179 - ERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SANDVE, OTTAR - SVAR - 5/56,163,171,51,36,4,177,178,179 - ERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SANDVE, OTTAR Ottar Sandve BJP01 17/03972-002 2017/09/19
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM SAKSBEHANDLER VED KARMØY BARNEVERNSTJENESTE Ingunn Karin Nøkling MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/19
U SKU KRETSORDNING - SVAR - SØKNAD OM Å BYTTE TIL STOKKASTRAND SKOLE GKH01 17/03977-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/19
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/19
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM MILJØTERAPEUT VED BOLIG OG MILJØARBEIDERTJENESTEN Arna Marie Tindeland Grindhaug JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/19
U HSE PERSONALMAPPE - TILBUD OM STILLING ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/19
U TEK OVERFØRING AV STARTLÅN TIL NY BOLIG - BEKREFTELSE - OVERFØRING AV STARTLÅN TIL NY BOLIG RBE08 17/03928-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/19
I SEN SPANNE SENIORLANDSBY - AVTALE VEDRØRENDE INNLEID PERSONELL GRUNNERVERV SPANNE SENIORLANDSBY Matricula AS OVR 17/04993-001 2017/09/19
I SEN KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - - OVERSENDT PROSESSKRIV AV 14.09.2017 Arntzen De Besche Advokatfirma AS MBM 15/02054-119 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/09/19
I HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SØKNAD OM STIPEND Nina Ådland SALF 17/00009-086 2017/09/19
U TEK 5/8 - VEA SJOARVEG, VEA, REHABILITERING/UTVIDELSE AV BRYGGE/KAI - 5/8 - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD I K Gabrielsen IGR 17/03492-003 2017/09/19
I SEN HAUGALAND BOMPENGESELSKAP - BOMPENGEREFORMEN - INNFASING AV BOMPENGESELSKAPER I DET REGIONALE BOMSELSKAPET Rogaland Fylkeskommune JST 12/02878-019 2017/09/19
U SKU PERSONALMAPPE - TILBUD ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/19
I TEK 79/84 OG 92 - LITLA KVALAVÅG - TVANGSOPPLØSING AV SAMEIE. - 79/84 OG 92 - LITLA KVALAVÅG - TVANGSOPPLØSING AV SAMEIE. Torgeir Helle BJP01 17/03997-001 2017/09/19
I SEN HAUGALAND BOMPENGESELSKAP - BOMPENGEREFORMEN - KONSEKVENSER OG ANBEFALINGER FOR HAUGALANDSPAKKEN AS Haugalandspakken AS JST 12/02878-020 2017/09/19
I SEN ESPIRA KARMSUND - MILJØRETTET HELSEVERN - TILBAKEMELDING - OVERSENDER DOKUMENTASJON Espira Karmsund barnehage BAN01 14/04707-007 2017/09/19
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - BEKREFTER AT HUN TAR IMOT KOMMUNAL UTLEIEBOLIG BMV 17/03209-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/19
U SKU OPPLEVELSEKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 17/03910-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/19
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - HUSLEIEKONTRAKT BMV 17/03209-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/19
U SKU OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 17/03862-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/19
U HSE PERSONALMAPPE - MELDING OM ENDRING AV LØNN ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/19
U TEK MATRIKKELFØRING AV JORDSKIFTESAK - 1210-2009-0011 STANGELAND - UNDERRETTING ETTER MATRIKKELFØRING AV JORDSKIFTESAK - 1210-2009-0011 STANGELAND Coop Haugaland SA ALA04 17/03996-001 2017/09/19
U SKU KONTANTSTØTTE - SØKNADER 2017 - SVAR - SØKNAD OM KONTANTSTØTTE GKH01 17/00024-064 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/09/19
U TEK STARTLÅN - PRIORITETSVIKELSE - STARTLÅN - BEKREFTELSE PÅ PRIORITETSVIKELSE RBE08 17/03419-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/19
U TEK TEKNISK PLAN - BUHAGEN, KOLNES - SVAR - OVERSENDER TEKNISK PLAN - BUHAGEN, KOLNES Urbanhus Haugesund AS BTH04 17/03642-005 2017/09/19
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR- BARNEHAGE GKH01 16/02808-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/19
I SEN LEDSAGERBEVIS - FUNKSJONSHEMMEDE - SØKNAD OM LEDSAGERBEVIS FOR FUNKSJONSHEMMEDE TVI 17/03998-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/19
U SKU PERSONALMAPPE - TILBUD ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/19
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 12/02372-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/19
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE GKH01 17/03326-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/19
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND FOR STUDENT Harald Haugeberg Schnell SALF 17/00009-087 2017/09/19
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 15/03793-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/19
U SKU FORDELING AV TIDER I SVØMMEHALLER 2017 - FORNYING AV LIVREDNINGS-/DYKKERSERTIFIKAT Åkrehamn vidaregåande skole OFL 17/00002-030 2017/09/19
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM SAKSBEH.BV/UNGDT. VED BARNEVERN OG UNGDOMSTJENESTEN Siv Karin Vikingstad NFE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/19
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 17/00449-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/19
U TEK 116/1 OG 116/15 OG 116/31 - KOLNES, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING SAMT GRENSEJUSTERING. STD.17/2965 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING-GRENSEJUSTERING 116/15 I KARMØY KOMMUNE Amundsen Egil JHE 17/03834-001 2017/09/19
U TEK 116/1 OG 116/15 OG 116/31 - KOLNES, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING SAMT GRENSEJUSTERING. STD.17/2965 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING-GRENSEJUSTERING 116/15 I KARMØY KOMMUNE Amundsen Jan JHE 17/03834-002 2017/09/19
U TEK 116/1 OG 116/15 OG 116/31 - KOLNES, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING SAMT GRENSEJUSTERING. STD.17/2965 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING-GRENSEJUSTERING 116/15 I KARMØY KOMMUNE Solberg Berit Amundsen JHE 17/03834-003 2017/09/19
U TEK 116/1 OG 116/15 OG 116/31 - KOLNES, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING SAMT GRENSEJUSTERING. STD.17/2965 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING-GRENSEJUSTERING 116/15 I KARMØY KOMMUNE Amundsen Egil JHE 17/03834-004 2017/09/19
U TEK 116/1 OG 116/15 OG 116/31 - KOLNES, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING SAMT GRENSEJUSTERING. STD.17/2965 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING-GRENSEJUSTERING 116/15 I KARMØY KOMMUNE Øvrebø Magne Olaf JHE 17/03834-005 2017/09/19
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM FAGARBEIDER VED ROP Tor Bjarne Haugeberg HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/19
U TEK 3/33, 3/34, 3/127 - STØLSHAUGVEGEN, ØSTHUS - MIDERTIDIG BRUKSENDRING TIL SKOLE - 3/33 , 3/34 , 3/127 - STØLSHAUGVEGEN, ØSTHUS - MANGELFULL SØKNAD Vikanes Bungum Arkitekter AS IGR 17/03758-002 2017/09/19
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - PERMISJONSSØKNAD - FORLENGET FØDSELSPERMISJON HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/19
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - PERMISJONSSØKNAD ANWO Pe Ofl.l.§13 fvl.§13.1 2017/09/19
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM OMSORGSPERMISJON UTEN LØNN HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/19
I TEK SESAM - OMINNREDNING 2. ET. - KONTRAKT - OMINNREDNING 2ETG. Vhg Innredninger AS MAJ02 17/03999-001 23 Offl.§23 fvl. §19b 2017/09/19
U TEK PERSONALMAPPE - TILBUD OM FAST STILLING SOM RENHOLDER I KARMØY KOMMUNE BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/19
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM ULØNNET PERMISJON - AV OMSORGSGRUNNER HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/19
U TEK 2/189 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - AREALOVERFØRING TIL VEG OPPM:17/4013 - 2/189 - VEDRØRENDE FRADELING - VEDTAK Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted EDH 17/03047-004 2017/09/19
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - FLYTTEMELDING INN BMV 17/03205-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/19
I SKU STIPEND ANSATTE I SKOLER OG BARNEHAGER - SØKNAD OM STIPEND Heidi Merete Lyngholm BLI01 12/00277-130 2017/09/19
I SKU STIPEND ANSATTE I SKOLER OG BARNEHAGER - SØKNAD OM STIPEND Astrid Veronica Fagerland BLI01 12/00277-131 2017/09/19
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID - AV VELFERDSGRUNNER ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/19
U TEK PERSONALMAPPE - INNKALLING TIL MØTE I NÆRVÆRSUTVALGET TEKNISK ETAT BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/19
U TEK PERSONALMAPPE - INNKALLING TIL MØTE I NÆRVÆRSUTVALGET BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/19
U TEK PERSONALMAPPE - INNKALLING TIL MØTE I NÆRVÆRSUTVALGET TEKNISK ETAT BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/19
U TEK SEPTIKTANKER - KVARTNESVEGEN - SVAR - DIVERSE SPØRSMÅL - GJELDER KVARTNESVEGEN Solbjørg Lauritzen ETS 17/03022-004 2017/09/19