Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK UTSKIFTING AV VANNLEDNING - NORDRE LIKNESVEG - SVAR - SØKNAD OM TILSKUDD IFB. UTSKIFTING AV VANNLEDNING - NORDRE LIKNESVEG Glenn Gabrielsen HDO 14/04560-023 2017/09/18
U TEK UTSKIFTING AV VANNLEDNING - NORDRE LIKNESVEG - SVAR - SØKNAD OM TILSKUDD IFB. UTSKIFTING AV VANNLEDNING - NORDRE LIKNESVEG Henry Våge HDO 14/04560-024 2017/09/18
U TEK PUMPELEVERANSER - RAMMEAVTALE - FORLENGELSE AV AVTALE PUMPELEVERANSER - RAMMEAVTALE Xylem Water Solutions Norge AS HDO 15/02956-005 2017/09/18
U TEK NY VANNLEDNING - NORDALVEGEN, KOPERVIK - SVAR KITTILVEGEN 24- SØKNAD OM TILSKUDD VED PÅLEGG OM UTBEDRING AV KLOAKK- OG VANNLEDNING NORDALVEGEN, KOPERVIK Torstein Flatebø MAHA1 15/03469-042 2017/09/18
U HSE PERSONALMAPPE - MIDL.STILLINGSUTVIDELSE TSK01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/18
U HSE PERSONALMAPPE - UTVIDELSE AV STILLING MED VIKARIAT WBS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/18
U TEK 5/452 - DANIELSEN UNGDOMSSKOLE BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - BRANNFOREBYGGENDE TILSYN 5/452 - DANIELSEN UNGDOMSSKOLE Eiendom Vest AS JHN 13/02123-015 2017/09/18
U HSE PERSONALMAPPE - FORLENGELSE AV VIKARIAT LJH01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/18
U HSE PERSONALMAPPE - FORLENGELSE AV VIKARIAT JNO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/18
U SKU PERSONALMAPPE - REFERAT FRA MØTE I NÆRVÆRSUTVALG BLI01 Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/09/18
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/18
U HSE PERSONALMAPPE - ENDRING AV FORELDREPERMISJON / FERIE HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/18
U HSE PERSONALMAPPE - ENDRING AV FORELDREPERMISJON HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/18
U HSE PERSONALMAPPE - ENDRING AV FORELDREPERMISJON HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/18
U HSE PERSONALMAPPE - ENDRING AV FORELDREPERMISJON HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/18
U TEK HANDLINGSPLAN FOR FYLKESVEGER I ROGALAND 2018 - 2021 - SVAR - HØRING - HANDLINGSPLAN FOR FYLKESVEIER I ROGALAND 2018 - 2021 Rogaland Fylkeskommune Fylkesrådmannen HPE 16/03413-008 2017/09/18
U TEK 66/734 - NYHAVNVEGEN, AUSTREIM - OMBYGGING AV GARASJE - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 66/734 -TILLATELSE NYHAVNVEGEN, AUSTREIM - OMBYGGING AV GARASJE Hereid Hus AS KIS 17/02973-005 2017/09/18
U TEK 120/138 - HAUGEN, THUASTAD - PÅBYGG FRITIDSBOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 120/138 - HAUGEN, THUASTAD - PÅBYGG FRITIDSBOLIG Vikanes Bungum Arkitekter AS KHM 17/03441-003 2017/09/18
U TEK TEKNISK PLAN - PROSJEKT MYRDALVEGEN - 15/1034 - GARVIK TOMTEUTVIKLING AS - FERDIGBEFARING- MYRDALVEGEN - 15/1034 - GARVIK TOMTEUTVIKLING AS Garvik Prosjekt AS BTH04 16/04216-012 2017/09/18
U TEK 102/74 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KARMØY KOMMUNE - 102/74 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KARMØY KOMMUNE Karmøy Kommune Teknisk Etat ALS06 17/03923-002 2017/09/18
U TEK 141/203 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG FAGERVOLLVEGEN 38A- TILTAKSHAVER: REBO AS BYGGESAK: 17/597 - 141/203 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG FAGERVOLLVEGEN 38A- TILTAKSHAVER: REBO AS BYGGESAK: 17/597 TINDELAND RØR AS MHV 17/01832-002 2017/09/18
U TEK 141/203 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG FAGERVOLLVEGEN 38B - TILTAKSHAVER: REBO AS BYGGESAK: 17/597 - 141/203 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG FAGERVOLLVEGEN 38B - TILTAKSHAVER: REBO AS BYGGESAK: 17/597 TINDELAND RØR AS MHV 17/01833-002 2017/09/18
U TEK 141/203 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG FAGERVOLLVEGEN 38C - TILTAKSHAVER: REBO AS BYGGESAK: 17/597 - 141/203 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG FAGERVOLLVEGEN 38C - TILTAKSHAVER: REBO AS BYGGESAK: 17/597 TINDELAND RØR AS MHV 17/01834-003 2017/09/18
U TEK 86/164 - AVALDSNES - FYLLING I SJØ OG KAI - TILLATELSE TIL ENDRING - 86/164 - AVALDSNES - FYLLING I SJØ OG KAI Petter J. Rasmussen AS IGR 16/04139-013 2017/09/18
I TEK 86/71 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES - NYBYGG FISKEMELFABRIKK MED ANLEGG - 86/71 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE Petter J. Rasmussen AS KHM 16/04314-013 2017/09/18
I TEK 141/203 - LITLASUND - NYBYGG 3 BOLIGER I REKKE - 141/203 - SØKNAD OM FERDIGATTEST - FAGERVOLLVEGEN 38 C BYGGDETALJ AS KMY 17/00597-007 2017/09/18
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-178 25 Offl §25 2017/09/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 80 % VIKARIAT - SØKNAD AUTORISERT SYKEPLEIER 80 % FAST AGB 17/03522-004 25 Offl §25 2017/09/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER - SØKNAD RÅDGIVER AGB 17/03546-021 25 Offl §25 2017/09/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER - SØKNAD RÅDGIVER AGB 17/03546-022 25 Offl §25 2017/09/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER - SØKNAD RÅDGIVER AGB 17/03546-023 25 Offl §25 2017/09/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER - SØKNAD RÅDGIVER AGB 17/03546-024 25 Offl §25 2017/09/18
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I VORMEDAL BARNEHAGE - SØKNAD BARNEHAGELÆRER I VORMEDAL BARNEHAGE BLI01 17/03878-005 25 Offl §25 2017/09/18
I SKU REKRUTTERINGSSAK PEDAGOGISK LEDER I VEA BARNEHAGE - SØKNAD PEDAGOGISK LEDER I VEA BARNEHAGE KHO 17/03879-006 25 Offl §25 2017/09/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 70% FAST STILLING - SØKNAD SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 70% FAST STILLING NFE 17/03880-004 25 Offl §25 2017/09/18
I SKU REKRUTTERINGSSAK PROGRAMRÅDGIVER, 100 % VIKARIAT - SØKNAD PROGRAMRÅDGIVER, 100 % VIKARIAT BLI01 17/03796-007 25 Offl §25 2017/09/18
I SKU REKRUTTERINGSSAK PROGRAMRÅDGIVER, 100 % VIKARIAT - SØKNAD PROGRAMRÅDGIVER, 100 % VIKARIAT BLI01 17/03796-008 25 Offl §25 2017/09/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK 3 X 100 % FASTE STILLINGER I LANGTURNUS - SØKNAD 3 X 100 % FASTE STILLINGER I LANGTURNUS ARO07 17/03881-004 25 Offl §25 2017/09/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK 3 X 100 % FASTE STILLINGER I LANGTURNUS - SØKNAD 3 X 100 % FASTE STILLINGER I LANGTURNUS ARO07 17/03881-005 25 Offl §25 2017/09/18
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGESJEF - SØKNAD BARNEHAGESJEF BLI01 17/03882-002 25 Offl §25 2017/09/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SPL PÅ NATT, FAST 59.15% - SØKNAD AUTORISERT SPL PÅ NATT, FAST 59.15% AGB 17/03883-002 25 Offl §25 2017/09/18
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE - SØKNAD BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE KHO 17/03935-006 25 Offl §25 2017/09/18
I SKU REKRUTTERINGSSAK BADEVAKT 27,6 % FAST - SØKNAD BADEVAKT 27,6 % FAST BLI01 17/03936-003 25 Offl §25 2017/09/18
I SKU KRETSORDNING - SØKNAD OM SKOLEBYTTE GKH01 17/03958-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/18
I SEN KOMMUNEDELPLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2017-2020 - KARMØY KOMMUNE - UTTALELSE FRA FYLKESMANNEN I ROGALAND - 14.09.17 KOMMUNEDELPLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2017-2020 Fylkesmannen i Rogaland HRA01 17/02344-010 2017/09/18
U TEK STARTLÅN - UTBETALING - STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 17/00089-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/18
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 5. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 07.09.17 T.O.M 15.07.18 Hilde Lindaas Ekroll BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/18
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 07.09.17 T.O.M 14.07.18 Lena Stange Hansen BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/18
I TEK 88/255 - SØNDRE VELDE - NYBYGG 4-MANNSBOLIG - 88/255 - GJENPART AV NABOVARSEL TIL DISPENSASJONSSØKNAD Øygarden Eiendom AS KHM 16/02063-015 2017/09/18
I TEK 15/2131/0/9 - FRITAK FOR FEIEAVGIFT - GRUNNVIKJÅ 33 - 15/2131/0/9 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT Gunn Tove Apelseth GBV 17/03967-001 2017/09/18
I TEK 4/49 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KURT MUNKEJORD - KLAGE PÅ AVSLAG 4/49 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KURT MUNKEJORD Kurt Munkejord GTH 17/03457-004 2017/09/18
U TEK 43/485 - HØYNES. SØKNAD OM UTVENDIG BOD OG LEVEGG - SVAR - 43/485 - BER OM SKRIFTLIG UTTALELSE FRA DRIFTSAVDELING Ole Henrik Eriksen KSU01 17/00734-007 2017/09/18
I TEK 2/48 - SÆVIK. BRUKSENDRING FRA NÆRINGSBYGG TIL BOLIG - 2/48 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Jan Inge Suggelia JHE05 16/04840-007 2017/09/18
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 04.09.17 T.O.M 14.08.18 Silje Hereid Sønsteby BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/18
U HSE PERSONALMAPPE - ARBEIDSAVTALE 90 % VIKARIAT STORESUND BBH AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/18
I TEK 15/1037 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ODD STÅLE HEMNES - 15/1037 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ODD STÅLE HEMNES Vedavågen Rør AS MHV 17/03954-001 2017/09/18
I TEK PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/18
I TEK 47/129 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - REIDAR NILSEN - 47/129 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - REIDAR NILSEN S O Lund AS MHV 17/03971-001 2017/09/18
U HSE PERSONALMAPPE - TILBUD OM STILLING MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/18
U TEK 102/41 - BYGNES - OPPMÅLINGSFORRETNING - UTSTIKKING IHHT PLAN - 102/41 - UNDERRETTING OM UTSTIKKING IHHT PLAN Karmøy kommune v/Thor Baarsrud HAS 17/03765-003 2017/09/18
U TEK SANERING AV UTSLIPPENE - OLIVERSBUKT, TJØSVOLLSJØEN, SÆVELANDSVIK OG TVEITHOLMVEGEN - SVAR - HOVEDANLEGG ÅKRA NORD - SANERING AV UTSLIPP - DAGMULKTKRAV Cowi AS AGAN 16/00902-016 2017/09/18
I TEK 82/40 - HINDARÅKERVEGEN, HINDERÅKER - TILBYGG ENEBOLIG - 82/40 - HINDARÅKERVEGEN, HINDERÅKER - TILBYGG ENEBOLIG Helena Krystyna Zebikowicz EDH 16/01497-004 2017/09/18
I TEK 66/128 - ØSTREMBRUVEGEN, AUSTREIM - RIVING EKSISTERENDE BYGNING OG NYBYGG BOLIG MED HYBEL OG GARASJE - 66/128 - BESTILLING AV UTSTIKKING Hellvik Hus Karmøy AS JHE 17/02843-008 2017/09/18
I HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SØKNAD OM STIPEND TIL VIDEREUTDANNING Svitlana Vestvik SALF 17/00009-083 2017/09/18
I TEK 119/118 - TEKNISK PLAN FOR MYKJETUNET, VORMEDAL - REFERAT FRA BYGGEMØTE 1 - 22.08.17 - MYKJETUNET RH Oppmåling Rune Hemnes BTH04 16/03224-015 2017/09/18
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM PLEIEMEDARBEIDER VED BOLIG OG MILJØARBEIDERTJENESTEN - TOMASVEGEN 17 Bente Stangeland Hevrøy JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/18
I TEK 5/6, 5/25 , 5/175 OG 5/573 - VEA - SØKNAD OM DISPENSASJON - 5/573 - SØKNAD OM DISPENSASJON Eskild Kvala AS IGR 17/03058-005 2017/09/18
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - NÆRINGSEIENDOM - 15/358 - 15/358 - VEDTAKSPROTOKOLL SAKKYNDIG OVERTAKSTNEMND EIENDOMSSKATT 12.09.2017 Hans J Rasmussen Eiendom AS MSA 15/02126-006 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/09/18
I SKU KRETSORDNING - SØKNAD OM Å BYTTE TIL STOKKASTRAND SKOLE GKH01 17/03977-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/18
I HSE ANSKAFFELSE - UTSTYR TIL MERÅPENT BIBLIOTEK - TILBUD - UTSTYR TIL MERÅPENT BIBLIOTEK Biblioteksentralen SA CBE02 17/01154-038 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2017/09/18
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 06.09.17 T.O.M 31.07.18 Gerd Sissel Salvesen BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/18
I TEK 148/548 - LEGEVEGEN 8B, NORHIEM - INSTALLERING AV PIPE - 148/548 - LEGEVEGEN 8B, NORHIEM - INSTALLERING AV PIPE Harald Sørensen IGR 17/03955-001 2017/09/18
I HSE ANSKAFFELSE - UTSTYR TIL MERÅPENT BIBLIOTEK - TILBUD - UTSTYR TIL MERÅPENT BIBLIOTEK Bibliotek-Systemer A/s CBE02 17/01154-039 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2017/09/18
U TEK 148/940 - NORHEIM - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING I KARMØY KOMMUNE Statens Vegvesen Region Vest ALA04 17/01505-005 2017/09/18
U TEK 148/940 - NORHEIM - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING I KARMØY KOMMUNE Karmøy Kommune v/ Hilde Pettersen ALA04 17/01505-006 2017/09/18
U TEK 148/940 - NORHEIM - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING I KARMØY KOMMUNE Endresen Harald Kristian ALA04 17/01505-007 2017/09/18
U TEK 148/940 - NORHEIM - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING I KARMØY KOMMUNE Haaland Inger Karin E ALA04 17/01505-008 2017/09/18
U TEK 148/940 - NORHEIM - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING I KARMØY KOMMUNE Nybøe Tordis Elise ALA04 17/01505-009 2017/09/18
U TEK 148/940 - NORHEIM - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING I KARMØY KOMMUNE Skjølingstad Else Irene ALA04 17/01505-010 2017/09/18
U TEK 148/940 - NORHEIM - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING I KARMØY KOMMUNE Skjølingstad Henning ALA04 17/01505-011 2017/09/18
U TEK 148/940 - NORHEIM - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING I KARMØY KOMMUNE Skjølingstad Jan ALA04 17/01505-012 2017/09/18
U TEK 148/940 - NORHEIM - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING I KARMØY KOMMUNE Skjølingstad Svein Egil ALA04 17/01505-013 2017/09/18
U TEK 148/940 - NORHEIM - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING I KARMØY KOMMUNE Nybøe Tordis Elise ALA04 17/01505-014 2017/09/18
U TEK 148/940 - NORHEIM - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING I KARMØY KOMMUNE Underhaug Bjørg H ALA04 17/01505-015 2017/09/18
U TEK 148/940 - NORHEIM - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING I KARMØY KOMMUNE Underhaug Tore ALA04 17/01505-016 2017/09/18
U TEK 148/940 - NORHEIM - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING I KARMØY KOMMUNE Nordbø Monica ALA04 17/01505-017 2017/09/18
U TEK 148/940 - NORHEIM - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING I KARMØY KOMMUNE Langåker Rebekka ALA04 17/01505-018 2017/09/18
U TEK 148/940 - NORHEIM - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING I KARMØY KOMMUNE Myklebust Hans Olav ALA04 17/01505-019 2017/09/18
U TEK 148/940 - NORHEIM - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING I KARMØY KOMMUNE Myklebust Jane I Medhaug ALA04 17/01505-020 2017/09/18
U TEK 148/940 - NORHEIM - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING I KARMØY KOMMUNE Karmøy Kommune V/ Hilde Pettersen ALA04 17/01505-021 2017/09/18
U TEK 148/940 - NORHEIM - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING I KARMØY KOMMUNE Sharma Manohar Lal ALA04 17/01505-022 2017/09/18
U TEK 148/940 - NORHEIM - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING I KARMØY KOMMUNE Sharma Sudha ALA04 17/01505-023 2017/09/18
U TEK 148/940 - NORHEIM - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING I KARMØY KOMMUNE Bjelland Anne Marie ALA04 17/01505-024 2017/09/18
U TEK 148/940 - NORHEIM - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING I KARMØY KOMMUNE Wiik Else Johanne ALA04 17/01505-025 2017/09/18
U TEK 148/940 - NORHEIM - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING I KARMØY KOMMUNE Selsvik Einar ALA04 17/01505-026 2017/09/18
U TEK 148/940 - NORHEIM - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING I KARMØY KOMMUNE Selsvik Janette ALA04 17/01505-027 2017/09/18
U TEK 148/940 - NORHEIM - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING I KARMØY KOMMUNE Holmedal Ingfrid J K ALA04 17/01505-028 2017/09/18
U TEK 148/940 - NORHEIM - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING I KARMØY KOMMUNE Holmedal Rune ALA04 17/01505-029 2017/09/18
U TEK 148/940 - NORHEIM - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING I KARMØY KOMMUNE Selsvik Einar ALA04 17/01505-030 2017/09/18
U TEK 148/940 - NORHEIM - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING I KARMØY KOMMUNE Selsvik Janette ALA04 17/01505-031 2017/09/18
U TEK 148/940 - NORHEIM - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING I KARMØY KOMMUNE Andreassen Lillian ALA04 17/01505-032 2017/09/18
U TEK 148/940 - NORHEIM - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING I KARMØY KOMMUNE Andreassen Lillian ALA04 17/01505-033 2017/09/18
U TEK 148/940 - NORHEIM - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING I KARMØY KOMMUNE Bentsen Stian ALA04 17/01505-034 2017/09/18
U TEK 148/940 - NORHEIM - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING I KARMØY KOMMUNE Nørgaard Lise Marie ALA04 17/01505-035 2017/09/18
U TEK 148/940 - NORHEIM - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING I KARMØY KOMMUNE Pedersen Hilde ALA04 17/01505-036 2017/09/18
U TEK 148/940 - NORHEIM - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING I KARMØY KOMMUNE Sørensen Helge Rolf ALA04 17/01505-037 2017/09/18
U TEK 148/940 - NORHEIM - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING I KARMØY KOMMUNE Selsaas Oddny Erin ALA04 17/01505-038 2017/09/18
U TEK 148/940 - NORHEIM - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING I KARMØY KOMMUNE Selsaas Rolf Rune Carey ALA04 17/01505-039 2017/09/18
U TEK 148/940 - NORHEIM - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING I KARMØY KOMMUNE Kvalavåg Eva ALA04 17/01505-040 2017/09/18
U TEK 148/940 - NORHEIM - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING I KARMØY KOMMUNE Sloniec Izabela M ALA04 17/01505-041 2017/09/18
U TEK 148/940 - NORHEIM - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING I KARMØY KOMMUNE Sloniec Jacek Szczepan ALA04 17/01505-042 2017/09/18
U TEK 148/940 - NORHEIM - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING I KARMØY KOMMUNE Østevik Ingrid Tordis ALA04 17/01505-043 2017/09/18
U TEK 148/940 - NORHEIM - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING I KARMØY KOMMUNE Larsen Kristin Margareth ALA04 17/01505-044 2017/09/18
U TEK 148/940 - NORHEIM - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING I KARMØY KOMMUNE Selsaas Oddny Erin ALA04 17/01505-045 2017/09/18
U TEK 148/940 - NORHEIM - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING I KARMØY KOMMUNE Selsaas Rolf Rune Carey ALA04 17/01505-046 2017/09/18
U TEK 148/940 - NORHEIM - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING I KARMØY KOMMUNE Flatnes Svein Morten ALA04 17/01505-047 2017/09/18
U TEK 148/940 - NORHEIM - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING I KARMØY KOMMUNE Lokna Ingeborg ALA04 17/01505-048 2017/09/18
U TEK 148/940 - NORHEIM - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING I KARMØY KOMMUNE Nilsen Jan Arthur ALA04 17/01505-049 2017/09/18
U TEK 148/940 - NORHEIM - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING I KARMØY KOMMUNE Fagerbakke Håvard J ALA04 17/01505-050 2017/09/18
U TEK 148/940 - NORHEIM - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING I KARMØY KOMMUNE Karmøy Kommune v/ Hilde Pettersen ALA04 17/01505-051 2017/09/18
U TEK 148/940 - NORHEIM - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING I KARMØY KOMMUNE KK v Hilde Pettersen ALA04 17/01505-052 2017/09/18
U TEK 148/940 - NORHEIM - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING I KARMØY KOMMUNE KK v Hilde Pettersen ALA04 17/01505-053 2017/09/18
U TEK 148/940 - NORHEIM - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING I KARMØY KOMMUNE Statens Vegvesen Region Vest V/ Ingunn Hauge ALA04 17/01505-054 2017/09/18
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM 10% PERMISJON FRA STILLING - AV OMSORGSGRUNNER ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/18
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.09.17 T.O.M 31.08.18 Heidi Katrine Bentsen BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/18
I TEK 64/1135 - STANGALANDSTØLEN, STANGALAND - FASADEENDRING - TERRASSE - 64/1135 - STANGALANDSTØLEN, STANGALAND - FASADEENDRING - TERRASSE Paal Thorkildsen EDH 17/03957-001 2017/09/18
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 6. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.09.17 T.O.M 31.07.18 Trond Kaldheim BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/18
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 120/117 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGING AV VEG Mette Helgesen Austgulen GEL 17/00012-456 2017/09/18
I SKU KRETSORDNING - UTTALELSE I SAK OM SKOLEBYTTE Pedagogisk psykologisk tjenestekontor PFA 17/02417-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/18
I TEK 12/175 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET HAGASÆTHER, JORUNN EIVOR - 12/175 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HAGASÆTHER, JORUNN EIVOR Jorunn Eivor Hagesæther BJP01 17/03959-001 26 Off.l.26 2017/09/18
U TEK EIENDOMSSKATT - KLAGE KARMSUND YARD AS OG KARMSUND OFFSHOREBASE AS - FORELØPIG SVAR - VEDTAKSPROTOKOLL SAKKYNDIG OVERTAKSTNEMND 12.09.2017 Karmsund Yard AS MSA 15/04664-023 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/09/18
I TEK 106/94 - VARDANESVEGEN, FOSNANES - RIVING OG NYBYGG NAUST - 106/94 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Kjell Johan Jakobsen JKV 13/03947-008 2017/09/18
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM HELSEFAGARBEIDER VED TOMASVEGEN 17 Maria Vågen JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/18
I TEK 43/446 - ØYGARDSHAUGEN, HØYNES, GJENOPPBYGGING AV BOLIG ETTER BRANN - 43/446 - REVIDERTE TEGNINGER, STØYSKJERM UTGÅR, INNGANG ENDRES Botakst AS KHM 17/02113-007 2017/09/18
I SKU KONTANTSTØTTE - SØKNADER 2017 - SØKNAD OM KONTANTSTØTTE GKH01 17/00024-063 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/09/18
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FLYTTEMELDING UT BMV 17/03953-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/18
U TEK TEKNISK PLAN - VA-LEDNINGER I SNIKVEGEN, VORMEDAL - OVERSENDER TEGNINGER OVER VA-LEDNINGER I SNIKVEGEN, VORMEDAL TIL TEKNISK GODKJENNING Cowi AS BTH04 17/03723-004 2017/09/18
U SKU PERSONALMAPPE - PERSONALMELDING - ENDRING SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/18
I TEK 3/30- EGENEERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SØRENSEN, SIGMUND EGIL - 3/30- EGENEERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SØRENSEN, SIGMUND EGIL Egil Sigmund Sørensen BJP01 17/03961-001 26 Off.l.26 2017/09/18
U TEK 15/1443 MFL. GNR. 16 , 17 OG 18 - FV 47 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 15/32 OG 15/832 - MELDING OM UTFØRT RETTING AV EIENDOMSGRENSER I MATRIKKELEN Nils Magnus Fjæreide HAS 17/02042-007 2017/09/18
U SKU KOMMUNALE RETNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG BEHANDLING AV PRIVATE BARNEHAGER 2018 - LOKALE RETNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG BEHANDLING AV PRIVATE BARNEHAGER Til alle ikke-kommunale barnehager i Karmøy kommune BHE02 17/03960-001 2017/09/18
I TEK 118/11 - MYKLABUST - FORLENGELSE AV BRYGGE - 118/11 - (KOPIMOTTAKER) TILLATELSE TIL UTVIDELSE AV EKSISTERENDE MOLO Karmsund Havn IKS JKV 17/01283-012 2017/09/18
I TEK 1/173 - VEDØY - BRUKSENDRING TIL FRITIDSBOLIG FOR 2. ETASJE BYGG 1 OG 2 - 1/173 - VEDØY - BRUKSENDRING TIL FRITIDSBOLIG FOR 2. ETASJE BYGG 1 OG 2 Edb-Tjenester Norge Limited IGR 17/02264-003 2017/09/18
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 04.09.17 T.O.M 31.10.18 Stine Frøyland ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/18
U SKU PERSONALMAPPE - PERSONALMELDING - ENDRING SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/18
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/18
U TEK 148/940 - NORHEIM - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING I KARMØY KOMMUNE Statens Vegvesen Region Vest v/ Ingunn Hauge ALA04 17/01505-056 2017/09/18
U TEK 148/940 - NORHEIM - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING I KARMØY KOMMUNE Norheim Sokn ALA04 17/01505-057 2017/09/18
U TEK 148/940 - NORHEIM - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING I KARMØY KOMMUNE Norheim Handelspark As ALA04 17/01505-058 2017/09/18
U TEK 148/940 - NORHEIM - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING I KARMØY KOMMUNE Eilerås Liv Solvår ALA04 17/01505-059 2017/09/18
U TEK 148/940 - NORHEIM - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING I KARMØY KOMMUNE Lande Bernt Karl ALA04 17/01505-060 2017/09/18
U TEK 148/940 - NORHEIM - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING I KARMØY KOMMUNE Lindstrøm Kathrine Ø ALA04 17/01505-061 2017/09/18
U TEK 148/940 - NORHEIM - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING I KARMØY KOMMUNE Lindstrøm Terje ALA04 17/01505-062 2017/09/18
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/18
I SEN PERSONALMAPPE - SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BEDRIFT OG NAV FOR TILTAKSPLASS - VARIG TILRETTELAGT ARBEID I ORDINÆR VIRKSOMHET GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/18
I TEK 1/173 - VEDØY - BRUKSENDRING TIL FRITIDSBOLIG BYGG 3 - 1/173 - VEDØY - BRUKSENDRING TIL FRITIDSBOLIG BYGG 3 Edb-Tjenester Norge Limited IGR 17/03964-001 2017/09/18
I TEK 106/11 - FOSNANES - FLYTEBRYGGE - 106/11 - (KOPIMOTTAKER) TILLATELSE TIL ETABLERING AV FLYTEBRYGGE MED UTLIGGERE Karmsund Havn IKS OHA 17/03975-001 2017/09/18
I HSE HØRINGER - 2016-2017 - HØRING - REGIONAL PLAN FOR REVMATOLOGI I HELSE VEST Helse Vest Rhf NOS01 16/00007-202 2017/09/18
U TEK TEKNISK PLAN - VA-ANLEGG NORHEIM - MOKSHEIM - SVAR - BER OM TEKNISK GODKJENNING - VA-ANLEGG NORHEIM - MOKSHEIM Cowi AS BTH04 17/03827-002 2017/09/18
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE GKH01 17/01302-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/18
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 14.08.17 T.O.M 31.12.18 Janne Vik ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/18
U SKU HELGANES MOTORSPORTSENTER - HELGANES MOTORSPORTSENTER DRIFTSTILSKUDD 2017 HELGANES MOTORSPORTSENTER OFL 12/02181-049 2017/09/18
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 16/02808-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/18
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR- BARNEHAGE GKH01 16/02808-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/18
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/18
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/18
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 17/03968-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/18
U HSE PERSONALMAPPE - VIKARIAT 75 % STORESUND BBH AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/18
I SKU ELEVMAPPE - SAMTYKKE TIL FRITAK FRA OPPLÆRINGSPLIKT SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/18
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - MOTTATT MELDING OM OPPSIGELSE BMV 16/04881-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/18
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 17/03969-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/18
I SKU ÅRSREGNSKAP FOR IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - REVISJONSBERETNING - SANDHÅLAND MUSIKK- OG GÅRDSBARNEHAGE AS Reidar Sund Revisjon AS RHO 12/01966-097 2017/09/18
U HSE PERSONALMAPPE - ARBEIDSAVTALE 60 % FAST ÅKRA BBH AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/18
U TEK 119/553 - SNIKVEGEN, MYKJE - LEGGING AV NYTT VA-ANLEGG - 119/553 - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD Cowi AS OHA 17/03665-002 2017/09/18
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV SPESIALPEDAGOGISK HJELP - BARNEHAGEÅRET 2017/18 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/18
U SKU OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE. - SVAR - SØKNAD OM OPPLEVELSESKORT ANKO 17/03607-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/18
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 14.08.17 T.O.M 31.12.18 Janne Vik ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/18
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 04.09.17 T.O.M 31.10.18 Stine Frøyland ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/18
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - SVAR - SØKNAD OM KOMMUNAL TILRETTELEGGING I FORM AV EKSTRA BEMANNING Åsebøen Fus Barnehage AS RHO 15/03332-366 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/18
U SKU OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 17/03783-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/18
U TEK 12/175 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET HAGASÆTHER, JORUNN EIVOR - SVAR - 12/175 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HAGASÆTHER, JORUNN EIVOR Jorunn Eivor Hagesæther BJP01 17/03959-002 2017/09/18
U SKU OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 17/03832-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/18
U TEK 15/1443 MFL. GNR. 16 , 17 OG 18 - FV 47 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 16/2 - MELDING OM UTFØRT RETTING AV EIENDOMSGRENSER I MATRIKKELEN Vidar Stonghaugen HAS 17/02042-008 2017/09/18
U SKU OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE OG DEKNING AV MEDLEMSKONTIGENT. - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE OG DEKNING AV MEDLEMSKONTIGENT. ANKO 17/03950-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/18
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL DRIFT AV STEINARSKOGEN FUS BARNEHAGE - 2017 KORREKSJON AV TELLING 15.08.17 Steinarskogen Fus Barnehage AS RHO 16/01128-282 2017/09/18
I HSE ASYLSØKERE/FLYKTNINGER - KRAV OM DELING AV INTEGRERINGSTILSKUDD AFA02 12/03071-106 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/18
U TEK 3/30- EGENEERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SØRENSEN, SIGMUND EGIL - SVAR - 3/30- EGENEERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SØRENSEN, SIGMUND EGIL Egil Sigmund Sørensen BJP01 17/03961-002 2017/09/18
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - MOTTATT OPPHØR AV HUSLEIEKONTRAKT BMV 16/02759-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/18
U SKU OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 17/03802-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/18
I TEK 5/56,163,171,51,36,4,177,178,179 - ERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SANDVE, OTTAR - 5/56,163,171,51,36,4,177,178,179 - ERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SANDVE, OTTAR Ottar Sandve BJP01 17/03972-001 26 Off.l.26 2017/09/18
U TEK JORDSKIFTESAK NR. 1210-2010-0050 GNR.1 VEDØEN - UNDERRETTING ETTER MATRIKKELFØRING AV JORDSKIFTESAK NR. 1210-2010-0050 GNR.1 VEDØEN Anne Stonghaugen Lund ALA04 17/03218-020 2017/09/18
I TEK 5/56,163,171,51,36,4,177,178,179 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SANDVE, ANNE - 5/56,163,171,51,36,4,177,178,179 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SANDVE, ANNE Anne Sandve BJP01 17/03973-001 26 Off.l.26 2017/09/18
I SKU INNBRUDD - HÆRVERK - KRIMINALITET - 2017 - BEKREFTELSE PÅ ANMELDT FORHOLD - GJERNINGSDATO 01.09.2017 ANMELDELSESNR. 14213472 Sør-Vest Politidistrikt Tidl Haugaland og Sunnhordland GAU02 17/00629-057 2017/09/18
I TEK 63/124 - NORDSTOKKE. DEMONTERING AV EKSISTERENDE GARASJE/RUBBHALL OPPFØRING AV ERSTATNINGSBYGG - 63/124 - (KOPIMOTTAKER) OVERSENDING AV KLAGE OG OPPNEMNING AV SETTEFYLKESMANN Fylkesmannen i Rogaland GTH 16/04293-023 2017/09/18
I HSE TRANSPORT AV MAT - TILBUD - TRANSPORT AV MAT Kvikkas AS JRE01 17/02934-005 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2017/09/18
I HSE PERSONALMAPPE - VEDR. JOBBTILBUD SALF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/18
I TEK 15/466 OG 789 - SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - SKUDE BYGG EIENDOM AS - 15/466 OG 789 - GJELDER KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER SKUDE BYGG EIENDOM AS Sevland Bunyan Arkitekter AS MNE02 17/03792-003 2017/09/18
I TEK STARTLÅN - FORSIKRINGSATTEST - PANTHAVERBEKREFTELSE Landbruksforsikring AS RBE08 17/00089-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/18
I TEK 8/43 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM ROSSLAND, ALF DAVID - 8/43 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM BJP01 17/03976-001 26 Off.l.26 2017/09/18
I TEK 4/96 - VEA SJOARVEG, MUNKAJORD - REHABILITERING OG UTVIDELSE AV BRYGGE - 4/96 - (KOPIMOTTAKER) SØKNAD OM UTFYLLING I SJØ - TILLATELSE ETTER FORURENSINGSLOVEN ER IKKE NØDVENDIG Fylkesmannen i Rogaland IGR 17/00391-015 2017/09/18
I HSE TRANSPORT AV MAT - TILBUD - TRANSPORT AV MAT Bring Express Norge AS JRE01 17/02934-006 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2017/09/18
I TEK 8/73 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM NILSEN, LEIV RØTHING - 8/73 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM NILSEN, LEIV RØTHING Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS BJP01 17/03978-001 26 Off.l.26 2017/09/18
U TEK 13/2 - AMFI ÅKREHAMN BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - 13/2 - AMFI ÅKREHAMN - VARSEL OM ORDINÆRT TILSYN Amfi Bygg Åkrehamn AS TSC 12/01372-012 2017/09/18
I HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SØKNAD OM STIPEND Gro Marie Jakobsen SALF 17/00009-084 2017/09/18
I HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SØKNAD OM STIPEND Arna Marie Tindeland Grindhaug SALF 17/00009-085 2017/09/18
I TEK TEKNISK PLAN - ADKOMSTVEG - DAGFINN OLSEN - 15/75 - GJELDER TEKNISK PLAN FOR 15/75 OG 15/234 - BER OM AT SAKEN LUKKES RH Oppmåling Rune Hemnes BTH04 14/02489-004 2017/09/18
I TEK 133/175 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SVENDSEN, ELVIRA KRISTIN - 133/175 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SVENDSEN, ELVIRA KRISTIN Andreas Jentoft Helgeland BJP01 17/03980-001 26 Off.l.26 2017/09/18
I HSE TRANSPORT AV MAT - TILBUD - TRANSPORT AV MAT B&b Transport AS JRE01 17/02934-007 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2017/09/18
U HSE PERSONALMAPPE - TILBUD OM VIKARIAT 40% - BARNEVERNTJENESTEN MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/18
U HSE PERSONALMAPPE - FORLENGELSE HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/18
I HSE TRANSPORT AV MAT - TILBUD - TRANSPORT AV MAT Khv AS JRE01 17/02934-008 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2017/09/18
U TEK OVERFØRING AV STARTLÅN TIL NY BOLIG - GJELDER OVERFØRING AV STARTLÅN TIL NY BOLIG RBE08 17/03982-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/18
I TEK OVERFØRING AV STARTLÅN TIL NY BOLIG - GJELDER ØNSKE OM OVERFØRING AV STARTLÅN TIL NY BOLIG RBE08 17/03982-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/18
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM ERGOTERAPEUT VED FYSIO OG ERGOTERAPITJENESTEN Aina Kristin Støle Helland MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/18
I HSE TRANSPORT AV MAT - TILBUD - TRANSPORT AV MAT Norwegian Service Team Contracting AS JRE01 17/02934-009 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2017/09/18
I HSE TRANSPORT AV MAT - TILBUD - TRANSPORT AV MAT Karmøy Taxisentral AS JRE01 17/02934-010 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2017/09/18
U HSE PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV STILLING SOM FØRSTESEKTRETÆR MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/18