Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK PERSONALMAPPE - FAST STILLING SOM DELTIDSANSATT I BRANN- OG REDNINGSVESENET HASB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/17
U SEN TILLEGGSSAK - TILLEGGSSAK TUS Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/09/17
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-177 25 Offl §25 2017/09/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 80 % VIKARIAT - SØKNAD AUTORISERT SYKEPLEIER 80 % FAST AGB 17/03522-003 25 Offl §25 2017/09/17
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I VORMEDAL BARNEHAGE - SØKNAD BARNEHAGELÆRER I VORMEDAL BARNEHAGE BLI01 17/03878-004 25 Offl §25 2017/09/17
I SKU REKRUTTERINGSSAK PEDAGOGISK LEDER I VEA BARNEHAGE - SØKNAD PEDAGOGISK LEDER I VEA BARNEHAGE KHO 17/03879-005 25 Offl §25 2017/09/17
I SKU REKRUTTERINGSSAK PROGRAMRÅDGIVER, 100 % VIKARIAT - SØKNAD PROGRAMRÅDGIVER, 100 % VIKARIAT BLI01 17/03796-005 25 Offl §25 2017/09/17
I SKU REKRUTTERINGSSAK PROGRAMRÅDGIVER, 100 % VIKARIAT - SØKNAD PROGRAMRÅDGIVER, 100 % VIKARIAT BLI01 17/03796-006 25 Offl §25 2017/09/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK 3 X 100 % FASTE STILLINGER I LANGTURNUS - SØKNAD 3 X 100 % FASTE STILLINGER I LANGTURNUS ARO07 17/03881-002 25 Offl §25 2017/09/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK 3 X 100 % FASTE STILLINGER I LANGTURNUS - SØKNAD 3 X 100 % FASTE STILLINGER I LANGTURNUS ARO07 17/03881-003 25 Offl §25 2017/09/17
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE - SØKNAD BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE KHO 17/03935-005 25 Offl §25 2017/09/17
I SKU REKRUTTERINGSSAK BADEVAKT 27,6 % FAST - SØKNAD BADEVAKT 27,6 % FAST BLI01 17/03936-002 25 Offl §25 2017/09/17