Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
I TEK 141/203 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG FAGERVOLLVEGEN 38C - TILTAKSHAVER: REBO AS BYGGESAK: 17/597 - 141/203 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG FAGERVOLLVEGEN 38C - TILTAKSHAVER: REBO AS BYGGESAK: 17/597 TINDELAND RØR AS MHV 17/01834-001 2017/09/15
I TEK 141/203 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG FAGERVOLLVEGEN 38A- TILTAKSHAVER: REBO AS BYGGESAK: 17/597 - 141/203 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG FAGERVOLLVEGEN 38A- TILTAKSHAVER: REBO AS BYGGESAK: 17/597 TINDELAND RØR AS MHV 17/01832-001 2017/09/15
I TEK 141/203 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG FAGERVOLLVEGEN 38B - TILTAKSHAVER: REBO AS BYGGESAK: 17/597 - 141/203 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG FAGERVOLLVEGEN 38B - TILTAKSHAVER: REBO AS BYGGESAK: 17/597 TINDELAND RØR AS MHV 17/01833-001 2017/09/15
I TEK 1/14 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTKSHAVER: PORSHOLMEN DA.- PROSJEKT 2 BYGGESAK: 15/1096 - 1/14 - FERDIGMELDING RØR BYGGESAK: 15/1096 Vedavågen Rør AS ALS06 16/00321-003 2017/09/15
I TEK 1/14 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTKSHAVER: PORSHOLMEN DA.- PROSJEKT 1 BYGGESAK: 15/1097 - 1/14 - FERDIGMELDING RØR BYGGESAK: 15/1097 Vedavågen Rør As ALS06 16/00319-004 2017/09/15
U TEK 47/686 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - STATENS VEGVESEN - 47/686 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - STATENS VEGVESEN Statens Vegvesen Region Vest ALS06 17/02638-002 2017/09/15
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/15
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON SMA Pe Ofl.l.§13 fvl.§13.1 2017/09/15
U TEK 25/76 - JEREVEGEN, LANGÅKER - RIVING AV SILO, TILBYGG DRIFTSBYGNING - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 25/76 - JEREVEGEN, LANGÅKER - RIVING AV SILO, TILBYGG DRIFTSBYGNING Joar Larsen KHM 17/03652-003 2017/09/15
U TEK GRAVESØKNAD - PEDERSBAKKEN - SVAR - GRAVESØKNAD - PEDERSBAKKEN T Halleland AS KSU01 17/03844-002 2017/09/15
I TEK 13/741 - BYGG 32, TOSTEMBAKKEN, TJØSVOLL. NYBYGG, ENEBOLIG - 13/741 - STIKNINGSDATA OG BELIGGENHETSKONTROLL Rh Oppmåling Rune Hemnes GER01 15/00613-010 2017/09/15
U TEK 17/76 - ÅDLAND. TILBYGG BOLIG - 17/76 - PÅLEGG OM FJERNING OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT Lars Arne Valhammer JKV 14/03849-011 2017/09/15
U SEN LEIRPLASSER - UTLEIE M.M. - SVAR - RESERVASJON AV BLIKSHAVN LEIRPLASS - 15.-16.09.17 Danielsen Ungdomsskole Karmøy TVI 12/01968-115 2017/09/15
I TEK 86/209 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES - BRUKSENDRING - 86/209 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES - BRUKSENDRING Procon AS KHM 17/03939-001 2017/09/15
U TEK 75/48 - KALSTØVEGEN, KVALAVÅG - OPPFØRING AV MIDLERTIDIG BRAKKERIGG - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 75/48 - KALSTØVEGEN, KVALAVÅG - TILLATELSE OPPFØRING AV MIDLERTIDIG BRAKKERIGG Vassbakk & Stol AS KIS 17/02754-007 2017/09/15
I TEK 33/46 - MOLOVEGEN, MJØLHUS - RIVING OG GJENOPPBYGGING AV SJØBOD/UTLEIEBOLIG - 33/46 - UTTALELSE TIL SØKNAD OM DISPENSASJON TIL ERSTATNINGSBYGG Fylkesmannen i Rogaland KHM 17/03160-009 2017/09/15
I TEK 141/203 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG FAGERVOLLVEGEN 38C - TILTAKSHAVER: REBO AS BYGGESAK: 17/597 - 141/203 - FERDIGMELDING RØR BYGGESAK: 17/597 Tindeland Rør AS ALS06 17/01834-002 2017/09/15
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - - PÅMINNELSE - MANGLENDE TILBAKEMELDING MSA 15/02054-084 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/09/15
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - - PÅMINNELSE MSA 15/02054-085 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/09/15
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - - PÅMINNELSE MSA 15/02054-086 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/09/15
U TEK 16/5 - MEDHAUGVEGEN, MEDHAUG - BRUKSENDRING LANDBRUKSBYGNING - AVSLAG PÅ BYGGESØKNAD - 16/5 - MEDHAUGVEGEN, MEDHAUG - ENDRING AV BRUKSTILLATELSE Edb-Tjenester Norge Limited KIS 17/02936-004 2017/09/15
U TEK 20/22 - NORDRE LIKNESVEG, NEDRE LIKNES. RIVING OG NYBYGG BOLIG - 20/22 - FERDIGATTEST - NYBYGG BOLIG Edb-Tjenester Norge Limited JKV 13/02563-018 2017/09/15
I TEK 102/41 - VESTHEIMVEGEN, BYGNES - LEGGING AV NATURGASSLEDNING - 102/41 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Cowi AS JKV 17/00041-003 2017/09/15
I TEK 68/48 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: DALE BYGGESAK: 16/1875 - 68/48 - REVIDERT RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: DALE BYGGESAK: 16/1875 Karmøy Rørteknikk AS MHV 17/03773-003 2017/09/15
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - - PÅMINNELSE MSA 15/02054-087 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/09/15
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - - PÅMINNELSE MSA 15/02054-088 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/09/15
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - - PÅMINNELSE MSA 15/02054-089 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/09/15
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - - PÅMINNELSE MSA 15/02054-090 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/09/15
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - - PÅMINNELSE MSA 15/02054-091 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/09/15
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - - PÅMINNELSE MSA 15/02054-092 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/09/15
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - - PÅMINNELSE MSA 15/02054-093 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/09/15
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - - PÅMINNELSE MSA 15/02054-094 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/09/15
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - - PÅMINNELSE MSA 15/02054-095 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/09/15
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - - PÅMINNELSE MSA 15/02054-096 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/09/15
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - - PÅMINNELSE MSA 15/02054-097 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/09/15
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - - PÅMINNELSE MSA 15/02054-098 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/09/15
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - - PÅMINNELSE MSA 15/02054-099 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/09/15
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - - PÅMINNELSE MSA 15/02054-101 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/09/15
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - - PÅMINNELSE MSA 15/02054-102 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/09/15
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - - PÅMINNELSE MSA 15/02054-103 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/09/15
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - - PÅMINNELSE MSA 15/02054-104 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/09/15
I TEK 86/238 - HUSØY. NYBYGG, RUBBHALL - 86/238 - KOMPLETTERENDE OPPLYSNINGER FOR OVERVANNSLØSNING Procon AS KHM 17/03604-005 2017/09/15
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - - PÅMINNELSE MSA 15/02054-105 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/09/15
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - - PÅMINNELSE MSA 15/02054-106 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/09/15
I SEN HÅVIKHALLEN - ØNSKE OM LEIE AV HÅVIKHALLEN 17.11.17 Torvastad og Avaldsnes menigheter TVI 12/00263-115 2017/09/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/VEILEDER I BARNEVERNTJ. 100% FAST OG 3 VIK. - TILBUD SAKSBEHANDLER/VEILEDER I BARNEVERNTJ. 100% FAST OG 3 VIK. NFE 17/03071-068 25 Offl §25 2017/09/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/VEILEDER I BARNEVERNTJ. 100% FAST OG 3 VIK. - ARBEIDSAVTALE SAKSBEHANDLER/VEILEDER I BARNEVERNTJ. 100% FAST OG 3 VIK. NFE 17/03071-069 25 Offl §25 2017/09/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/VEILEDER I BARNEVERNTJ. 100% FAST OG 3 VIK. - TILBUD SAKSBEHANDLER/VEILEDER I BARNEVERNTJ. 100% FAST OG 3 VIK. NFE 17/03071-070 25 Offl §25 2017/09/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/VEILEDER I BARNEVERNTJ. 100% FAST OG 3 VIK. - ARBEIDSAVTALE SAKSBEHANDLER/VEILEDER I BARNEVERNTJ. 100% FAST OG 3 VIK. NFE 17/03071-071 25 Offl §25 2017/09/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/VEILEDER I BARNEVERNTJ. 100% FAST OG 3 VIK. - TILBUD SAKSBEHANDLER/VEILEDER I BARNEVERNTJ. 100% FAST OG 3 VIK. NFE 17/03071-072 25 Offl §25 2017/09/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/VEILEDER I BARNEVERNTJ. 100% FAST OG 3 VIK. - ARBEIDSAVTALE SAKSBEHANDLER/VEILEDER I BARNEVERNTJ. 100% FAST OG 3 VIK. NFE 17/03071-073 25 Offl §25 2017/09/15
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-172 25 Offl §25 2017/09/15
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-173 25 Offl §25 2017/09/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 100% VIKARIAT - SØKNAD AUTORISERT SYKEPLEIER 100% VIKARIAT ARO07 17/03877-002 25 Offl §25 2017/09/15
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I VORMEDAL BARNEHAGE - SØKNAD BARNEHAGELÆRER I VORMEDAL BARNEHAGE BLI01 17/03878-002 25 Offl §25 2017/09/15
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I VORMEDAL BARNEHAGE - SØKNAD BARNEHAGELÆRER I VORMEDAL BARNEHAGE BLI01 17/03878-003 25 Offl §25 2017/09/15
I SKU REKRUTTERINGSSAK PEDAGOGISK LEDER I VEA BARNEHAGE - SØKNAD PEDAGOGISK LEDER I VEA BARNEHAGE KHO 17/03879-002 25 Offl §25 2017/09/15
I SKU REKRUTTERINGSSAK PEDAGOGISK LEDER I VEA BARNEHAGE - SØKNAD PEDAGOGISK LEDER I VEA BARNEHAGE KHO 17/03879-003 25 Offl §25 2017/09/15
I SKU REKRUTTERINGSSAK PEDAGOGISK LEDER I VEA BARNEHAGE - SØKNAD PEDAGOGISK LEDER I VEA BARNEHAGE KHO 17/03879-004 25 Offl §25 2017/09/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 70% FAST STILLING - SØKNAD SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 70% FAST STILLING NFE 17/03880-002 25 Offl §25 2017/09/15
I SKU REKRUTTERINGSSAK KONSULENT ÅKREHAMN BIBLIOTEKFILIAL - SØKNAD KONSULENT ÅKREHAMN BIBLIOTEKFILIAL KHO 17/03885-002 25 Offl §25 2017/09/15
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE - SØKNAD BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE KHO 17/03935-002 25 Offl §25 2017/09/15
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE - SØKNAD BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE KHO 17/03935-003 25 Offl §25 2017/09/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 100% FAST STILLING - SØKNAD AUTORISERT SYKEPLEIER 100% FAST STILLING ARO07 17/03886-002 25 Offl §25 2017/09/15
U TEK KOMMUNALE VEGER 2017-2018 - VEDR. MUR LANGS GANG- OG SYKKELVEG Kenneth Eliussen Kristoffersen KSU01 17/00247-038 2017/09/15
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 140/96 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Eskild Kvala AS GEL 17/00012-452 2017/09/15
I TEK TEKNISK PLAN - PROSJEKT ADKOMSTVEG SJØENVEGEN - 15/120 M.FL. - SØKNAD OM TEKNISK GODKJENNING AV TILTAK TEKNISK PLAN - PROSJEKT ADKOMSTVEG SJØENVEGEN - 15/120 M.FL. RH Oppmåling Rune Hemnes BTH04 17/03942-001 2017/09/15
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 115/198 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Odd Hansen AS GEL 17/00012-453 2017/09/15
I TEK PLAN 4075 - DETALJREGULERING FOR HAVNEOMRÅDE FLATSKJÆR, HUSØY - UTTALELSE FRA KYSTVERKET VEST - 14.09.17 (KOPIMOTTAKER) PLAN 4075 - DETALJREGULERING FOR HAVNEOMRÅDE FLATSKJÆR, HUSØY - 86/23 Kystverket YSL 17/01396-007 2017/09/15
U TEK 148/193 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - EINAR DANIELSEN - 148/193 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - EINAR DANIELSEN Jostein Myge AS ALS06 17/02067-003 2017/09/15
I TEK 4/96 - VEA SJOARVEG, MUNKAJORD - REHABILITERING OG UTVIDELSE AV BRYGGE - 4/96 - (KOPIMOTTAKER) E-POSTKORRESPONDANSE VEDRØRENDE DEPONI FOR BETONG Fylkesmannen i Rogaland IGR 17/00391-014 2017/09/15
I TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - - SAMTYKKE FRA SKUDE FRYSERI Skude Fryseri AS MSA 15/02054-107 2017/09/15
I TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - - SAMTYKKE FRA HYDRO Hydro Aluminium AS MSA 15/02054-108 2017/09/15
I TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - - SAMTYKKE FRA KARMSUND YARD AS/ KARMUSND OFFSHOREBASE AS Karmsund Yard AS MSA 15/02054-109 2017/09/15
I TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - - SAMTYKKE FRA NEXTGENTEL AS Nextgentel AS MSA 15/02054-112 2017/09/15
I TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - - SAMTYKKE FRA HAUGALAND KRAFT NETT AS Haugaland Kraft Nett AS MSA 15/02054-113 2017/09/15
I TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - - SAMTYKKE FRA UMOE EIENDOM VEST AS Umoe Eiendom Vest AS MSA 15/02054-114 2017/09/15
I TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - - SAMTYKKE FRA CAIANO EIENDOM AS OG STORESUND INVESTERING AS Caiano Eiendom AS MSA 15/02054-115 2017/09/15
I TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - - SAMTYKKE FRA STAVA EIENDOM AS Stava Eiendom AS MSA 15/02054-116 2017/09/15
I TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - - SAMTYKKE FRA ICE NORGE AS Ice Norge AS MSA 15/02054-117 2017/09/15
I TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - - SAMTYKKE FRA STATNETT AS Statnett SF MSA 15/02054-118 2017/09/15
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2017 - INNRAPPORTERING AV OMSATT MENGDE ALKOHOL - KYSTKULTURDAGENE 23.-24.06.17 Åkrehamn Vekst EVI1 16/05163-125 2017/09/15
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 5. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 11.09.17 T.O.M 31.12.17 Anette Varne JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/15
I TEK PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/15
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 05.09.17 T.O.M 04.09.18 Olav Martin Øvretveit JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/15
I TEK 63/304 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - FRODE GRINDHAUG OLSEN - 63/304 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM FRODE GRINDHAUG OLSEN Frode Grindhaug Olsen BJP01 17/03938-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/15
U TEK GNR. 11, BNR. 191, MANNESVEGEN, MANNES. DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING, JNR.17/11 (STD.10/2248) - GNR. 11, BNR. 191, UNDERRETNING ETTER SAMMENSLÅING OPPMÅLINGSFORRETNING, JNR.17/11 (STD.10/2248) Daniel Knarvik AMJ 11/00208-003 2017/09/15
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - VEDR. AVTALE OM UTFØRELSE AV SPESIALPEDAGOGISK HJELP I PRIVATE BARNEHAGER I KARMØY KOMMUNE Pbl (private Barnehagers Landsforbund) RHO 15/03332-365 2017/09/15
U TEK 11/196 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - TVEIT, RUNAR/TVEIT, TRUDE - SVAR - 11/196 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - TVEIT, RUNAR/TVEIT, TRUDE Meglerhuset Lea & Partnere AS BJP01 17/03933-002 2017/09/15
U TEK 5/175 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING SAK: 17/3986 - TILLATELSE - DELINGSSAK - 5/175 - TILLATELSE TIL DELING AV GRUNNEIENDOM Eskild Kvala AS EDH 17/03754-003 2017/09/15
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 141/18, 21, 28, 113 - BESTILLING AV NABOLISTE - RIVING Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS GEL 17/00012-454 2017/09/15
U TEK 119/1 OG 119/7 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM: 17/1745-1749 - 119/1 OG 119/7 - ORIENTERING OM FYLKESMANNENS PÅKLAGING AV KOMMUNENS DELINGSVEDTAK Bjørg Østervold Solberg HHU 16/02406-029 2017/09/15
I TEK 21/16,17 OG 21 - KRAV OM RETTING I EIENDOMSKARTET, MATRIKKELEN - 21/16,17 OG 21 - KRAV OM RETTING I EIENDOMSKARTET, MATRIKKELEN Marton Stava AMJ 17/03940-001 26 Off.l.26 2017/09/15
U TEK BESKJÆRING AV PRIVATE BUSKER OG TRÆR - BESKJÆRING AV PRIVATE BUSKER OG TRÆR, MOLDBAKKANE 40 Rita Margrethe Olsen-Mannes KSU01 12/02969-327 2017/09/15
I TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - - SAMTYKKE FRA PELAGIA Pelagia AS MSA 15/02054-110 2017/09/15
U TEK 69/7 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - HELGESEN, SIMON - SVAR - 69/7 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - HELGESEN, SIMON Advokatfirmaet Eurojuris Haugesu BJP01 17/03934-002 2017/09/15
I TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - - SAMTYKKE FRA HÅSTØ EIENDOM Håstø Eiendom AS MSA 15/02054-111 2017/09/15
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 28.08.17 T.O.M 01.04.18 Olav Martin Øvretveit JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/15
U TEK 11/262 - NETTAVEGEN, MANNES - BYGGING AV MUR - 11/262 - NETTAVEGEN, MANNES - MANGELFULL SØKNAD Thor Inge Hegna Drengstig IGR 17/02106-005 2017/09/15
U TEK 60/16 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - BRATTHAMMER, GEIR - SVAR - 60/16 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - BRATTHAMMER, GEIR Geir Bratthammer BJP01 17/03876-002 2017/09/15
U TEK 63/304 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - FRODE GRINDHAUG OLSEN - SVAR - 63/304 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM FRODE GRINDHAUG OLSEN Frode Grindhaug Olsen BJP01 17/03938-002 2017/09/15
I HSE LEGEVAKT / AMK-SENTRAL - INTERKOMMUNAL LEGEVAKT - REFERAT FRA MØTE 31.08.2017 MED FORSLAG TIL ENDRING AV AVTALE Haugesund Kommune NOS01 12/03535-048 2017/09/15
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 31.08.17 T.O.M 01.09.18 Amalie Nordvik JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/15
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 14/03715-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/15
I TEK JORDSKIFTESAK NR. 1210-2010-0050 GNR.1 VEDØEN - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT Statens Kartverk Tinglysingen ALA04 17/03218-019 2017/09/15
U SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR SFO GKH01 17/03931-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/15
U SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR SFO GKH01 17/00987-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/15
U SKU KONTANTSTØTTE - SØKNADER 2017 - SVAR - SØKNAD OM KONTANTSTØTTE GKH01 17/00024-062 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/09/15
U TEK 2/394 - SKUTEBERGVEGEN, SÆVIK - NYBYGG ENEBOLIG MED LEILIGHET - 2/394 - SKUTEBERGVEGEN, SÆVIK - MANGELFULL SØKNAD Hellvik Hus Karmøy AS IGR 17/03873-003 2017/09/15
I HSE PERSONALMAPPE - ATTESTER / VITNEMÅL TIL TILKALLINGSAVTALE Amalie Nordvik JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/15
I TEK PLAN 2103 - DETALJREGULERING - TURLØYPE SLETTEN/REVUR, VEAVÅGEN - UTTALELSE FRA FYLKESRÅDMANNEN - FORHOLDET TIL AUTOMATISK FREDA KULTURMINNER, BEHOV FOR BEFARING OG ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER PLAN 2103 - DETALJREGULERING - TURLØYPE SLETTEN/REVUR, VEAVÅGEN Rogaland Fylkeskommune AAHO 17/00895-025 2017/09/15
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 16/00234-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/15
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM ASSISTENT VED HJEMMETJENESTEN NORD AVD.BPA Lynn Leavy ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/15
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 04.09.17 T.O.M 31.12.17 Harald Haugeberg Schnell JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/15
I HSE PERSONALMAPPE - ATTESTER / VITNEMÅL TIL TILKALLINGSAVTALE Harald Haugeberg Schnell JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/15
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 17/03945-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/15
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 17.08.17 T.O.M 31.12.17 Christoffer Christiansen Jünger JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/15
I HSE PERSONALMAPPE - ATTESTER / VITNEMÅL TIL TILKALLINGSAVTALE Christoffer Christiansen Jünger JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/15
U TEK 102/41 - VESTHEIMVEGEN, BYGNES - LEGGING AV NATURGASSLEDNING - 102/41 - FERDIGATTEST - LEGGING AV NATURGASSLEDNING Cowi AS JKV 17/00041-004 2017/09/15
U SKU KRETSORDNING - SVAR - SØKNAD OM SKOLEBYTTE GKH01 17/03801-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/15
U HSE PERSONALMAPPE - ARBEIDSATTEST MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/15
I TEK 13/32, 12/175 OG 12/59 - RETTING I EIENDOMSKARTET - MATRIKKELEN - 13/32, 12/175 OG 12/59 - KRAV OM RETTING I EIENDOMSKARTET - MATRIKKELEN Gunvor Johanna Sevland MNE02 17/03947-001 26 Off.l.26 2017/09/15
U TEK 4/414 - MUNKAJORD - SØKNAD OM OPPMÅLINGSFORRETNING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 4/414 I KARMØY KOMMUNE Munkejord Kåre AMJ 17/02967-002 2017/09/15
U TEK 4/414 - MUNKAJORD - SØKNAD OM OPPMÅLINGSFORRETNING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 4/414 I KARMØY KOMMUNE Munkejord Knut AMJ 17/02967-003 2017/09/15
U TEK 4/414 - MUNKAJORD - SØKNAD OM OPPMÅLINGSFORRETNING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 4/414 I KARMØY KOMMUNE Munkejord Helena G A AMJ 17/02967-004 2017/09/15
U TEK 4/414 - MUNKAJORD - SØKNAD OM OPPMÅLINGSFORRETNING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 4/414 I KARMØY KOMMUNE Munkejord Dag Jørgen AMJ 17/02967-005 2017/09/15
U TEK 4/414 - MUNKAJORD - SØKNAD OM OPPMÅLINGSFORRETNING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 4/414 I KARMØY KOMMUNE Jonassen Marit AMJ 17/02967-006 2017/09/15
U TEK 4/414 - MUNKAJORD - SØKNAD OM OPPMÅLINGSFORRETNING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 4/414 I KARMØY KOMMUNE Hellerslien Vibeke AMJ 17/02967-007 2017/09/15
U TEK 4/414 - MUNKAJORD - SØKNAD OM OPPMÅLINGSFORRETNING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 4/414 I KARMØY KOMMUNE Størkersen John Marton AMJ 17/02967-008 2017/09/15
U TEK 4/414 - MUNKAJORD - SØKNAD OM OPPMÅLINGSFORRETNING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 4/414 I KARMØY KOMMUNE Larsen Sten Jonny AMJ 17/02967-009 2017/09/15
U TEK 4/414 - MUNKAJORD - SØKNAD OM OPPMÅLINGSFORRETNING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 4/414 I KARMØY KOMMUNE Stonghaugen Olav AMJ 17/02967-010 2017/09/15
U TEK 4/414 - MUNKAJORD - SØKNAD OM OPPMÅLINGSFORRETNING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 4/414 I KARMØY KOMMUNE Stonghaugen Leif AMJ 17/02967-011 2017/09/15
U TEK 4/414 - MUNKAJORD - SØKNAD OM OPPMÅLINGSFORRETNING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 4/414 I KARMØY KOMMUNE Lund Anne Stonghaugen AMJ 17/02967-012 2017/09/15
U TEK 4/414 - MUNKAJORD - SØKNAD OM OPPMÅLINGSFORRETNING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 4/414 I KARMØY KOMMUNE Holmøy Stig AMJ 17/02967-013 2017/09/15
U TEK 4/414 - MUNKAJORD - SØKNAD OM OPPMÅLINGSFORRETNING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 4/414 I KARMØY KOMMUNE Vaaga Knut AMJ 17/02967-014 2017/09/15
U TEK 4/414 - MUNKAJORD - SØKNAD OM OPPMÅLINGSFORRETNING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 4/414 I KARMØY KOMMUNE Tjøsvoll Turid Elise AMJ 17/02967-015 2017/09/15
U TEK 4/414 - MUNKAJORD - SØKNAD OM OPPMÅLINGSFORRETNING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 4/414 I KARMØY KOMMUNE Tjøsvoll Torhild AMJ 17/02967-016 2017/09/15
U TEK 4/414 - MUNKAJORD - SØKNAD OM OPPMÅLINGSFORRETNING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 4/414 I KARMØY KOMMUNE Tjøsvoll Sigve AMJ 17/02967-017 2017/09/15
U TEK 4/414 - MUNKAJORD - SØKNAD OM OPPMÅLINGSFORRETNING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 4/414 I KARMØY KOMMUNE Tjøsvoll Odd Gunnar AMJ 17/02967-018 2017/09/15
U TEK 4/414 - MUNKAJORD - SØKNAD OM OPPMÅLINGSFORRETNING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 4/414 I KARMØY KOMMUNE Tjøsvoll Gunnar AMJ 17/02967-019 2017/09/15
U TEK 4/414 - MUNKAJORD - SØKNAD OM OPPMÅLINGSFORRETNING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 4/414 I KARMØY KOMMUNE Tjøsvoll Gunleiv Magne AMJ 17/02967-020 2017/09/15
U TEK 4/414 - MUNKAJORD - SØKNAD OM OPPMÅLINGSFORRETNING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 4/414 I KARMØY KOMMUNE Tjøsvoll Geir Kåre AMJ 17/02967-021 2017/09/15
U TEK 4/414 - MUNKAJORD - SØKNAD OM OPPMÅLINGSFORRETNING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 4/414 I KARMØY KOMMUNE Tjøsvoll Einar AMJ 17/02967-022 2017/09/15
U TEK 4/414 - MUNKAJORD - SØKNAD OM OPPMÅLINGSFORRETNING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 4/414 I KARMØY KOMMUNE Tingvoll Inge Magne AMJ 17/02967-023 2017/09/15
U TEK 4/414 - MUNKAJORD - SØKNAD OM OPPMÅLINGSFORRETNING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 4/414 I KARMØY KOMMUNE Tingvoll Gunnar Didrik AMJ 17/02967-024 2017/09/15
U TEK 4/414 - MUNKAJORD - SØKNAD OM OPPMÅLINGSFORRETNING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 4/414 I KARMØY KOMMUNE Molde Margot Helene AMJ 17/02967-025 2017/09/15
U TEK 4/414 - MUNKAJORD - SØKNAD OM OPPMÅLINGSFORRETNING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 4/414 I KARMØY KOMMUNE Bjørg Eldrid Hamre AMJ 17/02967-026 2017/09/15
U TEK 4/414 - MUNKAJORD - SØKNAD OM OPPMÅLINGSFORRETNING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 4/414 I KARMØY KOMMUNE Vaaga Knut AMJ 17/02967-027 2017/09/15
U TEK 4/414 - MUNKAJORD - SØKNAD OM OPPMÅLINGSFORRETNING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 4/414 I KARMØY KOMMUNE Tjøsvoll Turid Elise AMJ 17/02967-028 2017/09/15
U TEK 4/414 - MUNKAJORD - SØKNAD OM OPPMÅLINGSFORRETNING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 4/414 I KARMØY KOMMUNE Tjøsvoll Torhild AMJ 17/02967-029 2017/09/15
U TEK 4/414 - MUNKAJORD - SØKNAD OM OPPMÅLINGSFORRETNING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 4/414 I KARMØY KOMMUNE Tjøsvoll Sigve AMJ 17/02967-030 2017/09/15
U TEK 4/414 - MUNKAJORD - SØKNAD OM OPPMÅLINGSFORRETNING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 4/414 I KARMØY KOMMUNE Tjøsvoll Odd Gunnar AMJ 17/02967-031 2017/09/15
U TEK 4/414 - MUNKAJORD - SØKNAD OM OPPMÅLINGSFORRETNING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 4/414 I KARMØY KOMMUNE Tjøsvoll Gunnar AMJ 17/02967-032 2017/09/15
U TEK 4/414 - MUNKAJORD - SØKNAD OM OPPMÅLINGSFORRETNING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 4/414 I KARMØY KOMMUNE Tjøsvoll Gunleiv Magne AMJ 17/02967-033 2017/09/15
U TEK 4/414 - MUNKAJORD - SØKNAD OM OPPMÅLINGSFORRETNING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 4/414 I KARMØY KOMMUNE Tjøsvoll Geir Kåre AMJ 17/02967-034 2017/09/15
U TEK 4/414 - MUNKAJORD - SØKNAD OM OPPMÅLINGSFORRETNING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 4/414 I KARMØY KOMMUNE Tjøsvoll Einar AMJ 17/02967-035 2017/09/15
U TEK 4/414 - MUNKAJORD - SØKNAD OM OPPMÅLINGSFORRETNING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 4/414 I KARMØY KOMMUNE Tingvoll Inge Magne AMJ 17/02967-036 2017/09/15
U TEK 4/414 - MUNKAJORD - SØKNAD OM OPPMÅLINGSFORRETNING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 4/414 I KARMØY KOMMUNE Tingvoll Gunnar Didrik AMJ 17/02967-037 2017/09/15
U TEK 4/414 - MUNKAJORD - SØKNAD OM OPPMÅLINGSFORRETNING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 4/414 I KARMØY KOMMUNE Molde Margot Helene AMJ 17/02967-038 2017/09/15
U TEK 4/414 - MUNKAJORD - SØKNAD OM OPPMÅLINGSFORRETNING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 4/414 I KARMØY KOMMUNE Bjørg Eldrid Hamre AMJ 17/02967-039 2017/09/15
U TEK 4/414 - MUNKAJORD - SØKNAD OM OPPMÅLINGSFORRETNING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 4/414 I KARMØY KOMMUNE Helgesen Einar AMJ 17/02967-040 2017/09/15
U TEK 4/414 - MUNKAJORD - SØKNAD OM OPPMÅLINGSFORRETNING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 4/414 I KARMØY KOMMUNE Garvik Prosjekt As AMJ 17/02967-041 2017/09/15
U TEK 4/414 - MUNKAJORD - SØKNAD OM OPPMÅLINGSFORRETNING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 4/414 I KARMØY KOMMUNE Liknes-hansen Siv Merete AMJ 17/02967-042 2017/09/15
U TEK 4/414 - MUNKAJORD - SØKNAD OM OPPMÅLINGSFORRETNING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 4/414 I KARMØY KOMMUNE Liknes Kurt Reidar AMJ 17/02967-043 2017/09/15
U TEK 4/414 - MUNKAJORD - SØKNAD OM OPPMÅLINGSFORRETNING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 4/414 I KARMØY KOMMUNE Statens Vegvesen Region Vest AMJ 17/02967-044 2017/09/15
U TEK 64/1183- LIARFJELL, STANGALAND - TILBYGG ENEBOLIG - HAGESTUE - 64/1183- MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD Odd Magne Bjørnsen EDH 17/03822-003 2017/09/15
U TEK 66/128 OG 237 - KRAV OM RETTING I EIENDOMSKARTET - MATRIKKELEN - 66/128 OG 237 - KRAV OM RETTING I EIENDOMSKARTET - MATRIKKELEN Tech And Invest AS ALA04 17/03799-002 2017/09/15
I HSE PERSONALMAPPE - ATTESTER / VITNEMÅL TIL TILKALLINGSAVTALE Johan Robertsen Langåker MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/15
U TEK 148/619 - AUSTBØVEGEN, NORHEIM - NYBYGG BOLIG - 148/619 - AUSTBØVEGEN, NORHEIM - BER OM YTTERLIGERE DOKUMENTASJON Hans J Rasmussen AS IGR 17/02094-015 2017/09/15
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 15/03793-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/15
I TEK 86/164 - AVALDSNES - FYLLING I SJØ OG KAI - 86/164 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE Petter J. Rasmussen AS IGR 16/04139-012 2017/09/15
I HSE PERSONALMAPPE - ATTESTER / VITNEMÅL TIL TILKALLINGSAVTALE Hanne Breidfjord Dahle NFE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/15
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 17/00449-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/15
U SKU PERSONALMAPPE - ENDRING AV LØNN ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/15
I TEK 20/22 - NORDRE LIKNESVEG, NEDRE LIKNES.SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE - 20/22 - UTSLIPPSTILLATELSE UTGÅR Edb-Tjenester Norge Limited JKV 13/03596-008 2017/09/15
U HSE PERSONALMAPPE - SENDING AV DOKUMENTER ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/15
U SEN OVERSENDELSE AV DOKUMENTASJON - SVAR - INNHENTING AV OPPLYSNINGER KHW 12/04604-193 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/15
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT -15/597 - SJØHEIM EIENDOM AS - 15/597 - VEDTAKSPROTOKOLL SAKKYNDIG OVERTAKSTNEMND EIENDOMSSKATT Sjøheim Eiendom AS MSA 15/02006-007 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/09/15
U TEK 15/120 - SJØENVEGEN, ÅKRA - RIVING NAUST OG BOLIG - NYBYGG ENEBOLIG MED KAI OG MURER - 15/120 - SJØENVEGEN, ÅKRA - BER OM VURDERING I FORHOLD TIL FORURENSNINGSLOVEN Fylkesmannen i Rogaland - Miljøvernavd. IGR 17/03335-005 2017/09/15
I TEK 38/224 - SYREVÅGVEGEN, SKUDENESHAVN. BASSENG - 38/224 - ØNSKER UTSATT FRIST Peto AS JHE05 08/01803-019 2017/09/15
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2017 - 2018 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/02101-059 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/15
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2017 - 2018 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/02101-060 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/15
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2017 - 2018 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/02101-061 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/15
U TEK 5/175 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING SAK: 17/3986 - 5/175 - VEDRØREND DELING AV GRUNNEIENDOM - VEDTAK Eskild Kvala AS HSH01 17/03754-004 2017/09/15
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2017 - 2018 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/02101-062 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/15
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2017 - 2018 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/02101-063 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/15
I TEK 15/466 - ÅKRA -RIVING NÆRINGSBYGG OG NYBYGG BOLIG OG FORRETNINGSBYGG - 15/466 OG 15/789 - (KOPIMOTTAKER) MANGLENDE OPPLYSNINGER - VARSEL OM AVSLAG Arbeidstilsynet Vestlandet JKV 17/00999-020 2017/09/15
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID - AV SOSIALE GRUNNER ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/15
U TEK PLAN 2103 - DETALJREGULERING - TURLØYPE SLETTEN/REVUR, VEAVÅGEN - SVAR - UTTALELSE FRA FYLKESRÅDMANNEN - FORHOLDET TIL AUTOMATISK FREDA KULTURMINNER, BEHOV FOR BEFARING OG ARKEOLOGISKE REGISTRE PLAN 2103 - DETALJREGULERING - TURLØYPE SLETTEN/REVUR, VEAVÅGEN Rogaland Fylkeskommune AAHO 17/00895-026 2017/09/15
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE AV STILLING ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/15
I TEK 3/379 - ØSTHUS - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/4059 - 3/379 - ØSTHUS - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Kjell Kristiansen EDH 17/03948-001 2017/09/15
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE AV STILLING ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/15
I TEK 47/252 - VIK. TILBYGG BOLIG, HAGESTUE - 47/252 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Alf Bjarne Dahl JHE05 11/02267-007 2017/09/15
I SEN SØKNADER UTENOM FASTE TILSKUDDSORDNINGER 2012-2018 - SØKNAD OM STØTTE TIL MINNETAVLE I ÅKRAPARKEN Åkrehamn Vekst KTV 12/00098-248 2017/09/15
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 17/03949-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/15
I HSE PERSONALMAPPE - ATTESTER / VITNEMÅL TIL TILKALLINGSAVTALE MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/15
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2017 - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING TUASTAD BYGDELAG Tuastad Bygdalag EVI1 16/05163-126 2017/09/15
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/15
U HSE PERSONALMAPPE - ENDRING AV ANSIENNITETSDATO MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/15
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/15
I SKU OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE OG DEKNING AV MEDLEMSKONTIGENT. - SØKNAD OM OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE OG DEKNING AV MEDLEMSKONTIGENT. ANKO 17/03950-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/15
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 119/124 - BESTILLING AV NABOLISTE - GARASJE Einar Lindø GEL 17/00012-455 2017/09/15
I HSE PERSONALMAPPE - ATTESTER / VITNEMÅL SALF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/15
I TEK 73/36 - SUND - UTVIDELSE AV EKSISTERENDE KAIANLEGG - 73/36 - KLAGE PÅ VEDTAK OM DISPENSASJON TIL UTVIDELSE AV KAIANLEGG Fylkesmannen i Rogaland GTH 16/04903-018 2017/09/15
I SKU TILSKUDD KULTURVERN - SØKNAD OM STØTTE TIL RENOVERING AV SØRAGADÅ 24 Peter John Lund AAL 17/00116-010 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/15
I HSE PERSONALMAPPE - EGENERKLÆRING HELSE ARO07 17/03828-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/15
U TEK 15/165 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - 15/165 - VEDTAKSPROTOKOLL SAKKYNDIG OVERTAKSTNEMND 12.09.2017 Jon Eivind Jensen MSA 15/01423-008 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/09/15
I TEK SKOGBRUK - RESULTATKONTROLL SKOGBRUK OG MILJØ 2017 Fylkesmannen I Rogaland ALI 12/00115-043 2017/09/15
I TEK 47/18 - FLADABERG, VIK, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM.17/1625-1628 - 47/18 - SØKNAD OM ENDRING AV DELINGSSØKNAD Tor Oskar Hellesland EDH 17/01009-008 2017/09/15
U TEK 15/950 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - NÆRINGSEIENDOM ÅKREHAMN FRYSERI - 15/950 - VEDTAKSPROTOKOLL SAKKYNDIG OVERTAKSTNEMND 12.09.2017 Åkrehamn Fryseri AS MSA 15/01967-006 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/09/15
I TEK REFUSJON AV AVLØSERUTGIFTER VED SYKDOM 2012-2018 - VEDTAK OM DISPENSASJON FRA KRAV OM NÆRINGSINNTEKTER Fylkesmannen I Rogaland LKS 12/00483-165 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/15
I SEN TILLEGGSSAK - VEDR. ENDRINGER I STILLINGSINNHOLD Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS TUS Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/09/15
I TEK KLOAKKOVERFØRING KARTMYR - STØLSMYR - TILBUD GRUNNUNDERSØKELSER, KARTMYR KLOAKKOVERFØRING KARTMYR - STØLSMYR Multiconsult Norge AS JTH 16/03040-004 2017/09/15
I SEN KOMMUNEDELPLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2017-2020 - KARMØY KOMMUNE - UTTALELSE FRA HAUGESUND KOMMUNE - VEDRØRENDE KOMMUNEDELPLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2017-2020 Haugesund Kommune HRA01 17/02344-009 2017/09/15
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 OG 2018/19 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/15
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 3. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 07.10.17 T.O.M 01.09.18 Emilie Ytreland ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/15
I SEN PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 17/03952-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/15
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM ASSISTENT - SYKEPLEIERSTUDENT - VED NORHEIM BBH Madeleine Kallevik AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/15
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 OG 2018/19 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/15
I SKU ÅRSREGNSKAP FOR IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - UTTALELSE OM REVISJON AV ÅRSREGNSKAP - KYRKJEBAKKEN BARNEHAGE Deloitte AS RHO 12/01966-092 2017/09/15
I TEK EIENDOMSSKATT - TAKSERING AV HYDROS PILOTPROSJEKT - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATTEVEDTAK HYDRO ALUMINIUM AS Advokatfirmaet Hjort DA JMJ03 17/00261-017 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/09/15
I SKU ÅRSREGNSKAP FOR IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - UTTALELSE OM REVISJON AV ÅRSREGNSKAP - SLÅGSTEMMEN BARNEHAGE SA Deloitte AS RHO 12/01966-093 2017/09/15
I SKU ÅRSREGNSKAP FOR IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - UTTALELSE OM REVISJON AV ÅRSREGNSKAP - STIFTELSEN ÅKRA SOKNERÅDS BARNEHAGE Deloitte AS RHO 12/01966-094 2017/09/15
I SKU ÅRSREGNSKAP FOR IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - UTTALELSE OM REVISJON AV ÅRSREGNSKAP - STIFTELSEN NORHEIM BARNEHAGE Deloitte AS RHO 12/01966-095 2017/09/15
I SKU ÅRSREGNSKAP FOR IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - UTTALELSE OM REVISJON AV ÅRSREGNSKAP - STIFTELSEN KF ANSATTES BARNEHAGE Deloitte AS RHO 12/01966-096 2017/09/15
U HSE PERSONALMAPPE - INNFRIELSE AV KRAV/TILBUD OM STILLING MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/15