Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 25/83 - BERØA LANGÅKER BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - SVAR - OVERSENDER EGENKONTROLLSKJEMA BRANNVERN - 25/83 - BERØA LANGÅKER Berøa Langåker TEA01 12/00907-008 2017/09/14
I TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - 15/729 - KLÆHAUGVEGEN 15 - RØRINSPEKSJON AV PRIVATE KLOAKKLEDNINGER Ragn Sells AS ABU01 13/00434-043 2017/09/14
U HSE PERSONALMAPPE - PERSONALMELDING-ENDRING TSK01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/14
U TEK 148/126 - RØRLEGGERMELDING - RIVING - TILTAKSHAVER: HANTERA BYGGESAK 16/2177 - 148/126 - RØRLEGGERMELDING - RIVING - TILTAKSHAVER: HANTERA BYGGESAK 16/2177 Apply Tb AS MHV 17/03662-002 2017/09/14
U TEK GRAVESØKNAD - FOTVEGEN 11-13 - SVAR - GRAVESØKNAD - FOTVEGEN 11-13 Vassbakk & Stol AS KSU01 17/03599-002 2017/09/14
U TEK 119/118 - GRAVESØKNAD KROSSNESVEGEN, MYKJE - SVAR - 119/118 - GRAVESØKNAD - KROSSNESVEGEN, MYKJE Odd Hansen AS KSU01 17/03699-002 2017/09/14
U TEK GRAVESØKNAD - VALBERGVEGEN, KOPERVIK - SVAR - NY GRAVESØKNAD - VALBERGVEGEN, KOPERVIK Holgersen Maskin AS KSU01 17/02989-004 2017/09/14
U TEK 47/446 - ERSHAUGVEGEN, VIK - NYBYGG TOMANNSBOLIG - RAMMETILLATELSE - 47/446 - ERSHAUGVEGEN, VIK - NYBYGG TOMANNSBOLIG Eskild Kvala AS KHM 17/02956-005 2017/09/14
U TEK GRAVESØKNAD - FIBERGRØFT I TOSTEMVEGEN, BERGVEGEN OG STOVEVEGEN - SVAR - GRAVESØKNAD - FIBERGRØFT I TOSTEMVEGEN, BERGVEGEN OG STOVEVEGEN T Halleland AS KSU01 17/03790-002 2017/09/14
I TEK 66/925 - RØRLEGGERMELDING: MIDLERTIDIG BRAKKERIGG - TILTAKSHAVER: BERTELSEN & GARPESTAD AS - 66/925 - RØRLEGGERMELDING: MIDLERTIDIG BRAKKERIGG - TILTAKSHAVER: BERTELSEN & GARPESTAD AS Bertelsen & Garpestad AS MHV 17/03864-001 2017/09/14
U TEK 73/80 - BORGAREDALEN, SUND - RIVING OG NYBYGG KONTOR- OG GARDEROBEBYGG - 73/80 - IGANGSETTINGSTILLATELSE 1 Pds Protek AS KMY 15/03692-011 2017/09/14
U TEK 38/217 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - REIDAR HODNE - 38/217 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - REIDAR HODNE Vedavågen Rør AS MHV 17/03817-002 2017/09/14
U TEK 148/126 - HESTMYRVEGEN, NORHEIM - RIVING BOLIG OG GARASJE - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 148/126 - HESTMYRVEGEN, NORHEIM - RIVING BOLIG OG GARASJE Hantera AS IGR 16/02177-005 2017/09/14
I TEK 148/25 MFL. - NORHEIM - TERRENGINNGREP IFB. OMLEGGING AV SAKKESTADBEKKEN - 148/25 MFL. - GODKJENNELSE FRA NVE Cowi AS IGR 17/03389-005 2017/09/14
I TEK 15/120 - SJØENVEGEN, ÅKRA - RIVING NAUST OG BOLIG - NYBYGG ENEBOLIG MED KAI OG MURER - 15/120 - SITUASJONSKART, TEGNING OG UTTALE Hellvik Hus Karmøy AS IGR 17/03335-004 2017/09/14
U TEK 17/38 - ÅDLAND - NYBYGG REDSKAPS/LAGERBYGG - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 17/38 - TILLATELSE Gården Stråtveit Bjørn O Stråveit EDH 17/02708-011 2017/09/14
U TEK 110/79 - VÅGA. SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE - 110/79 - FERDIGATTEST - UTSLIPPSTILLATELSE Rørlegger Geir Sirnes AS JKV 13/03000-008 2017/09/14
U TEK 2/48 - SALVØYVEGEN.SÆVIK, TILBYGG GARASJE OG OVERBYGGET INNGANGSPARTI MED TERRASSE OVER - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 2/48 - SALVØYVEGEN.SÆVIK, TILBYGG GARASJE OG OVERBYGGET INNGANGSPARTI MED TERRASSE OVER Lt Byggservice AS IGR 17/02077-007 2017/09/14
I TEK 42/223 - SØRHÅLAND - NYBYGG ENEBOLIG OG GARASJE - 42/223 - E-POST KORRESPONDANSE VEDRØRENDE HØYDESETTING Pds Protek AS KMY 16/04859-012 2017/09/14
U HSE PERSONALMAPPE - PERMISJON I DELER AV STILLING. REU Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/14
U TEK 138/18 OG 138/25 - NORDRE HÅLAND - TIL- OG PÅBYGG KLUBBHUS - 138/18 OG 138/25 - FERDIGATTEST Arkitektfirmaet Knut Kolstø AS KMY 15/04335-012 2017/09/14
U TEK 83/16 OG 83/10 - TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD - CALLAGHAN, MARIANNE SKEIE - SØKNAD OM TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET- DRENERING AV JORDBRUKSAREAL GNR. 83, BNR. 16 M/FL I KARMØY Skeie Gård V/marianne Skeie Callaghan LKS 17/03737-002 2017/09/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - AVSLAG LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET NFE 17/00420-200 25 Offl §25 2017/09/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - AVSLAG LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET NFE 17/00420-201 25 Offl §25 2017/09/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - AVSLAG LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET NFE 17/00420-202 25 Offl §25 2017/09/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - AVSLAG LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET NFE 17/00420-203 25 Offl §25 2017/09/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - AVSLAG LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET NFE 17/00420-204 25 Offl §25 2017/09/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - AVSLAG LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET NFE 17/00420-205 25 Offl §25 2017/09/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - AVSLAG LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET NFE 17/00420-206 25 Offl §25 2017/09/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - AVSLAG LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET NFE 17/00420-207 25 Offl §25 2017/09/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - AVSLAG LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET NFE 17/00420-208 25 Offl §25 2017/09/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - AVSLAG LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET NFE 17/00420-209 25 Offl §25 2017/09/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - AVSLAG LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET NFE 17/00420-210 25 Offl §25 2017/09/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - AVSLAG LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET NFE 17/00420-211 25 Offl §25 2017/09/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - AVSLAG LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET NFE 17/00420-212 25 Offl §25 2017/09/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - AVSLAG LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET NFE 17/00420-213 25 Offl §25 2017/09/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - AVSLAG LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET NFE 17/00420-214 25 Offl §25 2017/09/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - AVSLAG LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET NFE 17/00420-215 25 Offl §25 2017/09/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - AVSLAG LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET NFE 17/00420-216 25 Offl §25 2017/09/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - AVSLAG LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET NFE 17/00420-217 25 Offl §25 2017/09/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - AVSLAG LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET NFE 17/00420-218 25 Offl §25 2017/09/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - AVSLAG LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET NFE 17/00420-219 25 Offl §25 2017/09/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - AVSLAG LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET NFE 17/00420-220 25 Offl §25 2017/09/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - AVSLAG LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET NFE 17/00420-221 25 Offl §25 2017/09/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - AVSLAG LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET NFE 17/00420-222 25 Offl §25 2017/09/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - AVSLAG LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET NFE 17/00420-223 25 Offl §25 2017/09/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/VEILEDER I BARNEVERNTJ. 100% FAST OG 3 VIK. - TILBUD SAKSBEHANDLER/VEILEDER I BARNEVERNTJ. 100% FAST OG 3 VIK. NFE 17/03071-061 25 Offl §25 2017/09/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/VEILEDER I BARNEVERNTJ. 100% FAST OG 3 VIK. - ARBEIDSAVTALE SAKSBEHANDLER/VEILEDER I BARNEVERNTJ. 100% FAST OG 3 VIK. NFE 17/03071-062 25 Offl §25 2017/09/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/VEILEDER I BARNEVERNTJ. 100% FAST OG 3 VIK. - TILBUD SAKSBEHANDLER/VEILEDER I BARNEVERNTJ. 100% FAST OG 3 VIK. NFE 17/03071-063 25 Offl §25 2017/09/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/VEILEDER I BARNEVERNTJ. 100% FAST OG 3 VIK. - ARBEIDSAVTALE SAKSBEHANDLER/VEILEDER I BARNEVERNTJ. 100% FAST OG 3 VIK. NFE 17/03071-064 25 Offl §25 2017/09/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/VEILEDER I BARNEVERNTJ. 100% FAST OG 3 VIK. - TILBUD SAKSBEHANDLER/VEILEDER I BARNEVERNTJ. 100% FAST OG 3 VIK. NFE 17/03071-065 25 Offl §25 2017/09/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/VEILEDER I BARNEVERNTJ. 100% FAST OG 3 VIK. - ARBEIDSAVTALE SAKSBEHANDLER/VEILEDER I BARNEVERNTJ. 100% FAST OG 3 VIK. NFE 17/03071-066 25 Offl §25 2017/09/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/VEILEDER I BARNEVERNTJ. 100% FAST OG 3 VIK. - TRUKKET SAKSBEHANDLER/VEILEDER I BARNEVERNTJ. 100% FAST OG 3 VIK. NFE 17/03071-067 25 Offl §25 2017/09/14
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-166 25 Offl §25 2017/09/14
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-167 25 Offl §25 2017/09/14
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-168 25 Offl §25 2017/09/14
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-169 25 Offl §25 2017/09/14
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-170 25 Offl §25 2017/09/14
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-171 25 Offl §25 2017/09/14
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 - SØKNAD RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 BLI01 17/03222-101 25 Offl §25 2017/09/14
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 - BEKREFTELSE RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 BLI01 17/03222-102 25 Offl §25 2017/09/14
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 - BEKREFTELSE RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 BLI01 17/03222-103 25 Offl §25 2017/09/14
I HSE REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER - SØKNAD RÅDGIVER AGB 17/03546-019 25 Offl §25 2017/09/14
I HSE REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER - SØKNAD RÅDGIVER AGB 17/03546-020 25 Offl §25 2017/09/14
I HSE REKRUTTERINGSSAK INTERN UTLYSING - FAGARBEIDER FAST 78% - SØKNAD INTERN UTLYSING - FAGARBEIDER FAST 78% MSTA 17/03664-005 25 Offl §25 2017/09/14
I SKU REKRUTTERINGSSAK PROGRAMRÅDGIVER, 100 % VIKARIAT - SØKNAD PROGRAMRÅDGIVER, 100 % VIKARIAT BLI01 17/03796-002 25 Offl §25 2017/09/14
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER, VIKARIAT - SØKNAD LÆRERSTILLINGER, VIKARIAT BLI01 17/03887-002 25 Offl §25 2017/09/14
U HSE KLAGE PÅ SAKSGANG - SVAR - KLAGE PÅ SAKSGANG JBR03 Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/09/14
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 30.08.17 T.O.M 31.07.18 Åshild Lunde BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/14
I TEK 148/619 - AUSTBØVEGEN, NORHEIM - NYBYGG BOLIG - 148/619 - SOLSTUDIER Hans J Rasmussen AS IGR 17/02094-014 2017/09/14
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 3. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.08.17 T.O.M 31.07.18 Vegard Løvereide Lindtner BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/14
I TEK 148/1038 - NORHEIM - NYBYGG NÆRINGSBYGG - TREVAREHANDEL - 148/947 - STIKNINGSDATA OG BELIGGENHETSKONTROLL RH Oppmåling Rune Hemnes GER01 17/01063-022 2017/09/14
I SKU PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV STILLING ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/14
I SEN KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG POLITISK UTVALG - SAKER SOM GJELDER DETTE - INNKALLING TIL MØTE I KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG 20.09.17 Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS KTV 12/00652-188 2017/09/14
I HSE TURNUSTJENESTE - LEGER - INNVILGER TILSKUDD TIL KOMMUNETURNUS FOR LEGER HØSTEN 2016 OG VÅREN 2017 OVER STATSBUDSJETTET 2017 KAP. 783 POST 61 Helsedirektoratet BSE02 12/01048-045 2017/09/14
I SKU MEDLEMSKAP I IDRETTSLAG - SØKNAD OM DEKNING AV MEDLEMSKAP I IDRETTSLAG ANKO 17/03916-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/14
I SKU OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM OPPLEVELSESKORT ANKO 17/03922-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/14
I TEK HUSDYRGJØDSEL JAKOBSEN, NILS MAGNE - SØKNAD OM UTSETTELSE/DISPOSISJON FOR UTKJØRING AV HUSDYRGJØDSEL Nils Magne Jakobsen LKS 17/03915-001 2017/09/14
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.08.17 T.O.M 31.07.18 Helen Hendry BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/14
I TEK 2/394 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: LABERGET BYGGESAK 17/3873 - 2/394 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: LABERGET BYGGESAK 17/3873 Torleif og Sigurd Ytreland AS MHV 17/03888-001 2017/09/14
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 31.08.17 T.O.M 14.08.18 Kristin Aanensen Sørensen BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/14
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.09.17 T.O.M 31.08.18 Malin Ådland ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/14
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 4. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 31.08.17 T.O.M 31.08.18 Julie Elise Jakobsen Fjell ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/14
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 3. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 11.09.17 T.O.M 11.09.18 Viktoria Hennum Halvorsen ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/14
U HSE PERSONALMAPPE - FORLENGELSE AV VIKARIAT HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/14
U TEK 63/124 - NORDSTOKKE. DEMONTERING AV EKSISTERENDE GARASJE/RUBBHALL OPPFØRING AV ERSTATNINGSBYGG - KLAGESAK ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN - NORDSTOKKE - GNR. 63 OG BNR. 124 I KARMØY KOMMUNE. Fylkesmannen i Rogaland BFH 16/04293-022 2017/09/14
I TEK 86/229 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: NORWEGIAN HERRING AS BYGGESAK: 17/3774 - 86/229 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: NORWEGIAN HERRING AS BYGGESAK: 17/3774 Karsten Bjelland AS MHV 17/03908-001 2017/09/14
I TEK 15/402 - SJØENVEGEN, ÅKRA - NYBYGG ENEBOLIG - 15/402 - MANGLENDE DOKUMENTASJON, PRINSIPPSKISSE FOR KAI, UTTALE FRA STAVANGER MARITIME MUSEUM Lt Byggservice AS IGR 14/02015-023 2017/09/14
I SEN SØKNADER OM MIDLER TIL NÆRMILJØUTVALGENE 2017 - SØKNAD OM STØTTE TIL NÆRMILJØUTVALG Karmøy Røde Kors EIE 17/01152-014 2017/09/14
I SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR SFO GKH01 17/00987-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/14
I TEK 25/26 - LANGÅKER - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM: 17/3128,3129 - 25/26 - KLAGE PÅ VEDTAK - DEL 2 Gry Lie Langåker HHU 17/01709-012 2017/09/14
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.10.17 T.O.M 31.01.18 Maria Andersen ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/14
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 14.08.17 T.O.M 15.08.18 Susanne Kristoffersen ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/14
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.09.17 T.O.M 31.01.18 Trine Bjørnsen Hansen ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/14
U HSE PERSONALMAPPE - ARBEIDSAVTALE FAST JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/14
I TEK 20/22 - NORDRE LIKNESVEG, NEDRE LIKNES. RIVING OG NYBYGG BOLIG - 20/22 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Edb-Tjenester Norge Limited JKV 13/02563-017 2017/09/14
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 02.08.17 T.O.M 31.08.18 Maria Juul ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/14
I SKU OPPLEVELSEKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 17/03910-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/14
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 24.08.17 T.O.M 24.08.18 Tone Marie Andresen Mjelde ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/14
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 28.08.17 T.O.M 15.07.18 Elise Iversen BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/14
I TEK FJORD MOTORPARK - FORHÅNDSVARSEL OM EKSPROPRIASJON TIL FORDEL FOR FJORD MOTORPARK Haver Advokatfirma AS SMO02 12/00328-200 2017/09/14
U HSE PERSONALMAPPE - TILBUD OM VIKARIAT 20 % ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/14
I TEK STARTLÅN - SIGNERT FRARÅDINGSBREV RBE08 17/03380-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/14
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - SØKNAD OM KOMMUNAL TILRETTELEGGING I FORM AV EKSTRA BEMANNING Stiftelsen Norheim Barnehage RHO 15/03332-364 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/14
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 29.08.17 T.O.M 14.08.18 Rita Cecilie Bergene BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/14
U SEN LEIRPLASSER - UTLEIE M.M. - SVAR - RESERVASJON AV BLIKSHAVN LEIRPLASS - 20. - 22.10.2017 OG 03. - 05.11.2017 Skudenes ungdomsskole TVI 12/01968-116 2017/09/14
I SKU PERSONALMAPPE - ATTESTER / VITNEMÅL TIL TILKALLINGSAVTALE Rita Cecilie Bergene BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/14
I HSE PERSONALMAPPE - PERMISJONSSØKNAD - FORLENGET FØDSELSPERMISJON HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/14
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/14
I TEK PERSONALMAPPE - KRAV OM FAST ANSETTELSE ETTER AML §14.9 HASB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/14
I SEN OVERSENDELSE AV DOKUMENTASJON - SAMTYKKE TIL INNHENTING AV OPPLYSNINGER KHW 12/04604-192 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/14
I TEK PERSONALMAPPE - KRAV OM FAST ANSETTELSE ETTER AML §14.9 HASB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/14
U TEK 112/12 - SKRE - DELING AV GRUNNEIENDOM - AREALOVERFØRING - OPPRETTING AV OFFENTLIG VEGGRUNN STD:16/2483 - PARSELL 1 - 112/12 - BREV TIL IKKE MØTT PART STD:16/2483 - PARSELL 2 Synnove Medhaug XXI 17/02097-015 2017/09/14
I HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SØKNAD OM STIPEND Khadijat Bala Garba SALF 17/00009-080 2017/09/14
I HSE TILLEGGSSAK - UNDERRETNING TIL KLAGER BOER Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/09/14
I TEK 138/22 - NORDRE HÅLAND, FASADEENDRING ENEBOLIG - 138/22 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Lise Marie Haaland Berentsen KMY 11/02253-004 2017/09/14
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 3. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 07.10.17 T.O.M 01.09.18 Emilie Ytreland ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/14
I TEK 3/387 - URVEGEN, ØSTHUS - FYLLING I SJØ, NYBYGG 2 NAUST OG KAI - 3/387 - FORELØPIG SVAR - ORIENTERING OM SAKSBEHANDLINGSTID Fylkesmannen I Aust- og Vest-Agder GTH 16/02267-031 2017/09/14
I SEN TILSYN I KOMMUNEN - NYTT FJERNARKIV I KARMØY KOMMUNE Arkivverket MBB 12/00140-201 2017/09/14
I TEK 79/170 - VIGSNES GRUBEOMRÅDE BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - BEKREFTELSE PÅ LUKKET AVVIK OG FORSLAG TIL SERVICEAVTALE 79/170 - VIGSNES GRUBEOMRÅDE Storesund Rør AS JHN 12/01102-009 2017/09/14
I TEK 72/18 - PORSMYRVEGEN,SKÅR - SØKNAD OM TILBYGG PÅ ENEBOLIG, NYTT KJØKKEN OG KJELLERBOD - 72/18 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Asbjørn Fjelland Olsen KMY 13/02487-003 2017/09/14
U TEK HUSDYRGJØDSEL JAKOBSEN, NILS MAGNE - SVAR - SØKNAD OM UTSETTELSE/DISPOSISJON FOR UTKJØRING AV HUSDYRGJØDSEL Nils Magne Jakobsen LKS 17/03915-002 2017/09/14
I SEN PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL FOREBYGGINGS- OG TILRETTELEGGINGSTILSKUDD IA VIRKSOMHETER OG BHT-HONORAR GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/14
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 26.08.17 T.O.M 01.06.18 Thanyarat Pratuchai JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/14
I TEK 86/203 OG 86/73 - AVALDSNES - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 86/203 OG 86/73 - AVALDSNES - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE Husøyveien 133 AS HAS 17/03917-001 2017/09/14
U SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR SFO GKH01 17/03762-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/14
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 42/191 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGSAK BURLACU, MARICEL Maricel Burlacu GEL 17/00012-451 2017/09/14
I TEK 2/8 - 2/60 - 1/108 - 2/155 - 3/75 - 2/108 - SÆVIK - FRADELING OG AREALOVERFØRING VEGAREAL OPPM:17/4496, 18/497-507, 18/1361,1362 + 18/1908 - 2/8 - MFL - GNR/BNR 3/19 BES TAS INN I SØKNADEN IGJEN Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS EDH 17/03137-007 2017/09/14
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 3. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 28.08.17 T.O.M 27.08.18 Tonje Thorsvik JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/14
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 17/03924-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/14
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 17/03598-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/14
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 22.08.17 T.O.M 22.01.18 Leif Are Høyland Hansen JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/14
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 17/03747-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/14
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - AVSLUTNING AV UTLEGGSFORRETNING CEM01 16/04537-257 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/14
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM SYKEPLEIER VED TOMASVEGEN 16 Tove Solberg Eidhammer JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/14
U TEK 115/4, 10, 33 OG 64 - RETTING I EIENDOMSKARTET - MATRIKKELEN - 115/4, 10, 33 OG 64 - UNDERRETTING OM PLANLAGT RETTING Bertha Elisabeth Aarø MAH 17/03677-002 2017/09/14
U TEK 148/306 - AUSTBØVEGEN, NORHEIM - TILBYGG KJØPESENTER - 148/306 - IGANGSETTINGSTILLATELSE 4 Hille Melbye Arkitekter AS KMY 14/03545-030 2017/09/14
U TEK 11/365 - MANNESVEGEN, MANNES - FORHÅNDSKONFERANSE - 11/365 - MANNESVEGEN, MANNES - FORHÅNDSKONFERANSE Eskild Kvala AS IGR 17/03767-002 2017/09/14
I SKU OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM OPPLEVELSESKORT ANKO 17/03927-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/14
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2017 - INNRAPPORTERING AV OMSATT MENGDE ALKOHOL - PUB-QUIZ PÅ VISNES 24.03.17 Visnes kultur- og aktivitetshus EVI1 16/05163-124 2017/09/14
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM HJELPEPLEIER VED TOMASVEGEN 16 Krenare Curri JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/14
I HSE PERSONALMAPPE - ATTESTER / VITNEMÅL TIL TILKALLINGSAVTALE Leif Are Høyland Hansen JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/14
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - OVERSENDER DOKUMENTASJON - GJELDER SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE GKH01 17/03703-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/14
I SKU OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 17/03925-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/14
U SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - SFO GKH01 17/03169-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/14
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 5. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 21.08.17 T.O.M 31.12.17 Julie Elise Fjell JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/14
U HSE PERSONALMAPPE - ARBEIDSAVTALE HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/14
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 16/02512-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/14
I TEK 102/74 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KARMØY KOMMUNE - 102/74 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KARMØY KOMMUNE Karmøy Kommune Teknisk Etat MHV 17/03923-001 2017/09/14
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM AKTIVITØR VED TOMASVEGEN 16 Sandra Bergtun JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/14
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID - AV VELFERDSGRUNNER ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/14
U SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SVAR - BETALINGSREDUKSJON - SFO GKH01 17/03775-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/14
I HSE PERSONALMAPPE - KRAV OM FAST ANSETTELSE ETTER AML §14-4A SOH Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/14
U SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR SFO GKH01 17/03446-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/14
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 5. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 28.08.17 T.O.M 31.12.17 Othilie Breidfjord Dahle JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/14
I TEK HØRINGER - 2016-2017 - HØRING - FORSLAG TIL TILLEGGSREGULERING - FORBUD MOT BRUK AV MINERALOLJE TIL OPPVARMING AV DRIFTSBYGNINGER I LANDBRUKET OG MIDLERTIDIGE BYGNINGER Klima- og miljødepartementet PEID 16/00007-201 2017/09/14
I TEK MELDINGER OM OVERNATTING - MELDING OM OVERNATTING PÅ EIDE SKOLE - 30.09.17 Eide skole JHN 15/02165-098 2017/09/14
U TEK 71/31 - VESTRE KARMØYVEG, BREKKE - SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE - 71/31 - FERDIGATTEST UTSIPPSTILLATELSE Karsten Bjelland AS KMY 17/02190-008 2017/09/14
I TEK OVERFØRING AV STARTLÅN TIL NY BOLIG - OVERFØRING AV STARTLÅN TIL NY BOLIG RBE08 17/03928-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/14
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 22.08.17 T.O.M 31.08.18 Anja Rundhaug Andersen JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/14
I HSE PERSONALMAPPE - KRAV OM FAST ANSETTELSE ETTER AML §14-9.5 FRDE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/14
I HSE PERSONALMAPPE - ATTESTER / VITNEMÅL TIL TILKALLINGSAVTALE Anja Rundhaug Andersen JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/14
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FLYTTEMELDING UT BMV 17/03308-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/14
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 18.08.17 T.O.M 31.12.17 Karina Lescoute JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/14
U SEN FISKARBONDEN SPISERI SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - KORRESPONDANSE - GJELDER DRIFTSENDRING FISKARBONDEN SPISERI Fiskarbonden EVI1 13/04063-044 2017/09/14
U TEK 85/102 - ROSEVEGEN, UTVIK - TILBYGG BOLIG OG OVERBYGG TERRASSE - 85/102 - ROSEVEGEN, UTVIK - MANGELFULL SØKNAD Kjell Veland IGR 16/02707-007 2017/09/14
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/14
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 4. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.10.17 T.O.M 30.09.18 Linn Elen Vestre Lande JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/14
U TEK 13/191 OG 13/121 - SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - LIKNES, SIV LINDA ANDERSEN - 13/191 OG 13/121 - SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER LIKNES, SIV LINDA ANDERSEN Siv Linda Andersen Liknes MNE02 17/03784-002 2017/09/14
I TEK 149/2 - LAGRINGSTILLATELSE - SPANNE PLANTESALG/NÆRENERGI - KVITTERING - OPPHØR AV ANLEGG FOR FARLIGE STOFFER 149/2 - SPANNE PLANTESALG Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (dsb) AMA02 16/02087-003 2017/09/14
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.09.17 T.O.M 01.09.18 Glenn Inge Raknes JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/14
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 17/03929-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/14
I TEK 20/22 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - OLE HÅKON GUSTAVSEN - 20/22 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - OLE HÅKON GUSTAVSEN Vedavågen Rør AS ALS06 17/00806-003 2017/09/14
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM PLEIEMEDARBEIDER VED ROP NORD Rebecca Solvang HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/14
I TEK PLAN 2103 - DETALJREGULERING - TURLØYPE SLETTEN/REVUR, VEAVÅGEN - MERKNADER FRA HAUGALAND KRAFT NETT AS - 14.09.17 Haugaland Kraft Nett AS AAHO 17/00895-024 2017/09/14
I SEN HEIMEVERN - AVVIKLING AV KOMMUNALE HEIMEVERNSNEMDER Forsvarsdepartementet ORO 12/00221-008 2017/09/14
I HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SØKNAD OM STIPEND Arati Shaw SALF 17/00009-081 2017/09/14
I HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SØKNAD OM STIPEND Anette Tjøsvoll SALF 17/00009-082 2017/09/14
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - ETTER MAKSDATO FOR SYKEPENGER AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/14
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM ADMINISTRASJONSKONSULENT VED GRINDHAUG SKOLE Ingunn Karin Nøkling BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/14
I TEK 96/2, 89/3, 83/12, 83/1 - TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD - HILLESLAND, JAN MAGNUS - 96/2, 89/3, 83/12, 83/1 - SALDO/UTBETALINGSKORT - INNVILGET KR. 34.000,- INNVILGET DATO: 07.09.2017 - HILLESLAND, JAN MAGNUS - TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD Fylkesmannen I Rogaland LKS 17/03725-003 26 Off.l.26 2017/09/14
I TEK 79/184 - VISNESGARDEN, VISNES - VESENTLIG TERRENGINNGREP - 79/184 - ENDRINGER, REVIDERT SITUASJONSKART Risa AS KIS 17/02809-005 2017/09/14
I TEK BIOLOGISK MANGFOLD - SALDO/UTBETALINGSKORT - INNVILGET KR. 26.000.- INNVILGET DATO: 05.09.2017 - INDUSTRIGUMMI V/KRISTIAN H. HAUSKEN - SPESIELLE TILTAK KULTURLANDSKAP Fylkesmannen I Rogaland LKS 12/00690-159 26 Off.l.26 2017/09/14
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 30.08.17 T.O.M 31.12.17 Linda Høines Nornes JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/14
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 17/03930-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/14
I SKU PERSONALMAPPE - MELDING OM OPPSIGELSE AV STILLING - ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/14
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.09.17 T.O.M 31.12.17 Frederik Alexander Wik JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/14
I SKU HELGANES MOTORSPORTSENTER - UTTALELSE TIL REGNSKAPET FOR 2016 Per Morten Velde OFL 12/02181-048 2017/09/14
I TEK KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2017 - 86/209 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - HAWK ROBOTICS AS - Procon AS SKM 17/00008-117 2017/09/14
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM SAKSBEHANDLER VED BARNEVERN OG UNGDOMSTJENESTEN Julianne Boge MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/14
I SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR SFO GKH01 17/03931-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/14
I TEK 11/196 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - TVEIT, RUNAR/TVEIT, TRUDE - 11/196 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - TVEIT, RUNAR/TVEIT, TRUDE Meglerhuset Lea & Partnere AS BJP01 17/03933-001 2017/09/14
U HSE ANSKAFFELSE - UTSTYR TIL MERÅPENT BIBLIOTEK - SPØRSMÅL OG SVAR 8.9.2017 Axiell Danmark A/S CBE02 17/01154-036 2017/09/14
I TEK 69/7 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - HELGESEN, SIMON - 69/7 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - HELGESEN, SIMON Advokatfirmaet Eurojuris Haugesu BJP01 17/03934-001 2017/09/14