Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 88/147 - MUNKHAUGVEGEN,SØNDRE VELDE, TILBYGG BOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER § 20-4 - 88/147 - TILLATELSE Jan Arne Sund EDH 17/03577-004 2017/09/12
I TEK 68/48 - EIDEVEGEN, INDRE EIDE - NYBYGG TOMANNSBOLIG - 68/48 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Eskild Kvala AS KMY 16/01875-010 2017/09/12
I TEK 148/25 MFL. - NORHEIM - TERRENGINNGREP IFB. OMLEGGING AV SAKKESTADBEKKEN - 148/25 MFL. - (KOPIBREV) TILLATELSE TIL FYSISKE TILTAK I SAKKESTADBEKKEN Cowi AS IGR 17/03389-004 2017/09/12
I TEK 79/45 - VISNESVEGEN, VISNES, TILBYGG BOLIG, GARASJE - 79/45 - MOTTATT MANGLER TEGNING SOM VISER BRANNTEKNISK KLASSIFISERING OG NABOERKLÆRING Robert Rogge EDH 17/03605-003 2017/09/12
I TEK 57/162 - SKUDENESHAVN - RIVING BYGG OG NYBYGG ENEBOLIG - 57/162 - UTTALELSE TIL SØKNAD OM DISPENSASJON Fylkesmannen i Rogaland KHM 16/02858-013 2017/09/12
U TEK 148/947 - NORHEIM - SØKNAD OM DISPENSASJON - TRAFOKIOSK NR 2 - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 148/947 - NORHEIM - SØKNAD OM DISPENSASJON - TRAFOKIOSK NR 2 Haugaland Kraft AS v/J. Helgensen IGR 17/03659-003 2017/09/12
U TEK 123/161 - SNIK - NYBYGG 4-MANNSBOLIG - BYGG BK1-E - TILLATELSE TIL ENDRING - 123/161 - SNIK - NYBYGG 4-MANNSBOLIG - BYGG BK1-E Berge Sag og Trelast AS OHA 17/02267-004 2017/09/12
I TEK 141/219 - FAGERVOLLVEGEN, LITLASUND - NYBYGG TOMANNSBOLIG - 141/203 - FAGERVOLLVEGEN, LITLASUND - NYBYGG TOMANNSBOLIG Byggdetalj AS KIS 17/03826-001 2017/09/12
I TEK 84/35 - KVALAVÅGVEGEN, VÅGE, TERRENGENDRING, NYDYRKING - 84/35 - (KOPIMOTAKER) SVAR PÅ SØKNAD OM BRUKSENDRING AV EKSISTERENDE AVKJØRSEL Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted KIS 17/02884-003 2017/09/12
I TEK 12/56 - TVEITHOLMVEGEN, SEVLAND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/4702 - 12/56 - VEDRØRENDE MANGELFULL DELINGSSØKNAD Advokat Didrik Ferkingstad EDH 17/03065-005 2017/09/12
I SEN JUSTERINGSAVTALE - FERKINGSTADTUNET AS - FERKINGSTADTUNET AS - JUSTERINGSAVTALE Deloitte Advokatfirma AS AMA 17/04030-002 2017/09/12
I TEK 17/27 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: ODD HANSEN AS - 17/27 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: ODD HANSEN AS Birkeland Maskinentreprenør AS MHV 17/03829-001 2017/09/12
U TEK 8/43 - TANGENVEGEN, TANGEN, SØKNAD OM RIVING OG GJENOPPBYGGING AV TILBYGG BOLIG - RAMMETILLATELSE - 8/43 - TANGENVEGEN, TANGEN, SØKNAD OM RIVING OG GJENOPPBYGGING AV TILBYGG BOLIG Lt Byggservice AS IGR 17/03623-002 2017/09/12
I TEK 31/3 - VESTRE KARMØYVEG, HAGA - TILBYGG BOLIG - GARASJE - 31/3 - VESTRE KARMØYVEG, HAGA - TILBYGG BOLIG - GARASJE Eskild Kvala AS KHM 17/03835-001 2017/09/12
I TEK BRUK AV VANNSCOOTER OG LIGNENDE INNENFOR HAVNEDISTRIKTET - HENVENDELSE FRA NATURVERNFORBUNDET - GJELDER LOKAL VANNSKUTERFORSKRIFT Naturvernforbundet PCH01 12/03666-017 2017/09/12
I TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT STATNETT - STATNETT SF - EIENDOMSSKATT 2017 - FASTSETTELSE AV EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG FOR STATNETTS KRAFTLINJER Statnett SF MSA 17/03756-003 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/09/12
I TEK 102/17 - BYGNES - FLYTEBRYGGE - 102/17 - (KOPIMOTTAKER) SØKNAD OM TILTAK I SJØ Karmsund Havn IKS KIS 17/03837-001 2017/09/12
I TEK 148/126 - HESTMYRVEGEN, NORHEIM - RIVING BOLIG OG GARASJE - 148/126 - BEKREFTELSE FRA EIER VED RIVING BOLIG Hantera AS IGR 16/02177-004 2017/09/12
U TEK 70/4 - REVURVEGEN, YTRE EIDE, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/3848 - TILLATELSE - DELINGSSAK - 70/4 - TILLATELSE TIL DELING AV GRUNNEIENDOM Nancy Johanna Kristensen EDH 17/03586-005 2017/09/12
I TEK 146/74 - BØHEIVEGEN 2, AVALDSNES - SPØRSMÅL SOM GJELDER 146/74 - BØHEIVEGEN 2, AVALDSNES Kari Strand Storesund SKM 17/03803-001 2017/09/12
U SEN PLAN 5088 - OMRÅDEREGULERING FOR RAGLAMYR BEREDSKAPSOMRÅDE - GODKJENT 11.12.2017 - PLAN 5088 - OMRÅDEREGULERING FOR RAGLAMYR BEREDSKAPSOMRÅDE - Karmøynytt / KK-nettside JST 16/04831-015 2017/09/12
U SKU MUSIKK, DANS, TEATER, FILM OG KUNST - SVAR - SØKNAD OM STØTTE TIL KONSERT/FORESTILLING: "KRUKKESONG" Falnes kyrkjelyd AHT01 12/00023-118 2017/09/12
U TEK PLAN 2088 - DETALJREGULERING FOR TANGEN - 8/2 M.FL. GODKJENT 19.3.2018 - ANNONSE - PLAN 2088 - DETALJREGULERING FOR TANGEN - 8/2 M.FL. Karmøynytt / KK-nettside MAA05 15/03425-014 2017/09/12
I TEK TRAFIKKFORHOLDENE I NORDALVEGEN - HENDVENDELSE - GJELDER FARTSREGULERENDE TILTAK I NORDALVEGEN Johan Flatebø Selle KSU01 16/05130-003 2017/09/12
I HSE HØRINGER - 2016-2017 - HØRING - ENDRING AV FORSKRIFT OM HABILITERING OG REHABILITERING, INDIVIDUELL PLAN OG KOORDINATOR § 3. DEFINISJON AV HABILITERING OG REHABILITERING Helse- og omsorgsdepartementet NOS01 16/00007-196 2017/09/12
I SEN NÆRINGSUTVIKLING - KOMMUNALT TILSKUDD 2012-2018 - SØKNAD OM DRIFTSSTØTTE 2017 Skudeneshavn Næringsforening PVE01 12/00208-096 2017/09/12
I TEK 86/233 - HUSØY, AVALDNES. FJELLSPRENGING, TRANSPORT AV MASSER OG UTLEGGING I SJØ - 86/233 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Cowi AS JHE05 08/00610-006 2017/09/12
I TEK 58/146 - HOVEDGATEN, KOPERVIK. ARK OG TAKVINDUER I FORRETNINGSBYGG - 59/146 - BEKREFTELSE PÅ IKKE UTFØRT TILTAK Kristine Skeie AS RES01 05/00363-008 2017/09/12
I TEK 64/1557 OG 64/1558 - STANGALAND - RIVING BOLIG, OPPARBEIDELSE AV PARKERING, VEG OG ANLEGG OG NYBYGG REKKEHUS MED 2 BOLIGER OMRÅDE BK4 - 64/164 - REDEGJØRELSE Eskild Kvala AS KMY 16/02124-021 2017/09/12
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 86/23, 54, 79 OG 238 - BESTILLING AV NABOLISTE Cowi AS GEL 17/00012-436 2017/09/12
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 108/10, 17 - BESTILLING AV NABOLISTE - DELINGSSAK Trygve J. Sjøen AS GEL 17/00012-437 2017/09/12
I SEN NORHEIMSHALLEN - SØKNAD OM TILLATELSE TIL Å DISPONERE NORHEIMSHALLEN IFB. HÅNDBALLSKOLE 8.-10. OKTOBER 2017 SK Nord håndball TVI 12/01178-089 2017/09/12
I TEK TEKNISK PLAN - SLETTAVIKA - NOTAT FRA BYGGEMØTE NR. 1 - 08.09.17 TEKNISK PLAN - SLETTAVIKA Ing John Alvseike Rådgivende Ingeniørfirma BTH04 17/01567-015 2017/09/12
I TEK 38/217 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - REIDAR HODNE - 38/217 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - REIDAR HODNE Vedavågen Rør AS MHV 17/03817-001 2017/09/12
I TEK 13/117 - SØKNAD OM DELING MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM: 17/4169,4170,4171 - 13/117 - MOTTATT MANGLER - SØKNAD OM DISPENSASJON, GJENPART AV NABOVARSEL OG KRAV OM SAMMENSLÅING Hans J Rasmussen AS EDH 17/03163-005 2017/09/12
I HSE PERSONALMAPPE - VEDRØRENDE VIKAROPPLYSNINGER OG BRUK AV ASSISTENT AIS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/12
I HSE PERSONALMAPPE - VEDRØRENDE VIKAROPPLYSNINGER OG BRUK AV ASSISTENT AIS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/12
I TEK DEL AV 16/175 - KJØP AV TILLEGGSAREAL - DEL AV 16/175 - FORESPØRSEL OM KJØP AV TILLEGGSAREAL Torleiv Langåker SKM 17/03824-001 2017/09/12
I HSE REFUSJONER/TILSKOTT INN 2012-2018 - HELSE- OG OMSORG - TILSKUDD TIL STYRKING AV HABILITERING OG REHABILITERING I KOMMUNENE 2017 - 2019 OVER STATSBUDSJETTET KAPITTEL 762.64 FOR 2017 Fylkesmannen i Rogaland AIS 12/00929-127 2017/09/12
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 123/39 - BESTILLING AV NABOLISTE - NY BOLIG Sevland Bunyan Arkitekter AS GEL 17/00012-438 2017/09/12
I TEK 71/31 - VESTRE KARMØYVEG, BREKKE - SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE - 71/31 - SØKNAD OM FERDIGATTEST/FERDIGMELDING Karsten Bjelland AS KMY 17/02190-007 2017/09/12
I SEN DIGITALISERINGSSTRATEGI FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER 2017 - 2020 - DIGITALISERING I KOMMUNAL SEKTOR Kommunal- og moderniseringsdepartementet SASO1 17/00277-003 2017/09/12
I TEK TEKNISK PLAN - VA-ANLEGG NORHEIM - MOKSHEIM - BER OM TEKNISK GODKJENNING - VA-ANLEGG NORHEIM - MOKSHEIM Cowi AS BTH04 17/03827-001 2017/09/12
I HSE HØRINGER - 2016-2017 - HØRING AV FORSLAG OM NY FORSKRIFT OM HELSESTASJONS- OG SKOLEHELSETJENESTEN Helse- og omsorgsdepartementet NOS01 16/00007-197 2017/09/12
I TEK AVFALLSHÅNDTERING - HAVNER - TILBAKEMELDING - GJELDER REVISJON AV AVFALLSPLAN 2017 Visnes Båtforening MHV 14/02320-030 2017/09/12
I SKU KOMPETANSE FOR FREMTIDENS BARNEHAGE - TILRETTELEGGINGSMIDLER - LOKALE PRIORITERINGER - UTBETALING HØST 2017 Fylkesmannen i Rogaland RHO 16/03332-007 2017/09/12
I TEK FJORD MOTORPARK - UTTALELSE FRA HAUGALAND KRAFT NETT AS - 11.09.17 FJORD MOTORPARK - FORHÅNDSVARSEL OM EKSPROPRIASJONSVEDTAK Haugaland Kraft Nett AS SMO02 12/00328-199 2017/09/12
I SKU STØTTE TIL CHAMPIONS LEAGUE-KAMP MOT BARCELONA - SØKNAD OM STØTTE TIL CHAMPIONS LEAGUE-KAMP Avaldsnes Idrettslag OFL 17/03981-001 2017/09/12
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM ASSISTENT VED SKUDENES UNGDOMSSKOLE Bjørn Ole Stave Nornes BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/12
U TEK 68/121 - EIDEVEGEN, INDRE EIDE. NYBYGG GARASJE OG DRIVHUS - 68/121 - FERDIGATTEST Trang Kim Thi Vo KMY 12/02217-008 2017/09/12
U TEK 71/70 - HØGESTØLVEGEN, BREKKE. TILBYGG ENEBOLIG - GARASJE - 71/70 - FERDIGATTEST Jan Mikal Gundersen KMY 11/02565-005 2017/09/12
I TEK 43/485 - HØYNES. SØKNAD OM UTVENDIG BOD OG LEVEGG - 43/485 - BER OM SKRIFTLIG UTTALELSE FRA DRIFTSAVDELING Ole Henrik Eriksen KSU01 17/00734-006 2017/09/12
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 15/1927 - BESTILLING AV NABOLISTE - DELINGSSAK Hans J Rasmussen AS GEL 17/00012-439 2017/09/12
U TEK 31/3 - HAGA - RIVING OG NYBYGG NYBYGG ENEBOLIG - 31/3 - FERDIGATTEST Eskild Kvala AS JHE05 13/01347-021 2017/09/12
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-155 25 Offl §25 2017/09/12
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-156 25 Offl §25 2017/09/12
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-157 25 Offl §25 2017/09/12
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-158 25 Offl §25 2017/09/12
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - TILBUD RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-159 25 Offl §25 2017/09/12
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - ARBEIDSAVTALE RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-160 25 Offl §25 2017/09/12
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-161 25 Offl §25 2017/09/12
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-162 25 Offl §25 2017/09/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT ERGOTERAPEUT 76,76% STILLING - SØKNAD AUTORISERT ERGOTERAPEUT 76,76% STILLING HGR 17/03520-008 25 Offl §25 2017/09/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT ERGOTERAPEUT 76,76% STILLING - SØKNAD AUTORISERT ERGOTERAPEUT 76,76% STILLING HGR 17/03520-009 25 Offl §25 2017/09/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT ERGOTERAPEUT 76,76% STILLING - SØKNAD AUTORISERT ERGOTERAPEUT 76,76% STILLING HGR 17/03520-010 25 Offl §25 2017/09/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT ERGOTERAPEUT 76,76% STILLING - SØKNAD AUTORISERT ERGOTERAPEUT 76,76% STILLING HGR 17/03520-011 25 Offl §25 2017/09/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT ERGOTERAPEUT 76,76% STILLING - SØKNAD AUTORISERT ERGOTERAPEUT 76,76% STILLING HGR 17/03520-012 25 Offl §25 2017/09/12
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER - SØKNAD LÆRERSTILLINGER BLI01 17/03521-024 25 Offl §25 2017/09/12
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER - SØKNAD LÆRERSTILLINGER BLI01 17/03521-025 25 Offl §25 2017/09/12
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER - SØKNAD LÆRERSTILLINGER BLI01 17/03521-026 25 Offl §25 2017/09/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER 100 % FAST VED AVLASTNINGSAVDELINGEN - SØKNAD AVDELINGSLEDER 100 % FAST VED AVLASTNINGSAVDELINGEN JBR04 17/03609-002 25 Offl §25 2017/09/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER 100 % FAST VED AVLASTNINGSAVDELINGEN - SØKNAD AVDELINGSLEDER 100 % FAST VED AVLASTNINGSAVDELINGEN JBR04 17/03609-003 25 Offl §25 2017/09/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK SPESIALSYKEPLEIER, FAST 88 OG 90 % - SØKNAD SPESIALSYKEPLEIER, FAST 88 OG 90 % AGB 17/03523-008 25 Offl §25 2017/09/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER - SØKNAD RÅDGIVER AGB 17/03546-015 25 Offl §25 2017/09/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER - SØKNAD RÅDGIVER AGB 17/03546-016 25 Offl §25 2017/09/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER - SØKNAD RÅDGIVER AGB 17/03546-017 25 Offl §25 2017/09/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER - SØKNAD RÅDGIVER AGB 17/03546-018 25 Offl §25 2017/09/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK INTERN UTLYSING - FAGARBEIDER FAST 78% - SØKNAD INTERN UTLYSING - FAGARBEIDER FAST 78% MSTA 17/03664-003 25 Offl §25 2017/09/12
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.09.17 T.O.M 01.09.18 Anette Ragnvaldjord ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/12
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 3. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 11.09.17 T.O.M 11.09.18 Viktoria Hennum Halvorsen ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/12
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 4. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 31.08.17 T.O.M 31.08.18 Julie Elise Jakobsen Fjell ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/12
U TEK 15/1034 OG 15/2444 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/2854 - PARSELL 1 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING 15/1034 I KARMØY KOMMUNE Garvik Tomteutvikling As MNE02 17/03505-007 2017/09/12
U TEK 15/1034 OG 15/2444 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/2854 - PARSELL 1 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING 15/1034 I KARMØY KOMMUNE Garvik Tomteutvikling As MNE02 17/03505-008 2017/09/12
U TEK 15/1034 OG 15/2444 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/2854 - PARSELL 1 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING 15/1034 I KARMØY KOMMUNE Rasmussen Gitte O MNE02 17/03505-009 2017/09/12
U TEK 15/1034 OG 15/2444 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/2854 - PARSELL 1 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING 15/1034 I KARMØY KOMMUNE Bru Jofrid Kjellbjørg MNE02 17/03505-010 2017/09/12
U TEK 15/1034 OG 15/2444 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/2854 - PARSELL 1 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING 15/1034 I KARMØY KOMMUNE Nilsen Ove MNE02 17/03505-011 2017/09/12
U TEK 15/1034 OG 15/2444 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/2854 - PARSELL 1 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING 15/1034 I KARMØY KOMMUNE Hemnes Ole Inge MNE02 17/03505-012 2017/09/12
U TEK 15/1034 OG 15/2444 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/2854 - PARSELL 1 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING 15/1034 I KARMØY KOMMUNE Hemnes Ruth Henny MNE02 17/03505-013 2017/09/12
U TEK 15/1034 OG 15/2444 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/2854 - PARSELL 1 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING 15/1034 I KARMØY KOMMUNE Garvik Tomteutvikling As MNE02 17/03505-014 2017/09/12
U TEK 15/1034 OG 15/2444 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/2854 - PARSELL 1 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING 15/1034 I KARMØY KOMMUNE Pedersen Jonny MNE02 17/03505-015 2017/09/12
U TEK 15/1034 OG 15/2444 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/2854 - PARSELL 1 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING 15/1034 I KARMØY KOMMUNE Karmøy Kommune MNE02 17/03505-016 2017/09/12
U TEK 15/1034 OG 15/2444 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/2854 - PARSELL 1 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING 15/1034 I KARMØY KOMMUNE Pedersen Marit MNE02 17/03505-017 2017/09/12
I TEK 18/33 - SANDBAKKANE, FAGERLAND, SØKNAD OM HUS NR. 2, RIVING OG GJENOPPBYGGING AV GARASJE - 18/33 - BESTILLING AV UTSTIKKING AV BOLIG I K Gabrielsen GER01 17/01690-008 2017/09/12
U HSE PERSONALMAPPE - FORLENGELSE AV MIDLERTIDIG DRIFTSAVTALE MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/12
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.09.17 T.O.M 31.08.18 Malin Ådland ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/12
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON ARO07 Pe Ofl.§13 fvl.§13.1 2017/09/12
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - SVAR - SØKNAD OM KOMMUNAL TILRETTELEGGING I BARNEHAGE I FORM AV EKSTRA BEMANNING RHO 15/03332-363 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/12
U TEK PLAN 3004-2 - REGULERINGSPLAN FOR RUNDKJØRING PÅ BYGNES - ENDRING - GODKJENT 7.12.2017 - ANNONSE - PLAN 3004-2 - REGULERINGSPLAN FOR RUNDKJØRING PÅ BYGNES - ENDRING Karmøynytt / KK-nettside MAA05 16/05003-011 2017/09/12
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 14/00298-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/12
U TEK 148/986 - AUSTBØVEGEN, NORHEIM - TILBYGG KONTORDEL TIL LAGERBYGG - 148/986 - IGANGSETTINGSTILLATELSE Prosjekt Konsult AS KMY 15/03758-005 2017/09/12
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 63/118 - BESTILLING AV NABOLISTE - TILTAK I K Gabrielsen GEL 17/00012-443 2017/09/12
I TEK 148/163 - FRITAK FOR FEIEAVGIFT - 148/163 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT Kjetil Waage GBV 17/03838-001 2017/09/12
I SEN LEDSAGERBEVIS - FUNKSJONSHEMMEDE - SØKNAD OM LEDSAGERBEVIS FOR FUNKSJONSHEMMEDE TVI 17/03797-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/12
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2017 - INNRAPPORTERING AV ALKOHOLOMSETNING - HIMSLIGT 09.09.17 Himsligt AS EVI1 16/05163-120 2017/09/12
I SEN SØKNADER UTENOM FASTE TILSKUDDSORDNINGER 2012-2018 - SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL TX-VIKINGS SHOW. Anne Lise Brekke Lien KTV 12/00098-245 2017/09/12
I TEK 5/119, 5/579 , 5/580 , 5/581 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/4593-4598 - 5/119, 5/579 , 5/580 , 5/581 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Advokat Vegard Nataas EDH 17/03798-001 2017/09/12
I TEK 86/79 OG 86/219 - AVALDSNES - FORELEGGING AV TILTAK - STUTØY - NY 22KV LUFTLINJE - 86/219 OG 86/79 - FORELEGGING AV TILTAK - STUTØY - NY 22KV LUFTLINJE Haugaland Kraft Nett AS KHM 18/00447-001 2017/09/12
I TEK UTFYLLING I SJØ I FORBINDELSE MED UTVIDELSE AV FV. 511 BYGNES - SØYLEBOTN, NORDALSBOTN - (TILLATELSE ETTER FORURENSNINGSLOVEN) - TILLATELSE ETTER FORURENSNINGSLOVEN TIL UTFYLLING I SJØ I FORBINDELSE MED UTVIDELSE AV FV. 511 BYGNES - SØYLEBOTN, NORDALSBOTN (KOPIMOTTAKER) Fylkesmannen i Rogaland PEID 16/01916-003 2017/09/12
U HSE PERSONALMAPPE - TILBUD OM 70 % FAST STILLING SOM VERNEPLEIER VED BOLIG OG MILJØARBEIDERTJENESTEN - LØFTENTUNET JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/12
I SEN DROSJELØYVER - FASTSETTELSE AV ANTALL DROSJELØYVER 2018 Rogaland Fylkeskommune Fylkesrådmannen PVE01 12/02406-023 2017/09/12
U TEK 4/450 - MUNKAJORD - OPPFØRING AV BRYGGE - KLAGESAK ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN - MUNKAJORD - GNR. 4 OG BNR. 450 I KARMØY KOMMUNE. Fylkesmannen i Rogaland BFH 16/02457-025 2017/09/12
U SEN PLAN 5079 - DETALJREGULERING FOR SPANNADALEN - 148/1035,1036,1037,1038 MFL. - GODKJENT 5 .2.2018 - PLAN 5079 - DETALJREGULERING FOR SPANNADALEN - DEL AV 148/947 MFL. Rogaland Fylkeskommune JST 16/00147-081 2017/09/12
I TEK 66/128 OG 237 - KRAV OM RETTING I EIENDOMSKARTET - MATRIKKELEN - 66/128 OG 237 - KRAV OM RETTING I EIENDOMSKARTET - MATRIKKELEN EIKE, KJELL EGIL , KNUT INGE, GEIR INGVAR MED FLERE Kjell Egil Eike ALA04 17/03799-001 2017/09/12
U SEN LEIRPLASSER - UTLEIE M.M. - SVAR - RESERVASJON AV BLIKSHAVN LEIRPLASS - 15.09.17 Åkrehamn vgs. TVI 12/01968-113 2017/09/12
I TEK FORVALTNING AV NATURRESERVATER - OVERFØRING AV TILTAKSMIDLER TIL KARMØY KOMMUNE - SKJØTSEL NATURRESERVAT Fylkesmannen I Rogaland PCH01 12/01250-017 2017/09/12
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - MANGELBREV I FORBINDELSE MED SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 14/03815-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/12
U TEK 33/46 - MOLOVEGEN, MJØLHUS - RIVING OG GJENOPPBYGGING AV SJØBOD/UTLEIEBOLIG - 33/46 - MOLOVEGEN, MJØLHUS - MANGELFULL SØKNAD I K Gabrielsen KHM 17/03160-006 2017/09/12
I SKU KRETSORDNING - SØKNAD OM SKOLEBYTTE PFA 17/03801-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/12
U TEK 15/466 OG 789 - SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - SKUDE BYGG EIENDOM AS - SVAR - 15/466 OG 789 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER SKUDE BYGG EIENDOM AS Sevland Bunyan arkitekter AS MNE02 17/03792-002 2017/09/12
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.09.17 T.O.M 01.09.18 Ellen Karin Røthing Nilsen ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/12
I TEK 19/30 - ØVRE LIKNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/5427 - 19/30 - ØVRE LIKNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Lars Fagerland EDH 17/03800-001 2017/09/12
I SKU OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 17/03802-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/12
I SEN HANDELSVIRKSOMHET MED BRUKTE OG KASSERTE TING - SØKNAD OM BRUKTHANDELBEVILLING - EIDE BILOMSETNING Sør-Vest Politidistrikt PVE01 12/01713-021 2017/09/12
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - 22/182 - ARNE HARALD FERKINGSTAD - SVAR - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - 22/182 - ARNE HARALD FERKINGSTAD Gunn Kristin Ferkingstad JMJ03 15/01419-003 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/09/12
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.09.17 T.O.M 01.09.18 Fatima Datu Simonsen ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/12
U HSE PERSONALMAPPE - TILBUD OM 60 % FAST STILLING SOM SYKEPLEIER VED AKTIVITET OG AVLASTNING ¿ AKTIVITET OG TRENINGSAVDELINGEN JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/12
I SEN HANDELSVIRKSOMHET MED BRUKTE OG KASSERTE TING - SØKNAD OM BRUKTHANDELBEVILLING - SMART MARINE AS Sør-Vest Politidistrikt PVE01 12/01713-022 2017/09/12
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.09.17 T.O.M 01.09.18 Lucie Neema Nabintu ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/12
U TEK 33/46 - MOLOVEGEN, MJØLHUS - RIVING OG GJENOPPBYGGING AV SJØBOD/UTLEIEBOLIG - 33/46 - MOLOVEGEN, MJØLHUS - RIVING OG GJENOPPBYGGING AV SJØBOD/UTLEIEBOLIG Fylkesmannen i Rogaland KHM 17/03160-007 2017/09/12
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - UTTALELSE I FORBINDELSE MED SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 14/03554-006 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2017/09/12
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.09.17 T.O.M 01.09.18 Karoline Naley ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/12
I TEK RAPPORTER OM VEGTRAFIKKUHELL - ANMELDELSE AV VEGTRAFIKKULYKKE - ANMELDELSESNUMMER: 14169699 - HPE 12/00383-054 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/12
I HSE BEGJÆRING OM OFFENTLIG TILTALE - TRUENDE ATFERD - AVSLUTNING AV SAK I KONFLIKTRÅDET CBE02 Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/09/12
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 31.08.17 T.O.M 31.12.17 Anne-Sofie Utvik ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/12
I TEK 58/345 - KOPERVIK - BEGJÆRING OM SEKSJONERING - 58/345 - KOPERVIK - BEGJÆRING OM SEKSJONERING Garvik Tomteutvikling AS HAS 17/03816-001 2017/09/12
I TEK 64/1559 OG 64/1560 - KALVATRETUNET, STANGALAND - NYBYGG REKKEHUS MED 2 BOLIGER - OMRÅDE BK3 - 64/164 - BEKREFTELSE PÅ MOTTATT INNRAPPORTERING Direktoratet for byggkvalitet KMY 16/02123-011 2017/09/12
U TEK PLAN 3040 - DETALJREGULERING FOR FAVNAMYRVEGEN - 64/899 MFL. - GODKJENT 20.11.2017 - PLAN 3040 - DETALJREGULERING FOR FAVNAMYRVEGEN - 64/899 MFL. Per Martin Kolbeinsen MAA05 16/04732-035 2017/09/12
I TEK RAPPORTER OM VEGTRAFIKKUHELL - ANMELDELSE AV VEGTRAFIKKULYKKE - OPPDATERING - ANMELDELSESNUMMER: 14169699 - HPE 12/00383-055 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/12
I TEK 71/75 - TORVVEGEN, BREKKE - TILBYGG ENEBOLIG - HAGESTUE - 71/75 - TORVVEGEN, BREKKE - TILBYGG ENEBOLIG - HAGESTUE Silje Nygård Ualand EDH 17/03818-001 2017/09/12
U HSE PERSONALMAPPE - MELDING OM FORLENGELSE AV OPPDRAG SOM VEILEDER MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/12
I SEN PARKERINGSTILLATELSE- FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 17/03820-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/12
I TEK JORDSKIFTERETTEN - 1210-2015-0001 - YTRALAND GNR. 74 - MELDING OM NY PART (NABO) I JORDSKIFTESAK - JORDSKIFTERETTEN - 1210-2015-0001 - YTRALAND GNR. 74 Haugalandet og Sunnhordaland ALA04 15/00282-007 2017/09/12
I TEK 64/1183- LIARFJELL, STANGALAND - TILBYGG ENEBOLIG - HAGESTUE - 64/1183- LIARFJELL, STANGALAND - TILBYGG ENEBOLIG - HAGESTUE Anita Flakke EDH 17/03822-001 2017/09/12
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK SPESIALPEDAGOGISK HJELP BARNEHAGEÅRET 2017/18 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/12
U TEK STARTLÅN - FORELØPIG SVAR - KLAGE PÅ AVSLAG - STARTLÅN RBE08 17/03352-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/12
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - MANGELBREV I FORBINDELSE MED SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 14/00158-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/12
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 17/03825-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/12
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 14.08.17 T.O.M 14.08.18 Eline Hansen Mjåseth ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/12
I TEK KARMØYHALLEN - KONTRAKT - KARMØYHALLEN - TRAPPEHEIS Tks Heis Kverneland AS MAJ02 17/02504-001 23 Offl.§23 fvl. §19b 2017/09/12
I HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SØKNAD OM STIPEND Christina Langåker Grinde SALF 17/00009-078 2017/09/12
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK SPESIALPEDAGOGISK HJELP BARNEHAGEÅRET 2017/18 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/12
U HSE PERSONALMAPPE - MELDING OM OPPSTART I STILLING MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/12
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.10.17 T.O.M 31.01.18 Kristine Gustavsen ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/12
I HSE PERSONALMAPPE - ØNSKER ØKT STILLINGSANDEL NFE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/12
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 14.08.17 T.O.M 15.08.18 Susanne Kristoffersen ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/12
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM OMSORGSPERMISJON UTEN LØNN HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/12
U TEK STARTLÅN - AVSLAG - SØKNAD OM TILSKUDD TIL ETABLERING OG TILSKUDD TIL TILPASSING RBE08 17/03785-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/12
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.09.17 T.O.M 31.01.18 Benjamas Mensuk ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/12
I SEN SØKNAD OM FRITAK - KOMMUNESTYREPERIODEN 2015-2019 - SØKNAD OM FRITAK FRA RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE KTV 17/01224-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/12
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 02.08.17 T.O.M 31.08.18 Maria Juul ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/12
U SKU OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE. - SVAR - SØKNAD OM OPPLEVELSESKORT FOR TRE BARN ANKO 17/03720-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/12
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2017 - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING - 14.OKTOBER 2017 Sevland Bygde og Fjellag EVI1 16/05163-121 26 Off.l.26 2017/09/12
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2017 - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING - QUIZ-KVELD 29. SEPTEMBER 2017 Vormedal Grendahus SA EVI1 16/05163-122 2017/09/12
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 4/144 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGSAK BÅRDSEN, TOMMY Tommy Andre Bårdsen GEL 17/00012-440 2017/09/12
I SKU BRANNSIKRING GAMLE SKUDENESHAVN - 57/76 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL BRANNSIKRING - GAMLE SKUDENESHAVN Gjestfrie Hus AS AAL 12/01886-057 2017/09/12
I SKU BRANNSIKRING GAMLE SKUDENESHAVN - 57/90 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL BRANNSIKRING - GAMLE SKUDENESHAVN Gjestfrie Hus AS AAL 12/01886-058 2017/09/12
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 16/91 M.FL. - BESTILLING AV NABOLISTE - TILTAK I K Gabrielsen GEL 17/00012-444 2017/09/12
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 31/51 - BESTILLING AV NABOLISTE - TILTAK I K Gabrielsen GEL 17/00012-445 2017/09/12
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 17/03788-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/12
I TEK 4/383 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HELLEN GERHARDSEN - 4/383 - KLAGE PÅ VEDTAK - AVSLAG PÅ RØRLEGGERMELDING Harald Gunnar Skorpe GTH 17/03461-004 2017/09/12
I TEK 3/587 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - TOR ODD TORKELLSEN - 3/587 - KLAGE PÅ VEDTAK - AVSLAG PÅ RØRLEGGERMELDING Harald Gunnar Skorpe GTH 17/03566-004 2017/09/12
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 2/49 - BESTILLING AV NABOLISTE - FRADELING LANGÅKER, PER Per Langåker GEL 17/00012-441 2017/09/12
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN RBE08 17/03831-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/12
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.09.17 T.O.M 01.09.18 Elise Karlotte Kaaløy ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/12
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 114/272 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGSAK FØRDE, SISSEL Sissel Førde GEL 17/00012-442 2017/09/12
I SKU OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 17/03832-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/12
U TEK 70/4 - REVURVEGEN, YTRE EIDE, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/3848 - 70/4 - VEDTAK OM DELING AV GRUNNEIENDOM Nancy Johanna Kristensen HSH01 17/03586-006 2017/09/12
I SEN TILLEGGSSAK - OVERSENDINGSBREV KMV Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/12
U TEK TILSKUDD TIL UTBEDRING - TILSAGN - TILSKUDD TIL UTBEDRING RBE08 17/03509-002 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/09/12
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 3. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 21.08.17 T.O.M 21.08.18 Tonje Ferkingstad ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/12
I SKU ELEVMAPPE - SØKNAD OM SPESIALUNDERVISNING FOR GJESTEELEV SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/12
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - UTBETALINGSANVISNING LEI 16/04537-254 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/12
I TEK 72/7 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - SKÅR, JAN ENDRE/SKÅR, ANNE KARI/SKÅR, ÅSE SYNNØVE/SKÅR, KATHRINE/STØRSETH, RANDI KIRSTEN SKÅR - 72/7 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SKÅR, JAN ENDRE/SKÅR, ANNE KARI/SKÅR, ÅSE SYNNØVE/SKÅR, KATHRINE/STØRSETH, RANDI KIRSTEN SKÅR Randi Kirsten Skår Størseth BJP01 17/03833-001 26 Off.l.26 2017/09/12
U SKU OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM OPPLEVELSESKORT ANKO 17/03789-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/12
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - KRAV OM INNBETALING / VARSEL OM UTLEGG CEM01 16/04537-255 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/12
U HSE PERSONALMAPPE - TILBUD OM FAST STILLINGSØKNING NFE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/12
I TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - TELIA COMPANY - GJELDER OMTAKSERING/KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT TELIA COMPANY Telia Norge AS MSA 17/03841-001 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/09/12
U TEK 56/2 - GODKJENNING AV PLAN FOR NYDYRKING TILTAKSHAVER: ELIN SNØRTELAND SØRENSEN OG KJELL TORE AARESTAD - 56/2 - MAIL DEN 12.09.17 ANGÅENDE MANGLENDE DOKUMENTASJON FOR DRENERING OVER NABOEIENDOM Elin Snørteland Sørensen HHU 17/01001-006 2017/09/12
I SEN SØKNADER UTENOM FASTE TILSKUDDSORDNINGER 2012-2018 - SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL FELLING AV SITKAGRAN I VISNES GRUVEOMRÅDE Stiftelsen Vigsnes Grubeområde KTV 12/00098-247 2017/09/12
I SKU KARTLEGGING AV KOMPETANSE INNEN SYN OG HØRSEL I ROGALAND - KARTLEGGING AV KOMPETANSE INNEN SYN OG HØRSEL I ROGALAND Fylkesmannen I Rogaland KAH01 17/03840-001 2017/09/12
U TEK 72/7 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - SKÅR, JAN ENDRE/SKÅR, ANNE KARI/SKÅR, ÅSE SYNNØVE/SKÅR, KATHRINE/STØRSETH, RANDI KIRSTEN SKÅR - SVAR - 72/7 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SKÅR, JAN ENDRE/SKÅR, ANNE KARI/SKÅR, ÅSE SYNNØVE/SKÅR, KATHRINE/STØRSETH, RANDI KIRSTEN SKÅR Randi Kirsten Skår Størseth BJP01 17/03833-002 2017/09/12
I TEK TILSKUDD TIL UTREDNING OG PROSJEKTERING - SØKNAD OM TILSKUDD TIL UTREDNING OG PROSJEKTERING. RBE08 17/03842-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/12
U TEK 122/162 - RØYKSUND - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 122/162 - UNDERRETNING OM MERKING AV TIDLIGERE MÅLT GRENSE Olaug Margrethe Bråten GER01 17/03719-003 2017/09/12
I TEK 64/1563, 64/1564, 64/1565 - KALVATRETUNET, STANGALAND - NYBYGG REKKEHUS MED 3 BOLIGER - OMRÅDE BK2 - 64/130 - REDEGJØRELSE Eskild Kvala AS KMY 16/02120-014 2017/09/12
I TEK 64/1559 OG 64/1560 - KALVATRETUNET, STANGALAND - NYBYGG REKKEHUS MED 2 BOLIGER - OMRÅDE BK3 - 64/164 - REDEGJØRELSE Eskild Kvala AS KMY 16/02123-012 2017/09/12
I HSE PERSONALMAPPE - KRAV OM FAST ANSETTELSESFORHOLD ETTER AML §14-4A FRDE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/12
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 21.08.17 T.O.M 21.08.18 Karina Sunde ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/12
U SEN 58/506, 58/88, 58/488 OG 58/513 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - MELDING 58/506. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING Statens Kartverk Tinglysingen REK 16/03779-002 2017/09/12
I HSE PERSONALMAPPE - KRAV OM FAST ANSETTELSESFORHOLD ETTER AML §14-9 FRDE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/12
I HSE PERSONALMAPPE - KRAV OM FAST ANSETTELSESFORHOLD ETTER AML §14-9 FRDE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/12
I HSE PERSONALMAPPE - KRAV OM FAST ANSETTELSESFORHOLD ETTER AML §14-9 FRDE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/12
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - TILDELING AV TRYGDEBOLIG/OMSORGSBOLIG - BMV 17/01273-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/12
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM ASSISTENT VED NATTPATRULJEN ROP Lasse Aleksander Kalseth Bøe NFE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/12
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - BMV 16/04227-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/12
I SEN PERSONALMAPPE - AVTALE OM BRUK AV TJENESTETELEFON AKM02 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/12