Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 86/233 - AVALDSNES - RIVING OG NYBYGG INDUSTRIBYGG - RAMMETILLATELSE - 86/233 - AVALDSNES - RIVING OG NYBYGG INDUSTRIBYGG Petter J. Rasmussen AS KHM 17/02873-006 2017/09/11
U HSE BRUKERRÅD INSTITUSJONER - INNKALLING TIL MØTE - BRUKERRÅD INSTITUSJONER Mette Kvalvik BOER 15/03516-012 2017/09/11
U TEK 91/29 - UTVIK AUTOSERVICE AS BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - 91/29 - UTVIK AUTOSERVICE AS - PÅLEGG OM RETTING AV AVVIK OG FORHÅNDSVARSLING OM TVANGSMULKT Utvik Autoservice AS TSC 12/01517-016 2017/09/11
U HSE PERSONALMAPPE - MELDING OM INNVILGET FORELDREPERMISJON HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/11
U TEK PLAN 4064 - DETALJREGULERING FOR STORTU, LITLASUND - 141/213 MFL. - GODKJENT 11.12.2017 - ANNONSE - PLAN 4064 - DETALJREGULERING FOR STORTU, LITLASUND - 141/213 M.FL. Karmøynytt / KK-nettside MAA05 15/02580-021 2017/09/11
U TEK 15/276 - VIKAVEGEN, ÅKRA - TILBYGG ENEBOLIG, CARPORT, BOD OG TERRASSE - 15/276 - IGANGSETTINGSTILLATELSE - CARPORT, BOD OG TERRASSE Eskild Kvala AS JKV 15/03214-006 2017/09/11
I TEK FRILUFTSRÅDET VEST - INNKALLING TIL STYREMØTE I FRILUFTSRÅDET VEST 14.09.17 Friluftsrådet Vest PCH01 13/03941-034 2017/09/11
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP - BARNEHAGEÅRET 2017/18 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/11
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/11
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP - BARNEHAGEÅRET 2017/18 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/11
U TEK 12/368 - NARAVEGEN, SEVLAND - FASDEENDRING, TIL- OG PÅBYGG ENEBOLIG - RAMMETILLATELSE - 12/368 - NARAVEGEN, SEVLAND - FASDEENDRING, TIL- OG PÅBYGG ENEBOLIG Sevland Bunyan Arkitekter AS IGR 17/03339-007 2017/09/11
I TEK TILSKUDD TIL UTREDNING OG PROSJEKTERING - TILSKUDD TIL UTREDNING OG PROSJEKTERING Husbanken RBE08 17/03568-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/11
I TEK STARTLÅN/TILSKUDD TIL ETABLERING/TILPASNING AV BOLIG FOR VIDERE TILDELING - STARTLÅN 2017 - ANDRE TILDELING Husbanken RBE08 17/00131-012 2017/09/11
I TEK 57/333 - EBENESER MENIGHETSHUS BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - OVERSENDER HMS-RUTINER 57/333 - EBENESER MENIGHETSHUS Ebeneser Skudeneshavn TEA01 12/01387-012 2017/09/11
U TEK 2/188 - TEKNISK PLAN - SKUTEBERG HELLVIK HUS - OMSTØYPNING OVERVANNSLEDNING 2/188 - TEKNISK PLAN - SKUTEBERG Hellvik Hus Karmøy AS BTH04 12/02655-020 2017/09/11
I SKU OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM OPPLEVELSESKORT ANKO 17/03789-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/11
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 15/2312 - BESTILLING AV NABOLISTE - TILTAK I K Gabrielsen GEL 17/00012-434 2017/09/11
I SEN HAUGALANDSPAKKEN AS - VARSEL OM EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 30. OKTOBER 2017 HAUGALANDSPAKKEN AS Haugalandspakken AS KTV 14/01990-025 2017/09/11
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR PÅ FORESPØRSEL AVK Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/11
U TEK 3/568 - ØSTHUSNESET, ØSTHUS - TILBYGG ENEBOLIG - 3/568 - FERDIGATTEST I K Gabrielsen JHE05 16/03287-006 2017/09/11
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-154 25 Offl §25 2017/09/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK SPESIALSYKEPLEIER, FAST 88 OG 90 % - SØKNAD SPESIALSYKEPLEIER, FAST 88 OG 90 % AGB 17/03523-007 25 Offl §25 2017/09/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGUTVIKLER MED VEKT PÅ IK-BARNEVERN, FAST 100 % - SØKNAD FAGUTVIKLER MED VEKT PÅ IK-BARNEVERN, FAST 100 % NFE 17/03524-004 25 Offl §25 2017/09/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER - SØKNAD RÅDGIVER AGB 17/03546-013 25 Offl §25 2017/09/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER - SØKNAD RÅDGIVER AGB 17/03546-014 25 Offl §25 2017/09/11
I SEN GRAVESØKNAD - FIBERGRØFT I TOSTEMVEGEN, BERGVEGEN OG STOVEVEGEN - GRAVESØKNAD - FIBERGRØFT I TOSTEMVEGEN, BERGVEGEN OG STOVEVEGEN T Halleland AS TOG 17/03790-001 2017/09/11
I SEN KARMØYHALLEN 2017-2019 - ØNSKE OM LEIE AV KARMØYHALLEN - 17.09.17 OG 05.11.17 Karmøy IBK TVI 17/00209-039 2017/09/11
U TEK 123/165 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - BERGE SAG BOLIGTOMTER AS - SVAR - 123/165 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - BERGE SAG BOLIGTOMTER AS Berge Sag og Trelast AS BJP01 17/03769-002 2017/09/11
U SKU PERSONALMAPPE - ENDRING AV LØNN ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/11
U TEK 123/166 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - ANSGAR KRISTIANSEN - SVAR - 123/166 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - ANSGAR KRISTIANSEN Berge Sag og Trelast AS BJP01 17/03771-002 2017/09/11
U SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2017 - SVAR - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING - 50-ÅRSJUBILEUM FOR SK VEDAVÅG KARMØY Ole Egil Flotve EVI1 16/05163-118 2017/09/11
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE AV STILLING ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/11
U SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON KHO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/11
I TEK 112/264 - DØLEVEGEN, SKRE. NYBYGG ENEBOLIG - 112/264 - KLAGE PÅ TILBAKETREKKING AV FERDIGATTEST. Solbra Skuladottir og Rune Lund GTH 12/01805-037 2017/09/11
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE AV STILLING ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/11
I TEK TEKNISK PLAN - BOLIGFELT KALVATRETUNET - UTBEDRING AV MERKNADER VED FERDIGBEFARING - BOLIGFELT KALVATRETUNET Rett Bolig AS BTH04 15/02987-014 2017/09/11
I SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR SFO GKH01 17/03775-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/11
I SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR SFO GKH01 17/03775-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/11
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2017 - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING I NOVEMBER OG DESEMBER - JULEBORD PÅ VERKSTEDET, SKUDENESHAVN Skip O'hoooiii AS EVI1 16/05163-119 26 Off.l.26 2017/09/11
I TEK 15/466 OG 789 - SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - SKUDE BYGG EIENDOM AS - 15/466 OG 789 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - SKUDE BYGG EIENDOM AS Sevland Bunyan Arkitekter AS MNE02 17/03792-001 2017/09/11
I TEK UTSKIFTNING OG SANERING AV NEDGRAVDE OLJETANKER - 122/204 - MELDING OM FJERNING AV PARAFINTANK Sylvia Karin Wåga AMA02 14/03191-010 2017/09/11
I TEK 22/140 - STAVAVEGEN, FERKINGSTAD. HAGESTUE/TILBYGG TIL BOLIG - 22/140 - STAVAVEGEN, FERKINGSTAD. SØKNAD OM FERDIGATTEST. Odd Magne Tveit JHE05 04/02272-007 2017/09/11
I TEK 136/10 - SKJØLINGSTAD. SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE - 136/10 - FERDIGMELDING - FRODE VAAGA Inge Vaaga AS ORO01 12/04593-008 2017/09/11
I HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SØKNAD OM STIPEND Judith Seeland SALF 17/00009-074 2017/09/11
U TEK STARTLÅN - AVSLAG - SØKNAD OM STARTLÅN RBE08 17/02168-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/11
I TEK 12/76, 12/99, 12/169 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - DAHL, JAN/DAHL, MONA LISE - 12/76, 12/99, 12/169 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - DAHL, JAN/DAHL, MONA LISE Mona Lisa Dahl BJP01 17/03776-001 26 Off.l.26 2017/09/11
I SEN LEDSAGERBEVIS - FUNKSJONSHEMMEDE - SØKNAD OM LEDSAGERBEVIS FOR FUNKSJONSHEMMEDE TVI 17/03777-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/11
U SKU PERSONALMAPPE - MAKSDATO FOR SYKEPENGER KHO 16/01373-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/11
I TEK 87/3 - FRITAK FOR FEIEAVGIFT - 87/3 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT Halvor Magne Velde GBV 17/03778-001 2017/09/11
U TEK 18/33 - SANDBAKKANE, FAGERLAND, SØKNAD OM HUS NR. 2, RIVING OG GJENOPPBYGGING AV GARASJE - 18/33 - IGANGSETTINGSTILLATESLE - GRUNNARBEIDER I K Gabrielsen JKV 17/01690-007 2017/09/11
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 16/01347-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/11
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE AV STILLING ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/11
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE AV 40% AV STILLINGEN ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/11
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/11
U TEK 129/39 - BJØRGESTIEN, STANGE - TILBYGG LAGER - SVAR - 129/39 - MANGLER TIL BYGGESAK Ingeniør J G Josdal AS KIS 17/03269-005 2017/09/11
U SKU PERSONALMAPPE - VIDEREFØRING AV MIDLERTIDIG STILLING PGA LØNNSTILSKUDD FRA NAV KHO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/11
U TEK 15/2463 - ÅKRA - NYBYGG NAUST - 15/60 OG 15/75 - REDEGJØRES FOR OVERVANNSHÅNDTERINGEN I FELLESVEG I K Gabrielsen IGR 17/03076-012 2017/09/11
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM ASSISTENT VED SKUDENES BBH Tonje Ferkingstad ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/11
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - MELDING OM OPPSIGELSE AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - BMV 16/04881-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/11
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 14/03715-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/11
U TEK 79/127 - RØDKLEIVVEGEN, VISNES, TILBYGG BOLIG, GRILLHYTTE - 79/127 - FERDIGATTEST Per Jostein Bårdsen KMY 17/01865-004 2017/09/11
U TEK 22/140 - STAVAVEGEN, FERKINGSTAD. HAGESTUE/TILBYGG TIL BOLIG - 22/140 - FERDIGATTEST BOLIG Odd Magne Tveit JHE05 04/02272-008 2017/09/11
U TEK OVERFØRING AV STARTLÅN TIL NY BOLIG - BEKREFTELSE - OVERFØRING AV STARTLÅN TIL NY BOLIG RBE08 17/03690-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/11
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 16/03696-004 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/09/11
U TEK 71/6 - BREKKE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD 17/1132 - 71/6 - BREKKE - ENDRING AV DELINGSTILLATELSE STD 17/1132 Arne Mosberg GER01 17/03050-036 2017/09/11
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/11
I SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR SFO GKH01 17/03779-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/11
I TEK 148/1010 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - ODD HANSEN PROSJEKT AS - 148/1010 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - ODD HANSEN PROSJEKT AS Odd Hansen Prosjekt AS BJP01 17/03780-001 2017/09/11
U TEK 12/76, 12/99, 12/169 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - DAHL, JAN/DAHL, MONA LISE - SVAR - 12/76, 12/99, 12/169 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - DAHL, JAN/DAHL, MONA LISE Jan Dahl BJP01 17/03776-002 2017/09/11
U SEN JORDSKIFTESAK NR. 1210-2010-0050 GNR.1 VEDØEN - MELDING 1/229. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING Statens Kartverk Tinglysingen REK 17/03218-003 2017/09/11
U TEK 22/292 - KRAV OM RETTING AV FEIL I MATRIKKELEN - FV. 47 - 22/292 - UNDERRETTING OM RETTING AV GRENSER PÅ GNR.22, FERKINGSTAD. Sigmund Harald Fagerland HAS 16/03503-002 2017/09/11
I TEK 58/115 - OPPSIGELSE AV RENOVASJON - 58/115 - OPPSIGELSE AV RENOVASJON Tove Heidi Iversen Thorvaldsen ALS06 17/03781-001 2017/09/11
I SKU OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM OPPLEVELSESKORT ANKO 17/03974-001 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/09/11
U SEN JORDSKIFTESAK NR. 1210-2010-0050 GNR.1 VEDØEN - MELDING 1/228. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING Statens Kartverk Tinglysingen REK 17/03218-004 2017/09/11
I TEK 4/51 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - KNUTSEN, INGER MARIE - 4/51 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - KNUTSEN, INGER MARIE Inger Marie Knutsen BJP01 17/03782-001 26 Off.l.26 2017/09/11
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 16/02512-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/11
I SKU OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 17/03783-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/11
U SEN JORDSKIFTESAK NR. 1210-2010-0050 GNR.1 VEDØEN - MELDING 1/227. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING Statens Kartverk Tinglysingen REK 17/03218-005 2017/09/11
U SEN JORDSKIFTESAK NR. 1210-2010-0050 GNR.1 VEDØEN - MELDING 1/226 . OVERSENDELSESBREV TINGLYSING Statens Kartverk Tinglysingen REK 17/03218-006 2017/09/11
U TEK 148/1010 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - ODD HANSEN PROSJEKT AS - SVAR - 148/1010 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - ODD HANSEN PROSJEKT AS Odd Hansen Prosjekt AS BJP01 17/03780-002 2017/09/11
U TEK 4/51 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - KNUTSEN, INGER MARIE - SVAR - 4/51 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - KNUTSEN, INGER MARIE Inger Marie Knutsen BJP01 17/03782-002 2017/09/11
U HSE PERSONALMAPPE - ARBEIDSAVTALE VIKARIAT 50,7 % NATT KOPERVIK BBH AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/11
U SEN JORDSKIFTESAK NR. 1210-2010-0050 GNR.1 VEDØEN - MELDING 1/225. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING Statens Kartverk Tinglysingen REK 17/03218-007 2017/09/11
I TEK 13/191 OG 13/121 - SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - LIKNES, SIV LINDA ANDERSEN - 13/191 OG 13/121 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - LIKNES, SIV LINDA ANDERSEN Siv Linda Andersen Liknes MNE02 17/03784-001 26 Off.l.26 2017/09/11
U SEN JORDSKIFTESAK NR. 1210-2010-0050 GNR.1 VEDØEN - MELDING 1/224. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING Statens Kartverk Tinglysingen REK 17/03218-008 2017/09/11
U SEN JORDSKIFTESAK NR. 1210-2010-0050 GNR.1 VEDØEN - MELDING 1/223. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING Statens Kartverk Tinglysingen REK 17/03218-009 2017/09/11
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVETET ETTER §9A - 4 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/11
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM OMSORGSPERMISJON - UTEN LØNN HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/11
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - SØKNAD OM KOMMUNAL TILRETTELEGGING I FORM AV EKSTRA BEMANNING Åsebøen Fus Barnehage AS RHO 15/03332-362 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/11
I TEK 64/460 - KOMMUNALE AVGIFTER - SØKNAD OM FRITAK FOR VANN- OG KLOAKKAVGIFTER ALS06 17/02949-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/11
U SEN JORDSKIFTESAK NR. 1210-2010-0050 GNR.1 VEDØEN - RETTSBOK M/VEDLEGG 1/22,25. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING Statens Kartverk Tinglysingen REK 17/03218-010 2017/09/11
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM TILSKUDD TIL ETABLERING OG TILSKUDD TIL TILPASSING RBE08 17/03785-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/11
I SKU KRETSORDNING - SØKNAD OM UTSETTELSE AV SKOLEBYTTE GKH01 17/03766-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/11
I SEN PERSONALMAPPE - ORIENTERING OM UTBETALING AV FORSIKRING - TUS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/11
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 14/03553-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/11
I HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SØKNAD OM STIPEND Maria Innvær Langåker SALF 17/00009-075 2017/09/11
I HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SØKNAD OM STIPEND Cathrine Nilsen SALF 17/00009-076 2017/09/11
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 17/03786-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/11
U HSE PERSONALMAPPE - TILBUD OM VIKARIAT MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/11
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON SALF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/11
I SKU OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 17/03787-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/11
I SEN LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2017 - KAP. 4.2.1 - LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2017 - KAP. 4 Utdanningsforbundet TUS 17/01262-014 23a Ofl.§23a fvl.§13b 2. ledd 2017/09/11
I SEN LEIRPLASSER - UTLEIE M.M. - RESERVASJON AV BLIKSHAVN LEIRPLASS - 15.09.17 Åkrehamn vgs. TVI 12/01968-112 2017/09/11
I TEK LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2017 - KAP. 4.2.1 - LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2017 - KAP. 4 Musikernes fellesorganisasjon MBJ03 17/01262-009 23a Ofl.§23a fvl.§13b 2. ledd 2017/09/11
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM OMSORGSPERMISJON HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/11
U TEK 148/116 - ENDRING AV RENOVASJONSAVGIFT - SVAR - 148/116 - SØKNAD OM FRITAK AV RENOVASJONSAVGIFT. Lillian Andreassen ALS06 17/03710-002 26 Off.l.26 2017/09/11
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID - AV SOSIALE GRUNNER ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/11
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2017 - 18/33 - FORHÅNDSVARSEL OM ENDRING AV ADRESSE - SANDBAKKANE Karl Birger Pedersen BFH 17/00007-076 2017/09/11
I HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SØKNAD OM STIPEND Evy Helen Thorsen Liknes SALF 17/00009-077 2017/09/11
I TEK LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2017 - KAP. 4.2.1 - LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2017 - KAP. 4 Delta MBJ03 17/01262-010 23a Ofl.§23a fvl.§13b 2. ledd 2017/09/11
I TEK KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2017 - 15/43 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - FRILUFTSRÅDET VEST Omega Areal AS SKM 17/00008-115 2017/09/11
I TEK LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2017 - KAP. 4.2.1 - LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2017 - KAP. 4 Fagforbundet MBJ03 17/01262-011 2017/09/11
I SEN PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL FOREBYGGINGS- OG TILRETTELEGGINGSTILSKUDD IA VIRKSOMHETER OG BHT-HONORAR GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/11
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 17/03788-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/11
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON OG/ELLER STIPEND TIL UTDANNING SALF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/11
I SEN LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2017 - KAP. 4.2.1 - LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2017 - KAP. 4 Akademikerforbundet TUS 17/01262-015 23a Ofl.§23a fvl.§13b 2. ledd 2017/09/11
I TEK NY KLOAKK - JOMFRUVEGEN 1. ETAPPE - KLOAKKOVERFØRING VORMEDAL - NORHEIM - BREV VEDRØRENDE NY KLOAKK - JOMFRUVEGEN 1. ETAPPE - KLOAKKOVERFØRING VORMEDAL - NORHEIM Tollef Wallum Nordvik JTH 16/00196-086 2017/09/11
I TEK LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2017 - KAP. 4.2.1 - LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2017 - KAP. 4 Norsk sykepleierforbund MBJ03 17/01262-012 23a Ofl.§23a fvl.§13b 2. ledd 2017/09/11
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/11
I HSE PERSONALMAPPE - ARBEIDSAVTALE ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/11
I TEK LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2017 - KAP. 4.2.1 - LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2017 - KAP. 4 Fellesorganisasjonen Karmøy MBJ03 17/01262-013 23a Ofl.§23a fvl.§13b 2. ledd 2017/09/11
U TEK 58/115 - OPPSIGELSE AV RENOVASJON - SVAR - 58/115 - OPPSIGELSE AV RENOVASJON Tove Heidi Iversen Thorvaldsen ALS06 17/03781-002 2017/09/11
I HSE PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV STILLING ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/11
I TEK 62/12 - TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET PEDERSEN, OLAV - 62/12 - SALDO/UTBETALINGSKORT - INNVILGET KR. 103.600,- DATO: INNVILGET 04.09.2017 - OLAV PEDERSEN LANDBRUK - RESTAURERING AV GAMMEL KULTURMARK/KYSTLYNGHEI - Fylkesmannen I Rogaland LKS 17/03648-003 26 Off.l.26 2017/09/11
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGING AV FLYTEBRYGGE Randi J. Dahl GEL 17/00012-435 2017/09/11
U SEN JORDSKIFTESAK NR. 1210-2010-0050 GNR.1 VEDØEN - ERKLÆRING 1/75. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING Statens Kartverk Tinglysingen REK 17/03218-011 2017/09/11
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 17/03791-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/11
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - KOMMUNALE GEBYRER GNR. 19 BNR. 27 OG 28. IMK 16/04537-253 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/11
U SEN JORDSKIFTESAK NR. 1210-2010-0050 GNR.1 VEDØEN - ERKLÆRING 1/74. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING Statens Kartverk Tinglysingen REK 17/03218-012 2017/09/11
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 17/02974-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/11
U HSE PERSONALMAPPE - FORLENGELSE AV 10% VIKARIAT F.O.M. 01.08.17 T.O.M. 31.10.17. Trude Lanes NFE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/11
I SKU KRETSORDNING - SØKNAD OM SKOLEBYTTE GKH01 17/03793-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/11
I TEK 148/23 OG 148/59 - TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD GUDMUNDSEN, HILDE - 148/23 OG 148/59 - SALDO/UTBETALINGSKORT - INNVILGET: KR. 34.000,- INNVILGET DATO: 04.09.2017 - HILDE GUDMUNDSEN - TILSKUDD TIL DRENERING Fylkesmannen I Rogaland LKS 17/03641-003 26 Off.l.26 2017/09/11
I HSE PERSONALMAPPE - KRAV OM FAST ANSETTELSE ETTER AML §14.9 FRDE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/11
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 17/03794-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/11
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 14/00158-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/11
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT VIKARIAT SOM HELSEFAGARBEIDER VED BOLIG OG MILJØARBEIDERTJENESTEN - ØYGARDSHAUGEN Anette Hemnes JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/11
U HSE PERSONALMAPPE - ARBEIDSAVTALE NYTT ARBEIDSSTED JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/11
U SEN JORDSKIFTESAK NR. 1210-2010-0050 GNR.1 VEDØEN - ERKLÆRING 1/151. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING Statens Kartverk Tinglysingen REK 17/03218-013 2017/09/11
I SEN KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - - RETTENS BESLUTNING OM OMBERAMMELSE AV HOVEDFORHANDLINGEN. MBM 15/02054-083 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/09/11
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON BLI01 Pe Ofl.l.§13 fvl.§13.1 2017/09/11
U SEN JORDSKIFTESAK NR. 1210-2010-0050 GNR.1 VEDØEN - ERKLÆRING 1/187. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING Statens Kartverk Tinglysingen REK 17/03218-014 2017/09/11
I SEN TILLEGGSSAK - FORKYNNING AV SAK KMV Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/11
U SEN JORDSKIFTESAK NR. 1210-2010-0050 GNR.1 VEDØEN - ERKLÆRING 1/150 M.FL.. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING Statens Kartverk Tinglysingen REK 17/03218-015 2017/09/11
I SEN ERVERV/EKSPROPRIASJON - BORGAREDALEN - TILSVAR TIL HAUGALAND TINGRETT Advokatfirmaet Hammervoll Pind AS KMV 14/03265-040 2017/09/11
U SKU PERSONALMAPPE - ENDRING AV LØNN ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/11
U SEN JORDSKIFTESAK NR. 1210-2010-0050 GNR.1 VEDØEN - ERKLÆRING 1/160. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING Statens Kartverk Tinglysingen REK 17/03218-016 2017/09/11
U HSE PERSONALMAPPE - ARBEIDSAVTALE NYTT ARBEIDSSTED JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/11
U SEN JORDSKIFTESAK NR. 1210-2010-0050 GNR.1 VEDØEN - ERKLÆRING 1/152. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING Statens Kartverk Tinglysingen REK 17/03218-017 2017/09/11
U SEN JORDSKIFTESAK NR. 1210-2010-0050 GNR.1 VEDØEN - ERKLÆRING 1/11. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING Statens Kartverk Tinglysingen REK 17/03218-018 2017/09/11
U SEN SØKNADER UTENOM FASTE TILSKUDDSORDNINGER 2012-2018 - SVAR - SØKNAD OM STØTTE - GATEJURISTEN Kirkens Bymisjon Stavanger KTV 12/00098-243 2017/09/11
U SEN SØKNADER UTENOM FASTE TILSKUDDSORDNINGER 2012-2018 - SVAR - SØKNAD OM STØTTE TIL VINJE-SENTERET - BUDSJETTET FOR 2018 Vinje Kommune KTV 12/00098-244 2017/09/11