Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
I TEK 70/4 - REVURVEGEN, YTRE EIDE, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/3848 - 70/4 - UTTALE TIL SØKNAD OM DISPENSASJON Fylkesmannen i Rogaland EDH 17/03586-004 2017/09/10
I TEK 148/25 MFL. - NORHEIM - TERRENGINNGREP IFB. OMLEGGING AV SAKKESTADBEKKEN - 148/25 - DOKUMENTASJON GRENSEBEKKEN Cowi AS IGR 17/03389-003 2017/09/10
I TEK 142/761 - STORASUND - PLANERING OG MUR - 142/761 - STORASUND - PLANERING OG MUR Petter J. Rasmussen AS KIS 17/03772-001 2017/09/10
I TEK 15/466 - ÅKRA -RIVING NÆRINGSBYGG OG NYBYGG BOLIG OG FORRETNINGSBYGG - 15/466 OG 15/789 - VEDR. KRAV I RAMMETILLATELSE FOR IG Sevland Bunyan Arkitekter AS JKV 17/00999-019 2017/09/10
I TEK 3/568 - ØSTHUSNESET, ØSTHUS - TILBYGG ENEBOLIG - 3/568 - SØKNAD OM FERDIGATTEST I K Gabrielsen 16/03287-005 2017/09/10
I TEK 68/48 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: DALE BYGGESAK: 16/1875 - 68/48 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: DALE BYGGESAK: 16/1875 Karmøy Rørteknikk AS MHV 17/03773-001 2017/09/10
I TEK 15/2456, 15/2457, 15/2458, 15/2459 - MYRDALVEGEN, ÅKRA - NYBYGG REKKEHUS M/4 BOLIGER - 15/1034 - SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Garvik Prosjekt AS JKV 16/01585-013 2017/09/10
I TEK 86/229 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES - NYBYGG FABRIKKBYGNING - 86/229 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES - NYBYGG FABRIKKBYGNING Pds Protek AS KHM 17/03774-001 2017/09/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT ERGOTERAPEUT 76,76% STILLING - SØKNAD AUTORISERT ERGOTERAPEUT 76,76% STILLING HGR 17/03520-007 25 Offl §25 2017/09/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK INTERN UTLYSING - FAGARBEIDER FAST 78% - SØKNAD INTERN UTLYSING - FAGARBEIDER FAST 78% MSTA 17/03664-002 25 Offl §25 2017/09/10
I TEK 15/2456, 15/2457, 15/2458, 15/2459 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: GARVIK TOMTEUTVIKLING BYGGESAK 16/1585 - 15/2456 MFL. - FERDIGMELDING RØR BYGGESAK 16/1585 Vedavågen Rør AS ALS06 17/00302-004 2017/09/10