Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-151 25 Offl §25 2017/09/09
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-152 25 Offl §25 2017/09/09
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-153 25 Offl §25 2017/09/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGUTVIKLER MED VEKT PÅ IK-BARNEVERN, FAST 100 % - SØKNAD FAGUTVIKLER MED VEKT PÅ IK-BARNEVERN, FAST 100 % NFE 17/03524-003 25 Offl §25 2017/09/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER - SØKNAD RÅDGIVER AGB 17/03546-011 25 Offl §25 2017/09/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER - SØKNAD RÅDGIVER AGB 17/03546-012 25 Offl §25 2017/09/09