Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
I TEK 15/276 - VIKAVEGEN, ÅKRA - TILBYGG ENEBOLIG, CARPORT, BOD OG TERRASSE - 15/276 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Eskild Kvala AS JKV 15/03214-005 2017/09/08
I TEK 5/175 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING SAK: 17/3986 - 5/175 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Eskild Kvala AS EDH 17/03754-001 2017/09/08
I TEK 15/1511 - RÅDHUSVEGEN, ÅKRA. TILBYGG, KONTOR OG PERSONAL- ROM FOR VERKSTED - 15/1511 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS JKV 05/00410-013 2017/09/08
I TEK 148/986 - AUSTBØVEGEN, NORHEIM - TILBYGG KONTORDEL TIL LAGERBYGG - 148/986 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Prosjekt Konsult AS KMY 15/03758-004 2017/09/08
I TEK 75/84 - KVALAVÅGVEGEN, KVALAVÅG - TILBYGG ENEBOLIG - GARASJE - 75/84 - KVALAVÅGVEGEN, KVALAVÅG - TILBYGG ENEBOLIG - GARASJE Hus28 AS KIS 17/03755-001 2017/09/08
I TEK 3/33, 3/34, 3/127 - STØLSHAUGVEGEN, ØSTHUS - MIDERTIDIG BRUKSENDRING TIL SKOLE - 3/33 , 3/34 , 3/127 - STØLSHAUGVEGEN, ØSTHUS - MIDERTIDIG BRUKSENDRING TIL SKOLE Vikanes Bungum Arkitekter AS IGR 17/03758-001 2017/09/08
U TEK AVFALLSHÅNDTERING - HAVNER - REVISJON AV AVFALLSPLAN FOR SMÅBÅTHAVNER 2017 Røyksund Båtforening MHV 14/02320-029 2017/09/08
I TEK 118/28 - SPANNAVEGEN, MYKLEBUST - RIVING OG NYBYGG NAUST, OPPGRADERING AV KAI - 118/28 - SPANNAVEGEN, MYKLEBUST - RIVING OG NYBYGG NAUST, OPPGRADERING AV Fimbul AS OHA 17/03761-001 2017/09/08
I TEK 17/38 - ÅDLAND - NYBYGG REDSKAPS/LAGERBYGG - 17/38 - REVIDERT SØKNAD Vierdal Advokatfirma AS EDH 17/02708-009 2017/09/08
I TEK 11/365 - MANNESVEGEN, MANNES - FORHÅNDSKONFERANSE - 11/365 - MANNESVEGEN, MANNES - ANMODNING OM FORHÅNDSKONFERANSE Eskild Kvala AS IGR 17/03767-001 2017/09/08
I TEK 102/44 OG 102/65 - BYGNES - OPPFØRING AV BRYGGE, LEVEGG OG MUR - 102/44 - BEKREFTELSE PÅ UTFØRT ARBEID Kjell Daniel Lervik JKV 13/03091-039 2017/09/08
I TEK 31/3 - HAGA - RIVING OG NYBYGG NYBYGG ENEBOLIG - 31/3 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Eskild Kvala AS JHE05 13/01347-020 2017/09/08
I TEK 18/33 - SANDBAKKANE, FAGERLAND, SØKNAD OM HUS NR. 2, RIVING OG GJENOPPBYGGING AV GARASJE - 18/33 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE I K Gabrielsen JKV 17/01690-006 2017/09/08
U TEK 86/23 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - (AVALDSNES SKOLE) KARMØY KOMMUNE - 86/23 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KARMØY KOMMUNE O J Miljeteig AS MHV 17/03733-002 2017/09/08
U TEK 123/161 - SNIK - NYBYGG 4-MANNSBOLIG - BYGG BK1-A - TILLATELSE TIL ENDRING - 123/161 - SNIK - NYBYGG 4-MANNSBOLIG - BYGG BK1-A Berge Sag og Trelast AS OHA 17/02260-004 2017/09/08
U TEK 123/161 - SNIK - NYBYGG 4-MANNSBOLIG - BYGG BK1-C - TILLATELSE TIL ENDRING - 123/161 - SNIK - NYBYGG 4-MANNSBOLIG - BYGG BK1-C Berge Sag og Trelast AS OHA 17/02265-004 2017/09/08
U TEK 63/92 - HAUGANE - NORDSTOKKE - TILBYGG ENEBOLIG - GARASJE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 63/92 - TILLATELSE Alexander Hansen EDH 17/03684-002 2017/09/08
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - LORENTZ STORESUND & SØNNER AS - FORELØPIG SVAR - UTFYLLENDE KLAGE OVER VEDTAK OM DEKNING AV SAKSKOSTNADER TNO05 15/02096-018 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/09/08
U TEK 88/62 - TEKNISK PLAN - NY AVKJØRSEL, NYGÅRDVEGEN - TEKNISK GODKJENNING Øygarden Eiendom AS BTH04 17/03417-007 2017/09/08
I SEN TILLEGGSSAK - KOPISETT AV ANMELDELSENR.:14034889 KMV Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/09/08
U SKU OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON ANKO 17/03429-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/08
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 63/242, 283 - BESTILLING AV NABOLISTE - TILTAK I K Gabrielsen GEL 17/00012-431 2017/09/08
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 148/947 - BESTILLING AV NABOLISTE - FRADELING Rolf Børseth GEL 17/00012-432 2017/09/08
U TEK NY KLOAKK - JOMFRUVEGEN 1. ETAPPE - KLOAKKOVERFØRING VORMEDAL - NORHEIM - SVAR - 148/373 - SØKER OM TILSKUDD - JOMFRUVEGEN JTH 16/00196-085 26 Off.l.26 2017/09/08
I SEN PERSONALMAPPE - AVTALE OM Å STILLE EGEN BIL TIL DISPOSISJON SHJ Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/08
I SEN PERSONALMAPPE - AVTALE OM Å STILLE EGEN BIL TIL DISPOSISJON SHJ Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/08
U HSE PERSONALMAPPE - STATUS VEDR. FORSKRIVNINGSRETT AIS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/08
U TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - 15/2327 - OVERSENDELSE AV TV-RAPPORT PRESTAVEGEN 19 A Andreas Rasmussen MAHA1 13/00434-051 2017/09/08
I SKU PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV STILLING ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/08
I TEK HUSDYRGJØDSEL SKEIE, ODD ARNE - SØKNAD OM UTSETTELSE OM SPREDNING AV HUSDYRGJØDSEL SKEIE, ODD ARNE Odd Arne Skeie LKS 17/03749-001 2017/09/08
I TEK VA-LEDNINGER I SNIKVEGEN - OVERSENDER DOKUMENTER - GJELDER VA-LEDNINGER I SNIKVEGEN Cowi AS HDO 17/03760-001 2017/09/08
U TEK 4/78 - SKARSVEGEN, MUNKAJORD - NYBYGG GARASJE - 4/78 - FERDIGATTEST Hallgeir Sjøen JHE05 15/04059-006 2017/09/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 65,73% FAST NATT - AVSLAG MILJØTERAPEUT - 65,73% FAST NATT JBR04 17/02083-046 25 Offl §25 2017/09/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 65,73% FAST NATT - AVSLAG MILJØTERAPEUT - 65,73% FAST NATT JBR04 17/02083-047 25 Offl §25 2017/09/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 65,73% FAST NATT - AVSLAG MILJØTERAPEUT - 65,73% FAST NATT JBR04 17/02083-048 25 Offl §25 2017/09/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 65,73% FAST NATT - AVSLAG MILJØTERAPEUT - 65,73% FAST NATT JBR04 17/02083-049 25 Offl §25 2017/09/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 65,73% FAST NATT - AVSLAG MILJØTERAPEUT - 65,73% FAST NATT JBR04 17/02083-050 25 Offl §25 2017/09/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 65,73% FAST NATT - AVSLAG MILJØTERAPEUT - 65,73% FAST NATT JBR04 17/02083-051 25 Offl §25 2017/09/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 65,73% FAST NATT - AVSLAG MILJØTERAPEUT - 65,73% FAST NATT JBR04 17/02083-052 25 Offl §25 2017/09/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 65,73% FAST NATT - AVSLAG MILJØTERAPEUT - 65,73% FAST NATT JBR04 17/02083-053 25 Offl §25 2017/09/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 65,73% FAST NATT - AVSLAG MILJØTERAPEUT - 65,73% FAST NATT JBR04 17/02083-054 25 Offl §25 2017/09/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 65,73% FAST NATT - AVSLAG MILJØTERAPEUT - 65,73% FAST NATT JBR04 17/02083-055 25 Offl §25 2017/09/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 65,73% FAST NATT - AVSLAG MILJØTERAPEUT - 65,73% FAST NATT JBR04 17/02083-056 25 Offl §25 2017/09/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 65,73% FAST NATT - AVSLAG MILJØTERAPEUT - 65,73% FAST NATT JBR04 17/02083-057 25 Offl §25 2017/09/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 65,73% FAST NATT - AVSLAG MILJØTERAPEUT - 65,73% FAST NATT JBR04 17/02083-058 25 Offl §25 2017/09/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 65,73% FAST NATT - AVSLAG MILJØTERAPEUT - 65,73% FAST NATT JBR04 17/02083-059 25 Offl §25 2017/09/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 65,73% FAST NATT - AVSLAG MILJØTERAPEUT - 65,73% FAST NATT JBR04 17/02083-060 25 Offl §25 2017/09/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 65,73% FAST NATT - AVSLAG MILJØTERAPEUT - 65,73% FAST NATT JBR04 17/02083-061 25 Offl §25 2017/09/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 65,73% FAST NATT - AVSLAG MILJØTERAPEUT - 65,73% FAST NATT JBR04 17/02083-062 25 Offl §25 2017/09/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 65,73% FAST NATT - AVSLAG MILJØTERAPEUT - 65,73% FAST NATT JBR04 17/02083-063 25 Offl §25 2017/09/08
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-149 25 Offl §25 2017/09/08
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-150 25 Offl §25 2017/09/08
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER - SØKNAD LÆRERSTILLINGER BLI01 17/03521-023 25 Offl §25 2017/09/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 80 % VIKARIAT - SØKNAD AUTORISERT SYKEPLEIER 80 % VIKARIAT AGB 17/03522-002 25 Offl §25 2017/09/08
I TEK 102/204 - KARMØY WINCH AS - SPRENGNING OG MUDRING I SJØ - VORRÅVÅGEN - 102/204 - KARMØY WINCH AS - SØKNAD OM SPRENGNING OG MUDRING I SJØ - VORRÅVÅGEN - ANMODNING OM UTTALE OG UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN Fylkesmannen i Rogaland PEID 17/03763-001 2017/09/08
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE AV VIKARIAT ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/08
I TEK RAMMEAVTALE - VENTILASJONSARBEID - VEDR. MOTTATT KLAGE I KONKURRANSE Nord Rogaland Blikk & Ventilasjon AS TES02 16/03129-014 2017/09/08
U TEK 15/173 - ØYAVEGEN, ÅKRA - RIVING AV BOLIG - 15/173 - MELDING OM POLITISK VEDTAK - ØYAVEGEN, ÅKRA - RIVING AV BOLIG - KLAGEBEHANDLING. Ståle Oldeide BFH 16/03057-019 2017/09/08
U TEK 12/56 - TVEITHOLMVEGEN, SEVLAND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/4702 - 12/56 - MOTTATT UFULLSTENDIG DELING Karmøyadvokatene DA EDH 17/03065-004 2017/09/08
U TEK 133/174 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - SVENDSEN, ELVIRA KRISTIN - SVAR - 133/174 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - SVENDSEN, ELVIRA KRISTIN Elvira Kristin Svendsen BJP01 17/03748-002 2017/09/08
U TEK 2/116 - KVARTNESVEGEN, SÆVIK - SØKNAD OM DISPENSASJON - 2/116 -MELDING OM POLITISK VEDTAK - KVARTNESVEGEN, SÆVIK - SØKNAD OM DISPENSASJON - KLAGEBEHANDLING. Ånen Olav Ånensen BFH 16/03178-020 2017/09/08
U TEK 15/1511 - RÅDHUSVEGEN, ÅKRA. TILBYGG, KONTOR OG PERSONAL- ROM FOR VERKSTED - 15/1511 - FERDIGATTEST - TILBYGG Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS JKV 05/00410-014 2017/09/08
I TEK 84/35 - SØKNAD OM GODKJENNING AV PLAN FOR NYDYRKING - 84/35 - UTTALELSE TIL SØKNAD OM NYDYRKING Rogaland Fylkeskommune HHU 17/02898-006 2017/09/08
I HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SØKNAD OM STIPEND Hildegunn Langåker SALF 17/00009-071 2017/09/08
I HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SØKNAD OM STIPEND Astrid Elise Løberg Fjeldkårstad SALF 17/00009-072 2017/09/08
U TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - 15/2395 - OVERSENDELSE TV-RAPPORT PRESTAVEGEN 19 B, Roy Christopher Larsen MAHA1 13/00434-052 2017/09/08
I SKU PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV STILLING ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/08
I TEK STARTLÅN - KLAGE PÅ AVSLAG RBE08 17/03352-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/08
I SEN SØKNADER OM MIDLER TIL NÆRMILJØUTVALGENE 2017 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL OPPGRADERING AV BALLØKKE PÅ TJØSVOLL ØST, ÅKRA Tjøsvoll Øst Velforening EIE 17/01152-012 2017/09/08
I SEN SØKNADER OM MIDLER TIL NÆRMILJØUTVALGENE 2017 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL NÆRMILJØTILTAK Mental Helse Karmøy EIE 17/01152-013 2017/09/08
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 17/03759-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/08
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2017 - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING - KRAMBUÅ 30.09.17 Syre Velforening EVI1 16/05163-116 26 Off.l.26 2017/09/08
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 42/30 - BESTILLING AV NABOLISTE - REGULERINGSVARSEL Edb-Tjenester Norge Limited GEL 17/00012-433 2017/09/08
I HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SØKNAD OM STIPEND Gudrun Widvey Sørensen SALF 17/00009-073 2017/09/08
U TEK 88/164 - KJØP AV TILLEGGSAREAL - AD FORESPØRSEL OM KJØP AV PARKERINGSAREAL PÅ EIENDOM GNR. 88, BNR. 164 NILS Bowitz-Øygarden STNY 16/02252-009 2017/09/08
I SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - SFO GKH01 17/03169-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/08
I TEK BIOLOGISK MANGFOLD - TILSKUDD TIL TILTAK FOR ÅKERRIKSE I KARMØY KOMMUNE I 2017 Fylkesmannen i Rogaland PCH01 12/00690-157 2017/09/08
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 17/03455-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/08
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 14/03816-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/08
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 14/03554-005 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2017/09/08
I SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR SFO GKH01 17/03762-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/08
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID - AV VELFERDSGRUNNER ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/08
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON VED FØDSEL HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/08
U TEK 73/36 - SUND - UTVIDELSE AV EKSISTERENDE KAIANLEGG - 73/36 - MELDING OM POLITISK VEDTAK -SUND - UTVIDELSE AV EKSISTERENDE KAIANLEGG- KLAGEBEHANDLING. Vea Sjø AS BFH 16/04903-017 2017/09/08
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - TILDELT BYTTE AV OMSORGSBOLIG BMV 17/03764-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/08
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - HUSLEIEKONTRAKT BMV 17/03764-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/08
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 14/02817-009 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/08
I TEK 102/41 - BYGNES - OPPMÅLINGSFORRETNING - UTSTIKKING IHHT PLAN - 102/41 - BYGNES - OPPMÅLINGSFORRETNING - UTSTIKKING IHHT PLAN Karmøy Kommune Teknisk Etat HAS 17/03765-001 2017/09/08
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FLYTTEMELDING INN BMV 17/03764-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/08
U TEK 136/10 - SKJØLINGSTAD. SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE - 136/10 - SKJØLINGSTAD. VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST. SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE. Inge Vaaga AS BFH 12/04593-007 2017/09/08
I SEN INNSYNSBEGJÆRINGER - BER OM INNSYN I SAK 03/2868 - PLAN 497 Tove Broen Jakobsen ORO 13/03790-017 2017/09/08
U TEK 134/5 - SÆBØVEGEN, GRØNNINGEN. NYBYGG HAGESTUE - 134/5 - SÆBØVEGEN, GRØNNINGEN. VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST. NYBYGG, HAGESTUE. Magnar Stange BFH 12/02151-005 2017/09/08
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - VEDRØRENDE KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - BMV 17/02517-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/08
U TEK 50/47 - FALNES PRESTEGÅRD - VÅTROM I NAUST - 50/47 - MELDING OM POLITISK VEDTAK - FALNES PRESTEGÅRD - UTSLIPPSTILLATELSE - KLAGEBEHANDLING Arne Gunleiv Ferkingstad BFH 17/01707-008 2017/09/08
U SEN OVERSENDELSE AV DOKUMENTASJON - OVERSENDELSE AV DOKUMENTASJON KHW 12/04604-191 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/08
U TEK 123/64 OG 123/146 - SNIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING 17/1047 - PARSELL 1 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING-PARSELL-1 123/146 I KARMØY KOMMUNE Berge Sag Boligtomter As MAH 17/01994-001 2017/09/08
U TEK 123/64 OG 123/146 - SNIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING 17/1047 - PARSELL 1 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING-PARSELL-1 123/146 I KARMØY KOMMUNE Plassen Hilde Solland MAH 17/01994-002 2017/09/08
U TEK 123/64 OG 123/146 - SNIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING 17/1047 - PARSELL 1 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING-PARSELL-1 123/146 I KARMØY KOMMUNE Plassen Rune MAH 17/01994-003 2017/09/08
U TEK 123/64 OG 123/146 - SNIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING 17/1047 - PARSELL 1 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING-PARSELL-1 123/146 I KARMØY KOMMUNE Grant Steven Bernard MAH 17/01994-004 2017/09/08
U TEK 123/64 OG 123/146 - SNIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING 17/1047 - PARSELL 1 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING-PARSELL-1 123/146 I KARMØY KOMMUNE Waller Janne Berit MAH 17/01994-005 2017/09/08
U TEK 123/64 OG 123/146 - SNIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING 17/1047 - PARSELL 1 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING-PARSELL-1 123/146 I KARMØY KOMMUNE Berge Sag Boligtomter As MAH 17/01994-006 2017/09/08
U TEK 123/64 OG 123/146 - SNIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING 17/1047 - PARSELL 1 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING-PARSELL-1 123/146 I KARMØY KOMMUNE Dahl Cindy Karin Olsen MAH 17/01994-007 2017/09/08
U TEK 123/64 OG 123/146 - SNIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING 17/1047 - PARSELL 1 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING-PARSELL-1 123/146 I KARMØY KOMMUNE Dahl Truls MAH 17/01994-008 2017/09/08
U TEK 123/64 OG 123/146 - SNIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING 17/1047 - PARSELL 1 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING-PARSELL-1 123/146 I KARMØY KOMMUNE Karmøy Kommune V/knut Sunnanå MAH 17/01994-009 2017/09/08
I TEK KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2017 - 57/64, 57/66 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - TOMMY HERNES/ANNE MARIE RITLAND Anne Marie Ritland SKM 17/00008-114 2017/09/08
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 14/03382-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/08
I TEK 3/24, 3/647, 3/648 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - ØSTHUS, HANS OLAV/VEA, ODDRUN ØSTHUS - 3/24, 3/647, 3/648 - HANS OLAV ØSTHUS - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - ØSTHUS, HANS OLAV/VEA, ODDRUN ØSTHUS Oddrun Østhus Vea BJP01 17/03768-001 26 Off.l.26 2017/09/08
U TEK 5/405 - VESTRE VEAVEG, VEA - TILBYGG NÆRINGSBYGG - 5/405 - VESTRE VEAVEG, VEA - MANGELFULL SØKNAD Skude Mur AS IGR 17/03147-004 2017/09/08
U TEK 123/64 OG 123/146 - SNIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING 17/1047 - PARSELL 1 - 123/146 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING SENDT REKVIRENT 17/1047 - PARSELL 1 Berge Sag Boligtomter AS MAH 17/01994-021 2017/09/08
U TEK 133/105 - FEØY, NYBYGG REDSKAPSBOD - 133/105 - FEØY. VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST. NYBYGG, REDSKAPSHUS. Jon Steinar Kirkhus BFH 12/03413-004 2017/09/08
U TEK 123/64 OG 123/146 - SNIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING 17/1047 - PARSELL 1 - 123/146 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING SENDT NABOER 17/1047 - PARSELL 1 Karmøy Kommune MAH 17/01994-022 2017/09/08
I TEK 123/165 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - BERGE SAG BOLIGTOMTER AS - 123/165 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - BERGE SAG BOLIGTOMTER AS Berge Sag og Trelast AS BJP01 17/03769-001 2017/09/08
U TEK 3/24, 3/647, 3/648 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - ØSTHUS, HANS OLAV/VEA, ODDRUN ØSTHUS - SVAR - 3/24, 3/647, 3/648 - HANS OLAV ØSTHUS - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - ØSTHUS, HANS OLAV/VEA, ODDRUN ØSTHUS Oddrun Østhus Vea BJP01 17/03768-002 2017/09/08
U HSE BEGJÆRING OM OFFENTLIG PÅTALE - BEGJÆRING OM OFFENTLIG PÅTALE CBE02 Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/09/08
I TEK 123/166 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - ANSGAR KRISTIANSEN - 123/166 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - ANSGAR KRISTIANSEN Berge Sag og Trelast AS BJP01 17/03771-001 2017/09/08