Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 3/701 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - TOM TORKELLSEN - 3/701 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - TOM TORKELLSEN S O Lund AS ALS06 17/00394-002 2017/09/07
U TEK 120/50 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - MARY ANN OG ROLF AARSAND - 120/50 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - MARY ANN OG ROLF AARSAND Rørlegger Geir Sirnes AS MHV 17/02999-002 2017/09/07
U TEK PLAN 423-4 - REGULERINGSPLAN FOR BØNESET - ENDRING - 146/67,257 - PLASSERING AV HENSYNSSONE KULTURMINNE - GODKJENT 7.12.2017 - ANNONSE - PLAN 423-4 - REGULERINGSPLAN FOR BØNESET - ENDRING - 146/67, 257 - PLASSERING AV HENSYNSSONE KULTUMINNE Karmøynytt / KK-nettside AAHO 17/02222-019 2017/09/07
U TEK KLOAKKERING - RØYKSUND - SVAR - 122/31 - SØKNAD OM KOMMUNALT TILSKUDD - PÅKOBLING TIL OFFENTLIG KLOAKK - RØYKSUND Karl Arne Lauritzen ETS 12/00024-381 2017/09/07
U TEK 5/440 - KARMØY STORSENTER BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - 5/440 - KARMØY STORSENTER Karmøy Storsenter AS TEA01 12/01458-014 2017/09/07
U TEK 102/207 - VESTHEIMVEGEN, BYGNES - VA-ANLEGG OG GRUNN- OG TERRENGARBEIDER - 102/207 - FERDIGATTEST - VA-ANLEGG OG GRUNN- OG TERRENGARBEIDER Eskild Kvala AS JKV 16/03568-005 2017/09/07
I TEK 123/64 OG 123/146 - SNIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING 17/1047 - PARSELL 2 - 123/64 OG 123/146 - MAIL FRA BERGE SAG BOLIGTOMTER AS OM NY REKVISISJON OM UTSATT OPPMÅLINGSFORRETNING 17/1047 - PARSELL 2 Berge Sag Boligtomter AS MAH 17/01995-003 2017/09/07
I TEK 148/306 - AUSTBØVEGEN, NORHEIM - TILBYGG KJØPESENTER - 148/306 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Hille Melbye Arkitekter AS KMY 14/03545-029 2017/09/07
U HSE PERSONALMAPPE - BEKREFTELSE PÅ REFUSJON AIS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/07
I TEK 122/227 - RØYKSUND - BASSENG - 122/227 - RØYKSUND - BASSENG Haugesund Tomteutvikling - Glenn Kolberg OHA 17/03744-002 2017/09/07
I TEK 123/161 - SNIK - NYBYGG 4-MANNSBOLIG - BYGG BK1-A - 123/161 - SØKNAD OM ENDRING TIL TILLATELSE - BYGG A Berge Sag og Trelast AS OHA 17/02260-003 2017/09/07
I TEK 123/161 - SNIK - NYBYGG 4-MANNSBOLIG - BYGG BK1-C - 123/161 - SØKNAD OM ENDRING TIL TILLATELSE - BYGG C Berge Sag og Trelast AS OHA 17/02265-003 2017/09/07
I TEK 123/161 - SNIK - NYBYGG 4-MANNSBOLIG - BYGG BK1-E - 17/2267 - SØKNAD OM ENDRING TIL TILLATELSE - BYGG E Berge Sag og Trelast AS OHA 17/02267-003 2017/09/07
I TEK 15/2463 - ÅKRA - NYBYGG NAUST - 15/60 OG 15/75 - MOTTATT MANGLER - UTDRAG FRA PLAN I K Gabrielsen IGR 17/03076-010 2017/09/07
I TEK 42/224 - ØYGARDSHAUGEN, SØRHÅLAND - NYBYGG ENEBOLIG - 42/224 - MERKNAD TIL BYGGESØKNAD Andre Brenne KIS 17/03195-004 2017/09/07
I TEK 12/368 - NARAVEGEN, SEVLAND - FASDEENDRING, TIL- OG PÅBYGG ENEBOLIG - 12/368 - FASADETEGNING SØR OG ØST Sevland Bunyan Arkitekter AS IGR 17/03339-006 2017/09/07
U TEK 2/14 - SÆVIK - BRYGGE - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 2/14 - SÆVIK - BRYGGE Hereid Hus AS IGR 17/01776-011 2017/09/07
I TEK 85/102 - ROSEVEGEN, UTVIK - TILBYGG BOLIG OG OVERBYGG TERRASSE - 85/102 - ROSEVEGEN, UTVIK - TILBYGG BOLIG OG OVERBYGG TERRASSE Kjell Veland IGR 16/02707-006 2017/09/07
U TEK 143/7 - STORASUNDVEGEN, GUNNARSHAUG, TIL/PÅBYGG BOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 143/7 - TILLATELSE Jimmy Valentin Olsen EDH 17/03278-004 2017/09/07
I TEK 12/38 - SEVLAND - UTDYPING I SJØ OG ETABLERING AV KAI - 12/38 - INNMÅLINGSDATA RH Oppmåling Rune Hemnes GER01 14/02528-016 2017/09/07
U TEK 102/207 - VESTHEIMVEGEN, BYGNES. NYBYGG, FORRETNINGSLOKALE - 102/207 - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE - BILTEMA Eskild Kvala AS JKV 16/01328-047 2017/09/07
I SEN KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - GASSCO AS - PROSESSKRIV AV 28.08.2017 MBM 15/02054-081 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/09/07
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM MILJØARBEIDER VED BØ UNGDOMSSKOLE Hein André Sund BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/07
I TEK 138/18 OG 138/25 - NORDRE HÅLAND - TIL- OG PÅBYGG KLUBBHUS - 138/18 OG 138/25 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Arkitektfirmaet Knut Kolstø AS KMY 15/04335-011 2017/09/07
U TEK 142/699 - LITLABJØRGVEGEN, STORASUND - NYBYGG GARASJE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER § 20-4 - 142/699 - TILLATELSE M/DISP Anne Beth Jünger EDH 17/03316-005 2017/09/07
I TEK 141/203 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG FAGERVOLLVEGEN 34 B - TILTAKSHAVER: REBO AS BYGGESAK 17/3826 - 141/203 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG FAGERVOLLVEGEN 34 B - TILTAKSHAVER: REBO AS Tindeland Rør AS MHV 17/03752-001 2017/09/07
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 3. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 24.08.17 T.O.M 01.08.18 Trond Kaldheim BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/07
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 4. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 24.08.17 T.O.M 01.08.18 Trond Kaldheim BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2017 - 2018 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/02101-049 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2017 - 2018 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/02101-050 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2017 - 2018 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/02101-051 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2017 - 2018 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2017 - 2018 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/02101-053 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/07
U TEK 107/11 - FOSNAVEGEN, LINDØY - TILBYGG FRITIDSBOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER § 20-4 - 107/11 - TILLATELSE Frode Johan Saltvedt EDH 17/03647-002 2017/09/07
U TEK 12/38 - SEVLAND - UTDYPING I SJØ OG ETABLERING AV KAI - 12/38 - FERDIGATTEST - UTDYPING I SJØ OG ETABLERING AV KAI Petter J. Rasmussen AS JKV 14/02528-015 2017/09/07
U TEK 33/29 OG 33/54 - VESTRE KARMØYVEG. SANDVE. STØTTEMUR - 33/29 OG 33/54 - FERDIGATTEST Karmøy Naturstein AS JHE05 06/02471-006 2017/09/07
I TEK PLAN 2103 - DETALJREGULERING - TURLØYPE SLETTEN/REVUR, VEAVÅGEN - UTTALELSE FRA FYLKESRÅDMANNEN - 06.09.17 PLAN 2103 - DETALJREGULERING - TURLØYPE SLETTEN/REVUR, VEAVÅGEN Rogaland Fylkeskommune AAHO 17/00895-023 2017/09/07
I TEK FJORD MOTORPARK - 82/13 - GJELDER FORHÅNDSVARSEL OM EKSPROPRIASJONSVEDTAK FJORD MOTORPARK Rolf Magne Hetland SMO02 12/00328-198 2017/09/07
U TEK 96/2, 89/3, 83/12, 83/1 - TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD - HILLESLAND, JAN MAGNUS - SØKNAD OM TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET -DRENERING AV JORDBRUKSAREAL PÅ GNR. 96,BNR. 2 M/FL I KARMØY Hillesland Jan Magnus LKS 17/03725-002 2017/09/07
U TEK REFUSJON AV AVLØSERUTGIFTER VED SYKDOM 2012-2018 - SØKNAD OM DISPENSASJOM FRA NÆRINGSINNTEKT I FORBINDELSE MED MED SØKNAD OM TILSKUDD TIL AVLØSNING VED SJUKDOM. Fylkesmannen I Rogaland LKS 12/00483-164 2017/09/07
U TEK KOMMUNALE VEGER 2017-2018 - SVAR - ARBEIDSVARSLINGSPLAN - KRYSS TORFÆUSGATEN - KIRKEGATEN Garvik Prosjekt AS KSU01 17/00247-036 2017/09/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDERE - 2 X 59,15% STILLING I NATTJENESTEN KARMØY - AVSLAG FAGARBEIDERE - 2 X 59,15% STILLING I NATTJENESTEN KARMØY ARO07 17/02081-090 25 Offl §25 2017/09/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDERE - 2 X 59,15% STILLING I NATTJENESTEN KARMØY - TRUKKET FAGARBEIDERE - 2 X 59,15% STILLING I NATTJENESTEN KARMØY ARO07 17/02081-091 25 Offl §25 2017/09/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDERE - 2 X 59,15% STILLING I NATTJENESTEN KARMØY - AVSLAG FAGARBEIDERE - 2 X 59,15% STILLING I NATTJENESTEN KARMØY ARO07 17/02081-092 25 Offl §25 2017/09/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDERE - 2 X 59,15% STILLING I NATTJENESTEN KARMØY - AVSLAG FAGARBEIDERE - 2 X 59,15% STILLING I NATTJENESTEN KARMØY ARO07 17/02081-093 25 Offl §25 2017/09/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDERE - 2 X 59,15% STILLING I NATTJENESTEN KARMØY - AVSLAG FAGARBEIDERE - 2 X 59,15% STILLING I NATTJENESTEN KARMØY ARO07 17/02081-094 25 Offl §25 2017/09/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDERE - 2 X 59,15% STILLING I NATTJENESTEN KARMØY - AVSLAG FAGARBEIDERE - 2 X 59,15% STILLING I NATTJENESTEN KARMØY ARO07 17/02081-095 25 Offl §25 2017/09/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDERE - 2 X 59,15% STILLING I NATTJENESTEN KARMØY - AVSLAG FAGARBEIDERE - 2 X 59,15% STILLING I NATTJENESTEN KARMØY ARO07 17/02081-096 25 Offl §25 2017/09/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDERE - 2 X 59,15% STILLING I NATTJENESTEN KARMØY - AVSLAG FAGARBEIDERE - 2 X 59,15% STILLING I NATTJENESTEN KARMØY ARO07 17/02081-097 25 Offl §25 2017/09/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDERE - 2 X 59,15% STILLING I NATTJENESTEN KARMØY - AVSLAG FAGARBEIDERE - 2 X 59,15% STILLING I NATTJENESTEN KARMØY ARO07 17/02081-098 25 Offl §25 2017/09/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDERE - 2 X 59,15% STILLING I NATTJENESTEN KARMØY - AVSLAG FAGARBEIDERE - 2 X 59,15% STILLING I NATTJENESTEN KARMØY ARO07 17/02081-099 25 Offl §25 2017/09/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDERE - 2 X 59,15% STILLING I NATTJENESTEN KARMØY - AVSLAG FAGARBEIDERE - 2 X 59,15% STILLING I NATTJENESTEN KARMØY ARO07 17/02081-100 25 Offl §25 2017/09/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDERE - 2 X 59,15% STILLING I NATTJENESTEN KARMØY - AVSLAG FAGARBEIDERE - 2 X 59,15% STILLING I NATTJENESTEN KARMØY ARO07 17/02081-101 25 Offl §25 2017/09/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDERE - 2 X 59,15% STILLING I NATTJENESTEN KARMØY - AVSLAG FAGARBEIDERE - 2 X 59,15% STILLING I NATTJENESTEN KARMØY ARO07 17/02081-102 25 Offl §25 2017/09/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDERE - 2 X 59,15% STILLING I NATTJENESTEN KARMØY - AVSLAG FAGARBEIDERE - 2 X 59,15% STILLING I NATTJENESTEN KARMØY ARO07 17/02081-103 25 Offl §25 2017/09/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDERE - 2 X 59,15% STILLING I NATTJENESTEN KARMØY - AVSLAG FAGARBEIDERE - 2 X 59,15% STILLING I NATTJENESTEN KARMØY ARO07 17/02081-104 25 Offl §25 2017/09/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDERE - 2 X 59,15% STILLING I NATTJENESTEN KARMØY - AVSLAG FAGARBEIDERE - 2 X 59,15% STILLING I NATTJENESTEN KARMØY ARO07 17/02081-105 25 Offl §25 2017/09/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDERE - 2 X 59,15% STILLING I NATTJENESTEN KARMØY - AVSLAG FAGARBEIDERE - 2 X 59,15% STILLING I NATTJENESTEN KARMØY ARO07 17/02081-106 25 Offl §25 2017/09/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDERE - 2 X 59,15% STILLING I NATTJENESTEN KARMØY - AVSLAG FAGARBEIDERE - 2 X 59,15% STILLING I NATTJENESTEN KARMØY ARO07 17/02081-107 25 Offl §25 2017/09/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDERE - 2 X 59,15% STILLING I NATTJENESTEN KARMØY - AVSLAG FAGARBEIDERE - 2 X 59,15% STILLING I NATTJENESTEN KARMØY ARO07 17/02081-108 25 Offl §25 2017/09/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDERE - 2 X 59,15% STILLING I NATTJENESTEN KARMØY - AVSLAG FAGARBEIDERE - 2 X 59,15% STILLING I NATTJENESTEN KARMØY ARO07 17/02081-109 25 Offl §25 2017/09/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDERE - 2 X 59,15% STILLING I NATTJENESTEN KARMØY - AVSLAG FAGARBEIDERE - 2 X 59,15% STILLING I NATTJENESTEN KARMØY ARO07 17/02081-110 25 Offl §25 2017/09/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDERE - 2 X 59,15% STILLING I NATTJENESTEN KARMØY - AVSLAG FAGARBEIDERE - 2 X 59,15% STILLING I NATTJENESTEN KARMØY ARO07 17/02081-111 25 Offl §25 2017/09/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDERE - 2 X 59,15% STILLING I NATTJENESTEN KARMØY - AVSLAG FAGARBEIDERE - 2 X 59,15% STILLING I NATTJENESTEN KARMØY ARO07 17/02081-112 25 Offl §25 2017/09/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDERE - 2 X 59,15% STILLING I NATTJENESTEN KARMØY - AVSLAG FAGARBEIDERE - 2 X 59,15% STILLING I NATTJENESTEN KARMØY ARO07 17/02081-113 25 Offl §25 2017/09/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDERE - 2 X 59,15% STILLING I NATTJENESTEN KARMØY - AVSLAG FAGARBEIDERE - 2 X 59,15% STILLING I NATTJENESTEN KARMØY ARO07 17/02081-114 25 Offl §25 2017/09/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDERE - 2 X 59,15% STILLING I NATTJENESTEN KARMØY - AVSLAG FAGARBEIDERE - 2 X 59,15% STILLING I NATTJENESTEN KARMØY ARO07 17/02081-115 25 Offl §25 2017/09/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDERE - 2 X 59,15% STILLING I NATTJENESTEN KARMØY - AVSLAG FAGARBEIDERE - 2 X 59,15% STILLING I NATTJENESTEN KARMØY ARO07 17/02081-116 25 Offl §25 2017/09/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDERE - 2 X 59,15% STILLING I NATTJENESTEN KARMØY - AVSLAG FAGARBEIDERE - 2 X 59,15% STILLING I NATTJENESTEN KARMØY ARO07 17/02081-117 25 Offl §25 2017/09/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDERE - 2 X 59,15% STILLING I NATTJENESTEN KARMØY - AVSLAG FAGARBEIDERE - 2 X 59,15% STILLING I NATTJENESTEN KARMØY ARO07 17/02081-118 25 Offl §25 2017/09/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER FAST NATT 65.73% - AVSLAG AUTORISERT SYKEPLEIER FAST NATT 65.73% AGB 17/02770-011 25 Offl §25 2017/09/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-147 25 Offl §25 2017/09/07
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-148 25 Offl §25 2017/09/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 - BEKREFTELSE RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 BLI01 17/03222-096 25 Offl §25 2017/09/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 - BEKREFTELSE RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 BLI01 17/03222-097 25 Offl §25 2017/09/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 - TRUKKET RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 BLI01 17/03222-098 25 Offl §25 2017/09/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 100% FAST - AVSLAG AUTORISERT SYKEPLEIER 100% FAST ARO07 17/03239-012 25 Offl §25 2017/09/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK SPESIALSYKEPLEIER, FAST 88 OG 90 % - SØKNAD SPESIALSYKEPLEIER, FAST 88 OG 90 % AGB 17/03523-006 25 Offl §25 2017/09/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER - SØKNAD RÅDGIVER AGB 17/03546-009 25 Offl §25 2017/09/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER - SØKNAD RÅDGIVER AGB 17/03546-010 25 Offl §25 2017/09/07
U HSE PERSONALMAPPE - FORLENGELSE AV VIKARIAT HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2017 - 2018 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/02101-054 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2017 - 2018 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/02101-055 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2017 - 2018 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/02101-056 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2017 - 2018 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/02101-057 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/07
U TEK 147/627-147/29, 147/34 OG 147/5 - MOKSHEIM - KLARLEGGING AV GRENSER OG ANNET - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING 147/627 I KARMØY KOMMUNE Statens Vegvesen Region Vest MAH 17/02953-004 2017/09/07
U TEK 147/627-147/29, 147/34 OG 147/5 - MOKSHEIM - KLARLEGGING AV GRENSER OG ANNET - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING 147/627 I KARMØY KOMMUNE Bajram Saban MAH 17/02953-005 2017/09/07
U TEK 147/627-147/29, 147/34 OG 147/5 - MOKSHEIM - KLARLEGGING AV GRENSER OG ANNET - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING 147/627 I KARMØY KOMMUNE Bajram Surusvadee MAH 17/02953-006 2017/09/07
U TEK 147/627-147/29, 147/34 OG 147/5 - MOKSHEIM - KLARLEGGING AV GRENSER OG ANNET - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING 147/627 I KARMØY KOMMUNE Kummermo Harry Inge MAH 17/02953-007 2017/09/07
U TEK 147/627-147/29, 147/34 OG 147/5 - MOKSHEIM - KLARLEGGING AV GRENSER OG ANNET - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING 147/627 I KARMØY KOMMUNE Karmøy Kommune MAH 17/02953-008 2017/09/07
U TEK 147/627-147/29, 147/34 OG 147/5 - MOKSHEIM - KLARLEGGING AV GRENSER OG ANNET - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING 147/627 I KARMØY KOMMUNE Tveisme Bjørg Årdal MAH 17/02953-009 2017/09/07
U TEK 147/627-147/29, 147/34 OG 147/5 - MOKSHEIM - KLARLEGGING AV GRENSER OG ANNET - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING 147/627 I KARMØY KOMMUNE Tveisme Nils Helge MAH 17/02953-010 2017/09/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2017 - 2018 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/02101-058 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/07
I SKU OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE/MEDLEMSKAP I IDRETTSLAG - GJELDER AVSLAG PÅ OPPLEVELSESKORT - KLAGE ANKO 17/03572-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/07
U TEK 15/2230 - STONGSVINGEN, ÅKRA - ENDRET AVKJØRSEL FOR NÆRINGSBYGG - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 15/2230 - STONGSVINGEN, ÅKRA - ENDRET AVKJØRSEL FOR NÆRINGSBYGG Hans J Rasmussen AS IGR 17/02920-008 2017/09/07
I SKU RYVINGEN BARNEHAGE - GJELDER OPPGRADERING AV UTEOMRÅDET Ryvingen Barnehage SA RHO 14/04190-009 2017/09/07
U TEK 110/13 - TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET - VÅGASAU DA - SØKNAD OM SMIL-MIDLER TIL KARTLEGGEING AV NATURTYPER PÅ FOSEN GNR. 110,BNR. 13 M/FL Vågasau DA LKS 17/03738-002 2017/09/07
I TEK TRAFIKKSKILT/HØRINGSBREV/VEGVISNING/VEDTAK FRA STATENS VEGVESEN 2012-2018 - VEDTAKSNUMMER V-302-12-2017 FV. 858 STAVAVEGEN - SØRE FERKINGSTADVEG - SÆRSKILT FARTSGRENSE 40 KM/T (KOPIMOTTAKER) Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted KSU01 12/01271-292 2017/09/07
U TEK 33/46 - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 33/46 I KARMØY KOMMUNE Nordbø Kenneth XXI 17/03540-002 2017/09/07
U TEK 33/46 - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 33/46 I KARMØY KOMMUNE Opheim Knut Jørgen XXI 17/03540-003 2017/09/07
U TEK 33/46 - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 33/46 I KARMØY KOMMUNE Melhus Berit Lovise XXI 17/03540-004 2017/09/07
U TEK 33/46 - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 33/46 I KARMØY KOMMUNE Ellingsen Johan Marthon XXI 17/03540-005 2017/09/07
U SKU OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE/MEDLEMSKAP I IDRETTSLAG - FORELØPIG SVAR - KLAGE PÅ AVSLAG ANKO 17/03572-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/07
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.09.17 T.O.M 31.12.17 Hanne Breidfjord Dahle NFE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/07
I HSE PERSONALMAPPE - ATTESTER / VITNEMÅL Hanne Breidfjord Dahle NFE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/07
I TEK 64/494 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HEIDI MANNES - 64/494 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HEIDI MANNES Rørlegger Bård Magne Velde MHV 17/03740-001 2017/09/07
I SEN LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2017 - KAP. 4.2.1 - KRAV TIL LOKALE FORHANDLINGER KAP. 4 - 2017 Norsk Fysioterapeutforbund TUS 17/01262-008 23a Ofl.§23a fvl.§13b 2. ledd 2017/09/07
U TEK 57/162 - SKUDENESHAVN - RIVING BYGG OG NYBYGG ENEBOLIG - 57/162 - SKUDENESHAVN - RIVING BYGG OG NYBYGG ENEBOLIG Rogaland Fylkeskommune Regionalplanavdelingen KHM 16/02858-012 2017/09/07
I TEK PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL VARIG LØNNSTILSKUDD BNE Pe Ofl.§13 fvl.§13.1 2017/09/07
U TEK 141/203 - LITLASUND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/3377 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Rebo AS v/Einar Jensen og Rolf-inge Amdal HAS 17/03587-004 2017/09/07
U TEK 141/203 - LITLASUND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/3377 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Persson Henrik Grimstvedt HAS 17/03587-005 2017/09/07
U TEK 141/203 - LITLASUND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/3377 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Løyche Kjell-harald HAS 17/03587-006 2017/09/07
U TEK 141/203 - LITLASUND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/3377 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Sørensen Tove HAS 17/03587-007 2017/09/07
U TEK 141/203 - LITLASUND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/3377 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Holgersen Lars-birger H HAS 17/03587-008 2017/09/07
U TEK 141/203 - LITLASUND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/3377 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Mccormick Patrick Sean HAS 17/03587-009 2017/09/07
U TEK 141/203 - LITLASUND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/3377 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Litlasund Barnehage As HAS 17/03587-010 2017/09/07
U TEK 141/203 - LITLASUND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/3377 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Karmøy Kommune v/Hilde Pettersen HAS 17/03587-011 2017/09/07
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - BEKREFTELSE - TILBUD OM MIDLERTIDIG BYTTE AV KOMMUNAL TRYGDEBOLIG - BMV 17/03601-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/07
I TEK PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL MIDLERTIDIG LØNNSTILSKUDD BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/07
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - BEKREFTELSE - TAR IMOT KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - BMV 16/04960-012 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/09/07
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE AV STILLING ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/07
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON VED FØDSEL HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/07
U HSE PERSONALMAPPE - INNKALLING TIL NÆRVÆRSMØTE ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/07
U TEK 5/124 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD 17/2507 - 5/124 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD 17/2507 Brasen AS MNE02 17/03054-013 2017/09/07
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - 148/889 - UTFYLLENDE OPPLYSNINGER Norheim Næringseiendom AS JMJ03 15/02004-004 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/09/07
U TEK 21/119 - SANDHØLVEGEN, STAVA - NYBYGG TOMANNSBOLIG, CARPORTER OG BODER - 21/119 - MELDING OM POLITISK VEDTAK - SANDHØLVEGEN, STAVA - NYBYGG TOMANNSBOLIG, CARPORTER OG BODER - KLAGEBEHANDLING. Malvin Varne AS BFH 17/01285-011 2017/09/07
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON VED FØDSEL HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/07
I TEK 4/78 - SKARSVEGEN, MUNKAJORD - NYBYGG GARASJE - 4/78 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Hallgeir Sjøen JHE05 15/04059-005 2017/09/07
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 01.06.17 Sondre Hveding BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/07
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Zamoo Othman Omar GEL 17/00012-429 2017/09/07
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON VED FØDSEL HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/07
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 2 F.O.M 06.06.17 T.O.M 05.06.18 Kine Bruvoll Brandt BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/07
I TEK KOMMUNALE AVGIFTER - OVERSENDER BEKREFTELSE PÅ LANGTIDSOPPHOLD ALS06 17/03371-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/07
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SIGNERT 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 06.07.17 T.O.M 14.08.17 Cecilie Marie Mokleiv BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/07
I TEK 71/70 - HØGESTØLVEGEN, BREKKE. TILBYGG ENEBOLIG - GARASJE - 71/70 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Jan Mikal Gundersen KMY 11/02565-004 2017/09/07
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 14.08.17 T.O.M Charlotte Marie Kristiansen BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/07
U TEK 70/17 - REVURVEGEN, YTRE EIDE - FORSTØTNINGSMUR OG NYBYGG BOD - 70/17 - MELDING OM POLITISK VEDTAK - REVURVEGEN, YTRE EIDE - FORSTØTNINGSMUR OG NYBYGG BOD - KLAGEBEHANDLING Ktv Bygg AS BFH 16/03764-014 2017/09/07
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 15.08.17 T.O.M 14.08.18 Brit-Julie Tanche-Larsen BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/07
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 21.08.17 T.O.M 31.12.17 Anne Marthe Sjøen Wold BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/07
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET 2. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 15.08.17 T.O.M 31.07.18 Marcel Balm BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/07
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - UNDERTEGNET HUSLEIEKONTRAKT - BMV 16/02296-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/07
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 14.08.17 UT SKOLEÅRET 2016/2017 Helge Rasmussen BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/07
I TEK 63/156 - NORDSTOKKE - NYBYGG BOLIG - 63/156 - FERDIGMELDING RØR Jakob og Norman Moldestad ANS ORO01 13/03527-010 2017/09/07
I SEN KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - OVERSENDT PROSSESKRIV AV 30.08.2017 TIL HAUGALAND TINGRETT MBM 15/02054-082 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/09/07
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 14.08.17 T.O.M 31.07.18 Ingeborg Mannes Alsaker BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/07
I TEK BIOLOGISK MANGFOLD - INFORMASJONSBREV TIL GRUNNEIGAR AV UTVALT NATURTYPE HOL EIK Fylkesmannen i Rogaland PCH01 12/00690-156 2017/09/07
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET 3. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 14.08.17 T.O.M 14.08.18 Mads Bøge Møllenberg BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/07
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 8. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 17.08.17 T.OM 31.07.18 Rebekka Larsen BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/07
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 15.08.17 T.OM 15.07.18 Kristin Anda BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/07
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 15.08.17 T.OM 31.07.18 Lene Gustavsen BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/07
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 15.08.17 T.O.M 31.07.18 Øystein Abrahamsen BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/07
U TEK 15/2443 - JORUNDVEGEN, ÅKRA - NYBYGG ENEBOLIG - 15/2443 - MELDING OM POLITISK VEDTAK - JORUNDVEGEN, ÅKRA - NYBYGG ENEBOLIG - KLAGEBEHANDLING. Lars Christian Lussand BFH 17/01281-012 2017/09/07
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 16.08.17 T.O.M 14.08.18 Stine Bøhn BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/07
I HSE OVERSENDELSE AV KLAGE - OVERSENDELSE AV KLAGE Pasient-og brukerombudet BOER Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/09/07
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 3. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 15.08.17 T.O.M 14.08.18 Andrea Hatløy Kvilhaug BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/07
I TEK FORESPØRSEL OM Å OVERTA EIENDOM - ÅKREHAMN SMÅBÅTFORENING - FØRESPØRSEL VEDR. MULIGHETEN FOR SMÅBÅTFORENINGEN TIL Å OVERTA EIENDOMMEN SOM SMÅBÅTFORENINGEN I DAG DISPONERER Åkrehamn Småbåtforening SKM 17/03743-001 2017/09/07
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 3. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 17.08.17 T.O.M 14.08.18 Margrethe Wiklund Peterson BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/07
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 5. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 21.08.17 T.O.M 30.06.18 Ann Eirin Fagerland BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/07
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM UTVIDET FØDSELSPERMISJON HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/07
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 5. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.08.17 T.O.M 31.07.18 Miriam Reinlund Sæther BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/07
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDESKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 21.08.17 T.O.M 30.06.18 Ruth Synnøve Sørlie BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/07
U TEK 148/1035 - NORHEIM - NYBYGG GATEKJØKKEN - 148/947 - NORHEIM - NYBYGG GATEKJØKKEN - BER OM UTTALE TIL BYGGESAK INNENFOR PLAN MED INNSIGELSE Rogaland Fylkeskommune Regionalplanavdelingen IGR 17/02330-007 2017/09/07
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 15.08.17 T.O.M 08.10. Kristian Kildemand BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/07
U TEK TEKNISK PLAN FOR SPANNADALEN, NY INFRASTRUKTUR - NORHEIM HANDELSPARK AS - SVAR - SPØRSMÅL TIL VEGLØSNING TEKNISK PLAN FOR SPANNADALEN, NY INFRASTRUKTUR - NORHEIM HANDELSPARK AS Cowi AS BTH04 16/04830-023 2017/09/07
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 18.08.17 T.O.M 30.06.18 Annabelle Kathleen Batchelor Brocklin BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/07
I TEK 88/147 - MUNKHAUGVEGEN,SØNDRE VELDE, TILBYGG BOLIG - 88/147 - MOTTATT MANGLER Jan Arne Sund EDH 17/03577-003 2017/09/07
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 3. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.08.17 T.O.M 31.07.18 Elisabeth Eriksson BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/07
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 21.08.17 T.O.M 30.06.18 Karen Helene Helgesen BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/07
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 14.08.17 T.O.M 31.07.18 Anita Finnås Abrahamsen BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/07
U SKU PRIVATSKOLER - REFUSJON FOR SPESIALUNDERVISNING - SVAR SØKNAD - REFUSJON FOR SPESIALUNDERVISNING SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/07
U TEK HUSDYRGJØDSEL BORE, SILJE ERGA - SØKNAD OM UTVIDET FRIST FOR UTKJØRING AV HUSDYRGJØDSEL PÅ GNR. 63,BNR.14 I KARMØY - SILJE ERGA BORE Silje Erga Bore LKS 17/03734-002 2017/09/07
U TEK 61/11, 61/31, 61/39, 61/17, 61/45 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - 61/11, 61/31, 61/39, 61/17, 61/45 - UNDERRETNING AV SAMMENSLÅING SAK 16/783 Anfinn Båsnes XXI 16/00783-003 2017/09/07
U HSE PERSONALMAPPE - ARBEIDSAVTALE ØKT STILLING JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/07
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE. - SVAR - SØKNAD OM OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE. ANKO 17/03698-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/07
I SEN PERSONALMAPPE - AVTALE OM Å STILLE EGEN BIL TIL DISPOSISJON SHJ Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/07
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 149/481-484 - BESTILLING AV NABOLISTE - TILTAK Edb-Tjenester Norge Limited GEL 17/00012-430 2017/09/07
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 17/03721-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/07
I SEN PERSONALMAPPE - AVTALE OM Å STILLE EGEN BIL TIL DISPOSISJON SHJ Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/07
I SEN PERSONALMAPPE - AVTALE OM Å STILLE EGEN BIL TIL DISPOSISJON SHJ Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/07
U SKU OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 17/03713-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/07
I SEN PERSONALMAPPE - AVTALE OM Å STILLE EGEN BIL TIL DISPOSISJON SHJ Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/07
I TEK 64/1252 - EIDEVEGEN, STANGALAND, BRUKSENDRING BOLIGBYGG - 64/1252 - EIDEVEGEN, STANGALAND, BRUKSENDRING BOLIGBYGG I K Gabrielsen KIS 17/03745-001 2017/09/07
I SEN PERSONALMAPPE - AVTALE OM Å STILLE EGEN BIL TIL DISPOSISJON. SHJ Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/07
I TEK P50500 - VEA SYKEHJEM - BYGGETRINN II - GARANTI NR.: 804314 - VEA SYKEHJEM - BYGGETRINN II - APPLY TB AS Sparebank 1 Sr-Bank ASA JHK 14/01402-275 2017/09/07
I SEN PERSONALMAPPE - AVTALE OM Å STILLE EGEN BIL TIL DISPOSISJON SHJ Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/07
U HSE PERSONALMAPPE - ARBEIDSAVTALE STILLINGSØKNING JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/07
I TEK 123/146 - SNIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/4416 - PARSELL 1 - 123/146 - SØKNAD OM UTSATT OPPMÅLINGSFORRETNING Berge Sag og Trelast AS MAH 16/04842-018 2017/09/07
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 3. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 21.08.17 T.O.M 30.06.18 Rune Morgan Ottoson BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/07
I SEN PERSONALMAPPE - AVTALE OM Å STILLE EGEN BIL TIL DISPOSISJON SHJ Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/07
I SEN PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL FOREBYGGINGS- OG TILRETTELEGGINGSTILSKUDD IA VIRKSOMHETER OG BHT-HONORAR GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/07
I SEN PERSONALMAPPE - AVTALE OM Å STILLE EGEN BIL TIL DISPOSISJON SHJ Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/07
U TEK 15/175 - ØYAVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - SVAR - 15/175 - KLAGE PÅ VEDTAK Hans Arne Valentinsen GTH 16/03660-011 2017/09/07
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/07
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - GJELDER FØDSELSPERMISJON BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/07
U HSE PERSONALMAPPE - ARBEIDSAVTALE STILLINGSØKNING JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/07
U TEK 22/73 - VESTRE KARMØYVEG, FERKINGSTAD - PÅBYGG, HEVING AV TAK ENEBOLIG, FASADEENDRING - 22/73 - RETUR AV SØKNAD Donatas Jakavicius KHM 17/00847-005 2017/09/07
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM SYKEPLEIER VED HJEMMETJENESTEN NORD Cathrine Velde ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/07
I TEK 133/174 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - HELGELAND, ANDREAS JENTOFT - 133/174 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - HELGELAND, ANDREAS JENTOFT Andreas Jentoft Helgeland BJP01 17/03746-001 26 Off.l.26 2017/09/07
I SEN PERSONALMAPPE - AVTALE OM Å STILLE EGEN BIL TIL DISPOSISJON SHJ Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/07
U TEK 148/947 - NORHEIM - SKRÅNING OG GJERDE/MUR MOT VEG - 148/947 - NORHEIM - SKRÅNING OG GJERDE/MUR MOT VEG - DISPENSASJON FRA REGULERT BYGGEGRENSE Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted IGR 17/03367-003 2017/09/07
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM SYKEPLEIER VED HJEMMETJENESTEN SØR Randi Kathrine Lie ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/07
U TEK 5/60 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - TILLATELSE - DELINGSSAK - 5/60 - VEA - TILLATELSE TIL DELING AV GRUNNEIENDOM Eskild Kvala AS EDH 17/03553-003 2017/09/07
I SEN PERSONALMAPPE - AVTALE OM Å STILLE EGEN BIL TIL DISPOSISJON SHJ Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/07
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - SØKNAD OM STØTTE TIL GRUPPA Espira Sletten Barnehage RHO 15/03332-358 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/07
U TEK 147/684 - SEKSJNR. 14, RØYSVEGEN, MOKSHEIM, TILBYGG BOLIGBYGG, VINTERHAGE - 147/684 - RETUR AV SØKNAD Ludvig Runestad KHM 17/01365-003 2017/09/07
U TEK 133/174 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - HELGELAND, ANDREAS JENTOFT - SVAR - 133/174 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - HELGELAND, ANDREAS JENTOFT Andreas Jentoft Helgeland BJP01 17/03746-002 2017/09/07
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - SVAR - SØKNAD OM KOMMUNAL TILRETTELEGGING I BARNEHAGE I FORM AV EKSTRA BEMANNING RHO 15/03332-359 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/07
U HSE PERSONALMAPPE - ARBEIDSAVTALE STILLINGSØKNING JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/07
U TEK RAMMEAVTALE - VENTILASJONSARBEID - VEDR MOTTATT KLAGE Nord Rogaland Blikk & Ventilasjon AS TES02 16/03129-013 2017/09/07
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM MILJØTERAPEUT VED ØSTREMSTUNET Emilie Tremblay MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/07
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - SVAR - SØKNAD OM EKSTRA RESSURSER RHO 15/03332-360 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/07
U HSE PERSONALMAPPE - ARBEIDSAVTALE STILLINGSØKNING JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/07
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 RHO 15/03332-361 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/07
U TEK 5/60 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 5/60 - VEDR. DELINGSSØKNAD Eskild Kvala AS EDH 17/03553-004 2017/09/07
U SKU PERSONALMAPPE - FORDELING AV STILLING BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/07
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 17/03747-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/07
U HSE PERSONALMAPPE - MELDING TIL FASTLEGEREGISTERET OM LEDIG HJEMMEL AIS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/07
I TEK 133/174 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - SVENDSEN, ELVIRA KRISTIN - 133/174 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - SVENDSEN, ELVIRA KRISTIN Elvira Kristin Svendsen BJP01 17/03748-001 26 Off.l.26 2017/09/07
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 23.08.17 T.O.M 3.06.18 Emil Adelstein Hoika BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/07
I SEN PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL FOREBYGGINGS- OG TILRETTELEGGINGSTILSKUDD IA VIRKSOMHETER OG BHT-HONORAR GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/07
U TEK 15/402 - SJØENVEGEN, ÅKRA - NYBYGG ENEBOLIG - 15/402 - SJØENVEGEN, ÅKRA - UFULLSTENDIG SØKNAD Lt Byggservice AS IGR 14/02015-022 2017/09/07
I TEK HUSDYRGJØDSEL SKEIE, MATS EINAR - SØKNAD OM UTSETTELSE TIL UTKJØRING AV HUSDYRGJØDSEL SKEIE, MATS EINAR Mats Einar Skeie LKS 17/03750-001 2017/09/07
I TEK 126/4 M.FL. - TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD - 126/4 M.FL. - SALDO/UTBETALINGSKORT - INNVILGET KR. 80.000,- INNVILGET DATO: 01.09.2017 - VIKSHÅLAND, ODD INGE - TILSKUDD TIL DRENERING Fylkesmannen I Rogaland LKS 15/00487-007 26 Off.l.26 2017/09/07
U TEK 15/287 - SJØENVEGEN, ÅKRA, SØKNAD OM KAIANLEGG - 15/287 - SJØENVEGEN, ÅKRA, MANGELFULL SØKNAD Lt Byggservice AS IGR 17/03626-002 2017/09/07
I TEK 141/203 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG FAGERVOLLVEGEN 34 A - TILTAKSHAVER: REBO AS BYGGESAK: 17/3826 - 141/203 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG FAGERVOLLVEGEN 34 A - TILTAKSHAVER: REBO AS Tindeland Rør AS MHV 17/03751-001 2017/09/07
I TEK STARTLÅN - OPPSIGELSE AV FORSIKRINGSATTEST - RBE08 17/03753-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/07
U TEK 21/120 - KRAV OM RETTING AV FEIL I MATRIKKELEN - FV. 47 - 21/120 - RETTING AV EIENDOMSGRENSER I MATRIKKELEN SIGMUND JOHAN NIKOLAISEN HAS 16/03502-002 2017/09/07
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 16.08.17 T.O.M 15.08.18 Erica Østebøvik BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/07
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 3. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 28.08.17 T.O.M 21.06.18 Kamilla Storstein Grønnestad BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/07