Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 22/93 - SØRE FERKINGSTADVEG, FERKINGSTAD - TILBYGG BOLIG, UTVIDELSE AV TERRASSE/CARPORT - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER § 20-4 - 22/93 - TILLATELSE Lars Birger Simonsen EDH 17/00758-003 2017/09/06
U TEK 120/70 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - BENTE IRENE OLSEN OG TORE AASEBØ HANSEN - SVAR - 120/70 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - BENTE IRENE OLSEN OG TORE AASEBØ HANSEN Rørlegger Geir Sirnes AS ALS06 17/02900-002 2017/09/06
U TEK 22/80 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ASLE FERKINGSTAD - 22/80 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ASLE FERKINGSTAD Comfort Karmøy AS MHV 17/03077-003 2017/09/06
U TEK 148/734 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - VALBORG JORDAL - 148/734 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JORDAL, VALBORG Tindeland Rør AS MHV 17/02628-002 2017/09/06
U HSE PERSONALMAPPE - UTVIDELSE OG FORLENGELSE AV VIKARIAT Emigelda Tanjay Stangeland JNO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/06
U TEK 148/963 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - NORHEIM HANDELSPARK AS - 148/963 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - NORHEIM HANDELSPARK AS Vassbakk & Stol AS MHV 17/02515-002 2017/09/06
U HSE PERSONALMAPPE - ENDRING I NÅVÆRENDE STILLING AKBE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/06
U HSE PERSONALMAPPE - UTVIDELSE AV STILLING MED VIKARIAT WBS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/06
I HSE SAMHANDLINGSREFORMEN DIALOG MOT ANDRE KOMMUNER, OVERORDNEDE AVKLARINGER - REFERAT FRA MØTE I SAMHANDLINGSUTVALGET - 24.08.17 Helse Fonna HF NOS01 12/00176-078 2017/09/06
I TEK 147/705 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: BLOCK WATNE BYGG 1 - BYGGESAK 16/2442 - 147/705 - FERDIGMELDING RØR Risa AS ALS06 16/02443-003 2017/09/06
I TEK 88/62 OG 88/70 - NYGÅRDVEGEN, SØNDRE VELDE - OPPARBEIDELSE AV NY AVKJØRSEL OG STØYSKJERM - 88/62 OG 88/70 - NYGÅRDVEGEN, SØNDRE VELDE - OPPARBEIDELSE AV NY AVKJØRSEL OG STØYSKJERM Øygarden Eiendom AS KHM 17/03731-001 2017/09/06
I TEK 2/8 - 2/60 - 1/108 - 2/155 - 3/75 - 2/108 - SÆVIK - FRADELING OG AREALOVERFØRING VEGAREAL OPPM:17/4496, 18/497-507, 18/1361,1362 + 18/1908 - 2/8 MFL. - REVIDERT SITUASJONSKART Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS EDH 17/03137-005 2017/09/06
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2017 - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING - 50-ÅRSJUBILEUM FOR SK VEDAVÅG KARMØY - 30.09.17 Ole Egil Flotve EVI1 16/05163-114 26 Off.l.26 2017/09/06
U TEK 72/204 - SKÅRSHAGEN, SKÅR, NYBYGG ENEBOLIG M/GARASJE BYGG A - 72/204 - FERDIGATTEST John Magne Lundegaard KMY 11/01523-013 2017/09/06
U TEK 72/202 - SUNDVEGEN, SKÅR. NYBYGG 2-MANNSBOLIG BYGG 3 - 72/202 - FERDIGATTEST John Ivar Stange KMY 09/01249-023 2017/09/06
U TEK 3/233 - ØSTHUSVEGEN, ØSTHUS - TILBYGG ENEBOLIG - RAMMETILLATELSE - 3/233 - ØSTHUSVEGEN, ØSTHUS - TILBYGG ENEBOLIG I K Gabrielsen IGR 17/03159-005 2017/09/06
U TEK 147/705 - TYLTERSVINGEN, MOKSHEIM - NYBYGG REKKEHUS MED 5 BOENHETER BYGG 1 - 147/705 - FERDIGATTEST BYGG 1 Block Watne AS KMY 16/02442-016 2017/09/06
U TEK 64/815 - JOHAN LARSENS VEG, STANGALAND. NYBYGG GARASJE OG HAGESTUE. - 64/815 - FERDIGATTEST Jakob og Norman Moldestad ANS KMY 12/03599-006 2017/09/06
U TEK 58/523 - KOPERVIK - NYBYGG KIRKE - 58/523 - FERDIGATTEST Procon AS KMY 15/02328-023 2017/09/06
U TEK TEKNISK PLAN - SLETTAVIKA - TEKNISK GODKJENNING BOLIGFELT SLETTAVIK Ing. John Alvseike rådgivende ingeniørfirma BTH04 17/01567-014 2017/09/06
U TEK 148/88 - AUSTBØVEGEN, NORHEIM, TILBYGG BOLIG, UTVIDELSE KJELLER/TERRASSE, UTVIDELSE KJØKKEN - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 148/88 - TILLATELSE Bjørn Hesvik EDH 17/03569-002 2017/09/06
U TEK RAMMEAVTALE VA-KONSULENT 2015 - VEDRØRENDE OPSJON I RAMMEAVTALE VA-KONSULENT 2015 Norconsult AS, Haugesund HDO 15/02296-031 2017/09/06
U TEK 98/19 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HYDRO ALUMINIUM - 98/19 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HYDRO ALUMINIUM Per Inge Sjurseth AS MHV 17/03696-002 2017/09/06
U HSE PERSONALMAPPE - PERMANENT STILLINGSENDRING PGA FLYTTING TIL TØKJEMYR F.O.M 04.09.17 Ruth Bente Johannessen LIF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/06
U HSE PERSONALMAPPE - STILLINGSENDRING LIF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/06
I TEK 127/56 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG - MATIAS HAUGE BYGGESAK 11/431 - 127/56 - FERDIGMELDING RØR BYGGESAK 11/431 Rørlegger Per Inge Sjursen AS ALS06 16/02513-003 2017/09/06
U TEK 37/5 - VESTRE KARMØYVEG, LI - NYBYGG HAGESTUE PÅ TERRASSE - 37/5 - FERDIGATTEST Jan Henrik Høines JHE05 13/00298-008 2017/09/06
I TEK 72/33 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - VEGARD STERNHOFF - 72/33 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - VEGARD STERNHOFF Rørlegger Bård Magne Velde MHV 17/03718-001 2017/09/06
I TEK 15/2129 - RØYSANEVEGEN, ÅKRA, TILBYGG GARASJEANLEGG, 2 STK GARASJER - 15/2129 - RØYSANEVEGEN, ÅKRA, TILBYGG GARASJEANLEGG, 2 STK GARASJER Sameiet Røysane Boligpark 2 EDH 17/03717-001 2017/09/06
I TEK HØRINGER - 2016-2017 - MELDING OM HØRING AV ENDRINGER AV GJØDSELVAREFORSKRIFTEN OG I FORSKRIFT OM BETALING FOR SÆRSKILTE YTELSER FRA MATTILSYNET Mattilsynet BJP01 16/00007-195 2017/09/06
I TEK 75/48 - KALSTØVEGEN, KVALAVÅG - OPPFØRING AV MIDLERTIDIG BRAKKERIGG - 75/48 - VEDTAK OM SAMTYKKE ETTER ARBEIDSMILJØLOVEN Arbeidstilsynet Vestlandet KIS 17/02754-006 2017/09/06
U TEK 64/180 - KALVATREVEGEN, STANGELAND. TILBYGG ENEBOLIG - HAGESTUE - 64/180 - FERDIGATTEST Rolf Grimstvedt KMY 11/02349-008 2017/09/06
U TEK HUSDYRGJØDSEL NALEY, KURT ARILD - SØKNAD OM UTVIDET FRIST FOR UTKJØRING AV HUSDYRGJØDSEL PÅ GNR. 47, BNR.16 I KARMØY - KURT ARILD NALEY. Naley Kurt Arild LKS 17/03707-002 2017/09/06
U TEK 129/13 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - FISKAAEN, RAKEL - SVAR - 129/13 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - FISKAAEN, RAKEL Advokat Knut M Haavik BJP01 17/03716-002 2017/09/06
I SEN REKRUTTERINGSSAK CV-BASE FOR STYREKANDIDATER - SØKNAD CV-BASE FOR STYREKANDIDATER TUS 17/02604-017 25 Offl §25 2017/09/06
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 - SØKNAD RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 BLI01 17/03222-093 25 Offl §25 2017/09/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 - TILBUD RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 BLI01 17/03222-094 25 Offl §25 2017/09/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 - ARBEIDSAVTALE RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 BLI01 17/03222-095 25 Offl §25 2017/09/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 80% - AVSLAG AUTORISERT SYKEPLEIER 80% AGB 17/03242-013 25 Offl §25 2017/09/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT ERGOTERAPEUT 76,76% STILLING - SØKNAD AUTORISERT ERGOTERAPEUT 76,76% STILLING HGR 17/03520-006 25 Offl §25 2017/09/06
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER - SØKNAD LÆRERSTILLINGER BLI01 17/03521-021 25 Offl §25 2017/09/06
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER - SØKNAD LÆRERSTILLINGER BLI01 17/03521-022 25 Offl §25 2017/09/06
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2017 - INNRAPPORTERING AV OMSATT MENGDE ALKOHOL - BLEST-KONSERT PÅ MORTHOLMEN 25.08.17 Åkra Idrettslag EVI1 16/05163-115 2017/09/06
I SEN KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - - PROSESSKRIFT TIL HAUGALAND TINGRETT - SANR. : 16-119997TVI-HAUG Advokatfirmaet Lund & Co DA MBM 15/01906-033 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/09/06
I TEK TEKNISK PLAN - VA-LEDNINGER I SNIKVEGEN, VORMEDAL - OVERSENDER TEGNINGER OVER VA-LEDNINGER I SNIKVEGEN, VORMEDAL TIL TEKNISK GODKJENNING Cowi AS BTH04 17/03723-001 2017/09/06
I TEK 3/217 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - TRYGVE HELGESEN - 3/217 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - TRYGVE HELGESEN Torleif og Sigurd Ytreland AS MHV 17/03726-001 2017/09/06
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/06
I TEK 122/162 - RØYKSUND - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 122/162 - RØYKSUND - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE Terje Gismervik GER01 17/03719-001 2017/09/06
I SKU OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE. - SØKNAD OM OPPLEVELSESKORT FOR TRE BARN ANKO 17/03720-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/06
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 30.08.17 T.O.M 30.08.18 Ingrid Olsen ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/06
U SEN GRÜNDERSTIPEND - SVAR - SØKNAD OM GRÜNDERSTIPEND Gro Gjengedal Navelsaker De-Martine PVE01 12/01026-086 2017/09/06
I TEK 82/40 - HINDARÅKERVEGEN, HINDERÅKER - TILBYGG ENEBOLIG - 82/40 - PROTEST PÅ NABOVARSEL Eva Kirstine Vikshåland EDH 16/01497-003 2017/09/06
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 12/03116-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/06
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 13/02818-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/06
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 17/03721-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/06
U TEK STARTLÅN/TILSKUDD TIL ETABLERING/TILPASNING AV BOLIG FOR VIDERE TILDELING - SØKNAD OM STARTLÅN OG TILSKUDD FOR VIDERETILDELING - 2. HALVÅR 2017 Husbanken RBE08 17/00131-011 2017/09/06
I TEK 5/3 OG 5/503 - VEA - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - 5/3 OG 5/503 - VEA - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING Eskild Kvala AS AMJ 17/03722-001 2017/09/06
I TEK INNBRUDD - HÆRVERK - KRIMINALITET - 2017 - SVARBREV - KONFLIKTRÅDET SMO02 17/00629-056 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/06
I TEK 5/3 , 5/271 , 5/161 OG 5/162 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/3918-3921 - 5/3 , 5/271 , 5/161 OG 5/162 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Eskild Kvala AS EDH 17/03724-001 2017/09/06
U HSE BEKYMRINGSMELDING - INFO OM AKTUELL PROBLEMSTILLING MMM Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/09/06
U HSE PERSONALMAPPE - TILBAKEFØRT STILLING TSK01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/06
I TEK 96/2, 89/3, 83/12, 83/1 - TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD - HILLESLAND, JAN MAGNUS - 96/2, 89/3, 83/12, 83/1 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD - HILLESLAND, JAN MAGNUS Hillesland Jan Magnus LKS 17/03725-001 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/09/06
U TEK 86/226 - AVALDSNES - DELING AV GRUNNEIENDOM OG GRENSEJUSTERING MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/3538 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Karmøy Kommune v/Arvid Eikeskog HAS 17/03585-004 2017/09/06
U TEK 86/226 - AVALDSNES - DELING AV GRUNNEIENDOM OG GRENSEJUSTERING MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/3538 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Bu Eiendomsselskap As HAS 17/03585-005 2017/09/06
U TEK 86/226 - AVALDSNES - DELING AV GRUNNEIENDOM OG GRENSEJUSTERING MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/3538 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Karmøy Kommune v/Hilde Pettersen HAS 17/03585-006 2017/09/06
U TEK 85/28 - ABR-SENTERET AVD. UTVIK BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - VARSEL OM ORDINÆRT TILSYN 85/28 - ABR-SENTERET AVD. UTVIK Stiftelsen Karmsund Abr-Senter JHN 12/00464-014 2017/09/06
I SKU PERSONALMAPPE - AVTALE OM SENIORTILTAK BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/06
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 17/03727-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/06
U TEK PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM FEDREKVOTE BNE 17/02387-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/06
I SEN LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2017 - KAP. 4.2.1 - KRAV TIL LOKALE FORHANDLINGER KAP. 4 - 2017 Norsk Ergoterapeutforbund TUS 17/01262-007 2017/09/06
I TEK 85/72 OG 85/160 - TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD - CALLAGHAN, MARIANNE SKEIE - 85/72 OG 85/160 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD - CALLAGHAN, MARIANNE SKEIE Marianne Skeie Callaghan LKS 17/03728-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/06
I SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR SFO GKH01 17/03729-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/06
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 15/04624-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/06
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM UTVIDET FØDSELSPERMISJON HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/06
U HSE ANSKAFFELSE - UTSTYR TIL MERÅPENT BIBLIOTEK - SPØRSMÅL OG SVAR 06.09.2017 Bibliotek-Systemer AS CBE02 17/01154-034 2017/09/06
U TEK REGULERINGSPLANER - GENERELT - PLANARBEID FOR SPANNAHØYDEN STANSES § 12-8, 2. LEDD Cowi AS YSL 14/03700-011 2017/09/06
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM PASSASJER NJO 15/02930-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/06
U TEK PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/06
I SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR SFO GKH01 17/03730-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/06
I SKU PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV STILLING ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/06
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 17/03732-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/06
U TEK PERSONALMAPPE - MØTE I NÆRVÆRSUTVALGET TEKNISK ETAT BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/06
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 14/02817-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/06
U TEK 68/334 - EIDSBAKKANE, INDRE EIDE. TILBYGG ENEBOLIG BRUKSENDRING EKSISTERENDE GARASJE TIL BOLIG - 68/334 - EIDSBAKKANE, INDRE EIDE. VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST. TILBYGG TIL ENEBOLIG OG BRUKSENDRING EKSISTERENDE GARASJE TIL BOLIG Carl Inge Snyen BFH 11/00984-004 2017/09/06
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM BARNE OG UNGDOMSARBEIDER VED VORMEDAL BARNEHAGE Brit-Julie Tanche-Larsen BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/06
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - FRIVILLIG AVTALETREKK LEI 16/04537-252 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/06
U TEK 15/137 - ÅKRA BILIMPORT A/S BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - VARSEL OM ORDINÆRT TILSYN 15/137 - ÅKRA BILIMPORT A/S Åkra Bilimport AS JHN 12/01494-008 2017/09/06
U TEK 85/72 OG 85/160 - TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD - CALLAGHAN, MARIANNE SKEIE - DRENERING PÅ GNR 85, BNR. 72 0G 160 -REHAUGANE Rogaland Fylkeskommune LKS 17/03728-002 2017/09/06
U TEK 142/44 - STORESUND INVESTERING BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - VARSEL OM ORDINÆRT TILSYN 142/44 - STORESUND INVESTERING Caiano Eiendom AS JHN 12/00455-014 2017/09/06
U HSE PERSONALMAPPE - ARBEIDSAVTALE VIKARIAT JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/06
U HSE PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV STILLING NFE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/06
U TEK 122/2 - KARMSUND ABR-SENTER, AVD. TUASTAD GÅRD BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - VARSEL OM ORDINÆRT TILSYN 122/2 - KARMSUND ABR-SENTER, AVD. TUASTAD GÅRD Stiftelsen Karmsund Abr-Senter JHN 12/00991-014 2017/09/06
U TEK 15/705 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/1808 - 15/705 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING - TILLEGGSAREAL Alf Henning Gustavsen JHE 17/02473-012 2017/09/06
U TEK 109/7 - FOSNAVEGEN, FOSEN - TILBYGG ENEBOLIG - 109/7 - TILLEGGSOPPLYSNINGER Camilla Valand Munck OHA 17/02576-007 2017/09/06
I SEN PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL BHT-HONORAR GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/06
U TEK 15/2311 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/3277 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING 15/2311 I KARMØY KOMMUNE Riisdal Helge MNE02 17/03612-006 2017/09/06
U TEK 15/2311 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/3277 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING 15/2311 I KARMØY KOMMUNE Georgsen Berit Maria MNE02 17/03612-007 2017/09/06
U TEK 15/2311 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/3277 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING 15/2311 I KARMØY KOMMUNE Georgsen Trygve Georg MNE02 17/03612-008 2017/09/06
U TEK 15/2311 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/3277 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING 15/2311 I KARMØY KOMMUNE Vilhelmsen Kårhild MNE02 17/03612-009 2017/09/06
U TEK 15/2311 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/3277 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING 15/2311 I KARMØY KOMMUNE Riisdal Helge MNE02 17/03612-010 2017/09/06
U TEK 15/2311 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/3277 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING 15/2311 I KARMØY KOMMUNE Bru Jofrid Kjellbjørg MNE02 17/03612-011 2017/09/06
U TEK 15/2311 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/3277 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING 15/2311 I KARMØY KOMMUNE Garvik Tomteutvikling As MNE02 17/03612-012 2017/09/06
U TEK 15/2311 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/3277 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING 15/2311 I KARMØY KOMMUNE Rasmussen Gitte O MNE02 17/03612-013 2017/09/06
U TEK 15/2311 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/3277 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING 15/2311 I KARMØY KOMMUNE Søllesvik Sigmund MNE02 17/03612-014 2017/09/06
I TEK KOMMUNALE VEGER 2017-2018 - ARBEIDSVARSLINGSPLAN - KRYSS TORFÆUSGATEN - KIRKEGATEN Garvik Prosjekt AS KSU01 17/00247-035 2017/09/06
I SEN GRAVESØKNAD - TJØSVOLLVEGEN 103 - GRAVESØKNAD - TJØSVOLLVEGEN 103 Hellvik Hus Karmøy AS TOG 17/03735-001 2017/09/06
U TEK 15/705 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/1808 - 15/705 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING - TILLEGGSAREAL Kenneth Sandhåland JHE 17/02473-013 2017/09/06
I TEK REFUSJON AV AVLØSERUTGIFTER VED SYKDOM 2012-2018 - SØKNAD OM REFUSJON AV AVLØSERUTGIFTER VED SYKDOM LKS 12/00483-163 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/06
U TEK 138/46 - TORVASTAD ARENA AS BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - VARSEL OM ORDINÆRT TILSYN 138/46 - TORVASTAD ARENA AS Torvastad Skole og Kultursenter JHN 15/01500-009 2017/09/06
I TEK 33/29 OG 33/54 - VESTRE KARMØYVEG. SANDVE. STØTTEMUR - 33/29 OG 33/54 - SØKNAD OM FERDIGATTEST - SAMSVARSERKLÆRING Karmøy Naturstein AS JHE05 06/02471-005 2017/09/06
I TEK PLAN 5079 - DETALJREGULERING FOR SPANNADALEN - 148/1035,1036,1037,1038 MFL. - GODKJENT 5 .2.2018 - GJELDER MEKLING OG INNSIGELSE - INNSIGELSENE ANSES TATT TIL FØLGE PÅ VISSE VILKÅR PLAN 5079 - DETALJREGULERING FOR SPANNADALEN - DEL AV 148/947 MFL. Rogaland Fylkeskommune YSL 16/00147-080 2017/09/06
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING SKOLEÅRET 2017-2018 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/06
U HSE PERSONALMAPPE - ARBEIDSAVTALE - ENDRING AV ARBEIDSTED JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/06
U TEK 15/1511 - ÅKRA BILIMPORT AS - KAROSSERIVERKSTED BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - VARSEL OM ORDINÆRT TILSYN 15/1511 - ÅKRA BILIMPORT AS - KAROSSERIVERKSTED Skoi Trening og Helse AS JHN 12/01394-008 2017/09/06
I TEK NY AVLØPSLEDNING BØVÅGEN TIL SALHUS - 146/101 - UNDERTEGNET AVTALE - NY AVLØPSLEDNING BØVÅGEN TIL SALHUS Tor Arne Ringstrand HDO 15/04310-040 2017/09/06
I TEK 86/23 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - (AVALDSNES SKOLE) KARMØY KOMMUNE - 86/23 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KARMØY KOMMUNE O J Miljeteig AS MHV 17/03733-001 2017/09/06
U TEK 99/20, AUSTEVIKVEGEN, VORÅ. TILBYGG ENEBOLIG OG NYBYGG GARASJE - 99/20, AUSTEVIKVEGEN, VORÅ. VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST. TIL BYGG TIL BOLIG/GARASJE Gestur Runar Stefansson BFH 11/01407-004 2017/09/06
U TEK 38/273 - SYRE - BYGGETILSYN - 38/273 - SYRE - BYGGETILSYN Advokat Bjørnnes JHE05 17/03650-002 2017/09/06
U TEK 25/100 - SØRE LANGÅKERVEG, LANGÅKER, TILBYGG BOLIG - 25/100 - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD Ola Olsen EDH 17/03574-002 2017/09/06
I TEK HUSDYRGJØDSEL BORE, SILJE ERGA - SØKNAD OM UTSATT FRIST FOR UTKJØRING AV HUSDYRGJØDSEL BORE, SILJE ERGA Silje Erga Bore LKS 17/03734-001 2017/09/06
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - OVERSENDER DOKUMENTASJON - GJELDER SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE GKH01 17/03703-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/06
U SEN 66/128 - AUSTREIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/2688 - PARSELL 2 - MELDING 66/955. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD:17/2688 - PARSELL 2 Statens Kartverk Tinglysingen REK 17/03131-001 2017/09/06
I TEK VORMEDAL UNGDOMSSKOLE - REHABILITERING OG NYTT TILBYGG - GARANTI NR. 124042 - VORMEDAL UNGDOMSSKOLE - REHABILITERING OG NYTT TILBYGG - ETR ELEKTRO & TELECOM AS Handelsbanken BKE 17/00512-068 2017/09/06
U TEK 96/13 - HÅVIKVEGEN 48 AS BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - VARSEL OM ORDINÆRT TILSYN 96/13 - HÅVIKVEGEN 48 AS Håvikvegen 48 AS JHN 12/01448-006 2017/09/06
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/06
U HSE PERSONALMAPPE - REFERAT NÆRVÆRSMØTE 06.09.17 ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/06
I TEK MELDINGER OM OVERNATTING - MELDING OM OVERNATTING VED SKUDENESHAVN SKOLE/FORSAMLINGSLOKALE Wenche Thomassen JHN 15/02165-097 2017/09/06
U SKU SØKNAD OM FRI SKOLESKYSS - TRAFIKKFARLIG SKOLEVEI GUDVANGEN, MAGNE B. - SVAR - SØKNAD OM FRI SKOLESKYSS - TRAFIKKFARLIG SKOLEVEI GUDVANGEN, MAGNE B. Randi Bårdsen Gudvangen EEH 17/03487-002 2017/09/06
I SEN PERSONALMAPPE - AVTALE OM BRUK AV TJENESTETELEFON SHJ Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/06
U TEK 138/18 - TORVASTAD IDRETTSHUS BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - VARSEL OM ORDINÆRT TILSYN 138/18 - TORVASTAD IDRETTSHUS Torvastad Idrettslag JHN 12/00448-018 2017/09/06
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - NJO 14/00298-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/06
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 14/03815-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/06
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM DELVIS PERMISJON FRA STILLING SALF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/06
U HSE PERSONALMAPPE - NÆRVÆRSMØTE 06.09.17 ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/06
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON - UTEN LØNN NFE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/06
U SKU FRI SKOLESKYSS - TRAFIKKFARLIG SKOLEVEI PHIJITPHAIWAN, PIMMADA - SVAR - SØKNAD OM FRI SKOLESKYSS PHIJITPHAIWAN, PIMMADA Naraphat Phijitphaiwan EEH 17/03624-002 2017/09/06
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING SKOLEÅRET 2017-2018 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/06
U HSE PERSONALMAPPE - REFERAT FRA MØTE I NÆRVÆRSUTVALGET 06.09.17 RLA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/06
U SEN 66/128 - AUSTREIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/2688 - PARSELL 1 - MELDING 66/954 OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD:17/2688 - PARSELL 1 Statens Kartverk Tinglysingen REK 17/03130-004 2017/09/06
I HSE PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV VIKARIAT ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/06
U SKU FRI SKOLESKYSS - TRAFIKKFARLIG SKOLEVEI PHIJITPHAIWAN, NOPPHAKORN - SVAR - SØKNAD OM FRI SKOLESKYSS PHIJITPHAIWAN, NOPPHAKORN Naraphat Phijitphaiwan EEH 17/03628-002 2017/09/06
U SEN 66/128 - AUSTREIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/2688 - PARSELL 1 - ERKLÆRING 66/128,954. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD:17/2688 - PARSELL 1 Statens Kartverk Tinglysingen REK 17/03130-005 2017/09/06
U TEK 68/250, 68/247, 68/249 OG 68/198 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - 68/250, 68/247, 68/249 OG 68/198 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER Karmøy Kommune/Synnøve Medhaug XXI 15/04372-002 2017/09/06
I TEK P50500 - VEA SYKEHJEM - BYGGETRINN II - GARANTI NR.: 124043 - VEA SYKEHJEM - BYGGETRINN II - ETR ELEKTRO & TELECOM AS Handelsbanken JHK 14/01402-274 2017/09/06
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON - UTEN LØNN AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/06
I HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SØKNAD OM STIPEND Line Sandhåland SALF 17/00009-069 2017/09/06
I HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SØKNAD OM STIPEND Beathe Iren Risheim SALF 17/00009-070 2017/09/06
U HSE PERSONALMAPPE - STILLINGSREDUKSJON NFE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/06
U TEK PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/06
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING SKOLEÅRET 2017-2018 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/06
I TEK 83/16 OG 83/10 - TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD - CALLAGHAN, MARIANNE SKEIE - 83/16 OG 83/10 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD - CALLAGHAN, MARIANNE SKEIE Marianne Skeie Callaghan LKS 17/03737-001 26 Off.l.26 2017/09/06
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - MOTTATT OPPSIGELSE AV HUSLEIEKONTRAKT BMV 17/03736-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/06
I TEK 110/13 - TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET - VÅGASAU DA - 110/13 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET Vågasau DA LKS 17/03738-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/06