Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 57/344 - SKUDENESHAVN - TERRASSE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 57/344 - SKUDENESHAVN - TERRASSE Tor Geir Rosseid GTH 17/02392-004 2017/09/04
U SKU BRANNSIKRING GAMLE SKUDENESHAVN - SVAR - SØKNAD OM TILSKUDD TIL BRANNSIKRING - GAMLE SKUDENESHAVN Marie Johanne Hollund AAL 12/01886-056 2017/09/04
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FLYTTEMELDING UT BMV 16/03871-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/04
U TEK SANDHÅLAND MUSIKK- OG GÅRDSBARNEHAGE - 29/12 BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - SANDHÅLAND MUSIKK- OG GÅRDSBARNEHAGE - 29/12 - RAPPORT ETTER BRANNTILSYN Sandhåland Musikk og Gårdsbarnehage AS TSC 12/00956-008 2017/09/04
I TEK 20/10 OG 20/26 - NEDRE LIKNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM 18/3198, 18/3199, 183201 - 18/3203 - 20/10 OG 20/26 - MAIL PR. 29.08.17 FRA SØKER ANGÅENDE AT DELINGSSAKEN MÅ LEGGES PÅ VENT v/Magnus Havås Nereng Karmøyadvokatene DA HHU 16/03723-012 2017/09/04
I TEK 69/71 - MIDTRE EIDE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM: 17/3804-3807, 3809-3815 - 69/71 - MAIL PR. 31.08.17 MED SØKNAD OM DISPENSASJON Sigbjørn Stange Eiendom AS HHU 17/02308-007 2017/09/04
U TEK 59/39 - ØSTREMLIA, NORDRE KOPERVIK - TILBYGG , PÅBYGG OG FASADEENDRING ENEBOLIG - TILLATELSE TIL ENDRING - 59/39 - REVIDERTE TEGNINGER MM Eskild Kvala AS KIS 17/00834-017 2017/09/04
I TEK 141/21 - LITLASUND - RIVING AV FABRIKKBYGNING - 141/18 OG 141/21 - (KOPIMOTTAKER) SVAR PÅ SØKNAD OM MIDLERTIDIG AVKJØRSEL I FORBINDELSE MED RIVING Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted KMY 17/01011-006 2017/09/04
I HSE BEKYMRINGSMELDING - BEKYMRINGSMELDING MMM Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/09/04
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2017 - ANALYSERESULTATER - BEHANDLET DRIKKEVANN - HÅVIK HØYDEBASSENG - TATT DEN 07.08.2017 SLab Slab AS ETS 17/00056-059 2017/09/04
I TEK 58/523 - KOPERVIK - NYBYGG KIRKE - 58/523 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Procon AS KMY 15/02328-022 2017/09/04
I TEK 129/39 - BJØRGESTIEN, STANGE - TILBYGG LAGER - 129/39 - MANGLER TIL BYGGESAK Ingeniør J G Josdal AS KIS 17/03269-004 2017/09/04
I TEK TRAFIKKSKILT/HØRINGSBREV/VEGVISNING/VEDTAK FRA STATENS VEGVESEN 2012-2018 - VEDTAKSNUMMER V-302-34-2017 FV. 831 MILJØGATE SPANNAVEGEN - SÆRSKILT FARTSGRENSE 40 KM/T (KOPIMOTTAKER) Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted KSU01 12/01271-289 2017/09/04
I SEN EIERSTRATEGI FOR HAUGALAND KRAFT AS - OVERFØRING AV OMRÅDE- OG ANLEGGSKONSESJONER FRA SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG AS. NVES REFERANSE: 201701721-4 (KOPIMOTTAKER) Norges vassdrags- og energidirektorat PVE01 15/01633-026 2017/09/04
I SEN HØRINGER - 2016-2017 - HØRING - FORSKRIFT FOR FORSØK MED TILTAKET VARIG TILRETTELAGT ARBEID I KOMMUNAL REGI Arbeids- og sosialdepartementet SEI04 16/00007-192 2017/09/04
I TEK 5/592 - TØKJEMYRVEGEN, VEA - NYBYGG OMSORGSBOLIGER - 5/592 - KONTROLLERKLÆRING OG SLUTTRAPPORT KPR OG KUT FOR BYGNINGSFYSIKK Vikanes Bungum Arkitekter AS JKV 15/02660-040 2017/09/04
I TEK TRAFIKKSKILT/HØRINGSBREV/VEGVISNING/VEDTAK FRA STATENS VEGVESEN 2012-2018 - VEDTAKSNUMMER V-302-23-2017 FV. 831 MILJØGATE SPANNAVEGEN - TRAFIKKREGULERENDE SKILT OG VEGOPPMERKING (KOPIMOTTAKER) Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted KSU01 12/01271-290 2017/09/04
U TEK 1/14 - PORSHOLMEN, VEDØY - NYBYGG SJØHUS/LAGER - PROSJEKT 4 - TILLATELSE TIL ENDRING - 1/14 - PORSHOLMEN, VEDØY - NYBYGG SJØHUS/LAGER - PROSJEKT 4 Edb-Tjenester Norge Limited IGR 16/00304-023 2017/09/04
I TEK 86/233 - AVALDSNES - RIVING OG NYBYGG INDUSTRIBYGG - 86/233 - AVSTANDSERKLÆRING Petter J. Rasmussen AS KHM 17/02873-007 2017/09/04
I TEK 66/4 - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/4737 - 66/4 - SØKNAD OM DISPENSASJON Advokat Didrik Ferkingstad EDH 17/03228-004 2017/09/04
I SEN EKTESKAPSLOVEN - KOMMUNALE VIGSLER - INFORMASJON OM IKRAFTTREDELSE AV ENDRINGER I EKTESKAPSLOVEN FRA 1. JANUAR 2018 - KOMMUNALE VIGSLER Barne- og likestillingsdepartementet KTV 17/03411-002 2017/09/04
I TEK TEKNISK PLAN FOR OPPARBEIDING AV FORTAU - NYLANDGÅRDEN, ÅKREHAMN - OVERSENDER TEKNISK PLAN FOR OPPARBEIDING AV FORTAU - NYLANDGÅRDEN Sevland Bunyan Arkitekter AS BTH04 17/03675-001 2017/09/04
I TEK TRAFIKKSKILT/HØRINGSBREV/VEGVISNING/VEDTAK FRA STATENS VEGVESEN 2012-2018 - VEDTAKSNUMMER V-302-35-2017 FV. 856 MANNESVEGEN - TRAFIKKREGULERENDE SKILT OG VEGOPPMERKING Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted KSU01 12/01271-291 2017/09/04
I SEN KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG POLITISK UTVALG - SAKER SOM GJELDER DETTE - KONTROLLUTVALGETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2018 - FUNKSJON 11000 KONTROLL OG REVISJON Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS KTV 12/00652-187 2017/09/04
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 79/6 - BESTILLING AV NABOLISTE - DELINGSSAK Jan R. Jonassen GEL 17/00012-422 2017/09/04
I TEK 73/80 - BORGAREDALEN, SUND - RIVING OG NYBYGG KONTOR- OG GARDEROBEBYGG - 73/80 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Pds Protek AS KMY 15/03692-010 2017/09/04
I TEK 115/4, 10, 33 OG 64 - RETTING I EIENDOMSKARTET - MATRIKKELEN - 115/4, 10, 33 OG 64 - KRAV OM RETTING I EIENDOMSKARTET - MATRIKKELEN Øystein Midtgård MAH 17/03677-001 2017/09/04
U SEN HØRINGER - 2016-2017 - SVAR - HØRING - FORSLAG OM Å INNFØRE FORBUD MOT BRUK AV PLAGG SOM HELT ELLER DELVIS DEKKER ANSIKTET I BARNEHAGER OG UTDANNINGSINSTITUSJONER Kunnskapsdepartementet KTV 16/00007-191 2017/09/04
I TEK 122/227 - RØYKSUND - BASSENG - 122/227 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE Haugesund Tomteutvikling - Glenn Kolberg OHA 17/03744-001 2017/09/04
U TEK 62/12 - TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET PEDERSEN, OLAV - SØKNAD OM TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET- OLAV PEDERSEN-RESTAURERING AV GAMMEL KULTURMARK/KYSTLYNGHEI PÅ GNR. 62, BNR. 12 I KARMØY Olav Pedersen Landbruk & Anleggstjenester LKS 17/03648-002 2017/09/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER - SØKNAD RÅDGIVER AGB 17/03546-007 25 Offl §25 2017/09/04
I TEK 102/207 - VESTHEIMVEGEN, BYGNES. NYBYGG, FORRETNINGSLOKALE - 102/207 - BELIGGENHETSRAPPORT - STIKNINGSDATA Rh Oppmåling Rune Hemnes GER01 16/01328-045 2017/09/04
I TEK 88/255 - SØNDRE VELDE - NYBYGG 4-MANNSBOLIG - 88/255 - SØKNAD OM DISPENSASJON Øygarden Eiendom AS KHM 16/02063-012 2017/09/04
I TEK 119/441 - MYKJE. TILBYGG ENEBOLIG - 119/441 - TEGNINGER SOM BYGGET Per Henry Nymo JKV 10/00831-028 2017/09/04
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 42/216 - BESTILLING AV NABOLISTE - STØTTEMUR Skude Mur AS GEL 17/00012-424 2017/09/04
I TEK 33/61 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - GEIR EGIL MEDHAUG - 33/61 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - GEIR EGIL MEDHAUG S O Lund AS MHV 17/03686-001 2017/09/04
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.10.17 T.O.M 05.01.18 Line Munkejord Medhaug ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/04
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/04
I HSE PERSONALMAPPE - VEDRØRENDE TILBUD OM STILLING VED PSYK TEAM SØR NFE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/04
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 4. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.09.17 T.O.M 05.01.18 Tone Lise Fagerland ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/04
I SEN LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2017 - KAP. 3 - LOKALE LØNNSFORHANDLINGER KAP.3 - 2017 Juristforbundet TUS 17/01261-001 23a Ofl.§23a fvl.§13b 2. ledd 2017/09/04
U TEK 141/217 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - AREKLETT, GUNNAR MORTEN - SVAR - 141/217 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - AREKLETT, GUNNAR MORTEN Gunnar-Morten Areklett BJP01 17/03663-002 2017/09/04
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 3. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.09.17 T.O.M 05.01.18 Lenka Kocisova ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/04
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 17/03667-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/04
U TEK 3/233 - ØSTHUSVEGEN, ØSTHUS - SØKNAD OM OPPMÅLINGSFORRETNING - 3/233 - OVERSENDELSBREV ETTER KLARLEGGING SAK 17/3181 Camilla Tjoland XXI 17/03181-029 2017/09/04
I TEK 12/175 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - HANS J. RASMUSSEN PROSJEKT AS - 12/175 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - HANS J. RASMUSSEN PROSJEKT AS Hans J Rasmussen Prosjekt AS BJP01 17/03668-001 2017/09/04
U TEK 3/233 - ØSTHUSVEGEN, ØSTHUS - SØKNAD OM OPPMÅLINGSFORRETNING - 3/233 - OVERSENDELSBREV ETTER KLARLEGGING SAK 17/3181 Ellen Hetland XXI 17/03181-030 2017/09/04
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM SYKEPLEIER VED HJEMMETJENESTEN SØR Birgitte Leithaug Solvang ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/04
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 5. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.09.17 T.O.M 05.01.18 Sandra Iselinn Haringstad Nilsen ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/04
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM SPESIALSYKEPLEIER VED HJEMMETJENESTEN SØR Anita Knutsen ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/04
I SKU OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE/MEDLEMSKAP I IDRETTSLAG - KLAGE PÅ AVSLAG ANKO 17/03572-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/04
I TEK 3/280 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - NORVALD BERGTUN - 3/280 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - NORVALD BERGTUN Comfort Karmøy AS MHV 17/03687-001 2017/09/04
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 5. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.09.17 T.O.M 05.01.18 Mihreteab Mussie Kidane ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/04
I TEK 58/443 - LOSGATA, KOPERVIK - NYBYGG ENEBOLIG MED GARASJE - 58/443 - ERKLÆRING ANSVARSRETT KONTROLL VÅTROM OG LUFTTETTHET Prohus Jørgensen KMY 16/02470-010 2017/09/04
U TEK 15/1443 MFL. GNR. 16 , 17 OG 18 - FV 47 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 16/2 - RETTING AV EIENDOMSGRENSER I MATRIKKELEN Elin Anita Nes Stonghaugen HAS 17/02042-006 2017/09/04
I TEK 15/291 OG 15/420 - ESEBJØR, ÅKRA. BOD - 15/291 OG 15/420 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Rolf Einar Amdal JKV 11/02265-006 2017/09/04
I TEK 64/686, 64/858, 64/859 - SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - BÅRDSEN, FRANS ANDREAS - 64/686, 64/858, 64/859 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - BÅRDSEN, FRANS ANDREAS Frans Andreas Bårdsen ALA04 17/03669-001 26 Off.l.26 2017/09/04
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM HJELPEPLEIER VED SKUDENES BBH Laila Sivertsen ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/04
U TEK LANDBRUK - VERDIVURDERINGER - GJENNOMGANG AV GARDSKART - REFERAT FRA MØTE 05.09.17 Gjertrud Nes BJP01 12/01731-081 2017/09/04
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING VED HJEMMETJENESTEN NORD Monica Holden Simonsen ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/04
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - UNDERTEGNET HUSLEIEKONTRAKT - BMV 17/02423-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/04
U TEK 119/613 - MYKJE. BYGNINGSKONTROLL - 119/613 - VARSEL OM PÅLEGG - ARQUEBUSVEGEN 27 Espen Horsfjord Koch JKV 17/02314-005 2017/09/04
I HSE PERSONALMAPPE - ARBEIDSAVTALE - ASSISTENT (SYKEPLEIERSTUDENT) ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/04
I TEK KOMMUNALE VEGER 2017-2018 - ARBEIDSVARSLINGSPLAN - VESTRE KARMØYVEG 317 Vassbakk & Stol AS KSU01 17/00247-033 2017/09/04
U TEK 12/175 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - HANS J. RASMUSSEN PROSJEKT AS - SVAR - 12/175 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - HANS J. RASMUSSEN PROSJEKT AS Hans J Rasmussen Prosjekt AS BJP01 17/03668-002 2017/09/04
U TEK KOMMUNALE VEGER 2017-2018 - SVAR - ARBEIDSVARSLINGSPLAN - VESTRE KARMØYVEG 317 Vassbakk & Stol AS KSU01 17/00247-034 2017/09/04
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 3. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 28.08.17 T.O.M 21.06.18 Kamilla Storstein Grønnestad BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/04
I HSE PERSONALMAPPE - EGENERKLÆRING HELSE ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/04
U TEK BESKJÆRING AV PRIVATE BUSKER OG TRÆR - BESKJÆRING AV PRIVATE BUSKER OG TRÆR, MOLDBAKKANE 40 Rita Margrethe Olsen-Mannes KSU01 12/02969-323 2017/09/04
I SEN PERSONALMAPPE - SØKNAD OM DELVIS PERMISJON ETTER MAXDATO - REDUSERT PERMISJONSGRAD TIL 30 % FRA 04.09.17 - 31.10.17 GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/04
I HSE PERSONALMAPPE - EGENERKLÆRING HELSE ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/04
U SEN PERSONALMAPPE - DELVIS PERMISJON ETTER MAXDATO - REDUSERT PERMISJONSGRAD TIL 30 % FRA 04.09.17 - 31.10.17 GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/04
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 3. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.09.17 T.O.M 05.01.18 Lenka Kocisova ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/04
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 4. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.09.17 T.O.M 05.01.18 Thorhildur Karlsdottir ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/04
I TEK 15/745 - FRITAK FOR FEIEAVGIFT - 15/745 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT Kjell Rasmussen GBV 17/03670-001 2017/09/04
I SEN KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - FORKYNNING AV DOM FRA FORLIKSRÅDET - CEM01 16/03835-006 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/09/04
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.09.17 T.O.M 05.01.18 Tu Thy Ngoc Nguyen ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/04
I SKU ÅRSREGNSKAP FOR IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - UTTALELSE OM REVISJON AV ÅRSREGNSKAP Trygge Barnehager AS RHO 12/01966-091 2017/09/04
U TEK 22/12 - FERKINGSTAD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/5496 - DELING GNR. 22 BNR. 12 - DOKUMENTERING AV RETT TIL VEG, VANN OG AVLØP Ryger Advokatfirma A.S. v/Helge Vatland HHU 16/00973-021 2017/09/04
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.09.17 T.O.M 05.01.18 Ruth Heidi Smelvær ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/04
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 4. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.09.17 T.O.M 05.01.18 Tone Lise Fagerland ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/04
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 17/03671-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/04
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 5. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.09.17 T.O.M 05.01.18 Sandra Iselinn Haringstad Nilsen ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/04
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 5. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.09.17 T.O.M 05.01.18 Mihreteab Mussie Kidane ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/04
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM MILJØARBEIDER Milkesa Bushura BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/04
I SEN FORSØPLING - - FORKYNNING AV BESLUTNING FRA FORLIKSRÅDET - CEM01 12/00497-038 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/04
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 30.08.17 T.O.M 30.08.18 Inger Brit Lone Kristoffersen ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/04
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM VERNEPLEIER VED TOMASVEIEN 17 Vilde Karina Olsen MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/04
U SKU PERSONALMAPPE - ENDRING AV STILLINGSSTØRRELSE BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/04
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FLYTTEMELDING UT BYTTE FRA ØSTREMTUNET TIL BYGNESTUNET BMV 16/04413-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/04
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - ARBEIDSBEKREFTELSE Anne Helen Dalva IBR 17/00132-950 2017/09/04
I TEK 2/326 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SVEIN ERIK LINDEFLATEN - 2/326 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - SVEIN ERIK LINDEFLATEN Storesund Rør AS ALS06 17/01876-003 2017/09/04
U TEK 15/2463 - ÅKRA - NYBYGG NAUST - 15/60 OG 15/75 - ÅKRA - MANGELFULL SØKNAD I K Gabrielsen IGR 17/03076-009 2017/09/04
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM ADMINISTRASJONSKONSULENT VED KOPERVIK SKOLE Anne Marthe Sjøen Wold KHO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/04
I TEK 2/325 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - VIDAR HAUG - 2/325 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - VIDAR HAUG Storesund Rør AS ALS06 17/01879-003 2017/09/04
I TEK 5/2 , 5/116 , 5/40 - VEA - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - 5/2 , 5/116 , 5/40 - VEA - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING Kåre Kristoffersen AMJ 17/03676-001 2017/09/04
U SKU OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM OPPLEVELSESKORT ANKO 17/03632-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/04
I TEK 115/182 - EIKE, SØNDRE, TAKOPPLETT - 115/182 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Tømrer Lars-Olav Thorsen JKV 07/02259-005 2017/09/04
I TEK 2/303 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - CATO HENRIKSEN - 2/303 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - CATO HENRIKSEN Storesund Rør AS ALS06 17/01872-003 2017/09/04
I TEK 59/165 - NYBORGVEGEN, NORDRE KOPERVIK - TERRASSE OG SKIFTING AV VINDUER - 59/165 - BEKREFTELSE PÅ FJERNET TERRASSE Andreas Mikkelsen Velde Solem KMY 15/02691-007 2017/09/04
U SKU OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM OPPLEVELSESKORT ANKO 17/03630-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/04
I TEK 143/7 - STORASUNDVEGEN, GUNNARSHAUG, TIL/PÅBYGG BOLIG - 143/7 - MOTTATT MANGLER - AREAL PÅ TILBYGG Jimmy Valentin Olsen EDH 17/03278-003 2017/09/04
I TEK 2/318 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - TOR ARNE PEDERSEN - 2/318 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - TOR ARNE PEDERSEN Storesund Rør AS ALS06 17/01874-003 2017/09/04
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 88/151 - BESTILLING AV NABOLISTE - CARPORT Jostein Lundegaard GEL 17/00012-423 2017/09/04
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 30.08.17 T.O.M 30.08.18 Marie Grotle Sandhåland ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/04
I TEK 64/180 - KALVATREVEGEN, STANGELAND. TILBYGG ENEBOLIG - HAGESTUE - 64/180 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Rolf Grimstvedt KMY 11/02349-007 2017/09/04
U HSE PERSONALMAPPE - MIDLERTIDIG ENDRING I STILLINGSSTØRRELSE F.O.M. 01.09.17 T.O.M. 31.12.17. PERMISJON I 50% AV FAST STILLING HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/04
I SEN PERSONALMAPPE - AVTALE OM BRUK AV TJENESTETELEFON SHJ Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/04
U SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2017 - AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING/UTVIDELSE AV SKJENKEOMRÅDE - OKTOBERROCK 2017 Inventum Servering AS EVI1 16/05163-111 2017/09/04
I SEN PERSONALMAPPE - AVTALE OM BRUK AV TJENESTETELEFON SHJ Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/04
U SKU FRI SKOLESKYSS - TRAFIKKFARLIG SKOLEVEI ROLF ROMEO BATCHARD MUNTHE - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM FRI SKOLESKYSS - SKOLEÅRET 2017/18 Roger Munthe EEH 15/02529-019 2017/09/04
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 29.08.17 T.O.M 29.08.18 Linda Gismervik ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/04
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 08.08.17 T.O.M 31.07.18 Agathe Meberg Kallevik JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/04
U SKU PERSONALMAPPE - OMGJØRING TIL 80% FAST STILLING Karen Lovise Jakobsen KHO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/04
I TEK 99/111 - VORÅVEGEN, VORÅ. NYBYGG BOD - 99/111 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Anders Tjøsvoll JKV 12/04893-005 2017/09/04
U TEK BYGGESAK - NORSK HYDRO - SVAR - 98/19 - SAK 2017-04 - RIVING AV BOLIGHUS - AUSTEVIKV. 104 Hydro Aluminium AS BFH 12/00546-036 2017/09/04
U SKU SØKNAD OM OPPLEVELSEKORTET - SVAR - SØKNAD OM OPPLEVELSEKORTET ANKO 17/03621-002 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/09/04
I TEK 3/233 - ØSTHUSVEGEN, ØSTHUS - TILBYGG ENEBOLIG - 3/233 - OPPMÅLING ER UTFØRT PÅ TOMTEN I K Gabrielsen IGR 17/03159-004 2017/09/04
I TEK 12/368 - NARAVEGEN, SEVLAND - FASDEENDRING, TIL- OG PÅBYGG ENEBOLIG - 12/368 - SUPPLERING AV SØKNAD - GJENPART AV NABOVARSEL OG AVSTANDSERKLÆRING Sevland Bunyan Arkitekter AS IGR 17/03339-005 2017/09/04
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR PÅ OPPSIGELSE VED MOTTAK AV NY STILLING JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/04
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK SPESIALPEDAGOGISK HJELP BARNEHAGEÅRET 2017/18 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/04
U SKU FRI SKOLESKYSS - TRAFIKKFARLIG SKOLEVEI SHANNON MARI BATCHARD MUNTHE - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM FRI SKOLESKYSS - SKOLEÅRET 2017/18 Roger Munthe EEH 15/02530-012 2017/09/04
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM OPPLEVELSESKORT ANKO 17/03651-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/04
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 5. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.09.17 T.O.M 01.09.18 Alessandra Barsellini ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/04
U SEN STARTLÅN - MELDING OM POLITISK VEDTAK - KLAGE - AVSLAG - SØKNAD OM STARTLÅN . EDA 17/01222-009 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/04
I TEK 63/92 - HAUGANE - NORDSTOKKE - TILBYGG ENEBOLIG - GARASJE - 63/92 - HAUGANE - NORDSTOKKE - TILBYGG ENEBOLIG, GARASJE Alexander Hansen EDH 17/03684-001 2017/09/04
U SKU TILSKUDD KULTURVERN - SVAR - SØKNAD OM TILSKUDD TIL REHABILITERING AV PIPE M.M. HÅLANDSDALEN 83 Hilde Dagny Haga AAL 17/00116-009 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/04
I TEK 43/582 - SEKSJ. 3 ØYGARDSHAUGEN, HØYNES - INNGLASSERING AV TERRASSE - HAGESTUE - 43/582 - ØYGARDSHAUGEN, HØYNES - INNGLASSERING AV TERRASSE - HAGESTUE Kjell Hansen EDH 17/03685-001 2017/09/04
I SKU REFUSJONER/TILSKUDD OPPVEKST- OG KULTURETATEN - INN - TILSKUDDSBREV 2017 - LÆRERSTILLINGER TIL FORSKINGSPROSJEKTET LÆREEFFEKT - KARMØY KOMMUNE Utdanningsdirektoratet BNO 12/00773-186 2017/09/04
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/04
U SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2017 - SVAR - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING - KONSERT MED EVA SKRAM 22. OG 23.09.2017 Ole Egil Flotve EVI1 16/05163-112 2017/09/04
U SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2017 - SVAR - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING - KONSERT MED EVA SKRAM - KORRIGERTE DATOER Ole Egil Flotve EVI1 16/05163-113 2017/09/04