Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 2/45 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - LEIF SAMUEL BÅRDSEN - 2/45 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - LEIF SAMUEL BÅRDSEN Torleif og Sigurd Ytreland AS ALS06 17/00249-002 2017/09/01
U TEK 120/7 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - OLE LØKKEN - 120/7 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - OLE LØKKEN Geir Sirnes A/S ALS06 17/03198-002 2017/09/01
U SEN KARMØYHALLEN 2017-2019 - KARMØYHALLEN UTLEID - AKITIVITETER/TRENINGER UTGÅR Kopervik videregående skole TVI 17/00209-038 2017/09/01
U TEK 15/91 - ZOAR - ÅKREHAMN BEDEHUS - BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - 15/91 - ZOAR - ÅKREHAMN BEDEHUS - Zoar-Åkrehamn Bedehus TEA01 12/01469-011 2017/09/01
U SEN ÅKRAHALLEN - ÅKRAHALLEN UTLEID - AKTIVITETER/TRENINGSTIDER UTGÅR Wendy Nilsen TVI 12/00077-153 2017/09/01
I TEK 102/210 - VESTHEIMVEGEN, BYGNES. NYBYGG, KONTORER, LAGER - 102/210 - VEDRØRENDE GJENSTÅENDE ARBEIDER Sitgbjørn Stange Eiendom AS JKV 08/03036-013 2017/09/01
I TEK 141/187 - FAGERVOLLVEGEN, LITLASUND - NYBYGG ENEBOLIG - 141/2587 - ERKLÆRING OM ANSVARSRETT TIL BYGGESAK Eskild Kvala AS KMY 17/02587-004 2017/09/01
I TEK 109/50 - FOSEN - OPPMÅLINGSFORRETNING - HELE GRUNNEIENDOMMEN - 109/50 - FOSEN - OPPMÅLINGSFORRETNING - HELE GRUNNEIENDOMMEN Edel Aud Torland Eng ALA04 17/03646-001 2017/09/01
I TEK 107/11 - FOSNAVEGEN, LINDØY - TILBYGG FRITIDSBOLIG - 107/11 - FOSNAVEGEN, LINDØY - TILBYGG FRITIDSBOLIG Frode Johan Saltvedt EDH 17/03647-001 2017/09/01
I TEK 148/940 - NORHEIM - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 148/940 - SITUASJONSKART Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted ALA04 17/01505-002 2017/09/01
I TEK 5/87 - VEA - NYBYGG - 5/87 - (KOPIMOTTAKER) SVAR PÅ SØKNAD OM UTVIDA BRUK AV AVKJØRSEL OG DISPENSASJON FRÅ BYGGEGRENSE Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted IGR 17/03649-001 2017/09/01
I TEK 86/7 - KONG AUGVALDS VEG, AVALDSNES - PARKERINGPLASS - 86/7 - OPPDATERT SITUASJONSKART Petter J. Rasmussen AS KHM 17/01847-013 2017/09/01
I TEK 142/326 - STORASUND - OPPARBEIDELSE AV VEG OG PARKERING - 142/326 - BER OM YTTERLIGERE UTSETTELSE Mur Bygg Montering AS KMY 17/01826-010 2017/09/01
I TEK 38/273 - SYRE - BYGGETILSYN - 38/273 - MELDING TIL KARMØY KOMMUNE OM FARLIG OMRÅDE Advokat Bjørnnes JHE05 17/03650-001 2017/09/01
I TEK 42/223 - SØRHÅLAND - NYBYGG ENEBOLIG OG GARASJE - 42/223 - VEDRØRENDE KONTROLL AV HØYDER Pds Protek AS KMY 16/04859-010 2017/09/01
I TEK 25/76 - JEREVEGEN, LANGÅKER - RIVING AV SILO, TILBYGG DRIFTSBYGNING - 25/76 - JEREVEGEN, LANGÅKER - RIVING AV SILO, TILBYGG DRIFTSBYGNING Joar Larsen KHM 17/03652-001 2017/09/01
I TEK 42/223 - SØRHÅLAND - NYBYGG ENEBOLIG OG GARASJE - 42/223 - SIGNERT STIKNING OG BELIGGENHETSKONTROLL Pds Protek AS GER01 16/04859-011 2017/09/01
I TEK 142/170 - STORASUNDVEGEN, STORASUND - NYTT ANLEGG- BETONGBASSENG FOR OLJETANKER - 142/170 - STORASUNDVEGEN, STORASUND - NYTT ANLEGG- BETONGBASSENG FOR OLJETANKER Petter J. Rasmussen AS KIS 17/03656-001 2017/09/01
I TEK 5/592 - TØKJEMYRVEGEN, VEA - NYBYGG OMSORGSBOLIGER - 5/592 - ETTERLYSTE TEGNINGER - LYDHIMLINGSPLAN Vikanes Bungum Arkitekter AS JKV 15/02660-038 2017/09/01
I TEK 148/947 - NORHEIM - SØKNAD OM DISPENSASJON - TRAFOKIOSK NR 2 - 148/947 - NORHEIM - SØKNAD OM DISPENSASJON - TRAFOKIOSK NR 2 Haugaland Kraft AS v/J. Helgensen IGR 17/03659-001 2017/09/01
I TEK 112/264 - DØLEVEGEN, SKRE. NYBYGG ENEBOLIG - 112/264 - VEDRØRENDE OPPARBEIDELSE AV SNUHAMMER DØLEVEGEN 70/72 Nils Steinar Emberland KMY 12/01805-035 2017/09/01
I TEK 5/592 - TØKJEMYRVEGEN, VEA - NYBYGG OMSORGSBOLIGER - 5/592 - OPPDATERT BRANNTEKNISK PROSJEKTERING OG DOKUMENTASJON PÅ UAVHENGIG KONTROLL Vikanes Bungum Arkitekter AS JKV 15/02660-037 2017/09/01
I TEK 102/207 - VESTHEIMVEGEN, BYGNES. NYBYGG, FORRETNINGSLOKALE - 102/207 - OPPDATERT BRANNTEKNISK PROSJEKTERING Eskild Kvala AS JKV 16/01328-044 2017/09/01
I TEK 86/238 - HUSØY. NYBYGG, RUBBHALL - 86/238 - (KOPIMOTTAKER) VEDTAK OM SAMTYKKE ETTER ARBEIDSMILJØLOVEN Arbeidstilsynet Vestlandet KHM 17/03604-003 2017/09/01
I SKU ELEVMAPPE - VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/01
I TEK 148/126 - HESTMYRVEGEN, NORHEIM - RIVING BOLIG OG GARASJE - 148/126 - HESTMYRVEGEN, NORHEIM - RIVING BOLIG OG GARASJE Hantera AS IGR 16/02177-003 2017/09/01
I SKU ELEVMAPPE - OVERSENDELSE AV SAKKYNDIG VURDERING SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/01
I TEK TEKNISK PLAN - BUHAGEN, KOLNES - OVERSENDER TEKNISK PLAN - BUHAGEN, KOLNES Urbanhus Haugesund AS BTH04 17/03642-001 2017/09/01
I SKU FRI SKOLESKYSS - TRAFIKKFARLIG SKOLEVEI PHIJITPHAIWAN, PIMMADA - SØKNAD OM FRI SKOLESKYSS PHIJITPHAIWAN, PIMMADA Naraphat Phijitphaiwan EEH 17/03624-001 2017/09/01
U TEK TRAFIKKSIKKERHETSMIDLER - TILSKUDD - TRAFIKKSIKKERHETSMIDLER - UTBETALING AV TILSKUDD Rogaland Fylkeskommune Fylkesrådmannen HPE 12/04400-019 2017/09/01
I SKU FRI SKOLESKYSS - TRAFIKKFARLIG SKOLEVEI PHIJITPHAIWAN, NOPPHAKORN - SØKNAD OM FRI SKOLESKYSS PHIJITPHAIWAN, NOPPHAKORN Naraphat Phijitphaiwan EEH 17/03628-001 2017/09/01
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - - MELDING TIL ALLE EIERE AV VERK OG BRUK I KARMØY KOMMUNE MSA 15/02054-073 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/09/01
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - SØKNAD OM KOMMUNAL TILRETTELEGGING I BARNEHAGE I FORM AV EKSTRA BEMANNING Espira Veldetun AS RHO 15/03332-356 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/01
I SKU FRI SKOLESKYSS - TRAFIKKFARLIG SKOLEVEG RISDAL, MARCUS - SØKNAD OM FRI SKOLESKYSS RISDAL, MARCUS Terje Risdal EEH 17/03629-001 2017/09/01
U SEN NORHEIMSHALLEN - NORHEIMSHALLEN UTLEID - AKITIVITETER/TRENINGSTIDER UTGÅR Karmøy Badmintonklubb TVI 12/01178-088 2017/09/01
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP - BARNEHAGEÅRET 2017/18 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/01
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/01
I SKU ELEVMAPPE - SAMTYKKE TIL FRITAK FRA OPPLÆRINGSPLIKT SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/01
U TEK HUSDYRGJØDSEL HØINES, TRYGVE - SØKNAD OM UTVIDET FRIST FOR UTKJØRING AV HUSDYRGJØDSEL PÅ GNR. 48, BNR. 1 I KARMØY - TRYGVE HØINES Høines Trygve LKS 17/03614-002 2017/09/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % - TILBUD ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % BLI01 17/02772-084 25 Offl §25 2017/09/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % - ARBEIDSAVTALE ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % BLI01 17/02772-085 25 Offl §25 2017/09/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % - TILBUD ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % BLI01 17/02799-113 25 Offl §25 2017/09/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % - ARBEIDSAVTALE ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % BLI01 17/02799-114 25 Offl §25 2017/09/01
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-126 25 Offl §25 2017/09/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-127 25 Offl §25 2017/09/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-128 25 Offl §25 2017/09/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-129 25 Offl §25 2017/09/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-130 25 Offl §25 2017/09/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-131 25 Offl §25 2017/09/01
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-132 25 Offl §25 2017/09/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-133 25 Offl §25 2017/09/01
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 - SØKNAD RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 BLI01 17/03222-086 25 Offl §25 2017/09/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK VIKARIAT 50% SOM MEDARBEIDER MED BRUKERERFARING-VIKARIAT - INTERVJU VIKARIAT 50% SOM MEDARBEIDER MED BRUKERERFARING-VIKARIAT AGB 17/03241-024 25 Offl §25 2017/09/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK VIKARIAT 50% SOM MEDARBEIDER MED BRUKERERFARING-VIKARIAT - INTERVJU VIKARIAT 50% SOM MEDARBEIDER MED BRUKERERFARING-VIKARIAT AGB 17/03241-025 25 Offl §25 2017/09/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK VIKARIAT 50% SOM MEDARBEIDER MED BRUKERERFARING-VIKARIAT - INTERVJU VIKARIAT 50% SOM MEDARBEIDER MED BRUKERERFARING-VIKARIAT AGB 17/03241-026 25 Offl §25 2017/09/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 90% VIKARIAT 1 ÅR - INTERVJU SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 90% VIKARIAT 1 ÅR NFE 17/03243-014 25 Offl §25 2017/09/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 90% VIKARIAT 1 ÅR - INTERVJU SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 90% VIKARIAT 1 ÅR NFE 17/03243-015 25 Offl §25 2017/09/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 90% VIKARIAT 1 ÅR - INTERVJU SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 90% VIKARIAT 1 ÅR NFE 17/03243-016 25 Offl §25 2017/09/01
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER - SØKNAD LÆRERSTILLINGER BLI01 17/03521-013 25 Offl §25 2017/09/01
I TEK FORSØPLING PÅ 114/310 OG 115/71 - 114/310 OG 115/71 - GJELDER OPPRYDNING PÅ OMRÅDET Hus28 AS PEID 17/02394-002 2017/09/01
I SKU PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV 40% AV STILLINGEN ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/01
I SKU SVØMMEOPPLÆRING - TILDELING AV TILSKUDD TIL SVØMMEOPPLÆRING FOR NYANKOMNE MINORITETSSPRÅKLIGE ELEVER 2017 Fylkesmannen i Rogaland BNO 12/02867-019 2017/09/01
I TEK 79/170 - VIGSNES GRUBEOMRÅDE BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - SVAR PÅ TILSYNSRAPPORT FRA 31.01.17 79/170 - VIGSNES GRUBEOMRÅDE Stiftelsen Vigsnes Grubeområde JHN 12/01102-008 2017/09/01
I SEN KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - - VEDRØRENDE NY VURDERING AV TAKSTGRUNNLAG Gassco AS MBM 15/02054-079 U Ligningsloven § 13-3 2017/09/01
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM OPPLEVELSESKORT ANKO 17/03651-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/01
I TEK BIOLOGISK MANGFOLD - RAPPORT - FELLING AV GRÅGÅS John Gunnar Liknes PCH01 12/00690-154 2017/09/01
I TEK HUSDYRGJØDSEL KOLSTØ, SVEIN STÅLE - SØKNAD OM DISPENSASJON - GJELDER GJØDSELSPREDNING Svein Ståle Kolstø LKS 16/03422-003 2017/09/01
I TEK 11/430 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - MAGNAR VEDØY - 11/430 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - MAGNAR VEDØY S O Lund AS MHV 17/03654-001 2017/09/01
U TEK 5/416 - MOLDBAKKANE, VEA - NYBYGG ENEBOLIG M/LEILIGHET - RETUR UTGÅTT BEKREFTELSE PÅ SPERRET KONTO, GNR. 5, BNR. 416 SpareBank 1 SR-Bank IBR 15/00790-014 2017/09/01
U TEK 79/45 - VISNESVEGEN, VISNES, TILBYGG BOLIG, GARASJE - 79/45 - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD Robert Rogge EDH 17/03605-002 2017/09/01
I TEK 64/30 OG 64/498 - STANGALAND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 64/30 OG 64/498 - STANGALAND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Karmøy Kommune Teknisk Etat v/S.K. Medhaug EDH 17/03639-001 2017/09/01
I TEK 148/1035 - NORHEIM - NYBYGG GATEKJØKKEN - 148/947 - (KOPIMOTTAKER) VEDTAK OM SAMTYKKE ETTER ARBEIDSMILJØLOVEN Arbeidstilsynet Vestlandet IGR 17/02330-005 2017/09/01
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - TILDELING AV OMSORGSBOLIG BMV 17/03205-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/01
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - HUSLEIEKONTRAKT BMV 17/03205-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/01
U TEK 126/4 M.FL. - TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD - NYTT VEDTAK-SØKNAD OM TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET-DRENNERING AV JORDBRUKSJORD PÅ GNR. 126, BNR. 4 M/FL I KA Vikshåland Odd Inge LKS 15/00487-005 2017/09/01
I TEK 5/405 - VESTRE VEAVEG, VEA - TILBYGG NÆRINGSBYGG - 5/405 - (KOPIMOTTAKER) VEDTAK OM SAMTYKKE ETTER ARBEIDSMILJØLOVEN Arbeidstilsynet Vestlandet IGR 17/03147-003 2017/09/01
U SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2017 - SVAR - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER PÅ RÅSEGLARHUSET Karmøy Råseglarlag EVI1 16/05163-109 2017/09/01
U SKU PERSONALMAPPE - ENDRING AV LØNN ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/01
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 12/03116-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/01
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM HELSEFAGARBEIDER VED HJEMMETJENESTEN SØR - VIKARIAT Vanessa Lund ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/01
I TEK TEKNISK PLAN FOR SPANNADALEN, NY INFRASTRUKTUR - NORHEIM HANDELSPARK AS - REFERAT FRA BYGGEMØTE 10 - DATO: 28.08.17 TEKNISK PLAN FOR SPANNADALEN, NY INFRASTRUKTUR - NORHEIM HANDELSPARK AS Børseth Rådgivning AS BTH04 16/04830-021 2017/09/01
U HSE PERSONALMAPPE - REFERAT NÆRVÆRSMØTE SVF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/01
I HSE BEKYMRINGSMELDING - VEDR. BEKYMRINGSMELDING MMM Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/09/01
U HSE PERSONALMAPPE - INNKALLING TIL MØTE I NÆRVÆRSUTVALGET ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/01
U TEK 15/1443 MFL. GNR. 16 , 17 OG 18 - FV 47 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 16/57 - MELDING OM UTFØRT RETTING AV EIENDOMSGRENSER I MATRIKKELEN Karmøy Kommune v/Hilde Pettersen HAS 17/02042-003 2017/09/01
U SKU PERSONALMAPPE - ENDRING AV LØNN ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/01
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 17/03640-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/01
U SKU PERSONALMAPPE - ENDRING AV LØNN ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/01
I SKU FRIKJØP HOVEDTILLITSVALGTE - FRIKJØP I UTDANNINGSFORBUNDET 2017/18 Utdanningsforbundet Karmøy BLI01 12/00544-031 2017/09/01
I TEK 15/137 OG 15/695 - RÅDHUSVEGEN/ESEBJØR, ÅKRA - PÅ- OG TILBYGG LEILIGHETSBYGG MED NÆRINGSLOKALE - 15/137 OG 15/695 - (KOPIMOTTAKER) VEDTAK OM SAMTYKKE ETTER ARBEIDSMILJØLOVEN Arbeidstilsynet Vestlandet JKV 16/03295-012 2017/09/01
I TEK LANDBRUK - VERDIVURDERINGER - GJENNOMGANG AV GARDSKART - NYTT RUNDSKRIV M-3 OM KONSESJON, PRISKONTROLL OG BOPLIKT, NYTT RUNDSKRIV M-2/2017 OM DRIVEPLIKT ETTER JORDLOVEN OG FORSKRIFT OM BELØPSGRENSE VED GJENNOMFØRING AV PRISKONTROLL Landbruks- og matdepartementet BJP01 12/01731-080 2017/09/01
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.09.17 T.O.M 31.12.17 Malin Solvang ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/01
I SEN PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON FRA ORDINÆR STILLING FOR Å UTFØRE VERV SOM HOVEDTILLITSVALGT I UTDANNINGSFORBUNDET GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/01
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.09.17 T.O.M 05.01.18 Tu Thy Ngoc Nguyen ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/01
I TEK 102/140 - BYGNES, NYBYGG LAGERHALL - 102/140 - FYLKESMANNENS VEDTAK Fylkesmannen i Rogaland GTH 16/04364-014 2017/09/01
I SEN KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - PROSESSKRIV AV 30.08.2017 Arntzen De Besche Advokatfirma AS MBM 15/02054-078 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/09/01
I TEK 148/23 OG 148/59 - TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD GUDMUNDSEN, HILDE - 148/23 OG 148/59 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD GUDMUNDSEN, HILDE Hilde Gudmundsen LKS 17/03641-001 26 Off.l.26 2017/09/01
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - TILDELING AV OMSORGSBOLIG BMV 17/03202-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/01
U TEK 15/1443 MFL. GNR. 16 , 17 OG 18 - FV 47 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 15/832 OG 15/32 - RETTING AV EIENDOMSGRENSER I MATRIKKELEN Ingard Haugeberg HAS 17/02042-005 2017/09/01
I TEK 75/8 - KVALAVÅG - BYGNINGSKONTROLL - 75/8 - KVALAVÅG - AD. VARSEL OM PÅLEGG Advokat Kjell Natvig KMY 17/01161-005 2017/09/01
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID - ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/01
I TEK 17/38 - ÅDLAND - NYBYGG REDSKAPS/LAGERBYGG - 17/38 - VEDRØRENDE SØKNAD OM OPPFØRING AV NY DRIFTSBYGNING Vierdal advokatfirma EDH 17/02708-008 2017/09/01
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM MILJØARBEIDER VED BØ UNGDOMSSKOLE Aina Jeanette Mehammer BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/01
I TEK 68/121 - EIDEVEGEN, INDRE EIDE. NYBYGG GARASJE OG DRIVHUS - 68/121 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Trang Kim Thi Vo KMY 12/02217-007 2017/09/01
I TEK 37/5 - VESTRE KARMØYVEG, LI - NYBYGG HAGESTUE PÅ TERRASSE - 37/5 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Jan Henrik Høines JHE05 13/00298-007 2017/09/01
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - BEKREFTELSE - TAR IMOT KOMMUNALT UTLEIEBOLIG - BMV 17/02932-005 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/09/01
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - HUSLEIEKONTRAKT BMV 17/03202-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/01
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2017 - ANALYSERESULTATER - UBEHANDLET DRIKKEVANN - RÅVANN BREKKE - TATT DEN 03.08.17 Slab AS ETS 17/00056-056 2017/09/01
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 4. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.09.17 T.O.M 05.01.18 Thorhildur Karlsdottir ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/01
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2017 - ANALYSERESULTATER - UBEHANDLET DRIKKEVANN - RÅVANN BREKKE - TATT DEN 07.08.2017 SLab Slab AS ETS 17/00056-057 2017/09/01
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2017 - ANALYSERESULTATER - BEHANDLET DRIKKEVANN - BREKKEVEGEN 100 - TATT DEN 07.08.2017 SLab Slab AS ETS 17/00056-058 2017/09/01
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.09.17 T.O.M 05.01.18 Ruth Heidi Smelvær ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/01
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - SØKNAD OM KOMMUNAL TILRETTELEGGING I FORM AV EKSTRA BEMANNING Avaldsnes Barnehage RHO 15/03332-357 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/01
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2017 - ANALYSERESULTATER - BEHANDLET DRIKKEVANN - BREKKEVEGEN 100 SLab Slab AS ETS 17/00056-060 2017/09/01
U SKU SPILLEMIDLER 2016-2018 - UTBETALING AV SPILLEMIDLER Kopervik Idrettslag OFL 16/00248-157 2017/09/01
U HSE PERSONALMAPPE - KORRIGERING - SØKNAD OM PERMISJON GRUNNET UTDANNING SALF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/01
U TEK 13/506 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - LARSEN, ANITA MOSBRON - SVAR - 13/506 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - LARSEN, ANITA MOSBRON Advokatfirmaet Eurojuris Haugesu BJP01 17/03631-002 2017/09/01
U SKU SPILLEMIDLER 2016-2018 - UTBETALING AV SPILLEMIDLER Karmøy Rideklubb OFL 16/00248-158 2017/09/01
I SKU ELEVMAPPE - FORESPØRSEL OM SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/01
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2017 - ANALYSERESULTATER - BEHANDLET DRIKKEVANN - ARAREIR HØYDEBASSENG - TATT DEN 31.07.2017 SLab Slab AS ETS 17/00056-061 2017/09/01
U SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2017 - SVAR - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING - VISNES KULTUR- OG AKTIVITETSHUS 22.09 2017 Knut Anders Bårdsen EVI1 16/05163-110 2017/09/01
U TEK 33/192 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - FJELL, SJUR JAKOB - SVAR - 33/192 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - FJELL, SJUR JAKOB Sjur Jakob Fjell BJP01 17/03633-002 2017/09/01
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - UNDERTEGNET HUSLEIEKONTRAKT - BMV 17/02932-006 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/09/01
U SKU SPILLEMIDLER 2016-2018 - UTBETALING AV SPILLEMIDLER Avaldsnes Idrettslag OFL 16/00248-159 2017/09/01
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 13/02818-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/01
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - PURRING CEM01 16/04537-250 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/01
U SKU SPILLEMIDLER 2016-2018 - UTBETALING AV SPILLEMIDLER Torvastad Idrettslag OFL 16/00248-160 2017/09/01
U TEK 66/4 - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/4737 - 66/4 - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD Karmøyadvokatene DA EDH 17/03228-003 2017/09/01
U TEK 64/38 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - HANSEN, HANS HELGE - SVAR - 64/38 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - HANSEN, HANS HELGE Eiendomsmegler 1 Sr-Eiendom AS BJP01 17/03635-002 2017/09/01
U SKU OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM DEKNING AV MEDLEMSSKAP I ORGANISASJON OG OPPLEVELSESKORT ANKO 17/03548-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/01
I HSE PERSONALMAPPE - AVTALE OM SENIORTILTAK - NY ORDNING FRA 2015 HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/01
I SKU KRETSORDNING - SØKNAD OM SKOLEBYTTE GKH01 17/03644-001 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/09/01
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND FOR STUDENT Susanne Kristoffersen SALF 17/00009-066 2017/09/01
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - TILDELT BYTTE AV TRYGDEBOLIG BMV 16/04227-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/01
U HSE PERSONALMAPPE - TILBUD/AVTALE NFE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/01
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - HUSLEIEKONTRAKT BMV 16/04227-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/01
U SKU PERSONALMAPPE - ENDRING AV LØNN ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/01
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - TAR IMOT KOMMUNAL UTLEIEBOLIG BMV 17/01809-010 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/09/01
U SKU OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE/MEDLEMSKAP I IDRETTSLAG - SVAR - SØKNAD OM OPPLEVELSESKORT OG DEKNING AV MEDLEMSKAP I IDRETTSLAG ANKO 17/03572-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/01
I TEK 62/12 - TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET PEDERSEN, OLAV - 62/12 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET - PEDERSEN, OLAV Olav Pedersen Landbruk & Anleggstjenester LKS 17/03648-001 2017/09/01
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND FOR STUDENT Maria Andersen SALF 17/00009-067 2017/09/01
U TEK 64/460 - KOMMUNALE AVGIFTER - SVAR - PLOMBERING AV VANNINNTAK ALS06 17/02949-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/01
U SKU PERSONALMAPPE - KONTERING AV LØNN KHO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/01
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - HUSLEIEKONTRAKT BMV 17/01809-011 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/09/01
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND FOR STUDENT Ørjan Sevland SALF 17/00009-068 2017/09/01
I SEN FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNTJENESTEN - OPPFØLGING AV DELOITTE-RAPPORT HØSTEN 2017 - OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT "BARNEVERNTJENESTEN" - SAK TIL KOMMUNESTYRET Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS KTV 17/03158-002 2017/09/01
I SEN FORVALTNINGSREVISJON - PSYKOSOSIALT LÆRINGSMILJØ - OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - "PSYKOSOSIALT SKOLEMILJØ" - SAK TIL KOMMUNESTYRET Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS KTV 17/01931-003 2017/09/01
U SKU OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 17/03594-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/01
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON OG/ELLER STIPEND TIL UTDANNING SALF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/01
U SKU OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM OPPLEVELSESKORT ANKO 17/03596-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/01
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - FRIVILLIG AVTALETREKK LEI 16/04537-251 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/01
I TEK PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM FEIER VED KARMØY BRANN- OG REDNINGSVESEN Erik Sømme Helgesen BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/01
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - MELDING OM OPPSIGELSE AV STILLING - ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/01
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON OG/ELLER STIPEND TIL UTDANNING. SALF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/01
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON - UTEN LØNN GRUNNET OMSORG FOR BARN JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 64% FAST, NATTPATRULJEN ROP - TILBUD / AVTALE NFE 17/02771-018 25 Offl.§25 2017/09/01
I SEN KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG POLITISK UTVALG - SAKER SOM GJELDER DETTE - PROTOKOLL - KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG 30.08.17 Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS KTV 12/00652-186 2017/09/01
U TEK 57/623 - KOMMUNALE AVGIFTER - SVAR - 57/623 - ENDRING AV RENOVASJONSAVGIFT Madsen & Eriksen Eiendom AS ALS06 17/03306-002 2017/09/01
U SKU OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM OPPLEVELSESKORT ANKO 17/03617-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/01
U SEN PERSONALMAPPE - KORRIGERT P2 - FORLENGET VERV SOM HTV UTDANNINGSFORBUNDET + PERMISJON OPPR. ST. GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/01
I SEN PERSONALMAPPE - AVTALE OM BRUK AV TJENESTETELEFON SHJ Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/01
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON MED LØNN - GRUNNET VIDEREUTDANNING SALF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/01
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - - MELDING TIL ALLE EIERE AV VERK OG BRUK I KARMØY KOMMUNE MSA 15/02054-080 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/09/01
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/01
U TEK 60/39 - ENDRING AV RENOVASJONSAVGIFT. - SVAR - 60/39 - SØKNAD OM ENDRING AV RENOVASJONSAVGIFT. Svein Hemmingstad ALS06 17/03615-002 2017/09/01
U HSE PERSONALMAPPE - MELDING OM FORLENGELSE AV ANSETTELSE MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/01
I HSE PERSONALMAPPE - REFERAT FRA MØTE I NÆRVÆRSUTVALGET 24.08.2017 MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/01
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON MED LØNN - GRUNNET VIDEREUTDANNING SALF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/01
I HSE PERSONALMAPPE - MELDING OM VEDTAK - ALDERSPENSJON FRA KLP ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/01
U TEK 61/66 OG 61/96 - SAMMENSLÅING AV MATRIKKELENHET - 61/66 OG 61/96 - MANGLER BREV FOR SAMMENSLÅING Advokat Didrik Ferkingstad XXI 17/03595-002 26 Off.l.26 2017/09/01
I SKU OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE - OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 17/03655-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/01
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON MED LØNN - GRUNNET VIDEREUTDANNING SALF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/01
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON MED LØNN - GRUNNET VIDEREUTDANNING SALF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/01
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON OG/ELLER STIPEND TIL UTDANNING SALF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/01
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON OG/ELLER STIPEND TIL UTDANNING SALF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/01
I TEK 22/144 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - TOR GUNNAR FERKINGSTAD - 22/144 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - TOR GUNNAR FERKINGSTAD Per Inge Sjurseth AS MHV 17/03657-001 2017/09/01
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON OG/ELLER STIPEND TIL UTDANNING SALF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/01
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON OG/ELLER STIPEND TIL UTDANNING SALF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/01
I TEK 139/128 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - SØRHUS, SVEIN INGE - 139/128 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - SØRHUS, SVEIN INGE Svein Inge Sørhus BJP01 17/03658-001 2017/09/01
U TEK SAKKYNDIG OVERTAKSTNEMND - EIENDOMSSKATT - AD OPPSATT MØTE I SAKKYNDIG OVERTAKSTNEMND EIENDOMSSKATT TIRSDAG 12.SEPTEMBER 2017 Sakkyndig overtakstnemnd eiendomsskatt MSA 15/04161-013 2017/09/01
I TEK 22/93 - SØRE FERKINGSTADVEG, FERKINGSTAD - TILBYGG BOLIG, UTVIDELSE AV TERRASSE/CARPORT - 22/93 - AVSTANDSERKLÆRING FRA 22/131 Lars Birger Simonsen EDH 17/00758-005 2017/09/01
U TEK 88/147 - MUNKHAUGVEGEN,SØNDRE VELDE, TILBYGG BOLIG - 88/147 - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD Jan Arne Sund EDH 17/03577-002 2017/09/01
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - MELDING OM OPPSIGELSE AV STILLING - ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/01
U TEK 66/519 - KVILHAUGHOLMEN - KRAV OM RETTING I EIENDOMSKARTET - MATRIKKELEN - SVAR - 66/519 - KLAGE PÅ AVSLAG Rannveig Edstrøm ALA04 17/01274-004 2017/09/01
I TEK 122/102 OG 122/186 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - NERNES, GUNNAR - 122/102 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - NERNES, GUNNAR Gunnar Nernes BJP01 17/03660-001 26 Off.l.26 2017/09/01
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.09.17 T.O.M 31.12.17 Malin Solvang ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/09/01
U TEK 139/128 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - SØRHUS, SVEIN INGE - SVAR - 139/128 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - SØRHUS, SVEIN INGE Svein Inge Sørhus BJP01 17/03658-002 2017/09/01
U TEK 122/102 OG 122/186 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - NERNES, GUNNAR - SVAR - 122/102 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - NERNES, GUNNAR Gunnar Nernes BJP01 17/03660-002 2017/09/01
I TEK 148/126 - RØRLEGGERMELDING - RIVING - TILTAKSHAVER: HANTERA BYGGESAK 16/2177 - 148/126 - RØRLEGGERMELDING - RIVING - TILTAKSHAVER: HANTERA BYGGESAK 16/2177 Apply Tb AS MHV 17/03662-001 2017/09/01
I TEK KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2017 - 148/947 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - NORHEIM HANDELSPARK AS Børseth Rådgivning AS SKM 17/00008-112 2017/09/01
I TEK 141/217 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - AREKLETT, GUNNAR MORTEN - 141/217 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - AREKLETT, GUNNAR MORTEN Gunnar-Morten Areklett BJP01 17/03663-001 26 Off.l.26 2017/09/01