Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 2/39 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - FREDDY RASSMUSSEN - 2/39 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - FREDDY RASSMUSSEN Freddy Rassmussen MHV 17/02670-003 2017/08/31
U TEK 57/307 - SKUDENESHAVN KULTURHUS BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - 57/307 - SKUDENESHAVN KULTURHUS - VARSEL OM ORDINÆRT TILSYN Karmøy Kommune TSC 12/01384-003 2017/08/31
U TEK 86/7 - KONG AUGVALDS VEG, AVALDSNES - PARKERINGPLASS - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 86/7 - KONG AUGVALDS VEG, AVALDSNES - PARKERINGPLASS Petter J. Rasmussen AS KHM 17/01847-012 2017/08/31
U TEK 112/264 - DØLEVEGEN, SKRE. NYBYGG ENEBOLIG - 112/264 - PÅLEGG OM RETTING OG VARSEL OM TILBAKETREKKING AV FERDIGATTEST Rune Lund KMY 12/01805-033 2017/08/31
U TEK PLAN 555-10 - REGULERINGSPLAN FOR SKUGGABERG - ENDRING VEDR. GARASJE - 147/621, 604 - GODKJENT 24.8.2017 - MELDING OM DELEGERT VEDTAK - PLAN 555-10 - REGULERINGSPLAN FOR SKUGGABERG - ENDRING VEDR. GARASJE - 147/621, 147/604 Sivilarkitekt Kåre Frøland YSL 16/03834-003 2017/08/31
U TEK GRAVESØKNAD - SKIPARVIKGATA 7 - SVAR - GRAVESØKNAD - SKIPARVIKGATA 7 T Halleland AS KSU01 17/03541-002 2017/08/31
I TEK 140/6 OG 140/227 - OSNES - FORHÅNDSKONFERANSE - 140/6 OG 140/227 - ANMODNING OM FORHÅNDSKONFERANSE Hereid Hus AS KIS 17/03611-001 2017/08/31
I TEK 57/162 - SKUDENESHAVN - RIVING BYGG OG NYBYGG ENEBOLIG - 57/162 - MOTTATT MANGLER, REDEGJØRELSE, FOTO, FORHÅNDSVURDERING OG OVERSENDELSES E-POST TIL ROGALAND FYLKESKOMMUNE Trygve J Sjøen AS KHM 16/02858-011 2017/08/31
I TEK 107/1 - LINDØY - UTVIDELSE AV TURVEG I FRILUFTSOMRÅDET - 107/1 - UTTALELSE FRA FYLKESRÅDMANNEN VEDRØRENDE FORHOLDET TIL AUTOMATISK FREDA KULTURMINNE - BEHOV FOR ARKEOLOGISK REG Rogaland Fylkeskommune, Kulturseksjonen OHA 16/04892-010 2017/08/31
I TEK 15/466 - ÅKRA -RIVING NÆRINGSBYGG OG NYBYGG BOLIG OG FORRETNINGSBYGG - 15/466 OG 15/789 - OPPDATERT GJENNOMFØRINGSPLAN MED ERKLÆRINGER OM ANSVARSRETTER Sevland Bunyan Arkitekter AS JKV 17/00999-018 2017/08/31
I TEK 43/176 - HØYNESVEGEN, HØYNES. PÅ- OG TILBYGG ENEBOLIG - 43/176 - SØKNAD OM FRITAK FOR NABOVARSEL OG GJENPART AV NABOVARSEL Chris Andre Nymoen KHM 17/03279-003 2017/08/31
I TEK 122/14 - RØYKSUNDVEGEN, RØYKSUND, RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG M/GARASJE - 122/14 - AVFALLSPLAN Bas-Konsulent og Arkitekter Bjarne Skattkjær JKV 17/01764-013 2017/08/31
I TEK 148/978 - NORHEIM - NYTT FORRETNINGSBYGG OG PARKERING - 148/978 - SØKER OM FORLENGET MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Arkitektfirmaet Knut Kolstø AS JHE05 14/02765-017 2017/08/31
U TEK 43/176 - HØYNESVEGEN, HØYNES. PÅ- OG TILBYGG ENEBOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 43/176 - HØYNESVEGEN, HØYNES. PÅ- OG TILBYGG ENEBOLIG Chris Andre Nymoen KHM 17/03279-002 2017/08/31
U TEK 68/24 - INDRE EIDE - DELING AV GRUNNEIENDOM OPPM:17/3622 - TILLATELSE - DELINGSSAK - 68/24 - TILLATELSE TIL DELING AV GRUNNEIENDOM Hans Henry Jansen EDH 17/03579-003 2017/08/31
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - TILDELT BYTTE AV KOMMUNAL OMSORGSBOLIG BMV 17/03210-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/31
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - HUSLEIEKONTRAKT BMV 17/03210-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/31
U TEK NYTT KLOAKKANLEGG SANDANE - KONTRAKTSMØTE SANDANE NYTT KLOAKKANLEGG SANDANE Johannes Thaule EJD 15/02071-029 2017/08/31
U TEK 102/204 - BYGNES - UTDYPING I SJØ - RAMMETILLATELSE - 102/204 - BYGNES - TILLATELSE UTDYPING I SJØ Prosjekt Konsult AS KIS 17/01912-010 2017/08/31
I TEK FJERNING AV VEGETASJON PÅ KOMMUNAL GRUNN - SNIKVEGEN - ØNSKE OM FJERNING AV VEGETASJON PÅ KOMMUNAL GRUNN HENNUM, HARALD Harald Hennum ALI 17/03597-001 2017/08/31
U TEK 15/466 - ÅKRA -RIVING NÆRINGSBYGG OG NYBYGG BOLIG OG FORRETNINGSBYGG - 15/466 OG 15/789 - IGANGSETTINGSTILLATELSE - RIVING OG MILJØSANERING Sevland Bunyan Arkitekter AS JKV 17/00999-017 2017/08/31
I SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - SFO GKH01 17/03602-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/31
U TEK 33/88 - VESTRE KARMØYVEG, SANDVE - TILBYGG ENEBOLIG - 33/88 - FERDIGATTEST I. K. Gabrielsen JHE05 14/04569-006 2017/08/31
U TEK 3/238 - ØSTHUS - RIVING LAGER/INDUSTRIBYGNING ETTER BRANN - 3/238 - FERDIGATTEST I. K. Gabrielsen JHE05 16/04495-008 2017/08/31
I SKU SPILLEMIDLER 2016-2018 - OVERSENDER FERDIGTEST AV NYTT KUNSTGRESS Sportsklubben Nord OFL 16/00248-156 2017/08/31
I TEK TEKNISK PLAN - SLETTAVIKA - OVERSENDER REVIDERT LEDNINGSPLAN OG OPPDATERT TEGNINGSLISTE BOLIGFELT SLETTAVIK Ing. John Alvseike rådgivende ingeniørfirma BTH04 17/01567-013 2017/08/31
U TEK 139/128 - HAUSKEVÅGVEGEN, HAUSKE - NYBYGG GARASJE - 139/128 - FERDIGATTEST Arne Alf Haldorsen KMY 16/00134-012 2017/08/31
U TEK RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV VINTERVEDLIKEHOLDSTJENESTER - RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV VINTERVEDLIKEHOLDSTJENESTER SØR-KARMØY - SIGNERT RAMMEAVTALE Rasmus Ytreland AS HPE 17/02827-003 2017/08/31
I TEK 79/127 - RØDKLEIVVEGEN, VISNES, TILBYGG BOLIG, GRILLHYTTE - 79/127 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Per Jostein Bårdsen KMY 17/01865-003 2017/08/31
I SEN REKRUTTERINGSSAK CV-BASE FOR STYREKANDIDATER - SØKNAD CV-BASE FOR STYREKANDIDATER TUS 17/02604-016 25 Offl §25 2017/08/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDERE BESTILLERKONTORET 2X100% - BEKREFTELSE AVDELINGSLEDERE BESTILLERKONTORET 2X100% HGR 17/03073-009 25 Offl §25 2017/08/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDERE BESTILLERKONTORET 2X100% - BEKREFTELSE AVDELINGSLEDERE BESTILLERKONTORET 2X100% HGR 17/03073-010 25 Offl §25 2017/08/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDERE BESTILLERKONTORET 2X100% - BEKREFTELSE AVDELINGSLEDERE BESTILLERKONTORET 2X100% HGR 17/03073-011 25 Offl §25 2017/08/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDERE BESTILLERKONTORET 2X100% - BEKREFTELSE AVDELINGSLEDERE BESTILLERKONTORET 2X100% HGR 17/03073-012 25 Offl §25 2017/08/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDERE BESTILLERKONTORET 2X100% - BEKREFTELSE AVDELINGSLEDERE BESTILLERKONTORET 2X100% HGR 17/03073-013 25 Offl §25 2017/08/31
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-123 25 Offl §25 2017/08/31
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-124 25 Offl §25 2017/08/31
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-125 25 Offl §25 2017/08/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT ERGOTERAPEUT 76,76% STILLING - SØKNAD AUTORISERT ERGOTERAPEUT 76,76% STILLING HGR 17/03520-004 25 Offl §25 2017/08/31
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER - SØKNAD LÆRERSTILLINGER BLI01 17/03521-012 25 Offl §25 2017/08/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER - SØKNAD RÅDGIVER AGB 17/03546-004 25 Offl §25 2017/08/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER - SØKNAD RÅDGIVER AGB 17/03546-005 25 Offl §25 2017/08/31
I TEK TEKNISK PLAN FOR LYNGTUNET - REFERAT FRA BYGGEMØTE 26 - LYNGTUNET - 23.08.17 Cowi AS BTH04 16/00642-069 2017/08/31
U TEK RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV VINTERVEDLIKEHOLDSTJENESTER - RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV VINTERVEDLIKEHOLDSTJENESTER BRUK AV OPSJON, RODE 1-5 Karmøy Bygdeservice SA HPE 16/02692-003 2017/08/31
I TEK 122/216 - RAMSVIKNESET, RØYKSUND - NYBYGG HAGESTUE - 122/216 - REVIDERT SITUASJONSKART Atelier Oscar AS OHA 17/02978-003 2017/08/31
I TEK BYGGESAK - NORSK HYDRO - 98/19 - SAK 2017-04 - RIVING AV BOLIGHUS - AUSTEVIKV. 104 Hydro Aluminium AS KIS 12/00546-035 2017/08/31
I TEK STARTLÅN - VARSEL - OPPHØR SOM MEDFORSIKRET Klp Skadeforsikring AS RBE08 17/01319-010 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/31
I TEK 149/345 - STEMMEMYR, SPANNE, TILBYGG BOLIG, SOMMERSTUE/VERANDA - 149/345 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Roy William Alcott KMY 17/02290-004 2017/08/31
U HSE PERSONALMAPPE - INNKALLING TIL MØTE LKN Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/31
U TEK 5/505 - VEA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 5/505 - VEA - UNDERRETNING ETTER KLARLEGGING Laila Mørch AMJ 17/01217-031 2017/08/31
I TEK 70/17 - REVURVEGEN, YTRE EIDE - TILBYGG BOLIG, GARASJE - 70/17 - REVURVEGEN, YTRE EIDE - TILBYGG BOLIG, GARASJE Ktv Bygg AS KIS 17/03610-001 2017/08/31
U TEK 5/505 - VEA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 5/505 - VEA - UNDERRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE OLAV DAHL AMJ 17/01217-032 2017/08/31
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FLYTTEMELDING INN BMV 17/02932-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/31
I HSE PERSONALMAPPE - AVTALE OM MIDLERTIDIG ARBEIDSFORHOLD AFA02 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/31
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - TILDELT BYTTE AV OMSORGSBOLIG BMV 17/03208-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/31
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - HUSLEIEKONTRAKT BMV 17/03208-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/31
I TEK HUSDYRGJØDSEL HØINES, TRYGVE - HUSDYRGJØDSEL - SØKNAD OM UTSATT FRIST HØINES, TRYGVE Trygve Høines LKS 17/03614-001 2017/08/31
I TEK VASSDRAGSANLEGG - DAM ILSMYR I KARMØY KOMMUNE. KLASSIFISERING - VEDTAK Norges vassdrags- og energidirektorat SAT 12/01763-019 2017/08/31
I TEK 60/39 - ENDRING AV RENOVASJONSAVGIFT. - 60/39 - SØKNAD OM ENDRING AV RENOVASJONSAVGIFT. Svein Hemmingstad ALS06 17/03615-001 2017/08/31
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON MED LØNN SALF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/31
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID - AV VELFERDSGRUNNER JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/31
U TEK 3/187 - ØSTHUS - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/4359 - 3/187 - ØSTHUS - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD Karmøy Kommune Teknisk Etat v/S K Medhaug EDH 17/03532-003 2017/08/31
U HSE ANSKAFFELSE - UTSTYR TIL MERÅPENT BIBLIOTEK - SPØRSMÅL OG SVAR Axiell Danmark A/S CBE02 17/01154-031 2017/08/31
U TEK SYKKELBYAVTALE FOR HAUGESUND OG FASTLANDSDELEN AV KARMØY - TILSKUDD TIL TILTAK FOR ØKT SYKKELBRUK 2017 - RAPPORTERING PR 31.08.2017 Statens vegevsen HPE 12/04378-033 2017/08/31
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 17/03616-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/31
I SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR SFO GKH01 17/03618-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/31
I SKU OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM OPPLEVELSESKORT ANKO 17/03617-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/31
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - - MELDING TIL ALLE EIER AV VERK OG BRUK I KARMØY KOMMUNE MSA 15/02054-040 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/08/31
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - TILDELT BYTTE AV OMSORGSBOLIG BMV 17/03209-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/31
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - HUSLEIEKONTRAKT BMV 17/03209-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/31
U TEK 70/4 - REVURVEGEN, YTRE EIDE, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/3848 - 70/4 - REVURVEGEN, YTRE EIDE, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Rogaland Fylkeskommune Regionalplanavdelingen EDH 17/03586-003 2017/08/31
I SEN PERSONALMAPPE - AVTALE OM BRUK AV TJENESTETELEFON SHJ Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/31
U TEK 68/24 - INDRE EIDE - DELING AV GRUNNEIENDOM OPPM:17/3622 - 68/24 - VEDR. DELINGSSØKNAD Hans Henry Jansen EDH 17/03579-004 2017/08/31
I TEK STARTLÅN - GJELDSBREV - LÅNEAVTALE MED PANTSETTELSESERKLÆRING RBE08 17/00089-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/31
I TEK STARTLÅN - AVTALE OM TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 17/00089-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/31
I SEN PERSONALMAPPE - SØKNAD OM FORTSATT REDUSERT STILLING PGA HELSESITUASJONEN GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/31
I TEK SALG AV KOMMUNALE EIENDOMMER - VEDR. SALG AV KOMMUNAL BOLIG - REKLAMASJON Help Forsikring AS TES02 12/01310-017 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/31
I TEK KOMMUNALE AVGIFTER - GJELDER FRITAK FOR RENOVASJONSAVGIFT ALS06 17/03445-003 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2017/08/31
U TEK 112/12 - SKRE - DELING AV GRUNNEIENDOM - AREALOVERFØRING - OPPRETTING AV OFFENTLIG VEGGRUNN OPPM:17/2097, 3653 - 112/12 M.FL.- OMGJØRING DELINGSTILLATELSE - MED KARTFORRETNING OVER GRUNNEIENDOM OPPM:17/2097 Statens Vegvesen Region Vest Leikanger Kontorsted HHU 16/02483-008 2017/08/31
U TEK 128/12 - HAUGEVEGEN, ØVRE HAUGE - TILBYGG ENEBOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 128/12 - HAUGEVEGEN, ØVRE HAUGE - TILBYGG ENEBOLIG Arne Vik IGR 17/03151-005 2017/08/31
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON VED FØDSEL HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/31
U SEN PERSONALMAPPE - KORRIGERT P2 - FORTSATT REDUSERT STILLING GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/31
I SKU PERSONALMAPPE - MELDING OM OPPSIGELSE AV STILLING - BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/31
I TEK HØRINGER - 2016-2017 - HØRING - HOVEDPLAN VANN OG AVLØP HAUGESUND KOMMUNE Haugesund Kommune JTH 16/00007-190 2017/08/31
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - - MELDING TIL ALLE EIER AV VERK OG BRUK I KARMØY KOMMUNE MSA 15/02054-041 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/08/31
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - - MELDING TIL ALLE EIER AV VERK OG BRUK I KARMØY KOMMUNE MSA 15/02054-042 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/08/31
U TEK 142/192 - UTFORDRINGER MED LUFT I RØRSYSTEM - 142/192 - UTFORDRINGER MED LUFT I RØRSYSTEM Odd Holvik ETS 17/02957-002 2017/08/31
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - - MELDING TIL ALLE EIER AV VERK OG BRUK I KARMØY KOMMUNE MSA 15/02054-043 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/08/31
I TEK 15/2414 - GRUNNERVERV - VEGGRUNN - 15/2414 - OVERDRAGELSE - KOMMUNAL VEGGRUNN Statens Kartverk SKM 17/03620-001 2017/08/31
I TEK 86/238 - HUSØY. NYBYGG, RUBBHALL - 86/238 - REVIDERTE TEGNINGER, BRANNKONSEPT OG ERKLÆRING OM ANSVARSRETT Procon AS KHM 17/03604-002 2017/08/31
U TEK 15/153 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/2395 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/153 I KARMØY KOMMUNE Mjølhus Nina MNE02 17/03503-005 2017/08/31
U TEK 15/153 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/2395 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/153 I KARMØY KOMMUNE Ånensen Anne Marit MNE02 17/03503-006 2017/08/31
U TEK 15/153 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/2395 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/153 I KARMØY KOMMUNE Ånensen Helge MNE02 17/03503-007 2017/08/31
U TEK 15/153 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/2395 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/153 I KARMØY KOMMUNE Ånensen Jens Robert MNE02 17/03503-008 2017/08/31
U TEK 15/153 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/2395 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/153 I KARMØY KOMMUNE Ånensen Torbjørn MNE02 17/03503-009 2017/08/31
U TEK 15/153 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/2395 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/153 I KARMØY KOMMUNE Solås Ragnar MNE02 17/03503-010 2017/08/31
U TEK 15/153 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/2395 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/153 I KARMØY KOMMUNE Solås Sara MNE02 17/03503-011 2017/08/31
U TEK 15/153 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/2395 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/153 I KARMØY KOMMUNE Fjelde Sissel M Steinnes MNE02 17/03503-012 2017/08/31
U TEK 15/153 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/2395 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/153 I KARMØY KOMMUNE Steinnes Geir MNE02 17/03503-013 2017/08/31
U TEK 15/153 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/2395 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/153 I KARMØY KOMMUNE Steinnes Kåre MNE02 17/03503-014 2017/08/31
U TEK 15/153 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/2395 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/153 I KARMØY KOMMUNE Johannessen Lillian Karin MNE02 17/03503-015 2017/08/31
U TEK 15/153 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/2395 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/153 I KARMØY KOMMUNE Johannessen Bjørn Kjetil MNE02 17/03503-016 2017/08/31
U TEK 15/153 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/2395 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/153 I KARMØY KOMMUNE Johannessen Evy MNE02 17/03503-017 2017/08/31
U TEK 15/153 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/2395 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/153 I KARMØY KOMMUNE Johannessen Kjell Ivar MNE02 17/03503-018 2017/08/31
U TEK 15/153 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/2395 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/153 I KARMØY KOMMUNE Johannessen Lillian Karin MNE02 17/03503-019 2017/08/31
U TEK 15/153 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/2395 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/153 I KARMØY KOMMUNE Sandve Marianne MNE02 17/03503-020 2017/08/31
U TEK 15/153 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/2395 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/153 I KARMØY KOMMUNE Maartmann Egil MNE02 17/03503-021 2017/08/31
I TEK TEKNISK PLAN - BOLIGFELT KALVATRETUNET - GODKJENNING LEKEPLASSUTSTYR TEKNISK PLAN - BOLIGFELT KALVATRETUNET O Hansen & Sønner A/s BTH04 15/02987-013 2017/08/31
U HSE PERSONALMAPPE - INNKALLING TIL MØTE MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/31
U SEN RAMMEAVTALE IDRETTSUTSTYR 2018 - TILSLUTNINGSBREV RAMMEAVTALE IDRETTSUTSTYR 2017 Haugesund kommune TRS 17/03558-001 2017/08/31
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - - MELDING TIL ALLE EIER AV VERK OG BRUK I KARMØY KOMMUNE MSA 15/02054-044 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/08/31
I TEK 15/402 - SJØENVEGEN, ÅKRA - NYBYGG ENEBOLIG - 15/402 - SØKNAD OM ENDRING AV GITT TILLATELSE Lt Byggservice AS IGR 14/02015-021 2017/08/31
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - - MELDING TIL ALLE EIER AV VERK OG BRUK I KARMØY KOMMUNE MSA 15/02054-045 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/08/31
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - - MELDING TIL ALLE EIER AV VERK OG BRUK I KARMØY KOMMUNE MSA 15/02054-046 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/08/31
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - - MELDING TIL ALLE EIER AV VERK OG BRUK I KARMØY KOMMUNE MSA 15/02054-047 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/08/31
U TEK 58/406 - SEVERIN LARSENSVEG, KOPERVIK. FASADEENDRING OG REHABILITERING AV BAD - 58/406 - FERDIGATTEST Ane Steingildra Alvestad KMY 11/00474-007 2017/08/31
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - - MELDING TIL ALLE EIERE AV VERK OG BRUK I KARMØY KOMMUNE MSA 15/02054-048 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/08/31
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - - MELDING TIL ALLE EIERE AV VERK OG BRUK I KARMØY KOMMUNE MSA 15/02054-049 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/08/31
U TEK 149/51 - SPANNAVEGEN, SPANNE - NYBYGG 4-MANNSBOLIG MED GARASJER - BYGG SØR - 149/51 SNR 2 - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE, LEILIGHET 2 Hus28 AS KMY 16/02563-015 2017/08/31
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - - MELDING TIL ALLE EIERE AV VERK OG BRUK I KARMØY KOMMUNE MSA 15/02054-050 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/08/31
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - - MELDING TIL ALLE EIERE AV VERK OG BRUK I KARMØY KOMMUNE MSA 15/02054-051 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/08/31
U TEK 13/609 - TOSTEMBEKKEN, TJØSVOLL - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD 17/2893 - 13/609 UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING STD 17/2893 Tostemmen Utbygging AS MNE02 17/03006-015 2017/08/31
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE AV STILLING ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/31
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - - MELDING TIL ALLE EIERE AV VERK OG BRUK I KARMØY KOMMUNE MSA 15/02054-052 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/08/31
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - - MELDING TIL ALLE EIERE AV VERK OG BRUK I KARMØY KOMMUNE MSA 15/02054-053 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/08/31
U TEK 13/609 - TOSTEMBEKKEN, TJØSVOLL - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD 17/2893 - 13/609 UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING STD 17/2893 Karl Ludvig Ådland MNE02 17/03006-016 2017/08/31
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - - MELDING TIL ALLE EIERE AV VERK OG BRUK I KARMØY KOMMUNE MSA 15/02054-054 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/08/31
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - - MELDING TIL ALLE EIERE AV VERK OG BRUK I KARMØY KOMMUNE MSA 15/02054-055 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/08/31
I TEK 88/62 - TEKNISK PLAN - NY AVKJØRSEL, NYGÅRDVEGEN - OVERSENDER ERKLÆRING, PROFIL VEG OG STØYKART Øygarden Eiendom AS BTH04 17/03417-006 2017/08/31
I TEK UTBYGGING AV KONSENTRERT OMRÅDE - STORESUND - 142/790 - UNDERTEGNET KJØPEKONTRAKT Garvik Tomteutvikling AS SKM 17/01907-010 2017/08/31
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - - MELDING TIL ALLE EIERE AV VERK OG BRUK I KARMØY KOMMUNE MSA 15/02054-056 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/08/31
U SEN JUSTERINGSAVTALE - ÅKREHAMN ØST (BJERKELUND) - TRYGVE J. SJØEN AS - RETUR UNDERSKREVET AVTALE Trygve J. Sjøen Prosjekt AS AMA 17/04793-002 2017/08/31
U TEK 138/27 - NORDRE HÅLAND, NYBYGG, RIVING AV EKSISTERENDE BYGG. - 138/27 - FERDIGATTEST A. Utvik Entreprenør AS KMY 11/02279-011 2017/08/31
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - - MELDING TIL ALLE EIERE AV VERK OG BRUK I KARMØY KOMMUNE MSA 15/02054-057 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/08/31
I TEK JORDSKIFTERETTEN - 15-200793RFA-JSTO - VEDØEN GNR. 1 1210-2015-0050 - AVSLUTTET JORDSKIFTESAK: 15-200793RFA-JSTO Haugalandet og Sunnhordaland ALA04 15/04541-002 2017/08/31
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - OMSORG AV SMÅBARN MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/31
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - - MELDING TIL ALLE EIERE AV VERK OG BRUK I KARMØY KOMMUNE MSA 15/02054-058 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/08/31
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - - MELDING TIL ALLE EIERE AV VERK OG BRUK I KARMØY KOMMUNE MSA 15/02054-059 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/08/31
I TEK 8/43 - TANGENVEGEN, TANGEN, SØKNAD OM RIVING OG GJENOPPBYGGING AV TILBYGG BOLIG - 8/43 - TANGENVEGEN, TANGEN, SØKNAD OM RIVING OG GJENOPPBYGGING AV TILBYGG BOLIG Lt Byggservice AS IGR 17/03623-001 2017/08/31
I SKU OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM OPPLEVELSESKORT ANKO 17/03630-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/31
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - - MELDING TIL ALLE EIERE AV VERK OG BRUK I KARMØY KOMMUNE MSA 15/02054-060 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/08/31
U HSE PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV STILLING VED BESTILLERKONTORET MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/31
I SKU OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM OPPLEVELSESKORT ANKO 17/03632-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/31
U TEK 69/71 - MIDTRE EIDE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 17/1781 - TOMT 8 - 69/71 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 17/1781 - TOMT 8 Sigbjørn Stange Eiendom AS ALA04 17/02618-003 2017/08/31
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - TILDELING AV OMSORGSBOLIG BMV 17/03204-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/31
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - - MELDING TIL ALLE EIERE AV VERK OG BRUK I KARMØY KOMMUNE MSA 15/02054-061 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/08/31
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - - MELDING TIL ALLE EIERE AV VERK OG BRUK I KARMØY KOMMUNE MSA 15/02054-062 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/08/31
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - HUSLEIEKONTRAKT BMV 17/03204-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/31
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - - MELDING TIL ALLE EIERE AV VERK OG BRUK I KARMØY KOMMUNE MSA 15/02054-063 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/08/31
U TEK 15/443 - STONGVEGEN, ÅKRA - RIVING AV GARASJE, BOLIG- OG FORRETNINGSBYGG OG NYBYGG BOLIG OG FORRETNINGSBYGG - 15/443 - STONGVEGEN, ÅKRA - UTOMHUSPLAN Eskild Kvala AS IGR 17/00860-012 2017/08/31
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - - MELDING TIL ALLE EIERE AV VERK OG BRUK I KARMØY KOMMUNE MSA 15/02054-064 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/08/31
I HSE ARBEIDSTID - DISPENSASJON - ALLE VIRKSOMHETER - AVTALE MELLOM KARMØY KOMMUNE OG DELTA OM ARBEIDSTIDSORDNING VED TOMASVEGEN 16 Fagforreningen Delta v/Austeid , Knut Olav RLA 12/00092-247 2017/08/31
I TEK PROSJEKT SAKKESTADBEKKEN - 148/1018 - RETUR AV TINGLYST SKJØTE - DOKUMENTNUMMER 2017/920648/200 - EIKELAND, LEIV ANDREAS Statens Kartverk SKM 12/00079-046 2017/08/31
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - - MELDING TIL ALLE EIERE AV VERK OG BRUK I KARMØY KOMMUNE MSA 15/02054-065 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/08/31
I TEK 15/287 - SJØENVEGEN, ÅKRA, SØKNAD OM KAIANLEGG - 15/287 - SJØENVEGEN, ÅKRA, SØKNAD OM KAIANLEGG Lt Byggservice AS IGR 17/03626-001 2017/08/31
I TEK TOTALENTERPRISE PÅ DRIFTSBYGG FOR BORGARDALEN - AVTALEDOKUMENT MED BILAG DRIFTSBYGG FOR BORGARDALEN Petter J. Rasmussen AS MHV 17/00942-006 2017/08/31
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - - MELDING TIL ALLE EIERE AV VERK OG BRUK I KARMØY KOMMUNE MSA 15/02054-066 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/08/31
I HSE ARBEIDSTID - DISPENSASJON - ALLE VIRKSOMHETER - GODKJENNING AV AVTALE ETTER AML § 10-12(4) - TOMASVEGEN 16 Fellesorganisasjonen (fo) RLA 12/00092-248 2017/08/31
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - - MELDING TIL ALLE EIERE AV VERK OG BRUK I KARMØY KOMMUNE MSA 15/02054-067 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/08/31
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - - MELDING TIL ALLE EIERE AV VERK OG BRUK I KARMØY KOMMUNE MSA 15/02054-068 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/08/31
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - MOTTATT OPPSIGELSE AV HUSLEIEKONTRAKT BMV 17/03627-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/31
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - - MELDING TIL ALLE EIERE AV VERK OG BRUK I KARMØY KOMMUNE MSA 15/02054-069 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/08/31
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - - MELDING TIL ALLE EIERE AV VERK OG BRUK I KARMØY KOMMUNE MSA 15/02054-070 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/08/31
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - - MELDING TIL ALLE EIERE AV VERK OG BRUK I KARMØY KOMMUNE MSA 15/02054-071 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/08/31
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 15/1204 - BESTILLING AV NABOLISTE - TILTAK I K Gabrielsen GEL 17/00012-421 2017/08/31
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - - MELDING TIL ALLE EIERE AV VERK OG BRUK I KARMØY KOMMUNE MSA 15/02054-072 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/08/31
I HSE PERSONALMAPPE - KRAV OM FAST ANSETTELSE ETTER AML §14.9 FRDE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/31
I SKU PERSONALMAPPE - MELDING OM OPPSIGELSE AV STILLING - ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/31
I SKU SØKNAD OM OPPLEVELSEKORTET - SØKNAD OM OPPLEVELSEKORTET ANKO 17/03621-001 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/08/31
U SKU PERSONALMAPPE - KONTERING AV STILLING KHO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/31
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - - MELDING TIL ALLE EIERE AV VERK OG BRUK I KARMØY KOMMUNE MSA 15/02054-074 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/08/31
U SKU PERSONALMAPPE - ENDRING AV LØNN ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/31
I TEK 13/506 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - LARSEN, ANITA MOSBRON - 13/506 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - LARSEN, ANITA MOSBRON Advokatfirmaet Eurojuris Haugesu BJP01 17/03631-001 2017/08/31
I TEK VASSDRAGSANLEGG - DAM LITLAVATN I KARMØY KOMMUNE. KLASSIFISERING - VEDTAK Norges vassdrags- og energidirektorat SAT 12/01763-020 2017/08/31
U SKU PERSONALMAPPE - ENDRING AV LØNN ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/31
I TEK 33/192 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - FJELL, SJUR JAKOB - 33/192 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - FJELL, SJUR JAKOB Sjur Jakob Fjell BJP01 17/03633-001 26 Off.l.26 2017/08/31
U TEK 119/206 - SNIKVEGEN, MYKJE - TILBYGG BOLIG - 119/206 - MYKJE - TILBYGG- MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD Matland og Ambjørndalen Bygg AS OHA 17/03397-003 2017/08/31
I SKU KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - - STEVNING TIL HAUGALAND TINGRETT - UGYLDIG TAKST OG UTSKRIVING AV EIENDOMSSKATT FOR 2015 OG 2016 BHE02 15/02054-075 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/08/31
U SKU PERSONALMAPPE - KONTERING AV STILLING OG VIDEREFØRING AV VIKARIAT KHO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/31
U SKU PERSONALMAPPE - ENDRING AV LØNN ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/31
U SKU PERSONALMAPPE - ENDRING AV KONTERING AV STILLING F.O.M. 15.08 KHO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/31
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - MOTTATT OPPSIGELSE AV HUSLEIEKONTRAKT BMV 16/02515-009 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/31
U SKU PERSONALMAPPE - ENDRING AV LØNN ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/31
I TEK 64/38 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - HANSEN, HANS HELGE - 64/38 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - HANSEN, HANS HELGE Eiendomsmegler 1 Sr-Eiendom AS BJP01 17/03635-001 2017/08/31
I SEN KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - KOPI AV PROSESSKRIV Arntzen De Besche Advokatfirma AS MBM 15/02054-076 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/08/31
U SKU PERSONALMAPPE - ENDRING AV LØNN ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/31
U TEK 112/293 - SKREVEGEN, SKRE - ADKOMSTVEG OG TERRENGENDRING - 112/293 - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD Knut Erik Gjerde OHA 17/03258-002 2017/08/31
I SEN KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - PROSESSKRIV AV 23.08.2017 Arntzen De Besche Advokatfirma AS MBM 15/02054-077 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/08/31
U TEK 64/473, 64/540, 64/1249 - SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - 64/473, 64/540, 64/1249 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING Therese Lund ALA04 17/03582-002 2017/08/31
U SKU PERSONALMAPPE - ENDRING AV LØNN ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/31