Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 22/13 OG 22/35 - FERKINGSTAD - DELING AV GRUNNEIEDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/3613, 5264 - TILLATELSE - DELINGSSAK - 22/13 OG 22/35 - TILLATELSE TIL DELING AV GRUNNEIENDOM Gunnar Tangen EDH 17/02500-004 2017/08/30
U TEK 15/2311 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/3612 - TILLATELSE - DELINGSSAK - 15/2311 - ÅKRA - TILLATELSE TIL DELING AV GRUNNEIENDOM Helge Riisdal EDH 17/03277-003 2017/08/30
U TEK 2/321 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - RUNE SØRENSEN - 2/321 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - RUNE SØRENSEN Haugaland Rørhandel AS MHV 17/02071-002 2017/08/30
U TEK 66/165 - AUSTREIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/3625 - TILLATELSE - DELINGSSAK - 66/165 - AUSTREIM - TILLATELSE TIL DELING AV GRUNNEIEDOM Kjartan Fredriksen EDH 17/00874-015 2017/08/30
U HSE PERSONALMAPPE - VIKARIAT TIL OG MED 31.12.2017 AMH04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/30
U HSE PERSONALMAPPE - VIKARIAT I TILLEGG TIL FAST STILLING F.O.M. 25.09.2017 T.O.M 01.07.2018. FTE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/30
U TEK 58/345 - RØRLEGGERMELDING: MIDLERTIDIG BRAKKE - TILTAKSHAVER: GARVIK BYGGESAK 16/1697 - 58/345 - RØRLEGGERMELDING: MIDLERTIDIG BRAKKE - TILTAKSHAVER: GARVIK BYGGESAK 16/1697 Vedavågen Rør AS MHV 17/03469-002 2017/08/30
I TEK 5/592 - TØKJEMYRVEGEN, VEA - NYBYGG OMSORGSBOLIGER - 5/592 - KOORDINATER HUSHJØRNER TØKJEMYR Vassbakk & Stol AS GER01 15/02660-035 2017/08/30
U TEK 15/466 OG 15/789 - RØRLEGGERMELDING: RIVING/NYBYGG - TILTAKSHAVER: SKUDE BYGG EIENDOM BYGGESAK 17/999 - 15/466 OG 15/789 - RØRLEGGERMELDING: RIVING/NYBYGG - TILTAKSHAVER: SKUDE BYGG EIENDOM BYGGESAK 17/999 Aibel AS MHV 17/03449-002 2017/08/30
U TEK 149/21 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - CHRISTIAN HESVIK - 149/21 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - CHRISTIAN HESVIK Apply Tb AS ALS06 17/02299-003 2017/08/30
U TEK 149/20 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - WILLIAM KJELL HANSEN - 149/20 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - WILLIAM KJELL HANSEN Apply Tb AS ALS06 17/02301-003 2017/08/30
U TEK 149/71 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - ANJA SOFIE MØGSTER ESPEDAL - 149/71 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - ANJA SOFIE MØGSTER ESPEDAL Apply Tb AS ALS06 17/02297-003 2017/08/30
U HSE PERSONALMAPPE - FORLENGELSE AV VIKARIAT Nancy Tysse HSB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/30
U HSE PERSONALMAPPE - FORLENGELSE AV VIKARIAT Sonja Gunderstad Nordstokke HSB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/30
U HSE PERSONALMAPPE - FORLENGELSE AV VIKARIAT Bente Mannes HSB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/30
U HSE PERSONALMAPPE - FORLENGELSE AV VIKARIAT Grete Vigre HSB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/30
U HSE PERSONALMAPPE - IMIDLERTIDIG STILLINGSØKNING May Britt Østensen HSB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/30
I TEK 66/239 - AUSTREIM - ETABLERING AV FLYTEBRYGGE - 66/239 - AUSTREIM - ETABLERING AV FLYTEBRYGGE Karmsund Maritime Eide AS EDH 16/04988-004 2017/08/30
I TEK 18/16 - SANDBAKKANE, FAGERLAND. SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/4703 - 18/16 - SANDBAKKANE, FAGERLAND. SØKNAD OM FRADELING/ DISPENSASJON FRA DELING INNENFOR 100M-BELTET Odd Hansen AS EDH 17/03600-001 2017/08/30
I TEK 47/446 - ERSHAUGVEGEN, VIK - NYBYGG TOMANNSBOLIG - 47/446 - REVIDERTE TEGNINGER Eskild Kvala AS KHM 17/02956-004 2017/08/30
I TEK 86/238 - HUSØY. NYBYGG, RUBBHALL - 86/238 - HUSØY. NYBYGG, RUBBHALLER Procon AS KHM 17/03604-001 2017/08/30
U TEK 83/35 MFL. - SKEIE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/3637,3638 - 83/35 MFL. - TILLATELSE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Einar Dagfinn Skeie HHU 16/05153-012 2017/08/30
I TEK 109/1 OG 109/29 - FOSEN - RIVING BOLIG OG DRIFTSBYGNING, NYBYGG ERSTATNINGSBOLIG - 109/1 OG 109/29 - BER OM RAMMETILLATELSE SETTES PÅ VENT Eskild Kvala AS OHA 17/02329-004 2017/08/30
U TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - 15/679 - OVERSENDELSE AV TV-RAPPORT PRESTAVEGEN 23, UTBEDRING AV KLOAKK OG OVERVANN Svein Morten Hågenvik MAHA1 13/00434-049 2017/08/30
U HSE PERSONALMAPPE - FORLENGELSE AV VIKARIAT VID Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/30
U TEK 29/66 - VESTRE KARMØYVEG, HEBNES. TILBYGG ENEBOLIG - GARASJE - 29/66 - FERDIGATTEST Garvik Prosjekt AS JHE05 11/02356-005 2017/08/30
I SEN STORTINGSVALGET 2017 - OVERSENDELSE AV VALGMATERIELL TIL FYLKESVALGSTYRET Rogaland fylkeskommune - fylkesvalgstyret KTV 16/01669-017 2017/08/30
U TEK 66/679 - IVAR ÅSENSVEG, AUSTREIM. TILBYGG OG FASADEENDRING ENEBOLIG - 66/679 - FERDIGATTEST Mery Ann Susort KMY 11/02315-005 2017/08/30
I SKU FJORD MOTORPARK - KOMMENTARER TIL RAPPORT FRA SWECO VEDR. REVIDERT STØYANALYSE Fjord Motorpark AS OFL 12/00328-196 2017/08/30
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 5/42, 107, 419, 569, 570, 575 M.FL. - BESTILLING AV NABOLISTE Eskild Kvala AS GEL 17/00012-416 2017/08/30
U TEK 2/308 - SÆVIK. NYBYGG NAUST OG KAI - 2/308 - FERDIGATTEST Knut Håkon Einarsen JHE05 11/01641-010 2017/08/30
I SEN MOMSKOMPENSASJON - REVISORS BERETNING - REVISORS BERETNING VEDR. KOMPENSASJONSOPPGAVE FOR MERVERDIAVGIFT - 3. TERMIN 2017 Kpmg AS CEL 15/03572-007 2017/08/30
U TEK 63/10 - HØGÅSVEGEN, NORDSTOKKE - TILBYGG VÅNINGSHUS - RAMMETILLATELSE - 63/10 - HØGÅSVEGEN, NORDSTOKKE - TILBYGG VÅNINGSHUS I K Gabrielsen IGR 17/03327-002 2017/08/30
I SEN HØRINGER - 2016-2017 - HØRING - ENDRING AV FORSKRIFT OM RAPPORTERING, REGISTRERING OG MERKING AV LUFTFARTSHINDER Luftfartstilsynet JST 16/00007-189 2017/08/30
I TEK PLAN 4052 - DETALJREGULERING FOR KALSTØ - DEL AV 83/28 M.FL. - UTTALELSE FRA FYLKESMANNEN I ROGALAND - 29.08.17 PLAN 4052 - DETALJREGULERING FOR KALSTØ - DEL AV 83/28 M.FL. Fylkesmannen i Rogaland YSL 13/04467-127 2017/08/30
U TEK 86/94 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES - NYBYGG BRAKKERIGG - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 86/94 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES - NYBYGG BRAKKERIGG Eide Bygg & Anlegg AS IGR 16/03734-013 2017/08/30
U TEK 119/393 - FLATEBØVEGEN, MYKJE. PÅBYGG GARASJE - 119/393 - FERDIGATTEST - PÅBYGG GARASJE Gunn Janne Fjetland JKV 11/02343-005 2017/08/30
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 15/454 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Trygve J. Sjøen AS GEL 17/00012-417 2017/08/30
U TEK 115/243 - ÅRHAUGBAKKEN, SØNDRE EIKE. NYBYGG GARASJE - 115/243 - FERDIGATTEST - GARASJE Kjell Rossebø JKV 11/02583-005 2017/08/30
U TEK 119/335 - SOLHAUGVEGEN, MYKJE. TILBYGG ENEBOLIG - SOMMERSTUE - 119/335 - FERDIGATTEST - SOMMERSTUE Arne Johan Naustvik JKV 11/02606-005 2017/08/30
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2017 - KONTROLLRAPPORT ETTER SKJENKEKONTROLL PÅ MORTHOLMEN 26.08.17 NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 16/05163-106 2017/08/30
U SEN TILLEGGSSAK - EPOSTER - ALTERNATIVE STILLINGER M.M. ORO Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/08/30
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - TILDELT BYTTE AV OMSORGSBOLIG BMV 17/03212-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/30
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - HUSLEIEKONTRAKT BMV 17/03212-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/30
U TEK HUSDYRGJØDSEL HILLESLAND, LEIF MAGNE - SØKNAD OM UTVIDET FRIST FOR UTKJØRING AV HUSDYRGJØDSEL PÅ GNR. 48, BNR. 15 I KARMØY-LARS MAGNE HILLESLAND Hillesland Lars M LKS 17/03580-002 2017/08/30
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-118 25 Offl §25 2017/08/30
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-119 25 Offl §25 2017/08/30
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-120 25 Offl §25 2017/08/30
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-121 25 Offl §25 2017/08/30
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-122 25 Offl §25 2017/08/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT ERGOTERAPEUT 76,76% STILLING - SØKNAD AUTORISERT ERGOTERAPEUT 76,76% STILLING HGR 17/03520-003 25 Offl §25 2017/08/30
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER - SØKNAD LÆRERSTILLINGER BLI01 17/03521-006 25 Offl §25 2017/08/30
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER - SØKNAD LÆRERSTILLINGER BLI01 17/03521-007 25 Offl §25 2017/08/30
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER - SØKNAD LÆRERSTILLINGER BLI01 17/03521-008 25 Offl §25 2017/08/30
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER - SØKNAD LÆRERSTILLINGER BLI01 17/03521-009 25 Offl §25 2017/08/30
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER - SØKNAD LÆRERSTILLINGER BLI01 17/03521-010 25 Offl §25 2017/08/30
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER - SØKNAD LÆRERSTILLINGER BLI01 17/03521-011 25 Offl §25 2017/08/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK SPESIALSYKEPLEIER, FAST 88 OG 90 % - SØKNAD SPESIALSYKEPLEIER, FAST 88 OG 90 % AGB 17/03523-005 25 Offl §25 2017/08/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER - SØKNAD RÅDGIVER AGB 17/03546-002 25 Offl §25 2017/08/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER - SØKNAD RÅDGIVER AGB 17/03546-003 25 Offl §25 2017/08/30
I TEK FORSØPLING - 139/90 - GJELDER MULIG FORSØPLING PÅ GAMLE HAUSKE KONFEKSJONSBYGG Barbro Erland Sunde PEID 17/02890-003 2017/08/30
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.09.17 T.O.M 31.08.18 Nesredin Saleh Ali ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/30
I TEK DYREVERNNEMND - NY OPPNEVNING I DYREVERNNEMNDA FOR YTRE HAUGALANDET (KOPIMOTTAKER) Mattilsynet BJP01 12/03262-005 2017/08/30
I SKU OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 17/03594-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/30
I SKU OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM OPPLEVELSESKORT ANKO 17/03596-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/30
U TEK HUSDYRGJØDSEL SVENSEN, SVEIN - SØKNAD OM UTVIDET FRIST FOR UTKJØRING AV HUSDYRGJØDSEL PÅ GNR. 5,BNR. 16 I KARMØY-SVEIN SVENSEN Svensen Svein LKS 16/03473-004 2017/08/30
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.09.17 T.O.M 31.12.17 + TAUSHETSERKLÆRING Jean Niyonkuru ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/30
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 3. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 21.08.17 T.O.M 30.06.18 Rune Morgan Ottoson BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/30
U TEK HUSDYRGJØDSEL GUNDERSEN, RUNE - SØKNAD OM UTVIDET FRIST FOR UTKJØRING AV HUSDYRGJØDSEL PÅ GNR. 63, BNR. 9 I KARMØY -RUNE GUNDERSEN. Rune Gundersen LKS 17/03575-002 2017/08/30
U TEK 3/587 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - TOR ODD TORKELLSEN - 3/587 - AVSLAG PÅ RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG S O Lund AS JHE05 17/03566-003 2017/08/30
I TEK 119/206 - SNIKVEGEN, MYKJE - TILBYGG BOLIG - 119/206 - SNIKVEGEN, MYKJE - TILBYGG BOLIG Matland og Ambjørndalen Bygg AS OHA 17/03397-002 2017/08/30
U SKU PERSONALMAPPE - ENDRING AV LØNN ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/30
U TEK 12/25 OG 12/24 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - 12/25 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING Dagfinn Larsen HAS 16/03036-003 2017/08/30
U TEK 98/63 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - STEINNES, REIDULF/STEINNES, MARIT - SVAR - 98/63 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - STEINNES, REIDULF/STEINNES, MARIT Reidulf Steinnes BJP01 17/03581-002 2017/08/30
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE AV DELER AV STILLING ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/30
I SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR SFO GKH01 16/03142-003 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/08/30
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 17/03478-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/30
U TEK 119/20 - KOMMUNALE AVGIFTER - SVAR - 119/20 - ENDRING AV RENOVASJONSAVGIFT Eilert Haugstad ALS06 17/03271-004 2017/08/30
I SEN PERSONALMAPPE - EVALUERING AV GJENNOMFØRT TILTAK GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/30
U SKU PERSONALMAPPE - ENDRING AV LØNN ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/30
I TEK 70/4 - REVURVEGEN, YTRE EIDE, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/3848 - 70/4 - REVURVEGEN, YTRE EIDE, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Nancy Johanna Kristensen EDH 17/03586-001 2017/08/30
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 70/19 - BESTILLING AV NABOLISTE - TILTAK I K Gabrielsen GEL 17/00012-418 2017/08/30
I SEN GRAVESØKNAD - FOTVEGEN 11-13 - GRAVESØKNAD - FOTVEGEN 11-13 Vassbakk & Stol AS TOG 17/03599-001 2017/08/30
U TEK 147/109 - KOMMUNALE AVGIFTER - SVAR - 147/109 - SØKNAD OM FRITAK FOR RENOVASJONSAVGIFT Ellen Johanne Strømmen ALS06 17/03251-002 2017/08/30
I TEK 75/10 - NESAHAUGEN, KVALAVÅG - NYBYGG GARASJE/LAGERBYGG - 75/10 - MOTTATT MANGLER, I. K. Gabrielsen KIS 16/00501-006 2017/08/30
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 23.08.17 T.O.M 3.06.18 Emil Adelstein Hoika BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/30
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM LÆRER U/GODKJENNING VED TORVASTAD SKOLE OG KULTURSENTER Kristin Olsen BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/30
U TEK 43/580 - ENDRING AV RENOVASJONSAVGIFT - SVAR - 43/580 - SØKNAD OM ENDRING AV RENOVASJONSAVGIFT FAGERLAND, ASTRID KRISTINE Astrid Kirstine Fagerland ALS06 17/03345-002 2017/08/30
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.09.17 T.O.M 01.09.18 Margunn Gjertine Eide ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/30
I TEK PLAN 4075 - DETALJREGULERING FOR HAVNEOMRÅDE FLATSKJÆR, HUSØY - INNSPILL FRA FISKERIDIREKTORATET REGION SØR - 29.08.17 PLAN 4075 - DETALJREGULERING FOR HAVNEOMRÅDE FLATSKJÆR, HUSØY - 86/23 Fiskeridirektoratet Region Sør YSL 17/01396-006 2017/08/30
U SKU PERSONALMAPPE - ENDRING AV LØNN ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/30
U TEK 64/1112 - LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - 64/1112 - LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - VARSEL OM ORDINÆRT TILSYN Karmøy Kommune TSC 12/00901-004 2017/08/30
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 3. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.09.17 T.O.M 01.09.18 Donna Babic Ohlsson ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/30
I SEN KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - - PROSESSKRIV TIL HAUGALAND TINGRETT Arntzen De Besche Advokatfirma AS MBM 15/02054-038 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/08/30
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM PASSASJER NJO 13/03499-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/30
I TEK 58/319 - SEVERIN LARSENS VEG, KOPERVIK. LEVEGG MED TAK GARASJE OG SYKKELSKUR - 58/319 - SØKNAD OM FERDIGATTEST GARASJE OG SYKKELSKUR Liv Marit Årseth KMY 11/01522-009 2017/08/30
U HSE PERSONALMAPPE - MAKSBREV SYKEPENGER ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/30
U TEK RAMMEAVTALE - ARBEIDSTØY OG VERNEUTSTYR - RAMMEAVTALE - ARBEIDSTØY OG VERNEUTSTYR Wenaas Workwear AS TES02 16/02583-013 2017/08/30
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - SVAR - SØKNAD OM REDUKSJON I KOMMUNALE AVGIFTER ALS06 17/03371-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/30
I TEK PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.08.17 T.O.M 01.08.18 Ove Christer Helgesen BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/30
I SKU PERSONALMAPPE - TILSAGN OM MIDLERTIDIG LØNNSTILSKUDD SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/30
U SKU PERSONALMAPPE - ENDRING AV LØNN ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/30
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - SVAR - SØKNAD OM FRITAK FOR RENOVASJONSAVGIFT ALS06 17/03445-002 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2017/08/30
I SEN PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL FOREBYGGINGS- OG TILRETTELEGGINGSTILSKUDD IA VIRKSOMHETER OG BHT- HONORAR GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/30
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.09.17 T.O.M 31.08.18 Bjørg Elise Pettersen Lillesund ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/30
U TEK 74/77 - SUNDVEGEN, YTRALAND - NYBYGG LAGER/PROD. HALL MED VASK/VASKEPLASS BYGG 1 - 74/77 - SUNDVEGEN, YTRALAND - NYBYGG LAGER/PROD. HALL MED VASK/VASKEPLASS BYGG 1 Edb-Tjenester Norge Limited KIS 17/00616-014 2017/08/30
I SKU PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV STILLING ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/30
U HSE PERSONALMAPPE - MAKSBREV SYKEPENGER ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/30
U SKU PERSONALMAPPE - ENDRING AV LØNN ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/30
I SKU PERSONALMAPPE - AVTALE OM SENIORTILTAK - NY ORDNING FRA 2015 BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/30
I SKU PERSONALMAPPE - AVTALE OM SENIORTILTAK - NY ORDNING FRA 2015 BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/30
I SKU PERSONALMAPPE - AVTALE OM SENIORTILTAK - NY ORDNING FRA 2015 BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/30
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 13/03054-010 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/30
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - TILDELT BYTTE AV KOMMUNAL OMSORGSBOLIG BMV 17/03207-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/30
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - HUSLEIEKONTRAKT BMV 17/03207-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/30
U TEK 74/77 - SUNDVEGEN, YTRALAND - NYBYGG HALL/KURSLOKALE/KONTORER/WC OG KJØKKEN BYGG 2 - 74/77 - SUNDVEGEN, YTRALAND - NYBYGG HALL/KURSLOKALE/KONTORER/WC OG KJØKKEN BYGG 2 Edb-Tjenester Norge Limited KIS 17/02367-006 2017/08/30
U TEK 15/117 - KOMMUNALE AVGIFTER - SVAR - 15/117 - ENDRING AV RENOVASJONSAVGIFT Karl Sjøen ALS06 12/02146-005 2017/08/30
U TEK 74/77 - SUNDVEGEN, YTRALAND - NYBYGG KONTORBYGNING BYGG 3 - 74/77 - SUNDVEGEN, YTRALAND - NYBYGG KONTORBYGNING BYGG 3 Edb-Tjenester Norge Limited KIS 17/02370-006 2017/08/30
U TEK 74/77 - SUNDVEGEN, YTRALAND - NYBYGG KONTORBYGNING BYGG 4 - 74/77 - SUNDVEGEN, YTRALAND - NYBYGG KONTORBYGNING BYGG 4 Edb-Tjenester Norge Limited KIS 17/02375-006 2017/08/30
U TEK 142/182 - KOMMUNALE AVGIFTER - SVAR - 142/182 - SØKNAD OM FRITAK FOR RENOVASJONSAVGIFT Eva Økland ALS06 17/03267-002 2017/08/30
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM PASSASJER NJO 14/03397-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/30
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM ADJUNKT VED SKUDENESHAVN SKOLE Camilla Natalie Hemnes BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/30
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/30
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM ULØNNET PERMISJON - AV OMSORGSGRUNNER HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/30
U TEK 64/382 OG 64/795 - AUSTRE KARMØYVEG, STANGALAND, BRUKSENDRING BOLIG - 64/382 OG 64/795 - AUSTRE KARMØYVEG, MANGELFULL SØKNAD Marlena Bernadetta Wisniewska IGR 17/03390-003 2017/08/30
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON VED FØDSEL HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/30
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.09.17 T.O.M 31.08.18 Bjørg Elise Pettersen Lillesund ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/30
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.09.17 T.O.M 31.12.17 + TAUSHETSERKLÆRING Jean Niyonkuru ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/30
U HSE ANSKAFFELSE - UTSTYR TIL MERÅPENT BIBLIOTEK - SPØRSMÅL OG SVAR 30.08.2017 Axiell Danmark A/S CBE02 17/01154-029 2017/08/30
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.09.17 T.O.M 31.08.18 Nesredin Saleh Ali ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/30
U TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - 15/721 - OVERSENDELSE AV TV-RAPPORT PRESTAVEGEN 29, UTBEDRING AV OVERVANN Gareth Derek Charles Osborne MAHA1 13/00434-050 2017/08/30
U TEK 112/264 - DØLEVEGEN, SKRE. NYBYGG ENEBOLIG - 112/264 - DØLEVEGEN, SKRE. TILSYNSRAPPORT Rune Lund KMY 12/01805-034 2017/08/30
I TEK BB1 MOKSHEIMTUNET - TEKNISK PLAN - REFERAT FRA BYGGEMØTE NR. 11 - DATO: 23.08.17 BB1 MOKSHEIMTUNET - TEKNISK PLAN Cowi AS BTH04 16/02032-027 2017/08/30
U SKU PERSONALMAPPE - ENDRING AV LØNN ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/30
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - TILDELING AV UTLEIEBOLIG BMV 17/01809-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/30
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - HUSLEIEKONTRAKT BMV 17/01809-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/30
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER BMV 17/01809-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/30
U TEK 66/165 - AUSTREIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/3625 - 66/165 - VEDR. DELINGSSØKNAD Kjartan Fredriksen EDH 17/00874-016 2017/08/30
U HSE PERSONALMAPPE - STILLINGSUTVIDELSE UT 2017 HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/30
U TEK EIENDOMSSKATT - TAKSERING AV HYDROS PILOTPROSJEKT - SVAR - EIENDOMSSKATT - TAKSERING AV HYDROS PILOTPROSJEKT JMJ03 17/00261-016 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/08/30
I TEK NY KLOAKK - JOMFRUVEGEN 1. ETAPPE - KLOAKKOVERFØRING VORMEDAL - NORHEIM - 148/373 - SØKER OM TILSKUDD - JOMFRUVEGEN JTH 16/00196-084 26 Off.l.26 2017/08/30
U TEK 83/35 MFL. - SKEIE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/3637,3638 - 83/35 MFL. - VEDR. DELINGSSØKNAD Einar Dagfinn Skeie HHU 16/05153-013 2017/08/30
U HSE PERSONALMAPPE - INNFRIELSE AV KRAV/TILBUD OM STILLING MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/30
U TEK 15/2311 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/3612 - 15/2311 - VEDR. DELINGSSØKNAD Helge Riisdal EDH 17/03277-006 2017/08/30
U TEK 42/25 OG 42/61 - SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - KARMØY KOMMUNE - 42/25 OG 42/61 - OVERSENDESELBREV ETTER SAMMENSLÅING KARMØY KOMMUNE/SYNNØVE MEDHAUG Karmøy Kommune XXI 17/03477-002 2017/08/30
U TEK 22/13 OG 22/35 - FERKINGSTAD - DELING AV GRUNNEIEDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/3613, 5264 - 22/13 OG 22/35 - VEDR. DELINGSSØKNAD Gunnar Tangen EDH 17/02500-008 2017/08/30
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - MELDING OM FORLENGELSE AV HUSLEIEKONTRAKT BMV 16/02856-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/30
U SEN TILLEGGSSAK - TILLEGGSSAK KMV Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/30
I TEK 33/88 - VESTRE KARMØYVEG, SANDVE - TILBYGG ENEBOLIG - 33/88 - SØKNAD OM FERDIGATTEST I. K. Gabrielsen JHE05 14/04569-005 2017/08/30
I TEK 61/66 OG 61/96 - SAMMENSLÅING AV MATRIKKELENHET - 61/66 OG 61/96 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV MATRIKKELENHET Advokat Didrik Ferkingstad XXI 17/03595-001 26 Off.l.26 2017/08/30
I TEK 146/36 - BØVÅGVEGEN, BØ. NYBYGG GARASJE OG TILBYGG BOLIG VINDFANG - 146/36 - SØKNAD OM FERDIGATTEST VINDFANG Magne Hilbert Stensrud KMY 11/02471-005 2017/08/30
I TEK 149/385 - STEMMEMYR, SPANNE. PÅBYGG/TILBYGG, CARPORT, UTV.BOD OG TERRASSE - 149/385 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Jensen Bygg Jb AS KMY 13/01943-008 2017/08/30
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 17/03598-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/30
U SKU PERSONALMAPPE - TILBUD ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/30
I TEK 3/238 - ØSTHUS - RIVING LAGER/INDUSTRIBYGNING ETTER BRANN - 3/238 - SØKNAD OM FERDIGATTEST I. K. Gabrielsen JHE05 16/04495-007 2017/08/30
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - MIDLERTIDIG BYTTE AV TRYGDEBOLIG BMV 17/03601-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/30
I TEK PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV STILLING BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/30
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM HELSEFAGARBEIDER VED ÅKRA BBH Tu Thy Ngoc Nguyen ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/30
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 122/25 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGEMELDING Sevland Bunyan Arkitekter AS GEL 17/00012-419 2017/08/30
U TEK 88/62 - TEKNISK PLAN - NY AVKJØRSEL, NYGÅRDVEGEN - SVAR - OVERSENDER DOKUMENTER 88/62 - TEKNISK PLAN - NY AVKJØRSEL, NYGÅRDVEGEN Øygarden Eiendom AS BTH04 17/03417-005 2017/08/30
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM SYKEPLEIER VED HJEMMETJENESTEN SØR Mona Næss ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/30
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 69/61 - BESTILLING AV NABOLISTE Bjørn Arne Hveding for Garvik Prosjekt AS GEL 17/00012-420 2017/08/30
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM OPPLEVELSESKORT ANKO 17/03606-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/30
I HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SØKNAD OM STIPEND THORSVIK, TONJE Tonje Thorsvik SALF 17/00009-065 2017/08/30
I TEK 12/162 - VESTRE KARMØYVEG, SEVLAND, NATURSTEINSMUR MED GRUNNARBEID - 12/162 - SØKNAD OM FERDIGATTEST I K Gabrielsen JKV 17/02038-005 2017/08/30
I HSE PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV STILLING ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/30
U TEK 84/35 - SØKNAD OM GODKJENNING AV PLAN FOR NYDYRKING - 84/35 - UTTALE TIL SØKNAD OM GODKJENNING AV PLAN FOR NYDYRKING Peder Christiansen HHU 17/02898-004 2017/08/30
I HSE PERSONALMAPPE - MOTTATT UNDERSKREVET ARBEIDSAVTALE Solveig Brekke MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/30
I TEK 79/45 - VISNESVEGEN, VISNES, TILBYGG BOLIG, GARASJE - 79/45 - VISNESVEGEN, VISNES, TILBYGG BOLIG, GARASJE Robert Rogge EDH 17/03605-001 2017/08/30
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - MELDING OM TILDELING AV KOMMUNAL BOLIG BMV 17/01809-009 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/08/30
U TEK 84/35 - SØKNAD OM GODKJENNING AV PLAN FOR NYDYRKING - 84/35 - KULTURMINNEFAGLIG UTTALE TIL SØKNAD OM GODKJENNING AV PLAN FOR NYDYRKING Rogaland Fylkeskommune Regionalutviklingsavdelingen HHU 17/02898-005 2017/08/30
I SKU OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE. - SØKNAD OM OPPLEVELSESKORT ANKO 17/03607-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/30
U HSE PERSONALMAPPE - MELDING OM ENDRING MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/30
U SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2017 - SVAR - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING - VISNESMARKNADEN 2017 Hinderaker & Visnes vel EVI1 16/05163-108 2017/08/30
U TEK SYKKELBYAVTALE FOR HAUGESUND OG FASTLANDSDELEN AV KARMØY - SVAR - TILSKUDD TIL TILTAK FOR ØKT SYKKELBRUK I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER - INVITASJON TIL Å SØKE OM MIDLER Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted HPE 12/04378-032 2017/08/30