Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 148/834 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - OASEN STORSENTER AS PLUGGING/RIVING - 148/834 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - OASEN STORSENTER AS Comfort Karmøy AS ALS06 17/01060-002 2017/08/29
U TEK 120/99 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG -TILTAKSHAVER: KALLEVIK BYGGESAK: 17/2440 - 120/99 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG -TILTAKSHAVER: KALLEVIK BYGGESAK: 17/2440 Bråstein & Stelander AS MHV 17/02361-002 2017/08/29
U SEN ÅKRAHALLEN - SVAR - SØKNAD OM LEIE AV ÅKRAHALLEN TIL TURNERING - 2. OG 3. SEPTEMBER 2017 Åkra IL TVI 12/00077-149 2017/08/29
U TEK 148/1013 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: HAUGALAND ENGROS AS BYGGESAK 16/2368 - 148/1013 - RØRLEGGERMELDING: VANNMÅLER NYBYGG - TILTAKSHAVER: HAUGALAND ENGROS AS BYGGESAK 16/2368 Storesund Rør AS MHV 16/04714-007 2017/08/29
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - TILDELING AV OMSORGSBOLIG BMV 17/03201-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/29
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - HUSLEIEKONTRAKT BMV 17/03201-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/29
U TEK 22/35 - TEKNISK PLAN - PROSJEKT FERKINGSTAD HAVTUN - GUNNAR TANGEN - TEKNISK GODKJENNING FERKINGSTAD HAVTUN RH Oppmåling Rune Hemnes BTH04 17/02100-010 2017/08/29
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL DRIFT AV ASKI BARNEHAGE - 2017 BASERT PÅ TELLING 15.08.2017 Aski Barnehage RHO 16/01128-253 2017/08/29
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL DRIFT AV ESPIRA KARMSUND BARNEHAGE - 2017 BASERT PÅ TELLING 15.08.2017 Espira Karmsund Barnehage RHO 16/01128-254 2017/08/29
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL DRIFT AV ESPIRA LITLASUND - 2017 BASERT PÅ TELLING PR 15.08.2017 Espira Litlasund Barnehage RHO 16/01128-255 2017/08/29
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL DRIFT AV ESPIRA SLETTEN BARNEHAGE - 2017 BASERT PÅ TELLING 15.08.17 Espira Sletten Barnehage RHO 16/01128-256 2017/08/29
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL DRIFT AV ESPIRA TJØSVOLL BARNEHAGE - 2017 Espira Tjøsvoll Barnehage RHO 16/01128-257 2017/08/29
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL DRIFT AV ESPIRA VELDETUN BARNEHAGE - 2017 BASERT PÅ TELLING PR 15.08.17 Espira Veldetun Barnehage RHO 16/01128-258 2017/08/29
U TEK 120/99 - TUASTAD - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG - RAMMETILLATELSE - 120/99 - TUASTAD - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG I K Gabrielsen OHA 17/02440-005 2017/08/29
U TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - 15/675 - OVERSENDELSE AV TV-RAPPORT PRESTAVEGEN 17A Per Arne Grødem MAHA1 13/00434-039 2017/08/29
U TEK 47/5 - KIRKEVEGEN, VIK - TILBYGG ENEBOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 47/5 - KIRKEVEGEN, VIK - TILBYGG ENEBOLIG I K Gabrielsen KHM 17/03265-003 2017/08/29
U HSE PERSONALMAPPE - FORLENGELSE VIKARIAT AVK Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/29
U TEK 11/186, MANNES. NYBYGG GARASJE - 11/186 - FERDIGATTEST - GARASJE Per Magnus Mannes JKV 12/01755-009 2017/08/29
U TEK 113/44 - DØLEVEGEN, DØLE - NYBYGG GARASJE - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 113/44 - DØLEVEGEN, DØLE - NYBYGG GARASJE Urbanhus Haugesund AS OHA 17/01705-004 2017/08/29
U TEK 68/14 - AUSTRE KARMØYVEG, INDRE EIDE - FYLLING I SJØ - 68/14 - FERDIGATTEST Petter J. Rasmussen AS KMY 16/02155-018 2017/08/29
U TEK 141/203 - LITLASUND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM: 17/3587-3591 - TILLATELSE - DELINGSSAK - 141/203 - TILLATELSE TIL DELING AV GRUNNEIENDOM Kolnes Boligfelt AS EDH 17/03377-005 2017/08/29
U TEK 66/131 - NORDALVEGEN, AUSTREIM - TILBYGG - BOLIG MED ALTAN OG GARASJE - 66/131 - FERDIGATTEST I K Gabrielsen KMY 16/02476-005 2017/08/29
U TEK 47/395 - SKUDENES BEDEHUS BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - 47/395 - SKUDENES BEDEHUS - MANGELFULL TILBAKEMELDING PÅ TILSYNSRAPPORT - FORHÅNDSVARSEL OM PÅLEGG Skudenes Bedehus TSC 12/01397-012 2017/08/29
U TEK 93/141 - RYGJEHAUGVEGEN, KOLSTØ - PÅBYGG TIL ENEBOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 93/141 - RYGJEHAUGVEGEN, KOLSTØ - PÅBYGG TIL ENEBOLIG Leif Malvin Knutsen KHM 17/03233-005 2017/08/29
I TEK 4/96 - VEA SJOARVEG, MUNKAJORD - REHABILITERING OG UTVIDELSE AV BRYGGE - 4/96 - AVKLARING VEDRØRENDE MANGLER I K Gabrielsen IGR 17/00391-013 2017/08/29
I TEK 5/2 - VEA, VEA SJOARVEG. SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM OPPM:17/3836 - 5/2 - SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM Eskild Kvala AS EDH 17/03576-001 2017/08/29
U TEK 53/8 - KROSSHAMMARVEGEN, SKITNADAL - FASADEENDRING, TILBYGG OG OMBYGGING FRITIDSBOLIG - 53/8 - FERDIGATTEST - TILBYGG OG OMBYGGING FRITIDSBOLIG Hereid Hus AS JKV 13/03203-007 2017/08/29
I TEK 86/94 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES - NYBYGG BRAKKERIGG - 86/94 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Eide Bygg & Anlegg AS JHE05 16/03734-012 2017/08/29
U TEK 119/540 - MYKLANDSVEGEN, MYKJE- BOD - 119/540 - FERDIGATTEST - BOD John Tangerås JKV 11/02459-005 2017/08/29
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL DRIFT AV ESPIRA ØSTREM BARNEHAGE - 2017 BASERT PÅ TELLING 15.08.2017 Espira Østrem Barnehage RHO 16/01128-259 2017/08/29
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL DRIFT AV ESPIRA ÅRHAUG BARNEHAGE - 2017 BASERT PÅ TELLING 15.08.17 Espira Århaug Barnehage RHO 16/01128-260 2017/08/29
I TEK 33/46 - MOLOVEGEN, MJØLHUS - RIVING OG GJENOPPBYGGING AV SJØBOD/UTLEIEBOLIG - 33/46 - ENDRET SØKNAD OM DISPENSASJON I K Gabrielsen KHM 17/03160-004 2017/08/29
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL DRIFT AV FLADABERG FUS BARNEHAGE - 2017 BASERT PÅ TELLING 15.08.17 Fladaberg Fus Barnehage AS RHO 16/01128-261 2017/08/29
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL DRIFT AV HAKKEBAKKESKOGEN BARNEHAGE - 2017 BASERT PÅ TELLING 15.08.17 Hakkebakkeskogen Barnehage RHO 16/01128-262 2017/08/29
U TEK 107/53 - FOSNAVEGEN, HOVDASTAD - NYBYGG TOMANNSBOLIG MED VEG - 107/53 - IGANGSETTINGSTILLATELSE Håkonsen Bygg AS JKV 17/02913-004 2017/08/29
U TEK 86/226 - AVALDSNES - DELING AV GRUNNEIENDOM OG GRENSEJUSTERING MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/3585 - TILLATELSE - DELINGSSAK - 86/226 - TILLATELSE TIL DELING AV GRUNNEIENDOM Karmøy Kommune Teknisk Etat v/S K Medhaug EDH 17/03538-003 2017/08/29
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL DRIFT AV EVENTYRHAGEN BARNEHAGE - 2017 BASERT PÅ TELLING 15.08.17 Stiftelsen Kf Ansattes Barnehage RHO 16/01128-263 2017/08/29
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL DRIFT AV KOPERVIK MENIGHETSBARNEHAGE - 2017 BASERT PÅ TELLING 15.08.17 Kopervik Menighetsbarnehage AS RHO 16/01128-264 2017/08/29
U TEK 58/106 - HOVEDGATEN, KOPERVIK, PÅBYGG BOLIG,OPPFØRING AV TERRASSE - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 58/106 - HOVEDGATEN, KOPERVIK, PÅBYGG BOLIG,OPPFØRING AV TERRASSE Håkonsen Bygg AS KIS 17/03034-006 2017/08/29
U TEK 4/49 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KURT MUNKEJORD - 4/49 - AVSLAG PÅ RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG S O Lund AS JHE05 17/03457-003 2017/08/29
U TEK 4/383 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HELLEN GERHARDSEN - 4/383 - AVSLAG PÅ RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG S O Lund AS JHE05 17/03461-003 2017/08/29
U TEK 43/145 - HØYNES, TILBYGG BOLIG - 43/145 - FERDIGATTEST Morten Vikene JHE05 11/02504-004 2017/08/29
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM DELVIS PERMISJON FOR Å UTFØRE ORGANISASJONSARBEID ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/29
U TEK 57/297 - SKUDENESHAVN - FLYTTING AV AVKJØRSEL - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 57/297 - SKUDENESHAVN - FLYTTING AV AVKJØRSEL Andriy Gromov KHM 17/03177-005 2017/08/29
U TEK 43/520 - GAMLE SYREVEGEN, HØYNES. TILBYGG BOLIG, GARASJE MED TERRASSE PÅ TAK - 43/520 - FERDIGATTEST Hans Kristian Faltinsen JHE05 11/02419-005 2017/08/29
U TEK 147/683 - MOKSHEIM - NYBYGG 4-MANNSBOLIG BYGG 7 - TILLATELSE TIL ENDRING - 147/683 - MOKSHEIM - NYBYGG 4-MANNSBOLIG BYGG 7 Berge Sag og Trelast AS OHA 17/02133-005 2017/08/29
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP - BARNEHAGEÅRET 2017/18 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/29
I TEK VORMEDAL UNGDOMSSKOLE - REHABILITERING OG NYTT TILBYGG - FORSIKRINGSBEVIS - VORMEDAL UNGDOMSSKOLE - E-01 STERK OG SVAKSTRØMSARBEIDER ETR Elektro og Telecom AS BKE 17/00512-064 2017/08/29
I TEK VANN OG VASSDRAG - MØTEINNKALLING OG SAKSLISTE TIL ARBEIDSGRUPPEMØTE I HAUGALANDET VANNOMRÅDE 7. SEPTEMBER Sven-Kato Ege, vannområdekoordinator for Haugalandet PCH01 12/00054-018 2017/08/29
U TEK EIENDOMSSKATT - TAKSERING AV HYDROS PILOTPROSJEKT - SAKSPROTOKOLL M/ BEGRUNNELSE, SAKSNR. 28/17 AV 28.03.2017 MSA 17/00261-015 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/08/29
I TEK 15/117 - KOMMUNALE AVGIFTER - 15/117 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT Karl Sjøen GBV 12/02146-003 2017/08/29
I TEK 15/117 - KOMMUNALE AVGIFTER - 15/117 - ENDRING AV RENOVASJONSAVGIFT Karl Sjøen ALS06 12/02146-004 2017/08/29
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/29
U TEK HUSDYRGJØDSEL KNUTSEN, DAGFINN - SØKNAD OM UTVIDET FRIST FOR UTKJØRING AV HUSDYRGJØDSEL PÅ 29/11 KNUTSEN, DAGFINN Berglund Kjøttfe V/ Dagfinn Knutsen LKS 16/03419-004 2017/08/29
U TEK GJERDEKLYVERE - SØKNADER - 77/1 TILDELING AV GJERDEKLYV Gunnar Kalstø LKS 12/01708-081 2017/08/29
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG - AVSLAG LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG BLI01 17/00422-162 25 Offl §25 2017/08/29
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG - AVSLAG LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG BLI01 17/00422-163 25 Offl §25 2017/08/29
U HSE REKRUTTERINGSSAK FASTLEGEHJEMMEL VED AVALDSNES LEGESENTER - INTERVJU FASTLEGEHJEMMEL VED AVALDSNES LEGESENTER, 2 GANGS UTLYSING MSTA 17/02665-016 25 Offl §25 2017/08/29
U HSE REKRUTTERINGSSAK FASTLEGEHJEMMEL VED AVALDSNES LEGESENTER - INTERVJU FASTLEGEHJEMMEL VED AVALDSNES LEGESENTER, 2 GANGS UTLYSING MSTA 17/02665-017 25 Offl §25 2017/08/29
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-117 25 Offl §25 2017/08/29
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 100% FAST - TILBUD AUTORISERT SYKEPLEIER 100% FAST ARO07 17/03239-010 25 Offl §25 2017/08/29
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 100% FAST - ARBEIDSAVTALE AUTORISERT SYKEPLEIER 100% FAST ARO07 17/03239-011 25 Offl §25 2017/08/29
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT ERGOTERAPEUT 76,76% STILLING - SØKNAD AUTORISERT ERGOTERAPEUT 76,76% STILLING HGR 17/03520-002 25 Offl §25 2017/08/29
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER - SØKNAD LÆRERSTILLINGER BLI01 17/03521-005 25 Offl §25 2017/08/29
I HSE REKRUTTERINGSSAK SPESIALSYKEPLEIER, FAST 88 OG 90 % - SØKNAD SPESIALSYKEPLEIER, FAST 88 OG 90 % AGB 17/03523-003 25 Offl §25 2017/08/29
I HSE REKRUTTERINGSSAK SPESIALSYKEPLEIER, FAST 88 OG 90 % - SØKNAD SPESIALSYKEPLEIER, FAST 88 OG 90 % AGB 17/03523-004 25 Offl §25 2017/08/29
I TEK 59/50 - WERGELANDSGATA, NORDRE KOPERVIK - NYBYGG GARASJE OG NY ADKOMST - 59/50 - SØKNAD OM FERDIGATTEST I. K. I K Gabrielsen KMY 13/03582-006 2017/08/29
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 15.08.17 T.O.M 31.07.18 Øystein Abrahamsen BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/29
I TEK 3/587 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - TOR ODD TORKELLSEN - 3/587 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - TOR ODD TORKELLSEN S O Lund AS MHV 17/03566-001 2017/08/29
I SKU PERSONALMAPPE - ATTESTER / VITNEMÅL TIL TILKALLINGSAVTALE BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/29
I TEK 126/4 M.FL. - TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD - 126/4 M.FL. - BER OM ØKT TILSKUDD TIL DRENERING Odd Inge Vikshåland LKS 15/00487-004 2017/08/29
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 16.08.17 T.O.M 14.08.18 Stine Bøhn BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/29
I TEK PLAN 1018 - DETALJREGULERING FOR LAHAMMARODDEN ØST - 57/300, 694 GODKJENT 19.3.2018 - BREV TIL HOVEDUTVALG TEKNISK OG MILJØ - GJELDER PLAN 1018 Wikborg Rein Advokatfirma AS YSL 15/03639-028 2017/08/29
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 3. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 15.08.17 T.O.M 14.08.18 Andrea Hatløy Kvilhaug BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/29
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL DRIFT AV KVALAVÅG BARNEHAGE - 2017 BASERT PÅ TELLING 15.08.17 Kvalavåg Barnehage RHO 16/01128-265 2017/08/29
U TEK PERSONALMAPPE - INNKALLING TIL MØTE ONW Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/29
I SKU OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE/MEDLEMSKAP I IDRETTSLAG - SØKNAD OM OPPLEVELSESKORT OG DEKNING AV MEDLEMSKAP I IDRETTSLAG ANKO 17/03572-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/29
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 3. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 17.08.17 T.O.M 14.08.18 Margrethe Wiklund Peterson BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/29
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 5. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 21.08.17 T.O.M 30.06.18 Ann Eirin Fagerland BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/29
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL DRIFT AV KYRKJEBAKKEN BARNEHAGE - 2017 BASERT PÅ TELLING 15.08.17 Kyrkjebakken Barnehage RHO 16/01128-266 2017/08/29
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 5. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.08.17 T.O.M 31.07.18 Miriam Reinlund Sæther BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/29
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 3. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.09.17 T.O.M 05.01.18 Helene Nes Eide AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/29
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.09.17 T.O.M 01.09.18 Kidest Germay Berha ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/29
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL LÆRINGSVERKSTEDET ÅKRASANDEN BARNEHAGE - 2017 BASERT PÅ TELLING 15.08.17 Læringsverkstedet Barnehage RHO 16/01128-267 2017/08/29
U SEN KJØP AV LEKEPLASSUTSTYR - FORLENGELSE AV AVTALE - KJØP AV LEKEPLASSUTSTYR Norsk Lek og Park AS OEI 15/02475-014 2017/08/29
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL DRIFT AV NORHEIM BARNEHAGE - 2017 BASERT PÅ TALL PR 15.08.17 Stiftelsen Norheim Barnehage RHO 16/01128-268 2017/08/29
U TEK 141/203 - LITLASUND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM: 17/3587-3591 - 141/203 - VEDR. DELINGSSØKNAD Kolnes Boligfelt AS EDH 17/03377-006 2017/08/29
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - ANGÅENDE STILLING SALF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/29
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL DRIFT AV RUSVIK NATURBARNEHAGE - 2017 BASERT PÅ TALL PR 15.08.2017 Rusvik Naturbarnehage RHO 16/01128-269 2017/08/29
I TEK PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM RENHOLDER VED VEA SYKEHJEM Carmen Ticu BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/29
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 15/739 - BESTILLING AV NABOLISTE - TILTAK I K Gabrielsen GEL 17/00012-415 2017/08/29
U SEN SKUDEHALLEN - SKUDEHALLEN UTLEID - AKTIVITETER/TRENINGER UTGÅR Skudeneshavn skole TVI 12/01376-188 2017/08/29
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 14/03397-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/29
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2017 - 107/53 - MELDING OM ADRESSETILDELING VED FOSNAVEGEN. Håkonsen Bygg AS BFH 17/00007-075 2017/08/29
U TEK 148/210 OG 148/1018 - SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - EIKELAND, LEIV ANDREAS - 148/210 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING Leiv Andreas Eikeland HAS 17/03475-002 2017/08/29
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 17/03567-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/29
U TEK 33/192 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET SKØYEN, GERD JOHANNA FJELL - SVAR - 33/192 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET SKØYEN, GERD JOHANNA FJELL Gerd Johanna Fjell Skøyen BJP01 17/03559-002 2017/08/29
I TEK TILSKUDD TIL UTREDNING OG PROSJEKTERING - SØKNAD OM TILSKUDD TIL UTREDNING OG PROSJEKTERING RBE08 17/03568-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/29
U TEK PERSONALMAPPE - TILBUD OM VIKARIAT VED KARMØY BRANN- OG REDNINGSVESEN BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/29
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 3. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.09.17 T.O.M 01.09.18 Donna Babic Ohlsson ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/29
U HSE PERSONALMAPPE - TILBUD OM 100 % STILLING ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/29
U TEK TEKNISK PLAN - SLETTAVIKA - SVAR - OVERSENDER REVIDERTE TEGNINGER - BOLIGFELT SLETTAVIK - ESKILD KVALA AS Ing. John Alvseike - rådgivende ingeniørfirma BTH04 17/01567-012 2017/08/29
U TEK 70/17 - REVURVEGEN, YTRE EIDE - FORSTØTNINGSMUR OG NYBYGG BOD - 70/17 - REVURVEGEN, YTRE EIDE - PÅLEGG OM STANS Ktv Bygg AS KMY 16/03764-011 2017/08/29
U TEK 15/681 - SKULEVEGEN, ÅKRA - RIVING AV BOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 15/681 - SKULEVEGEN, ÅKRA - RIVING AV BOLIG Hage & Maskin As IGR 17/03152-004 2017/08/29
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM VERNEPLEIER VED GRANVEGEN 27 Liv Ragnhild Sørvik MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/29
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL DRIFT AV RYVINGEN BARNEHAGE - 2017 BASERT PÅ TALL PR 15.08.17 Ryvingen Barnehage RHO 16/01128-270 2017/08/29
I HSE PERSONALMAPPE - ATTESTER / VITNEMÅL TIL TILKALLINGSAVTALE AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/29
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN Stine Ramsøy SALF 17/00009-058 2017/08/29
I HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SØKNAD OM STIPEND Silje Nesheim Bøe SALF 17/00009-059 2017/08/29
I TEK 148/88 - AUSTBØVEGEN, NORHEIM, TILBYGG BOLIG, UTVIDELSE KJELLER/TERRASSE, UTVIDELSE KJØKKEN - 148/88 - AUSTBØVEGEN, NORHEIM, TILBYGG BOLIG, UTVIDELSE KJELLER/TERRASSE, UTVIDELSE KJØKKEN Bjørn Hesvik EDH 17/03569-001 2017/08/29
I SKU PERSONALMAPPE - UNDESKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 21.08.17 T.O.M 30.06.18 Ruth Synnøve Sørlie BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/29
U TEK 64/130 OG 64/164 - STANGALAND - DELING AV GRUNNEIEDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD 17/1895 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING AV I ALT 17 PARSELLER TIL BOLIG, VEG OG FRIOMRÅDER. 64/164 I KARMØY KOMMUNE Rett Bolig As ALA04 17/03094-002 2017/08/29
U TEK 64/130 OG 64/164 - STANGALAND - DELING AV GRUNNEIEDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD 17/1895 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING AV I ALT 17 PARSELLER TIL BOLIG, VEG OG FRIOMRÅDER. 64/164 I KARMØY KOMMUNE Rett Bolig As ALA04 17/03094-003 2017/08/29
U TEK 64/130 OG 64/164 - STANGALAND - DELING AV GRUNNEIEDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD 17/1895 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING AV I ALT 17 PARSELLER TIL BOLIG, VEG OG FRIOMRÅDER. 64/164 I KARMØY KOMMUNE Hansen Dagfinn ALA04 17/03094-004 2017/08/29
U TEK 64/130 OG 64/164 - STANGALAND - DELING AV GRUNNEIEDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD 17/1895 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING AV I ALT 17 PARSELLER TIL BOLIG, VEG OG FRIOMRÅDER. 64/164 I KARMØY KOMMUNE Øgård Marit Elisabeth ALA04 17/03094-005 2017/08/29
U TEK 64/130 OG 64/164 - STANGALAND - DELING AV GRUNNEIEDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD 17/1895 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING AV I ALT 17 PARSELLER TIL BOLIG, VEG OG FRIOMRÅDER. 64/164 I KARMØY KOMMUNE Tangjerd Mona Grethe ALA04 17/03094-006 2017/08/29
U TEK 64/130 OG 64/164 - STANGALAND - DELING AV GRUNNEIEDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD 17/1895 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING AV I ALT 17 PARSELLER TIL BOLIG, VEG OG FRIOMRÅDER. 64/164 I KARMØY KOMMUNE Benestvedt Kari ALA04 17/03094-007 2017/08/29
U TEK 64/130 OG 64/164 - STANGALAND - DELING AV GRUNNEIEDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD 17/1895 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING AV I ALT 17 PARSELLER TIL BOLIG, VEG OG FRIOMRÅDER. 64/164 I KARMØY KOMMUNE Flisnes Oddbjørn ALA04 17/03094-008 2017/08/29
U TEK 64/130 OG 64/164 - STANGALAND - DELING AV GRUNNEIEDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD 17/1895 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING AV I ALT 17 PARSELLER TIL BOLIG, VEG OG FRIOMRÅDER. 64/164 I KARMØY KOMMUNE Vikse Berit Agnethe ALA04 17/03094-009 2017/08/29
U TEK 64/130 OG 64/164 - STANGALAND - DELING AV GRUNNEIEDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD 17/1895 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING AV I ALT 17 PARSELLER TIL BOLIG, VEG OG FRIOMRÅDER. 64/164 I KARMØY KOMMUNE Kallevik Tove Marie ALA04 17/03094-010 2017/08/29
U TEK 64/130 OG 64/164 - STANGALAND - DELING AV GRUNNEIEDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD 17/1895 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING AV I ALT 17 PARSELLER TIL BOLIG, VEG OG FRIOMRÅDER. 64/164 I KARMØY KOMMUNE Sellevold Espen ALA04 17/03094-011 2017/08/29
U TEK 64/130 OG 64/164 - STANGALAND - DELING AV GRUNNEIEDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD 17/1895 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING AV I ALT 17 PARSELLER TIL BOLIG, VEG OG FRIOMRÅDER. 64/164 I KARMØY KOMMUNE Tvedt Laila Viding ALA04 17/03094-012 2017/08/29
U TEK 64/130 OG 64/164 - STANGALAND - DELING AV GRUNNEIEDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD 17/1895 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING AV I ALT 17 PARSELLER TIL BOLIG, VEG OG FRIOMRÅDER. 64/164 I KARMØY KOMMUNE Jakobsen Tove Elin ALA04 17/03094-013 2017/08/29
U TEK 64/130 OG 64/164 - STANGALAND - DELING AV GRUNNEIEDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD 17/1895 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING AV I ALT 17 PARSELLER TIL BOLIG, VEG OG FRIOMRÅDER. 64/164 I KARMØY KOMMUNE Myrheim Stian-andré ALA04 17/03094-014 2017/08/29
U TEK 64/130 OG 64/164 - STANGALAND - DELING AV GRUNNEIEDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD 17/1895 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING AV I ALT 17 PARSELLER TIL BOLIG, VEG OG FRIOMRÅDER. 64/164 I KARMØY KOMMUNE Karmøy Kommune v/ Knut Sunnanå ALA04 17/03094-015 2017/08/29
U TEK 64/130 OG 64/164 - STANGALAND - DELING AV GRUNNEIEDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD 17/1895 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING AV I ALT 17 PARSELLER TIL BOLIG, VEG OG FRIOMRÅDER. 64/164 I KARMØY KOMMUNE Hansen Geir Åsmund Myge ALA04 17/03094-016 2017/08/29
U TEK 64/130 OG 64/164 - STANGALAND - DELING AV GRUNNEIEDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD 17/1895 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING AV I ALT 17 PARSELLER TIL BOLIG, VEG OG FRIOMRÅDER. 64/164 I KARMØY KOMMUNE Hansen Marthe Myge ALA04 17/03094-017 2017/08/29
U TEK 64/130 OG 64/164 - STANGALAND - DELING AV GRUNNEIEDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD 17/1895 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING AV I ALT 17 PARSELLER TIL BOLIG, VEG OG FRIOMRÅDER. 64/164 I KARMØY KOMMUNE Thorsen Sigbjørn ALA04 17/03094-018 2017/08/29
U TEK 64/130 OG 64/164 - STANGALAND - DELING AV GRUNNEIEDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD 17/1895 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING AV I ALT 17 PARSELLER TIL BOLIG, VEG OG FRIOMRÅDER. 64/164 I KARMØY KOMMUNE Ytreland Silje Endresen ALA04 17/03094-019 2017/08/29
U TEK 64/130 OG 64/164 - STANGALAND - DELING AV GRUNNEIEDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD 17/1895 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING AV I ALT 17 PARSELLER TIL BOLIG, VEG OG FRIOMRÅDER. 64/164 I KARMØY KOMMUNE Noremark Kjell Egil ALA04 17/03094-020 2017/08/29
I TEK VORMEDAL UNGDOMSSKOLE - REHABILITERING OG NYTT TILBYGG - KONTRAKT - HEIS Reber-Schindler Heis A/s BKE 17/00512-067 2017/08/29
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND FOR STUDENT Elias Valderhaug SALF 17/00009-060 2017/08/29
I HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SØKNAD OM STIPEND Anita Knutsen SALF 17/00009-061 2017/08/29
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL DRIFT AV SANDHÅLAND MUSIKK OG GÅRDSBARNEHAGE - 2017 BASERT PÅ TALL PR 15.08.17 Sandhåland Musikk og Gårdsbarnehage AS RHO 16/01128-271 2017/08/29
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD PÅ STIPEND FOR STUDENT Elise Simone Hunt SALF 17/00009-062 2017/08/29
I SKU KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER - GJELDER KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER (KOPIMOTTAKER) BNO 17/04098-003 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/08/29
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND FOR STUDENT Ingeborg Drengstig SALF 17/00009-063 2017/08/29
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON OG/ELLER STIPEND TIL UTDANNING. SALF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/29
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 15.08.17 T.O.M 08.10. Kristian Kildemand BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/29
U TEK 106/77 - VARANESVEGEN, FOSNANES - SØKNAD OM OPPMÅLINGSFORRETNING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING OG GRENSEUTSETT 106/77 I KARMØY KOMMUNE Grønnevik Siv ALA04 17/03179-005 2017/08/29
U TEK 106/77 - VARANESVEGEN, FOSNANES - SØKNAD OM OPPMÅLINGSFORRETNING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING OG GRENSEUTSETT 106/77 I KARMØY KOMMUNE Vaaga Øyvind ALA04 17/03179-006 2017/08/29
U TEK 106/77 - VARANESVEGEN, FOSNANES - SØKNAD OM OPPMÅLINGSFORRETNING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING OG GRENSEUTSETT 106/77 I KARMØY KOMMUNE Vaaga Inge ALA04 17/03179-007 2017/08/29
I SKU OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON ANKO 17/03429-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/29
U HSE PERSONALMAPPE - TILBUD OM 100 % STILLING ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/29
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND FOR STUDENT Therese Høiland Vikre SALF 17/00009-064 2017/08/29
I TEK 29/46 - VESTRE KARMØYVEG, HEBNES - PÅBYGG BOLIG - 29/46 - VESTRE KARMØYVEG, HEBNES - PÅBYGG BOLIG I K Gabrielsen KHM 17/02778-002 2017/08/29
U TEK 70/17 - REVURVEGEN, YTRE EIDE - FORSTØTNINGSMUR OG NYBYGG BOD - 70/17 - REVURVEGEN, YTRE EIDE - TILSYNSRAPPORT Ktv Bygg AS KMY 16/03764-012 2017/08/29
U TEK 15/443 - RØRLEGGERMELDING: RIVING/NYBYGG - TILTAKSHAVER: EINARSEN BYGGESAK 17/860 - 15/443 - NY RØRLEGGERMELDING: RIVING/NYBYGG - TILTAKSHAVER: HANS ERIK EINARSEN BYGGESAK 17/860 Geir Tangjerd MHV 17/03291-003 2017/08/29
I TEK 138/27 - NORDRE HÅLAND, NYBYGG, RIVING AV EKSISTERENDE BYGG. - 138/27 - SØKNAD OM FERDIGATTEST A. Utvik Entreprenør AS KMY 11/02279-010 2017/08/29
U TEK PERSONALMAPPE - BEKREFTELSE ETTER FORESPØRSEL ONW Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/29
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL DRIFT AV NORHEIM BARNEHAGE - 2017 - KORRIGERING BASERT PÅ TALL PR 15.08.17 Stiftelsen Norheim Barnehage RHO 16/01128-272 2017/08/29
I TEK PLAN 2085 - DETALJREGULERING FOR ÅKRA BARNESKOLE, KULTUR- OG IDRETTSPARK - 15/2078 M.FL. GODKJENT 31.10.2016 - KLAGEAVGJØRELSE -PLAN 2085 - DETALJREGULERING FOR ÅKRA BARNESKOLE, KULTUR- OG IDRETTSPARK - 15/2078 M.FL. GODKJENT 31.10.2016 Fylkesmannen I Rogaland MAA05 15/01558-074 2017/08/29
U TEK 120/45 - TUASTAD - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 120/45 I KARMØY KOMMUNE Plan Invest As JHE 13/04027-019 2017/08/29
U TEK 120/45 - TUASTAD - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 120/45 I KARMØY KOMMUNE Grunnevåg Anne Marta V JHE 13/04027-020 2017/08/29
U TEK 120/45 - TUASTAD - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 120/45 I KARMØY KOMMUNE Helgesen Aud JHE 13/04027-021 2017/08/29
U TEK 120/45 - TUASTAD - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 120/45 I KARMØY KOMMUNE Austgulen Mette Helgesen JHE 13/04027-022 2017/08/29
U HSE PERSONALMAPPE - TILBUD OM 100 % STILLING ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/29
I SKU PERSONALMAPPE - ATTESTER / VITNEMÅL TIL TILKALLINGSAVTALE BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/29
I TEK FJERNING AV VEGETASJON PÅ KOMMUNAL GRUNN - LYNGVEGEN 40 - ØNSKE OM FJERNING AV VEGETASJON PÅ KOMMUNAL GRUNN - LYNGVEGEN 40 HANSEN, ØRJAN HAUGE Ørjan Hauge Hansen ALI 17/03573-001 2017/08/29
U TEK 148/947 - NORHEIM - FORELEGGING AV TILTAK - TRAFOKIOSK NR 1 OG KABELANLEGG - 148/947 - NORHEIM - FORELEGGING AV TILTAK - TRAFOKIOSK NR 1 OG KABELANLEGG Haugaland Kraft AS v/J. Helgensen IGR 17/03439-002 2017/08/29
I TEK DANSEARRANGEMENT/UTEARRANGEMENT/FESTIVALER 2017 - MELDING OM ARRANGEMENT - SKUDEHALLEN MENIGHETENE I SKUDENESHAVN Mille Heggland Ytterøy JHN 17/00127-066 2017/08/29
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 18.08.17 T.O.M 30.06.18 Annabelle Kathleen Batchelor Brocklin BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/29
U TEK 64/1557 OG 64/1558 - STANGALAND - RIVING BOLIG, OPPARBEIDELSE AV PARKERING, VEG OG ANLEGG OG NYBYGG REKKEHUS MED 2 BOLIGER OMRÅDE BK4 - 64/164 - KALVATRETUNET, STANGALAND - TILSYNSRAPPORT OMRÅDE BK4 Direktoratet For Byggkvalitet KMY 16/02124-020 2017/08/29
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL DRIFT AV SLÅGSTEMMEN BARNEHAGE - 2017 BASERT PÅ TALL PR 15.08.17 Slågstemmen Barnehage SA RHO 16/01128-273 2017/08/29
I TEK 25/100 - SØRE LANGÅKERVEG, LANGÅKER, TILBYGG BOLIG - 25/100 - SØRE LANGÅKERVEG,LANGÅKER, TILBYGG BOLIG Ola Olsen EDH 17/03574-001 2017/08/29
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL DRIFT AV SMÅ BARNEHAGER AVD TORVASTAD BASERT PÅ TALL PR 15.08.17 Små Barnehager AS RHO 16/01128-274 2017/08/29
U TEK REVISJON AV FYLKES- OG KOMMUNAL VEGLISTE I ROGALAND - KARMØY - SVAR - REVISJON AV FYLKES- OG KOMMUNAL VEGLISTE 2017 - 2. UTGÅVE, ROGALAND FYLKE Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted KSU01 12/04355-016 2017/08/29
I TEK 88/147 - MUNKHAUGVEGEN,SØNDRE VELDE, TILBYGG BOLIG - 88/147 - MUNKHAUGVEGEN,SØNDRE VELDE, TILBYGG BOLIG Jan Arne Sund EDH 17/03577-001 2017/08/29
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL DRIFT AV SMÅ BARNEHAGER AVD VIKEN BASERT PÅ TALL PR 15.08.17 Små Barnehager AS RHO 16/01128-275 2017/08/29
U TEK 122/14 - RØYKSUNDVEGEN, RØYKSUND, RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG M/GARASJE - 122/14 - IGANGSETTINGSTILLATELSE Bas-Konsulent og Arkitekter Bjarne Skattkjær JKV 17/01764-012 2017/08/29
U TEK 129/39 - BJØRGESTIEN, STANGE - TILBYGG LAGER - 129/39 - BJØRGESTIEN, STANGE - TILBYGG LAGER Ingeniør J G Josdal AS KIS 17/03269-002 2017/08/29
U HSE PERSONALMAPPE - TILBUD OM STILLING ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/29
I TEK 72/202 - SUNDVEGEN, SKÅR. NYBYGG 2-MANNSBOLIG BYGG 3 - 72/202 - SØKNAD OM FERDIGATTEST John Ivar Stange KMY 09/01249-022 2017/08/29
U HSE TILLEGGSSAK - REFERAT FRA MØTE 25.08.2017 MSTA Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/08/29
I TEK HUSDYRGJØDSEL GUNDERSEN, RUNE - HUSDYRGJØDSEL - UTSETTELSE FOR UTKJØRING AV BLØTGJØDSEL GUNDERSEN, RUNE Rune Gundersen LKS 17/03575-001 2017/08/29
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL DRIFT AV STEINARSKOGEN FUS BARNEHAGE - 2017 BASERT PÅ TALL PR 15.08.17 Steinarskogen Fus Barnehage AS RHO 16/01128-276 2017/08/29
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 3. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.08.17 T.O.M 31.07.18 Elisabeth Eriksson BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/29
I TEK 119/393 - FLATEBØVEGEN, MYKJE. PÅBYGG GARASJE - 119/393 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Gunn Janne Fjetland JKV 11/02343-004 2017/08/29
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL DRIFT AV STEINHAUGANE FUS FRILUFTSBARNEHAGE - 2017 Steinhaugane Fus RHO 16/01128-277 2017/08/29
U TEK 122/162 - RØYKSUND - FORSTØTNINGSMURER - 122/162 - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD Tor Geir Løften Maskin AS OHA 17/02760-005 2017/08/29
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 12/04189-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/29
I TEK 115/243 - ÅRHAUGBAKKEN, SØNDRE EIKE. NYBYGG GARASJE - 115/243 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Kjell Rossebø JKV 11/02583-004 2017/08/29
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.09.17 T.O.M 01.09.18 Margunn Gjertine Eide ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/29
U TEK 142/18 142/778 142/779 OG 142/780 - STORASUND - DELING AV GRUNNEIENDOM OG GRENSEJUSTERING MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/4373-4376 - 142/18 142/778 142/779 OG 142/780 - STORASUND - MOTTATT UFULLSTENDIG DELING Karmøy Kommune Teknisk Etat v/S K Medhaug EDH 17/03535-003 2017/08/29
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.09.17 T.O.M 01.09.18 Kidest Germay Berha ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/29
I TEK 119/335 - SOLHAUGVEGEN, MYKJE. TILBYGG ENEBOLIG - SOMMERSTUE - 119/335 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Arne Johan Naustvik JKV 11/02606-004 2017/08/29
U TEK 64/1559 OG 64/1560 - KALVATRETUNET, STANGALAND - NYBYGG REKKEHUS MED 2 BOLIGER - OMRÅDE BK3 - 64/164 - KALVATRETUNET, STANGALAND - TILSYNSRAPPORT Rett Bolig AS KMY 16/02123-010 2017/08/29
U SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR SFO GKH01 17/03557-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/29
U TEK 64/1563, 64/1564, 64/1565 - KALVATRETUNET, STANGALAND - NYBYGG REKKEHUS MED 3 BOLIGER - OMRÅDE BK2 - 64/130 - KALVATRETUNET, TILSYNSRAPPORT Rett Bolig AS KMY 16/02120-012 2017/08/29
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM ADJUNKT VED STOKKASTRAND SKOLE Renate Soltveit BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/29
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL DRIFT AV KIRKETUNET BARNEHAGE - 2017 BASERT PÅ TAL PR 15.08.17 Kirketunet Barnehage RHO 16/01128-278 2017/08/29
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 16/03327-004 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/08/29
U TEK 64/1563, 64/1564, 64/1565 - KALVATRETUNET, STANGALAND - NYBYGG REKKEHUS MED 3 BOLIGER - OMRÅDE BK2 - 64/130 - KALVATRETUNET, STANGALAND - KRAV OM REDEGJØRELSE Rett Bolig AS KMY 16/02120-013 2017/08/29
I TEK 68/24 - INDRE EIDE - DELING AV GRUNNEIENDOM OPPM:17/3622 - 68/24 - INDRE EIDE - DELING AV GRUNNEIENDOM Hans Henry Jansen EDH 17/03579-001 2017/08/29
U TEK 142/699 - LITLABJØRGVEGEN, STORASUND - NYBYGG GARASJE - 142/699 - LITLABJØRGVEGEN - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD Anne Beth Jünger EDH 17/03316-003 2017/08/29
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 16/02843-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/29
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL DRIFT AV ÅSEBØEN BARNEHAGE - 2017 BASERT PÅ TALL PR 15.08.17 Åsebøen Fus Barnehage AS RHO 16/01128-279 2017/08/29
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 21.08.17 T.O.M 30.06.18 Karen Helene Helgesen BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/29
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM SYKEPLEIER VED HJEMMETJENESTEN MIDT - NATT Ruta Jurkiene REU Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/29
U SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR SFO GKH01 15/03943-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/29
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 15/03944-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/29
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM SYKEPLEIER VED HJEMMETJENESTEN MIDT - NATT Nina Hodne ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/29
U SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR SFO GKH01 17/03552-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/29
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 17/00804-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/29
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON OG/ELLER STIPEND TIL UTDANNING SALF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/29
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 17/03447-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/29
U SEN ELEVSAK - ELEVSAK KSE Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/08/29
I TEK HUSDYRGJØDSEL HILLESLAND, LEIF MAGNE - HUSDYRGJØDSEL - SØKNAD OM UTSATT FRIST HILLESLAND, LEIF MAGNE Lars Magne Hillesland LKS 17/03580-001 2017/08/29
U SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR SFO GKH01 17/03446-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/29
I TEK HUSDYRGJØDSEL SVENSEN, SVEIN - HUSDYRGJØDSEL - SØKNAD OM UTSATT FRIST FOR KJØRING AV HEVD SVENSEN, SVEIN Svein Svensen LKS 16/03473-003 2017/08/29
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID - ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/29
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 14.08.17 T.O.M 31.07.18 Anita Finnås Abrahamsen BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/29
I TEK HANDLINGSPLAN FOR FYLKESVEGER I ROGALAND 2018 - 2021 - HØRING - HANDLINGSPLAN FOR FYLKESVEIER I ROGALAND 2018 - 2021 Rogaland Fylkeskommune Fylkesrådmannen HPE 16/03413-007 2017/08/29
I TEK 98/63 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - STEINNES, REIDULF/STEINNES, MARIT - 98/63 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - STEINNES, REIDULF/STEINNES, MARIT Marit Steinnes BJP01 17/03581-001 26 Off.l.26 2017/08/29
I TEK PLAN 4075 - DETALJREGULERING FOR HAVNEOMRÅDE FLATSKJÆR, HUSØY - UTTALELSE FRA FYLKESRÅDMANNEN 29.08.17 - PLAN 4075 DETALJREGULERING FOR HAVNEOMRÅDE FLATSKJÆR, HUSØY - 86/23 Rogaland Fylkeskommune Fylkesrådmannen YSL 17/01396-005 2017/08/29
U TEK BYGNES HAGEBY - KONTROLL AV PRIVATE KLOAKKLEDNINGER - BYGNES HAGEBY - KONTROLL AV PRIVATE KLOAKKLEDNINGER Fritz Inge Kristiansen ETS 16/03513-055 2017/08/29
U TEK 15/120 OG 15/225 - SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - 15/120 OG 15/225 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING Aase Dahl Grindhaug ALA04 17/03396-002 2017/08/29
I TEK 64/473, 64/540, 64/1249 - SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - 64/473, 64/540, 64/1249 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER Therese Lund ALA04 17/03582-001 26 Off.l.26 2017/08/29
U SEN TILLEGGSSAK - EPOSTER IFHT STILLINGS INNHOLD M.M. TUS Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/08/29
U TEK 64/31 - STANGALAND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRTNING STD:17/1712 - 64/31 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING TIL REKVIRENT STD:17/1712 Svein Bertram Torbjørnsen ALA04 17/02146-015 2017/08/29
I HSE PERSONALMAPPE - MELDING OM OPPSIGELSE AV DELER AV STILLINGEN - AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/29
U TEK 64/31 - STANGALAND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRTNING STD:17/1712 - 64/31 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING TIL NABOPARTER STD:17/1712 Torstein Johan Torbjørnsen ALA04 17/02146-016 2017/08/29
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.06.17 T.O.M 31.07.18 Nina Lindtner BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/29
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 13.06.17 T.O.M 31.07.18 Camilla Bjerk BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/29
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE F.O.M 28.04.17 T.O.M 21.06.17 Hanne Margrethe Iversen Vesterheim BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/29
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 31.05.17 T.O.M 31.06.17 Oda Marie Dalland Olsen BLI01 17/02024-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/29
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 3 F.O.M 29.05.17 T.O.M 01.06.18 Ellen Sætre Risanger BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/29