Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % - TRUKKET ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % BLI01 17/02772-083 25 Offl §25 2017/08/26
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % - TRUKKET ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % BLI01 17/02799-112 25 Offl §25 2017/08/26
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-114 25 Offl §25 2017/08/26
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-115 25 Offl §25 2017/08/26
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 - TILBUD RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 BLI01 17/03222-079 25 Offl §25 2017/08/26
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 - ARBEIDSAVTALE RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 BLI01 17/03222-080 25 Offl §25 2017/08/26
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 - BEKREFTELSE RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 BLI01 17/03222-081 25 Offl §25 2017/08/26
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 - BEKREFTELSE RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 BLI01 17/03222-082 25 Offl §25 2017/08/26
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 - BEKREFTELSE RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 BLI01 17/03222-083 25 Offl §25 2017/08/26
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 - BEKREFTELSE RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 BLI01 17/03222-084 25 Offl §25 2017/08/26
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 - BEKREFTELSE RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 BLI01 17/03222-085 25 Offl §25 2017/08/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 80% - TILBUD AUTORISERT SYKEPLEIER 80% AGB 17/03242-011 25 Offl §25 2017/08/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 80% - ARBEIDSAVTALE AUTORISERT SYKEPLEIER 80% AGB 17/03242-012 25 Offl §25 2017/08/26
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER - SØKNAD LÆRERSTILLINGER BLI01 17/03521-002 25 Offl §25 2017/08/26
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER - SØKNAD LÆRERSTILLINGER BLI01 17/03521-003 25 Offl §25 2017/08/26
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGUTVIKLER MED VEKT PÅ IK-BARNEVERN, FAST 100 % - SØKNAD FAGUTVIKLER MED VEKT PÅ IK-BARNEVERN, FAST 100 % NFE 17/03524-002 25 Offl §25 2017/08/26
U SEN LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2017 - KAP. 4.2.1 - REFERAT FRA DRØFTINGSMØTE 08.06.17 HTA KAP 3.2.1 Fagforeninger TUS 17/01262-002 2017/08/26
U SEN LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2017 - KAP. 4.2.1 - REFERAT FRA DRØFTINGSMØTE NR 2 22.06.17 HTA KAP 3.2.1 fagforeningene TUS 17/01262-003 2017/08/26