Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 43/603 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ALF MAGNAR LIKNES - 43/603 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ALF MAGNAR LIKNES Vedavågen Rør AS MHV 17/01960-003 2017/08/25
U TEK 33/103 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - OVE OLAISEN - 33/103 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - OVE OLAISEN Vedavågen Rør AS MHV 17/03180-002 2017/08/25
U TEK 102/72 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - ROLF ERLING BJERGA - SVAR - 102/72 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - ROLF ERLING BJERGA Rørlegger Geir Sirnes AS ALS06 17/03257-003 2017/08/25
U TEK 86/85 - RØRLEGGERMELDING - BYTTE AV VANNMÅLER - KARMSUND HAVNEVESEN - 86/85 - RØRLEGGERMELDING - BYTTE AV VANNMÅLER - KARMSUND HAVNEVESEN Geir Sirnes A/S ALS06 17/03281-002 2017/08/25
U SKU PERSONALMAPPE - FORELDREPERMISJON - ENDRING AV TIDSROM SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/25
U SKU PERSONALMAPPE - FORELDREPERMISJON - ENDRING AV TIDSROM SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/25
U TEK GRAVESØKNAD - AUSTBØVEGEN 69 - SVAR - GRAVESØKNAD - AUSTBØVEGEN 69 T Halleland AS KSU01 17/03424-002 2017/08/25
I TEK 66/128 - ØSTREMBRUVEGEN, AUSTREIM - RIVING EKSISTERENDE BYGNING OG NYBYGG BOLIG MED HYBEL OG GARASJE - 66/128 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Hellvik Hus Karmøy AS KMY 17/02843-006 2017/08/25
U TEK GRAVESØKNAD - SPANNAVEGEN 989 - SVAR - GRAVESØKNAD - SPANNAVEGEN 989 Telenor ASA/M.Lindhom AS KSU01 17/03459-002 2017/08/25
I TEK 13/438 - TVERRBEKKVEGEN, TJØSVOLL - NYBYGG ENEBOLIG BOLIG NR. 3 - 13/438 - SVAR PÅ BREV VEDRØRENDE OVERSKJØTING AV LEKEPLASS Hans J Rasmussen AS JKV 16/01266-022 2017/08/25
U TEK 60/29 - SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM SØKER: HANS GEORG JELSA - KONSESJONSSAK, DELEGERT VEDTAK - 60/29 - SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM Hans Georg Jelsa BJP01 17/03470-002 2017/08/25
U TEK 70/14 - YTRE EIDE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 70/14 - AVSLAG DELING AV GRUNNEIENDOM Knut Tjøsvoll HHU 17/00457-006 2017/08/25
I TEK 1/14 - PORSHOLMEN, VEDØY - NYBYGG SJØHUS/LAGER - PROSJEKT 4 - 1/14 - MOTTATT MANGLER - REDEGJØRELSE MOT VANNINNTRENGING - REVIDERT TEGNING Edb-Tjenester Norge Limited IGR 16/00304-022 2017/08/25
U TEK GRAVESØKNAD - MØLLEHAUGEN, SEVERIN LARSENS VEG - SVAR - GRAVESØKNAD - MØLLEHAUGEN, SEVERIN LARSENS VEG T Halleland AS KSU01 17/03498-002 2017/08/25
I TEK 57/297 - SKUDENESHAVN - FLYTTING AV AVKJØRSEL - 57/297 - UTTALE OM FLYTTING AV AVKJØRSEL Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted KHM 17/03177-004 2017/08/25
U TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - 15/619 - OVERSENDELSE AV TV-RAPPORT PRESTAVEGEN 19 C Magomed Muratovich Daurbekov MAHA1 13/00434-041 2017/08/25
U TEK 5/161 , 5/162 - VEA - SØKNAD OM DISPENSASJON - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 5/161 , 5/162 - VEA - SØKNAD OM DISPENSASJON Ing. John Alvseike rådgivende ingeniørfirma KHM 17/03501-002 2017/08/25
U TEK SANERING AV UTSLIPPENE - OLIVERSBUKT, TJØSVOLLSJØEN, SÆVELANDSVIK OG TVEITHOLMVEGEN - SANERING AV UTSLIPPENE - OLIVERSBUKT, TJØSVOLLSJØEN, SÆVELANDSVIK OG TVEITHOLMVEGEN VARSEL OM DAGMULKT Cowi AS ELO 16/00902-014 2017/08/25
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 30.08.17 T.O.M 31.08.18 Marte Christina Jakobsen AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/25
U TEK NYTT KLOAKKANLEGG SANDANE - TILBUD FRA V&S. AVKLARINGER NYTT KLOAKKANLEGG SANDANE Vassbakk & Stol AS JTH 15/02071-028 2017/08/25
U TEK 102/207 - VESTHEIMVEGEN, BYGNES. NYBYGG, FORRETNINGSLOKALE - 102/207 - RAPPORT ETTER FERDIGBEFARING/BYGGETILSYN Eskild Kvala AS JKV 16/01328-043 2017/08/25
I HSE FAKTAUNDERSØKELSE - BEKYMRINGSMELDING SALF Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/08/25
I TEK 75/58 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - PEDERSEN, HENNING/PEDERSEN, ALICE SØRVIK - 75/58 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - PEDERSEN, HENNING/PEDERSEN, ALICE SØRVIK Karmøyadvokatene DA BJP01 17/03519-001 2017/08/25
U TEK HUSDYRGJØDSEL OSNES, ROY HELGE - SØKNAD OM UTVIDET FRIST FOR UTKJØRING AV HUSDYRGJØDSEL PÅ GNR. 140, BNR. 7 I KARMØY- ROY HELGE OSNES OSNES, ROY HELGE Roy Helge Osnes LKS 17/03518-002 2017/08/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 100% VIKARIAT - BEKREFTELSE AUTORISERT SYKEPLEIER 100% VIKARIAT ARO07 17/02399-006 25 Offl §25 2017/08/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 100% VIKARIAT - BEKREFTELSE AUTORISERT SYKEPLEIER 100% VIKARIAT ARO07 17/02399-007 25 Offl §25 2017/08/25
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-109 25 Offl §25 2017/08/25
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-110 25 Offl §25 2017/08/25
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-111 25 Offl §25 2017/08/25
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-112 25 Offl §25 2017/08/25
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-113 25 Offl §25 2017/08/25
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 - SØKNAD RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 BLI01 17/03222-078 25 Offl §25 2017/08/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 100% FAST - INTERVJU AUTORISERT SYKEPLEIER 100% FAST ARO07 17/03239-008 25 Offl §25 2017/08/25
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 14.08.17 T.O.M 31.12.17 Janne Reistad AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/25
I SKU FORSKNINGS-OG UTGRAVINGSPROSJEKT PÅ AVALDSNES - GJELDER 86/242 - KONGSGÅRDPROSJEKTET AVALDSNES - MELDING OM FRAMKOMMET MIDDELALDERMURVERK PÅ KIRKEGÅRDEN (KOPIMOTTAKER) Riksantikvaren JAH 12/00173-049 2017/08/25
U SKU OPPLEVELSESKORT OG MEDLEMSKAP I ALLIDRETT - SVAR - SØKNAD OM OPPLEVELSESKORT OG DEKNING AV MEDLEMSKAP I ALLIDRETT ANKO 17/03454-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/25
I TEK 10/23 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - KARMØY KOMMUNE - 10/23 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - KARMØY KOMMUNE Rørlegger Geir Sirnes AS MHV 17/03529-001 2017/08/25
I TEK 10/23 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - KARMØY KOMMUNE - 10/23 - FERDIGMELDING - LEDNINGSBRUDD - KARMØY KOMMUNE Rørlegger Geir Sirnes AS ALS06 17/03529-002 2017/08/25
I TEK 12/495 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ODDVAR TVEIT NY SEPTIKTANK - 12/495 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - ODDVAR TVEIT NY SEPTIKTANK Vedavågen Rør AS ALS06 16/00093-003 2017/08/25
I TEK PLAN 2106 - DETALJREGULERING FOR ENDRING AV FORMÅL TIL BOLIG I REGULERING FOR ÅRABROTSHOLMEN M/ SMÅBÅTHAVN - 15/1637, 1811 - UTTALELSE FRA STATENS VEGVESEN - 24.08.17 (KOPIMOTTAKER) PLAN 2106 - DETALJREGULERING FOR ENDRING AV FORMÅL TIL BOLIG I REGULERING FOR ÅRABROTSHOLMEN M/ SMÅBÅTHAVN - 15/1637, 1811 Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted MAA05 17/02629-006 2017/08/25
I TEK 2/11 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - DIDRIK DIDRIKSEN - 2/11 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - DIDRIK DIDRIKSEN S O Lund AS ALS06 15/00243-004 2017/08/25
I SKU FRI SKOLESKYSS - TRAFIKKFARLIG SKOLEVEG - SØKNAD OM FRI SKOLESKYSS - TRAFIKKFARLIG SKOLEVEI EEH 17/03533-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/25
U TEK 33/192 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - FJELL, LARS JOHAN - SVAR - 33/192 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - FJELL, LARS JOHAN Lars Johan Fjell BJP01 17/03515-002 2017/08/25
U TEK 60/29 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET JELSA, HANS GEORG - SVAR - 60/29 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET JELSA, HANS GEORG Eiendomsmegler 1 Sr-Eiendom AS BJP01 17/03315-002 2017/08/25
U TEK 2/8 - 2/60 - 1/108 - 2/155 - 3/75 - 2/108 - SÆVIK - FRADELING OG AREALOVERFØRING VEGAREAL OPPM:17/4496, 18/497-507, 18/1361,1362 + 18/1908 - 2/8 - 2/60 - 1/108 - 2/155 - 3/75 - 2/108 - SÆVIK - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD Hereid Hus AS EDH 17/03137-004 2017/08/25
I TEK 42/224 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: KJENSMO BYGGESAK: 17/3195 - 42/224 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: KJENSMO BYGGESAK: 17/3195 Danielsen & Skogland Maskin AS MHV 17/03526-001 2017/08/25
U TEK 148/1018 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - EIKELAND, LEIV ANDREAS - SVAR - 148/1018 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - EIKELAND, LEIV ANDREAS Leiv Andreas Eikeland BJP01 17/03517-002 2017/08/25
U TEK 37/5 - VESTRE KARMØYVEG, LI - NYBYGG HAGESTUE PÅ TERRASSE - 37/5 - VESTRE KARMØYVEG, LI - VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST. NYBYGG HAGESTUE PÅ TERRASSE Jan Henrik Høines BFH 13/00298-006 2017/08/25
I TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - 15/761 - KLÆHAUGVEGEN 17 - RØRINSPEKSJON AV PRIVATE KLOAKKLEDNINGER Ragn Sells AS ABU01 13/00434-044 2017/08/25
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 4. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 14.08.17 T.O.M 31.12.17 Elvar Solheim AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/25
I TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - 15/723 - KLÆHAUGVEGEN 19 - RØRINSPEKSJON AV PRIVATE KLOAKKLEDNINGER Ragn Sells AS ABU01 13/00434-045 2017/08/25
U TEK 64/274 OG 64/468 - SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - 64/274 OG 64/468 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING Hanne Nærland Ånensen ALA04 17/03268-002 2017/08/25
I TEK 70/88 - REVURVEGEN, YTRE EIDE. TILBYGG ENEBOLIG - 70/88 - REVURVEGEN, YTRE EIDE. TILBYGG ENEBOLIG KTV Bygg AS KIS 17/03527-001 2017/08/25
U TEK 5/2 - RETTING I EIENDOMSKARTET - MATRIKKELEN - 5/2 - MELDING OM UTFØRT RETTING I EIENDOMSKARTET Eskild Kvala AS HAS 17/03294-003 2017/08/25
I TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - 15/2327 - PRESTAVEGEN 19A - RØRINSPEKSJON AV PRIVATE KLOAKKLEDNINGER Ragn Sells AS ABU01 13/00434-046 2017/08/25
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 17.08.17 T.O.M 31.01.18 Lidunn Jakobsen AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/25
U TEK 75/58 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - PEDERSEN, HENNING/PEDERSEN, ALICE SØRVIK - SVAR - 75/58 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - PEDERSEN, HENNING/PEDERSEN, ALICE SØRVIK Karmøyadvokatene DA BJP01 17/03519-002 2017/08/25
I TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - 15/2395 - PRESTAVEGEN 19B - RØRINSPEKSJON AV PRIVATE KLOAKKLEDNINGER Ragn Sells AS ABU01 13/00434-047 2017/08/25
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 14.08.17 T.O.M 31.08.17 Marina Nøss AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/25
I HSE PERSONALMAPPE - ATTESTER / VITNEMÅL TIL TILKALLINGSAVTALE AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/25
I TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - 15/759 - KLÆHAUGVEGEN 21 - RØRINSPEKSJON AV PRIVATE KLOAKKLEDNINGER Ragn Sells AS ABU01 13/00434-048 2017/08/25
I TEK MILJØSERVICE VEST AS - LAGRING AV FARLIG AVFALL - PÅLEGG OM INNSENDING AV INFORMASJON OM PFAS (KOPIMOTTAKER) Miljødirektoratet PEID 12/03928-026 2017/08/25
U TEK 22/140 - STAVAVEGEN, FERKINGSTAD. HAGESTUE/TILBYGG TIL BOLIG - 22/140 - STAVAVEGEN, FERKINGSTAD. VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST. HAGESTUE/TILBYGG TIL BOLIG. Odd Magne Tveit BFH 04/02272-006 2017/08/25
I TEK 3/187 - ØSTHUS - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/4359 - 3/187 - ØSTHUS - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Karmøy kommune v/S K Medhaug EDH 17/03532-001 2017/08/25
I TEK 21/33 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - VALHAMMER, LAILA BAKKE - 21/33 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - VALHAMMER, LAILA BAKKE Laila Bakke Valhammer BJP01 17/03531-001 26 Off.l.26 2017/08/25
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 14.08.17 T.O.M 31.12.17 Mikal Skjelde Sund AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/25
U TEK 58/131 - HOVEDGATEN, KOPERVIK - RIVING OG GJENOPPBYGGING AV UTHUS/HAGESTUE - 58/131 - HOVEDGATEN, KOPERVIK - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD Arild Tønnesen EDH 17/02176-004 2017/08/25
U TEK 66/128 - ØSTREMBRUVEGEN, AUSTREIM - RIVING EKSISTERENDE BYGNING OG NYBYGG BOLIG MED HYBEL OG GARASJE - 66/128 - IGANGSETTINGSTILLATELSE Hellvik Hus Karmøy AS KMY 17/02843-007 2017/08/25
I TEK 142/18 142/778 142/779 OG 142/780 - STORASUND - DELING AV GRUNNEIENDOM OG GRENSEJUSTERING MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/4373-4376 - 142/18 142/778 142/779 OG 142/780 - STORASUND - DELING AV GRUNNEIENDOM OG GRENSEJUSTERING MED OPPMÅLINGSFORRETNING Karmøy Kommune Teknisk Etat v/S K Medhaug EDH 17/03535-001 2017/08/25
U TEK 26/7 - KVILHAUG. NYBYGG, UTSTYRSBOD OG 15 M HØY MAST FOR NETCOM GSM MOBIL-TELEKOMMUNIKASJON - 26/7 - KVILHAUG. NYBYGG, UTSTYRSBOD OG 15 M HØY MAST FOR NETCOM GSM MOBIL-TELEKOMMUNIKASJON. VEDR. MANGLENDE FERDIGATTTEST. Telia Norge AS BFH 04/02677-016 2017/08/25
I HSE PERSONALMAPPE - ATTESTER / VITNEMÅL TIL TILKALLINGSAVTALE Mikal Skjelde Sund AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/25
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING - LÆRER VED STOKKASTRAND SKOLE Hein Georg Ferkingstad Haram BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/25
U TEK 73/86 - SUNDVEGEN, SUND. TILBYGG TIL BOLIG - 73/86 - SUNDVEGEN, SUND. VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST. TILBYGG TIL BOLIG. Odd Hansen AS BFH 04/03595-005 2017/08/25
U SEN FOR MEGET UTBETALT LØNN - FOR MEGET UTBETALT LØNN HLA 12/01318-053 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/25
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 16/01371-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/25
U TEK FJORD MOTORPARK - ORIENTERING OM KORRIGERING/FEILRETTING AV REVIDERT STØYRAPPORT - FJORD MOTORPARK Haugaland Kraft AS SMO02 12/00328-194 2017/08/25
I HSE PERSONALMAPPE - EGENERKLÆRING HELSE AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/25
I HSE PERSONALMAPPE - KRAV OM FAST ANSETTELSE ETTER AML § 14-4A FRDE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/25
I HSE PERSONALMAPPE - EGENERKLÆRING HELSE AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/25
I TEK 15/2414 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - KARMØY KOMMUNE - 15/2414 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - KARMØY KOMMUNE Karmøy Kommune BJP01 17/03537-001 2017/08/25
I HSE PERSONALMAPPE - EGENERKLÆRING HELSE AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/25
I TEK 86/226 - AVALDSNES - DELING AV GRUNNEIENDOM OG GRENSEJUSTERING MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/3585 - 86/226 - AVALDSNES - DELING AV GRUNNEIENDOM OG GRENSEJUSTERING MED OPPMÅLINGSFORRETNING Karmøy Kommune Teknisk Etat v/S K Medhaug EDH 17/03538-001 2017/08/25
I HSE PERSONALMAPPE - EGENERKLÆRING HELSE ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/25
U TEK 5/87 - SØKNAD OM DELING MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:18/2424 - 5/87 - MOTTATT UFULLSTENDIG DELING Jan Evald Totland Fosen EDH 17/03247-003 2017/08/25
U TEK 21/33 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - VALHAMMER, LAILA BAKKE - SVAR - 21/33 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - VALHAMMER, LAILA BAKKE Laila Bakke Valhammer BJP01 17/03531-002 2017/08/25
I TEK 107/53 - FOSNAVEGEN, HOVDASTAD - NYBYGG TOMANNSBOLIG MED VEG - 107/53 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Håkonsen Bygg AS JKV 17/02913-003 2017/08/25
I SEN GRAVESØKNAD - SKIPARVIKGATA 7 - GRAVESØKNAD - SKIPARVIKGATA 7 T Halleland AS TOG 17/03541-001 2017/08/25
I TEK 13/117 - SØKNAD OM DELING MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM: 17/4169,4170,4171 - 13/117 - VEDRØRENDE OVERDRAGELSE OFFENTLIG LEKEAREAL TIL KOMMUNEN. Hans J Rasmussen AS EDH 17/03163-003 2017/08/25
I HSE PERSONALMAPPE - EGENERKLÆRING HELSE ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/25
U TEK FJORD MOTORPARK - VEDRØRENDE FORHÅNDSVARSEL OM EKSPROPRIASJONSVEDTAK Fjord Motorpark Eiendom AS SMO02 12/00328-195 2017/08/25
I HSE PERSONALMAPPE - EGENERKLÆRING HELSE ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/25
U TEK 58/146 - HOVEDGATEN, KOPERVIK. ARK OG TAKVINDUER I FORRETNINGSBYGG - 58/146 - HOVEDGATEN, KOPERVIK. ARK OG TAKVINDUER I FORRETNINGSBYGG VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST. Kristine Skeie AS BFH 05/00363-007 2017/08/25
I TEK 112/2 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - EIKE, OLE TORBJØRN - 112/2 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - EIKE, OLE TORBJØRN Ole Torbjørn Eike BJP01 17/03539-001 26 Off.l.26 2017/08/25
I TEK 43/145 - HØYNES, TILBYGG BOLIG - 43/145 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Hans Jakob Gulliksen JHE05 11/02504-003 2017/08/25
I TEK 15/2311 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/3612 - 15/2311 - ERKLÆRING OM RETTIGHET I FAST EIENDOM Helge Riisdal EDH 17/03277-005 26 Off.l.26 2017/08/25
U TEK BIOLOGISK MANGFOLD - ÅKERRIKSAVTALER KARMØY 2017 Fylkesmannen i Rogaland PCH01 12/00690-153 2017/08/25
I TEK 33/46 - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 33/46 - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE Berit Lovise Melhus XXI 17/03540-001 26 Off.l.26 2017/08/25
U TEK 13/117 - SØKNAD OM DELING MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM: 17/4169,4170,4171 - 13/117 - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD Hans J Rasmussen AS EDH 17/03163-004 2017/08/25
U TEK 15/1511 - RÅDHUSVEGEN, ÅKRA. TILBYGG, KONTOR OG PERSONAL- ROM FOR VERKSTED - 15/1511 - RÅDHUSVEGEN, ÅKRA. VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST. TILBYGG, KONTOR- OG PERSONALROM FOR VERKSTED Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS BFH 05/00410-012 2017/08/25
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 4. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.09.17 T.O.M 01.09.18 Sugra Karimi ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/25
U TEK 112/2 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - EIKE, OLE TORBJØRN - SVAR - 112/2 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - EIKE, OLE TORBJØRN Ole Torbjørn Eike BJP01 17/03539-002 2017/08/25
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - SØKNAD OM EKSTRA RESSURSER RHO 15/03332-355 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/25
I TEK TRAFIKKSKILT/HØRINGSBREV/VEGVISNING/VEDTAK FRA STATENS VEGVESEN 2012-2018 - VEDTAKSBREV - TRAFIKKREGULERENDE SKILT - V-302-32-2017 FV. 47 VED KARMSUND BRU Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted KSU01 12/01271-288 2017/08/25
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/25
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - UNDERTEGNET HUSLEIEKONTRAKT - BMV 17/03203-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/25
U SKU PERSONALMAPPE - TILBUD BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/25
I SKU FRI SKOLESKYSS - TRAFIKKFARLIG SKOLEVEI PEDERSEN, HANS ANDREAS DALE - SØKNAD OM FRI SKOLESKYSS - TRAFIKKFARLIG SKOLEVEI PEDERSEN, HANS ANDREAS DALE Sissel Dale Pedersen EEH 17/03542-001 2017/08/25
I SEN TILLEGGSSAK - OVERSENDINGSBREV KMV 17/00611-023 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/25
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 70/4 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Nancy J. Kristensen GEL 17/00012-412 2017/08/25
U TEK 112/261 - SKRE. NYBYGG, NAUST - 112/261 - SKRE. VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST. NYBYGG, NAUST Omega Areal AS BFH 06/00600-007 2017/08/25
I HSE TILLEGGSSAK - KONTROLLRAPPORT MSTA Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/08/25
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/25
I SKU ÅKRA SKOLE - FORMELL KLAGE PÅ AVGJØRELSE OM Å FLYTTE BARNESKOLEELEVER TIL UNGDOMSSKOLEN FAU Åkra GAU02 17/03545-001 2017/08/25
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIG - HUSLEIE BMV 17/03544-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/25
U SKU ÅKRA SKOLE - OVERSENDELSE AV KLAGE Fylkesmannen i Rogaland SWI 17/03545-002 2017/08/25
U TEK JORDSKIFTERETTEN - 1210-2015-0035 - ÅKRA GNR. 15 - UNDERRETTING ETTER MATRIKKELFØRING AV JORDSKIFTESAK 15-200779RFA-JSTO Elin Kristin Bårdsen ALA04 15/03416-003 2017/08/25