Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
I HSE PERSONALMAPPE - AVTALE OM ETTER -/VIDEREUTDANNING SALF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/24
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG 2017/2018 - BOLIGER - TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG 2017/2018 - BOLIGER ELLER KOMBINERTE BYGG BOLIG/NÆRING Wenche Framnes MSA 17/03296-001 2017/08/24
U HSE PERSONALMAPPE - NYTT VIKARIAT RLA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/24
U HSE PERSONALMAPPE - VIDEREFØRING AV VIKARIAT LIF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/24
U TEK 58/130 - HENRIK KLAUSENS GATE 2, 4250 KOPERVIK BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - BRANNTILSYN - 58/130 HENRIK KLAUSENS GATE 2, 4250 KOPERVIK Alliance Invest Prosjekt AS JHN 16/02728-008 2017/08/24
U HSE PERSONALMAPPE - NYTT VIKARIAT Hanne Hellesvik Vikshåland JNO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/24
U HSE PERSONALMAPPE - FORLENGELSE AV VIKARIAT JNO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/24
U HSE PERSONALMAPPE - NYTT VIKARIAT Iselin Krygård JNO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/24
U HSE PERSONALMAPPE - ENDRING AV VIKARIAT Kari Margrethe Bjelland JNO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/24
U HSE PERSONALMAPPE - HJEMMELSENDRING SIB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/24
U HSE PERSONALMAPPE - HJEMMELSENDRING SIB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/24
U TEK PLAN 4052 - DETALJREGULERING FOR KALSTØ - DEL AV 83/28 M.FL. - PLAN 4052 - REFERAT DRØFTINGSMØTE 15.6.2017 Fylkesmannen I Rogaland YSL 13/04467-126 2017/08/24
U HSE PERSONALMAPPE - ENDRING HJEMMEL SIB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/24
U HSE PERSONALMAPPE - HJEMMELSENDRING SIB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/24
U HSE PERSONALMAPPE - HJEMMELSENDRING SIB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/24
U HSE PERSONALMAPPE - FORLENGELSE AV VIKARIAT Julie Hillesland MKA03 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/24
U TEK INNBRUDD - HÆRVERK - KRIMINALITET - 2017 - HÆRVERK BILER VED ÅKRA LEGEVAKT OG HELSESENTER Sør-Vest Karmøy Lensmannsdistrikt IBR 17/00629-050 2017/08/24
U TEK STARTLÅN - TILSAGN - STARTLÅN - KONKRET BOLIG RBE08 17/00089-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/24
U HSE PERSONALMAPPE - FORELDREPERMISJON HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/24
U HSE PERSONALMAPPE - FORELDREPERMISJON HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/24
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON VED FØDSEL HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/24
U HSE PERSONALMAPPE - ØKNING AV STILLING REU Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/24
U HSE PERSONALMAPPE - ENDRING AV FORELDREPERMISJON HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/24
I TEK 143/17 - GUNNARSHAUG - UTFYLLING I SJØ OG KAI (MERK 1) - 143/17 - UTTALE TIL SØKNAD OM UTFYLLING OG PELING Fiskarlaget Vest KIS 17/01843-010 2017/08/24
U HSE PERSONALMAPPE - ØKT STILLING SAE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/24
I TEK 5/161 , 5/162 - VEA - SØKNAD OM DISPENSASJON - 5/161 OG 5/162 - VEA - SØKNAD OM DISPENSASJON Hallgeir Mørch KHM 17/03501-001 2017/08/24
I TEK 68/14 - INDRE EIDE - OPPMÅLINGFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 68/14 - INDRE EIDE - OPPMÅLINGFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE Karmsund Maritime Eide AS ALA04 17/03502-001 2017/08/24
U TEK DANSEARRANGEMENT/UTEARRANGEMENT/FESTIVALER 2017 - SVAR - MELDING OM ARRANGEMENT - SKUDENES MATFESTIVAL 2017 Skudenes Matfestival JHN 17/00127-062 2017/08/24
U TEK DANSEARRANGEMENT/UTEARRANGEMENT/FESTIVALER 2017 - SVAR - MELDING OM ARRANGEMENT OG MIDLERTIDIG FORSAMLINGSLOKALE - VISNESMARKNADEN 2017 Hinderaker & Visnes vel JHN 17/00127-063 2017/08/24
I TEK 54/47 - DALE, SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE - 54/47 - VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST - SAKEN UTGÅR Vedavågen Rør AS JHE05 11/02010-005 2017/08/24
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - TILDELING AV OMSORGSBOLIG BMV 17/03211-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/24
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - HUSLEIEKONTRAKT BMV 17/03211-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/24
I TEK 148/849 - DJUVAVEGEN, NORHEIM - INNGLASSING PÅ EKSISTERENDE TERRASSE - 148/849 - VEDR. INNGLASSING AV TERRASSE - TEGNINGER Glass og låsservice Haugesund GTH 17/03080-006 2017/08/24
I TEK 43/520 - GAMLE SYREVEGEN, HØYNES. TILBYGG BOLIG, GARASJE MED TERRASSE PÅ TAK - 43/520 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Hans Kristian Faltinsen JHE05 11/02419-004 2017/08/24
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 1/203 - BESTILLING AV NABOLISTE - TILTAK Edb-Tjenester Norge Limited GEL 17/00012-398 2017/08/24
I TEK 93/141 - RYGJEHAUGVEGEN, KOLSTØ - PÅBYGG TIL ENEBOLIG - 93/141 - MOTTATT MANGLER, SØKNAD OM DISPENSASJON, AVSTANDSERKLÆRING, GJENPART AV NABOVARSEL Magne Knutsen KHM 17/03233-004 2017/08/24
I TEK 113/44 - DØLEVEGEN, DØLE - NYBYGG GARASJE - 113/44 - AVSTANDSERKLÆRING FRA 113/36 , 113/42 Urbanhus Haugesund AS OHA 17/01705-003 2017/08/24
I TEK 147/705 - TYLTERSVINGEN, MOKSHEIM - NYBYGG REKKEHUS MED 5 BOENHETER BYGG 1 - 147/705 - SØKNAD OM FERDIGATTEST BYGG 1 Block Watne AS KMY 16/02442-015 2017/08/24
I TEK 148/25 MFL. - NORHEIM - TERRENGINNGREP IFB. OMLEGGING AV SAKKESTADBEKKEN - 148/25 - ENDRING I SØKNAD - REVIDERT SITUASJONSKART Cowi AS IGR 17/03389-002 2017/08/24
I TEK 15/120 - SJØENVEGEN, ÅKRA - RIVING NAUST OG BOLIG - NYBYGG ENEBOLIG MED KAI OG MURER - 15/120 - (KOPIMOTTAKER) TILLATELSE TIL UTVIDELSE AV KAI Karmsund Havn IKS IGR 17/03335-002 2017/08/24
I TEK 123/153 - TJØRNAHAUGVEGEN, SNIK - NYBYGG ENEBOLIG - BF02-2 - 123/4 - SUPPLERING TIL SØKNAD OM ENDRING - SITUASJONSPLAN Berge Sag og Trelast AS OHA 16/04157-007 2017/08/24
I TEK 12/38 - SEVLAND - UTDYPING I SJØ OG ETABLERING AV KAI - 12/38 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Petter J. Rasmussen AS JKV 14/02528-014 2017/08/24
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 13/117 - BESTILLING AV NABOLISTE - FRADELING Hans J Rasmussen AS GEL 17/00012-400 2017/08/24
U TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - 15/605 - OVERSENDELSE AV TV-RAPPORT PRESTAVEGEN 17B, UTBEDRING AV KLOAKK OG OVERVANN Erna Aune MAHA1 13/00434-040 2017/08/24
U TEK LANDBRUK - VERDIVURDERINGER - GJENNOMGANG AV GARDSKART - BREV ANGÅENDE UTBETALING AV RMP-MIDLER Rita Dale LKS 12/01731-077 2017/08/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDERE - 2 X 59,15% STILLING I NATTJENESTEN KARMØY - AVSLAG FAGARBEIDERE - 2 X 59,15% STILLING I NATTJENESTEN KARMØY ARO07 17/02081-086 25 Offl §25 2017/08/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDERE - 2 X 59,15% STILLING I NATTJENESTEN KARMØY - AVSLAG FAGARBEIDERE - 2 X 59,15% STILLING I NATTJENESTEN KARMØY ARO07 17/02081-087 25 Offl §25 2017/08/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDERE - 2 X 59,15% STILLING I NATTJENESTEN KARMØY - AVSLAG FAGARBEIDERE - 2 X 59,15% STILLING I NATTJENESTEN KARMØY ARO07 17/02081-088 25 Offl §25 2017/08/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDERE - 2 X 59,15% STILLING I NATTJENESTEN KARMØY - AVSLAG FAGARBEIDERE - 2 X 59,15% STILLING I NATTJENESTEN KARMØY ARO07 17/02081-089 25 Offl §25 2017/08/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 59,15% FAST NATT - INTERVJU AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 59,15% FAST NATT AGB 17/03070-072 25 Offl §25 2017/08/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 59,15% FAST NATT - INTERVJU AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 59,15% FAST NATT AGB 17/03070-073 25 Offl §25 2017/08/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 59,15% FAST NATT - INTERVJU AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 59,15% FAST NATT AGB 17/03070-074 25 Offl §25 2017/08/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 59,15% FAST NATT - INTERVJU AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 59,15% FAST NATT AGB 17/03070-075 25 Offl §25 2017/08/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 59,15% FAST NATT - INTERVJU AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 59,15% FAST NATT AGB 17/03070-076 25 Offl §25 2017/08/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 59,15% FAST NATT - INTERVJU AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 59,15% FAST NATT AGB 17/03070-077 25 Offl §25 2017/08/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDERE BESTILLERKONTORET 2X100% - SØKNAD AVDELINGSLEDERE BESTILLERKONTORET 2X100% HGR 17/03073-006 25 Offl §25 2017/08/24
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-107 25 Offl §25 2017/08/24
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-108 25 Offl §25 2017/08/24
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 - SØKNAD RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 BLI01 17/03222-077 25 Offl §25 2017/08/24
I SEN KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG POLITISK UTVALG - SAKER SOM GJELDER DETTE - INNKALLING TIL MØTE I KONTROLL- OG KVALITETSUTVALGET 30.08.17 - SAKSDOKUMENTER Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS KTV 12/00652-185 2017/08/24
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.09.17 T.O.M 31.08.18 Kristin Vinje Fagerland ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/24
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.09.17 T.O.M 31.08.18 Elisabeth Midbøe ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/24
I TEK DANSEARRANGEMENT/UTEARRANGEMENT/FESTIVALER 2017 - MELDING OM ARRANGEMENT - I LÅVE ROY VOL 2 - DATO: 8.-9. SEPTEMBER 2017 Ole Morten Velde JHN 17/00127-064 2017/08/24
I TEK MELDINGER OM OVERNATTING - MELDING OM OVERNATTING PÅ UNGDOMSHUSET, TORVASTAD - 09.09.17 Torvastad menighet JHN 15/02165-096 2017/08/24
U TEK 119/335 - SOLHAUGVEGEN, MYKJE. TILBYGG ENEBOLIG - SOMMERSTUE - 119/335 - SOLHAUGVEGEN, MYKJE. VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST. TILBYGG TIL BOLIG - SOMMERSTUE. Arne Johan Naustvik BFH 11/02606-003 2017/08/24
U TEK 56/2 - TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD - NYTT VEDTAK-SØKNAD OM TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET-DRENERING AV JORDBRUKSAREAL PÅ GNR. 5 6, BNR. 2 I KARMØY Jostein Ytreland LKS 16/04483-004 2017/08/24
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 14.08.17 T.O.M 14.08.18 Astrid Birkeland AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/24
U SKU SPILLEMIDLER 2016-2018 - SPILLEMIDLER 2016-2017 Kolnes Grendahus SA OFL 16/00248-153 2017/08/24
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 3. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 15.08.17 T.O.M 30.06.18 Kennet Kvilhaugsvik Tangen BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/24
U SKU OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE/DEKNING AV MEDLEMSKAP - SVAR - SØKNAD OM OPPLEVELSESKORT OG DEKNING AV MEDLEMSKAP I IDRETTSLAG ANKO 17/03395-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/24
I TEK RIKS- OG FYLKESVEGER - VEDTAK - NUMMERERING AV FYLKESVEG 873, NORHEIM - RAGLAMYR Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted HPE 13/01286-037 2017/08/24
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - GJELDER REDUSERT FORELDREBETALING - OVERSENDER DOKUMENTASJON GKH01 16/03169-005 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/08/24
U TEK FJERNING AV VEGETASJON FRA KOMMUNAL GRUNN - FLATEBØVEGEN, VORMEDAL - SVAR - ØNSKE OM FJERNING AV VEGETASJON FRA KOMMUNAL GRUNN - FLATEBØVEGEN, VORMEDAL Einar Lindø ALI 17/03300-002 2017/08/24
U TEK 8/22 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - FRIBERG, LARS MARTIN TANGJERD/HAGEN, LEIF OLAV TANGJERD/HAGEN, TOM KRISTIAN TANGJERD/FRIBERG, KAI TANGJERD - SVAR - 8/22 - LARS MARTIN TANGJERD FRIBERG - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - FRIBERG, LARS MARTIN TANGJERD/HAGEN, LEIF OLAV TANGJERD/HAGEN, TOM KRISTIAN TANGJERD/FRIBERG, KAI TANGJERD Kaia Tangjerd Friberg BJP01 17/03496-002 2017/08/24
U HSE PERSONALMAPPE - INNKALLING TIL MØTE ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/24
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM FAGARBEIDER VED KOPERVIK SKOLE BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/24
U TEK RAMMEAVTALE - VENTILASJONSARBEID - INNSYN I TILBUD GK Inneklima AS TES02 16/03129-010 2017/08/24
I SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING - SFO GKH01 17/03512-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/24
U TEK 146/36 - BØVÅGVEGEN, BØ. NYBYGG GARASJE OG TILBYGG BOLIG VINDFANG - 146/36 - BØVÅGVEGEN, BØ. VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST. NYBYGG GARASJE OG TILBYGG BOLIG - VINDFANG Magne Hilbert Stensrud BFH 11/02471-004 2017/08/24
I HSE PERSONALMAPPE - AVTALE OM ETTER/VIDEREUTDANNING SALF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/24
U TEK FJERNING AV VEGETASJON PÅ KOMMUNAL GRUNN - ARQUEBUSVEGEN - FORELØPIG SVAR - ØNSKE OM FJERNING AV VEGETASJON PÅ KOMMUNAL GRUNN - ARQUEBUSVEGEN Hanne Vikingstad ALI 17/03443-002 2017/08/24
I HSE PERSONALMAPPE - AVTALE OM ETTER/VIDEREUTDANNING SALF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/24
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 15/29 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Trygve J. Sjøen GEL 17/00012-411 2017/08/24
I HSE PERSONALMAPPE - AVTALE OM ETTER./VIDEREUTDANNING SALF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/24
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE GKH01 17/03453-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/24
I HSE PERSONALMAPPE - AVTALE OM ETTER-/VIDEREUTDANNING SALF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/24
U TEK 99/111 - VORÅVEGEN, VORÅ. NYBYGG BOD - 99/111 - VORÅVEGEN, VORÅ. VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST. NYBYGG BOD. Anders Tjøsvoll BFH 12/04893-004 2017/08/24
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 149/121 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Helge Helgeland GEL 17/00012-401 2017/08/24
I SEN HØRING - STATNETT SF - KONSEPTVALGUTREDNING FOR FORSYNING AV ØKT KRAFTFORBRUK PÅ HAUGALANDET - MELDING OM NYE NETTILTAK PÅ HAUGALANDET. HØRING AV MELDING. Statnett SF HRA01 15/04715-007 2017/08/24
I HSE PERSONALMAPPE - AVTALE OM ETTER-/VIDEREUTDANNING SALF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/24
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 13/562 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Andre Hansen GEL 17/00012-402 2017/08/24
I HSE PERSONALMAPPE - AVTALE OM ETTER-/VIDEREUTDANNING SALF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/24
U HSE PERSONALMAPPE - TILBUD OM VIKARIAT - 100% MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/24
I HSE PERSONALMAPPE - AVTALE OM ETTER-/VIDEREUTDANNING SALF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/24
U SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR SFO GKH01 17/03462-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/24
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 2/3 - BESTILLING AV NABOLISTE - FRADELING Geir Steinnes GEL 17/00012-403 2017/08/24
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 17/03464-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/24
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 68/59 - BESTILING AV NABOLISTE - FRADELING Helge Liknes GEL 17/00012-404 2017/08/24
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 16.08.17 T.O.M 31.01.19 Marianne Nordhaug Henriksen ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/24
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 17/03476-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/24
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM SYKEPLEIER VED HJEMMETJENESTEN MIDT - NATT Birte Cesilie Vågenes ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/24
I TEK RAMMEAVTALE - VENTILASJONSARBEID - BER OM INNSYN I KONKURRANSEGRUNNLAG Gk Inneklima AS TES02 16/03129-011 2017/08/24
U TEK STARTLÅN - DELUTBETALING - TILSKUDD TIL TILPASNING RBE08 17/01867-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/24
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 64/1183 - BESTILLING AV NABOLISTE - TILBYGG Anita Flakke GEL 17/00012-405 2017/08/24
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 21.08.17 T.O.M 31.12.17 Anne Marthe Sjøen Wold BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/24
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 68/271 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK John Arve Hveding GEL 17/00012-406 2017/08/24
I TEK 5/2 - RETTING I EIENDOMSKARTET - MATRIKKELEN - 5/2 - KRAV OM RETTING I EIENDOMSKARTET Kåre Kristoffersen HAS 17/03294-002 26 Off.l.26 2017/08/24
I SEN HAUGALANDSPAKKEN AS - BOMPENGEREFORMEN - KONSEKVENSER OG ANBEFALINGER FOR HAUGALANDSPAKKEN AS Haugalandspakken AS JST 14/01990-023 2017/08/24
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM HELSEFAGARBEIDER - HJEMMETJENESTEN SØR Audhild Waage Eide KBA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/24
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 56/2 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Jostein Ytreland GEL 17/00012-407 2017/08/24
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 58/228 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Susanne Iselin Sletten GEL 17/00012-408 2017/08/24
I TEK PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET 2. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 09.09.17 T.O.M 01.09.18 Malgorzata Maria Zielinska BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/24
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 15/462 - BESTILLING AV NABOLISTE - FRADELING Jofrid Kjellbjørg Bru GEL 17/00012-409 2017/08/24
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 19/30 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Kari Fagerland Simonsen GEL 17/00012-410 2017/08/24
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - MANGELBREV I FORBINDELSE MED SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 17/03494-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/24
U TEK RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV HÅNDVERKTØY OG JERNVARER - FORLENGELSE AV AVTALE Åkrehamn Trålbøteri AS TES02 14/02094-008 2017/08/24
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM FEDREKVOTE - ENDREDE DATOER SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/24
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM REDUSERT BETALING FOR BARNEHAGE GKH01 15/04095-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/24
I TEK 16/226 - FRITAK FOR FEIEAVGIFT - 16/226 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT Cesilie Vikra GBV 17/03511-001 2017/08/24
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND FOR STUDENT Susanne Abrahamsen Wisnæs SALF 17/00009-049 2017/08/24
I TEK PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET 3. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.09.17 T.O.M 01.09.18 Gregory Pacelt BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/24
U TEK 5/3 OG 5/7 - RETTING I EIENDOMSKARTET - MATRIKKELEN - 5/3 - MELDING OM UTFØRT RETTING AV EIENDOMSGRENSER I MATRIKKELEN Odd Vea HAS 17/03465-003 2017/08/24
I HSE ARBEIDSTID - DISPENSASJON - ALLE VIRKSOMHETER - GODKJENNING AV TARIFFAVTALE ETTER AML § 10.12 4.LEDD - MELLOM FAGFORBUNDET OG OG ARB.GIVER HER VED TØKJEMYR 24-26 Fagforbundet Karmøy RLA 12/00092-246 2017/08/24
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET 2. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 21.08.17 T.O.M 31.12.17 Anne Mora Vilhelmsen ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/24
U TEK LANDBRUK - VERDIVURDERINGER - GJENNOMGANG AV GARDSKART - BREV ANGÅENDE UTBETALING AV RMP-MIDLER Dale Lars Bjarne LKS 12/01731-078 2017/08/24
I SEN JUSTERINGSAVTALE - ÅKREHAMN ØST (BJERKELUND) - TRYGVE J. SJØEN AS - AVTALE OM OVERFØRING AV JUSTERINGSRETT AV MERVERDIGAVGIFT MELLOM KARMØY KOMMUNE OG TRYGVE SJØEN PROSJEKT AS ÅKREHAMN ØST (BJERKELUND) Trygve J. Sjøen Prosjekt AS SEI04 17/04793-001 2017/08/24
U SKU OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 17/03484-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/24
U TEK LANDBRUK - VERDIVURDERINGER - GJENNOMGANG AV GARDSKART - BREV ANGÅENDE UTBETALING AV RMP-MIDLER. Anne Lise Blikshavn LKS 12/01731-079 2017/08/24
U TEK STARTLÅN - TILSAGN - STARTLÅN - KONKRET BOLIG RBE08 17/03219-003 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/08/24
U TEK 5/124 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD 17/2507 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 5/124 I KARMØY KOMMUNE Karmøy Kommune MNE02 17/03054-006 2017/08/24
U TEK 5/124 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD 17/2507 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 5/124 I KARMØY KOMMUNE Brasen As MNE02 17/03054-007 2017/08/24
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET 2. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 15.08.17 T.O.M 31.07.18 Marcel Balm BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/24
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND FOR STUDENT Heidi Lauvås SALF 17/00009-050 2017/08/24
U TEK 15/1640 - OVERVANNSPROBLEMER - GJERDEVEGEN 1 - SVAR - GJELDER 15/1640 - OVERVANNSPROBLEMER - GJERDEVEGEN 1 Jostein Ferkingstad HPE 17/01727-004 2017/08/24
U TEK 93/168 OG 93/178 - KOLSTØ - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - 93/168 OG 93/178 - UNDERRETTING TIL REKVIRENT ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Karmsund Offshorebase AS ALA04 17/02274-013 2017/08/24
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 17/03513-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/24
U TEK 99/40 - VORRÅVEGEN, VORÅ. STØTTEMUR OG PARKERINGSPLASS - 99/40 - VORRÅVEGEN, VORÅ. VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST. STØTTEMUR OG PARKERINGSPLASS. May Britt Hemnes BFH 09/02965-006 2017/08/24
U TEK 93/168 OG 93/178 - KOLSTØ - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - 93/168 OG 93/178 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING TIL NABO Ernst Kristian Kolstø ALA04 17/02274-014 2017/08/24
I HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SØKNAD OM STIPEND Eline Jakobsen SALF 17/00009-051 2017/08/24
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 14.08.17 UT SKOLEÅRET 2016/2017 Helge Rasmussen BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/24
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR: INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 14/03288-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/24
U TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - 15/706 - OVERSENDELSE AV TV-RAPPORT PRESTAVEGEN 21. UTBEDRING AV KLOAKK OG OVERVANN Morten Mannes Oddenes MAHA1 13/00434-042 2017/08/24
I HSE PERSONALMAPPE - AVTALE OM SENIORTILTAK HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/24
U SEN OVERSENDELSE AV DOKUMENTASJON - SVAR - INNHENTING AV DOKUMENTASJON KHW 12/04604-190 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/24
I TEK 33/192 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - FJELL, LARS JOHAN - 33/192 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - FJELL, LARS JOHAN Lars Johan Fjell BJP01 17/03515-001 26 Off.l.26 2017/08/24
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - AVSLUTNING AV UTLEGGSFORRETNING. CEM01 16/04537-248 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/24
U TEK 99/19 - AUSTEVIKVEGEN, VORRÅ, FASADEENDRING - 99/19 - AUSTEVIKVEGEN, VORRÅ. VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST. TILBYGG OG FASADEENDRING, BOLIG. Ingrid Anne Laugen BFH 10/01805-003 2017/08/24
I SEN CAFE NELLY SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - OVERSENDER ETABLERER- OG KUNNSKAPSPRØVER CAFE NELLY Advokat Knut M Haavik EVI1 17/01079-010 26 Off.l.26 2017/08/24
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 17/03483-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/24
U TEK HUSDYRGJØDSEL REIERSEN, KÅRE - SØKNAD OM UTVIDET FRIST FOR UTKJØRING AV HUSDYRGJØDSEL PÅ GNR. 125, BNR. 3 I KARMØY - PER ENDRE VIKINGSTAD Per Endre Vikingstad LKS 16/03706-003 2017/08/24
U SKU PERSONALMAPPE - STILLINGSØKNING KHO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/24
U TEK 112/271 - DØLEVEGEN, SKRE. NYBYGG ENEBOLIG - BEKREFTELSE OM AT SPERRET BELØP KAN FRIGIS, GNR. 112, BNR. 271. 272 OG 273 Skudenes & Aakra Sparebank IBR 12/05445-019 2017/08/24
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 14.08.17 T.O.M 31.07.18 Ingeborg Mannes Alsaker BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/24
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG 2017/2018 - BOLIGER - TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG 2017/2018 - BOLIGER / VÅNINGSHUS Ole Mannes Holding AS MSA 17/03296-002 2017/08/24
U SKU PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE FOR DELER AV STILLING KHO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/24
I TEK REFUSJON AV AVLØSERUTGIFTER VED SYKDOM 2012-2018 - SØKNAD OM REFUSJON AV AVLØSERUTGIFTER VED SYKDOM LKS 12/00483-162 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/24
I SKU PERSONALMAPPE - ATTESTER / VITNEMÅL TIL TILKALLINGSAVTALE BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/24
U TEK 138/22 - NORDRE HÅLAND, FASADEENDRING ENEBOLIG - 138/22 - NORDRE HÅLAND. VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST. FASADEENDRING, ENEBOLIG. Lise Marie Haaland Berentsen BFH 11/02253-003 2017/08/24
U SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER KHO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/24
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM DELVIS PERMISJON FOR Å UTFØRE ORGANISASJONSARBEID BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/24
I HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SØKNAD OM STIPEND Katrine Kolletre Langaker SALF 17/00009-052 2017/08/24
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET 3. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 14.08.17 T.O.M 14.08.18 Mads Bøge Møllenberg BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/24
I HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SØKNAD OM STIPEND Elin Ramsen SALF 17/00009-053 2017/08/24
I TEK 43/496, 620 - ØYGARDSHAUGEN - GJENNOMKJØRING - 43/496, 620 - ØYGARDSHAUGEN - BER OM AT VEGEN STENGES MED BOM Johannes Føyen KSU01 17/03516-001 2017/08/24
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET 2. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 16.08.17 T.O.M 31.12.18 Sølvi Haugen AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/24
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID - GRUNNET VIDEREUTDANNING AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/24
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON MED LØNN - GRUNNET VIDEREUTDANNING SALF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/24
I TEK 148/1018 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - EIKELAND, LEIV ANDREAS - 148/1018 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - EIKELAND, LEIV ANDREAS Leiv Andreas Eikeland BJP01 17/03517-001 26 Off.l.26 2017/08/24
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET 3. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.09.17 T.O.M 01.09.18 Chrisnadi Andrian AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/24
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON MED LØNN - GRUNNET VIDEREUTDANNING SALF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/24
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON MED LØNN - GRUNNET VIDEREUTDANNING SALF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/24
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON MED LØNN - GRUNNET VIDEREUTDANNING SALF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/24
U TEK 43/48 - HÅLANDSDALEN,HØYNES - OPPFØRING AV MUR - 43/48 - HÅLANDSDALEN,HØYNES - VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST. OPPFØRING AV MUR Åkra Sementstøperi AS BFH 12/04991-003 2017/08/24
I TEK 141/203 - LITLASUND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM: 17/3587-3591 - 141/203 - MOTTATT MANGLER - REVIDERT SØKNADSSKJEMA OG ERKLÆRINGER Byggdetalj AS EDH 17/03377-004 2017/08/24
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - BEKREFTELSE - TAR IMOT KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - BMV 17/03135-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/24
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - UNDERTEGNET HUSLEIEKONTRAKT BMV 17/03135-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/24
U TEK 43/63 - HØYNESVEGEN, HØYNES. TERRASSE M/STAKITTGJERDE - 43/63 - HØYNESVEGEN, HØYNES. VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST. TERRASSE M/STAKITTGJERDE. Arne Emil Berg BFH 12/04647-006 2017/08/24
I TEK FORSØPLING - - SPØRSMÅL ANGÅENDE FORURENSNINGSLOVEN Miljødirektoratet PCH01 12/00497-037 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/24
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND FOR STUDENT Elise Kaaløy SALF 17/00009-054 2017/08/24
I TEK 119/540 - MYKLANDSVEGEN, MYKJE- BOD - 119/540 - SØKNAD OM FERDIGATTEST John Tangerås JKV 11/02459-004 2017/08/24
U SKU PERSONALMAPPE - VIDEREFØRING AV VIKARIAT SOM MILJØARBEIDER KHO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/24
U HSE TILSYN MED KARMØY KOMMUNE - IDA - MØTE I FHT TILSYN I IDA-SAKEN; "DEI FORSTOD MEG IKKJE" Fylkesmannen i Rogaland JBR03 16/04673-006 2017/08/24
I TEK HUSDYRGJØDSEL OSNES, ROY HELGE - SØKNAD OM UTSATT FRIST FOR SPREDNING AV HUSDYRGJØDSEL OSNES, ROY HELGE Roy Helge Osnes LKS 17/03518-001 2017/08/24
I TEK 42/224 - ØYGARDSHAUGEN, SØRHÅLAND - NYBYGG ENEBOLIG - 42/224 - ØYGARDSHAUGEN, SØRHÅLAND - NYBYGG ENEBOLIG Hans J Rasmussen AS KIS 17/03195-003 2017/08/24
U TEK NY AVLØPSLEDNING BØVÅGEN TIL SALHUS - OVERSENDELSE AV REVIDERT AVTALE - NY AVLØPSLEDNING BØVÅGEN TIL SALHUS Tor Arne Ringstrand HDO 15/04310-038 2017/08/24
U SKU FOLKEPULSEN - ANMODNING OM UTBETALING AV MIDLER TIL FOLKEPULSEN KARMØY 2018 Karmøy idrettsråd OFL 14/03827-024 2017/08/24
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM STUDENTAVTALE MED VEA SYKEHJEM SALF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/24
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM STUDENTAVTALE VED VEA SYKEHJEM SALF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/24
I HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SØKNAD OM STIPEND Monika Beate Knutsen Dybdahl SALF 17/00009-055 2017/08/24
U TEK 72/174 - SKÅR - NYBYGG TOMANNSBOLIG M/CARPORTER OG BOD - SVAR - 72/174 - KLAGE PÅ VILKÅR I MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS GTH 15/04024-025 2017/08/24
I HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SØKNAD OM STIPEND Hanne Nes SALF 17/00009-056 2017/08/24
I HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SØKNAD OM STIPEND Silje Måkestad Thorsen SALF 17/00009-057 2017/08/24